Елементи, в яких тема: "Дисертації"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Теми (118)
    • Дисертації (118)
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Кількість елементів на цьому рівні: 118.

І

Ільків, Анна Володимиріва (2016) Дисертація - Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої половини ХІХ – початку ХХ століть Доктор thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ісса, Тетяна Віталіївна (2018) Дисертація - Благотворительная деятельность дворянства Киевской губернии в период Первой мировой войны Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Іщенко, Дмитро Володимирович (2016) "Предки-троянці"в легендах про спільне минуле історіографічного та політичного дискурсів Англії й Франції ХІІ - ХVІІ сторіч Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

А

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Дисертація - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Дисертація - Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Альошина, Марина Дмитрівна (2015) Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах у зіставленні із російськими та польськими (на матеріалі романів "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна") Кандидат thesis, Херсонський державний університет.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2002) Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) Кандидат thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Антипін, Євген Борисович (2017) Дисертація - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Дисертація - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Б

Бабенко, Тетяна Павлівна (2016) Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури Доктор thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Бойко, Віторія Василівна (2017) Дисертація - Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бокшань, Галина Іванівна (2017) Дисертація - Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації Доктор thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2016) Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Будз, Катерина Миколаївна (2016) Дисертація Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946–1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Бурко, Ольга Василівна (2016) Методика навчання барокової і романтичної поезії на уроках української літератури в основній школі Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Дисертація - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Дисертація - Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бірюкова, Діана Валеріївна (2016) Інтратекстові описи інтер’єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ ст.). Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

В

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) Дисертація - Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веселовська, Наталія Василівна (2016) Психологізм української драматургії ХXI століття Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Дисертація - Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Кандидат thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Дисертація - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волківська, Діана Анатоліївна (2016) Дисертація "Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Г

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2016) Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2004) ЖІНОЧА ДРАМАТУРГІЯ США В КОНТЕКСТІ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ШУКАНЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ 1970-90-х РОКІВ Кандидат thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Галич, Артем Олександрович (2017) Дисертація - Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Дисертація - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Глеб, Оксана Володимирівна (2016) Формування у старшокласників уміння інтерпретувати ліричні та ліро-епічні твори української літератури Кандидат thesis, Київськиї університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Дисертація - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Дисертація - Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гринців, Мар`яна Василівна (2016) Особливості саморегуляції майбутніх психологів як чинник їхнього професійного становлення Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Дисертація - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Д

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Даценко, Тетяна Олександрівна (2016) Дисертація "Психологічні особливості подолання страхів у дітей дошкільного віку" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Демірджі, Тетяна Василівна (2016) Розвиток ідентичності дитини в умовах прийомної сім’ї Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Дисертація - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Дисертація - Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Діденко, Наталія Миколаївна (2016) Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2016) Дисертація - Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу Доктор thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

З

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Дисертація - Феномен владних комунікацій в гендерному контексті Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) дисертація- Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Захар, Ольга Германівна (2016) Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Зенченко, Тетяна Федорівна (2016) Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

К

Карачова, Дар`я Володимирівна (2016) Дисертація - Вікторіанська біографія та її модифікація у ХХ столітті Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2016) Дисертація на тему "Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Дисертація - Формування лінгвокультурологічної компетентності учнів 5 – 6 - х класів у процесі навчання новогрецької мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кот, Валерія Геннадіївна (2017) Дисертація - Психологічні умови професійної самореалізації працівників сфери рекламного бізнесу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Дисертація - Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кушнір, Тетяна Іванівна (2016) Дисертація - Формування грамати чної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Дисертація - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кірячок, Марина Володимирівна (2016) Дисертація - Візії апокаліпсису в українському постмодерністському романі Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Л

Лапіна, Вікторія Олексіївна (2016) Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів технічного вищого навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Логуш, Леся Геннадіївна (2016) Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

