Items where Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Ю
Number of items: 288.

C

Chesnokova, Anna (2009) Dickinson in the Ukraine: Slavic Traditions and New Perspectives In: The International Reception of Emily Dickinson. Continuum Reception Studies . Continuum, London, pp. 189-203. ISBN 9780826497154

Chesnokova, Anna and Zyngier, Sonia and Viana, Vander and Jandre, Juliana and Nero, Samantha (2009) Universal Poe(try)? Reacting to “Annabel Lee” in English, Portuguese and Ukrainian In: Linguagem, criatividade e ensino: abordagens empíricas e interdisciplinares. Publit, Rio de Janeiro, pp. 193-211.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2009) Ієрархія рівнів динамічності образу в новелістиці Михайла Коцюбинського Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету Серія: Філологія (11). pp. 304-308.

Єременко, Олена Володимирівна (2009) Парадигма образної системи: кореляційний аспект (на матеріалі повістей Тараса Шевченка) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (27). pp. 65-74. ISSN 9–7425–09-6

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2009) Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи гірського регіону Гірська школа Українських Карпат (4-5). pp. 272-275. ISSN 1994-4845/978-966-7779-27-6

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2009) Лабораторно-методичний комплекс для вивчення основ теорії комп’ютерних систем управління і робототехніки Комп’ютер в школі та сім’ї (2). pp. 27-29. ISSN 74248

Абрамов, Вадим Олексійович (2009) Ієрархічна структура керування в сучасних навчальних системах моделювання поведінки роботів Комп’ютер в школі та сім’ї (7). pp. 51-54. ISSN 74248

Александрович, Марина Василівна (2009) Prosody of affective spontaneous and read speech Українське мовознавство (39/1). pp. 6-13. ISSN 0320-3077

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ (1-3 квітня 2009 року). pp. 183-184.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Моделювання змісту та засобів мовної професійної підготовки студентів початкового ступеня навчання у вищому мовному навчальному закладі Теоретичні питання культури, освіти та виховання (39). pp. 107-111.

Афанасьєв, Юрій Львович (2009) Професійна підготовка музиканта. Уроки Болеслава Яворського Колективна (двоосібна). Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2009) Teacher сompetence native language and literature: the genesis and development of the concept Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (14). pp. 185-195.

Безух, Юлія Сергіївна (2009) Peculiarities of multicultural education of children in US national schools Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону». pp. 41-45.

Бессалов, Анатолій Володимирович and Третьяков, Денис Борисович (2009) Повышение производительности криптоанализа на эллиптической кривой на основе деления точек на два Захист інформації (4). pp. 18-20. ISSN 2221-5212

Богашов, Олексій Анатолійович (2009) Comparative constitutional and legal description of the higher election of Ukraine, the Russian Federatsiyita Belarus Вісник Центральної виборчої комісії, 2-3 (16-17). pp. 89-92.

Бондарева, Олена Євгенівна (2009) Проблемы мифопоэтики русской исторической драматургии ХІХ века Науково-практичний журнал "Гуманітарні науки" (1(17)). pp. 189-191.

Бондарева, Олена Євгенівна (2009) Українська драматургія останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: динаміка зміни пріоритетів Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (27). pp. 125-132. ISSN 9–7425–09-6

Бондарчук, Галина Павлівна (2009) Socialization younger pupil in the structure of teacher professional training Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів. pp. 208-213.

Брайчевська, Олена Андріївна (2009) "Нетрадиційні" іммігранти у Києві: сім років потому Колективна (двоосібна). "Стилос", Київ.

Бровко, Олена Олександрівна (2009) Novelistic composition of novel «Olga» by Yakiv Kachura Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки (3).

Буйницька, Оксана Петрівна (2009) [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2009) Використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 29-32. ISSN 978-966-7548-60-5

Буйницька, Оксана Петрівна (2009) Інтерактивні технології у процесі професійної підготовки соціальних педагогів Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності", 5-7 листопада 2009 р.. pp. 22-23.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2009) Типологія мовних змін в історичній перспективі Вісник КНЛУ. – Сер. Філологія.. pp. 57-65.

Буренко, Валентина Миколаївна (2009) How to teach adults? Teachers’ professional skills improvement at the in-service training courses Гуманітарні науки: науково-практичний журнал (2(18)). pp. 67-79.

Бісмак, Олена Василівна (2009) Estimation of efficiency of physical rehabilitation at the chronic gastritis Слобожанський науково-спортивний вісник.- (Вип. 2). pp. 87-91. ISSN 1999-818X

Бісмак, Олена Василівна (2009) Application of methods of physical rehabilitation in exudative pleurisy Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (5). pp. 19-22. ISSN 1818-9172

Бісмак, Олена Василівна (2009) Application of east gymnastics and east massage in physical rehabilitation of children with a dyskinesia of bile secretory system with hypotonic type. Вісник Чернігівського держ. педагогічного університету. – Чернігів,, 64. pp. 547-550.

Бітківська, Галина Володимирівна (2009) Тема природи в поезії вагантів Зарубіжна література в школах України (7-8). pp. 38-40.

