Items where Subject is "Дисертації"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 362.

Є

Єзерська, Наталія Валеріївна (2018) Дисертація - Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя підлітків в умовах спеціалізованої школи-інтернату Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

І

Ільків, Анна Володимиріва (2016) Intimate discourse of the writers’ correspondence of the second half of XIX – beginning XX century EngD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ісса, Тетяна Віталіївна (2018) Дисертація - Благотворительная деятельность дворянства Киевской губернии в период Первой мировой войны PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Іщенко, Дмитро Володимирович (2016) "Предки-троянці"в легендах про спільне минуле історіографічного та політичного дискурсів Англії й Франції ХІІ - ХVІІ сторіч PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

А

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Дисертація - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Дисертація - Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Альошина, Марина Дмитрівна (2015) Reproduction of Mark Twain’s Idiostyle in Ukrainian translations in comparison with Russian and Polish (Case Study of the Novels "The Adventures of Tom Sawyer" and "Adventures of Huckleberry Finn") PhD thesis, Херсонський державний університет.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2002) Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Антипін, Євген Борисович (2017) Дисертація - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Дисертація - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Б

Бабенко, Вікторія Василівна (2019) Дисертація - "Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання стилістики" Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Бабенко, Тетяна Павлівна (2016) Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Багро, Сергій Олександрович (2019) Дисертація - «Поняття вітчизни в козацькій політичній риториці (друга половина XVII – початок XVIII ст.)» Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Барбалат, Олександра Володимирівна (2023) Дисертація "Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барбалат, Олександра Володимирівна (2023) Додатки до дисертації "Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барбалат, Олександра Володимирівна (2023) КЕП дисертації "Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барбалат, Олександра Володимирівна (2023) КЕП додатки до дисертації "Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барбалат, Олександра Володимирівна (2023) Дисератція PhD Барбалат О.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барбалат, Олександра Володимирівна (2023) Додатки до дисератції PhD Барбалат О.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Басенко, Іван Володимирович (2020) Дисертація - Образ німців на матеріалах щоденної українсько- та російськомовної преси Києва (січень 1914 ‒ грудень 1918 рр.) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури EngD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Бахтіна, Анна Олегівна (2023) Дисертація PhD Бахтіної А.О. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бахтіна, Анна Олегівна (2023) Дисертація - «Полілатеральність emoji в комп’ютерному бутті (на матеріалі сучасних європейських мов)» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бахтіна, Анна Олегівна (2023) КЕП дисертація - «Полілатеральність emoji в комп’ютерному бутті (на матеріалі сучасних європейських мов)» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Башкирова, Ольга Миколаївна (2019) Дисертація - Гендерні художні моделі сучасної української романістики Post-Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Марія Іванівна (2023) Functioning of the Ukrainian language in the academic field of Donetsk region at the beginning of ХХІ century Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Марія Іванівна (2023) КЕП дисертації - Функціонування української мови в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Марія Іванівна (2023) Дисертація PhD Бойко М.І. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Віторія Василівна (2017) Ethnic and national discourses in a legacy of Ivan Chendei PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бокшань, Галина Іванівна (2017) Дисертація - Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бондарук, Лариса Василівна (2020) Дисертація - Роль символу в структурі символістського наративу (на матеріалі творів Марселя Пруста і Моріса Метерлінка) Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бровко, Катерина Андріївна (2020) Дисертація - Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Іnserted short story in the Ukrainian literature: typology and modifications EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2016) Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Будз, Катерина Миколаївна (2016) Дисертація Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946–1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буйницька, Оксана Петрівна (2021) The system of pedagogical design of information and educational environment for the training of future social educators Одноосібна. Ун-т ім. Б. Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Бульбачинська, Ольга Іванівна (2021) Дисертація - "Кінематографізм романів Євгена Гуцала 1980–1990-х років" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бурко, Ольга Василівна (2016) Методика навчання барокової і романтичної поезії на уроках української літератури в основній школі PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Дисертація - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Білик, Катерина Миколаївна (2023) Дисертація PhD Білик К.М. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Білик, Катерина Миколаївна (2023) Дисертація - «Жанр «Надзвичайні новини» у сучасному європейському медіадискурсі» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Білик, Катерина Миколаївна (2023) КЕП дисертації - «Жанр «Надзвичайні новини» у сучасному європейському медіадискурсі» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляковська, Ольга Орестівна (2020) Дисертація - Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща та в Україні Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Дисертація - Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття. EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бірюкова, Діана Валеріївна (2016) Інтратекстові описи інтер’єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ ст.). PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Бітківська, Галина Володимирівна (2020) Дисертація - Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

