Items where Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | T | Z | Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш
Number of items: 186.

B

Bushma, A.V. (2008) Matrix models of bar graph data display for bicyclic excitation of the optoelectronic scale Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 11 (2). pp. 188-195. ISSN 1560-8034

T

Tarnovska, Olga (2008) Ukrainian Translation of Don Quixote and Spanish Paremiological Minimum Refranes en El Don Quijote, versión Cd-rom, eds. Carlos Crida y Julia Sevilla. pp. 265-282. ISSN 978-960-90476-7-8

Z

Zyngier, Sonia and Bortolussi, Marisa and Chesnokova, Anna and Auracher, Jan (2008) Directions in empirical literary studies: In honor of Willie van Peer Колективна (три і більше авторів). John Benjamins, Amsterdam / Philadelphia.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2008) The syncretism of imagery in the Ukrainian literature of the second half of 19th – the beginning of the 20th centuries PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Джерела: науково-методичний вісник (3-4).

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Демографічні, економічні та природні чинники впливу на діяльність і розвиток сільської школи в Україні (Друга половина ХХ століття) Обрії (2). pp. 84-86.

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький джержавний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. (14).

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2008) The value of lectures in shaping the language of student Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (11). pp. 155-160.

Безпалько, Ольга Володимирівна and Авельцева, Тетяна Павлівна and Басюк, Т.П. and Журавель, Тетяна Василівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Молочний, В.В. and Тіунова, О.В. and Радчук, Г.К. (2008) Fundamentals of Public Health: Theory and Practice ВАТ "Патент", Ужгород. ISBN 978-966-8760-43-3

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Людина у ситуації "подвійної вистави": дискурсивний код "театру в театрі" STUDIA METHODOLOGICA (24). pp. 15-22. ISSN 978-966-07-1262-1

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Virtual space in the structural design of the genre field of modern dramaturgy Прикарпатський вісник НТШ. Слово. (2(2)). pp. 52-72. ISSN 2304-7399

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст Українознавчі студії. – 2007–2008. (8-9). pp. 368-388.

Бондарева, Олена Євгенівна (2008) Жанровий код перевернутого Євангеліє у п'єсі Олега Гончарова "Сім кроків на голгофу" Сборник научных трудов "Русская литература. Исследования" (12). pp. 259-275.

Бондарева, Олена Євгенівна and Величко, Олена Борисівна and Редькіна, Ольга Анатоліївна (2008) Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу In: Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу. Книга плюс, Київ. ISBN 966-7619-81-8

Бондарева, Олена Євгенівна and Семенюк, Григорій Фокович and Гуляк, Анатолій Борисович (2008) Версифікація: теорія і практика віршування Київський університет, Київ. ISBN 978-966-439-082-5

Бондарчук, Галина Павлівна (2008) Factors socialization of the younger schoolboy Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (9). pp. 109-113.

Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович and Буйницька, Оксана Петрівна (2008) [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Development of pupil’s interest of basic school to physical studying in off-hour work PhD thesis, НПУ Драгоманова.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2008) Збереження та використання традицій народної художньої вишивки Київщини у «Виробничо-художньому об’єднанні імені Т. Г. Шевченка» (1944 – 2004 рр.)» Вісник КНУКіМ.

Васьків, Микола Степанович (2008) The problem of genre nature of the novel un versus by I.Bagrynyj "Skelka" Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 33-43.

Вембер, Вікторія Павлівна (2008) Мethodical foundations of Computer Science electronic manual for secondary school designing and application PhD thesis, Інститут суспільства.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2008) Впровадження ідей В.О.Сухомлинського а практику роботи з дітьми з вадами зору Наука і освіта.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2008) Проблема виховання і навчання дітей з патологією зору за межами спеціального дошкільного навчального закладу Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. pp. 49-54. ISSN 2078-2128

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Образи матеріально-тілесного низу в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб. наук. пр..: / Редкол.: Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. – К.: Університет, 2008. – № 10 (част. 1). – 104 с. – С. 21-28. (10). pp. 21-28.

