Items where Author is "Коваленко, Олена Володимирівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Article

Коваленко, Олена Володимирівна and Кирилова, Ірина (2020) Methodical support of teachers as a means of improving the quality of sensory and cognitive development of children in children Молодий вчений (7(83)). pp. 35-39. ISSN 2304-5809

Коваленко, Олена Володимирівна (2020) Motivational readiness of future preschool educators for self-fulfillment in professional activity: criteria and level indicators Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 16 (4). pp. 102-117. ISSN 2072-4772

Літіченко, Олена Дмитрівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2020) Preschool education software: Ukrainian and European experience Ljubljana school of business Eastern European conference of management and economics. pp. 136-138.

Коваленко, Олена Володимирівна and Радченко, Г.М. (2020) Interactive forms of interaction with parents of preschool students: the dictates of time or a tribute to fashion Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» (26). pp. 181-184. ISSN 2663-6085

Яківчук, Інна Олексіївна and Коваленко, Олена Володимирівна (2019) To catch up with the present Всеукраїнський часопис для педагогів-дошкільників "Дитячий садок" (21). pp. 37-39.

Шеповал, Світлана Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2019) Віртуальна дошка: Альтернативний засіб комунікації в ЗДО Всеукраїнський часопис для педагогів-дошкільників "Дитячий садок" (19). pp. 36-39.

Коваленко, Олена Володимирівна and Яківчук, Інна Олексіївна (2019) Interaction with members of parental caregivers to prevent difficulties in adapting to preschool Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні". pp. 64-66.

Коваленко, Олена Володимирівна and Шестопал, Світлана Олександрівна (2019) Innovations in pre-school education and the impact of teachers' professional self-development and their use Міжнародна науково-практична конфернція "Пріорітетні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук". pp. 47-49.

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Професійна підготовка магістрів дошкільної освіти: діяльнісний підхід Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 188-200. ISSN 978-966-2716-99-3

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Active approach in the preparation of organizers of preschool education to professional activity Молодий вчений (8.1). pp. 64-70. ISSN 2304-5809

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Problems of the educator and teacher in the pedagogical heritage of Grigory Vaschenko Григорій Ващенко як один з фундаторів української національної школи й освіти. pp. 25-28.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від 1 року Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». pp. 96-100.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Невербальное общение как средство коммуникации с детьми раннего возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 144-145. ISSN 978-985-498-758-3

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Society requirements for preschool children teacher’s personality «Молодий вчений» (3.2). pp. 18-23. ISSN 2313-2167

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Психолого-педагогічні засади розвитку і виховання творчої активності осбистості у спадщині В.О.Сухомлинського Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю. pp. 99-106.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Інноваціні методи підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of poland and prospects of ukraine, 1 (336). pp. 265-282.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Предметно-просторове середовище дошкільного закладу: погляд з історії у сьогодення international scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Proceedings. pp. 159-162. ISSN 978-9934-571-01-5

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Administrative situation asagent training organizers reschooleducation to the profession Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 175-179. ISSN 966-7281-10-9

Коваленко, Олена Володимирівна and Шуляківська, Олена (2017) Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від народження до 1 року Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 96-100.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Обов’язкова документація вихователя: яка і скільки Вихователь-методист дошкільного закладу (9). pp. 22-26.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Індивіуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 44-47.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. p. 33. ISSN 17500-6250

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Вітання мешканцям "Дошкільного містечка": творцям, допсувачам і читачам Дошкільне містечко (5). pp. 8-9.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Особливості використання дидактичних ігор та вправ у освітньому процесі Вихователь-методист дошкільного закладу.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Гуманізм педагогіки Януша Корчака. До 100-річчя книг Я.Корчака Як любитидитину Рідна мова.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Кросворд-презентація Методична скарбничка вихователя.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Ідеї К.Д. Ушинського та їх трансформації у змісті сучасної освіти Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського).

Коваленко, Олена Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Піроженко, Т.О. (2013) Methodological aspects of the educational line "A child in sensory-cognitive space" Вихователь-методист дошкільного закладу , 2 (51). pp. 4-9.

