Items where Division is "Кафедра германської філології" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | З | К | О | П | Р | Т | Ф | Х | Ш
Number of items: 92.

І

Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)" 2 курс [Teaching Resource]

Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична фонетика (німецька мова)" 2 курс [Teaching Resource]

Ільчук, Ольга Андріївна and Городілова, Тетяна Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перекладацькі країнознавчі студії" 2 курс [Teaching Resource]

Ільчук, Ольга Андріївна and Кадубовська, Світлана Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Критичне й аналітичне читання (німецька мова)" 2 курс [Teaching Resource]

Б

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Nouns that mean emotions in ENglish Львівський філологічний часопис (9). pp. 21-27. ISSN 2663-3418

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Features of phrasal verbs with positives in the semantics of emotionality. In: Philological sciences, intercultural communication and translation studies:an experience and challenges.

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Telescopic modes in modern English In: Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: Науково - практична конференція, 26–27 березня 2021 року, м. Одеса.

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Практичний курс другої іноземної ( англійської) мови [Teaching Resource]

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Tagged Modi of Conceptual Blending of Phrasal Verb`s Emotional Designations in the BNC Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (47). pp. 28-31. ISSN 2409-1154

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Concordance of phraseological units to denote emotional states in the British National Corps. In: Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство.

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Peculiarites of application of emotional vocabulary in English artistic dicourse ( a case study of the work of O. Wild, J. Steinbeck, J. Grisham and others) Науковий вісник херсонського державного університету (1). pp. 14-18. ISSN 2663-3434

Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Emotionally - evaluative nouns in the structure of modern English. In: III Міжнародна науково - практична конференція : Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці.

Бобер, Наталія Миколаївна and Kapranov, Yan and Kukarina, Anna and Tron, Tetiana and Nasalevych, Tamara (2021) British national corpus in English language teaching of university students International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20 (6). pp. 174-193.

Бобер, Наталія Миколаївна and Задорожня, Надія Анатоліївна (2021) Практичний курс англійської мови [Teaching Resource]

Бобер, Наталія Миколаївна and Торговець, Юлія Іванівна and Говорун, Надія Володимирівна and Степаненко, Катерина Василівна and Остропальченко, Юлія Володимирівна (2021) Практика усного та писменого мовлення [Teaching Resource]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна and Говорун, Надія Володимирівна (2021) Philological Studies: General Linguistics [Teaching Resource]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна and Говорун, Надія Володимирівна (2021) General language studies: working program [Teaching Resource]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна and Говорун, Надія Володимирівна (2021) Linguistic Studies: The History of Linguistic Studies [Teaching Resource]

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) Перекладацький аналіз тексту та редагування [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) Практичний курс перекладу англійською мовою (3 курс - Мови і літератури: німецька, французька, іспанська, італійська) 2021-2022 [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) The Elderly Characters in Dramas of Tennessee Williams Astraea, 2 (1). pp. 42-60. ISSN 2708-3098

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) Практичний курс перекладу англійської мови для студентів другого (магістерського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) Сюжетно-композиційні особливості одноактної комедії Мері Луїс Вілсон «Загублені» (2000) In: Національна ідентичність в мові і культурі.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) Спецкурс з англійської мови [Teaching Resource]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2021) Інверсія «стадії дзеркала» у пізній зрілості в романі Ірен Роздобудько «Зів’ялі квіти викидають Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. pp. 53-58.

Гайдаш, Анна Владиславівна and Редька, Інна Анатоліївна (2021) The educational programme of discipline Theoretical questions of the second language (English): Theoretical grammar Functional stylistics [Teaching Resource]

Городілова, Т.М. (2021) Oral and written speech practice (German) [Teaching Resource]

Городілова, Тетяна Миколаївна (2021) Syntactic implementation of the negative clitic NICHT in the modern German language Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Германістика та міжкультурна комунікація (1). pp. 38-45. ISSN 2663-3426; 2663-3434

Городілова, Тетяна Миколаївна (2021) Practical German language and Translation 4th year of study by correspondence [Teaching Resource]

З

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практична німецька мова і переклад 3 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької) для студентів 3 курсу ФАб [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова спеціалізації (німецька) 3 курс [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Практичний курс перекладу німецької мови для студентів 3 курсу філологія переклад [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практичний курс перекладу німецької мови для студентів 3 курсу ФАб [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практична німецька мова і переклад 4 курс Філологія німецька [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Теоретичний курс (німецька мова) для студентів 3 курсу Філологія Переклад [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької) для студентів 3 курсу Філологія Переклад [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Теоретичний курс (німецька мова) для студентів 3 курсу ФАб [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Світова література: Література Німеччини» для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Зайченко, Олена В`ячеславівна and Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) для студентів 3 курсу Філологія Переклад [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів ОП "Українська мова і література" І курс [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма "Професійне спілкування іноземною мовою" для студентів ОП "Зарубіжна література та світова художня культура" [Teaching Resource]

