Items where Division is "Кафедра філософії" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | L | Є | А | Б | Г | Д | К | Л | О | П | Х | Ш
Number of items: 86.

B

Bekh, Volodymyr and Yaroshenko, Alla and Zhyzhko, Tetiana and Ignatyev, Vatiliy and Dodonov, Roman (2020) Postmodern Picture of Reality of Scientific Knowledge: Evolution by Epistemological Diversity Postmodern Openings, 11 (3). pp. 207-219. ISSN 2068-0236

D

Dodonov, Roman (2020) British ships at the bottom of the Black Sea ФОП Р. Халіков, Київ. ISBN 978-617-7576-35-4

L

Lavrynenko, Hanna and Prymush, Mykola (2020) Political identity as a security factor of Ukrainian statehood Przeglad Strategiczny, Х (13). pp. 297-316. ISSN 2084-6991

Є

Єрескова, Тетяна Володимирівна and Мазурик, Олег Володимирович and Александрова, Олена Станіславівна and Тимофєєва, Галина Вікторівна and Завадський, Віталій Миколайович (2020) Uncertainty as a regular feature of modern ukrainian society Teorija in Praksa (3). pp. 928-946. ISSN 00403598

А

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Філософські студії. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Філософія права. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна and Лойко, Валерія Вікторовна and Віннікова, Наталія Миколаївна (2020) Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR Visual Anthropology. Taylor & Francis (2). pp. 128-137. ISSN 0894-9468

Б

Бондар, Тетяна Іванівна (2020) Philosophical Studios: Logic [Teaching Resource]

Бондар, Тетяна Іванівна (2020) Philosophical studies: Logic [Teaching Resource]

Бондар, Тетяна Іванівна (2020) Philosophical studies: Logic: Working program of the discipline [Teaching Resource]

Бондарь, Татьяна Ивановна (2020) Power in the system of communication and its transformation in the information society Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова., 7 (42(55)). pp. 224-234. ISSN 2518-7821

Г

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії: Філософія" для студентів спеціальності 035 Філологія (035.041.01 мова і література англійська) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович and Додонов, Роман Олександрович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна)" [оновлена] [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Philosophical studies: Philosophy [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Philosophical research Strategies for the development of science [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії" для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 122.00.01 "інформатика" [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Philosophical studies: Strategies for the development of science [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2020) Philosophical studies: Philosophy [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2020) The role of games in education: worldview and methodological principles Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. - К.: КУБГ, 2020. - 573 с.. pp. 452-457.

Горбань, Олександр Володимирович and Купрій, Тетяна Георгіївна and Мартич, Руслана Василівна and Панасюк, Леонід Валерійович (2020) Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience Науковий вісник національного гірничого університету (2). pp. 126-130. ISSN 2071-2227

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2020) Philosophical and educational aspects of videogame activity in conditions of online learning Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3). pp. 1-18. ISSN 2312-5829

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Theological Anthropology: Open Questions of the Greek Spiritual Tradition ASTRA Salvensis, Supplement (1). pp. 25-36. ISSN 2393-4727, 2344-1887

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) The phenomenon of historical memory in the context of the genesis of historical methodology Схід (5). pp. 13-17. ISSN 1728-9343 (Print); 2411-3093 (Online)

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) The phenomenon of the living in the religious and philosophical ideas of oriental patristics Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] (42). pp. 3-10. ISSN 2518-7821

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) The Idea of Living in Religious-Philosophical Discourse Studia Warmińskie (57). pp. 101-115. ISSN 0137-6624

Д

Довженко, Тетяна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Порівняльний аналіз українського та зарубіжного виборчого гендерного квотування Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє. pp. 30-37. ISSN 978-617-7263-28-8

Додонов, Роман Олександрович and Горбань, Олександр Володимирович (2020) Актуальні проблеми історії філософії. Робоча програма з курсу. [Teaching Resource]

Додонов, Роман Олександрович and Горбань, Олександр Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії філософії (5-6 курс, ФІЛОС, денна)" [Teaching Resource]

Додонов, Роман Олександрович (2020) The concept of the confessional landscape as a methodology for studying interreligious dialogue The Caucasus Economic & Social Analysis Journal, 38 (4). pp. 27-31. ISSN 2298-0946

Додонов, Роман Олександрович (2020) Усипальниця київських князів у Десятинній церкві та питання про датування Хрещення Русі In: Київські філософські студії-2020 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова., 19.05.2020, Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Додонова, Віра Іванівна (2020) Philosophical studies. Philosophy: Working program of the discipline [Teaching Resource]

Додонова, Віра Іванівна (2020) Repentance and forgiveness as ethical modes of constructive interfaith relations in the XXI century The Caucasus Economic & Social Analysis Journal., 38 (4). pp. 84-87. ISSN 2298-0946

Додонова, Віра Іванівна and Додонов, Роман Олександрович (2020) Transformation of social values during a pandemic and problems of global solidarity Схід (3(167)). pp. 21-26. ISSN 1728-9343; 2411-3093

К

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2020) Мораль і право в історико-культурному вимірі In: Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві, 22 травня, Харків.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Danylenko, Bronislav (2020) Формування особистості в оптиці екзистенціалів In: Міжнародна науково-практична конференція «Європейські антитоталітарні культурні практики» в рамках проєкту «Європейські антитоталітарні практики».