Коваленко, Олена Володимирівна (2013) Акмеологічна модель професійного зростання педагогівдошкільних закладів Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень. ISSN 2013

Коваленко, Олена Володимирівна (2013) Януш Корчак та Софія Русова: Різні країни, але спільні гуманістичні ідеї Розвиток Української та Польської освіти педагогічна думка (XIX-XXI).

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Health Care - the most important work of teacher (B. and S. Sukhomlinsky Rusova about children’s health) Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали VМіжнародних та XIX Всеукр. пед.читань в м.Донецьку. pp. 99-102.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Правова компетентність керівника дошкільного закладу Дитячий садок.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Quality pre-school education as a problem Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы . pp. 30-33.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Information Culture Formation adults Дитячий садок, 3 (627). pp. 4-5.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Комп»ютерні ігри та вправи: за чи проти Дитячий садок (3). pp. 9-10.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Individual approach in the process of logical-mathematical competence of preschool children as a problem Міжнародні педагогічні студії: проблеми дошкілля в сучасному світі. pp. 109-114.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) The image of the child’s psychological - pedagogical legacy SF Rusova Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського держ. пед. унів. ім. П. Тичини, 40. pp. 115-119.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Pedagogical conditions of formation of future teachers ready to use information technology in the kindergarten Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис , 3 (46). pp. 454-465.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до співпраці з сім’ями обдарованих малят Науково-практичної конференції.

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Теоретико-методичні засади формування у студентів готовності до співпраці з сімями вихованців ДНЗ: історія і сучасність Наукові записки: Психолого-педагогічні науки №4.

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Предметно-просторове середовище як засіб розвитку компетенції дітей дошкільної освіти New Information Technologies in Education for Aii:Learning Environment. ISSN ISBN 978-966-02-6202-7

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Погляди Софії Русової: чи реалізуються вони в наш час Дитячий садок.

Коваленко, Олена Володимирівна (2006) Спадщина С.Ф. Русової і дошкілля початку XXI сторіччя Дитячий садок.

Коваленко, Олена Володимирівна (2003) В.Сухомлинський та С.Русова про проблему індивідуального підходу Дитячий садок.

Book Section

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів до сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Monograph

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1 Колективна (двоосібна). Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Lublin.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Волинець, Юлія Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кишинська, Алла Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2015) Колективна (двоосібна). Візаві, Умань.

Conference or Workshop Item

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей на "національному грунті" In: Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика, 2016, Івано-Франківськ.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей "На національному грунті" In: «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», 25 лютого 2016.

Коваленко, Олена Володимирівна (2015) Розвиток духовних потреб і бажань дитини у психолого-педагогічній спадщині Сухомлинського In: Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості, 24-25 вересня 2015 року, м. Херсон.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шипіло, Л.Я. (2013) Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Василиєва, С.А. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Волинець, Катерина Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Коваль, Н.С. and Кузьменко, В.У. and Левченко, Л.Л. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Пасічник, Алла Володимирівна and Проскура, О.В. and Прокопенко, В.І. and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Teaching Resource

Коваленко, Олена Володимирівна (2020) ODF.04 Educational Management in Preschool Education: Monitoring the Quality of Education [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2020) ODF.05 Organization and Management in Preschool Education: Management of Administrative and Economic Activities [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Коваленко, Олена Володимирівна (2020) Program OP.01 Production (management) practice [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2019) Освітній менеджмент в голузі дошкільної освіти"Моніторинг якості освіти" [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2019) Організація і управління в дошкільній освіті "Управління адміністративно-господарською діяльністю" [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2019) Work program of the discipline EDF.04 Educational management in the field of Pre-school education. Content module "Educational process management" [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Коваленко, Олена Володимирівна (2019) OP Practice Program. 01 Production (Management) [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Паланування та організація освітнього процесу ДНЗ [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми організації корекційної освіти" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Організація та керівництво методичною роботою в дошкільній освіті: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2015) Організація і управління в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма інтегрованого курсу «Актуальні проблеми організації корекційної освіти» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ОСНОВИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ [Teaching Resource]

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Коваль, Н.С. and Кот, Н.М. and Кудикіна, Н.В. and Кузьменко, В.У. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 29 18:59:38 2020 EET.