Items where Author is "Голота, Наталія Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 106.

Article

Паламар, Борис and Паламар, Світлана Павлівна and Нежива, Людмила Львівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Голота, Наталія Миколаївна and Савченко, Юрій Юрійович and Papadopoulos, Isaak M. (2022) The influence of dynamic society on students’ health Wiadomości Lekarskie, 75 (5 (1)). pp. 1188-1194. ISSN 0043-5147

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2022) Діалогічна взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти як умова ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку International Science Journal of Education & Linguistics (1 (3)). pp. 70-79. ISSN 2720-684X

Голота, Наталія Миколаївна (2022) Діалогічні технології як складова практико-зорієнтованої та особистісно-складової підготовки педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (37(1)). pp. 47-53. ISSN 2311–2409

Голота, Наталія Миколаївна and Бріка, О. (2022) Основи управління якістю сенсорно-пізнавального розвитку дітей четвертого року життя в закладі дошкільної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (38 (2)). pp. 30-34. ISSN 2311-2409; 2412-2009

Васьківська, Галина Олексіївна and Паламар, Світлана Павлівна and Голота, Наталія Миколаївна (2021) Value determinants in the training of future teachers Scientific Vector of the Balkans, 11 (1). pp. 22-26. ISSN 2683-1104

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Брєжнєва, Олена Геннадіївна (2021) Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку Materials of the XXХII – the International Science Conference «Actual problems of modern science and practice», Boston, USA. 317 p. (June 29 – July 02, 2021). pp. 219-223. ISSN 978-1-63848-655-8

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Несен, Юлія (2021) Використання творів живопису при ознайомленні дітей 5-го року життя з об’єктами природи Interaction of society and science: problems and prospects. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. London, England.. pp. 257-265. ISSN 978-1-63972-063-7

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2 (63)). pp. 35-41. ISSN 1609-8595

Паламар, Світлана Павлівна and Васьківська, Галина Олексіївна and Нежива, Людмила Львівна and Голота, Наталія Миколаївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2020) Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect Wiadomości Lekarskie (12). pp. 2657-2664. ISSN 0043-5147

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2020) Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика (34 (2)). pp. 21-27. ISSN 2311-2409

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation Advances in Social Science, Education and Humanities Research 4th International Conference on Social, Business, and Academic Leadership (ICSBAL 2019) (359). pp. 216-220. ISSN 978-94-6252-821-5

Паламар, Світлана Павлівна and Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна (2019) Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation Advances in Social Science, Education and Humanities Research. pp. 216-220. ISSN 2352-5398

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (3(87)). pp. 27-38. ISSN 2312-5993

Голота, Наталія Миколаївна (2018) The peculiarities of students' perception of space and time categories Молодий вчений (8.1). pp. 53-58. ISSN 2304-5809

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Environment as a mean of space and time perception by pre-school children Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання (29). pp. 45-51. ISSN 2519-4623

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 33-37.

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві Молодий вчений (3.2). pp. 93-97. ISSN 2304-5809

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Specificity of spatial and temporal representations display by preschool children in the pictorial activity Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1 (6)). pp. 143-163. ISSN 2219-438Х

Голота, Наталія Миколаївна (2017) The peculiarities of preschool teachers` professional training to spatial and temporal conception of preschool children forming Педагогічний процес: теорія і практика (4(59)). pp. 52-57. ISSN 2078-1687

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини в школі Освітній простір України (8). pp. 151-158. ISSN 2409-9244

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці.. pp. 22-27.

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (2 (53)). pp. 38-44. ISSN 2518-7813

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Простір і час у житті дитини дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного закладу (4). pp. 17-22.

