Items where Author is "Стаднік, Надія Вікторівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 90.

Article

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Панченко, Тетяна Леонідівна (2023) Methodological support for the implementation of innovations in the institute of preschool education Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 1 (61). pp. 233-239. ISSN 2308-4863

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Панченко, Тетяна (2022) Development of ideas about the amount of children of early age Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», 1 (49). pp. 146-152. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Панченко, Т.Л. (2021) Pedagogical conditions for the formation of leadership qualities of future heads of preschool education institutions Journal of International Legal Communication (2(1)). pp. 75-96. ISSN 2720-1643

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Катерина Іванівна and Матушевська, Олена Василівна and Мельник, Наталія Іванівна (2021) Future Preschool Teachers’ Search and Research Skills Formation During Professional Training Journal of Higher Education Theory and Practicethis link is disabled (21(14)). pp. 136-152. ISSN 2158-3595

Волинець, Юлія Олександрівна and Панченко, М.Г and Стаднік, Надія Вікторівна and Панченко, Т.Л. (2021) Педагогічні умови формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до роботи з батьками дітей раннього віку Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова (81). pp. 205-209. ISSN 2311-5491

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2021) Research skills of future preschool teachers: essence and classification Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora. pp. 155-156. ISSN 978-617-7991-62-4

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2020) Introduction of information technologies in the process of professional training of future preschool teachers Народна освіта.. pp. 1-5. ISSN 966-8358-22-8

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Organization of Experimental and Research Activity of Children of Preschool Age on the Basis of Interaction of Specialists of School and Primary Education with Parents Народна освіта (2 (38)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Матушевська, Олена Василівна (2019) Affiliate interaction with parents of pupils as a component of the formation of professional competence of preschool education specialists Партнерська взаємодія з батьками вихованців як складова формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти. pp. 115-118.

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна (2019) Study of the problem of education of responsibility in children of senior pre-school age in interaction of family and of preschool education institution Science and education a new dimension (187). pp. 65-67. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Стаднік, Надія Вікторівна and Артеменко, Катерина Вікторівна (2019) Formation of Pedagogical Culture of Parents of Young Children as a Pedagogical Problem Народна освіта. (1(37)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Ковальчук, Альона Петрівна (2019) Theoretical principles of moral education of children of senior preschool age on the grounds of partnership interaction Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 44. pp. 254-257.

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Features of manifestations of conflicts in older preschool children in play activities Народна освіта.. ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Value orientations and their practical implementation in various spheres of the human life The potential of modern science (3). pp. 80-92. ISSN 978-1-9993071-3-4

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Preparation of future preschool teachers for art and aesthetic education of older preschool children in the context of European integration Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (10(74)). pp. 538-542. ISSN 2304-5809

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Theoretical Foundations of the Continuity of Preschool and Primary Education as a Problem of Modern Education Народна освіта. (2(38)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Realization of the Training Program "Organization of Cooperation with Parents" in the Process of Preparing Future Faculty of Preschool Education Народна освіта. (3(36)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Гайдай, Юлія Юріївна (2018) Theoretical principles of forming the readiness of future preschool teachers for work with parents of young children Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 40. pp. 257-260.

Стаднік, Надія Вікторівна and Ковальчук, Альона Петрівна (2018) Theoretical foundations of forming the readiness of future preschool teachers to work with parents on the moral education of children of the senior preschool age Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 39. pp. 232-235.

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Problem of responsibility as a component of the professional readiness of the future preschool teacher in non-audit activity Молодий вчений. pp. 33-37. ISSN 2304-5809

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Problem of responsibility as a component of the professional readiness of the future preschool teacher in non-audit activity Молодий вчений (8.1). pp. 33-37. ISSN 2304-5809

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Preparation of Future Preschool Education Specialists to Partner Interaction with the Parents of Pupils Народна освіта. (2(35)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Formation of readiness of future preschool teachers to the environmental education of preschool-age children Молодий вчений (2(54)). pp. 237-240. ISSN 2313-2167

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2018) Pricing orientation of modern students Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 341-344.

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Practical aspects problems of parent preparation for education of responsibility in children of a senior preschool age Pedagogy and Psychology (VI(65)). pp. 54-57. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). pp. 183-187. ISSN 2078-2128

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). pp. 44-48. ISSN 2078-2128

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект Молодий вчений (10.2). pp. 14-17. ISSN 2304-5809

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Готовность будущих воспитателей дошкольных учреждений к формированию гуманных отношений у детей дошкольного возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 280-281. ISSN 978-985-498-758-3

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Готовность будущих воспитателей дошкольных учреждений к формированию гуманных отношений у детей дошкольного возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 280-281. ISSN 978-985-498-758-3

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) The formation of the responsibility of future teachers of preschool education in extracurricular activities «Молодий вчений» (3.2). pp. 45-48. ISSN 2313-2167

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Theoretical aspects of the concept «responsibility» in works by foreign researchers Perspectives of research and development. pp. 129-132. ISSN 978-0-9955865-2-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 153-157. ISSN 966-7281-10-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (17(60)). pp. 32-37. ISSN 966-7281-10-9

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 40 (4). pp. 84-88. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2016) Взаємозв’язки ціннісних орієнтацій і соціального середовища Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 175-178.

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир (2016) The influence of the foreign language on the process of personality value orientations formation Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, IV(46) (46). pp. 43-47. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Романенко, Людмила Віталіївна and Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 19-20 листопада 2015 року Збірник наукових праць (18). pp. 217-220.