В

Вакулова, Ірина Василівна (2024) Дисертація "Розвиток інноваційного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Вакулова, Ірина Василівна (2024) КЕП дисертації "Розвиток інноваційного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у фаховій підготовці" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Вакулова, Ірина Василівна (2024) Дисертація PhD Вакулової І.В. Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) Дисертація - Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веселовська, Наталія Василівна (2016) Психологізм української драматургії ХXI століття PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Виноградова, Олена Олексіївна (2023) Дисертація «Стимуляція працездатності і відновлення кваліфікованих спортсменів у процесі змагальної діяльності в циклічних видах спорту» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Виноградова, Олена Олексіївна (2023) КЕП дисертації «Стимуляція працездатності і відновлення кваліфікованих спортсменів у процесі змагальної діяльності в циклічних видах спорту» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Виноградова, Олена Олексіївна (2023) Дисертація PhD Виноградової О.О. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишневецька, Марина Вікторівна (2023) Дисертація «Методика формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишневецька, Марина Вікторівна (2023) КЕП дисертації «Методика формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишневецька, Марина Вікторівна (2023) Дисертація PhD Вишневецької М.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Дисертація - Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Дисертація - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волківська, Діана Анатоліївна (2016) Дисертація "Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ворохоб, Максим Віталійович (2023) Дисертація «Моделі і методи вдосконалення політики безпеки підприємства на основі методології Zero Trust» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ворохоб, Максим Віталійович (2023) КЕП дисертації «Моделі і методи вдосконалення політики безпеки підприємства на основі методології Zero Trust» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ворохоб, Максим Віталійович (2023) Дисертація PhD Ворохоба М.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вощенко, Олена Іванівна (2021) Дисертація - Контрдискурс у літературі українського соцреалізму 1950–1970-х років Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Віровець, Денис Володимирович (2023) Дисертація «Економічний механізм функціонування децентралізованих автономних організацій» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Віровець, Денис Володимирович (2023) КЕП дисертації «Економічний механізм функціонування децентралізованих автономних організацій» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Віровець, Денис Володимирович (2023) Дисертація PhD Віровця Д.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вісич, Олександра Андріївна (2019) Дисертація - "Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі" Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вітюк, Валентина Володимирівна (2021) Дисертація - "Теоретико-методичні засади формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи" Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Г

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2016) Tendencies in development of German classical universities PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2004) ЖІНОЧА ДРАМАТУРГІЯ США В КОНТЕКСТІ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ШУКАНЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ 1970-90-х РОКІВ Doctoral thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Галаєвська, Людмила Вікторівна (2021) Дисертація - "Розвиток діалогічних умінь учнів на уроках української мови у 8-9 класах" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Дисертація - Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гамза, Анна Володимирівна (2019) Дисертація - Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів у процесі вивчення дієслова Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Дисертація - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Глеб, Оксана Володимирівна (2016) Формування у старшокласників уміння інтерпретувати ліричні та ліро-епічні твори української літератури PhD thesis, Київськиї університет імені Бориса Грінченка.

Головатенко, Тетяна Юріївна (2021) Дисертація - "Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи у закладах вищої освіти країн Бенілюксу" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Голубнича-Шленчак, Юлія Вікторівна (2021) Дисертація - Видавнича діяльність інтернованої Армії УНР у таборах Польщі (1921-1924 рр.) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гольцева, Марія Ігорівна (2023) Дисертація «Англомовний дипломатичний дискурс Ради Безпеки ООН:структура і прагматика» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гольцева, Марія Ігорівна (2023) КЕП дисертації «Англомовний дипломатичний дискурс Ради Безпеки ООН:структура і прагматика» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гольцева, Марія Ігорівна (2023) Дисертація PhD Гольцевої М.І. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончаренко, Дмитро Ігорович (2021) Дисертація - "Соціально-економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: філософсько-релігієзнавчий аналіз" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горобець, Світлана Іванівна (2021) Дисертація - "Методика формування риторичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі вивчення мовознавчих дисциплін" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2018) Дисертація - Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Дисертація - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Дисертація - Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гречишкіна, Ірина Анатоліївна (2020) Дисертація - "Пропедевтика навчання зв’язного мовлення в молодшому дошкільному віці" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гринців, Мар`яна Василівна (2016) Peculiarities of self-regulation future psychologists as a factor of their professional formation PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Грицак, Наталія Русланівна (2021) Дисертація - ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЖАНРОВОГО АНАЛІЗУ РІЗНОНАЦІОНАЛЬНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гричаник, Наталія Іванівна (2020) Дисертація - Методика навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури шкільного аналізу епічних творів Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грищук, Юлія Володимирівна (2019) Дисертація - Розвиток педагогічної освіти у Республіці Польща в контексті європейських інтеграційних процесів Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Дисертація - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Груба, Таміла Леонідівна (2019) Дисертація - Методика формування мовної особистості старшокласника на уроках української мови (профільний рівень) Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гусар, Ангеліна Вікторівна (2021) Дисертація - «Мовні засоби втілення давньоскандинавських міфологем у сучасному пісенному дискурсі (на матеріалі шведської та англійської мов)» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Д

