Items where Author is "Козачук, Андрій Михайлович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Каяфюк, Марія Геннадіївна and Козачук, Андрій Михайлович (2022) Жанрово-стилістичні особливості перекладу фентезі (на матеріалі роману А. Гендерсон “The Year of the Witching”) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 71-75.

Козачук, Андрій Михайлович (2021) Lexicographical Online Sources in the Work of the Translator from the Lithuanian Language Синопсис: текст, контекст, медіа, 27 (3). pp. 178-183. ISSN 2311-259X

Кравців, Марта Ігорівна and Козачук, Андрій Михайлович (2021) Особливості вибору та рецепції стратегій в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі художнього фільму «Зелена книга») Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 173-176.

Козачук, Андрій Михайлович (2020) Methods of (de)compression measuring in the pop-songs lyrics translation Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика". pp. 178-182.

Козачук, Андрій Михайлович (2020) Folk Songs in Translation of Ivan Franko’s ‘The Raging Tempest’ Narrative: the Stylometric Aspect Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 31(70) (2 Ч.3). pp. 87-91. ISSN 2663-6069

Козачук, Андрій Михайлович (2019) German Interglossemes In Roma Franko’s Translations: Diachronical Aspect Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : тези доповідей Х наукової конференції з міжнародною участю (04-05 квітня 2019 р.) (10). pp. 68-70.

Козачук, Андрій Михайлович (2019) Переклад як засіб збільшення масштабу студентських театральних проектів Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи: Програма круглого столу (29 березня 2019 р.). pp. 12-14.

Кузьменк, Ксенія Володимирівна and Козачук, Андрій Михайлович (2019) Official Ukrainian Translation of International Agreements (based on the material of the Association Agreement between Ukraine and the EU) Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 157-161.

Козачук, Андрій Михайлович (2019) Reproducing Non-Ukrainian Proper Names in Roma Franko's Translations Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 126-128.

Козачук, Андрій Михайлович (2018) Defining Relevance of Methods of Translator’s Idiolect Stylometric Study Науковий вісник Херсонського державного університету Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 2 (1). pp. 126-132. ISSN 2307-8035

Козачук, Андрій Михайлович (2017) Використання кіл Ейлера у перекладознавстві Комунікативний дискурс у полікультурному просторі: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конфренції (6-7 жовтня 2017 р.).. pp. 182-183.

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 року. pp. 89-92. ISSN 978-966-383-786-4

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Deviation from the Author’s Style in Translation of Phraseologisms (Based on the Material of Translations by Roma Franko) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (23). pp. 258-265. ISSN 978-966-2337-89-1

Козачук, Андрій Михайлович (2015) Елементи формалізації у методології досліджень зі стилістики художнього перекладу Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. pp. 309-311. ISSN 978-966-2343-13-7

Козачук, Андрій Михайлович (2015) Text Style Transforming in the Process of Translation Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (3). pp. 108-114. ISSN 2311-2425

Козачук, Андрій Михайлович (2014) Особливості структури та змісту глосарію збірок перекладів Роми Франко (на прикладі збірок “From Days Gone By”, “Brother against Brother”, “Between the Trenches”) Наукові записки (126). pp. 363-367.

Козачук, Андрій Михайлович (2014) Challenges for Translating Ukrainian Traditional Forms of Address into English Tarp Eilučių: Lingvistikos, Literatūrologijos, Medijų Erdvė: TELL ME 2013: Mokslinių straipsnių rinkinys. pp. 81-91. ISSN 2345-0703

Козачук, Андрій Михайлович (2014) Rendering the interglossemes in Ukrainian-English translation of fiction Мовознавчий вісник (19). pp. 209-214.

Козачук, Андрій Михайлович (2013) Англомовний переклад української діалектної лексики як чинник стильової трансформації тексту Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 173-178.

Козачук, Андрій Михайлович (2013) Інтерглосальність та інтерглосема у перекладознавстві Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013 р.). pp. 158-160.

Козачук, Андрій Михайлович (2013) Lexicological Aspect Of Ukrainian-English Translation Of Short Prose Of The Late 19th-Early 20th Centuries Žmogus kalbos erdvėje (7). pp. 505-512. ISSN 978-609-459-209-6

Козачук, Андрій Михайлович (2011) Onomastic system of the science fiction by Andre Norton (on the basis of "The Time Traders" tale text) Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 48-55.

Словник, енциклопедія, довідник

Козачук, Андрій Михайлович (2020) Перенос (трансфер) і трансферні студії Колективний. Нова Книга, Вінниця.

Book

Ситник, Ольга Іванівна and Козачук, Андрій Михайлович and Чернігівська, Наталія Станіславівна and Тірошко, Юлія Леонідівна (2010) Speaking and writing practice Київський університет імені Бориса Грінченка.

Thesis

Козачук, Андрій Михайлович (2018) Roma Franko’s Translation Idiolect: Semantic and Stylometric Aspects Doctoral thesis, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Teaching Resource

Козачук, Андрій Михайлович (2021) Сучасні ІКТ в перекладі [Teaching Resource]

Ноговська, Світлана Григорівна and Козачук, Андрій Михайлович (2021) Modern Information Technologies in Translation Studies [Teaching Resource]

Козачук, Андрій Михайлович (2020) Modern Ukrainian Translation: Personalities [Teaching Resource]

Якуба, Валентина Володимирівна and Чеснокова, Ганна Вадимівна and Москалець, Олена Олександрівна and Козачук, Андрій Михайлович and Гладуш, Надія Федорівна (2019) Students' Research: Education Program 035.04. Philology - English, Philology - Translation.Recommendations for content and formats of bachelor projects / papers [Teaching Resource]

Козачук, Андрій Михайлович and Ноговська, Світлана Григорівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології у перекладі» [Teaching Resource]

Шурма, Світлана and Козачук, Андрій Михайлович (2016) Основи художнього перекладу [Teaching Resource]

Шурма, Світлана and Козачук, Андрій Михайлович (2016) Основи літературного перекладу [Teaching Resource]

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах [Teaching Resource]

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Прикладні аспекти перекладу [Teaching Resource]

Козачук, Андрій Михайлович (2014) Шлях публікації до світової наукової спільноти [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 2 02:08:29 2023 EET.