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2009) Traditions for formation of phonetic of Ukrainian spelling (based on the nandwritten memorials of the end of XVII - XVII centuries) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Філологічні науки», І. pp. 45-52.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Semantics of height in Nikolai Leskov`s works ЛЕСКОВИАНА: Творчество Н.С. Лескова: проблемы изучения и преподавания: Международный сборник научных трудов. – Т.2. (2). pp. 31-46.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009 – 616 с. – С. 200-214.. pp. 200-214.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Креативный потенциал мифологемы «хаос» в текстовом пространстве поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»: гидроморфная модель IX Гоголівські читання: Матеріали міжнародної наукової конференції.. pp. 165-170. ISSN -

Волинець, Юлія Олександрівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2009) Дидактичні ігри In: Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей дошкільного віку. ТОВ "Сім кольорів", pp. 77-81. ISBN 978-966-2054-08-8

Ворон, Марина Василівна (2009) Competence approach to professional development leader of an educational institution Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 36-38.

Воротникова, Ірина Павлівна (2009) Psycho-pedagogical foundations adaptation of teachers the use of information technology Освіта на Луганщині (2 (31)). pp. 125-127.

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2009) Neomythological World of N. Wallace’s Drama Newsletter Tesol-Ukraine. pp. 22-26.

Гандзюк, Віталій Олександрович (2009) Podillia magazines in the process of creation of the state ideology of Ukrainian (1917-1920) Одноосібна. Часописи Поділля у процесі творення державницької ідеології українства (1917-1920): монографія. Діло, Вінниця.

Герасимова, Ольга Іванівна (2009) Conceptual understanding of the category of "Reflection" (historical and pedagogical analysis) Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. pp. 10-13.

Глухенька, Людмила Миколаївна and Портна, М.Г. and Брикова, О.В. (2009) Хімія Мінестерство освіти і науки України.

Говорун, Надія Володимирівна (2009) From Boudica to Bess: A Study Guide to the History and Culture of Great Britain for Independent Work in Country Studies Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Голота, Наталія Миколаївна (2009) Деякі аспекти попередження важковиховуваності в дошкільному дитинстві Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць (5).

Голота, Наталія Миколаївна (2009) Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку у художній праці Вісник Інституту розвитку дитини (3).

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Grinchenko literary heritage as a factor in pre-school education of the individual child UNSPECIFIED. Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Different age groups and organization of children Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". pp. 32-44.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2009) Organization of speech activity In: Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Світич, Київ, pp. 125-132.

Гродський, Ігор Ярославович (2009) Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2009) Засвоєння синтаксичних та стилістичних норм літературної мови учнями загальноосвітніх навчальних закладів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць, 8 (3). pp. 211-218. ISSN КВ 8818

Дика, Наталія Михайлівна (2009) Інноваційні форми організації методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах під час вивчення синтаксису Проблеми державного будівництва в Україні (18). pp. 19-26. ISSN 60я43

Доценко, Олена Леонідівна (2009) Asertiv in communicative-pragmatic structure of speech judges Studia linguistica: Зб. наук. праць.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2009) Teaching ideas B.D.Hrinchenka in the context of a modern update of preschool education Колективна (три і більше авторів). Видавництво Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка, Київ.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2009) To children's self-esteem, with special attention Вихователь-методист дошкільного закладу (3). pp. 12-19.

Ж

Житєньова, Наталя Василівна (2009) Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо- математичного циклу за комп’ютерної підтримки: Автореферат дисертації PhD thesis, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Навчаємося граючись: досвід використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ-інфікування Інформація. Погляди. Огляд: інформаційно-педагогічний журнал для тих, хто працює з молоддю (15). pp. 14-15. ISSN 8546732

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Сharacteristics of social prevention sexually transmitted infection among adolescents Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : у 2-х кн. : зб. наук. пр. (2/13). pp. 241-249.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Problems of realization HIV prevention among most at risk children and adolescents Педагогічна освіта: теорія і практика (11). pp. 72-75. ISSN 74я43

З

Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Петрочко, Жанна Василівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Заверико, Наталія Віталіївна and Алєксєєнко, Т.Ф. and Бондаренко, Зоя Петрівна and Басюк, Т.П. and Буніна, Л.М. and Гулевська-Черниш, А.В. and Кичук, Я.В. and Ковальчук, Л.Г. and Лактіонова, Галина Михайлівна and Лесіна, Т.М. and Лютий, В.П. and Непочатова, Д.В. and Песоцька, О.П. and Петрович, В.С. and Сидоров, В.М. and Терницька, С.В. and Харченко, Сергій Якович (2009) Sotsyalnaya work. Brief Tadzhyksko-Russian Encyclopedic Dictionary ТНУ, ЮНИСЕФ, Душанбе.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2009) Technological maintenance of process of formation of the responsible attitude to health in studyng youth Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). pp. 52-57.

К

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2009) Трансонімізовані неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 25-26 березня 2009 .р., Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) The cultural — enlightenmental activity of Ivan Krypyakevych (1886-1967 y.y.). PhD thesis, Київський Славістичний університет.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) Ivan Krypyakevych in the youth movement In Galicia Знаки питання в історії України: особа і суспільство в історико-культурному просторі. Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції. pp. 49-67.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) The teaching activities of Ivan Krypyakevych in disseminating knowledge about Ukraine and Ukrainian heritage Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства, 24. pp. 92-106.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Ensuring competency approach to training managers vocational school Імідж сучасного педагога (8-9). pp. 91-95. ISSN 2221-6316

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Role of Professional-communicative Competence in Vocational School Director's Activity Педагогіка і психологія професійної освіти//науково-методичний журнал. 2009.№1.-268 с. (1). pp. 122-133.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) The phenomenon of creativity in the head of the institution Креативність і творчість.-Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.-Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка" (Т.В.№1). pp. 89-93. ISSN 1728-2322

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Problems of management leadership in vocational education Вісник післядипломної освіти. Збірник наукових праць.. pp. 101-111. ISSN 978-966-7863-74-6

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Innovative approaches to the educational process in vocational schools. Special course. Шкільний світ. ISBN 978-966-451-624-5

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Technology of adult education based on individual approach. Training Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-366-8

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Communicative competence leader. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 14-17.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) Learning outcome Відкритий урок: розробки, технології досвід. pp. 49-51.

