Items where Author is "Меленець, Людмила Іванівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 76.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) The sorceress of autumn fire-bird urges the grandmother's garden to paint Дошкільне виховання (9). pp. 24-25. ISSN 0321-1401

Меленець, Людмила Іванівна (2021) Master class as a type of professional development of pedagogical staff of educational institutions Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії. Зб. наук. праць XXXIX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 31 липня 2021 р. м. Переяслав. pp. 52-54.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) The basic component of preschool education about the child's competence in safe behavior Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики: зб. тез ІІІ Всеукраїнського форуму за міжнародної участі 31 травня - 1 червня 2021 р. м. Київ.. pp. 52-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) Embroidery as an art object in the urban space «Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» Збірник тез ІІ Міжнародної онлайн-конференції, присвяченої Всесвітньому дню вишиванки 20 травня 2021 р. pp. 67-69.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) General pedagogical concepts and terms in the system of pedagogical knowledge: from "kindergarten" to "preschool institution" Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи. Зб. мат. VІ Всеукр. наук.-методолог. семінару з історії освіти. м. Київ. 19 травня 2021 р. pp. 33-34.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) Research of functioning of rural preschool institutions of Ukraine in the period from 1945 to 1963 ScienceRise: Pedagogical Education (3(42)). pp. 17-21. ISSN 2519-4976

Меленець, Людмила Іванівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна (2020) Features of conducting logarithmic classes in an inclusive preschool education institution ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.

Меленець, Людмила Іванівна (2020) Cherries. Lesson outline for middle group children Палітра педагога (7-8). pp. 16-17. ISSN 1680-449Х

Третяк, Ольга Петрівна and Меленець, Людмила Іванівна (2019) The role and tasks of the primary school teacher's personality in the development of basic human values Міжнародна науково-практична конференція "Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ", 16-17 листопада 2019, м. Київ. pp. 49-52.

Кочерга, Олександр Васильович and Лук'янчук, Лариса Павлівна and Меленець, Людмила Іванівна (2019) Thermal mosaic is a game made of a colorful mixture of colorful elements ТОВ "ФРАНКО ПАК", м. Київ. ISBN 978-966-97896-0-0

Меленець, Людмила Іванівна (2019) Child safety: a competent approach Палітра педагога (2). pp. 3-7. ISSN 1680-449Х

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2019) I'm a Kievite вид-во "Діса-плюс", Харків. ISBN 978-617-7645-20-6

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Open the world of architecture to children. Round table with the authors of the program "I am a Kievan" Дошкільне виховання (12). pp. 6-7. ISSN 0321-1401

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Continuing education of adults: realization of the right of every adult Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Competitiveness of institutions of preschool education as a condition for meeting the needs for quality educational services Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф. м. Київ. pp. 44-49.

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2018) I-Kiyanin: regional partial program for the development of children of the senior preschool age Вид-во "Діса-плюс", Харків. ISBN 978-617-7645-20-6

Меленець, Людмила Іванівна (2017) Organization of campus tournament in preschool educational institution Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) The teacher's ability to use the category of forgiveness Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з педагогіки та дитячої психології, 7-8 квітня 2017. Київ.. pp. 237-242.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) Adaptation of a young educator-methodologist of a pre-school educational institution to a professional social environment Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30-31 бер. 2017 р.. pp. 214-220.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) 2017 - The Year of the Cock! Бібліотечка вихователя дитячого садка (1). pp. 3-11.

Кочерга, Олександр Васильович and Меленець, Людмила Іванівна and Лук'янчук, Лариса Павлівна and Васильєва, Наталія Ігорівна (2017) «Hama»-mosaic: program and methodical provision of artistic and productive activity of preschool children К.: ТОВ "ФРАНКО ПАК".

