Елементи, в яких рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | Z | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Кількість елементів: 181.

B

Bushma, A.V. (2008) Matrix models of bar graph data display for bicyclic excitation of the optoelectronic scale Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 11 (2). с. 188-195. ISSN 1560-8034

Z

Zyngier, Sonia та Bortolussi, Marisa та Chesnokova, Anna та Auracher, Jan (2008) Directions in empirical literary studies: In honor of Willie van Peer НЕ ВИЗНАЧЕНО. John Benjamins, Amsterdam / Philadelphia.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2008) Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини ХІХ – початку ХХ століття PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Джерела: науково-методичний вісник (3-4).

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Демографічні, економічні та природні чинники впливу на діяльність і розвиток сільської школи в Україні (Друга половина ХХ століття) Обрії (2). с. 84-86.

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький джержавний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. (14).

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2008) Значення лекційного курсу у формуванні мовної особистості студента Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (11). с. 155-160.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Авельцева, Тетяна Павлівна та Басюк, Т.П. та Журавель, Тетяна Василівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Молочний, В.В. та Тіунова, О.В. та Радчук, Г.К. (2008) Основи громадського здоров'я: теорія і практика ВАТ "Патент", Ужгород. ISBN 978-966-8760-43-3

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Людина у ситуації "подвійної вистави": дискурсивний код "театру в театрі" STUDIA METHODOLOGICA (24). с. 15-22. ISSN 978-966-07-1262-1

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Віртуальний простір у структурному моделюванні жанрового поля сучасної української драматургії Прикарпатський вісник НТШ. Слово. (2(2)). с. 52-72. ISSN 2304-7399

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст Українознавчі студії. – 2007–2008. (8-9). с. 368-388.

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Жанровий код перевернутого Євангеліє у п'єсі Олега Гончарова "Сім кроків на голгофу" Сборник научных трудов "Русская литература. Исследования" (12). с. 259-275.

Бондарева, Олена Євгенівна та Величко, Олена Борисівна та Редькіна, Ольга Анатоліївна (2008) Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу In: Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу. Книга плюс, Київ. ISBN 966-7619-81-8

Бондарева, Олена Євгенівна та Семенюк, Григорій Фокович та Гуляк, Анатолій Борисович (2008) Версифікація: теорія і практика віршування Київський університет, Київ. ISBN 978-966-439-082-5

Бондарчук, Галина Павлівна (2008) Чинники соціалізації молодшого школяра Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (9). с. 109-113.

Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович та Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Інформаційні технології та засоби навчання: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі PhD thesis, НПУ Драгоманова.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2008) Збереження та використання традицій народної художньої вишивки Київщини у «Виробничо-художньому об’єднанні імені Т. Г. Шевченка» (1944 – 2004 рр.)» Вісник КНУКіМ.

Васьків, Микола Степанович (2008) Проблема жанрової сутності роману у віршах І.Багряного "Скелька" Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). с. 33-43.

Вембер, Вікторія Павлівна (2008) Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи PhD thesis, Інститут суспільства.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2008) Проблема виховання і навчання дітей з патологією зору за межами спеціального дошкільного навчального закладу Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. с. 49-54. ISSN 2078-2128

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2008) Впровадження ідей В.О.Сухомлинського а практику роботи з дітьми з вадами зору Наука і освіта.

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Образи матеріально-тілесного низу в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр..: / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. – К.: Університет, 2008. – № 10 (част. 1). – 104 с. – С. 21-28. (10). с. 21-28.

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Ассоциативная зазоринка между…(хаос и космос произведений Витальда Гомбровича) Наукові записки. Серія:Філологічні науки (мовознавство) (75). с. 14-16. ISSN 966-8089-24-3

Волинець, Юлія Олександрівна (2008) Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки Початкова школа (7). с. 37-38. ISSN 0131-5358

Волинець, Юлія Олександрівна (2008) Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки Початкова школа. с. 37-38. ISSN 0131-5358

Ворон, Марина Василівна та Найда, Юлія Михайлівна (2008) Школа і сім`я: точки дотику. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності . с. 68-71.

Ворон, Марина Василівна та Найда, Юлія Михайлівна (2008) Множинний інтелект: від теорії до практики. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. с. 68-72.