Ковальчук, Василь Іванович (2009) How to evaluate training Відкритий урок: розробки, технології досвід.. pp. 22-25.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2009) Мудрість як екзистенціальний феномен In: Філософські діалоги: шляхи та перехрестя сучасної цивілізації.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Foreign Literature. The textbook for grade 8 education in Ukraine (Certificate MESU) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-137-Х

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) The literature of Postmodernism: detail to the portrait Acta Neophilologica (11). pp. 45-70. ISSN 1509-1619

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Foreign Literature. 10-12 classes: Software profile education of secondary schools: natural and mathematical and technological areas (certificate MESU) [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2009) Foreign Literature. 10-12 classes. Academic level: Software profile education of secondary schools: social and humanitarian, artistic, aesthetic and philological areas (sertificate MES) [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна (2009) Професійно-орієнтовані форми навчання у підготовці фахівців туризму Педагогічний процес: теорія та практика (1). pp. 68-78. ISSN 2078-1687

Коновалова, Ольга Володимирівна (2009) Хил-арт (Hill-art) «Фиктивной галереи Экспедиция» (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта Сучасне мистецто. Наук. зб. (6). pp. 261-265.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2009) Особливості формування іконографії антропоморфних мотивів української народної орнаментики в ХІХ ст. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. праць . pp. 75-89.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Girls: what are they? (Physiological characteristics) Початкова школа (7). pp. 3-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Boys: what are they? (Physiological characteristics) Початкова школа (6). pp. 4-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Psychophysiology of a child’s behavior (first-Six) Початкова школа (5). pp. 3-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Psychophysiology of primary school pupils (Applied aspects) Початкова школа (2). pp. 55-59. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) Psychophysiological features of younger pupils (Applied aspects) Початкова школа (3). pp. 8-11. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (39). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (45). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (44). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (43). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (42). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (41). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) The interaction of parents and children in the family Вісник Чорнобиля (40). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2009) These boys and girls are different Вісник Чорнобиля (28). p. 6.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2009) Younger students in a creative heritage B. D. Grinchenko: the moral dimension «Мрії, вистраждані життям…»: до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка: кол. монографія (у двох част.): Ч. 1 . pp. 207-212.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2009) The role of the family in the formation of moral and ethical feelings of the child of primary school age : Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць (3). pp. 209-214.

Крикун, Анастасія Юріївна (2009) The inclusion of children with special needs in an educational environment Вихователь-методист дошкільного закладу (10). pp. 9-16.

Кротова, Тетяна Федорівна (2009) Комплекс українського традиційного вбрання як джерело творчості в умовах розвитку національної моделі дизайну In: Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій", 23-24 грудня 2009р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2009) The sound structure of Shevchenko’s poem “Witch” Збірник праць Всеукраїнської (37-ї) шевченківської конференції, Черкаси, 22 – 24 квітня 2009 р.. pp. 357-362.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2009) Вірш Грицька Чупринки «На вічну пам’ять Борисові Грінченкові» Колективна (двоосібна). КМПУ імені Б.Д.Грінченка, Київ.

Кузьменко, Галина Василівна (2009) Душа і мудрість середньовічного храму (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) (Візуальне мистецтво) Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал.

Кузьменко, Галина Василівна (2009) ДУША І МУДРІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ХРАМУ (Урок за програмою «Мистецтво». 6-клас) Музичне мистецтво Мистецтво та освіта (17).

Курбан, Олександр Васильович (2009) PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій. Інформаційне суспільство (9).

Курбан, Олександр Васильович (2009) Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання. Інформаційне суспільство (10).

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна (2009) Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник Українська книга . Каравелла, м.Київ. ISBN 978-966-8019-98-2

Л

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Characteristic components of stress episodes of patients with functional violations of cardiac rhythm Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Х (12). pp. 282-293.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Analysis of the structure of the stress episodes of patients with functional violations of cardiac rhythmthe Особистість у просторі культури: матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму 24 вересня 2009 року. pp. 75-77.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Psychological Portrait of Sick Persons with Functional Breaches of Heart Rhythm Психологія і суспільство (3). pp. 173-177. ISSN 1810-2131

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Emotional reaction on stressing situations habits of patients with functional violations of cardiac rhythm Психологічні перспективи. pp. 30-39.

