Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | L | Б | Г | Е | З | К | Л | М | П | С | Т | Ч
Number of items: 66.

K

Kyrylenko, Yana and Velychko-Solomennyk, Zlata and Velychko, Nelia and Bondarenko, Andrii and Shumska, Lyudmyla (2022) Development of Ukrainian choral art in conditions of digitalization Revista Amazonia Investiga, 11 (58). pp. 151-160. ISSN 2322-6307

L

Lisniak, Inna and Cherneta, Tetiana and Tukova, Iryna (2022) Musical amateur performance in Ukraine of the 1930s as the manifestation of soviet totalitarian ideology Anastasis. Research in Medieval Culture and Art, 7 (2). pp. 203-216. ISSN 2392 – 862X, 2392 – 9472

Б

Бацак, Костянтин Юрійович and Чернета, Тетяна Олександрівна (2022) Університетські студії [Teaching Resource]

Г

Гасанов, Рафаіл Гамзага огли (2022) Псалми Ганни Гаврилець як квінтесенція духовно-філософських пошуків українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття In: Ювілейна палітра 2022 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-22 грудня 2022 року). Суми, 2023..

Гасанов, Рафаіл Гамзага огли and Заверуха, Олена Леонідівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Камерний ансамбль" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: першого (бакалаврського) освітньо-професійної програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2022) Вокальна популярна музика як засіб виховання молодших школярів Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (80). pp. 81-85. ISSN 1992-5786

Е

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) Competence as a Factor of The Professional Training of a Musician-Performer In The System Of University Music Education Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Том 1 (57). pp. 278-284. ISSN 2308-4855 (Print), 2308-4863 (Online)

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) The Problem of Value and Meaningful Significance of Independent Work of Students Within the Limits of Training Musician - Performer Педагогічні науки: теорія та практика (4 (44)). pp. 90-96. ISSN (Print) 2786-5622, (Online) 2786-5630

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2022) Concert-Сhant «Glorifying the Birth of Christ» by V. Runchak: logos in the composing process Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (54). pp. 103-107. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Заверуха, Олена Леонідівна (2022) Світоглядні настанови хорової творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століть Музика як художньо-естетичний феномен та сфера культурної діяльності: матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки. pp. 69-71.

Заверуха, Олена Леонідівна (2022) Процес створення відеокліпу «Шум»: виконавський і режисерський аспекти Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики. pp. 167-170.

Заверуха, Олена Леонідівна and Чернета, Тетяна Олександрівна (2022) Vocal ensemble ФОП Майдаченко І. С., Україна, Корсунь-Шевченківський, pp. 203-216. ISBN 978-966-8302-93-0

К

Касянчук, Марія Сергіївна and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2022) Research and experimental study of professional competencebuilding of the future vocal coaches by means of multimedia Інноваційна педагогіка (50). pp. 80-83. ISSN 2663-6085; 2663-6093

Касянчук, Марія Сергіївна and Точкова, Світлана Сергіївна (2022) Pedagogical clear formulation of creative mystery pidlitkiv in pid hour of Ukrainian popular music event Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (80). pp. 95-99. ISSN 2664-3529

Кацалап, Олена Вікторівна (2022) Постановка "Проданої нареченої" Бедржіха Сметани на сцені Київської опери в 1937 році In: Культурні та мистецькі студії XXІ століття: науково-практичне партнерство, 10 листопада 2022 року, м. Київ, НАКККіМ.

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти); ІІ курс) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти); ІV курс) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: Середня освіта (музичне мистецтво); ІІІ курс) [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна (2022) Інтермедіальні зв'язки в сучасних хорових композиціях (на прикладі перформансу В.Мужчиля "Подолання") Fine Art and Culture Studies (1). pp. 77-82. ISSN 2786-5428, 2786-5436

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Ансамблевий клас" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: другого (магістерського) освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Ансамблевий клас", спеціальності 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньо-професійної програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Кондратенко, Ірина Анатоліївна and Парфентьева, Ірина Петрівна (2022) Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання Актуальні питання гуманітарних наук, 1 (48). pp. 93-102. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Л

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2022) Pedagogical conditions for the development of students' creativity in voice lessons Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (80). pp. 217-221. ISSN 1992-5786

Леонтієва, Софія Леонідівна (2022) Methods of student creativity development in solo singing classes in higher educational institutions Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (80). pp. 288-232. ISSN 1992-5786

Леонтієва, Софія Леонідівна (2022) Робоча навчальна програма "Сольний спів" (академічний вокал) [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна and Румянцева, Світлана Віталіївна and Точкова, Світлана Сергіївна (2022) The subject matter of professional training of the future teachers of musical art in higher education institutions Інноваційна педагогіка (50). pp. 35-38. ISSN 2663-6093