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Демедюк, Юрій Григорович (2020) Дисертація Демедюка Ю.Г. "Православні церкви України у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 1991 – 2010 років: інституалізаційний та громадсько-політичні аспекти" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Демірджі, Тетяна Василівна (2016) Development of child’s identity in the conditions of foster family PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Acmeological principles of physical education specialists’ lifelong professional training EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Дисертація - Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Дирда, Ірина Анатоліївна (2019) Дисертація - "Розвиток полікультурної компетентності іноземних студентів на основному етапі навчання української мови" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дуля, Аліна Володимирівна (2023) Дисертація "Соціальна підтримка недержавними організаціями сімей учасників антитерористичної операції" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дуля, Аліна Володимирівна (2023) КЕП дисертації "Соціальна підтримка недержавними організаціями сімей учасників антитерористичної операції" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дуля, Аліна Володимирівна (2023) Дисертація PhD Дулі А.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дурдас, Алла Петрівна (2021) Дисертація - "Система оцінювання якості університетської освіти у Французькій Республіці" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дячок, Надія Валентинівна (2019) Дисертація - Формування професійної мобільності майбутніх вчителів іноземних мов в освітньому середовищі університету Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дячок, Світлана Олександрівна (2019) Дисертація - Інтертекст у поезіях Ліни Костенко Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Дєточка, Ольга Михайлівна (2024) Дисертація "Мистецтво тонкої кераміки Великобританії кінця XVIII – початку ХХ століть: основні художньо-промислові центри, специфіка формотворення і декорування" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Дєточка, Ольга Михайлівна (2024) КЕП дисертації "Мистецтво тонкої кераміки Великобританії кінця XVIII – початку ХХ століть: основні художньо-промислові центри, специфіка формотворення і декорування" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Дєточка, Ольга Михайлівна (2024) Дисертація PhD Дєточка О.М. Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Діденко, Наталія Миколаївна (2016) Methodology of Ukrainian language extraclass activities in the subject oriented education. PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ж

Жигун, Сніжана Віталіївна (2016) Дисертація - Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу EngD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Журавська, Оксана Валеріївна (2018) Дисератація _ Дихотомія «реального» й «ірреального» хронотопу як категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

З

Загородня, Алла Анатоліївна (2020) Дисертація - "Професійна підготовка фахівців економічної галузі у закладах вищої освіти Республіки Польща та України" Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Дисертація - Феномен владних комунікацій в гендерному контексті PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) дисертація- Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замятна, Оксана Леонідівна (2021) Дисертація - Професійна адаптація майбутнього вчителя початкової школи у процесі педагогічної практики Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Захар, Ольга Германівна (2016) Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Звягіна, Олександра Михайлівна (2018) Дисертація - «Зовнішня політика Польського королівства у Центрально-Східній Європі в умовах міждинастичного суперництва Ягеллонів і Габсбургів (1507–1548 рр.)» PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Зенченко, Тетяна Федорівна (2016) Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника у початкових класах на компетентнісних засадах PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

