Items where Division is "Кафедра іноземних мов та методик навчання" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | Л | М | П | Р | С
Number of items: 58.

Б

Безух, Юлія Сергіївна (2013) The tendencies of multicultural education development in Ukraine Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.] (3). pp. 22-28.

В

Веклич, Юлія Іванівна (2013) Self-management in the context of the heightening of the efficiency of lecturer’s work Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) – Київ. pp. 212-213.

Веклич, Юлія Іванівна (2013) The language cumulative function as the means of the cultural and historical information perpetuation Імідж сучасного педагога, 5 (134). pp. 32-35. ISSN 2221-6316

Веклич, Юлія Іванівна (2013) Cultural and historical information perpetuation of the country the language of which is studied in the context of its cumulative function manifestation Вісник психології і педагогіки.

Веклич, Юлія Іванівна (2013) The meaning of the colours in the cultures across the world in the context of the social and cultural competence development of the future primary school teachers Проблеми сучасної педагогічної освіти., 39 (3). pp. 56-62.

Г

Герасимова, Ольга Іванівна (2013) Analysis of philosophical and ideological and cultural specificity of the learning process of philological disciplines in the context of the development of reflective skills Педагогіка вищої та середньої школи (39). pp. 254-257.

Герасимова, Ольга Іванівна (2013) Analysis of application of discretionary didactic technology forming reflective abilities of students of the pedagogical university Гуманізація навчально-виховного процесу. pp. 93-97.

Герасимова, Ольга Іванівна (2013) Clarification of the concept "the student’s abilities of reflection" on the basis of theoretical analysis Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 08 (55). pp. 244-247.

Головатенко, Тетяна Юріївна (2013) Using English folklore for interactive learning primary school pupils of foreign language Вісник психології і педагогіки. ISSN -

К

Койдан, Валентина Миколаївна (2013) Approximation Approach to Teaching English as a Result of Transmitting Higher (Tertiary) Education Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-пр.конф.. pp. 211-213.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) The fundamentalization of primary school teachers’ foreign language training Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія., 41 (6). pp. 206-213.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Early foreign languages learning as a factor of communicative and psychological identity adaptation in a language space ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»– Додаток 1 до Вип. 31, Том 3 (45). pp. 341-349.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Future primary school teacher`s foreign language methodology culture as the main component of professional development «Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (М. Київ, 20 липня 2013 року). pp. 52-55.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Подготовка будущего учителя иностранного языка начальной школы: современное состояние и образовательные перспективы Імідж сучасного педагога, 4 (133). pp. 15-18. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) The conceptual framework of early foreign language teaching organization in the process of intellectual formation of personality Тенденції розвитку педагогіки та психології в XXI столітті. pp. 97-101.

Котенко, Ольга Володимирівна and Веклич, Юлія Іванівна (2013) Formation of readiness of the future teachers of the primary school to the foreign-language-learning activities Проблеми освіти, 74 (2). pp. 144-149.

Котенко, Ольга Володимирівна and Павлюк, Роман Олександрович and Соломаха, Анжеліка Вікторівна and Сінельник, Ірина Павлівна and Веклич, Юлія Іванівна (2013) Primary school foreign languages teaching methodology Київський університет імені Бориса Грінченка, К.. ISBN 978-966-7548-95-7

Кошарна, Наталія Володимирівна (2013) To the problem of researching Swedish higher education institutions in Teacher Training Вісник психології і педагогіки (13).

Кошарна, Наталія Володимирівна (2013) The genesis of teacher training system in Sweden Проблеми сучасної педагогічної освіти, 39 (3). pp. 171-176.

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2013) Self-education in the context of the formation of secondary language of future teachers of foreign languages Вісник психології і педагогіки (11).

Лобода, Ольга Володимирівна (2013) Theoretical base of foreign language methodological competence of teachers of pre-school education Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія (39). pp. 211-217.

М

Малюга, Олександр Сергійович (2013) The content for teaching the profession-oriented English language to future preschool teachers (the subject aspect) Новое в науке: материалы XXX Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, зкономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (21-22 февраля 2013 г.). pp. 96-98.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) The content for teaching a profession-oriented foreign language to future primary school teachers (the subject aspect). Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 лютого 2013 р.). pp. 56-58.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) Criteria for determining the ability of future primary school teachers to read foreign texts Молодь і ринок, 2 (97). pp. 66-69.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Forming of speech competence of the teacher in virtual-educational foreign-language-speaking environment Проблеми освіти: наукк. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.- Ч.2 (77). pp. 167-171.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Structure of distant course "Business English" for students of spesialities "Pre-school education", "Primary education" Теорія і методика електронного навчання, ІІІ (4). pp. 232-238. ISSN 2309-1495

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Informational competence and informational culteru og modern specialist Наукові записки Малої академії наук України (3). pp. 409-417.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Interactive technologies as a meaning of forming of creativity of the primary school teacher матеріали VIII Междунар. науч.-практ. конфер. [«Научная мысль информационного века - 2013»], (Польша, 07-15 марта 2013 года).

