Items where Author is "Акіліна, Олена Володимирівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Article

Ільїч, Людмила Миколаївна and Яковенко, Ігор Валентинович and Акіліна, Олена Володимирівна (2020) Managing the social sphere in the minds of the fast reforms of decentralization Державне управління: удосконалення та розвиток (4). ISSN 22307-2156

Павлюк, Валерій Валерійович and Акіліна, Олена Володимирівна (2019) Формування фахових компетентностей менеджера: інноваційний та проектний аспект Концептуальні засади менеджменту та фінансів в умовах глобальної нестабільності :збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 47-50. ISSN 978-966-337-516-8

Акіліна, Олена Володимирівна and Панченко, Алла Гнатівна and Яковенко, Ігор Валентинович (2019) Efficiency assessment criteria of modern educational functioning збірник наукових праць «Право та державне управління», 1 (2). pp. 238-249. ISSN 2663-5348; 2663-5356

Акіліна, Олена Володимирівна and Панченко, Алла Гнатівна (2019) Problems of training human resources for working with youth in newly formed communities Публічне управління та митне адміністрування (3(22)). pp. 185-193. ISSN 2310-9653

Акіліна, Олена Володимирівна and Кислицька, Інна Ігорівна (2019) Project approach to enterprise’s competitiveness management Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»» (15(43)). pp. 29-36. ISSN 2311-5149

Акіліна, Олена Володимирівна and Ільїч, Людмила Миколаївна (2018) Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці Науковий вісник Ужгородського національного університету (18). pp. 10-16. ISSN 2413-9971

Акіліна, Олена Володимирівна (2018) Standards of corporate social responsibility as a tool of quality management system Східна Європа: економіка, бізнес та управління (4 (15)). pp. 141-146. ISSN 2518-1971

Акіліна, Олена Володимирівна and Павлюк, Валерій Валерійович (2018) Public-private partnership as a tool for managing change in a modern city Науковий вісник Ужгородського національного університету (20). pp. 10-13. ISSN 2413-9971

Акіліна, Олена Володимирівна (2018) Management of changes in the youth world market of the modern city Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 29 (4). pp. 139-143. ISSN 2523-4803

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Problems of regulation of the youth labor market in Kiev in the conditions of European integration Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. pp. 174-180.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Formation of the mechanism of regulation of the youth labor market in Kiev Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. pp. 177-179.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Current Problems of the Public Regulation of labor market in Ukraine Cтатистика України (1). pp. 90-96. ISSN 2519-1853

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Actuality of research of youth labor markets International Conference “European Studies in Ukraine: achievements, challenges, and perspectives”, Kyiv, June 2, 2017. pp. 18-22. ISSN 978-617-7117-69-7

Акіліна, Олена Володимирівна and Ільїч, Людмила Миколаївна (2017) Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. pp. 55-68. ISSN 2414-0325

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості:соціальне залучення Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції. pp. 13-16.

Акіліна, Олена Володимирівна and Стадник, Микола Миколайович (2016) Features civil society Матеріали XXХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький. pp. 46-48.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) he use of competency approach when preparing masters in specialty " Public Policy and Management" "Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток" Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю. pp. 148-150.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The social assessment of the modernization of the political system of Ukraine : Ukrainian scientific- practical conference with international participation "Modernization of Modern Social Space : historical experience, challenges and prospects" МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ: історичний досвід, виклики та перспективи. pp. 221-222.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The problems of social exclusion in the EU VI Міжнародна науково-теоретична конференція. pp. 163-166.

Акіліна, Олена Володимирівна (2014) Обзор рынка труда украинского агросектора Аграрная наука, образование, производство: актуальные вопросы. Сборник трудов всероссийской научно-практической конференции с международным участием (16). pp. 365-367. ISSN 978-5-94477-149-0

Акіліна, Олена Володимирівна and Стадник, Ірина Миколаївна (2014) Problems of preparation of modern managers Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Збірник тез виступів на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції. pp. 50-55. ISSN 978-966-1617-21-5

Book Section

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Regional Policy of the European Union In: Регіональна політика Європейського Союзу. КНЕУ, Київ, pp. 127-139. ISBN 978-966-926-098-7

Monograph

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Actualities of the marketing component of the relationship with the staff Колективна (двоосібна). Agenda Publishing House, United Kingdom.

Акіліна, Олена Володимирівна and Михацька, Алла Валер'янівна (2017) Influence of exogenous factors on the national labor market Колективна (три і більше авторів). Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Пловдив, Болгария.

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Overcoming social exclusion as one of the areas of ensuring the economic security of the person Колективна (двоосібна). Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) Gender trends of industrial relations in Ukraine: Sosial-economic problem of management: Collective monograh Колективна (двоосібна). Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia.

Conference or Workshop Item

Акіліна, Олена Володимирівна (2014) Interregional asymmetry is in forming of profits of population of Ukraine In: «Глобализация и современное социально-экономическое развитие региона». Международная научная конференция, Национальный исследовательский Томский государственный университет. (Unpublished)

Book

Акіліна, Олена Володимирівна and Ільїч, Людмила Миколаївна (2012) Економіка праці та соціально-трудові відносини Алерта, Київ. ISBN 978-617-566-093-5

Teaching Resource

Акіліна, Олена Володимирівна (2019) Quality management [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2019) Manage changes [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Work Program Management Theory (ch. I) student branch of knowledge 07 "Management and Administration" 073 specialty "Management" [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Прийняття управлінських рішень". Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) Guidelines for the course work on discipline " Business Administration " [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The work program of the course "Business Administration" (Part I) [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The work program of the course " Business Administration " (Part II) [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The work program of the course " Business Administration " [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Oct 26 05:54:14 2020 EET.