К

Калініченко, Людмила Миколаївна (2019) Дисертація - Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Карачова, Дар`я Володимирівна (2016) Victorian biography and it’s modification in XX century PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Карповець, Христина Миколаївна (2020) Дисертація - Формування правописної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури впроцесі навчання мовознавчихдисциплін. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Каспіч, Галина Георгіївна (2020) Дисертація - Культурологічний інтертекст драматургії Валерія Герасимчука Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кая, Семіх (2021) Дисертація - Місто як міф в українській і турецькій прозі постмодерну: особливості авторських та національних репрезентацій Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Квіцинська, Вікторія Віталіївна (2021) Дисертація - Інтермедіальні модифікації у творчості Михайла Жука Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2016) Дисертація на тему "Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кифенко, Анна Миколаївна (2019) Methodology of forming of musically-auditory activity future teachers of musical art in educational choral collective Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Клепікова, Ольга Валеріївна (2021) Дисертація - «Особистісне благополуччя як чинник професійного становлення майбутніх психологів» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Клименко, Окснана Михайлівна (2019) Дисертація - КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» У 1920-х – 1930-х рр. (НА МАТЕРІАЛАХ УСРР) Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ключник, Тетяна Олександрівна (2023) Дисертація «Концепт РОЗУМ в антропоцентричних кодах української лінгвокультури» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ключник, Тетяна Олександрівна (2023) КЕП дисертації «Концепт РОЗУМ в антропоцентричних кодах української лінгвокультури» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ключник, Тетяна Олександрівна (2023) Дисертація PhD Ключник Т.О. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Книш, Інна Василівна (2020) Дисертація - Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках: історія та сучасна актуалізація Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковальський, Роман Іванович (2018) Дисертація - ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В УЧНІВСЬКОМУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОЛЕКТИВІ Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Дисертація - Формування лінгвокультурологічної компетентності учнів 5 – 6 - х класів у процесі навчання новогрецької мови. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колінько, Марина Вадимівна (2020) Дисертація - Топологія міжкультурної комунікації Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кондратенко, Наталія Юріївна (2018) Дисертація - Методика формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2021) Дисертація - Лінгвокогнітивні та соціолінгвальні параметри лексико-семантичного поля «простір» (на матеріалі англійської, російської, української та французької мов) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Костилович, Тетяна Василівна (2019) Дисертація - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання фонетики й орфоепії Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Костюк, Свтлана Сергіївна (2018) Дисератція - Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації студентів-іноземців на основному етапі навчання української мови Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Косінська, Наталія Леонідівна (2021) Дисертація - Методика формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кот, Валерія Геннадіївна (2017) Дисертація - Психологічні умови професійної самореалізації працівників сфери рекламного бізнесу PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кохан, Олена Олегівна (2021) Дисертація - "Економічне та правове становище київського міщанства в 1782–1870 рр." Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Дисертація - "Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Дисертація - Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кулакевич, Людмила Миколаївна (2021) Дисертація - Жанрові стратегії української авантюрно-пригодницької прози першої третини ХХ століття Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кулик, Олена Дмитрівна (2019) Дисертація -"Мовленнєвий розвиток учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти в процесі навчання словотвірної системи української мови" Post-Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Кулик, Олена Дмитрівна (2019) Дисертація (додатки) -"Мовленнєвий розвиток учнів 5–9 класів закладів загальної середньої освіти в процесі навчання словотвірної системи української мови" Post-Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Куцик, Руслан Ростиславович (2018) Дисертація - Інформаційна політика російської імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю (1914–1917 рр.): методи та засоби реалізації PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кучер, Альона Сергіївна (2023) КЕП дисератції «Прагматика синтаксичних засобів у художніх творах Івана Франка» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кучер, Альона Сергіївна (2023) Дисертація PhD Кучер А.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кучер, Аьона Сергіївна (2023) Дисератція «Прагматика синтаксичних засобів у художніх творах Івана Франка» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кушнір, Тетяна Іванівна (2016) Дисертація - Формування грамати чної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Дисертація - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кірячок, Марина Володимирівна (2016) Дисертація - Візії апокаліпсису в українському постмодерністському романі PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Л

Лавріненко, Віталій Анатолійович (2018) Дисертація - Міжособистісна взаємодія у неформальних об’єднаннях як чинник розвиту ціннісно-смислової свідомості підлітків Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ладоня, Катерина Юріївна (2021) Дисертація - Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі «Facebook» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лапіна, Вікторія Олексіївна (2016) Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів технічного вищого навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2018) Дисертація - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2023) Дисертація «Соціально-психологічні чинники формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2023) КЕП дисертації «Соціально-психологічні чинники формування професійного іміджу практичного психолога закладу освіти» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2023) Дисертація PhD Лигомини Т.А. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лимаренко, Валерій Ігорович (2023) Дисертація PhD Лимаренка В.І. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лимаренко, Валерій Ігорович (2023) Дисертація «Формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лимаренко, Валерій Ігорович (2023) КЕП дисертації «Формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю на засадах ед’ютейнменту» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Логуш, Леся Геннадіївна (2016) Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Локтіонова-Ойцюсь, Олександра Олександрівна (2023) Дисертація «Виконавський образ естрадного співака в музично-телевізійних проєктах України кінця ХХ – початку ХХІ століття» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Локтіонова-Ойцюсь, Олександра Олександрівна (2023) КЕП дисертації «Виконавський образ естрадного співака в музично-телевізійних проєктах України кінця ХХ – початку ХХІ століття» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Локтіонова-Ойцюсь, Олександра Олександрівна (2023) Дисертація PhD Локтіонової-Ойцюсь О.О. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лєвочкіна, Світлана Владиславівна (2019) Дисертація - Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті в жанрі фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн) Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Дисертація - Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в педагогічній пресі (50–80-ті роки ХХ століття) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Дисертація - Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Дисертація «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Марчак, Тетяна Андріївна (2016) Дисертація - Концептосфера творчого світу “перших хоробрих” (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Гнат Михайличенко, Андрій Заливчий) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Дисертація - Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матвєєва, Ольга Олександрівна (2016) Дисертація - Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва EngD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Дисертація - «Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Дисертація - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельничук, Вікторія (2023) Дисертація "Соціальна профілактика залучення підлітків до комерційного сексу" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельничук, Вікторія (2023) КЕП дисертація "Соціальна профілактика залучення підлітків до комерційного сексу" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельничук, Вікторія (2023) Дисертація PhD Мельничук В.О. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers [Teaching Resource]

