Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | С | Т
Number of items: 108.

А

Агіляр Туклер, В.В. (2016) Ініціативність дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема сучасності Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 77-84.

Б

Бровко, Катерина Андріївна (2016) The characteristics of the phenomenon of corporative culture is the essence of the personality Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (6(303)). pp. 132-138. ISSN 2227-2844

Бровко, Катерина Андріївна (2016) Features of formation of tolerance of students of universities In: Українсько-польська міжнародна наукова конференція «Класичний університет у контексті викликів епохи», 22 вересня 2016 р, КНУ ім. Тараса Шевченка.

Бровко, Катерина Андріївна (2016) Non-academic activity of the university as a regulator of social development of student youth In: V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», 11-12 листопада, 2016 р, КУ ім. Тараса Шевченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2016) Закони Чарівної країни Методична скарбничка вихователя (3). pp. 35-38.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2016) Як малюють русалки Джміль (3). pp. 11-13. ISSN 1680-481

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2016) До питань мети навчання у вищих навчальних закладах Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій. pp. 168-171.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2016) Відкриваймо горизонти життя разом Дошкільне виховання (6). pp. 2-4. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2016) Альтернативні педагогічні технології в дошкільній освіті: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Корічева, Катерина (2016) Створюємо розвивальне середовище для сенсорного розвитку власноруч Вихователь-методист дошкільного закладу (4). pp. 18-23.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна (2016) Київ від А до Я ТОВ АКМЕ ГРУП, Київ. ISBN 978-617-7354-08-5

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна (2016) Університетські студії: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Кишинська, Алла Володимирівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Ліннік, Олена Олегівна and Мельник, Наталія Іванівна and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дошкільнятам про світ природи : діти п'ятого року життя Настільна книжка вихователя . Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0761-7

В

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Основи природознавства з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Основи природознавства з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [для студентів за напр. підгот. 6.010101 «Дошкільна освіта] [Teaching Resource]

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) PhD in Pedagogical Sciences, Vertuhina V.M. Preparation of preschool children with visual impairment to learn in school: the cooperation of teachers and parents Науковий огляд, 7 (7). pp. 1-16. ISSN 2311-4517

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Луцан, Надія Іванівна (2016) Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі Колективна (двоосібна). Наір, Івано-Франківськ, в. Височана, 18.

Волинець, Катерина Іванівна (2016) The innovative potential of higher education as a prerequisite for preparing future teachers to innovate Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 239. pp. 42-49. ISSN 2431-5305

Волинець, Катерина Іванівна (2016) Організація і управління в дошкільній освіті: роб. прог. інтегр. курсу [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2016) Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу: роб. прог, навч. дисцип [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна and Ващенко, Олена Миколаївна (2016) Methodological pproaches to formation of healthcare environment of a comprehensive educational institution Колективна (двоосібна). Publication Department at Drohobych Ivan Franko StatePedagogical University, Drohobych.

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Ліннік, Олена Олегівна (2016) Місточок до школи In: Дитина Освітня програма дітей від 2 до 7 років. ТОВ "Бізнес-Логіка", м. Київ, pp. 247-249. ISBN 978-617-658-016-4

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 40 (4). pp. 84-88. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Волинець, Катерина Іванівна and Літвін, Вікторія Олегівна (2016) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування наочності на уроках математики Вісник психології і педагогіки (18). ISSN -

Волинець, Катерина Іванівна and Погоріла, Діана (2016) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання дидактичних ігор на уроках математики Перлини наукового пошуку (4). pp. 41-51.

Волинець, Катерина Іванівна and Рижук, Тетяна Михайлівна (2016) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування пізнавального інтересу учнів на уроках математики Перлини наукового пошуку (4). pp. 51-61.

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. Праць – Переяслав-Хмельницький (10). pp. 165-167.

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект In: Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 16-17 січня 2016, Переяслав-Хмельницький.

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Програма "Дитина" - Шахи In: Програма Дитина. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності Zbior artykulow naukowych. pp. 111-115. ISSN 978-83-65207-64-7

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Проектування освітньої діяльності за програмою "Дитина" [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) «Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів»: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький (18). pp. 124-128.

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Місточок до школи In: Дитина освітня програма від 2 до 7 років. Університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 247-251.