Линьов, Костянтин Олександрович and Клименко, Ілона Вікторівна (2009) ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ In: ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ. Навчальний посібник . Видавництво «ФОРТ»,, Харків, pp. 7-24. ISBN 978-966-8599-55-2

Лисенко, Ганна Василівна (2009) Проблема підготовки вчителів іноземної мови початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Литвин, Лілія Володимирівна (2009) Дослідження ідей Вальдорфської педагогіки у вітчизняній педагогічній науці Педагогічний процес: теорія та практика (1). pp. 100-105. ISSN 2078-1687

Лобода, Ольга Володимирівна (2009) Language in the Ethnic Picture of the World Вісник Київського міжнародного університету. Збірник наукових статей (13). pp. 110-123.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Psychosemiotical components of ethnic consiousnes componenrs of east slavonic people (Diachronic approach) Наукові записки НАуКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота (97). pp. 44-49.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Psychosemantics of Journalistic Texts: Ethnic and Socio-cultural Aspects Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди»].. pp. 76-81.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Consciousness Manifestation of Language Dominance under Ukrainian-Russian Bilingualism Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості : Збірник наук. праць (7). pp. 151-158.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Specificity of Multi-modality Semantics in Ukrainian Ethnic Consciousness Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості : Збірник наук. праць / За ред. В.О. Моляко.. pp. 156-162.

Лозова, Ольга Миколаївна (2009) Theoretic Bases and Practical Application of Meaning-Generating Technique Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика / За ред. С.Д. Максименка, ІХ (4). pp. 249-256.

Любарова, Віра Миколаївна and Стеценко, Ірина (2009) Екологічний зорепад у іграх та розвагах Шкільний світ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Board Games as an interactive method of education and prevention Соціальна робота в Україні: теорія та практика (4). pp. 37-45.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Сontent and directions of social-pedagogical activities, ways of establishment of student volunteer groups at Universities of Ukraine Наукові праці Донецького національного технічного університету, 3 (145). pp. 274-279. ISSN 2077-6780

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Socio-pedagogical activities of student volunteer groups PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Potential of case-study method in health promotion programmes for children and youth Вісник Запорізького національного університету (2). pp. 137-142.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Preparing future social workers for the organization of volunteer groups Педагогічна освіта: теорія і практика, 1 (11). pp. 169-172. ISSN 74я43

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Formation of the child to trust the worker center for social and psychological rehabilitation and shelter for children Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 5–7 лист. 2009 р.. pp. 116-118.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Formation of the child to trust the worker center for social and psychological rehabilitation and shelter for children Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. ст. (6). pp. 151-154.

Лісовець, Світлана Василівна (2009) Psychological characteristics of professional formation future social workers Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (11). pp. 173-178.

Лісовець, Світлана Василівна (2009) Psychological aspects personal fulfillment Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (12). pp. 59-63.

М

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2009) Analysis of typical diagnostic difficulties of teachers of elementary school Початкова школа (6). pp. 57-61.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2009) Teaching first-adaptation for school: Tips for Parents Початкова школа (10). pp. 59-61.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Вплив важких металів на здоров’я людини VIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми екології та екологічної освіти". pp. 103-108.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку Практична психологія та соціальна робота (6). pp. 78-80.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2009) Синдром органічного аутизму в дітей із затримкою психічного розвитку Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 178-182. ISSN 978-966-7548-60-5

Масімова, Лариса Гагіківна (2009) Семіотика як метод дослідження в соціальних комунікаціях. Наукові записи інституту журналістики (35).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Sociocultural activities of libraries: the terminological aspect Актуальні проблеми історії та практики художньої культури: Зб.наук.праць. Випуск ХІІІ.. pp. 23-32.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Socio-cultural functions of libraries Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х-т- Випуск 8 (Т.1). pp. 59-64.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Libraries-sociocultural centers in foreign countries VІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 червня 2009 року, Ч. 2. pp. 63-67.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2009) Роль дистанційного навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ (5 (52)). pp. 4-8. ISSN 966-614-021-7

Машовець, Марина Анатоліївна (2009) Впровадження сучасних підходів до організації педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців Вісник інституту розвитку дитини: Збірник наукових праць. Серія Філософія, Педагогіка, Психологія (1).

Машовець, Марина Анатоліївна (2009) Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах розвитку суспільства Вісник Інституту розвитку дитини: Збірник наукових праць. Серія: Філософія, Педагогіка, Психологія (5).

Машовець, Марина Анатоліївна and Мордоус, І. (2009) Вчимо англійську разом з батьками Вісник інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Серія: Філософія, Педагогіка. Психологія (3).

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Monitoring and evaluation of the achievements of the three-year child in practice humanistic paradigm of pre-school education In: На допомогу вихователю-методисту. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 43-50. ISBN 978-966-451-000-1; 978-966-451-314-9

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Opens art in itself Дитячий садок (33). pp. 8-9.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Kindergarten. Orders for core activities Дитячий садок. Бібліотека . ТОВ "Видавництво "Шкільний світ", Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1; 978-966-451-264-7

Меленець, Людмила Іванівна (2009) For many peaceful years passed Дитячий садок (15). p. 4.

Меленець, Людмила Іванівна (2009) Forty-Belobokov visiting Cockerel. Summary of activities for the third year of life of children Часопис "Дитячий садок. Фантазії вихователя" (16(496). pp. 3-4.

Меленець, Людмила Іванівна and Мельник, Ольга Василівна and Примушко, Наталія Миколаївна (2009) Basil Sukhomlinsky and modernity - the path of spirituality small Ukrainian Часопис "Дитячий садок" (7(487)). p. 5.

Мельник, Ольга Петрівна (2009) Формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутніх вчителів музики як педагогічна проблема. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. (8). pp. 108-113.