Метелюк, Анна Сергіївна (2024) Дисертація "Соціальна профілактика ВІЛ засобами замісної підтримувальної терапії" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Метелюк, Анна Сергіївна (2024) КЕП дисертації "Соціальна профілактика ВІЛ засобами замісної підтримувальної терапії" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Метелюк, Анна Сергіївна (2024) Дисертація PhD Метелюк А.С. Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Дисертація - Формування мовної особистості студента в процесі вивчення синтакситу у багатопрофільних коледжах PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Миклаш, Леся Теодорівна (2018) Дисертація - Структурно-семантичні параметри англомовної терміносистеми лісового господарства. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2019) Дисертація - Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мухіна, Людмила Миколаївна (2019) Дисертація - Психологічніособливостірозвиткуконфліктологічноїкомпетентностімайбутніхучителів. Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Н

Набок-Бабенко, Юлія Сергіївна (2023) Дисертація «Методика тестового оцінювання компетентності з української мови учнів ліцеїв» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Набок-Бабенко, Юлія Сергіївна (2023) КЕП дисертації «Методика тестового оцінювання компетентності з української мови учнів ліцеїв» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Набок-Бабенко, Юлія Сергіївна (2023) Дисертація PhD Набок-Бабенко Ю.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Дисертація - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Назаренко, Олександра Євгеніївна (2023) КЕП дисертації «Тенденції розвитку вищої освіти в Республіці Корея» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Назаренко, Олександра Євгеніївна (2023) Дисертація «Тенденції розвитку вищої освіти в Республіці Корея» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Назаренко, Олександра Євгеніївна (2023) Дисертація PhD Назаренко О.Є. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Настас, Дар'я Леонідівна (2020) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук - ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Doctoral thesis, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Дисертація - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Новоселецька, Ірина Едуардівна (2021) Дисертація - Розвиток художньо-творчих здібностей дітей п’ятого року життя засобами мистецтва Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нуржинська, Анастасія Володимирівна (2018) Дисертація - Професійна підготовка майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю в умовах дистанційної форми навчання. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколаєв, Леонід Олегович (2016) дисертація "Розвиток асертивності підлітків у різних умовах соціалізації" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколаєва, Оксана Юріївна (2023) Дисертація «Драматургія Олександра Ірванця у контексті поетики літературного угруповання “Бу-Ба-Бу”» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколаєва, Оксана Юріївна (2023) КЕП дисертації «Драматургія Олександра Ірванця у контексті поетики літературного угруповання “Бу-Ба-Бу”» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколаєва, Оксана Юріївна (2023) Дисертація PhD Ніколаєвої О.Ю. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Дисертація - Креативність як чинник соціальних змін PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нікольська, Анна Дмитрівна (2021) Дисертація - Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нікіфоров, Карен Сергійович (2023) Дисертація - Державна політика СРСР у справах релігій 1965-1991 років: на матеріалах Донецької області Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нікіфоров, Карен Сергійович (2023) КЕП дисертації - Державна політика СРСР у справах релігій 1965-1991 років: на матеріалах Донецької області Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нікіфоров, Карен Сергійович (2023) Дисертація PhD Нікіфорова К.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нікіфоров, Карен Сергійович (2023) Наказ про утворення разової ради Нікіфорова К.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніщенко, Мар"яна Едуардівна (2019) Дисертація - Формування соціокультурної компетентності учнів основної школи на матеріалах синтаксису простого речення Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Дисертація - Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овчаренко, Наталії Анатоліївни (2016) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності EngD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Огарь, Юлія Віталіївна (2021) Дисертація -«Формування граматично нормативного мовлення учнів ліцею на засадах особистісно орієнтованого підходу» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Олійник, Алла Михайлівна (2020) Дисертаці - Методика навчання морфології української мови старшокласників на профільному рівні Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Дисертація - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапович, Марія Олександрівна (2020) Дисертація - Авторська модель польського іронічного наративу (приклад Станіслава Дигата) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Дисертація - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остролуцька, Лариса Іванівна (2021) Дисертація - Розвиток центрів реабілітації дітей та молоді з інвалідністю в Україні (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Дисертація - Становлення рейтингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