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2008) Антична література Київський славістичний університет, Київ. ISBN 966-7000-14

Гальчук, Оксана Василівна (2008) "Заклинаю Вас нашою спільною любов'ю до античності..." (з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова) Київська старовина (4).

Гальчук, Оксана Василівна (2008) Современность как фикция в поэзии киевских неоклассиков Логический анализ языка: Между ложью и фантазией. с. 531-539.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Дитячий колектив Енциклопедія освіти. с. 204-205.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Дитячі неврози Енциклопедія освіти. с. 209-210.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Дошкільний вік Енциклопедія освіти. с. 240-241.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Аутизм дитячий. Енциклопедія освіти. с. 201-202.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Змістова характеристика терміну «мовленнєва особистість у дошкільному дитинстві» (теоретичний аспект) Актуальные проблемы и тенденции современного дошколь-ного образования: сб. науч. ст.. с. 65-68.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2008) Культурологічний потенціал шкільного підручника (на матеріалі підручників з української мови для шкіл з російською мовою навчання) Материалы докладов Международной научно-практической конференции "Вторые севастопольские Кирило-Мефодиевские чтения". с. 27-33.

Грипас, Оксана Юріївна (2008) Значення терміна "пропозиція" в теорії когнітивного синтаксису Nowoczsnych naukowych osiagniec (11). с. 42-44.

Грипас, Оксана Юріївна (2008) Формально-синтаксична структура речення з пропозиційним предикатом набуття/втрати локативності Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (10). с. 292-300.

Грипас, Оксана Юріївна (2008) ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ПРОПОЗИЦІЙНИМ ПРЕДИКАТОМ НАБУТТЯ/ВТРАТИ ЛОКАТИВНОСТІ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2008) ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ПРОПОЗИЦІЯ» В ТЕОРІЇ КОГНІТИВНОГО СИНТАКСИСУ Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycnej konferencji “Nowocztsnych naukowych osiagniec — 2008”; 1-14 lutego 2008 r. Tym 11. Filologiczne nauki.. ISSN 978-966-8736-05-6

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2008) Урок-діалог у системі інтерактивного навчання Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах» (16). с. 44-51.

Дика, Наталія Михайлівна (2008) Вибір стилю педагогічної взаємодії – запорука розвитку компетентної мовної особистості Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах» (17). с. 38-43.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Жанрова специфіка українського судового дискурсу Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1. .

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Актуальні питання інтеграції лінгвістики і юриспруденції в Україні Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних: Зборник теза и резимеа: Међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевности и 60-годишњици Славистичкого друштва Србије. . с. 61-62.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Семантико-синтаксичні та прагматичні характеристики звертання як способу ініціювання уваги співрозмовника під час судових слухань Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. с. 25-31.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Ілокутивні характеристики мовлення учасників судового процесу (на матеріалі мовлення суддів) Система і структура східнослов’янських мов: До 85-річчя з Дня народження доктора філологічних наук, професора М.Я. Брицина: Зб. наук. праць. . с. 141-151.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Комунікативні ролі учасників судового дискурсу Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания . с. 189-191.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Комунікативний ритуал у судовому дискурсі Освітянські обрії: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. с. 14-20.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Правнича лінгвістика: Навчально-методичний комплекс для слухачів науково-навчального інституту підготовки управлінського персоналу ОВС Академії управління МВС [Навчально-методичні матеріали]

Дудар, Ольга Володимирівна (2008) Місце "Черниговских губернских ведомостей" у суспільно-політичному житті України другої половини XIX - початку XX століття PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Ж

Журавель, Тетяна Василівна (2008) Особливості формування толерантності у вихованців колоній In: Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2008 року, Київ.

З

Заболотня, Т.М. та Михайлюк, Антон Юрійович та Тарасенко, Володимир Петрович (2008) Структурно-алгоритмічна організація програмного агента-орфокоректора Наукові вісті НТУУ “КПІ” (1). с. 88-96. ISSN 1810-0546

Зимівець, Наталія Володимирівна (2008) Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді PhD thesis, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (м. Київ).

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2008) Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок Науково-теоретичний збірник (14).

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2008) Аксіологічна маркованість прізвиськ в англійській та українській мовах Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки.

