Items where Division is "Кафедра початкової освіти" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 156.

А

Альохіна, Галина Миколаївна and Скоробрещук, Галина Миколаївна (2017) Fundamentals of programming elements [Teaching Resource]

Б

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Content provision of elementary school teacher training for speech-rhetorical activities in the United States and European countries (Bulgaria, France, Poland). Початкова школа (11). pp. 53-56. ISSN 0131-5358

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Basics of stage and screen art of teaching method [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Basics of stage and screen art of teaching method [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) As an elementary school teacher, effectively prepare an informative speech Початкова школа і сучасність, 9 (37). pp. 3-8. ISSN 86516

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Features of development of rhetorical skills of junior pupils by the means of computer simulator Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). pp. 69-80. ISSN 2308-3778

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Pedagogical rhetoric [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Rhetorical mastery of elementary school teacher [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Teaching rhetoric [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Managing the educational process [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Teacher’s speech-rhetorical activity in thе context оf thе development оf new educational strategies of the preparation of future primary school teacher Молодий вчений (10.2). pp. 5-8. ISSN 2304-5809

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Children's literature teaching methodology [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Порядченко, Леся Анатоліївна and Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Children's literature with methodology [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Organization and management in primary schools [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сізоненко, Катерина (2017) The use of computer simulator in the process of rhetorical skills of students 4 class Початкова школа і сучасність (2 (30)). pp. 5-9. ISSN 86516

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сізоненко, Катерина (2017) Formation of the rhetorical skills of fourth grade students of computer simulator In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017року, м.Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сізоненко, Катерина (2017) Formation of the rhetorical skills of students in the fourth grade of primary school practice today Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. pp. 26-29.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 18-22.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Methods of teaching literary education [Teaching Resource]

В

Вашуленко, Микола Самійлович and Васильківська, Надія Адамівна and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Ukrainian language in charts and tables. 2-4 УДК 811.161.2(075.2) . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович and Васильківська, Надія Адамівна and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Ukrainian language in charts and tables. 2 class Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович and Васильківська, Надія Адамівна and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Ukrainian language in charts and tables Grade 3 Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович and Васильківська, Надія Адамівна and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Ukrainian language in charts and tables Grade 4 Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Compilation of final examinations Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-806-3

Вашуленко, Микола Самійлович and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Notebook on speech development. In the world of the native word. 2nd form Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-191-0

Вашуленко, Микола Самійлович and Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Notebook on speech development. In the world of the native word. 4th form Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-401-0

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Health-technologies in the educational process of elementary school [Teaching Resource]

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) The formation of readiness of a future primary school teacher to recreation activities in an after-school club as a scientific problem Колективна (три і більше авторів). Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Creation of healthy educational environment as a factor in the harmonious development of children Педагогіка здоров'я (1). pp. 119-125.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Methodological principles of preparation of the future teacher for the use of health-saving technologies in the educationnal process of elementary school Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). pp. 240-244. ISSN 966-7281-10-9

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Methodical features of organization of modern health-saving lesson at primary school Колективна (двоосібна). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) The method of teaching the basics of health [Teaching Resource]

Ващенко, Олена Миколаївна and Долинська, Ольга (2017) A balanced diet as a factor in a healthy lifestyle primary school children Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). pp. 132-134.

Ващенко, Олена Миколаївна and Друць, Ірина (2017) Virtual tour on the theme "Monitoring the natural spring" Початкова школа і сучасність (4(32)). pp. 23-26. ISSN 86516

Ващенко, Олена Миколаївна and Мартиненко, Ірина (2017) Preserving mental and social health of primary school children in family and school interaction Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). pp. 134-137.

Ващенко, Олена Миколаївна and Мілько, Ольга Андріївна (2017) Effect of habitat on the mental health of primary school children Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (21). pp. 261-264.

Ващенко, Олена Миколаївна and Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Professional Training of a Primary School Teacher for the Formation of Algorithmic Competence of Pupils Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). pp. 107-121. ISSN 2308-3778

Ващенко, Олена Миколаївна and Романенко, Людмила Віталіївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) The methodical specifics of valeological support of lesson in mathematics in primary school Молодь і ринок, 3 (151). pp. 85-89. ISSN 2308-4634

Ващенко, Олена Миколаївна and Романенко, Людмила Віталіївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Organization and methodology of healthcare of younger students. The first cycle of training: 1-2 classes In: Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. "Літера", Київ.