Колінько, Марина Вадимівна (2020) Людиновимірна топологія міського простору In: Київські філософські студії-2020 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова., 19.05.2020, Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колінько, Марина Вадимівна (2020) Topology of intercultural communication. Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колінько, Марина Вадимівна and Хрипко, Світлана Анатоліївна and Яценко, Ганна Юріївна (2020) Futurology of separatism as being collected from the fragments vs dissipation Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] (42(55)). pp. 192-209. ISSN 2518-7821

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Philosophical studies [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тиміш, Лідія Ігорівна (2020) The Czechoslovak Crisis of 1938 (based on periodicals of Subcarpathian Rus’) Східноєвропейський історичний вісник (14). pp. 130-143. ISSN 2519-058X, 2664-2735

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Коронавірус як інструмент політичного піару Д. Трампа на виборах 2020 у США In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. Всеукраїнська конференція за міжнародною участю..

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Philosophical studies [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Philosophical studies [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Questionnaire «teacher through the eyes of students»as a tool for implementation of education quality in universities Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (29)). ISSN 2312-5829

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії" [Teaching Resource]

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тиміш, Лідія Ігорівна (2020) Hungarian plebiscite in Subcarpathian Rus' in October 1938 (according to the regional press) Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти (5). pp. 157-169. ISSN 2616-745X, 2616-7794

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тиміш, Лідія Ігорівна (2020) The question of the implementation of autonomy of Subcarpathian Rus’in the context of the Second Czechoslovak Crisis of 1938 Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (5(47)). pp. 314-328. ISSN 2312-2595; 2664-3715

Л

Лавриненко, Ганна Андріївна (2020) The formation of youth's political identity during times of political turmoil Гілея: науковий вісник (155). pp. 246-250. ISSN 2076-1554

Лавриненко, Ганна Андріївна and Миц, Ілля Іванович (2020) Populism as a threat to the sustainable democratic development of states Політологічні читання імені професора Богдана Яроша (9). pp. 81-90.

Лойко, Валерія Вікторовна and Александрова, Олена Станіславівна and Віннікова, Наталія Миколаївна (2020) Dynamics of Design Solutions in the Objects of Trade in the Period after the Collapse of the USSR (up to 2000) Visual Anthropology, 33 (2). pp. 128-137. ISSN 0894-9468 (Print) 1545-5920 (Online)

Ломачинская, Ирина Николаевна (2020) Religious education and professional activity in Ukraine: legislative and regulatory regulation Київські філософські студії-2020. pp. 405-410.

Ломачинская, Ирина Николаевна (2020) Problems of information-library and archival education in Ukraine in the context of analytical management Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі. pp. 171-173. ISSN 978-617-7748-48-8

Ломачинская, Ирина Николаевна and Барташевич, Мария Игоревна (2020) Aesthetic cognition in the works of Thomas Aquinas The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”. pp. 426-429. ISSN 978-1-63684-358-2

Ломачинская, Ирина Николаевна and Гребенюк, Петр (2020) The phenomenon of missionary activity of christian churches in the virtual space Схід (5). pp. 54-59. ISSN 1728-9343

Ломачинская, Ирина Николаевна and Ломачинский, Богдан Геннадиевич (2020) Information culture of teacher in the system of religious education Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (4 (31)). pp. 1-14. ISSN 2312-5829

Ломачинская, Ирина Николаевна and Ломачинский, Богдан Геннадиевич (2020) Functional orientation of information culture Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (30). pp. 77-83. ISSN Print 2307-1664, Online 2663-5615.

Ломачинская, Ирина Николаевна and Ломачинский, Богдан Геннадиевич (2020) The role of information culture in the regulation of social information systems Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (29). pp. 90-97. ISSN Print 2307-1664, Online 2663-5615

Ломачинская, Ирина Николаевна and Ломачинский, Богдан Геннадиевич (2020) The role of information analytics in the formation of professional competencies graduates of the specialty "philosophy" Advancing in research and education. pp. 474-478. ISSN 978-1-63684-357-5

Ломачинская, Ирина Николаевна and Малецька, Марія Олександрівна (2020) Formation of the sacred content of icon painting in the Eastern Christian spiritual tradition The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”. pp. 430-434. ISSN 978-1-63684-358-2

Ломачинская, Ирина Николаевна and Слободяник, Екатерина (2020) The phenomenon of calligraphy as a sacred art of Islam The XIII International scientific-practical conference “Social function of science, teaching and learning”. pp. 421-425. ISSN 978-1-63684-358-