Клименко, Нінель Павлівна (2008) Characteristic features of pedagogical activities of Ivan Krypyakevych Український історичний журнал (2). с. 64-75. ISSN 0130-5247

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Підвищення кваліфікації керівників професійних навчальних закладів: інноваційний підхід Педагогічна освіта і освіта дopоcлиx: європейський вимір . с. 482-493. ISSN 978-966-2180-63-3

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Проблеми вдосконалення професійної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів у педагогічній теорії й практиці Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (Д.3,Т3). с. 203-219.

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Особистісно-орієнтований підхід у навчанні дорослих. Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск. с. 36-39.

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Бізнес-планування у професійно-технічному навчальному закладі. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. зббірник наукових праць (3). с. 232-250. ISSN 966-602-034-3

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Формування професіоналізму керівника ПТНЗ. Педагогіка та психологія (424). с. 61-82.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2008) Антропоморфні мотиви в народній орнаментиці Поділля: питання іконографії і символіки Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць (14). с. 177-183.

Кочерга, Олександр Васильович (2008) Психофізіологічні основи дій молодших школярів Початкова школа (1). с. 7-11. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2008) Значення курсу «Логіка» у психічному розвитку дитини Початкова школа (7). с. 14-17. ISSN 0131-5358

Кравчук, Лариса Володимирівна (2008) Морально-етичний розвиток як чинник збереження здоров’я молодших школярів Освіта дорослих в Україні: ІХ Міжнародна науково-практична конференція. с. 64-67.

Крижанівський, Олександр Анатолійович та Мосунов, Микола Максимович (2008) Від аналізу уроків історії до побудови стратегії розвитку Барського субрегіону Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Бар. Барська земля – крізь призму століть". с. 421-425.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2008) СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (2). с. 145-151. ISSN 1729-360X

Лахно, Наталія Валентинівна (2008) До засад укладання тлумачних словників Науковий вісник Таврійського національного університету імені В.І Вернадського  Симферополь, 142 (2). с. 9-12. ISSN 1562-0808

Лебідь, Неля Костянтинівна (2008) Функціональні порушення ритму серця та психологічні причини їх виникнення Шевченківська весна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира, 2. с. 181-182.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2008) Психологічні передумови виникнення функціональних порушень ритму серця Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 лютого 2008 р.. с. 56-57.

Луцько, Катерина Василівна (2008) Корекційні технології у слухопротезуванні дітей Центр слухомовленнєвої реабілітації ВНП "ВАБОС", Київ.

Луцюк, Микола Володимирович (2008) "Поет краси страждання...". Художня творчість Миколи Вороного видавництво "Колесо", Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Критерії відбору студентів-волонтерів для здійснення соціально-педагогічної роботи Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : зб. ст. V міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 трав. 2008 р.) . с. 28-36.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів з числа студентів Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 трав. 2008 р.). с. 133-136.

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна (2008) Використання інтерактивних методів у програмах з формування здорового способу життя In: Основи громадського здоров’я: теорія і практика. ВАТ «Патент», Ужгород, с. 152-216.

Лісовець, Світлана Василівна та Голуб, Віра Дмитрівна (2008) Cоціально-психологічні особливості адаптації першокласників до умов навчання в школі Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (9). с. 124-129.

М

Макарова, Марія Володимирівна (2008) Національно – культурне значення та використання стародруків Києво – Печерської лаври. Теоретичні та практичні питання культурології: Зб.наук.ст. (25).

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Орієнтовні методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі Початкова школа (2). с. 39-41.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Зміст, форми і методи педагогічної діагностики вчителя початкових класів Початкова школа (3). с. 50-53.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи Початкова школа (4). с. 52-55.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Діагностичні методики вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів третього класу Початкова освіта (5). с. 45-48.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Підготовка вчителя початкових класів до діагностичної діяльності: реалії та перспективи Початкова школа (7). с. 27-30.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2008) Вплив факторів довкілля на здоров’я людини Навколишнє середовище і здоров’я людини. с. 23-25.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (V(12)). с. 387-396.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Дозвіллєва діяльність бібліотек Питання культурології: Збірник наукових праць (вип.24). с. 80-85.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Вплив медіапростору на формування світогляду сучасної молоді Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (9). с. 30-33.

Мельник, Валентина Іванівна та Федорова, Лариса Олександрівна (2008) Деякі аспекти вивчення фразеоконцептів культури Структурно-семантические и когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. ISSN 978-966-568-984-3

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2008) Культурологія. Посібник для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки, галузь знань "Економіка та підприємництво", "Менеджмент" "Видавничий дім "Комп'ютерпрес".