Вишницька, Юлія Василівна (2008) Ассоциативная зазоринка между…(хаос и космос произведений Витальда Гомбровича) Наукові записки. Серія:Філологічні науки (мовознавство) (75). pp. 14-16. ISSN 966-8089-24-3

Волинець, Юлія Олександрівна (2008) Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки Початкова школа. pp. 37-38. ISSN 0131-5358

Волинець, Юлія Олександрівна (2008) Становлення культури мислення майбутнього педагога в процесі професійної підготовки Початкова школа (7). pp. 37-38. ISSN 0131-5358

Ворон, Марина Василівна and Найда, Юлія Михайлівна (2008) Multiple intelligence: from theory to practice. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. pp. 68-72.

Ворон, Марина Василівна and Найда, Юлія Михайлівна (2008) School and Family: common ground. Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності . pp. 68-71.

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2008) "Заклинаю Вас нашою спільною любов'ю до античності..." (з листів Олександра Білецького до Миколи Зерова) Київська старовина (4).

Гальчук, Оксана Василівна (2008) Современность как фикция в поэзии киевских неоклассиков Логический анализ языка: Между ложью и фантазией. pp. 531-539.

Гальчук, Оксана Василівна (2008) Антична література Київський славістичний університет, Київ. ISBN 966-7000-14

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Children Collective Енциклопедія освіти. pp. 204-205.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Сhildren Neuroses Енциклопедія освіти. pp. 209-210.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Preschool Енциклопедія освіти. pp. 240-241.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Autism children. Енциклопедія освіти. pp. 201-202.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2008) Semantic characterization of the term "speech in early childhood personality" (theoretical aspect) Актуальные проблемы и тенденции современного дошколь-ного образования: сб. науч. ст.. pp. 65-68.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2008) Культурологічний потенціал шкільного підручника (на матеріалі підручників з української мови для шкіл з російською мовою навчання) Материалы докладов Международной научно-практической конференции "Вторые севастопольские Кирило-Мефодиевские чтения". pp. 27-33.

Грипас, Оксана Юріївна (2008) Значення терміна "пропозиція" в теорії когнітивного синтаксису Nowoczsnych naukowych osiagniec (11). pp. 42-44.

Грипас, Оксана Юріївна (2008) Формально-синтаксична структура речення з пропозиційним предикатом набуття/втрати локативності Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (10). pp. 292-300.

Грипас, Оксана Юріївна (2008) ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ПРОПОЗИЦІЙНИМ ПРЕДИКАТОМ НАБУТТЯ/ВТРАТИ ЛОКАТИВНОСТІ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2008) ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ПРОПОЗИЦІЯ» В ТЕОРІЇ КОГНІТИВНОГО СИНТАКСИСУ Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycnej konferencji “Nowocztsnych naukowych osiagniec — 2008”; 1-14 lutego 2008 r. Tym 11. Filologiczne nauki.. ISSN 978-966-8736-05-6

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2008) Урок-діалог у системі інтерактивного навчання Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах» (16). pp. 44-51.

Дика, Наталія Михайлівна (2008) Вибір стилю педагогічної взаємодії – запорука розвитку компетентної мовної особистості Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна в євроінтеграційних процесах» (17). pp. 38-43.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Genre specific Ukrainian judicial discourse Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 1. .

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Actual issues of integration of linguistics and law in Ukraine Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословенских и страних: Зборник теза и резимеа: Међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевности и 60-годишњици Славистичкого друштва Србије. . pp. 61-62.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) The semantic and syntactic and pragmatic characteristics of the treatment as a way to initiate the attention of the interlocutor during the court hearings Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць. pp. 25-31.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Illocutionary speech characteristics of the trial participants (based on the performances of judges) Система і структура східнослов’янських мов: До 85-річчя з Дня народження доктора філологічних наук, професора М.Я. Брицина: Зб. наук. праць. . pp. 141-151.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Communicative role of participants in the judicial discourse Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания . pp. 189-191.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Communicative ritual is in judicial diskurs Освітянські обрії: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. pp. 14-20.