Голота, Наталія Миколаївна (2015) The current problems of preschool children acquaintance with space and time. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 219-227. ISSN 2312-5993

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Просторово-часові уявлення як основа життєвої компетентності дитини дошкільного віку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 82-92.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн Вісник психології і педагогіки.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи ДНЗ Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Особливості викладання фахового курсу "Порівняльна дошкільна педагогіка" як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 50-54.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Підготовка дітей до школи. Практика зарубіжної дошкільної освіти Початкова освіта (48(624).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) До проблеми важковиховуваності в дошкільному дитинстві Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (1).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти Наука і освіта (4/С). ISSN 37(05) "54-02"

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Розвивальне спрямування дитячого конструювання Дитячий садок. Мистецтво (4(20)).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Народна творчість: чарівні ниточки Журнал "Дошкілля" (1(17)). pp. 22-23.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Своєрідність дитячого конструювання Всеукраїнський часопис "Мистецтво" (2 (18)). pp. 18-21.

Голота, Наталія Миколаївна (2010) Підводні рифи виховання Журнал "Дошкілля" (3(15)). pp. 8-10.

Голота, Наталія Миколаївна (2009) Деякі аспекти попередження важковиховуваності в дошкільному дитинстві Вісник Інституту розвитку дитини. Збірник наукових праць (5).

Голота, Наталія Миколаївна (2009) Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку у художній праці Вісник Інституту розвитку дитини (3).

Голота, Наталія Миколаївна (2007) Ретроспективний досвід професійної підготовки вихователя до організації ручної праці в дитячому садку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (8). pp. 172-175. ISSN КВ 8816

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, 1.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі навчання дошкільників художньої праці Педагогика добра в контексте этнокультурного социума.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Методика проведення комп'ютерних ігор у підготовці магістрів дошкільного профілю Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки Психологічні науки (1).

Monograph

Голота, Наталія Миколаївна and Машовець, Марина Анатоліївна (2020) Pedagogical partnership of preschool education institutions with parents as a condition to ensure the quality of education of a child Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Голота, Наталія Миколаївна (2019) FEATURES OF STUDENT YOUTH’S ACHIEVING IN CATEGORIES OF SPACE AND TIME AS VALUES OF BEING Колективна (три і більше авторів). New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograf. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Teaching Resource

Голота, Наталія Миколаївна (2023) ВД.1.01. Альтернативна дошкільна освіта [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2022) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна and Голота, Наталія Миколаївна (2022) Розвиток наукової галузі [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Іванюк, Ганна Іванівна (2022) Pedagogical partnership with various social institutions: public relations, communication in management activities, interaction with the parent community and pedagogical patronage [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2022) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни ОК 6. Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогіка: Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2021) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Кондратюк, Світлана Григоріївна and Голота, Наталія Миколаївна (2021) Working program of the discipline VDS 2.7 Workshop on game activities [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни (ПМДО) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2021) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни (ПМПО) [Teaching Resource]

Кондратюк, Світлана Григоріївна and Голота, Наталія Миколаївна (2021) Working program of the discipline ODFP.09 Workshop on game activities [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) - [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями. Змістовий модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2020) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) Методика освітнього партнерства: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями модуль "Взаємодія з батьківською спільнотою": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями "Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2019) Organization of pedagogical interaction of elementary school teachers (with younger students and their parents) [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Педагогічне партнерство з різними соціальними інститутами(Змістовий модуль): "Взаємодія з батьківською спільною та педагогічний патронаж": робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями Змістовий модель"Взаємодія з батьківською спільнотою та педагогічний патронаж":робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Дидактика початкової школи: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Сучасні проблеми дошкільної освіти у контексті компаративних досліджень [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) - [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) - [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Психологія і педагогіка дитячої творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Педагогіка сімейного виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Технологія роботи соціального гувернера: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Педагогічна компаративістика: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Порівняльна педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Порівняльна педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2016) Педагогічна компаративістика: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Порівняльна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2015) Педагогіка сімейного виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна (2015) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна деонтологія: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Порівняльна педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Актуальні проблеми дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Дидактика - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Педагогічна деонтологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Машовець, Марина Анатоліївна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інституціями - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Педагогіка сімейного виховання - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Актуальні проблеми дошкільної педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Педагогічна деонтологія - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Сучасна сім'я і гувернерство - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2014) Порівняльна педагогіка - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Коваль, Н.С. and Кот, Н.М. and Кудикіна, Н.В. and Кузьменко, В.У. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Mar 31 02:07:54 2023 EEST.