Items where Author is "Шинкар, Тетяна Юріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Гаращенко, Лариса Василівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2021) Methodical support of physical education and health-saving in preschool educational institutions Науковий журнал «Інноваційна педагогіка», 2 (31). pp. 143-146. ISSN 2663-6085

Літіченко, Олена Дмитрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Methodical accompaniment of realization labour education children of preschool age: historical aspect International periodic scientific journal, 5 (13). ISSN 2523-4692

Шинкар, Тетяна Юріївна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2020) ICT as a Tool for Improving the Quality of Methodical Work in the First Link of the System of Education CEUR Workshop Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020.. ISSN 1613-0073

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Quality of preschool education in Ukraine and EU countries: measurement parameters and methodological support Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (72). pp. 33-39. ISSN 1992-5786

Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Management of methodical work in kindergartens of Ukraine in the 30s of the 20th century Інноваційна педагогіка (27). pp. 45-48. ISSN 2663-6093

Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Definitive analysis of organizational and semantic principles of methodical work in preschool educational institutions of Ukraine (20-30s of the XX century) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (32). pp. 4-11. ISSN 2308-4855

Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Organization of preschool education in Ukraine: methodical support Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. pp. 207-211. ISSN 2543-8204 (Online)1895-9911 (Print)

Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Methodical work in preschool education institutions: normative-legal aspects Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 4 (28). pp. 252-257. ISSN 2308-4855

Шинкар, Тетяна Юріївна (2019) Features of the content of methodical work in the system of preschool education of Ukraine (20's - 30's of XX century) Pedagogy and Psychology (207). pp. 43-46. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2019) Preschool education in Ukraine in the 1930s: an exemplary preschool institution as a center for methodical work Народна освіта.. ISSN 966-8358-22-8

Літіченко, Олена Дмитрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2015) Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 35-43.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2015) Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20-30-ті роки ХХ століття Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4(48)). pp. 176-183. ISSN 2312-5993

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) До питання вивчення проблеми розвитку методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 356-362.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Розвиток змісту та форм організації методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 73-78.

Шинкар, Тетяна Юріївна and Руденко, Людмила Степанівна (2013) Dіagnostika creative zdіbnostey dіtey older than doshkіlnogo vіku Вихователь-методист дошкільного навчального закладу, 8. pp. 11-18.

Руденко, Людмила Степанівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2013) Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного закладу (8).

Шинкар, Тетяна Юріївна and Руденко, Людмила Степанівна (2009) Features the creative development of children preschool and primary school age Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 92-95.

Monograph

Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) The study amd development of educational programmes as a way of effectiveness of moral education of preschool children Колективна (три і більше авторів). Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: collective monograph. Cuiavian University in Wloclawek. Baltija Publishing, Польща.

Teaching Resource

Кондратюк, Світлана Григоріївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2021) Working program of the discipline VDS 2.7 Workshop on game activities [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) Working program of the discipline VDS.2.02. Methods of teaching professional disciplines [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Бровко, Олена Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Куземко, Леся Валентинівна (2020) OP program. 05 internship (personal and professional development) [Teaching Resource]

Шинкар, Тетяна Юріївна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна (2020) RPND OZD.01 University studies [Teaching Resource]

Кондратюк, Світлана Григоріївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2020) RPND ODFP.09 Workshop on gaming activities [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2019) Work program of the course discipline.01.01 University studies [Teaching Resource]

Кондратюк, Світлана Григоріївна and Шинкар, Тетяна Юріївна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2019) VSD Curriculum Work Program.05 Gaming Workshop [Teaching Resource]

Довбня, Софія Олегівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма навчальної практики «Польова практика» [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма виробничої практики в групах дошкільного віку [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПІВПРАЦІ З РОДИНАМИ [Teaching Resource] (Unpublished)

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни: вступ до спеціальності [Teaching Resource]

This list was generated on Sat May 15 02:10:14 2021 EEST.