М

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Дисертація «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Марчак, Тетяна Андріївна (2016) Дисертація - Концептосфера творчого світу “перших хоробрих” (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Гнат Михайличенко, Андрій Заливчий) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Дисертація - Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матвєєва, Ольга Олександрівна (2016) Дисертація - Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва Доктор thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Дисертація - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів [Навчально-методичні матеріали]

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Дисертація - Формування мовної особистості студента в процесі вивчення синтакситу у багатопрофільних коледжах Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Н

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Дисертація - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Дисертація - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ніколаєв, Леонід Олегович (2016) дисертація "Розвиток асертивності підлітків у різних умовах соціалізації" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Дисертація - Креативність як чинник соціальних змін Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Дисертація - Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овчаренко, Наталії Анатоліївни (2016) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності Доктор thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Дисертація - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Дисертація - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Дисертація - Становлення рейтингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

Пальчикова, Олександра Олександрівна (2016) Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2012) Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації "Торгівля людьми" в сучасному англомовному медійному дискурсі. Кандидат thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Дисертація - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Дисертація - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Дисертація - Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пособчук, Оксана Олександрівна (2016) Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2016) Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств Доктор thesis, КНУТД.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Дисертація - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Решетілова, Оксана Михайлівна (2016) "Лінгводидактичні засади навчання майбутніх документознавців української професійної лексики" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Римар, Наталія Юріївна (2016) Дисертація - Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Розмариця, Світлана Анатоліївна (2017) Дисертація - Художня модель світу у прозі Пилипа Капельгородського: аксіологія і поетика Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Руденко, Ніна Миколаївна (2016) дисертація - Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Русаченко, Наталя Павлівна (2004) Морфонологічні процеси у словозміні та словотворі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст Кандидат thesis, Національна академія наук України.

Рябоконь, Вікторія Вікторівна (2016) Дисертація - Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності в учнів на уроках української мови в основній школі Кандидат thesis, Київський університет імеін Бориса Грінченка.

С

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) Дисертація - Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сегал, Анна Леонідівна (2016) Дисертація - Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: структура, семантика, прагматика. Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Сергеєва, Катерина Володимирівна (2016) Дисертація Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Скибун, Наталія Дмитрівна (2016) "Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Дисертація - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Смирнова, Марія Сергіївна (2016) Дисертація - Проповідь у релігійному православному дискурсі ХХ ст.: лінгвопрагматичний аспект Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) дисертація - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Дисертація - Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сімоненко, Людмила Юріївна (2016) Лінгводидактичні засади організації контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів української мови Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Дисертація - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) Дисертація -Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930-ті роки: соціально-культурний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Т

Талабірчук, Оксана Юріївни (2016) Дисертація - Проза Івана Яцканина: проблематика, поетика Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Дисертація - Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ф

Фант, Микола Олександрович (2016) Cкладнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Філіпович, Вікторія Миколаївна (2016) Дисертація - Психологічні чинники формування інтелектуальної компетентності у студентів гуманітарного профілю Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Х

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ц

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Дисертація - Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ч

Черкаська, Д.В. (2018) Дисертація - НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХЕОЛОГА Л. М. СЛАВІНА Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чуканова, Світлана Олександрівна (2016) Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ш

Шатило, Юлія Петрівна (2016) Дисертація - Розвиток комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шиліна, Галина Анатоліївна (2016) Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шимкевич, Катерина Олександрівна (2016) Дисертація - Участь міжурядових та громадських організацій у подоланні наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії (1991— 2008 рр.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шимоняк, Катерина Богданівна (2016) Лірика Івана Ірлявського в контексті поезії «Празької школи» Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Шпакович, Катерина Володимирівна (2016) «Культурно-освітній розвиток УСРР 1920-х рр. (за матеріалами харківської періодики)» Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Штепенко, Олександра Геннадіївна (2017) Дисертація - Стратегічні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХ-ХХІ століття Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шторгин, Мар`яна Володимирівна (2016) Дисертація - Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації (2000-2014 рр.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Дисертація - Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щ

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Дисертація - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Я

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Дисертація - Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цей список був створений у Mon Aug 20 20:25:39 2018 EEST.