Items where Author is "Іванюк, Ганна Іванівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 160.

Article

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Савченко, Юрій Юрійович (2023) Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning Amazonia Investiga (12(67)). pp. 250-264. ISSN 2322-6307

Іванюк, Ганна Іванівна (2023) Educational resource of pedagogical biography in the professional training of teachers Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання. pp. 21-23.

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Савченко, Юрій Юрійович (2023) Content and technological provision of psychological and pedagogical support for the personal and professional development of future teachers Вісник науки та освіти (5(11)). pp. 518-539. ISSN 2786-6165

Іванюк, Ганна Іванівна (2023) Psychological and pedagogical support of the personal and professional development of future teachers in the conditions of educational changes Перспективи та інновації науки (9(27)). pp. 219-231. ISSN 2786-4952

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна and Прошкуратова, Тамара Сергіївна (2022) Psychosemantics of the Concept of “Mental Health” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties Psycholinguistics, 31 (1). pp. 44-62. ISSN 2415-3397

Іванюк, Ганна Іванівна and Дічек, Наталія Петрівна and Гоголь, Наталія Валеріївна (2022) Сучасна українська молодь у діалозі із Григорієм Сковородою: деякі результати польових досліджень Освіта та педагогічна наука (2(180)). pp. 3-16. ISSN 2227-2747

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Антипін, Євген Борисович and Вовчок, Ярослав (2022) The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development Amazonia Investiga, 11 (54). pp. 94-108. ISSN 2322 - 6307

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна (2022) The Concept of “Pedagogical Partnership” in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties: Psycholinguistic Analysis Психолінгвістика в сучасному світі – 2021. Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 16-17 грудня 2021 р.). Л.О. Калмикова, Н.В. Харченко, & І.В. Мисан (Ред.). Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 339 с.. pp. 86-91. ISSN 2706-7904

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Genesis of art and industrial schools in Galicia (end of 19th century - 1918): historical and pedagogical aspects Гірська школа Українських Карпат (25). pp. 37-41. ISSN 1994-4845

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Міжпарадигмальний вимір нової стратегії освіти людини у змінному світі Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 29-32. ISSN 978–966–644–585–1

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологічні особливості субʼєктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 106 (2). pp. 257-268. ISSN 2414-9799

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (36). pp. 294-301. ISSN 2308-4863

Іванюк, Ганна Іванівна and Олексюк, Ольга Миколаївна and Вишневецька, Марина ВІкторівна (2021) Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges Amazonia Investiga, 10 (45). pp. 9-19. ISSN 2322-6307

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi), Vol.9 (4). pp. 77-86. ISSN 2147-0626

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Новик, Ірина Михайлівна (2020) Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation Інформаційні технології і засоби навчання, 79 (5). pp. 73-89. ISSN 2076-8184

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 179-185. ISSN 2308-4863

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Антипін, Євген Борисович (2020) Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 25-34. ISSN 1609-8595

Іванюк, Ганна Іванівна and Богачук, О.С. (2020) Розвиток емоційного інтелекту учнів початкової школи засобами туризму The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p.. pp. 187-190. ISSN 978-1-64871-632-4

Іванюк, Ганна Іванівна and Бовсунівська, Д.В. (2020) Безпека дитини в інформаційному просторі: проблеми та шляхи вирішення The 14 th International scientific and practical conference «ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p.. pp. 191-194. ISSN 978-1-64871-632-4

Іванюк, Ганна Іванівна and Хомич, Оксана Олександрівна (2020) Підготовка вчителя початової школи Канади у другій половині ХХ століття The 12 th International scientific and practical conference «Impact of modernity on science and practice» (12-13 April, 2020). Edmonton, Canada 2020. 677 p.. pp. 359-361. ISSN 978-1-64871-608-9

Іванюк, Ганна Іванівна and Хомич, Оксана Олександрівна (2020) Етапи підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 186-192. ISSN 2308-4863