Павленко, Ольга Вячеславівна (2021) Дисертація - Професійна підготовка фахівців з електроніки у закладах вищої освіти США Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пальчикова, Олександра Олександрівна (2016) Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2012) Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації "Торгівля людьми" в сучасному англомовному медійному дискурсі. PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Петренко, Наталія Валеріївна (2018) Дисертація - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи аграрного університету Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Петрик, Лада Вікторівна (2020) Дисертація - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Петрухан-Щербакова, Людмила Юріївна (2021) Дисертація - "Теорія і практика соціальної роботи у спадщині Мері Елен Річмонд" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пилипів, Ольга Зеновіївна (2021) Дисертація - Розвиток загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Погуляєв, Олександр Ігорович (2019) Дисертація - «Етнічні меншини Правобережної України в період української революції 1917 – 1921 рр.» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Поздєєва, Катерина Вікторівна (2023) Дисертація «Економічний механізм розвитку системи загальної середньої освіти» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Поздєєва, Катерина Вікторівна (2023) КЕП дисертації «Економічний механізм розвитку системи загальної середньої освіти» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Поздєєва, Катерина Вікторівна (2023) Дисертація PhD Поздєєвої К.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Дисертація - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полторацька, Алла Яківна (2021) Дисертація - Дискурс бестіарності у художній літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття (на матеріалі творів Дж. Бовена «Вуличний кіт на ім’я Боб», Б. Вербера «Завтра будуть коти», Дж. Кутзее «Безчестя», О. Токарчук «Веди свій плуг понад кістками мертвих») Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Дисертація - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Дисертація - Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Попова, Альона Олексіївна (2019) Дисертація - "СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ДІТЬМИ У МІСЦЕВИХ ГРОМАДАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Попович, Анжеліка Станіславівна (2018) Дисертація - Методична система навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пособчук, Оксана Олександрівна (2016) Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Пристай, Ольга Володимирівна (2023) Дисертація "Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пристай, Ольга Володимирівна (2023) КЕП дисертації "Психологічні умови формування управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пристай, Ольга Володимирівна (2023) Дисертація PhD Пристай О.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Процишина, Ольга Юріївна (2023) Дисертація «Формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Процишина, Ольга Юріївна (2023) КЕП дисертації «Формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Процишина, Ольга Юріївна (2023) Дисертація PhD Процишиної О.Ю. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Прядко, Анастасія (2021) Дисертація - Психологічні особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах реформування дошкільної освіти Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пуйо, Ольга Ігорівна (2021) Дисертація - Рухливі ігри як засіб формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Піонтковський-Вихватень, Богдан Олександрович (2019) Дисертація- Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття). Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Р

Радзієвський, Володимир Анатолійович (2019) Дисертація - Мала проза Леоніда Мосендза і дискурс вісниківського неоромантизму Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ракітянська, Людмила Миколаївна (2021) Дисертація - Теорія і практика формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в університеті Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Рамський, Андрій Юрійович (2016) Theoretical and methodological basis of formation and realization of investment potential households EngD thesis, КНУТД.

Ранюк, Оксана Петрівна (2020) Дисертація - Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Рахманова, Оксана Кахрамонівна (2019) Abstract Doctoral thesis, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

Резнік, Тетяна (2023) Дисертація «Методика формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею у процесі навчання української мови» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Резнік, Тетяна (2023) КЕП дисертації «Методика формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 10 класу ліцею у процесі навчання української мови» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Резнік, Тетяна (2023) Дисертація PhD Резнік Т.П. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Реутова, Марія Андріївна (2018) Дисертація - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Решетілова, Оксана Михайлівна (2016) "Лінгводидактичні засади навчання майбутніх документознавців української професійної лексики" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Римар, Наталія Юріївна (2016) Дисертація - Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Рожков, Юрій Григорович (2021) Дисертація - «Вербалізація хвороб тварин засобами англійської мови: лінгвокогнітивний і структурно-семантичний аспекти» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Розмариця, Світлана Анатоліївна (2017) Дисертація - Художня модель світу у прозі Пилипа Капельгородського: аксіологія і поетика PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Розінкевич, Наталія Василівна (2019) Дисертація - "Українська мандрівна проза початку XXI століття: тематика, проблематика, поетика" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ростикус, Надія Петрівна (2019) Дисертація - Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Руденко, Ніна Миколаївна (2016) дисертація - Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Рудкевич, Наталія Ігорівна (2019) Дисертація - Етнокультурна соцiалiзацiя студентiв в освiтньому середовищi вищого навчального закладу Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Рудницька, Людмила Валентинівна (2021) Дисертація - Рокитнівський скляний завод у контексті еволюції соціальної структури міста (1896 1945 рр.) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Руднік, Юлія Вікторівна (2018) Дисертація - Підготовка вчителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Рудюк, Тетяна Вікторівна (2021) Дисертація - Теоретико-методичні засади формування ключових компетентностей учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (профільний рівень) у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики) Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Русаченко, Наталя Павлівна (2004) Morphonological processes in word-formation and accidence of the Old Ukrainian language in the second half of the XVI - XVIII cen PhD thesis, Національна академія наук України.

Рябець, Ірина Володимирівна (2020) Дисертація - "Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Рябоконь, Вікторія Вікторівна (2016) Дисертація - Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності в учнів на уроках української мови в основній школі PhD thesis, Київський університет імеін Бориса Грінченка.