Мережко, Юлія Валеріївна (2009) Activation of creative expression in the performance of senior Ukrainian composers Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 22-24 квітня 2009 року до 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. (8 (13)). pp. 163-167. ISSN КВ 8818

Михайлюк, Антон Юрійович and Замятін, Денис Станіславович and Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Unstructured Data Warehouse Processing System Based on an Uniform Set of Functions Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. pp. 117-119. ISSN 2306-6245

Михайлюк, Антон Юрійович and Пилипчук, Олексій Васильович and Сніжко, Микола Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2009) Kvazisemantychnyy search text data in electronic information resources Радиоэлектроника и информатика (3). pp. 21-28. ISSN 1563-0064

Михайлюк, Антон Юрійович and Сніжко, Микола Васильович and Огнівчук, Леся Миколаївна (2009) On some areas of information in higher education today Вища освіта України. – Додаток 4, том І(13) Тематичний випуск ”Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” (том І). pp. 457-463.

Молчанов, Ігор Миколайович and Мова, В.И. and Стрюченко, В.А. (2009) Knowledge-oriented intelligent workstations Inparkom Штучний інтелект (1). pp. 94-98. ISSN 1561-5359

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2009) Інформатика: підручник для 9 класу УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2009) Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 1 УВЦ «Школяр».

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2009) Зошит з інформатики до підруч. для 9 кл. заг.-осв. закладів. Частина 2 УВЦ «Школяр».

Музика, Олена Оксентівна (2009) Value support of gifted teenagers with contrasocial motivational tendency Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009 (2). pp. 48-55.

Н

Назаренко, Світлана Валеріївна (2009) Запровадження інтерактивних методів навчання в освітньо-оздоровчому процесі курсу "Основи здоров'я" Післядипломна освіта в Україні (2). pp. 25-28.

Нестерова, Тетяна Володимирівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2009) Factor of the compatibility while completing teams in rhythmic gymnastics group exercises. Нестерова Т.В. Фактор совместимости при комплектовании команд в групповых упражнениях художественной гимнастики // Физическое воспитание студентов: сб. науч. трудов. / Т.В.Нестерова, О.С. Кожанова. – Харьков, 2009. - № 1. – С. 32 - 34..

О

Огнівчук, Леся Миколаївна and Замятін, Денис Станіславович and Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович (2009) Information-analytical system for supporting independent learning of Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі (Праці Четвертої Міжнародної конференції). ISSN 978-966-02-5426-8

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Криза - момент істини для університетської освіти Вища школа (11). pp. 5-16. ISSN 1682-2366

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Навігатор студента-грінченківця. Вітальне слово ректора Колективний. КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Україна, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Наша мета — висококваліфікований сучасний учитель Відкритий урок (3). pp. 12-13.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Соціальна педагогіка і виклики суспільних трансформацій Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 5-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти "Шлях освіти" (4). pp. 2-6.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Демографія у контексті освітньої політики 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи: Міжнародна наукова конференція: збірник матеріалів. pp. 5-12.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Теоретичні аспекти моніторингу професійної діяльності сучасного вчителя Моніторинг професійної діяльності вчителя: теорія і практика. pp. 3-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р.. pp. 6-8.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Криза - момент істини для університетської освіти "Вища школа" (11). pp. 5-16. ISSN 1682-2366

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2009) The development of psychomotor skills at an early age Психологічна газета (21). pp. 26-29.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна (2009) Musical-pedagogical process in the higher school In: Музично-педагогічний процес у вищій школі. Знання України, Київ. ISBN 978-966-316-244-7

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2009) Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р..

Олійник, Світлана Миколаївна (2009) Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Botanical gardens and arboretums in Kiev - reserves of species diversity mites of the family Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) Вестник Мордовского университета. Серия "Биологические науки", 1 (1). pp. 87-89. ISSN 0236-2910

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) on the plants in dendrological park «Trostyanets» Весник зоологии, 43 (3). pp. 245-253. ISSN 0084-5604

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) An example of a successful invasion of the forest-steppe zone of Ukraine invasive species - Mediterranean predatory mite Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae) In: Всеукраїнська наукова конференція «Зоологічна наука у сучасному суспільстві», присвяч. 175-річчю заснування кафедри зоології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 15-18 вересня 2009 року, Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Species diversity of plant-inhabiting phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in botanical garden of Karasin National university of Kharkov (Ukraine) In: XXXIXth Annual Meeting of the European Society for New Methods in Agricultural Research, 25-29 серпня 2009, м. Брно Чеська республіка.

П

Павловська-Єжова, Т.А. (2009) Вшануймо жінку Мистецтво та освіта (2). pp. 56-59.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Virtual pedagogical interaction in the classroom teaching to foreign languages : program of special course with practical work [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Artistic and aesthetic aspects of the training of primary school teachers in the creation of a virtual pedagogical reality Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (174). pp. 248-255. ISSN 2227-2844

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Virtual pedagogical reality: theoretical-scientific basis Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.] / [редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін.] (27). pp. 314-318.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Information and communication technologies in professional-pedagogical preparation of future foreing languages teachers Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський] (С.вип.). pp. 66-69.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Socialization factors of virtual pedagogical reality Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. пр.]. – Педагогіка та психологія, 449 (450). pp. 94-98.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Formation of sociocultural and sociolinguistic competence of future teachers of foreign languages ​​means lingvocountry material In: V Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencij [«Dynamika naukowych badań – 2009»], Przemyśl.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Information and Computer intensity of professional pedagogical training component of future teachers of foreign languages Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : [зб. наук. пр.] / [за ред. проф. Валюх З.О.] (2). pp. 149-154.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Creation of virtual pedagogical reality by means of modern mass communication In: Всеукр. наук.-практ. конф [«Журналістика, філологія та медіаосвіта»], 14-15 травня 2009 року, м. Полтава.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Forming of future English language teachers’ abilities for making of virtual pedagogical interaction PhD thesis, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Пасько, Ярослав Ігорович (2009) Bureaucratic measurements of legitimation Філософська думка (5). pp. 66-69.