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2016) Мовленнєвий аспект математичного розвитку дошкільників Освітній простір України (7). pp. 155-163. ISSN 2409-9244

Гавриш, Наталія Василівна (2016) Литературное чтение 4 класс Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0625-2

Гавриш, Наталія Василівна (2016) Дошкільнятам про сталий розвиток. Маленькі люди великого світу Генеза, Київ.

Гавриш, Наталія Василівна (2016) Modern approaches to the use of the artistic word in the educational process in preschool establishments Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. pp. 22-25. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Гавриш, Наталія Василівна (2016) Що робить людину людиною, або спілкування в нашому житті Методична скарбничка вихователя (3). pp. 4-21.

Гаращенко, Лариса Василівна (2016) Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом) Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. (3/35). pp. 74-84. ISSN 2413-2039 ISSN 2313-2094

Гаращенко, Лариса Василівна (2016) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна (2016) Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти: роб. прог. навч. дисцип [Teaching Resource]

Д

Данієлян, Анаіт Яшевна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Рукоділля з методикою: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

К

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Індивіуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 44-47.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей "На національному грунті" In: «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», 25 лютого 2016.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. p. 33. ISSN 17500-6250

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей на "національному грунті" In: Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика, 2016, Івано-Франківськ.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Вітання мешканцям "Дошкільного містечка": творцям, допсувачам і читачам Дошкільне містечко (5). pp. 8-9.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Організація та керівництво методичною роботою в дошкільній освіті: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Паланування та організація освітнього процесу ДНЗ [Teaching Resource]

Козлітін, Денис Олександрович (2016) Комп’ютерні технології в роботі з дітьми: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Кондратюк, Світлана Григорівна (2016) Дошкільна лінгводидактика: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Л

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Характеристика технології підготовки майбутнього вчителя до суб'єкт- суб'єктної взаємодії з учнями початкової школи Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІІ (1). pp. 61-72. ISSN 2072-4772

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Способи організації діалогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку Дошкільне містечко (5). pp. 10-15.

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Система підготовки майбутнього-педагога до організації суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями. Колективна (двоосібна). Ткачук О.В., Бердянськ.

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Проектна діяльність у навчальному закладі: робоча навчальна програма [для студентів спеціальності 012 дошкільна освіта ІІ освітнього рівня (магістерського)] [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2016) Підготовка дитини до школи: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century) Pedagogy and Psychology (79). pp. 38-41. ISSN p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках International scientific-practical conference Actual questions and problems of development of social sciences (28-30). pp. 113-116.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Теорія і методика ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (І.ХХІ). pp. 26-29. ISSN 2413-1865

М

Машовець, Марина Анатоліївна (2016) Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Conceptual framework of professional training of preschool education in Western Europe: European realities UKRAINIAN PERSPECTIVES Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Traveling WORLD OF ENGLISH [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) THE ANALYSIS OF PRE-SCHOOL TEACHERS TRAINING IN EUROPEAN COUNTRIES Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, IV(40) (81). pp. 49-54. ISSN 2308-5258

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Postgraduate education of pre-school teachers in Western Europe Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», Том ІІ (36). pp. 81-91. ISSN 2308-5126

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Spesifity of qualification and spesialty of preschol teacher training in Western Europe Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін., 34 (2). pp. 155-164. ISSN 2413-2039 ISSN 2313-2094

Мельник, Наталія Іванівна (2016) PRESCHOOL TEACHER TRAINING IN IRELAND: EDUCATIONAL POLICY In: Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія, 18-21 січня 2016 року, Братислава.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) SOCIALISATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN DIFFERENT AGES GROUPS ON THE GROUPS INTERIACTION BASIS Освіта та розвиток обдарованої особистості, 48 (5). pp. 17-21. ISSN 2309-3935

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Інноваційні технології навчання: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Сучасні технології в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Types of standards of teacher education in Western Europe: features professional standards of pre-school teachers Педагогічні науки, 2 (LXXI). pp. 111-119.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) THE SCIENTIFIC APPROACH TO PRISCHOOL TEACHERS’ TRAINING IN WESTERN EUROPE Вісн. Глухівського нац. пед. ун-ту. ім. О. Довженка : зб. наук. праць. Вип. 32, 32 (32). pp. 17-27.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) CONCEPTION OF THE PRESCHOOL TEACHERS TRAINING IN WESTERN EUROPE INVESTIGATION: ASPECT OF STRATEGY Молодий вчений, 38 (11). pp. 454-460. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Methodological approaches to the analysis of preschool teachers training in Western Europe Педагогічна освіта : теорія і практика, 2-2016 (21). pp. 125-134.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Humanistic concept as the approach to training preschool teachers in Western countries Зб. наук. роб. учасн. міжн. наук.-практ. конф. (21-22 жовтня 2016 р., м. Одеса). pp. 91-93.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Content of professional training of pre-school education as a means of Quality Teacher Education: European perspective Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 20. ‒ 233 с. (20). pp. 130-134.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Discriptive analysis of preschool teachers professional training in Western European countries European humanities studies: State and Society (3). pp. 218-223. ISSN 2450-6486