Волинець, Катерина Іванівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Быть или не быть малокомплектной школе в Украине Zbior raportow naukowych.Pedagogika. Teoria. Praktika.. pp. 97-102. ISSN 978-83-65207-09-8

Буйницька, Оксана Петрівна and Морзе, Наталія Вікторівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна and Брюханова, Галина В'явеславівна and Галицька, Майя Михайлівна and Грищук, Юлія Володимирівна and Громова, Наталія Михайлівна and Диба, Тетяна Григорівна and Козак, Людмила Василівна and Кузьменко, Ольга Миколаївна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Міляєва, Валерія Робертівна and Пляченко, Тетяна Миколаївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Стаднік, Надія Вікторівна and Тригуб, Ілона Іванівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (24). ISSN 2311-2409

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Responsibility as a Moral Value of Modern Students Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць, В.19 (К.2). pp. 269-279. ISSN 2308-3778

Романенко, Людмила Віталіївна and Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 217-220.

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Ideas by K.D. Ushynskyi related with optimization of educational process at school and basic directions of future primary school teachers' training Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук,- практ. конф., 20-21 лют. 2014 р.. pp. 118-126.

Стаднік, Надія Вікторівна and Кляйн, О. В. (2014) ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей).

Стаднік, Надія Вікторівна and Лаптійчук, І. А. (2014) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей).

Стаднік, Надія Вікторівна and Оприщенко, О. П. (2014) СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей).

Стаднік, Надія Вікторівна and Ненашева, О. В. (2014) СТАН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей).

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік. pp. 231-234.

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. pp. 280-289. ISSN 2308-3778

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. pp. 280-289. ISSN 2308-3778

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький (28).

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії школи і сім’ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. pp. 313-321.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»:. pp. 326-332.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Перлини наукового пошуку. pp. 114-121.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. pp. 121-129.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СВОЇЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Перлини наукового пошуку. pp. 129-136.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. pp. 136-143.

Стаднік, Надія Вікторівна (2012) Педагогічні умови оптимізації виховання відповідальності в шестирічних першокласників Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, (26).

Стаднік, Надія Вікторівна (2008) Основні механізми виховання відповідальності як моральної якості особистості Наукові записки [cерія „Психологія і Педагогіка”] (8).

Стаднік, Надія Вікторівна (2007) Оптимізація впливу батьків на виховання відповідальності у школярів шестирічного віку Нова педагогічна думка (2).

Стаднік, Надія Вікторівна (2006) Технологія психолого-педагогічної допомоги батькам у вихованні у дітей молодшого шкільного віку відповідальності Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (9).

Стаднік, Надія Вікторівна (2006) Вплив батьків на виховання відповідальності у дітей шестирічного віку Рідна школа (19).

Стаднік, Надія Вікторівна (2005) Категорія відповідальності: психолого-педагогічний аспект Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Стаднік, Надія Вікторівна (2004) Почуття відповідальності як моральна якість особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Monograph

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Матушевська, Олена Василівна (2020) Theoretical bases and model of formation of readiness of future preschool teachers to work with parents of children of early age Колективна (три і більше авторів). Освіта ХХІ століття: реалії, виклики, тенденції розвитку: монографія. Німецька національна бібліотека, Німеччина.

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2020) Formation of future specialists’ readiness for preschool education in carrying out professional activity in the conditions of european integration Колективна (три і більше авторів). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Monograph. Publishing House "Baltija Publishing", Riga, Latvia.

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2019) Pedagogical conditions of forming leadership qualities of the future pedagogue in the conditions of euro integration Колективна (три і більше авторів). Професійний розвиток педагога в світлі євроінтеграційних процесів: Колективна монографія. Veröffentlicht im InterGING Verlag, Hameln, Deutschland, Published in Germany.

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Катерина Іванівна (2019) Formation of research skills of teachers of preschool education in vocational training as one of the directions of a new strategy of higher education institutions Колективна (три і більше авторів). Modern Technologies in Education. Collective Scientific Monograph. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Polska, Opole.

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2019) Value orientations and their practical implementation in various spheres of the human life Колективна (три і більше авторів). Value orientations and their practical implementation in various spheres of the human life: Монографія. Sciemcee Publishing, London.

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2018) The influence of the foreign language on the person value orientations formation: theoretical aspects Колективна (три і більше авторів). Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Valdeku iela 62-156, Riga, Latvia.

Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи Одноосібна. ЦП «Компринт», Київ.

Conference or Workshop Item

Стаднік, Надія Вікторівна and Матушевська, Олена Василівна (2019) Affiliate interaction with parents of pupils as a component of the formation of professional competence of preschool education specialists In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи», 12 березня 2019 р., м. Біла Церква.

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства In: Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі, 22 жовтня 2015 року, Інститут проблем виховання НАПН України.

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Погляди К. Д. Ушинського на навчально-виховний процес у школі та підготовку вчителя до його реалізації In: Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського).

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Стаднік, Надія Вікторівна (2001) Роль сім'ї у вихованні почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку In: Морально-етичне виховання у системі громадянської освіти і виховання: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 листопада 2001 року], 5-17 листопада 2001 року, Івано-Франківськ.

Book

Стаднік, Надія Вікторівна and Докуніна, Олена Михайлівна (2015) Позаурочна виховна робота з молодшими школярами Біла Церква, Біла церква. ISBN 978-966-2122-40-4

Teaching Resource

Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Організація співпраці з батьками [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Організація співпраці з батьками [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Теорія та методика співпраці з родинами [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Теорія та методика співпраці з родинами: роб. прог. навч. дисцип. [для студентів за напр. підгот. [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Моніторинг якості початкової освіти [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Основи архітектонічної творчості [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Педагогічні технології в початковій школі [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) ОСНОВИ АРХІТЕКТОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ [Teaching Resource] (Unpublished)

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) ОСНОВИ АРХІТЕКТОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ [Teaching Resource] (Unpublished)

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ [Teaching Resource] (Unpublished)

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) ПП МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Sat Feb 24 02:12:02 2024 EET.