Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | З | Л | М | Н | П | С | Т | Ф
Number of items: 105.

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні логопедичні технології" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Комунікативний потенціал дошкільників з порушеннями зору та інтелекту Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, LAMBERT Academic Publishing.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Інноваційні техніки логопедичного масажу [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) "Логопедичний практикум: Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Ковальчук, Ольга (2019) Стан сформованості простору-ритму-руху в системі розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ Львівська педагогічна спільнота. pp. 69-71.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Ковальчук, Ольга (2019) Ритм-рух-простір як параметри складоритму в системі розвитку мовлення у дітей із порушеннями зору Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 8-10.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луценко, Юлія (2019) Особливості невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 року). pp. 71-74.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Спеціальна педагогіка з історією» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Паталаха, Анастасія and Прокоп, Єлізавета (2019) Супровід студентів із порушеннями зору в умовах освітнього простору Київського університету імені Бориса Грінченка Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 11-14.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) The influence of lullabic songs on the children's speech development Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр (1). pp. 11-19. ISSN 2412-9208

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Kształtowanie adekwatnej samooceny studentów jako warunek rozwoju zawodowego logopedy "Educatio nova” (4). pp. 247-262. ISSN 2451-0491

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» Змістовний модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Д

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Дубовик, Марія Олександрівна (2019) Sexual education strategies for adolescents and youth with autistic spectrum disorders Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13 / за ред. О. Гаврилова, В. Синьова. (13). pp. 61-72. ISSN 2413-2578

Дубовик, Марія Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна психологія" [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Неврологічні основи логопедії [Teaching Resource]

З

Заєркова, Наталія Віталіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовний модуль «Спеціальна методика навчання української мови дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2019) "Логопедія (ринолалія)" [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2019) "Менеджемент спеціальної та інклюзивної освіти" Змістовий модуль "Планування та організація логопедичної роботи" [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2019) «Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ» Змістовий модуль «Спеціальна методика навчання української мови і читання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ» [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2019) «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти» Змістовий модуль «Планування та організація логопедичної роботи» [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2019) «Спеціальна методика навчання української мови і читання дітей молодшого шкільного віку з ТПМ» [Teaching Resource]

Л

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Круглик, Оксана Петрівна and Губар, Світлана Юріївна and Скуйбіда, Катерина Юліївна and Хіміч, Світлана Станіславівна and Долинна, Ірина Петрівна and Біла, Алла Олександрівна and Марченко, Оксана Володимирівна (2019) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Махлун, Валерія Олександрівна and Ступак, Діана Денисівна (2019) Активізація полімодального сприймання у дітей з особливими потребами та її зв’язок з їх інтелектуальним розвитком збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.". pp. 51-54.

М

Максимчук, Марія Олександрівна (2019) Історія досліджень сексуальності осіб з порушеннями психофізичного розвитку In: Психологічна наука та практика ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 березня, 2019, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Максимчук, Марія Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Диференціальна психологічна діагностика порушень психофізичного розвитку" [Teaching Resource]

Максимчук, Марія Олександрівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2019) Диференціальна психологічна діагностика порушень психофізичного розвитку [Teaching Resource]

Максимчук, Марія Олександрівна and Петрунько, Ольга Володимирівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Клінічна психологія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Professional activities of special educators of inclusive educational institutions in countries with high levels of development of educational systems (for example, Great Britain, Finland and Israel) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць (12). ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування емоційної культури» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Inclusive pedagogy as a scientific factor of competence formation in the field of inclusive education of children with special educational needs Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13 (13). pp. 157-175. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Спеціальна педагогіка з історією» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Довга, К.Р. (2019) Conceptualization of the concept of "children with special educational needs" in the Ukrainian legal framework in the field of inclusive education Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2 (72). pp. 18-25. ISSN 2311-5491

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами ІІ International scientific conference Modernszation of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 455-457. ISSN 978-9934-571-79-4

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою». Змістовий модуль «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою». Змістовий модуль «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Дубовик, Олена Михайлівна (2019) DEVELOPMENT OF THE SENSOR COMPONENT OF INTELLECTUAL ACTIVITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS Теорія і практика сучасної психології, Т.1 (5). pp. 174-180. ISSN 1813-3405

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2019) Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти». Змістовий модуль «Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2019) «Порівняльна спеціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Міщенко, Марина Сергіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для студентів «Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ» Змістовий модуль«Спеціальна методика навчання математики дітей з ТПМ» [Teaching Resource]

Міщенко, Марина Сергіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» [Teaching Resource]

Міщенко, Марина Сергіївна and Царенко, Юлія Олександрівна (2019) Синдром одностороннього простового ігнорування як аспект логопедичної реабілітації Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 105-107.