Заяць, Людмила Іванівна and Радван, Дана Володимирівна (2021) Working programme of discipline “Professional communication in a Foreign Language” for students of specialty 035 Philology, master degree programme, specialization 035.“Ukrainian Language and Literature”, educational programme “Creative writing” [Teaching Resource]

К

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2021) Working program of the discipline "Practical Phonetics" (German) [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2021) Poetics of late maturity in Lutz Hübner's drama "The Boxer's Heart" In: Міжнародна конференція з питань національної ідентичності в мові і культурі, 21-21 квітня 2021, Київ, Національний авіаційний університет.

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2021) Curriculum work program "University studies" 1 course Content module "I am a student" [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна and Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Working program of the discipline "Practical grammar 2nd year" [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна and Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Working program of the discipline "Critical and analytical reading (German)" 2nd year [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна and Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Working program of the discipline "Modern linguistic paradigms" [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна and Ільчук, Ольга Андріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" (німецька) [Teaching Resource]

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2021) Practical grammar (German) [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Критичне й аналітичне читання німецькою мовою [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Робоча програма з навчальної дисципліни Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Критичне й аналітичне читання німецькою мовою [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Робоча програма з навчальної дисципліни Практичний курс перекладу німецької мови [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Практичний курс перекладу німецької мови [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Практичний курс перекладу німецької мови [Teaching Resource]

Коваленко, Валентина Михайлівна (2021) Практичний курс перекладу німецької мови [Teaching Resource]

Колесник, Олександр Сергійович (2021) The Mythic Multiverse Through the Scope of Language: The “Procedural Anatomy” of Verbal Modelling Cognitive studies | études cognitives (21). ISSN 2392-2397

О

Остропальченко, Юлія Володимирівна (2021) Особливості одноактних п'єс обробок у драматургії Венді Вассерштайн Збірник наукоих праць. pp. 97-101.

П

Пилинський, Ярослав (2021) Working programme of discipline “English for Academic Purposes” for students of specialty 035 Philology, master degree programme, educational programme “Ukrainian Language and Literature” [Teaching Resource]

Пилинський, Ярослав Миколайович (2021) Спецкурс з другої іноземної (англійської) мови [Teaching Resource]

Порошина, Валентина Дмитрівна and Кадубовська, Світлана Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" для студентів 2 курсу [Teaching Resource]

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2021) Emotional Sphere Construct in Formation of Emotiveness of Poetic Text Таврійські філологічні читання. ISSN 978-966-992386-8

Редька, Інна Анатоліївна (2021) Emotiveness of poetic text: a case of conceptual modelling PNAP: Scientific Journal of Polonia University (44(1)). pp. 131-136. ISSN 2543-8204

Редька, Інна Анатоліївна (2021) Educational programme of discipline Discourse analysis basics (for the 5th year students) [Teaching Resource]

Т

Торговець, Юлія Іванівна and Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2021) Історія мови [Teaching Resource]

Торговець, Юлія Іванівна and Говорун, Надія Володимирівна and Бобер, Наталія Миколаївна and Остропальченко, Юлія Володимирівна and Степаненко, Катерина Василівна (2021) Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) [Teaching Resource]

Торговець, Юлія Іванівна and Говорун, Надія Володимирівна and Остропальченко, Юлія Володимирівна and Бобер, Наталія Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" (англійська мова) (IV курс): Східні мови і літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Практика усного та писемного мовлення" (англійська мова) (IV курс): Германські мови і літератури (переклад включно), Романські мови і літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичний курс другої іноземної (англійської) мови" (III курс) Східні мови і літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Тугай, Олександра Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичний курс англійської мови" (III курс) Германські мови і літератури (переклад включно) / Романські мови і літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Ф

Фісан, Валерія Владиславівна (2021) Робоча програма з дисципліни "Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)" для 3 курсу спеціалізації "Романські мови і літератури (переклад включно)" [Teaching Resource]

Фісан, Валерія Владиславівна (2021) Робоча програма з дисципліни "Практика усного і писемного мовлення" для спеціалізації "Східні мови та літератури (переклад включно)" [Teaching Resource]

Х

Хайдер, Єлена Мирославівна (2021) ESP Curriculum (for second-year students) [Teaching Resource]

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Product assistance practice program [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Professional German [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Stylistics (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Theoretical Grammar (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Scientific German [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Literature of German-speaking countries [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) history of the German language [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Theoretical Grammar (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Literature of German-speaking countries [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Scientific German [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) history of the German language [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Lexicology (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Stylistics (German) [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Higher education linguistics [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Professional German [Teaching Resource]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2021) Lexicology (German) [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 4 02:04:43 2021 EET.