Петренко, Лариса Павлівна (2009) Науково - методичне забезпечення професійно - педагогічної підготовки вчителя. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу. pp. 70-75.

Петренко, Лариса Павлівна (2009) Науково-методичне забезпечення професійно-педагогічної підготовки вчителя Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу, 2. pp. 70-75.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2009) Methodology of work with musically-instrumental collectives Імекс ЛТД, Кировоград.

Пов'якель, Н.І. and Лушин, В.П. and Бушуєва, Т.В. and Зайчикова, Т.В. and Макарчук, Н.О. and Омельченко, Я.М. and Скляренко, О.М. and Розова, Т.М. and Федоренко, А.Ф. and Ханецька, Т.І. and Вовк, М.В. and Распутько, Ю.В. and Сідун, Ю.О. and Бородулькіна, Т.О. and Гула, Н.В. and Доріченко, В.А. and Коберник, Л.О. and Мотлук, Т.О. and Павлюх, В.В. and Пилипенко, К.В. and Халік, О.О. and Чала, Олена Андріївна (2009) Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології Колективна (двоосібна). НПУ імені М.П.Драгоманова, Київ.

Подшивайлов, Михайло Михайлович (2009) The crisis of psychological knowledge and practical psychology Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс].

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2009) The axiomatic approach as a way to overcome the conceptual uncertainty in psychology Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс].

Поліщук, Алла Анатоліївна (2009) Навчання майбутніх вчителів методиці використання інформаційних і комунікаційних технологій в художній і дизайнерській освіті Збірник праць четвертої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти». pp. 80-86.

Понежа, Г.В. and Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Guidelines to ensure students' independent work on discipline "Computer Networks and Telecommunications", "Computer Networks" (for bachelors) [Teaching Resource]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2009) Основні напрями діяльності Секції бібліотечних журналів ІФЛА (1978-2005) Документознавство. Бiблiотекознавство. Iнформацiйна дiяльнiсть: проблеми освiти, науки, практики. pp. 73-75.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2009) Основні напрями діяльності Відділу ІФЛА «Освіта та наукові дослідження» Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань. pp. 144-146.

Прокопенко, Лілія Сергіївна and Зозуля, Світлана Миколаївна (2009) Terminological glossary of the International Federation of Film Archives: problems of adoption in Ukraine Архіви України (5). ISSN 0320-9466

Пітенко, Сергій Леонідович (2009) Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом с учетом состава тела «Спортивна медицина» Науково-теоретичний журнал, К.: Олімпійська література. – 2009. – №1-2. – С 114-117. (1-2). ISSN 1992-7894

Р

Редько, Сергій Іванович (2009) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна. Збірник наук. праць та матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Світоглядний вибір і майбутнє науки і освіти в ХХІ столітті" (1). pp. 213-216. ISSN 978-966-529-221-0

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Система декору Бального залу у замку Фонтенбло мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Іконографія Катерини де Медичі у французькому мистецтві XVI століття Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Стильоутворюючі чинники мистецтва Другої школи Фонтенбло (частина 1) Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Стильоутворюючі чинники мистецтва Другої школи Фонтенбло (частина 2) Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) К вопросу о позиционировании пост-искусства на современном культурном пространстве Матеріали Міжнародної наукової конференції [Екологія простору культури. Проблеми та рішення].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ ПЕРИОДОВ STILWANDLUNG В МИРОВОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ UNSPECIFIED. ИПСИ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Ян ван Скорел і Мартін ван Хемскерк як основні представники зрілого романізму в нідерландському мистецтві XVI ст. Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Провідні фактори формування мистецтва Першої школи Фонтенбло Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) «Лаокооническое произведение» как мировоззренческая квинтэссенция «эпохи рубежа» Наукові повідомлення Міжнар. наук.-прак. конф. [Полікультуротворча діяльність-2009].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Фонтенбло как универсальная мастерская Европы Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [Ломоносов].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Stilwandel ХХ и ХХІ вв.: маньеристический фундамент пост-искусства Искусство после философии. Материалы всероссийской конференции 20-21 ноября 2009 года.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Маньеристические универсалии в искусстве прерафаэлизма Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Грани творческого бесплодия художника: причины, симптоматика проявлений Культурологічний альманах (3). pp. 107-119.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Фонтенбло как универсальная мастерская Европы Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [Ломоносов] / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2009) Науки о культуре в системе современного украинского образования Философское осмысление социально-экономических проблем..

С

Савченко, Світлана Володимирівна (2009) О. М. Apanovych: vital activity, scientific motto Погляд крізь віки: матеріали наукової конференції, 25 травня 2009 року, м. Київ. pp. 3-22.

