Items where Division is "Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | К | М | Н | П | С | Т
Number of items: 129.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Соціокультурні чинники розвитку сільскої школи в Україні (1972-1984) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. pp. 62-65.

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нова стратегія розвитку освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 6-9.

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 8-10. ISSN 978-617-7536-02-3

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Training of elementary school teacher for dialogue teaching in the context of building a new Ukrainian school Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6). pp. 252-262. ISSN 2312-5993

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нова стратегія професійно-педагогічної освіти:Європейський вимір Педагогічний процес: теорія та практика (4 (59)). pp. 21-26. ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Теорія і методика виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (початкова освіта, спеціаліст) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Метелюк, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Проскурко, Анастасія Григорівна (2017) - Матеріали третьої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи" (4). pp. 68-70.

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

А

Антипін, Євген Борисович (2017) Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 45-47. ISSN 978-617-7536-02-3

Антипін, Євген Борисович (2017) Periodization of ideas of continuity chidren’s labor education in pedagogical thought of Ukraine (late XIX – 30-th of XX century) Молодий вчений (12(52)). pp. 339-343. ISSN 2304-5809; 2313-2167

В

Васьківська, Галина Олексіївна (2017) Дидактика початкової школи: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. pp. 41-43.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 77-79.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 92-94. ISSN 978-617-7536-02-3

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип З2 (32). pp. 453-462. ISSN 2078-5526

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (початкова освіта, 2 курс) [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Навчальна(пропедевтична) практика: робоча програма (початкова освіта, 3 курс) [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Молодий вчений (11). pp. 281-284. ISSN 2313-2167

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Г

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві Молодий вчений (3.2). pp. 93-97. ISSN 2304-5809

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 33-37.

Голота, Наталія Миколаївна (2017) - [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) - [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Specificity of spatial and temporal representations display by preschool children in the pictorial activity Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1 (6)). pp. 143-163. ISSN 2219-438Х

Голота, Наталія Миколаївна (2017) The peculiarities of preschool teachers` professional training to spatial and temporal conception of preschool children forming Педагогічний процес: теорія і практика (4(59)). pp. 52-57. ISSN 2078-1687

Д

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Психологія педагогічна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогічна творчість: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогічна творчість: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Project activities in the future look like an elementary school teacher in the context of a new education strategy Молодий вчений (10.2). pp. 18-22. ISSN 2313-2167

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Пасічник, Анна Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (дошкільна освіта, 2 курс) [Teaching Resource]

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Адаптивні технології особистісного розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Формування читацької культури сучасного вихователя Молодий вчений (3.2). pp. 76-79. ISSN 2304-5809

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) A model of family relations in ukrainian fairytale Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1 (6)). pp. 181-198. ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини Молодий вчений (11). pp. 325-328. ISSN 2313-2167

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Student formation of pedagogical specialty and skills of ХХІ th century in process of implementation individual work Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (1-2). pp. 20-25. ISSN 1609-8595

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 288 pages. pp. 91-94.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Технології індивідуального розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Сучасні виклики вищої педагогічної освіти Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 39-43.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) The problem of formation of critical thinking and problem-solving ability of future teaching staff Молодий вчений, ІІІ (3 (43)). pp. 417-421. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна (2017) - Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. pp. 138-140.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток Збірник матеріалів III міжнародної науково-практичної конференції "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону". pp. 44-46.

Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2017) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

М

Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Idea of the developing environment for preschool children on the pages of the magazine « Vilna ukrainska shkola» (1917–1919) Молодий вчений (11). pp. 357-361. ISSN 2313-2167

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з дитячим хореографічним колективом [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2017) - [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2017) Psychological aspects of communication in polycultural world Молодий вчений (10.2). pp. 51-55. ISSN 2313-2167

Мойсак, Олександр Данилович (2017) Основи медичних знань: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович (2017) Анатомія та фізіологія дитини: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Мойсак, Олександр Данилович (2017) Анатомія та фізіологія дитини: робоча навчальна програма (ДО) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Музика, Олександр Леонідович and Біла, Ірина Миколаївна and Корольов, Дмитро Костянтинович and Музика, Олена Оксентівна and та, ін. (2017) Value-Conscious Determination of a Gifted Personality Development Колективна (три і більше авторів). Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Про непусті дитячі пустощі Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 30-33.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року), Ч.1. pp. 225-227.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Age-related aspects of development of reference relations persons with signs of musical gift Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (13). pp. 101-110. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2017) Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2017 року). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Value and motivational aspects of pedagogical interaction of teacher and students Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 3-4 (18-19). pp. 163-172. ISSN 2312-5829

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогіка і психологія вищої школи: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогіка і психологія вищої школи: робоча навчальна програма (хореографія) [Teaching Resource]

Музика, Олена Оксентівна and Повисок, Альона Анатоліївна (2017) Psychological features of perception of time preschool children Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ.