Н

Найда, Юлія Михайлівна (2019) Нова українська школа: порадник для вчителя Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-945-122-4

Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Большакова, Інна Олексіївна and Пристінська, Марина Сергіївна and Онопрієнко, Оксана Володимирівна and Шиян, Роман Богданович (2019) New Ukrainian School: teacher advisor [Teaching Resource]

П

Павлюк, Роман Олександрович and Тичина, Катерина Олександрівна and Музиченко, Ірина Вікторівна (2019) Університетські студії [Teaching Resource]

С

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Specificity of implementation of interdisciplinary team support in the inclusive educational environment of Ukraine Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (14). pp. 302-313. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) «Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) "Розлади аудистичного спектра як вид дизонтогенезу" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) «Теорія і практика роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Клініко-психологічні аспекти дизонтогеній при розладах аутистичного спектра» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Інклюзивне освітнє середовище Дошкільне виховання (7). pp. 7-11. ISSN 0321-1401

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Management and Harmonization of the Emotional States of Parents of Children with the Special Needs International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) (8). pp. 122-128. ISSN 2277-3878

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна and Савченко, Марія Ростиславівна (2019) Використання психоосвітнього профілю для планування психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у закладах освіти WayScience. pp. 295-299.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Нейропсихологія [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Т

Таран, Оксана Петрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сімейне консультування батьків аутичної дитини» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) "Методологія психологічних і педагогічних наук" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) "Психологія" Змістовий модуль "Основи психологічного консультування" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) "Педагогіка (загальна та спеціальна)" Змістовий модуль "Основи психолого-педагогічних досліджень" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) "Логопсихологія з основами спеціальної психології: Спеціальна психологія" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) Психологія. Змістовий модуль: Тренінг комунікативності [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) Методологія психологічних і педагогічних досліджень [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2019) Methodical aspects of research of the linguistic picture of the world of children of 5–7 years Теорія і практика сучасної психології, Т.2 (5). pp. 152-156. ISSN 1813-3405

Таран, Оксана Петрівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2019) Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2019) Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Лісайчук, Анна Сергіївна (2019) Peculiarity of the emotional competence of children of an early preschool age with general underdevelopment of speech Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (14). pp. 313-323. ISSN 2413-2578

Таран, Оксана Петрівна and Науменко, Наталія Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Система діагностики та раннього втручання при аутистичних розладах» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Міщенко, Марина Сергіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушенням мовлення» Змістовий модуль «Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою" Змістовий модуль "Логопедична ритміка з методикою" (3 курс) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Спеціальні методики навчання і навчання розвитку дітей з порушеннями мовлення" Змістовий модуль "Логопедична ритміка з методикою" (4 курс) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсоморною складовою" Змістовий модуль "Теорія і методика ігрової діяльності дітей з ТПМ" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти". Змістовий модуль "Організація та керівництво методичною роботою в в спеціальній освіті" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2019) Логопедія (вступ до логопедії, дислалія) [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Кібальна, Наталія (2019) Формування артикуляційного праксису у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 165-157.

Тичина, Катерина Олександрівна and Музика, Вікторія Сергіївна (2019) Формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення засобами Lego–конструювання Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 168-170.

Тичина, Катерина Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2019) Логопсихологія з основами спеціальної психології Змістовий модуль «Логопсихологія» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Шегера, Оксана (2019) Формування кінетичного артикуляційного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики. pp. 33-36.

Тичина, Катерина Олександрівна and Шикерява, Вікторія (2019) Стан сформованості конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 року). pp. 86-89.

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Логопедія. Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» (2 курс) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Логопедія. Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» (3 курс) [Teaching Resource]

Ф

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для студенів спеціальності Філологія (Українська мова та література) [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Inclusive Education Work Program [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для студентів спеціальності Комп'ютерні науки (програмування інтернет речей) [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Робоча програма навчальної дисциплін "Інклюзивна освіта" для студентів спеціальності Математика (прикладна математика), 4 курс [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для студентів спеціальності Комп'ютерні науки( програмування інтернет речей), 3 курс [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Aspects of universality in the application of ICF Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (15). pp. 316-323. ISSN 2313-4011 О-72

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Аssessment in primary school: we design and implement In: Навчання дітей із порушеннями слуху : навчально-методичний посібник. ТОВ Видавництво «Ранок», Харків, pp. 83-96. ISBN 978-617-09-6046-7

Федоренко, Оксана Филимонівна (2019) Modern methodological approaches to understanding disability and special needs Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2 (72). pp. 223-226. ISSN 2311-5491

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:36 2022 EEST.