Items where Author is "Горбань, Олександр Володимирович"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Горбань, Олександр Володимирович and Купрій, Тетяна Георгіївна and Мартич, Руслана Василівна and Панасюк, Леонід Валерійович (2020) Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience Науковий вісник національного гірничого університету (2). pp. 126-130. ISSN 2071-2227

Горбань, Олександр Володимирович (2020) The role of games in education: worldview and methodological principles Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. - К.: КУБГ, 2020. - 573 с.. pp. 452-457.

Купрій, Тетяна Георгіївна and Горбань, Олександр Володимирович and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2019) Transformation of consulting valuable orientations of modern ukrainian student Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. ISSN 2312-5829

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2019) Axiological determinants of the doctrine of “living” in modern bioethic discourse Studia Warmińskie (55). pp. 93-106. ISSN 0137-6624

Горбань, Олександр Володимирович and Купрій, Тетяна Георгіївна and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2019) Transformation of consulting valuable orientations of modern ukrainian student Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 1-21. ISSN 2312-5829

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2019) educational aspects of video games Київські філософські студії-2019. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 16-17 травня. 2019 року. pp. 304-307.

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна and Чесноков, Віктор Ігорович (2019) Urban topos in videogames Гілея: науковий вісник (146). pp. 33-38. ISSN 2076-1554

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2019) The regulatory functions of education in behavioral model Науковий вісник національного гірничого університету (3). pp. 152-157. ISSN 2071-2227

Горбань, Олександр Володимирович (2019) Educational potential of video games: worldview and methodological foundations Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 19-34. ISSN 2312-5829

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2019) Basic hermeneutic approaches to interpretation of videogames Схід (5(163)). pp. 5-12. ISSN 1728-9343 (Print); 2411-3093 (Online)

Горбань, Олександр Володимирович (2019) The concept of civil society in the context of modern civilizational development Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наук. праць] (41(54)). pp. 64-74.

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна and Малецька, Марія Олександрівна (2019) Phenomenon of Videogame Culture in Modern Society Studia Warmińskie (56). pp. 123-135. ISSN 0137-6624

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2019) Videogames as means of increasing studens motivation The Modern Higher Education Review (4). pp. 66-74. ISSN 2518-7635

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Basic approaches to the definition of the concept of "Videogame" as an element of modern scientific discourse Схід (3). pp. 29-33. ISSN 1728-9343

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2018) Феномен відеогри в соціальному бутті сучасної людини Humanitarium, 3 (39). pp. 18-27.

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Problems of axiology and terminology in modern cultural studies Схід (5(157)). pp. 108-109. ISSN 1728-9343

Горбань, Олександр Володимирович (2017) The educational potential of the orthodox faith about the "living" Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 84-95. ISSN 2312-5829

Горбань, Олександр Володимирович (2017) The phenomenon of "living" in the context of contemporary Orthodox discourse Наукові праці: науковий журнал Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Серія "Філософія"., 300 (288). pp. 55-59. ISSN 2414-0279

Горбань, Олександр Володимирович (2017) Intelligentsia as a subject of the ideology of national patriotism Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції.. pp. 30-35.

Горбань, Олександр Володимирович (2017) The phenomenon of intellectual property in the context of becoming a patriotic community Збірник статей, тез і доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2017. - 359 с.. pp. 71-75.

Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2017) Basic approaches to the definition of the essence of the concept of “living” Studia Warmińskie (54). pp. 93-103. ISSN 0137-6624

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Patriotic intelligentsia as an ideologist of national patriotism Вісник Черкаського університету. Серія "Філософські науки" (2). pp. 25-34. ISSN 2076-5894

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Transformation of education in modern sociocultural space Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії". pp. 16-17. ISSN 978-617-601-148-4

Горбань, Олександр Володимирович (2016) On the concept of the intelligentsia as a subject social relations Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету (25). pp. 137-142.

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Інтелігенція як суб’єкт ідеології національного патріотизму Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). pp. 30-35.

Горбань, Олександр Володимирович (2015) PHENOMENON OF EDUCATION TRANSITIVE SOCIETY Неперервна професійна освіта: теорія і практика. ISSN 1609-8595

Monograph

Александрова, Олена Станіславівна and Додонов, Роман Олександрович and Додонова, Віра Іванівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Купрій, Тетяна Георгіївна and Ломачинська, Ірина Миколаївна and Мартич, Руслана Василівна and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Пасько, Ярослав Ігорович and Саган, Галина Василівна and Салата, Оксана Олексіївна and Тур, Микола Григорович and Горбань, Олександр Володимирович (2019) Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue Колективна (три і більше авторів). Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok.

Горбань, Олександр Володимирович (2018) Patriotic intelligentsia as an ideologue of national patriotism Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Горбань, Олександр Володимирович (2019) Behavioral strategies education in the context peacekeeping In: IX Міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства в змінах глобального порядку» 12 квітня 2019 року, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна, 12 квітня 2019 року, м. Запоріжжя, Запорізький національний університет.

Book

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Філософія права. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Мартич, Руслана Василівна (2020) Філософські студії. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Patent

Горбань Олександр Володимирович (2016) 67677.

Горбань Олександр Володимирович (2016) 67675.

Горбань Олександр Володимирович (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію "Середній клас як базова підстава моделі сучасного громадянського суспільства" 67676.

Teaching Resource

Горбань, Олександр Володимирович (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни "Філософські студії" для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Історія та археологія" [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) The work program of discipline "Philosophical Studies" for students of 029 "Information, Library and Information Science" [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович and Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) The working program of discipline "Philosophical studio" [Teaching Resource]

Александрова, Олена Станіславівна and Горбань, Олександр Володимирович and Шепетяк, Олег Михайлович and Купрій, Тетяна Георгіївна and Омельченко, Юрій Васильович (2016) Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену. [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Актуальні проблеми історії філософії [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософія економіки [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософія освіти [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії(філологія переклад) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії(Інформатика) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії(Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Філософські студії (психологія) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Нова філософія 19 століття [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) РНП Соціальна психологія [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Філософія науки" для здобувачів освітнього рівня "доктор філософії" [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2015) Соціальна психологія [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2015) Філософські студії (Філологія (переклад) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2015) Філософські студії (Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія) [Teaching Resource]

Горбань, Олександр Володимирович (2015) Нова філософія XIX сторіччя [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 25 07:18:55 2020 EET.