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна and Горошко, Олена (2020) Psychosemantic Meaning of the Concept of «Teacher» in the Linguistic Consciousness of Students of Pedagogical Specialties Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, Vol 28 (1). pp. 59-82. ISSN 2309-1797; 2415-3397

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Modyfikacja środowisk rozwojowych placów zabaw, schronień i ośrodków dla dzieci w latach rozwoju nowej szkoły na Ukrainie (1917-1919) KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (7 (35)). pp. 23-29. ISSN 2353-8406

Іванюк, Ганна Іванівна and Мельник, Інна Сергіївна (2020) Psycholinguistic analysis of the Concept of «Child» in the Language Consciousness of Students of Pedagogical Specialties XV International Scientific and Practical Internet Conference “PSYCHOLINGUISTICS IN A MODERN WORLD – 2020” (Pereiaslav-Khmelnytskyi, October, 22-23 rd, 2020),, 15. pp. 89-94. ISSN 2706-7904

Іванюк, Ганна Іванівна and Клок, Наталія Василівна (2019) Maria Montessory's actual ideas about personality development of preschool age child Молодий вчений (7(71)). pp. 248-252. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Пріоритетні напрями модернізації сільської школи України в умовах становлення ринкових відносин (1991–1999) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5). pp. 217-234. ISSN 2312-5993

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Аcciological concept of a new educational strategy for training of teachers Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 68-82. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Frebel's actual approach ideas in ukrainian bashkill: from the present to the present Молодий вчений (7 (59)). pp. 101-105. ISSN 2313-2167

Іванюк, Ганна Іванівна and Федорова, Світлана Олександрівна (2018) Content-technological support for forming social competence of children of the senior preschool age Молодий вчений (6 (58)). pp. 145-150. ISSN 2313-2167

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Новаторські ідеї Василя Сухомлинського в контексті розбудови Нової української школи Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 171 (2018) (171). pp. 49-54. ISSN 2415-7988

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) A new strategy for vocational and pedagogical education: a european dimension. Педагогічний процес: теорія та практика (4(59)). pp. 21-26. ISSN 2078-1687 (print), 2412-0154 (online)

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нова стратегія професійно-педагогічної освіти:Європейський вимір Педагогічний процес: теорія та практика (4 (59)). pp. 21-26. ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Training of elementary school teacher for dialogue teaching in the context of building a new Ukrainian school Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6). pp. 252-262. ISSN 2312-5993

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 8-10. ISSN 978-617-7536-02-3

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нова стратегія розвитку освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. pp. 6-9.

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Соціокультурні чинники розвитку сільскої школи в Україні (1972-1984) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. pp. 62-65.

Іванюк, Ганна Іванівна and Проскурко, Анастасія Григорівна (2017) - Матеріали третьої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи" (4). pp. 68-70.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні Рідна школа (5-6). pp. 46-50. ISSN 0131-6788

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Підготовка фахівців із дошкільної освіти: навчання на дослідженнях Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня, 2016 року, м. Чернівці. pp. 33-37.

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY Молодий вчений (4 (31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні МАТЕРІАЛИ І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ОСВІТНЯ ПРАКТИКА», присвяченій 160-річчю від дня народження С. Русової. pp. 213-217.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 8-11. ISSN 978-966-97408-7-8

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) The practice-oriented training of future elementary school teacher Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(14)). pp. 137-152. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Training of future pre-school teachers for the design of developing environment by the means of smart-technology Молодий вчений (4(31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок» Матеріали науково-практичної міжнародної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи". pp. 279-283.