Ващенко, Олена Миколаївна and Романенко, Людмила Віталіївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Organization and methodology of healthcare of younger students. The second cycle of training: 3-4 classes In: Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. "Літера", Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) "Psycho-pedagogical foundations of primary school (integrated course): Natural" [Teaching Resource]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Education turbotlyvosti in first grade Початкова школа і сучасність (4(32)). pp. 18-19. ISSN 86516

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Preparation for future primary school teachers to training a mercyfulhessof juniour school children Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія:"Педагогіка, психологія, філософія" (259). pp. 34-40. ISSN 2413-5321

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Historical and pedagogical aspects of the problem of raising the mercy of the younger generation Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (1). pp. 51-58. ISSN 2307-4906

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) I am a schoolboy. I am a schoolgirl. Notebook - manual №1 [Teaching Resource]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) The education of mercy in pupils of elementary school age in extracurricular activities In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», 23-24 лютого 2017 року, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Education of moral students in university educational environment Науковий вісник Національного унверситету біоресурсів і природокористування України: серія "Педагогіка, психологія, філософія" (277). pp. 42-45. ISSN 2413-5321

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Methods of teaching educational sector "Social Science" [Teaching Resource]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Methods of teaching educational sector "Social Science" [Teaching Resource]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) "Special Methods "I am in the world"" [Teaching Resource]

Вишнівська, Наталія Володимирівна and Канішевська, Любов Вікторівна (2017) Education of mercy in pupils of elementary school age in extra-curricular activities of boarding schools Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна and Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Musical and fine arts with the teaching method [Teaching Resource]

Д

Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Methods of teaching Russian language [Teaching Resource]

Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Formation of the culture of professional speech of the future teachers of the elementary school Молодий вчений (10.2). pp. 23-27. ISSN 2304-5809

Дубовик, Світлана Григоріївна and Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Learn to speak. Ukrainian language. 2nd grade Щотижня п'ять . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-726-4

Дубовик, Світлана Григоріївна and Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Learn to speak. Ukrainian language. Grade 3 Щотижня п'ять . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-727-1

Дубовик, Світлана Григоріївна and Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Learn to speak. Ukrainian language. 4 cl Щотижня п'ять . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-728-8

Дубовик, Світлана Григоріївна and Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Work on self-expression (essay) in Ukrainian language lessons Початкова школа (9). pp. 6-11. ISSN 0131-5358

Дубовик, Світлана Григоріївна and Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Work on self-expression (essay) in Ukrainian language lessons Початкова школа (10). pp. 10-16. ISSN 0131-5358

Дубовик, Світлана Григоріївна and Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Ukrainian language with teaching methodology [Teaching Resource]

Дубовик, Світлана Григоріївна and Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Methodology of teaching the Ukrainian language [Teaching Resource]

Дубовик, Світлана Григоріївна and Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Ukrainian language with teaching methodology [Teaching Resource]

Дубовик, Світлана Григоріївна and Нечипоренко, Катерина Петрівна and Пушкарьова, Тетяна Едуардівна (2017) Ukrainian language of teaching method [Teaching Resource]

З

Зарудня, Ольга Миколаївна (2017) Monitoring of professional elementary school teacher from theory - to practice Початкова школа і сучасність (1(29)). pp. 8-10. ISSN 86516

Зарудня, Ольга Миколаївна (2017) Algorithm research of monitoring the effectiveness of professional activities elementary school teacher Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи. pp. 70-73.

К

Канішевська, Любов Вікторівна and Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Formation of tolerance in junior pupils in extracurricular activities: theory and practice Колективна (двоосібна). Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Levels of formation of communicative competence of primary school teachers In: Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності, 20 січня 2017 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Fundamentals of pedagogical diagnostics [Teaching Resource]

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Fundamentals of pedagogical diagnostics [Teaching Resource]

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Fundamentals of pedagogical diagnostics [Teaching Resource]

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Basics of formation of communicative competence of elementary school teacher [Teaching Resource]

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Pedagogical diagnostics [Teaching Resource]

Кошман, Петро Якович (2017) The technique of labor training [Teaching Resource]

Кошман, Петро Якович (2017) The technique of labor training [Teaching Resource]

Кошман, Петро Якович (2017) Methodology of studying the educational industry "Technologies": labor training with the methodology [Teaching Resource]