Музика, Олена Оксентівна and Топольницька, Ольга Олегівна (2017) Evaluation of academic achievements of first-graders: psychological aspects Молодий вчений, 1 (41). pp. 238-241. ISSN 2304-5809

Музика, Олена Оксентівна and Чигир, Олександр Миколайович (2017) Практика з додаткової спеціалізації «Практична психологія»: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Н

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Educational interests of current first-graders International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences. pp. 281-285.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Theoretical foundations of reflective competence of future teachers Педагогіка і психологія:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування :Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 8-10.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Informative-technological providing diagnostic support of professional activity of a primary school teacher as a factor of improving the quality of education Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). pp. 73-76. ISSN 2413-1865

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Рефлексивний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Актуальні проблеми особистісно-професійного розвитку студента в сучасному суспільстві. pp. 45-48.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Педагогічна діагностика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна and Онянова, Тетяна Валентинівна (2017) Forming features in detail playing environments of DNZ Молодий вчений (6 (46)). pp. 264-267. ISSN 2313-2167

Новик, Ірина Михайлівна and Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Навчальна практика (психологічна компонента): робоча програма (образотворче мистецтво, 3 курс) [Teaching Resource]

Новик, Ірина Михайлівна and Ткаченко, Катерина Олександрывна (2017) Pedagogical education of parents’ Молодий вчений (12(52)). pp. 417-420. ISSN 2304-5809

П

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Педагогічна антропологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Педагогічна антроплогія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами міжпредметних зв'язків Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 43-45.

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць, 2 (22). pp. 277-282. ISSN 2309-9763

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Тренінгові студії педагога-дослідника(вибіркова дисципліна): робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Peculiarities of investigating epithets as expressive means of the language imagery during reading classes in the primary shool Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1 (6)). pp. 408-426. ISSN 2219-438Х

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality Wiadomości Lekarskie, LXX (5). pp. 959-963. ISSN 0043-5147

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists Wiadomości Lekarskie, LXX (4). pp. 838-842. ISSN 0043-5147

Паламар, Світлана Павлівна (2017) System approach to the formation of scientific and pedagogical research skills Молодий вчений, Частина ІV (10.2). pp. 65-69. ISSN 2304-5809

Паламар, Світлана Павлівна (2017) The problem of forming the spiritual-moral values of students in the conditions of the educational environment Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 221-234. ISSN 2312-5829

Паламар, Світлана Павлівна (2017) The influence of value orientation on the formation of personality of modern youth Молодий вчений (11). pp. 404-407. ISSN 2313-2167

Паламар, Світлана Павлівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Кондратюк, Світлана Григоріївна (2017) Influence of valuable orientations on the formation of personality of modern youth Молодий вчений (11(51)). pp. 404-407. ISSN 2304-5809

Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Emotional state and personal reaction of the child primary age in family conditions Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (3). pp. 74-79.

Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Психологічні особливості впливу сімейних взаємин на розвиток дитини дошкільного віку Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (2). pp. 83-87.

Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Personal strategy of professional activity of future children in pre-school educational institution Молодий вчений (10.2). pp. 70-73. ISSN 2313-2167

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Диференційна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Основи психокорекції: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Дослідження самооцінки підлітків, хворих на діабет Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (13). pp. 129-136. ISSN 2072-4772

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Психологія: робоча навчальна програма (ММ) [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Психодіагностика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Диференційна психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Self-concept of man as a potential formation of its subjectivity Молодий вчений (10.2). pp. 79-83. ISSN 2313-2167

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Соціально-психологічні основи взаємодії Науковий вісник Херсонського державного університету, 1 (4). pp. 196-173. ISSN 2312-3206

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Педагогіка і психологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Шепельова Марія Володимирівна; Подшивайлова Лідія Іванівна (2017) Perceptive-mental strategy as a personality attribute 2072-4772.

С

Савченко, Юрій Юрійович (2017) The features of formation of gender-role representations of pre-school children Молодий вчений (10.2). pp. 94-97. ISSN 2313-2167

Савченко, Юрій Юрійович (2017) Тренінг міжособистісного спілкування (вибіркова дисципліна):робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Савченко, Юрій Юрійович (2017) Захистити дитину від інформаційної навали: місія можлива Практичний психолог: дитячий садок (11). pp. 35-38. ISSN 96687

Савченко, Юрій Юрійович (2017) Застосування механізмів психологічного захисту в міжособистісному спілкуванні Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону". pp. 65-66.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія дитячої твочості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія і педагогіка дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття) Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 12-15.

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Пріоритетні напрями розбудови українського дошкілля за матеріалами з’їзду діячів позашкільної освіти та дошкільного виховання (Київ, 10–13 січня 1919 рік) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 44-45. ISSN 978-617-7536-02-3

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Діяльнісна стратегія підготовки вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний контекст Вісник Львівського університету (32). pp. 445-452. ISSN 2078-6794

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Sources and transformation of ideas about the developmental and educational environment in the heritage of Ukrainian teachers (the first third of the 20th century) Молодий вчений (4(44)). pp. 448-452. ISSN 2304-5809

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Strategy of activity approach to preparation specialists of preschool education Молодий вчений (11). pp. 422-425. ISSN 2313-2167

Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Історія дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна and Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (дошкільна освіта, 3 курс) [Teaching Resource]

Т

Теплюк, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2017) Основи психодіагностики: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

This list was generated on Mon May 20 02:05:17 2024 EEST.