Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2016) Громадська діяльність Петра Сокальського (до 185-річя від дня народження та 130-річчя від дня смерті) Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3). pp. 37-40.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2016) Музично просвітницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття за архівними матеріалами Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття". pp. 49-56.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2016) Operatic Art and Enlightenment Activity of V. Yorish in Periodicals’ Reports in 20s of 20th Century Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 46-49. ISSN 2518-766Х

Ізваріна, Олена Миколаївна (2016) Operatic Art and Enlightenment Activity of V. Yorish in Periodicals’ Reports in 20s of 20th  Century Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 46-49.

Ізваріна, Олена Миколаївна (2016) Музично-просвітницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття (за архівними матеріалами) Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 49-59.

Бабіченко, Н. О. (2016) Особливості вокально-хорового навчання підлітків у позашкільних навчальних закладах Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 488-495.

Блажевич, В.O. (2016) Музично-виконавські традиції західноєвропейської гітарної школи Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 353-360.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2016) Professional Self-Development of Future Music Teacher in Content of Art Education Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 71-75. ISSN 2518-766Х

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2016) Методи розвитку фортепіанної техніки ф. бузоні в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 496-501.

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) Serenade Колективна (двоосібна). Музична Україна, Київ.

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) Circles. Piano works LAT&K, Київ. ISBN 979-0-9007137-0-4

Віталій Вишинський (2016) Piano cycle Five Bagatelles 67597.

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія та теорія музики" [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) History of Music (III semester) [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) History of Foreign Music (V semester) [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) History of Foreign Music (3 year) [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) Concept of Movement in Musical Heritage, Theory and Pedagogy of 20-30s of 20 th Century Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 56-61.

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) Драматургія як поняття та об’єкт музикознавства Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 361-367.

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) History of Music [Teaching Resource]

Вишинський, Віталій Володимирович (2016) History of Foreign Music (VІІ semester) [Teaching Resource]

Жихарєва, Є.М. (2016) Масове музичне мистецтво як феномен індустрії в умовах глобалізації культури ХХІ століття Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 368-375.

Кифенко, Анна Миколаївна (2016) Робоча навчальна програма з дисципліни "Хоровий клас та практикум роботи з хором" Робоча навчальна програма з дисципліни "Хорознавство та хорове аранжування" [Teaching Resource]

Коваль, А.С. (2016) Особливості використання аудіовізуальних методів арт-терапії у позашкільній освіті Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 571-577.

Ковальський, Р.І. (2016) Інтеграція дисциплін у поліфункціональній творчій діяльності майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 577-585.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2016) Програма кваліфікаційного іспиту зі спеціалізації "Викладання методики музичного виховання" [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна (2016) Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 585-595.

Кондратенко, Ганна Григорівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Програма комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики музичного виховання [Teaching Resource]

Маэвська, Анастасія Сергіївна (2016) Singing and music literature [Teaching Resource]

Маєвська, Анастасія Сергіївна (2016) Basics of stage and screen art [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 619-625.

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Innovative Activity as Component of Future Music Teacher’s Professional Training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 76-79.

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Boris Grinchenko:role in reforming national education Культурно-мистецькі обрії - 2016 (2). pp. 32-34.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Dynamics of Scientific Rationality Types in Development of Pedagogy of Art Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 3-7.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Теорія музичної освіти [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Методологія музично-педагогічної освіти [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Методологія науково-педагогічних досліджень [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) MUSIC AS THE QUINTESSENCE OF TRANSCENDENTAL SPIRITUAL VALUES Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (7). pp. 269-274. ISSN 2218-8584

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Anthropological turn in artistic pedagogy - "Gold" section centuries Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 152-157. ISSN 2226-3012

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Dynamics of scientific rationality types in evolution of art pedagogy Мистецтво та освіта (1(79)). pp. 10-13. ISSN 2308-8885

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Functions of dialogue in art education research area European Applied Sciences: challenges and solutions. pp. 13-16.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Continuing art education in shaping the spiritual potential of the individual Наукові записки (147). pp. 19-22. ISSN 978–7406–57–8

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 242-248.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Prolegomena innovative space art education in classical university EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society (2). pp. 86-94.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Трансцендентальный смысл духовного воспитания личности в сфере музыкального искусства Колективна (двоосібна). Sudarė ir parengė Jonas Kievišas, Vilnius: Žuvėdra.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2016) Антропологічний синтез методологічних підходів у музичній педагогіці Духовність особистості в системі мистецької освіти, випуск 2 (2). pp. 3-10.

Рахманова, О.К. (2016) Розвиток синестезійності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 269-279.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Artistic Tolerance within Context of Future Music Teachers’ Instrumental Performing Activity Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 29-34.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Artistic tolerance within a context of future music teachers’ instrumental performing training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 29-34. ISSN 2518-766Х

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Методи діагностики рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 692-701.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Робоча програма «Літня педагогічна практика» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Methodology of formation of artistic tolerance in future music teachers during their piano training In: EAS Doctoral Student Forum during 24th EAS Conference «Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education», 15-17 March 2016, Vilnius, Lithuania.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Diary of artistic experiences as a method of future music tecaher's artistic tolerance formation In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 21 квітня 2016, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 72-76.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Development of creativity and artistic tolerance of future music teacher Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 96-100. ISSN 1609-8595

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Methodology of Formation of Artistic Tolerance in Future Music Teachers During Piano Training PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Measurement of maturity levels of future music teachers’ artistic tolerance Молодий вчений. pp. 370-376. ISSN 2304-5809

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Pedagogical studios in the context of formation of future music teacher’s artistic tolerance Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки (2(53)). pp. 176-180.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Методичні рекомендації до формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2016) Future Music Teachers’ Professional Outlook in Context of Humanistic Paradigm of Education Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 20-25.

Ткач, Марія Михайлівна (2016) Міжкультурний діалог у змісті вищої мистецької освіти Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 310-319.

Ткач, Марія Михайлівна (2016) "University Studies [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2016) Professional outlook of the future teachers of musical art in tne context of a humanistic paradigm of education Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. pp. 20-25. ISSN 2518-766Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Розвиток гармонічного слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 707-713.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Гармонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Гармонія [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Сольфеджіо [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Аналіз музичних творів [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Аналіз музичних творів [Teaching Resource]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2016) Гармонія [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) The Andriy Omelchenko’s methodical heritage Мистецтвознавчі записки Випуск 29. pp. 168-174. ISSN 2226-2180

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2016) The learning program for discipline "History of music" for students of the 1st course disciplines 02 "Culture and Art", 025 specialties "Musical art", professional direction "Vocal" [Teaching Resource]

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2016) Фреймова семантика: аспекти застосування у музично-теоретичній науці Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 449-487.

This list was generated on Sun Apr 14 18:06:05 2024 EEST.