Доценко, Олена Леонідівна (2008) Legal Linguistics: teaching students complex for research and educational institution for training management personnel the police Academy of Management Ministry of Interior [Teaching Resource]

Дудар, Ольга Володимирівна (2008) Place of "Chernigovskie Gubernskie Vedomosti" (Chernigov Government Gazette) in social and political life of Ukraine of the second part of 19th - the beginning of 20th century. PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Ж

Журавель, Тетяна Василівна (2008) Особливості формування толерантності у вихованців колоній In: Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2008 року, Київ.

З

Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2008) Structural and algorithmic organization of software agent-orfokorektora Наукові вісті НТУУ “КПІ” (1). pp. 88-96. ISSN 1810-0546

Зимівець, Наталія Володимирівна (2008) Social-pedagogical technologies towards forming a responsible attitude to school youth's health PhD thesis, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (м. Київ).

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2008) Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок Науково-теоретичний збірник (14).

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2008) Аксіологічна маркованість прізвиськ в англійській та українській мовах Науковий вісник Волинського національного університету імені Л. Українки.

Клименко, Нінель Павлівна (2008) Characteristic features of pedagogical activities of Ivan Krypyakevych Український історичний журнал (2). pp. 64-75. ISSN 0130-5247

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Problems of improving the professional competence of managers of vocational education in educational theory and practice Вища освіти України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (Д.3,Т3). pp. 203-219.

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Professional development managers of professional education: an innovative approach Педагогічна освіта і освіта дopоcлиx: європейський вимір . pp. 482-493. ISSN 978-966-2180-63-3

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Student-centered approach in teaching adults. Післядипломна освіта в Україні. Спецвипуск. pp. 36-39.

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Business planning in vocational school. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент. зббірник наукових праць (3). pp. 232-250. ISSN 966-602-034-3

Ковальчук, Василь Іванович (2008) Formation of professionalism leader vocational school. Педагогіка та психологія (424). pp. 61-82.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2008) Антропоморфні мотиви в народній орнаментиці Поділля: питання іконографії і символіки Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць (14). pp. 177-183.

Кочерга, Олександр Васильович (2008) Psychophysiological bases of younger pupils’ actions Початкова школа (1). pp. 7-11. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2008) The value of the course «Logic» in the mental development of a child Початкова школа (7). pp. 14-17. ISSN 0131-5358

Кравчук, Лариса Володимирівна (2008) Moral and ethical development as factor health conservation of school-aged children Освіта дорослих в Україні: ІХ Міжнародна науково-практична конференція. pp. 64-67.

Крижанівський, Олександр Анатолійович and Мосунов, Микола Максимович (2008) From analysis of the historic lessons to the building of strategy of the Bar subregion development Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Бар. Барська земля – крізь призму століть". pp. 421-425.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2008) СЛОВОТВІРНІ ПОТЕНЦІЇ НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (2). pp. 145-151. ISSN 1729-360X

Лахно, Наталія Валентинівна (2008) To principles of conclusion of explanatory dictionaries Науковий вісник Таврійського національного університету імені В.І Вернадського  Симферополь, 142 (2). pp. 9-12. ISSN 1562-0808

Лебідь, Неля Костянтинівна (2008) Functional disorders of heart rhythm and psychological reasons for their occurrence Шевченківська весна: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира, 2. pp. 181-182.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2008) Psychological predictors of functional disorders of heart rhythm Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 лютого 2008 р.. pp. 56-57.

Луцько, Катерина Василівна (2008) Корекційні технології у слухопротезуванні дітей Центр слухомовленнєвої реабілітації ВНП "ВАБОС", Київ.

Луцюк, Микола Володимирович (2008) "Поет краси страждання...". Художня творчість Миколи Вороного видавництво "Колесо", Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Criteria for selection of students volunteer for social and educational work Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : зб. ст. V міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 трав. 2008 р.) . pp. 28-36.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Requirements for personal and moral qualities of potential volunteers from the students Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 трав. 2008 р.). pp. 133-136.