Мироненко, Володимир Володимирович та Саєвич, Ірина Георгіївна (2008) Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі Освіта і управління, 11 (1).

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2008) Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу Корбуш, Київ.

Н

Надтока, Геннадій Михайлович (2008) Україна між Росією та ЄС: пошук пріоритетів стратегічного розвитку In: "Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Історичні, соціокультурні і геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами", 8-9 листопада 2007, Київ.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2008) Профілактика йододефіциту Основи здоров'я та фізична культура (5-6). с. 31-32.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2008) Процес соціалізації особистості у старшій школі українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка Основи здоров'я та фізичної культури (7-8). с. 25-27.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2008) Каріотип. Хромосоми, їх будова. Розробка уроку, 10-й клас Біологія (4). с. 5-7.

Назаренко, Світлана Валеріївна та Слоненко, М. (2008) Молекулярна біологія Хімія (26).

О

Огнівчук, Леся Миколаївна та Василевич, Леонід Федорович (2008) Методика оцінки якості роботи різних елементів системи освіти на основі лінгвістичних змінних Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том ІV). с. 638-650.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Концептуальні засади функціонування Школи повного року навчання Школа повного року навчання. с. 4-28.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Суспільство втрачених цінностей Журнал "Історія. Філософія. Релігієзнавство" (3). с. 7-10.

Омері, Ірина Дмитрівна (2008) Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України PhD thesis, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Остапченко, Олена Вадимівна (2008) Навчально-методичні матеріали Вступ до мовознавства: Система орієнтирів для самостійної роботи студентів, практичні завдання [Навчально-методичні матеріали]

Остапченко, Олена Вадимівна та Остапченко, Віктор Іванович (2008) Істина народжується в змаганні: Українська мова в цікавих цифрах і фактах, загадках і запитаннях, іграх і конкурсах Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Київ.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Віртуальна компетенція у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. (12). с. 93-97.

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Формування творчої, креативної особистості майбутнього вчителя початкових класів: психолого-педагогічний аспект Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія, 2 (133). с. 135-139.

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Технологія використання jazz-chants на уроках іноземної мови як засіб підвищення соціокультурної компетенції молодших школярів Імідж сучасного педагога, 9-10 (88-89). с. 96-98. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Розвиток педагогічної творчості майбутнього вчителя як основна детермінанта професійної готовності Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки», 3 (61). с. 104-110.

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Креативно-комунікативна компетенція учителя як показник професійної готовності Європейський вектор української освіти : [зб. наук. пр.]. с. 604-609.

Петренко, Лариса Павлівна (2008) Формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах педагогічного коледжу. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу, 1. с. 57.

Петренко, Лариса Павлівна (2008) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу. с. 57.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2008) Простір ідеологічного впливу STUDIA METHODOLOGICA (24). с. 107-112. ISSN 978-966-07-1262-1

Поліщук, Ярослав Олексійович (2008) Ре-візії минулого в сучасній літературі Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (10). с. 413-427. ISSN 966-7631-70-2

Поліщук, Ярослав Олексійович (2008) Література як ідеологічний простір Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. (19). с. 74-78.

Прокопенко, Лілія Сергіївна та Крюкова, Лілія Іванівна (2008) Основні напрями діяльності Міжнародної федерації кіноархівів Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (4). с. 39-54.

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2008) Моделі інтеграції синестезійних мапуваньу формуванні словесно-поетичної синестезії (на матеріалі американської жіночої „холодної” та „гарячої” поезії) Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 293–299..

Редька, Інна Анатоліївна (2008) Синестезійні метафора та метонімія: шляхи формування та особливості мовленнєвого втілення (на матеріалі поезії Е. Дікінсон, Е. Бішоп, С. Плат та А.Секстон) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 16..

Редька, Інна Анатоліївна (2008) Тенденції синестезійної образності в американській жіночій поезії XIX-XXI століть (на матеріалі поетичних текстів Е. Дікінсон, Е. Бішоп, М.Мур, С. Плат, А. Секстон та А. Річ) Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2008. – С. 432–437..