С

Савченко, Світлана Володимирівна (2020) Дисертація - Олена Апанович у науковому та громадському житті України другої половини ХХ ст. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Савченко, Юлія Олександрівна (2023) Дисератція «Формування готовності майбутніх керівників вокальних ансамблів до творчої взаємодії з музичним колективом» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Савченко, Юлія Олександрівна (2023) КЕП дисератції «Формування готовності майбутніх керівників вокальних ансамблів до творчої взаємодії з музичним колективом» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Савченко, Юлія Олександрівна (2023) Дисертація PhD Савченко Ю.О. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Савчук, Анатолій Андрійович (2020) Дисертація - Діяльність Головного комітету у селянській справі із підготовки реформи 1861 року в Російській імперії. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) Дисертація - Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Свириденко, Оксана Михайлівна (2019) Дисертація - Епістолярій українських письменників-романтиків: проблематика, жанрові особливості та поетика Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сегал, Анна Леонідівна (2016) Дисертація - Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: структура, семантика, прагматика. PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Семенів, Наталія Любомирівна (2019) Дисертація - "Лінгводидактичні засади конструювання електронного підручника української мови 5 класу (на матеріалі : «Фонетика, орфоепія, орфографія, графіка»)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сергеєва, Катерина Володимирівна (2016) Дисертація Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сидоренко, Леся Іванівна (2018) Дисертація - Поетика сучасної української метадрами Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Силка, Ольга Сергіївна (2021) Дисертація - "Подолання безпритульності, сирітства і правопорушень неповнолітніх громадян України (грудень 1942 – травень 1945 рр.)" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Синишин, Лілія Орестівна (2019) Дисертація - Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ситник, Ірина Володимирівна (2023) Дисертація "Творча діяльність Тетяни Яблонської у контексті культурно-мистецьких процесів України середини ХХ – початку ХХІ століть" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ситник, Ірина Володимирівна (2023) КЕП дисертація "Творча діяльність Тетяни Яблонської у контексті культурно-мистецьких процесів України середини ХХ – початку ХХІ століть" Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ситник, Ірина Володимирівна (2023) Дисертація PhD Ситник І.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Скибун, Наталія Дмитрівна (2016) "Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю" PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Скіпальська, Галина Богданівна (2024) Дисертація "Соціальна підтримка жінок, які постраждали від домашнього насильства, громадськими та благодійними організаціями" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Скіпальська, Галина Богданівна (2024) КЕП дисертації "Соціальна підтримка жінок, які постраждали від домашнього насильства, громадськими та благодійними організаціями" Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Скіпальська, Галина Богданівна (2024) Дисертація PhD Скіпальської Г.Б. Доктор філософії thesis, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Слєпушова, Ангеліна Ігорівна (2023) Дисертація «Фамілект персонажів американських анімаційних серіалів» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Слєпушова, Ангеліна Ігорівна (2023) КЕП дисертації «Фамілект персонажів американських анімаційних серіалів» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Слєпушова, Ангеліна Ігорівна (2023) Дисертація PhD Слєпушової А.І. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Дисертація - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Смирнова, Марія Сергіївна (2016) Дисертація - Проповідь у релігійному православному дискурсі ХХ ст.: лінгвопрагматичний аспект PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Солецький, Олександр Маркіянович (2018) Дисертація - Модифікація емблематичних форм українського фольклорного та літературного дискурсів Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сопова, Дана Олегівна (2020) Дисертація - Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського Союзу Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сотникова, Валентина Євгенівна (2023) Дисертація PhD Сотникової В.Є. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сотникова, Валентина Євгенівна (2023) Дисертація - «Інтертекст творчості Володимира Базилевського: особливості і функції» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сотникова, Валентина Євгенівна (2023) КЕП дисертації - «Інтертекст творчості Володимира Базилевського: особливості і функції» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Співакова, Інна Борисівна (2020) Дисертація Співакової І.Б. "Інноваційний розвиток вчителя в системі методичної роботи закладу загальної середньої освіти" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) дисертація - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Дисертація - Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сімоненко, Людмила Юріївна (2016) Лінгводидактичні засади організації контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів української мови PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Дисертація - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) Дисертація -Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930-ті роки: соціально-культурний аспект PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Т