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Recurrent education teachers of preschool educational institutions in a metropolis Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. 24 лист. 2016 р. – Харків.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Professionalism music director and educator as a successful adaptation of the young child to kindergarten Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів, 27-28 жовтня 2016 р., Мукачево. pp. 138-140.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Improvement of children in preschool in the summer of Ukraine (50-60 years of the ХХ century) Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна, м. Вінниця,16-17 вересня 2016 р.. pp. 71-75.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) "Fatherland can do without me, i without it - no" (Basil Sukhomlynsky thoughts about civic education of children) Зб. матеріалів ІХ Міжнародної наук.-практ. конференції і ХХІІІ Всеукраїнських пед. читань “Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина”, 15-16 вересня 2016 р. м. Луцьк. pp. 173-177.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Ukrainian kindergarten for Rusova Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. семінару "Українські педагоги про національно-патріотичне виховання" 18 травня 2016 р. м. Київ. pp. 40-41.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Dialogue formats of work with the parents of pupils of preschool educational establishments as pedagogical problem Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.. pp. 85-89.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Lecture as a means of creating an atmosphere of cooperation with students of teachers training course Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи // Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції 18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя (1(23)). ISSN 2223-4551

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Use in preschools scooter as a means of physical strength and endurance child Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: Зб. матеріалів ІІ Міжнар.наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р.. pp. 163-164.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Організація роботи дошкільних закладів сільської місцевості України: погляд крізь роки Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 101-109.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) The principles of educational work with children on the program "I-resident of Kiev" Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (22-24 жовтня 2015 р., Мукачево). pp. 166-168.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Sofia Rusova about the organisation of preschool education in rural areas ScienceRise, 13 (8). pp. 80-83. ISSN 2313-6286

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Innovative development of preschool educational institutions of Ukraine: legal support Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” – 20-23.04.2015 р..

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Source of talent - family love Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю, 9–10.04.2015 р., м. Київ. pp. 242-249.

Большакова, Інна Олексіївна and Войцехівський, Михайло Федорович and Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Кочерга, Олександр Васильович and Кравчук, Лариса Володимирівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна and Меленець, Людмила Іванівна and Пазюк, Світлана Андріївна and Сабол, Діана Михайлівна and Смольникова, Галина Валентинівна and Таран, Олена Віталіївна and Харченко, Олена Іванівна and Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2015) I - from Kiev: regional partial program of preschool children Київський університет імені Бориса Грінченка.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) А role of rural women is in development of public preschool education of Ukraine in the second half of the twentieth century Наукови записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки" (4). pp. 260-265. ISSN 159.9(05)"540.3"+37(05)"540.3"

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Physical education of children in rural preschools Ukraine in the magazine "Doshkіlne vihovannya" (70-80 years twentieth century) Universum: Психология и образование (1).

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Of preschool age in rural areas Ukraine: traditional and alternative forms of obtaining 33. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ).

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Development of pre-school institutions in rural areas of Ukraine (1945-1991 years) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Constantine Ushinsky the idea of kindergartens in the "common treasury pedagogical heritage of mankind" Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського). pp. 82-88.

Меленець, Людмила Іванівна (2014) The role of public reviews in development of rural pre-school institutions of Ukraine and other republics of Soviet space in the 60-70s of the 20th century Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (16). pp. 19-21. ISSN p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Improvement of development of preschool education in rural areas in the context of the renewed detention of preschool education in Ukraine Проблеми емпіричних досліджень у психології: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2013 року, м. Київ. pp. 256-261.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Rural preschool institutions of Ukraine in all-union review: historical context "Наука вчера, сегодня, завтра" : материалы І международной заочной научно-практической конференции. (26 июня 2013 г.). pp. 59-65.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Sofia Rusova on the organization of rural preschool education Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті модернізації освіти України: матеріали міжрегіонал. наук.-практ. конф., с. Ріпки Чернігівської обл., 01 лютого 2013 р.. pp. 28-34.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Forms the image of a modern kindergartens: for example of kindergarten №518 Kyiv Дитячий садок. Мистецтво (6). pp. 17-21.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Authentic sources of research development of rural pre-school institutions in Ukraine during the period from 1945 to 1991 Педагогічний дискурс (15).

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Children's health and physical education in rural kindergartens Ukraine: historical aspects 9. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди”: Зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький (29).