Редько, Сергій Іванович (2008) Ділові ігри як інтерактивний метод соціально-психологічного навчання управлінців Вісник Національної Академії оборони України. Збірник наукових праць..

Редько, Сергій Іванович (2008) ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ Філософсько-методологічні та соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактору в умовах переходу Збройних Сил України до професійної армії.- Матеріали Всеармійської науково-практичної конференції. Частина І., 1. с. 225-228.

Редько, Сергій Іванович (2008) ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Вісник Національної Академії оборони України (1(5)/2). с. 88-92.

Редько, Сергій Іванович (2008) Застосування активних психологічних методів для розвитку управлінських здібностей студентів в умовах навчального процесу економічного вузу Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (4). с. 394-401. ISSN 2078-1687

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Конфликт объективной действительности и ее субъективного претворения в творчестве художников периодов стилевого слома Сборник материалов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2008".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) «МАНЬЕРИСТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА» ТВОРЧЕСТВА: К ВОПРОСУ О РОЛИ «МАНЬЕРИСТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ» В ИСКУССТВЕ Материалы Второго Всероссиского культурологического конгресса с международным участием.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Хилиастические и эсхатологические настроения в культуре переходных эпох Матеріали Міжнародної наукової конференції [Традиція і культура. Минуле, теперішнє та майбутнє: когерентність в історії].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) «ДЕТИ ФРАНЦИИ» В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ХУДОЖНИКОВ XVI ВЕКА: ПОРТРЕТЫ ГЕРЦОГА АНЖУЙСКОГО (?) РАБОТЫ ЖАНА ДЕ КУР Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису XV-XVII ст. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису XV-XVII ст. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Світоглядні універсалії маньєризму в елліністичному мистецтві Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Конфликт объективной действительности и ее субъективного претворения в творчестве художников периодов стилевого слома Ломоносов-2008.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Історія пластичних мистецтв НАУ. ISBN ISBN 978–966–598–457–3

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Амбруаз Дюбуа як один з фундаторів стилю Другої школи Фонтенбло (на матеріалі французького періоду творчості майстра) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. (13). с. 142-148. ISSN 2226-2180

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Мистецтво маньєризму та маньєризм мистецтва: до питання про творче безпліддя Мистецтвознавство України (9). с. 264-270.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Трагедия творца в период умирания искусства In: Зритель в искусстве: интерпретация и творчество, 2008, Санкт-Петербург, Росія.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Пошук і перебір остовних (каркасних) дерев Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (5). с. 102-104.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Пошук точок сполучення Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (5). с. 102-104.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Пошук максимального потоку Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). с. 94-98.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Пошук бінарного коду (дерева)з мінімальною вагою Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). с. 98-102.

С

Сафарян, Світлана Іванівна (2008) Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (2). с. 3-5.

Сафарян, Світлана Іванівна (2008) Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти Всесвітня література в середніх навчальних закладах (10). с. 4-6.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) Культурні особливості сучасного українського соціуму In: XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 8 - 11 апреля 2008 года, г. Москва, Российская Федерация.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) Освітній чинник формування культурних орієнтацій в реаліях сучасної України In: Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи. Інновація, Дніпропетровськ, с. 139-145.

Смольникова, Галина Валентинівна (2008) Психологічні особливості спілкування дітей в різновікових групах дошкільного навчального закладу PhD thesis, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка.

Солдатова, Леся Петрівна (2008) Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книга – ХХІ, 2008, с. 255-258.

Солдатова, Леся Петрівна (2008) Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах Ukrajinistika: munulost, přitomnost, budoucnost II. Sborník příspĕvků z mezinárodní conference konané v Brné ve dnech 19.-20.listopadu 2008 a vĕnované 15. výčí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultĕ Masarykovy university..

Софій, Наталія Зіновіївна (2008) Інклюзивна школа: особливості організації та управління ВФ "Крок за кроком".

Софій, Наталія Зіновіївна (2008) Забезпечення інклюзивного підходу при викладання громадянської освіти In: Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Етна-1, с. 154-164.

Софій, Наталія Зіновіївна та Ворон, Марина Василівна (2008) Міжнародні стандарти якості громадсько-активних шкіл Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. с. 69-71.

Софій, Наталія Зіновіївна та Найда, Юлія Михайлівна (2008) «Забезпечення інклюзивного підходу через викладання громадянської освіти» In: Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. Етна-1, с. 155-171.

