Items where Author is "Котенко, Ольга Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 69.

Article

Котенко, Ольга Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Чепурна, М.В. and Требик, О. and Бахов, І.С. (2023) Linguistic and Stylistic Features of English Public Speeches World Journal of English Language, 13 (4). pp. 56-60. ISSN 1925-0703

Хоружа, Людмила Леонідівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Котенко, Ольга Володимирівна and Смірнова-Трибульська, Євгенія (2019) Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context) E-learning and STEM Education (11). ISSN 2451-3644 / 978-83-66055-11-7

Хоружа, Людмила Леонідівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Братко, Марія Василівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Прошкін, Володимир Вадимович (2019) The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics The New Education Review (55(1)). pp. 233-245. ISSN 1732-6729

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2017) The structure of the content of primary teacher`s professional training in the Republic of Finland: traditions and innovations Молодий вчений, 50.2 (10.2). pp. 32-36. ISSN 2304-5809

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Primary school teachers` training to innovative foreign languages learning technologies usage modeling Імідж сучасного педагога, 10 (169). pp. 34-38. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2016) The essence of blended learning in the content of the elementary school teachers’ foreign language methodology training Вища школа, (149) (11-12). pp. 43-54. ISSN 1682-2366

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Teacher’s subject specific competences forming in the content of special course «Foreign languages innovative learning technologies in primary school» Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (26). pp. 71-76. ISSN 2311-2409

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної освіти педагога в Україні Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 3-11.

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Современные тенденции развития системы иноязычной подготовки будущих учителей начальной школы в Украине Europian Rewiew of Social Sciences (2). pp. 5-20.

Котенко, Ольга Володимирівна (2014) Foreign language component of future primary school teacher competence Вісник психології і педагогіки (16).

Котенко, Ольга Володимирівна (2014) The formation of teachers’ readiness to primary school pupils’ foreign languages training: acmeological aspect Акмеологія – наука ХХІ століття: матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ.. pp. 362-371.

Котенко, Ольга Володимирівна (2014) Future Teachers` Foreign Language Competence Formation Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, II(16) (33). pp. 6-9. ISSN 2308-5258

Котенко, Ольга Володимирівна (2014) Motivational ensuring of future primary school teachers’ foreign language activities ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». pp. 309-317.

Котенко, Ольга Володимирівна (2014) Teachers training for elementary school children foreign languages’ teaching: from the experience of the European Union Порівняльно-педагогічні студії, 22 (4). pp. 37-44.

Котенко, Ольга Володимирівна and Веклич, Юлія Іванівна (2013) Formation of readiness of the future teachers of the primary school to the foreign-language-learning activities Проблеми освіти, 74 (2). pp. 144-149.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Future primary school teacher`s foreign language methodology culture as the main component of professional development «Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (М. Київ, 20 липня 2013 року). pp. 52-55.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Подготовка будущего учителя иностранного языка начальной школы: современное состояние и образовательные перспективы Імідж сучасного педагога, 4 (133). pp. 15-18. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) The fundamentalization of primary school teachers’ foreign language training Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія., 41 (6). pp. 206-213.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) The conceptual framework of early foreign language teaching organization in the process of intellectual formation of personality Тенденції розвитку педагогіки та психології в XXI столітті. pp. 97-101.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Early foreign languages learning as a factor of communicative and psychological identity adaptation in a language space ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»– Додаток 1 до Вип. 31, Том 3 (45). pp. 341-349.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Educational environment of HEI as a factor of future foreign language teacher’s professional self Молодь і ринок, 2 (85). pp. 62-66.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Forming the world outlook of the future foreign language teacher by means of educational disciplines Імідж сучасного педагога, 9 (128). pp. 51-54. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Professional growth of future foreign language teachers: multicultural aspect Наукові записки (99). pp. 125-132.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Teacher’s personality in the process of interaction at foreign language lessons in primary school Efektivni nastroje modernich ved-2012 (19). pp. 65-69.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) The conceptual bases of future primary school teachers professional competence formation in the content of the discipline "Methods of teaching English" Народна освіта, 3 (18).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) The problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher Імідж сучасного педагога, 10 (119). pp. 62-64. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Primary school teachers’ preparation to the professional activity according to the context of the modern educational paradigm Вісник психології і педагогіки (10).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Future foreign language teacher professionalisation: theoretical and applied aspect Вісник психології і педагогіки (8).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Polycultural conditioning of future foreign language teacher’s intercultural communication’s ability Наукові праці Донецького національного технічного університету , 11 (202). pp. 87-92. ISSN 2077-6780

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Modern foreign language lecturer of higher educational establishment: professional and personal aspect Вища освіта України (3 ). pp. 62-65. ISSN 2078-1016

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 211-213.