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Professional training of preschool educational institutions’ teachers in the context of ukrainian competence paradigm of education: the problem of professional competance structure Зб. наук. пр. «Педагогічні науки», 1 (LXXIII). pp. 107-116.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Centers transcultural pedagogy as a means of training preschool teachers in social work: the European experience International scientific-practical Conference theoretical and applied researchers in the field of pedagogy, psychology and social science: Conference proceedings. pp. 98-102.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Standarts of pedgogical education as basic criterias of profesional teacher’s competancy formation in europian countries Зб. наук. пр. «Педагогічні науки», 2 (74). pp. 141-146.

П

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Методичні рекомендації освітньої лінії "Дитина у світі культури" In: Методичні рекомендації до Освітньої програми Дитина для дітей від 2 до 7 років. Київський Університет Бориса Грінченка., Київ.

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Дитина у світі культури In: Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років. Київський Університет Бориса Грінченка., Київ.

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей: розширюємо можливості, збагачуємо досвід Вихователь-методист дошкільного закладу (9). pp. 45-50.

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом: роб. прогр. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Теорія і технологія художньо-естетичного розвитку дитини: роб. прог. навч. дисцип. [для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта»] [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Технології формування екологічної культури дошкільників: роб. прог. навч. дисцип [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2016) Пейзажний живопис: від милування природою до її усвідомленого поціновування Вихователь-методист дошкільного закладу (11). pp. 4-11.

Половіна, Олена Анатоліївна and Гавриш, Наталія Василівна and Барна, Христина (2016) “Spiritualization” of person-professional growth content of future pre-school teachers Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (45). pp. 42-45. ISSN 2308-1996; 2308-5258

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2016) Forming administrative culture of preschool education principals. European humanities studies: State and Society (2). pp. 209-220. ISSN 2450-6486

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2016) Передмова. Висновки Колективна (три і більше авторів). Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку: монографыя. Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Глухів.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2016) Cultural management of preschool education as a condition for effective development of preschool children Колективна (три і більше авторів). Культуропровідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку: Монографія. НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів.

С

Смольникова, Галина Валентинівна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Гавриш, Наталія Василівна (2016) Guidelines to the educational program for children 2 to 7 years "Child" Навчальне видання . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-017-1

Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Теорія та методика співпраці з родинами: роб. прог. навч. дисцип. [для студентів за напр. підгот. [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи Одноосібна. ЦП «Компринт», Київ.

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир (2016) The influence of the foreign language on the process of personality value orientations formation Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, IV(46) (46). pp. 43-47. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2016) Взаємозв’язки ціннісних орієнтацій і соціального середовища Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 175-178.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2016) Теорія і методика ігрової діяльності : роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Стаєнна, Олена Олександрівна (2016) Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна (2016) Як розвивати мовлення наймолодших Палітра педагога (4). pp. 3-6. ISSN 1680-449Х

Товкач, Ірина Євгеніївна (2016) Характеристика підгруп старших дошкільників за рівнями прояву пізнавальної активності та взасмозв'язку між її структурними компонентами в мовленнєвій діяльності In: International scientific-practical conference actual questions and problems of development of social sciences, June 28-30//2016, kielce, poland.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2016) Методика розвитку мовлення: роб. прог. навч. дисцип. [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2016) Аналіз індивідуальних характеристик структури прояву пізнавальної активності старших дошкільників Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (12). pp. 145-154. ISSN 2072-4772

Товкач, Ірина Євгеніївна (2016) Рослини: овочі та фрукти: навчальний посібник для старшого дошкільного віку Розглядай та пізнавай . Грамота, Київ. ISBN 978-966-349-609-2

Товкач, Ірина Євгеніївна and Кишинська, Алла Володимирівна (2016) Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина». Мовлення дитини In: Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина». НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-016-4

This list was generated on Thu Feb 22 02:07:00 2024 EET.