Стаднік, Надія Вікторівна (2008) Основні механізми виховання відповідальності як моральної якості особистості Наукові записки [cерія „Психологія і Педагогіка”] (8).

Сухопара, Ірина Геннадіївна та Лобчук, Олена Гнатівна (2008) Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки Початкова школа (11). с. 45-47. ISSN 0131-5358

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Засади суспільно-формуючої функції української літератури кінця ХІХ століття: І.Нечуй-Левицький та Б.Грінченко "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість": Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. с. 200-208. ISSN 978-966-793-136-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Олекса Влизько й «Нова генерація»: теоретичні й художні виміри Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років ХХ століття. с. 74-82. ISSN 978-966-493-052-6

Т

Таран, Оксана Петрівна (2008) Причини труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників: теоретичні та експериментальні напрями дослідження Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наукових праць. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія (10). с. 285-292.

Таран, Оксана Петрівна (2008) Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН Укераїни.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2008) Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія. (94). с. 63-67. ISSN 1728-3817 (загальний) 1728-2640 (серійний)

Тур, Микола Григорович (2008) Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика Практична філософія (3). с. 158-167.

Тур, Микола Григорович (2008) Риторика в предметному полі практичної філософії Практична філософія (4). с. 153-161.

Тур, Микола Григорович (2008) Структура дискурсивної етики Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (130). с. 14-21.

Тур, Микола Григорович (2008) Легітимація права: правовий позитивізм Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (135). с. 19-27.

Тур, Микола Григорович (2008) ПОСТМЕТАФІЗИЧНЕ РОЗУМІННЯ ПОЛІТИКИ: СТРАТЕГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки (11). с. 178-191.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2008) Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу PhD thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Ч

Чала, Олена Андріївна (2008) Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник деструктивних форм поведінки юнаків Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України , 10 (8). с. 621-627. ISSN 978-966-8479-60-1

Чала, Олена Андріївна (2008) Внутрішньоособистісний конфлікт як психологічний феномен Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України , 10 (7). с. 549-558.

Чала, Олена Андріївна (2008) Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів студентів педагогічного університету Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. (9). с. 142-145. ISSN 978-966-7548-53-7

Чала, Олена Андріївна (2008) Специфіка мотивації майбутньої професійної діяльності студентів педагогічного університету Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України (15). с. 305-309. ISSN 978-966-171-012-1

Черниш, Анатолій Петрович (2008) Менеджмент освіти [Навчально-методичні матеріали]

Черниш, Анатолій Петрович (2008) Управлінська діяльність керівника навчального закладу [Навчально-методичні матеріали]

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2008) Самоосвіта як умова вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови Вісник Глухівського державного педагогічного університету (11). с. 178-182. ISSN 966-376-042-7

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2008) Теорія поетичної компетенції читача: еволюція від теорії лінгвістичної компетенції у художньому тексті Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Вип.10. У 2-х т./Наук.ред.-Іваницька Н.Л.-Вінниця, 2008.-Т.2.-279с. , 2 (10). с. 157-161. ISSN 9666-2917-01-2

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2008) Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Шевцова, Олена Михайлівна (2008) Властивості когнітивної складової професійної Я-концепції вчителів початкової школи в контексті інноваційної діяльності Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (9). с. 363-371.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна In: НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ "Бойківщина" .

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Карл Поппер проти Віденського Кола Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (21). с. 220-231.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т. Куна Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. . с. 85-89.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Поняття парадигми у філософії мови і науки Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.. с. 169-172.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна In: Сучасні проблеми германістики в Україні. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Розвиток філософії Людвіка Флєка Практична філософія. Науковий журнал. . с. 14-21.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Теорія мовленнєвих актів Вісник факультету романо-германської філології / За ред. Кеміня В.П. (3). с. 93-105.

Шопіна, Марина Олександрівна (2008) Психолого-педагогічні умови формування творчого потенціалу Освіта на Луганщині (1). с. 64-67.

Шопіна, Марина Олександрівна (2008) Підвищення ефективності творчого потенціалу молодшого школяра. Як підвищити навчальну успішність кожної дитини СПД Рєзніков В.С., Луганськ, Україна. ISBN 978-966-8195-77-8

Цей список був створений у Mon Feb 18 19:10:20 2019 EET.