Санжарова, Галина Федорівна (2009) Love terrestrial and Love transcendental as display of ambivalent essence of the person (on V.Vinnichenka and I.Shmeljova's products) Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. Серія: Літературознавство, 4 (60) (1). pp. 57-62. ISSN 2312-1068; 2312-1076

Санжарова, Галина Федорівна and Горлова, Олена Володимірівна (2009) Самоактуализация начинающего специалиста-филолога в профессиональной деятельности: перспективы, проблемы и возможности их разрешения Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія (4). pp. 200-210.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2009) A computer program "Software-Testing Complex« RTEST: monitoring the formation of future specialists in physical education and sport to the use of information technology " 30385.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2009) Неперервна освіта в умовах полікультурного глобалізованого світу Педагогічний процес: теорія та практика (4). pp. 129-135. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Кристопчук, Тетяна Євгенівна (2009) Дослідження проблеми методологічної культури вчителя: наукова концепція П.Г.Кабанова Педагогічний процес: теорія та практика (1). pp. 197-208. ISSN 2078-1687

Скуратівська, Галина Степанівна (2009) Основні правила скорочень та написання великих літер у писемному англійському діловому спілкуванні Мова і культура (науковий журнал) (11(123). pp. 79-84.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2009) Age and educational factors tolerant-intolerant attitudes of the adult population of Ukraine In: МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2009 р. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, pp. 133-140.

Смольникова, Галина Валентинівна (2009) Psychological characteristics of adult learning Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (4). pp. 303-308. ISSN 2078-1687

Смольникова, Галина Валентинівна (2009) Studying the state of the educational process На допомогу вихователю-методисту. pp. 24-42.

Солдатова, Леся Петрівна (2009) Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті Л.А. Булаховського: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. с. 184-189 .

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Навчально-методичний комплекс з курсу “ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ МЕНШИН” для студентів спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Навчально-методичний комплекс з курсу “ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА” для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 7.040202 “СОЦІАЛЬНА РОБОТА” [Teaching Resource]

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Установки студентської молоді щодо майбутнього працевлаштування Збірник наукових праць VІ Міжнародної наукової конференції м.Київ, 2. pp. 165-172. ISSN 978-966-8640-22-3

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2009) Організація самостійної роботи майбутніми соціальними педагогами при вивченні психології Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр., 2. pp. 170-173. ISSN 978-966-7548-60-5

Софій, Наталія Зіновіївна and Даниленко, Л.І. and Шоутен, Т. and Зайченко, О.І. (2009) Management executives of preschool and primary education СПДФО Парашин К.С, Київ. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Formation of professional culture of future social pedagogues in educational and pedagogical process of higher educational establishment PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Psychological and pedagogical aspects of the adaptation period, first-year students of higher educational institutions Наукові праці. Серія : педагогіка, психологія і соціологія, 2 (5). pp. 349-353.

Стишов, Олександр Анатолійович (2009) Актуалізована лексика в сучасних українській і російській мовах Проблеми зіставної семантики (9). pp. 151-157.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2009) Конструктивістські принципи літературної теорії Валеріана Поліщука Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (15). pp. 58-62. ISSN 978-966-02-4532-7

Сінченко, Олексій Дмитрович (2009) Роман «Крила» Володимира Кузьмича: особливості поетики UKRAINICA BRUNENSIA II Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost Sbornik vědeckўch prací. (2). pp. 494-501. ISSN 978-80-210-4964-2

Т

Тарасенко, Володимир Петрович and Михайлюк, Антон Юрійович and Заболотня, Т.М. (2009) Context-associative approach to automated correction of spelling errors Системні дослідження та інформаційні технології (3). pp. 21-30. ISSN 1681-6048

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2009) The selfless public and outreach activities of Borys Dmytrovych Grinchenka / "Dreams, suffered by life ..." By the 145th anniversary since the birth of B D Grinchenko. Collective monograph (in two parts). Колективна (три і більше авторів). КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2009) По волне моей памяти. Литературно-музыкальная композиция Зарубіжна література в школах України (5). pp. 52-56.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Social-communicative culture and education of the younger students. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Psychology for seniors: social and communicative aspect Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Educational System of Social-Communicative Culture of Comprehensive School Pupils in After-Hour Activity EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support preventive work of social pedagogues comprehensive schools In: Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 9-10 квітня 2009 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Capitalization EXPERIENCE OF RESOURCE CENTERS FOR SOCIAL WORKERS In: Розвиток творчої особистості студента як суб'єкта професійної самоактуалізації: проблеми, пошук, тенденції, 22-23 ківтня 2009 року, Донецький національний технічний університет.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Resource provision of specialist social Педагогічний альмах (4). pp. 199-202.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Organizational background of the activities of Recourse and Counseling Centers for Specialists of Social Sphere Вісник Запорізького національного університету (1). pp. 164-167.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support prevention social workers educational institutions Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11). pp. 75-79. ISSN 978-966-7548-60-5

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Features of the organization and activities of resource centers in the higher educational institutions of Russia Збірник наукових праць. Педагогічні науки (51). pp. 387-392.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Domestic and foreign experience of becoming resource centers Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (4). pp. 239-248.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Capitalization experience of resource centers for social workers Наукові праці Донецького національного технічного університету (3). pp. 68-71. ISSN 2077-6780

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Innovative psycho-pedagogical specialists providing professional self-improvement of social and educational activities Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя) (6). pp. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support of social services, which carry out social assistance to families that are in difficult circumstances Науковий вісник Чернівецького університету (449). pp. 168-170.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Methodological support specialist social engaged SIMYAM social assistance who are in difficult circumstances In: Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Problems support of resource centers for social workers and social workers (based on research) In: Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: європейський вектор розвитку вищої школи, ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2009) Problems of business resource centers for social workers and social workers (based on research) Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (23). pp. 225-236. ISSN 2227-2844

Тишкевич, Катерина Іванівна (2009) Видання бібліотек для юнацтва як складова інформаційно-культурного простору Питання культурології (24). pp. 156-161.

