Items where Author is "Економова, Ольга Серафимівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 99.

Article

Економова, Ольга Серафимівна (2022) Впровадження музично-педагогічних принципів видатних педагогів-музикантів фортепіанної школи у вихованні майбутніх музикантів Впровадження музично-педагогічних принципів видатних педагогів-музикантів фортепіанної школи у вихованні майбутніх музикантів. pp. 204-209.

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Ensuring process efficiency formation of music-performance cultures of future music specialists arts in the system of modern music education Science, theory and practice. pp. 277-282.

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Реалізація інструментально-виконавського досвіду студентів у концертній діяльності Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (6). pp. 111-115.

Економова, Ольга Серафимівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Методичні засади музично-виконавської підготовки майбутніх музикантів на основі міждисциплінарних зв’язків Theoretical and scientific bases of development of scientific thought. pp. 381-385. ISSN 978-1-63684-356-8

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2019) Aesthetic perception of piano works in preparation of students for practical activity Наукові записки (142). pp. 92-97. ISSN 2310-371Х

Економова, Ольга Серафимівна and Бутенко, Тетяна Максимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2019) Instrumental and performing competence development of the teachers of musical art in the piano class Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2019. – Вип. СXLIV (144). – 260 с. – (Серія педагогічні науки) (144). pp. 98-106. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Organization of musical and educational activities of students in extra-curricular work Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. pp. 356-357.

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Monitoring of professional-creative self-realization of students in the process of musical-pedagogical education Наукові записки. pp. 96-101. ISSN 2310-37X

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2017) Selection of pedagogical repertoire as a basis for the development of vocational training for pianists Наукові записки, 133. pp. 60-68. ISSN 2310-371Х

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта Професійна мистецька освіта і художня культура виклики ХХІ століття: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 14–15 квітня. 2016 р., С. 520-528.. pp. 520-528.

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Integration of Music-Performing Cycle of Disciplines into Future Music Teachers Professional Training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 85-88.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Духовність і професійна культура майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 358-365.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Professional self-identity within framework music-pedahohycal traning. Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXX (120). – 290 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 40-50. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Competence-based approach and innovative technology professional art education in tne development of performing skills of future teachers of music Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. СXXІІ (122). – 274 с. – (Серія педагогічні та історичні науки). pp. 43-49. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Spirituality and professional culture of the future teacher of music Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 358-365.

Економова, Ольга Серафимівна (2014) Методичні засади музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики на основі інтеграційного підходу Ars musicae: музично-освітологічний дискурс № І. pp. 73-77.

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Independent work of students as a way to self-realization and self-improvement Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск СІХ (109) - 262с. - (Серія педагогічні та історичні науки).. pp. 76-86. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Formation of professional culture of the future teacher of music Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск СXIV (114)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Application interactive method of creative intercourse in the process of preparation of teachers-musicians Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск LXXXI (81)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2012) Інноваційні технології компетентності мистецької освіти як напрям інтегрованої підготовки педагога-музиканта Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 588-597.

Економова, Ольга Серафимівна (2012) Innovative technology competence arts education as an integrated training course teacher musician Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ISSN 378:005.6

Book Section

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2016) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності In: Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до професійної діяльності. Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ.

Book

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2015) Formation of experience performing instrumental piano students Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2014) Formation of instrumental performance experience future teacher of music Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2013) Formation of professional skills of future music teachers in the classroom of the main musical instrument (piano) Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий інструмент" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Додатковий музичний інструмент" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Концертмейстерський клас" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2020) Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2020) Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2020) Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2020) Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2020) Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2020) Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2020) Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2020) Спеціальний інструмент [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2019) Додатковий музичний інструмент ІІІ курс 2 р [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2019) Навчальна дисципліна «Спеціальний інструмент. Фортепіано» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2019) Навчальна дисципліна «Спеціальний інструмент. Фортепіано» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Додатковий музичний інструмент [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано IV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Program of educational discipline of piano for students of the second form [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Program of educational discipline of piano for students of the first form. [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Спеціальний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент IV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент II курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІ курс [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Teaching Resource]

Корзун, Валентина Володимирівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) [Teaching Resource]

Корзун, Валентина Володимирівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) [Teaching Resource]

Корзун, Валентина Володимирівна and Економова, Ольга Серафимівна (2016) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (1 курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Додатковий музичний інструмент» III курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Додатковий музичний інструмент (ІІ курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) "Додатковий музичний інструмент" (III-IV курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Додатковий музичний ін-струмент» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Додатковий музичний інструмент» (I курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (II курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (I курс) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (III-IV курси) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2016) «Основний музичний інструмент. Фортепіано» (на базі ОР «Молодший спеціаліст» III-IVкурси) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Корзун, Валентина Володимирівна (2015) The work program of the course "Piano" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Корзун, Валентина Володимирівна (2015) The work program of the course "Basic music instrument. Piano" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The additional music instrument" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The additional music instrument" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The additional music instrument" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (for students of educational level "specialist".) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (for students of educational qualification of "Bachelor" (on the basis of complete secondary education) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (І) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2015) The work program of the course "The basic music instrument. Piano" (for the first (bachelor) education level (at the level "junior specialist"). [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2014) «Додатковий музичний інструмент (фортепіано)» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2014) «Основний музичний інструмент – фортепіано» [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна (2011) Ukrainian piano music [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Sep 25 17:24:22 2022 EEST.