Кошман, Петро Якович (2017) Psycho-pedagogical foundations of primary school (integrated course): labor training [Teaching Resource]

Кошман, Петро Якович (2017) The technique of labor training [Teaching Resource]

Кошман, Петро Якович (2017) Employment training with practical work [Teaching Resource]

Л

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Value attitude of modern children and parents towards books Didactica slovenica - pedagoska obzorja, 32 (2). pp. 33-48. ISSN 03531392

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Laws and principles of pedagogical interaction of subjects of the educational process in the conditions of a higher educational establishment Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). pp. 19-22. ISSN 966-7281-10-9

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Methodology of forming elements of mathematics [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Project activity in educational institutions [Teaching Resource]

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Model of the System of Training the Future Teacher for the Organization of Subject-Subject Interaction with Primary School Pupils Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (8(313)). pp. 150-158. ISSN 2227-2844

М

Мажуга, Юрій Іванович (2017) Methods and mathematical competence of primary school teachers, the impact and significance of mathematical logic in its formation Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (23). pp. 125-131.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Diagnosing the internal state of the child (as we tell children's drawings, stories, dancing and modeling) Початкова школа і сучасність (1(29)). pp. 3-7. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Educational diagnosis [Teaching Resource]

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Diagnostic methods of studying the internal state of preschool and primary school age Початкова школа (3). pp. 50-52. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Teachers teachers - from grateful students Початкова школа і сучасність (5(33)). pp. 2-3. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Psycho-pedagogical foundations of the project activity in elementary school [Teaching Resource]

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Diagnosis of pedagogical communication elementary school teacher Початкова школа і сучасність (3(31)). pp. 3-6. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Diagnostic methods for determining the communication style of teaching elementary school teacher Початкова школа і сучасність (4(32)). pp. 6-9. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Strategies for pedagogical communication: the essence and method of diagnosing Рідна школа, 5-6. pp. 16-21. ISSN 0131-6788

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Formation of motivational-value attitude of teachers to communicative competence Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1(5)). pp. 54-57. ISSN 1728-3817

Н

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Voiced and voiceless consonants Початкова школа і сучасність (5(33)). pp. 18-20. ISSN 86516

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Teaching technology teaching Ukrainian [Teaching Resource]

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) The development of intellectual and creative skills of primary school teachers in the vocational training Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку науки". pp. 66-67.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) The use of web technology in the professional training of future elementary school teachers In: VII Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція, Державний вищий навчальний заклад " Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Formation of the culture of thinking younger schoolchildren: theory and technology [Teaching Resource]

Нечипоренко, Катерина Петрівна and Єншина, Марія (2017) Formation of intellectual and creative abilities of students of the second class at the Ukrainian lessons Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). pp. 142-145.

Нечипоренко, Катерина Петрівна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Theoretical and Methodological Analysis of Organization of Pedagogical Practice: Native and Foreign Experience Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). pp. 275-286. ISSN 2308-3778

Нечипоренко, Катерина Петрівна and Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Preparation the primary school teacher to implement the differential approach to work with left-handed pupils Молодий вчений (10.2). pp. 56-59. ISSN 2304-5809

Нечипоренко, Катерина Петрівна and Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Teaching technology in elementary school [Teaching Resource]

Нечипоренко, Катерина Петрівна and Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Alternative educational technology in elementary education [Teaching Resource]

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

П

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Use describe as a means of monologue speech first graders Початкова школа і сучасність (2 (30)). pp. 2-4. ISSN 86516

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Methods of teaching Ukrainian language [Teaching Resource]

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Building a text-description Початкова школа і сучасність (4(32)). pp. 20-22. ISSN 86516

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Preparation of future teachers to implement the principle of continuity in training children of preschool and young school Молодий вчений (10.2). pp. 89-93. ISSN 2304-5809

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Methodology of teaching the Ukrainian language [Teaching Resource]

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Innovative approaches to solving the problem of continuity in the teaching of the description of children of preschool and junior school age In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 17-18 травня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Порядченко, Леся Анатоліївна and Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Children's literature teaching methodology [Teaching Resource]

Прошкуратова, Тамара Сергіївна (2017) Russian language with teaching methodology [Teaching Resource]

Прошкуратова, Тамара Сергіївна (2017) Methods of teaching educational sector "Mathematics" [Teaching Resource]

Прошкуратова, Тамара Сергіївна (2017) Methods of teaching educational sector "Mathematics" [Teaching Resource]

Прошкуратова, Тамара Сергіївна and Пархоменко, Аліна (2017) Notebook №5 "Schoolyard" Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-027-0 (Проект); 978-617-658-032-4

Р

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Educating the younger schoolboy value attitude to nature Початкова школа і сучасність (1(29)). pp. 11-13. ISSN 86516

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Fundamentals of Natural Science teaching methodology [Teaching Resource]

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Formation of professional competence of primary school teachers Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (22). pp. 203-206.

