Items where Author is "Фруктова, Яна Станіславівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Лісневська, Аліна Леонідівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2020) Mediation in the context of professional development of future specialists in the media sphere: analytical and prognostic aspect Держава та регіони. Серія: Cоціальні комунікації. ISSN 2219-8741

Горбенко, Галина Василівна and Фруктова, Яна Станіславівна and Гондюл, Олександра Дмитрівна (2020) Non-formal education of educators in media centers of leading european countries: educational and methodological aspect Continuing professional education: theory and practice (4(65)). pp. 103-109. ISSN 2412-0774

Лісневська, Аліна Леонідівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Audiovisual content: on the issue of risks of influence of modern media. Integrated communications Інтегровані комунікації = Integrated communications. ISSN 2524-2644 (Print) 2524-2652 (Online)

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) The psychological component of the professional training of journalists: theoretical and practical aspects European Applied Sciences (2). pp. 32-34. ISSN 2195-2183

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Внешний имидж Украины через призму зарубежных СМИ Издательский центр БГУ. pp. 306-311. ISSN 978-985-553-333-8.

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) «Медіаосвіта» як дисципліна нормативного циклу професійної підготовки журналістів: теоретичний та практичний аспекти Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології (1(12)). pp. 49-52.

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Fundamentality of curriculums content in the professional training journalists while obtaining the “Bachelor’s” degree on the basis of competence approach Austrian Journal of Humanities and Social Sciences (1-2). pp. 55-59. ISSN 2310-5593

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF MEDIASPHERESPECIALISTS Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Додаток 1 , Том ІІ (62) (36). pp. 308-321. ISSN 978-966-2760-18-7

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Мас-медіа як фактор формування акме-особистості інформаційного суспільства Проблеми освіти: збірник наукових праць.- Вип.84.- Житомир-Київ, 2015.-356с. (84). pp. 323-328.

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) To the problem of content selection of specialists professional training in journalism and media: theoretical, methodological and practical aspects Педагогічна освіта: теорія і практика (23). pp. 32-38. ISSN 2311-2409

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Fruktova Ya. The Professional Competence of Specialists of Journalism and Information: Social and Communicative Aspect Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2(291)). pp. 235-244. ISSN 2227-2844

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) JOURNALISTS CROSS-CULTURAL COMPETENCE AS A GENERAL PROFESSIONAL ONE: THE THEORETICAL ASPECT OF THE PROBLEM Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools (6(12)). pp. 133-144. ISSN 2313-7525

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Смисл як базовий конструкт соціальної комунікації: теоретико-методологічний аспект Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 88-95.

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) To the planning problem of professional training content of future teachers of biology: theoretical and methodological and practical aspects. Педагогічний Альманах (24). pp. 200-207.

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Професійна компетентність фахівців з журналістики та інформації: акмеологічний аспект Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 423-433.

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.. pp. 310-316.

Фруктова, Яна Станіславівна and Радченко, Г.М. (2014) Ідея національної школи на зламі століть «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 109-119.

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Self-knowledge as a basic construct formation of professional competence of specialists in journalism and infomation Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (122). pp. 288-295.

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Modern understanding theories as content of components in training the journalism and media specialists Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (21). pp. 58-63. ISSN ISSN 2311-2409

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Production of means theory as a component of content of professional training of specialist in journalism and informational technologies: theoretical and methodological aspects Вісник Національного університету оборони України (6). pp. 231-236.

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Communication as a descriptor of national frame of qualifications: theoretical and methodological and practical aspects of the problem Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (30). pp. 140-149. ISSN ISSN 2076-586X

Фруктова, Яна Станіславівна and Покась, Віталій Петрович (2013) The problem of contents fundamentalization teacher education Педагогічна освіта: Теорія і практика (19). pp. 70-74.

Фруктова, Яна Станіславівна (2013) Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 189-194.

Фруктова, Яна Станіславівна (2013) Functional analysis of professional activities as the basis of competence approach to training experts journalism and information Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (3). pp. 201-205.

Фруктова, Яна Станіславівна (2012) Problems of the Formation of Students Geographic Picture of the World: Theoretical and Practical Aspects Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 26-30.