Меленець, Людмила Іванівна (2013) School advanced pedagogical experience as a form of professional agricultural workers kindergartens (the second half twentieth century) Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ (121). pp. 104-108.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Preschools rural Ukraine (second half of the twentieth century): a review of the provisions and definitions of Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 274 (21). pp. 89-93. ISSN 2076-586Х

Меленець, Людмила Іванівна (2012) About success innovation capital kindergartens Дитячий садок (29-31). pp. 55-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Participation of rural pre-schools in pedagogical experiment: a look into history Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 44-51.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Bus travel. Summary of activities for children of the third year of life Дитячий садок. (16). pp. 4-5.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Stanislav Shatsky organization of children living in the village Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць (42). pp. 294-300.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Course and seminar retraining rural kindergartens in the second half of the twentieth century Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (3). pp. 167-171.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Rural preschool and school children under one roof: reflections on the acquired experience Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2012 року, м. Мукачево. pp. 103-105. ISSN 0000

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Особливості роботи сільських опорних дошкільних закладів у другій половині ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 104-106.

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Some questions of musical education in preschool Ukraine in 50th years of the twentieth century Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : збірник матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 року, м. Суми. pp. 125-128. ISSN 978-966-1569-14-9

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Self-educators in rural preschool institutions of Ukraine in 50-70s of the ХХ century Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 30-32. ISSN 2221-6316

Меленець, Людмила Іванівна (2011) On the organization first national rural preschool in the late ХІХ - early ХХ century Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки (93). pp. 210-211.

Меленець, Людмила Іванівна and Медведчук, Зоя (2011) On the work of employees during the suspension of operation of kindergarten. On the preparation and holding of Children's Book Week. Orders Дитячий садок. Управління (2).

Меленець, Людмила Іванівна (2010) The art of leadership of the pedagogical council In: Педагогічна рада у дитячому садку. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 8-14. ISBN 978-966-451-517-4

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Technology an early learning to read In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 82-101. ISBN 978-966-451-000-1

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Оформлення виставки художньої творчості дітей Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 51-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Development of public preschool education in rural areas of Ukraine in the early postwar years Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспект: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2010 року, м. Суми. pp. 79-82.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Opens art in itself Дитячий садок (33). pp. 8-9.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Monitoring and evaluation of the achievements of the three-year child in practice humanistic paradigm of pre-school education In: На допомогу вихователю-методисту. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 43-50. ISBN 978-966-451-000-1; 978-966-451-314-9

Меленець, Людмила Іванівна (2009) For many peaceful years passed Дитячий садок (15). p. 4.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Forty-Belobokov visiting Cockerel. Summary of activities for the third year of life of children Часопис "Дитячий садок. Фантазії вихователя" (16(496). pp. 3-4.

Меленець, Людмила Іванівна and Мельник, Ольга Василівна and Примушко, Наталія Миколаївна (2009) Basil Sukhomlinsky and modernity - the path of spirituality small Ukrainian Часопис "Дитячий садок" (7(487)). p. 5.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Kindergarten. Orders for core activities Дитячий садок. Бібліотека . ТОВ "Видавництво "Шкільний світ", Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1; 978-966-451-264-7

Меленець, Людмила Іванівна (2007) The story of a Christmas tree toy Музеї України (1(19)). pp. 32-35.

Меленець, Людмила Іванівна (2007) Holiday, which have the right and preschoolers Дитячий садок (25-28). pp. 99-101.

Меленець, Людмила Іванівна (2006) January frost is coming and the Epiphany is gathering children on the river. Summary of physical education classes for preschool children Часопис "Дитячий садок" (43). pp. 2-3.

Меленець, Людмила Іванівна (2006) Evolution of christmas toys, or ritual "obligations" of new year and christmas toys Дитячий садок (48). pp. 4-5.

Меленець, Людмила Іванівна (2005) School-kindergarten "Shkolyarik" turned 35 years old Газета "Козацька поРада" (5(27)). p. 2.

Меленець, Людмила Іванівна (2005) Tale of King brushes and his three sons. Abstract classes for children in the third year of life Часопис "Дитячий садок", 300 (12). p. 17.

This list was generated on Fri Jan 21 02:11:08 2022 EET.