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна (2008) Using interactive methods in programs promoting healthy lifestyles In: Основи громадського здоров’я: теорія і практика. ВАТ «Патент», Ужгород, pp. 152-216.

Лісовець, Світлана Василівна and Голуб, Віра Дмитрівна (2008) Social and psychological feature of adaptation of first-class children to the terms of teaching at school Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (9). pp. 124-129.

М

Макарова, Марія Володимирівна (2008) Національно – культурне значення та використання стародруків Києво – Печерської лаври. Теоретичні та практичні питання культурології: Зб.наук.ст. (25).

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Approximate methods of diagnosing educational levels of child's readiness for school Початкова школа (2). pp. 39-41.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) The content, forms and methods of educational assessment elementary school teacher Початкова школа (3). pp. 50-53.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Diagnostic methods of studying the teaching and learning of elementary school students Початкова школа (4). pp. 52-55.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Diagnostic methods of studying the teaching and learning of third grade students Початкова освіта (5). pp. 45-48.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2008) Primary school teachers to the diagnostic work: realities and prospects Початкова школа (7). pp. 27-30.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2008) Вплив факторів довкілля на здоров’я людини Навколишнє середовище і здоров’я людини. pp. 23-25.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Library and information support students' independent work Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (V(12)). pp. 387-396.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Leisure activity libraries Питання культурології: Збірник наукових праць (вип.24). pp. 80-85.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Influence of media space in shaping the worldview of modern youth Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (9). pp. 30-33.

Мельник, Валентина Іванівна and Федорова, Лариса Олександрівна (2008) Деякі аспекти вивчення фразеоконцептів культури Структурно-семантические и когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. ISSN 978-966-568-984-3

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2008) Cultural. Guide students towards basic education of undergraduate training, discipline "Economy and Business", "Management" "Видавничий дім "Комп'ютерпрес".

Мироненко, Володимир Володимирович and Саєвич, Ірина Георгіївна (2008) Problem of formation of holistic worldview in high school Освіта і управління, 11 (1).

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2008) Інформатика: експериментальний підручник для 10 класу Корбуш, Київ.

Н

Надтока, Геннадій Михайлович (2008) Україна між Росією та ЄС: пошук пріоритетів стратегічного розвитку In: "Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Історичні, соціокультурні і геополітичні чинники розвитку відносин між двома державами і народами", 8-9 листопада 2007, Київ.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2008) Karyotype. The chromosomes, their structure. Development of lesson 10 th grade Біологія (4). pp. 5-7.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2008) Prevention of iodine deficiency Основи здоров'я та фізична культура (5-6). pp. 31-32.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2008) The process of socialization in highschool Ukrainian Humanitarian Lyceum of Kyiv National Taras Shevchenko University Основи здоров'я та фізичної культури (7-8). pp. 25-27.

Назаренко, Світлана Валеріївна and Слоненко, М. (2008) Molecular Biology Хімія (26).

О

Огнівчук, Леся Миколаївна and Василевич, Леонід Федорович (2008) Methods of assessing the performance of various elements of the education system on the basis of linguistic variables Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том ІV). pp. 638-650.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Суспільство втрачених цінностей Історія. Філософія. Релігієзнавство (3). pp. 7-10.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Society of the lost values Журнал "Історія. Філософія. Релігієзнавство" (3). pp. 7-10.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2008) Концептуальні засади функціонування Школи повного року навчання Школа повного року навчання. pp. 4-28.

Омері, Ірина Дмитрівна (2008) Plant-inhabiting phytoseiid mites (Parasitiformes, Mesostigmata) in dendrological parks and botanical gardens of the Forest-Steppe of Ukraine PhD thesis, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

Остапченко, Олена Вадимівна (2008) Навчально-методичні матеріали Вступ до мовознавства: Система орієнтирів для самостійної роботи студентів, практичні завдання [Teaching Resource]

Остапченко, Олена Вадимівна and Остапченко, Віктор Іванович (2008) Truth gives birth in a competition. Ukrainian in interesting numbers and facts, riddles and questions, games and competitions Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Київ.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Virtual competence in professional preparation of future primary school teacher Вісник Глухівського державного педагогічного університету. – Серія: Педагогічні науки. (12). pp. 93-97.