Фруктова, Яна Станіславівна (2012) Modern approaches are in relation to lineation of socialcommunicative competence of specialists Вища освіта України, 1 (3). pp. 76-79. ISSN 2078-1016

Фруктова, Яна Станіславівна (2011) Комунікативна толерантність як складова професіограми вчителя Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). pp. 261-264.

Фруктова, Яна Станіславівна (2011) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). pp. 58-62.

Monograph

Бровко, Олена Олександрівна and Курбан, Олександр Васильович and Лісневська, Аліна Леонідівна and Бондарева, Олена Євгенівна and Фруктова, Яна Станіславівна and Данильян, О.Г. and Дзьобань, О.П. and Калиновський, Ю.Ю. and Колодюк, М.А. and Король, В.Г. and Кротюк, В.А. and Марутян, Р.Р. and Панфілов, О.Ю. and Поліщук, О.Л. and Юркова, О.А. (2022) Інформаційно-комунікаційна безпека: сучасні тренди Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Горбенко, Галина Василівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2020) Professional media education of teachers of leading European countries ": history and present Колективна (три і більше авторів). Неперервна професійна підготовка фахівців в умовах формування спільного європейського простору: монографія. ЧНУ, Черкаси.

Гладкова, Валентина Миколаївна and Пожарський, С.Д. and Кузьміна, С.В. and Фруктова, Яна Станіславівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2019) Fundamental acmeology - science of the ХХІ century Колективна (три і більше авторів). Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття: монографія. Інтерсервіс, Київ.

Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти Колективна (три і більше авторів). Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків.

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Соціально-комунікаційна компетентність педагога: теоретико-методологічний та практичний аспекти Колективна (двоосібна). Чабаненко Ю. А., Київ.

Teaching Resource

Фруктова, Яна Станіславівна (2023) Basics of negotiations and communication technologies [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2023) Sociology and psychology of media management Content module: Media psychology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2023) Sociology and psychology of media management Content module. Media psychology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2022) Psychology and sociology MK: Psychology MK [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2022) Psychology of social media: cyber psychology [Teaching Resource]

Хамедова, Ольга Анатоліївна and Фруктова, Яна Станіславівна (2022) Sociology and psychology of media management: sociology of media [Teaching Resource]

Хамедова, Ольга Анатоліївна and Фруктова, Яна Станіславівна (2022) Sociology and psychology of media management: Sociology of media [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2022) Sociology and psychology of media management: Media psychology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2021) Psychology and sociology of mass communication: Psychology of mass communication [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2021) Media education [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2021) Sociology and psychology of media Content module: Media psychology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2020) Social Media Psychology: Cyberpsychology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2020) Sociology and Psychology of Media Management: Content Module: Media Psychology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2020) Psychology and Sociology MK Module Psychology MK [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2020) Media literacy (Optional discipline) [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Psychology and Sociology of MK Content module: Psychology of MK [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Imageology [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Mass communication and information [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Media culture, media security and media education Content module: Media education [Teaching Resource]

Найдьонова, Любов Антонівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Psychology and Sociology of MK Content module: Psychology of mass communication [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2019) Media Literacy Content Module: Media Education [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2018) Психологія та соціологія МК [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2018) Робоча навчальна програма Психологія та соціологія управління медіа Змістовний модуль: Медіапсихологія [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Психологія та соціологія МК Змістовний модуль: Психологія МК [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Соціальні комунікації, модуль «Прикладні соціально-комунікаційні технології» [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Психологія масової комунікації [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Психологія журналістської творчості [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Психологія та соціологія масової комунікації Модуль Психологія МК [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Медіаосвіта [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Соціальні комунікації Модуль Прикладні соціо-комунікаційні технології [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Методика викладання у вищій школі [Teaching Resource]

Стеблецький, Анатолій Леонідович and Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Тренінг розвитку комунікативної компетентності викладача ВНЗ [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Методика виховної роботи у ВНЗ [Teaching Resource]

Терентьєва, Наталія Олександрівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Основи наукових досліджень [Teaching Resource]

Малихін, Олександр Володимирович and Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Методика викладання у вищій школі [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Комунікаційні технології [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Педагогічна деонтологія [Teaching Resource]

Терентьєва, Наталія Олександрівна and Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Основи наукових досліджень [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Основи наукових досліджень [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Основи наукових досліджень [Teaching Resource]

Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Тренінг розвитку комунікативної компетентності викладача вищої школи [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 6 02:09:56 2023 EET.