Талабірчук, Оксана Юріївни (2016) Дисертація - Проза Івана Яцканина: проблематика, поетика PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Телець, Юрій Володимирович (2023) Дисертація PhD Тельця Ю.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Телець, Юрій Володимирович (2023) Дисертація - «Гедонізм як посттоталітарна літературна стратегія (на матеріалі сучасної української прози)» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Телець, Юрій Володимирович (2023) КЕП дисертації - «Гедонізм як посттоталітарна літературна стратегія (на матеріалі сучасної української прози)» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Formation of methodical competence of future music teachers in choral conducting classes.  Qualification scientific work on the rights of the manuscript. Doctoral thesis, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2019) Formation of methodical competence of future music teachers in choral conducting classes.  Qualification scientific work on the rights of the manuscript. Doctoral thesis, НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Трегуб, Ганна Анатоліївна (2019) Дисертація - Дивергентні процеси в конфесіях пізнього протестантизму України другої половини ХХ–початку ХХІ століть: зовнішні та внутрішні чинники Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Дисертація - Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Трофименко, Анастасія Валентинівна (2023) Дисертація «Модифікації жанру горор в українській літературі» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Трофименко, Анастасія Валентинівна (2023) КЕП дисертації «Модифікації жанру горор в українській літературі» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Трофименко, Анастасія Валентинівна (2023) Дисертація PhD Трофименко А.В. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тугай, Олександра Миколаївна (2021) Дисертація - Складне речення з дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тютюма, Тетяна Сергіївна (2023) Дисертація - Формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тютюма, Тетяна Сергіївна (2023) КЕП дисертації - Формування синтаксичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тютюма, Тетяна Сергіївна (2023) Дисертація PhD Тютютми Т.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тютюма, Тетяна Сергіївна (2023) Наказ про утворення разової ради Тютюми Т.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2020) Theory and technology of studying artistic images-characters in the course of foreign literature in high school Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ф

Фант, Микола Олександрович (2016) Cкладнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Фатєєва, Марина Сергіївна (2021) "Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Філатова, Катерина Олександрівна (2019) дисертація - КОЛЬОРОКОНЦЕПТИ В НОМІНАТИВНИХ МОДЕЛЯХ АНГЛІЙСЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ І НОВОГРЕЦЬКИХ КОМПОЗИТІВ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Філіпович, Вікторія Миколаївна (2016) Дисертація - Психологічні чинники формування інтелектуальної компетентності у студентів гуманітарного профілю PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Х

Хижняк, Анна Анатоліївна (2018) Дисертація - Психологічна корекція професійних деформацій тренера-викладача. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ходанич, Юрій Михайлович (2019) Дисертація - Милосердя як аксіологічний феномен: соціально-філософський аспект Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хомич, Оксана Олександрівна (2021) Дисертація - «Тенденції підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ц

Цепкало, Тетяна Олександрівна (2018) Дисертація - Міфологема місяця в українській поезії ХХ століття. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Дисертація - Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цуркан, Марія Валентинівна (2020) Дисертація - Методична система навчання української мови як іноземної студентів медичних закладів вищої освіти Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ч

Черкаська, Д.В. (2018) Дисертація - НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХЕОЛОГА Л. М. СЛАВІНА PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черпак, Юрій Васильович (2018) Дисертація - Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ – 1917 р.) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чечко, Тетяна Миколаївна (2018) Дисертація - Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чуканова, Світлана Олександрівна (2016) Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Чумак, Людмила Миколаївна (2018) Дисертація - Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чупріна, Олена Вадимівна (2019) Дисертація - "Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ш

Шарова, Тетяна Михайлівна (2020) Дисертація - "Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка)" Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шатило, Юлія Петрівна (2016) Дисертація - Розвиток комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Швець, Ганна Дмитрівна (2021) Дисертація - "Теоретико-методичні засади навчання української мови іноземних студентів гуманітарних спеціальностей" Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шиліна, Галина Анатоліївна (2016) Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шимкевич, Катерина Олександрівна (2016) Дисертація - Участь міжурядових та громадських організацій у подоланні наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії (1991— 2008 рр.) PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шимоняк, Катерина Богданівна (2016) Лірика Івана Ірлявського в контексті поезії «Празької школи» PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Шкавро, Володимир Володимирович (2019) Дисертація - Методика тестового контролю навчальних досягнень майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін Doctoral thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шкарбан, Людмила Вячеславівна (2018) Дисертація - Підготовка вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шніцер, Марія Михайлівна (2021) Дисертація "Метафора як інструмент соціальної комунікації" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шпакович, Катерина Володимирівна (2016) «Культурно-освітній розвиток УСРР 1920-х рр. (за матеріалами харківської періодики)» PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Штепенко, Олександра Геннадіївна (2017) Дисертація - Стратегічні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХ-ХХІ століття EngD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шторгин, Мар`яна Володимирівна (2016) Дисертація - Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації (2000-2014 рр.) PhD thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Дисертація - Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків. PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шуленок, Олександр Сергійович (2023) Дисертація «Фразеологізми з компонентом-орнітономеном у сучасній українській мові: структурно-семантичні і етнолінгвістичні особливості» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шуленок, Олександр Сергійович (2023) КЕП дисертації «Фразеологізми з компонентом-орнітономеном у сучасній українській мові: структурно-семантичні і етнолінгвістичні особливості» Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шуленок, Олександр Сергійович (2023) Дисертація PhD Шуленка О.С. Доктор філософії thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щ

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Дисертація - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Я

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Дисертація - Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Fri May 24 02:02:21 2024 EEST.