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Forming of artistic and creative personality of future primary school teacher: psychology-pedagogical aspect Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія, 2 (133). pp. 135-139.

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Technology of using of jazz-chants on foreign language lessons as a means of improving of socio-cultural competence of primary school children Імідж сучасного педагога, 9-10 (88-89). pp. 96-98. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Development of pedagogical creativity of future teachers as the main determinant of professional readiness Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія «Педагогічні науки», 3 (61). pp. 104-110.

Павлюк, Роман Олександрович (2008) Creative and communicative competence as an indicator of teacher professional readiness Європейський вектор української освіти : [зб. наук. пр.]. pp. 604-609.

Петренко, Лариса Павлівна (2008) Формування готовності майбутнього вчителя до професійної діяльності в умовах педагогічного коледжу. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу, 1. p. 57.

Петренко, Лариса Павлівна (2008) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу. p. 57.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2008) Простір ідеологічного впливу STUDIA METHODOLOGICA (24). pp. 107-112. ISSN 978-966-07-1262-1

Поліщук, Ярослав Олексійович (2008) Ре-візії минулого в сучасній літературі Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (10). pp. 413-427. ISSN 966-7631-70-2

Поліщук, Ярослав Олексійович (2008) Література як ідеологічний простір Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. (19). pp. 74-78.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2008) Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою : монографія Одноосібна. Видавництво Державного закладу "Луганський націоналіний університет імені Тараса Шевченка", Луганськ.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2008) Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ як засіб та результат культуровідповідного управління Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного прошу в школі та ВНЗ (8). pp. 256-266. ISSN 966-7359-37-9

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Крюкова, Лілія Іванівна (2008) Основні напрями діяльності Міжнародної федерації кіноархівів Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (4). pp. 39-54.

Р

Радченко, Антоніна Федорівна and Баліна, К.Н. and Тригуб, І.А. (2008) Українська література [Текст] : підручник для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. з навчанням мовами нац. меншин Грамота, Київ. ISBN 978-966-349-169-1

Редька, Інна Анатоліївна (2008) Моделі інтеграції синестезійних мапуваньу формуванні словесно-поетичної синестезії (на матеріалі американської жіночої „холодної” та „гарячої” поезії) Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 293–299..

Редька, Інна Анатоліївна (2008) Синестезійні метафора та метонімія: шляхи формування та особливості мовленнєвого втілення (на матеріалі поезії Е. Дікінсон, Е. Бішоп, С. Плат та А.Секстон) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: філологія, педагогіка, психологія. – К.: КНЛУ, 2006. – Вип. 16..

Редька, Інна Анатоліївна (2008) Тенденції синестезійної образності в американській жіночій поезії XIX-XXI століть (на матеріалі поетичних текстів Е. Дікінсон, Е. Бішоп, М.Мур, С. Плат, А. Секстон та А. Річ) Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2008. – С. 432–437..

Редько, Сергій Іванович (2008) Застосування активних психологічних методів для розвитку управлінських здібностей студентів в умовах навчального процесу економічного вузу Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (4). pp. 394-401. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2008) ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ Філософсько-методологічні та соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактору в умовах переходу Збройних Сил України до професійної армії.- Матеріали Всеармійської науково-практичної конференції. Частина І., 1. pp. 225-228.

Редько, Сергій Іванович (2008) ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МЕНЕДЖЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Вісник Національної Академії оборони України (1(5)/2). pp. 88-92.

