Items where Author is "Ляшенко, Ольга Дмитрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 71.

Article

Економова, Ольга Серафимівна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Реалізація музично-виконавської майстерності як досвіду становлення культури професійно-педагогічного спілкування студентів у вищих навчальних закладах Наукові інновації та передові технології (3 (17)). pp. 371-382. ISSN 2786-5274

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Synergetic foundations for professional training of instrumentalist students at university Актуальні питання гуманітарних наук (55 Т.2). pp. 213-219. ISSN 2308-4855

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2022) Peculiarities of the professional training of instrumentalists-performers at a classical university Наукові записки (204). pp. 196-200. ISSN 2415-7988

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2022) Formation of creative personality of the future instrumentalist- performer in higher education Наукові записки (200). pp. 213-219. ISSN 2415-7988

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Formation of students - instrumentalist experience of professional activiti in the process of vocational training at the university Наукові записки (207). pp. 220-225. ISSN 2521-1919

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2021) Specificity of the activity of the teacher-instrumentalist in the conditions of the COVID-19 pandemic Наукові записки (199). pp. 140-145.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2020) Historical analysis of innovation paradigms in the education system Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (189). pp. 142-148. ISSN 978-966-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2020) Theoretical basics of teaching the basic musical instrument in the system of the university education Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (185). pp. 129-133. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2019) Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (176). pp. 95-100. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. pp. 89-94. ISSN 978-966-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Киричук, Тетяна Михайлівна (2018) Implementation of a mixed form of studying in the process of teaching of the basic musical instrument. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (173). pp. 208-212. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). pp. 73-78. ISSN КВ 8820

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) The peculiarities of the performing preparation of the future teachers of music Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (157). pp. 88-91. ISSN 978-966-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Organization of creativity of art-pedagogical activity of a teacher-musician. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 20 (25) (20). pp. 59-66.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Media Education as Part of Educational Process at Higher Music Education Institution Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 80-84.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Лабінцева, Лариса Павлінвна (2015) Formation of professional competence of future teachers of music Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (139). pp. 83-87. ISSN 978-966-7406-57-8

Лабінцева, Лариса Павлінвна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) The formation of experience performing activity of teachers om music art Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(11)). pp. 175-185. ISSN 2312-5829

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) Main characteristics of professional qualities teacher of music manager Духовність особистості в системі мистецької освіти. pp. 58-65.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2014) Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 483-491.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2014) Methods of interpretation of music as a means of artistic training future teachers of music Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. (133). pp. 154-160. ISSN 978-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2013) Professional quality manager, teacher of music and how to improve them in a higher education institution Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №16. Творча особистість вчителя:проблеми теорії і практики. Випуск 21(31). pp. 173-177.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2013) The Professional Preparation of the Teachers of Music Art at the Higher Institutions Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 14. (19) Ч. І. (14(9)). pp. 88-94.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 660-667.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Component artistic and pedagogical structure of a musical work Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 660-668.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Integration of the Arts as a mechanism for verbal interpretation of music Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Умань, 8 листопада 2012 р.)). pp. 69-72.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Artistic and pedagogical interpretation of a musical work and her stages Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.)). pp. 144-146.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Artistic interpretation of works of art in the theory and practice of scientific analysis Неперервна професійна освіта:теорія і практика (2). pp. 58-63. ISSN 1609-8595

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) The spiritual development as the component of the professional preparation of the future teachers Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької (3(7)). pp. 379-384. ISSN 978-966-8410-33-5

Book Section

Кондратенко, Ганна Григорівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб In: Вступ до спеціальності : музичне мистецтво. Модуль 2. Київький університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Professional portrait In: Вступ до спеціальності. Модуль 2:музичне мистецтво.: навч. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, pp. 40-41.

Monograph

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Гаркуша, Людмила Іванівна and Бутенко, Тетяна Максимівна and Балюра, Катерина Олександрівна (2023) Methodological aspect of forming the instrumental and executive competence of the student pianist Колективна (три і більше авторів). Der stand der entwicklung von wissenschaft und technik im XXI jahrhunderts: Monograph. ScientificWorld-NetAkhatAV, Monographic series «European Science», Germany, Karlsruhe.

Thesis

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2001) Art and pedagogical interpretation of a musical work in the professional preparation of future teachers of music PhD thesis, Національний державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Teaching Resource

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано Для студентів Спеціальності 025 Музичне мистецтво Освітнього рівня – першого (бакалаврського) Освітньої програми 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Робоча навчальна програма "Спеціальний інструмент (фортепіано)" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2022) Робоча навчальна програма "Спеціальний інструмент (фортепіано)" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Фортепіано" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Фортепіано" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Фортепіано [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2021) Музичний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2020) Музичний інструмент [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Куришев, Євген Володимирович (2019) Working programme of educational discipline Musical instrument(piano) for students of the VI course [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Куришев, Євген Володимирович (2019) Working programme of the educational discipline Musical instrument [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича переддипломна практика (підготовка сольної концертної програми) [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича (зі спеціалізації) практика [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент для студентів V курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" для студентів VІ курсу Спеціальності 025 "Музичне мистецтво" Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента. [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми : 025.00.02 – сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів ІІ курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми : 025.00.02 – сольний спів [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Program of educational discipline of piano for students of the first form. [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Program of educational discipline of piano for students of the second form [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» додаткової спеціалізації «Викладання музичного інструмента» другого (магістерського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво» додаткової спеціалізації «Викладання музичного інструмента» другого (магістерського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Плохотнюк, Олександр Сергійович (2016) Виробнича(зі спеціалізації) практика [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2016) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІ семестр) Галузь знань – 0202 «Мистецтво» Спеціальність – 8.02020401 «Музичне мистецтво» Додаткова спеціалізація – «Викладач музичного інструмента» Освітній рівень – другий (магістерський) [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) The work program "Production professional practice of the specialization" [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2015) The work program of professional teaching practice (continuous) [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 9 02:08:52 2023 EET.