Ломачинская, Ирина Николаевна and Ужва, Виктор Александрович (2020) Religious education in Ukraine: problems and prospects The Caucasus (38). pp. 68-72. ISSN 1987-6114

Ломачинська, Ірина Миколаївна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Методичні рекомендації для розробки бакалаврських робіт [Teaching Resource]

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2020) System-forming role of moral values in overcoming the spiritual crisis of modern society In: Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві, 22 травня, Харків.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2020) Global challenges and spiritual problems of modern civilization: dialectics of interrelation Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія (42(55)). pp. 210-217. ISSN 2518-7821

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2020) The Problem of Dialogue in Context Global Processes of Modernity Освітній дискурс: збірник наукових праць (27). pp. 7-16. ISSN 2522-9699 print ; 2616-5007 online

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2020) Main milestones of the creative heritage of famous ukrainian philosopher S.B. Krymsky Освітній дискурс: Збірник наукових праць (26). pp. 29-39. ISSN 2522-9699; 2616-5007

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2020) Theoretical and methodological principles personality formation in context philosophical heritage S.B. Krymskiy Практична філософія (2). pp. 84-89.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Сучасна мода як соціально-філософський феномен In: Київські філософські студії-2020.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Ганна Валеріївна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

П

Панасюк, Леонід Валерійович and Хрипко, Світлана Анатоліївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Філософські студії" [Teaching Resource]

Панасюк, Леонід Валерійович and Хрипко, Світлана Анатоліївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Суспільно-політичні студії" [Teaching Resource]

Пасько, Ярослав Ігорович (2020) Community of Values as a Key Factor of Decolonization Beytulhikme. An International of Philosophy (3). pp. 25-42. ISSN 1303-8303

Пасько, Ярослав Ігорович (2020) Enterpreneurship Education as a Facor of Society's Modernization ICHTML. pp. 1-10.

Пасько, Ярослав Ігорович (2020) Entrepreneurship education as a factor of society’s modernization In: Entrepreneurship education as a factor of society’s modernization, 15 жовтня 2020 року, Онлайн-мережа.

Х

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Александрова, Олена Станіславівна and Iatsenko, G. and Ishchuk, A. and Shcherbakova, N. (2020) Dialogue of Generations as Communicative Dimension of Bread Culture Semantics in the Ukrainian Sacral Tradition Journal of History Culture and Art Research,, 9 (4) (4). pp. 333-344. ISSN 2147-0626

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2020) Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. pp. 34-45. ISSN 2518-7821

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Александрова, Олена Станіславівна (2020) Solitude as a Problem of Human’s Mature Choice Beytulhikme. An International of Philosophy. pp. 771-785. ISSN 1303-8303

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Александрова, Олена Станіславівна (2020) Geo-policy and Geo-psychology as Cultural Determinants of Ukrainian Religion, Mentality, and National Security Journal of History Culture and Art Research (9). pp. 217-225. ISSN 2147-0626

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Колінько, Марина Вадимівна and Яценко, Ганна Юріївна (2020) Філософське осмислення семантики української антропоніміки: феномен прізвищ Світогляд – Філософія – Релігія збірник наукових праць - Суми Коллаж-принт 2020, 15. pp. 162-171. ISSN 2305–7459

Ш

Шелест, Вікторія and Додонова, Віра Іванівна (2020) Anti-natalism: the philosophy of "rejection of existence" Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] (42(55)). pp. 75-85. ISSN 2518-7821

Шепетяк, Олег Михайлович and Шепетяк, Оксана Тарасівна (2020) Philosophy Місіонер, Львів. ISBN 978-966-658-462-8

Шепетяк, Олег Михайлович (2020) Принципи католицької соціальної доктрини як невід'ємна складова гуманної економіки Цивілізаційні, економічно-правові та духовні чинники відродження та збереження людського потенціалу України: погляд суспільствознавства та богослов'я. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 33-38.

Шепетяк, Олег Михайлович (2020) Принципи католицької соціальної доктрини як невід'ємна складова гуманної економіки Цивілізаційні, економічно-правові та духовні чинники відродження та збереження людського потенціалу України: погляд суспільствознавства та богослов'я. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2020. – С. 33-38.. pp. 33-38.

Шепетяк, Олег Михайлович and Шепетяк, Оксана Тарасівна (2020) Permanent Metaphysical Structures Beytulhikme. An International of Philosophy (10-2). pp. 623-637. ISSN 1303-8303

Шепетяк, Олег Михайлович and Шепетяк, Оксана Тарасівна (2020) Людвік Флєк: забутий в Україні філософ Идеи. Философско списание (специално научно издание) (1). pp. 18-28. ISSN 1313-9703

This list was generated on Sat Nov 27 02:06:42 2021 EET.