Редько, Сергій Іванович (2008) Business games as interactive methods of social-psychological studies of managers Вісник Національної Академії оборони України. Збірник наукових праць..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Конфликт объективной действительности и ее субъективного претворения в творчестве художников периодов стилевого слома Сборник материалов Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2008".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) «МАНЬЕРИСТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА» ТВОРЧЕСТВА: К ВОПРОСУ О РОЛИ «МАНЬЕРИСТИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ» В ИСКУССТВЕ Материалы Второго Всероссиского культурологического конгресса с международным участием.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Хилиастические и эсхатологические настроения в культуре переходных эпох Матеріали Міжнародної наукової конференції [Традиція і культура. Минуле, теперішнє та майбутнє: когерентність в історії].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) «ДЕТИ ФРАНЦИИ» В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ХУДОЖНИКОВ XVI ВЕКА: ПОРТРЕТЫ ГЕРЦОГА АНЖУЙСКОГО (?) РАБОТЫ ЖАНА ДЕ КУР Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису XV-XVII ст. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Мотив усікновіння голови у західноєвропейському живопису XV-XVII ст. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Світоглядні універсалії маньєризму в елліністичному мистецтві Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Конфликт объективной действительности и ее субъективного претворения в творчестве художников периодов стилевого слома Ломоносов-2008.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Історія пластичних мистецтв НАУ. ISBN ISBN 978–966–598–457–3

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Амбруаз Дюбуа як один з фундаторів стилю Другої школи Фонтенбло (на матеріалі французького періоду творчості майстра) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. (13). pp. 142-148. ISSN 2226-2180

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Мистецтво маньєризму та маньєризм мистецтва: до питання про творче безпліддя Мистецтвознавство України (9). pp. 264-270.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Трагедия творца в период умирания искусства In: Зритель в искусстве: интерпретация и творчество, 2008, Санкт-Петербург, Росія.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Search and bust CORE (frame) trees Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (5). pp. 102-104.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Finding points of connection Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (5). pp. 102-104.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Find maximum flow Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). pp. 94-98.

Рудик, Олександр Борисович (2008) Search binary code (tree) with minimum weight Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). pp. 98-102.

С

Сафарян, Світлана Іванівна (2008) Psychological-pedagogical peculiarities of formation of pupils’ creative abilities Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (2). pp. 3-5.

Сафарян, Світлана Іванівна (2008) The problems of schoolchildren reading competence formation in relation to the modern content of school literary education Всесвітня література в середніх навчальних закладах (10). pp. 4-6.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) Cultural features of modern Ukrainian society In: XV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 8 - 11 апреля 2008 года, г. Москва, Российская Федерация.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) The educational factor of forming of cultural orientations in realities of modern Ukraine In: Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи. Інновація, Дніпропетровськ, pp. 139-145.

Смольникова, Галина Валентинівна (2008) Psychological peculiarities of children's communication In groups of different ages at preschool educational establishment. PhD thesis, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка.

Солдатова, Леся Петрівна (2008) Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книга – ХХІ, 2008, с. 255-258.

Солдатова, Леся Петрівна (2008) Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах Ukrajinistika: munulost, přitomnost, budoucnost II. Sborník příspĕvků z mezinárodní conference konané v Brné ve dnech 19.-20.listopadu 2008 a vĕnované 15. výčí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultĕ Masarykovy university..

Софій, Наталія Зіновіївна (2008) Inclusive School: features of organization and management ВФ "Крок за кроком".

Софій, Наталія Зіновіївна (2008) Providing an inclusive approach to teaching civic education In: Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Етна-1, pp. 154-164.

Софій, Наталія Зіновіївна and Ворон, Марина Василівна (2008) International Standards for Quality Community Schools Підручник для директора: посібник з управлінської компетентності. pp. 69-71.

Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2008) "Ensuring an inclusive approach through teaching civic education" In: Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. Етна-1, pp. 155-171.

Стаднік, Надія Вікторівна (2008) Основні механізми виховання відповідальності як моральної якості особистості Наукові записки [cерія „Психологія і Педагогіка”] (8).

Сухопара, Ірина Геннадіївна and Лобчук, Олена Гнатівна (2008) Communicative situational problem as a source of primary school children in moral knowledge and behavior Початкова школа (11). pp. 45-47. ISSN 0131-5358

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Засади суспільно-формуючої функції української літератури кінця ХІХ століття: І.Нечуй-Левицький та Б.Грінченко "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість": Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. pp. 200-208. ISSN 978-966-793-136-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Олекса Влизько й «Нова генерація»: теоретичні й художні виміри Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років ХХ століття. pp. 74-82. ISSN 978-966-493-052-6

Т

Таран, Оксана Петрівна (2008) Causes difficulties in forming self-concepts have doshkolnykov visually impaired: theoretical and research experimentally directions Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наукових праць. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія (10). pp. 285-292.