Локтіонова-Ойцюсь, Олександра Олександрівна and Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Терещенко, Н. and Андрощук, Людмила Михайлівна and Точкова, Світлана Сергіївна (2022) Ukrainian vocal stage: performing aspect AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (12(1)). pp. 256-260. ISSN 1804-7890, 2464-6733 (Online)

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Management of project activities in musical art [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) On the question of creating a stage image of student vocalists Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (88). pp. 126-130. ISSN 2311-5491

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Staging a concert number 4th year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Media literacy [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) History of arts. History of theater art [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Sound direction of music and concert events [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Direction of musical events, 3nd year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) DJing [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Direction of musical events, 2nd year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) Staging a concert number 4th year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2022) PR in musical art [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович and Євтухова, Тетяна Анатоліївна (2022) Training course “Media literacy” as a mean for developing media competence of prospective vocalists Інноваційна педагогіка (48). pp. 138-144. ISSN 2663-6085

М

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2022) Trends of professional training of vocal arts specialists in the university education system In: XXX Міжнародній науково-практичній конференції «The newest problems of science and ways to solve them».

Марченко, Катерина Олександрівна (2022) Performing culture of future vocal artists as an academic and pedagogical issue Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (80). pp. 76-80. ISSN 1992-5786; 2664-3529

Марченко, Катерина Олександрівна (2022) Формування виконавської культури майбутніх артистів-вокалістів на заняттях сольного співу Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (83). pp. 180-183. ISSN 1992-5786

Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Musical pedagogy and musical psychology [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Methodology of teaching solo singing in higher education [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Methodology of teaching solo singing in higher education [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Concert (continuous) practice [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Производственная (исполнительская/безотрывная) практика [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Production (assistant/full-time) practice [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Гмиріна, Світлана Вікторівна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2022) Pedagogical conditions for building of ethnocultural competence of the future vocal coaches in higher education institutions Інноваційна педагогіка, 50 (2). pp. 9-13. ISSN 2663-6085

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2022) The method of formingfuture artists-vocalists' independent work skills in the process of professional training Перспективи та інновації науки (9 (14)). pp. 267-278. ISSN 2786-4952

П

Петрикова, Оксана Петрівна (2022) Особистісно орієнтована технологія формування педагогічної саморефлексії майбутніх учителів музичного мистецтва Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (80). pp. 120-124.

Процишина, Ольга Юріївна (2022) The problem of protecting the singing voice in students of higher education institutions at solo singing classes VI Міжнародна науково-практична конференція «Scientific discussions and solution development». pp. 245-247.

Процишина, Ольга Юріївна (2022) Організація науково-креативного середовища як педагогічна умова формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу In: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології, 11–12 лютого 2022 р., м. Запоріжжя, Україна.

Процишина, Ольга Юріївна (2022) Stages of work on the educational repertoire in classes of solo singing in a higher school in the conditions of distance learning VII Міжнародна науково-практична конференція «Theoretical methods and improvement of science». pp. 218-221.

Процишина, Ольга Юріївна (2022) Activation of the creative potential of future art school teachers in solo singing classes In: IX Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Процишина, Ольга Юріївна (2022) Compliance with a professional singing regime by students of ZVO as a key to effective vocal training IX Міжнародна науково-практична конференція «Promising ways of solving scientific problems». pp. 153-154.

С

Сбітнєва, Олена Федорівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Диригування (хорове/оркестрове) [Teaching Resource]

Сбітнєва, Олена Федорівна (2022) Revival of traditions of children's choir performance in Ukraine in the 21st century Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць (1(103)). pp. 223-232. ISSN 2220-6310

Світайло, Світлана Валеріївна (2022) Formation of choir master competencies in the process of learning a vocal work (on the example of processing «Oh, the snow is white on the mountain») Наукові записки (154). pp. 100-106. ISSN 2310-8290

Сохань, Максим Олександрович (2022) Formation of stage skills of future teachers-vocalists Наукові записки (серія педагогічні науки) (153). pp. 147-154.

Т

Тетеря, Віктор Михайлович and Каблова, Тетяна Борисівна and Каданцева, Наталія (2022) The topic of love in song culture: specifics and typology Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (40). pp. 99-103. ISSN 2411-1546

Тетеря, Віктор Михайлович and Каблова, Тетяна Борисівна and Малинка, Юлія Григорівна (2022) Vocal-ensemble culture as social interaction АРТ-платФОРМА (2 (6)). pp. 11-26. ISSN (Print): 2708-5317; (Online): 2708-5325

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та вокальної педагогіки [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна (2022) Програма виробничої (дослідницької) практики [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Вокальна педагогіка і психологія у вищій школі [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна and Мережко, Юлія Валеріївна (2022) Electronic training courses in solo singing: advantages and disadvantages Інноваційна педагогіка, 2 (48). pp. 95-98. ISSN 2663-6085; 2663-6093

This list was generated on Sun May 19 08:07:46 2024 EEST.