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Developing of creativity of future teachers of primary schools as necessary tools for working with gifted children In: Проблема діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників, 11-12 квітня 2013 року, м. Алупка АР Крим.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Artpedagogy as the science: content, essence, meaning and forms of realization Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кульменко (голова) та ін.] (17). pp. 67-73.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) The essence of the concept of information society In: ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 18 квітня 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) The theoretical basis for the development of e-environment in today's globalized information society Імідж сучасного педагога, 4 (133). pp. 6-9. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2013) The modern information space as a means of learning and gaining knowledge In: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція [«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»], (м. Київ, 20 травня 2013 року), 20 травня 2013 року.

Петрик, Лада Вікторівна (2013) Foreign language lecturer in the process of student’s creative personality’s forming Вісник психології і педагогіки (13).

Петрик, Лада Вікторівна (2013) Lecturer’s personality in the process of forming of students’ supervising qualities Імідж сучасного педагога, 5 (134). pp. 19-21. ISSN 2221-6316

Р

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Content and Language Integrated Learning methodology at Finland`s schools: organizational discourse Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, I (7) (14). pp. 59-62. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Foreign language teaching in schools of Sweden: organizational discourse Вісник психології і педагогіки (12).

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Foreign language teaching in schools of Sweden: organizational discourse Імідж сучасного педагога, 4 (133). pp. 33-36. ISSN 2221-6316

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Teachers` foreign language education in Finland Вісник психології і педагогіки (13).

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Content and Language Integrated Learning methodology implementation: for and against (world experience) Гуманітарний вісник. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 46 (31). pp. 332-340. ISSN 978-966-8840-94-4(4)

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Сontent and language integrated learning (CLIL) methodology: world experience Міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики»], (м. Львів, Україна, 9 серпня 2013 року). pp. 63-67.

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Organization of foreign language studying in Sweden Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»], (м. Київ, Україна, 20 липня 2013 року). pp. 31-33.

С

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Continuing professional teacher training Педагогічний альманах, 17. pp. 166-170.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Legal basis on adult education in Ireland: discourse review Імідж сучасного педагога, 4 (133). ISSN 2221-6316

Ситник, Ольга Іванівна (2013) History of the formation and development of adult education in Ireland Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року). pp. 83-89.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Language education in the context of adult education in Ireland Вісник психології і педагогіки.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) The examination of the nature of community education in Ireland Science and education a new dimension: Pedagogy and psychology, 10 (I(6)). pp. 20-24.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Modern tendencies of adult education development in Ireland Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.] (7). pp. 308-314.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Personal development in adult education in Ireland Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта Украіни», 3 (2). pp. 176-178. ISSN 2078-1016

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Nationally-marked linguistic units as a reflection of German ethnos cognitive basis Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти], (Київ, 29 березня 2013 року). pp. 88-92.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) The concept of "secondary linguistic identity" in the theory and methods of teaching foreign languages Вісник психології і педагогіки (13).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Some aspects of foreign language teacher’s professional competence Матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. [Управлінські компетенції викладача вищої школи ], (Київ, 14-15 березня 2013 року). pp. 107-109.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Trends in the development of distance learning universities in Ukraine Актуальні питання педагогики та психології: наукові дискусії: зб. тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. крнференції (м. Львів, 8-9 листопада 2013 року). pp. 83-87.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Tolerance as an Essential Feature of a Prospective Primary School Teacher’s Polycultural Personality In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Future Primary School Teachers’ Tolerance Education as One of the Aspects of Their Professional Competence Formation Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік (3). pp. 346-349.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Active English Study Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Tolerance Pedagogy in Ukraine: the History of Formation and Development Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. (17). pp. 274-281.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Воспитание толерантности как компонента поликультурной компетенции будущих учителей начальной школы средствами иностранного языка Віснпик психології і педагогіки (13).

This list was generated on Fri Jun 21 02:04:48 2024 EEST.