Таран, Оксана Петрівна (2008) Peculiarities of Self-Concept Formation of Children with Visual Impairment PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН Укераїни.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2008) Use of information technologies in the teaching of special historical disciplines Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Історія. (94). pp. 63-67. ISSN 1728-3817 (загальний) 1728-2640 (серійний)

Тур, Микола Григорович (2008) Трансцендентальна прагматика як дискурсивна етика Практична філософія (3). pp. 158-167.

Тур, Микола Григорович (2008) Риторика в предметному полі практичної філософії Практична філософія (4). pp. 153-161.

Тур, Микола Григорович (2008) Структура дискурсивної етики Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (130). pp. 14-21.

Тур, Микола Григорович (2008) Легітимація права: правовий позитивізм Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія (135). pp. 19-27.

Тур, Микола Григорович (2008) POSTMETAPHYSICAL CONCEPTION OF THE POLITICS: MODELS OF LEGITIMATION Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки (11). pp. 178-191.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2008) High School students’ Life Skills Formation by means of educational training PhD thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Ч

Чала, Олена Андріївна (2008) Intrapersonal conflict as a factor in destructive behavior boys Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України , 10 (8). pp. 621-627. ISSN 978-966-8479-60-1

Чала, Олена Андріївна (2008) Interpersonal conflict as a psychological phenomenon Актуальні проблеми психології : Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України , 10 (7). pp. 549-558.

Чала, Олена Андріївна (2008) Specificity of interpersonal conflicts Pedagogical University students Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. (9). pp. 142-145. ISSN 978-966-7548-53-7

Чала, Олена Андріївна (2008) Specificity motivate future careers Pedagogical University students Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. Костюка АПН України (15). pp. 305-309. ISSN 978-966-171-012-1

Черниш, Анатолій Петрович (2008) Management activities head of the institution [Teaching Resource]

Черниш, Анатолій Петрович (2008) Management education [Teaching Resource]

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2008) Самоосвіта як умова вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови Вісник Глухівського державного педагогічного університету (11). pp. 178-182. ISSN 966-376-042-7

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2008) Теорія поетичної компетенції читача: еволюція від теорії лінгвістичної компетенції у художньому тексті Наукові записки. Серія: Філологія. Збірник наукових праць. Вип.10. У 2-х т./Наук.ред.-Іваницька Н.Л.-Вінниця, 2008.-Т.2.-279с. , 2 (10). pp. 157-161. ISSN 9666-2917-01-2

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2008) Contemporary choreography аs a phenomenon in the cultural of XX th century. PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Шевцова, Олена Михайлівна (2008) Властивості когнітивної складової професійної Я-концепції вчителів початкової школи в контексті інноваційної діяльності Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (9). pp. 363-371.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна In: UNSPECIFIED.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ "Бойківщина" .

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Karl Popper against the Vienna Circle Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (21). pp. 220-231.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т. Куна Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. . pp. 85-89.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Поняття парадигми у філософії мови і науки Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.. pp. 169-172.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна In: Сучасні проблеми германістики в Україні. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Розвиток філософії Людвіка Флєка Практична філософія. Науковий журнал. . pp. 14-21.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Теорія мовленнєвих актів Вісник факультету романо-германської філології / За ред. Кеміня В.П. (3). pp. 93-105.

Шопіна, Марина Олександрівна (2008) Improving the efficiency of the creative potential of younger pupils. How to improve academic performance of every child СПД Рєзніков В.С., Луганськ, Україна. ISBN 978-966-8195-77-8

Шопіна, Марина Олександрівна (2008) Psycho-pedagogical conditions of development of creative potential Освіта на Луганщині (1). pp. 64-67.

This list was generated on Thu Nov 30 02:01:44 2023 EET.