Тишкевич, Катерина Іванівна (2009) Бібліометрія видань бібліотек для юнацтва: культурно-освітній напрям Культура і мистецтво у сучасному світі (10). pp. 146-150.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) The problem of social and psychological adaptation future programmer during their studies in Universities Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (25(49)). pp. 114-119.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) The role of active social-psychological study in the development of future professional Соціалізація особистості, XXXII. pp. 177-185.

Ткачишина, Оксана Романівна (2009) Actual problems of intergenerational relations and their causes in the modern family Практична психологія та соціальна робота (7). pp. 5-8.

Тур, Микола Григорович (2009) Поняття легітимації: основні парадигми розуміння Філософська думка (5). pp. 9-21.

Тягло, Катерина (2009) Метаморфози візуального у добу постсучасності EL TOPOS: Как возможна философия кино? Исследования. Интервью. Эссе. Переводы. Кинотексты. pp. 68-77.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2009) Organization of independent work for teachers to come of information science via distance education of informatics disciplines PhD thesis, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Ф

Фірсова, Ірина Миколаївна (2009) Use elements of Eidetics as one of the ways to improve the training of social educators Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 206-208.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2009) Feci, qoud potui… The Borys Antonenko-Davydovych’s destiny and the creation Одноосібна. Донецьк: Норд-прес, Донецьк.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2009) Complex diagnostics of formation of motivation for training Рідна школа (7). p. 80. ISSN 0131-6788

Хорошуха М.Ф (2009) Патент №45477 Спосіб виявлення молодих осіб з підвищеним факторм ризику щодо індивідуально-біологічної алкогольної залежності 45477.

Ч

Чала, Олена Андріївна (2009) Psychological aspects of destructive conflicts of the future teachers Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (12(2)). pp. 81-86.

Чала, Олена Андріївна (2009) The essence and personality determinants of destructive conflict Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова ; серія № 12. Психологічні науки: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. Драгоманова / [редкол. : С. Максименко та інш.]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч. І. – С. 399 – 403. (26(50)). pp. 399-403.

Чала, Олена Андріївна (2009) The experience of interpersonal conflicts prospective teachers during their professional training Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (11(ч2)). pp. 200-202. ISSN 978-966-7548-60-5

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2009) The issues of vocational education of the future foreign languages teachers in the modern society globalization context Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КИїівського національного лінгвістичного університету (19). pp. 110-114.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2009) Quantitative research in practice: applying a differential scale questionnaire to literature Філологічні трактати. Науковий журнал. - Том 1, №3-4, 2009 , 1 (3-4). pp. 67-78. ISSN 15593-4065ПР

Ш

Шевцова, Олена Михайлівна (2009) Розвиток професійної Я-концепції вчителів, які працюють в інноваційних освітніх закладах, засобами психологічного тренінгу Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (11,ч.2). pp. 334-342.

Шевцова, Олена Михайлівна (2009) Професійна Я-концепція фахівця: теоретичний аналіз проблеми категоріального визначення Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць (12). pp. 310-316. ISSN 978-966-7863-85-2

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА In: UNSPECIFIED.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) The negative Knowledge in the Neopositivism and the Critical Rationalism. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. . pp. 193-203.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) The Belief in the Critical Rationalism of Karl Popper Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. (464). pp. 109-112.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) The Evolution of the Term "Paradigm" and his Sense in Philosophy. Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі.. pp. 50-58.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Meain in "theory of picture" in Ludwig Wittgenstein. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. . pp. 62-66.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Карл Поппер та проблема наукової віри In: // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Теорія кореспондентності істини Практична філософія. Науковий журнал. . pp. 192-196.

Шинкар, Тетяна Юріївна and Руденко, Людмила Степанівна (2009) Features the creative development of children preschool and primary school age Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 92-95.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2009) Место и функции фантастических элементов в композиционной структуре цикла повестей Н.В.Гоголя "Миргород". ІХ Гоголівські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції 9-1 березня 2009. pp. 151-154.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2009) The impact of disability on success in education of mentally retarded students 1 - 4 classes Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Випуск 12. Серія: соціально-педагогічна. pp. 270-274.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2009) Saving the performance of mentally retarded students in grades 1-4 during learning activities Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірник наукових праць (6). pp. 211-217.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2009) Буддійська філософія Китаю і Центральної Азії та її вплив на Далекосхідну літературу Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Східні Мови та літератури (14). pp. 48-52. ISSN 1728-3817

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2009) Професійна підготовка майбутнього викладача іноземної мови як фактор формування його творчого потенціалу Наукова молодь (1). pp. 131-133. ISSN 978-966-8195-96-9

This list was generated on Thu Nov 30 02:00:15 2023 EET.