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Elementary school teacher training to application of the ict at the lessons of natural science In: Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону, 20-22 вересня 2017, Івано-Франківськ.

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Psycho-pedagogical foundations of primary school (integrated course): Mathematics [Teaching Resource]

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Methods of forming professional interest of primary school teachers Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (22). pp. 206-209.

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Preparation of a teacher for the formation of algorithmic competence of junior schoolchildren In: Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону, 20-22 вересня 2017, Івано-Франківськ.

Романенко, Людмила Віталіївна and Гусакова, Наталія (2017) The urgency of preparing future teachers to formation of algorithmic competence of primary school children Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. pp. 131-133.

Романенко, Людмила Віталіївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Technological features of forming of value attitude to health in pupils of primary school Колективна (три і більше авторів). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків.

Романенко, Людмила Віталіївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Future teathers training for junior pupils algoritmic competence forming as a scientific issue Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). pp. 160-163. ISSN 966-7281-10-9

Романенко, Людмила Віталіївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Theoretical and methodological approaches to the formation of ecological and valeological responsibility of future primary school teachers Колективна (три і більше авторів). Posvit, Дрогобич.

С

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) I am a student [Teaching Resource]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Introduction to [Teaching Resource]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Theory and Methods of Education [Teaching Resource]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Formation of pedagogical tolerance of primary school teachers Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. pp. 179-182.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Technology teacher teacher interaction with parents [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Technology family of teachers in foreign countries [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Organisation of leisure activities in the family [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Ethical aspects of relations between teachers with parents of primary school age Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». pp. 171-173.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Interactive methods and forms of education in the formation of pedagogical culture of primary school teachers Духовність особистості в системі мистецької освіти. pp. 112-116.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) The influence of parents on the formation of social health of a junior schoolboy Колективна (три і більше авторів). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Technology of pedagogical interaction between teacher and parents [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Method of work of the family teacher [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Features of the pedagogical culture of future teachers of elementary school in the context of universal culture In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 16.05.2017, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Митник, Олександр Якович (2017) Computer facilities becoming creative person younger student in the learning process Початкова школа (3). pp. 19-23. ISSN 0131-5358

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Міщенко, Ольга Олександдрівна (2017) Development of critical thinking of first grade students by means of cartoons In: Студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», 29-30 листопада 2017, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Т

Тимчук, Лариса Іванівна (2017) Innovative learning technologies [Teaching Resource]

Тимчук, Лариса Іванівна (2017) Informatics with the teaching methodology [Teaching Resource]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Theory and methods of music education [Teaching Resource]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Musical art of teaching method [Teaching Resource]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) And in the spring, and even red! Початкова школа і сучасність (4(32)). pp. 43-45. ISSN 86516

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Fundamentals of dance technique training [Teaching Resource]

Ш

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Calligraphy [Teaching Resource]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Work elementary school teacher with left students (special course) [Teaching Resource]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Storage. The division of words into syllables Початкова школа і сучасність (4(32)). pp. 10-12. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Peculiarities of teaching and learning of left-handed students Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (144). pp. 247-250. ISSN 17500-6250

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Diagnostic methods for detecting a leading hand among junior pupils Початкова школа і сучасність, 7 (35). pp. 9-11. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Differentiated tasks for left-handed students (to help the teacher) Початкова школа і сучасність (10(38)). pp. 3-5. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Modern approaches to work with left-footed children: practical advice Початкова школа і сучасність, 36 (8). pp. 13-17. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна and Міщенко, Ольга Олександрівна (2017) Word-name signs items Початкова школа і сучасність (5(33)). pp. 21-22. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна and Рибцова, Аліна Миколаївна (2017) The use of interactive teaching methods in preparing elementary school teacher to work with left children Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. pp. 219-221.

This list was generated on Wed Dec 1 02:06:21 2021 EET.