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) Future foreign language teacher`s professional significant qualities forming Вісник психології і педагогіки (6).

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Simulation of educational process in the context of foreign literature teachers’ multicultural competence development Педагогічний процес: теорія та практика/ Збірник наукових праць, 3 (1). pp. 217-225.

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Pedagogical conditions of the foreign literature teachers’ multicultural competence development as a factor of their professionalism increasing Імідж сучасного педагога, 10 (109). pp. 38-41. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2007) The relevance of teachers’ multicultural competence Професійна підготовка вчителів в умовах впровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції /редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман та ін.-К.-КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. pp. 29-32.

Monograph

Паламар, Світлана Павлівна and Іванюк, Ганна Іванівна and Нежива, Людмила Львівна and Музика, Олена Оксентівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Мієр, Тетяна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Ліннік, Олена Олегівна and Романенко, Людмила Віталіївна and Руденко, Ніна Миколаївна and Романенко, Катерина Анатоліївна and Шкуренко, Олександра Вікторівна and Петрик, Лада Вікторівна and Ситник, Ольга Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Бондаренко, Геннадій Леонідович and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Терлецька, Любов, Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Волинець, Катерина Іванівна (2023) Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Головатенко, Тетяна Юріївна and Котенко, Ольга Володимирівна (2023) Regional tendencies of primary school teacher training in the Benelux countries Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and Research Perspectives on Language Education: monograph. Nova Science Publishers, США, США.

Котенко, Ольга Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2020) Pre-Service Primary School Teacher’s Foreign Language Training by Means of Using Innovative Technologies Колективна (три і більше авторів). International Perspectives on Creativity in the Foreign Language Classrooms: Monography. Nova Science Publishers, International Perspectives on Creativity in the Foreign Language Classrooms.

Хоружа, Людмила Леонідівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Братко, Марія Василівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2019) High school teacher competence in change Колективна (три і більше авторів). High School Teacher Competence in Change: monograph. Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv.

Прошкін, Володимир Вадимович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Братко, Марія Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Котенко, Ольга Володимирівна (2018) Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка) Колективна (три і більше авторів). Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Котенко, Ольга Володимирівна (2018) Implementation of a new educational strategy of primary school teachers` training: Ukrainian realities, world experience Колективна (три і більше авторів). Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент : монографія. Інститут обдарованої дитини НАПН України, Київ.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Прядко, Анастасія and Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2020) Child. Educational program for women from 2 to 7 years ТОВ "Принт медіа", 03142 м. Київ. ISBN 978-617-658-086-7

Котенко, Ольга Володимирівна (2017) Шкільний портфель Початкова школа: Освіта для життя . НВМ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-029-4; 978-617-658-027-0 (Проект)

Котенко, Ольга Володимирівна and Павлюк, Роман Олександрович and Соломаха, Анжеліка Вікторівна and Сінельник, Ірина Павлівна and Веклич, Юлія Іванівна (2013) Primary school foreign languages teaching methodology Київський університет імені Бориса Грінченка, К.. ISBN 978-966-7548-95-7

Thesis

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) The development of world literature teachers` policultured competence in the post-diploma educational system PhD thesis, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Teaching Resource

Котенко, Ольга Володимирівна and Петрик, Лада Вікторівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2022) Foreign language education: Foreign language with teaching methods [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Петрик, Лада Вікторівна (2022) Modern technologies of foreign languages teaching in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Петрик, Лада Вікторівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2021) Modern technologies of teaching foreign languages at primary school [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Голота, Наталія Миколаївна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Коваленко, Олена Володимирівна and Козак, Людмила Василівна and Кондратець, Інна Вікторівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2021) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" [Teaching Resource]

Головатенко, Тетяна Юріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Петрик, Лада Вікторівна (2020) Modern technologies of teaching foreign languages at primary school [Teaching Resource]

Головатенко, Тетяна Юріївна and Котенко, Ольга Володимирівна and Петрик, Лада Вікторівна (2020) Modern technologies of teaching foreign languages at primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2019) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2018) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2017) Foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2016) Foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Practical Course of English [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2016) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Innovative foreign languages learning technologies in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна (2016) Practical training with specialization «Foreign Language» [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна (2016) Practical training with extra specialization «Foreign Language» [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2016) Psychological and Pedagogical bases of foreign language teaching in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Сінельник, Ірина Павлівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Psychological and Pedagogical bases of foreign language teaching in primary school [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна (2014) Foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Modern tendencies of primary school children foreign language teaching [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2014) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Apr 24 02:07:53 2024 EEST.