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович (2016) Adapting ideas of continuity in labor education of preschool and primary school age children in educational thought and practice of the Soviet era (1919-1928) Молодий вчений (11(38)). pp. 436-440. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Чеснова, Марина Євгеніївна (2016) Pedagogical situation as agent patriotic education of primary school pupils Молодий вчений (11(38)). pp. 441-445. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Ethnic and cultural trends of development of rural schools in Ukraine (1984-1991 years.) Рідна школа (1-2). pp. 28-32. ISSN 0131-6788

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Preparation of rural students of Ukraine to work and to technical creativity in restructuring the Soviet education (50–60-ies. XX century) Освіта та розвиток обдарованої особистості (3). pp. 25-28. ISSN 2309-3935

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Development of variable models of specialized schools in rural area: social and pedagogical aspects Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 43-48. ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Trends of the development of rural schools in Ukraine (1972–1984 years) Освітній простір України (5). pp. 7-13. ISSN 2409-9244

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Development of school network in rural area (1972-1991 years) Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (735). pp. 48-57.

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Шляхи адаптації сільської школи до соціальних трансформацій українського села (1924-1929 рр.) Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47). pp. 91-98. ISSN 2311-1305

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2015) Activity approach to training and education of preschool children in historical and pedagogical context of the XX century Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). pp. 119-130. ISSN 2312-5993

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Оrganizational aspects of preparation teachers in rural schools in the context of developing ukrainian educational system Електронне наукове фахове видання "Теорія та методика управління освітою" (1). ISSN 2310-2411

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Historical and pedagogical studies of rural schools in ukraine: sociocultural concept Гірська школа Українських Карпат (12). pp. 81-85. ISSN 1994-4845

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Modeling of specialized schools: theoretical and practical aspects Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 117-131. ISSN 2312-5829

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) The ideas of innovative pedagogy in theoretical and practical legacy of Ivan Hurovych Tkachenko Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (№ 8(4)). pp. 68-77.

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Differentiated approach to periodization of social and educational framework for rural schools of Ukraine. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (10). pp. 113-123.

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Socio-pedagogical principles of rural school development in Ukraine (second half of 50's – 90's years of the XX century).

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Развитие сельской школы Украины в условиях либерализации общественной жизни (1958 - 1964) "Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики". (7-8). ISSN 2223-2982

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е - 90-е гг. ХХ ст.) Социально-гуманитарній вестник Юга России (7(38)). pp. 24-28. ISSN 2077-9240

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Actualization of personal-centered pedagogy of Vasyl Sukhomlynskyi in the context of development of village school in Ukraine European applied sciences (7-1). pp. 107-109. ISSN 2195-2183

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) The trends of village school development in Ukraine (1973 - 1991) European applied sciences (9-1). pp. 50-52. ISSN 2195-2183

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. ХХ ст.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). pp. 271-279. ISSN 2309-9127

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Підвищення кваліфікації вчителів сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (27).

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Соціально-педагогічні виклики другої половини ХХ століття до підготовки педагогів для роботи в сільській школі Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6).

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)).

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Акмеологічні концепти освітнього ідеалу людини в історико-педагогічному вимірі Акмеологія - наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Соціально-педагогічні умови проектування профільних шкіл у сільській місцевості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4-5).

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Проблема формування дослідної культури майбутніх магістрів із дошкільної освіти Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (4).

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Освітні ідеали людини на зламі епох Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Гуманістичні ідеї та осмислення особливостей розвитку сільської школи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної коференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2009) Моделювання навчально-виховного середовища профільної школи гірського регіону Гірська школа Українських Карпат (4-5). pp. 272-275. ISSN 1994-4845/978-966-7779-27-6

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Джерела: науково-методичний вісник (3-4).

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Демографічні, економічні та природні чинники впливу на діяльність і розвиток сільської школи в Україні (Друга половина ХХ століття) Обрії (2). pp. 84-86.

Іванюк, Ганна Іванівна (2008) Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький джержавний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. (14).

Іванюк, Ганна Іванівна (2004) Модель учителя у теоретико-практичній спадщині В.О. Сухомлинського Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 8 (8).

Book Section

Волинець, Юлія Олександрівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2009) Дидактичні ігри In: Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей дошкільного віку. ТОВ "Сім кольорів", pp. 77-81. ISBN 978-966-2054-08-8

Monograph

Паламар, Світлана Павлівна and Іванюк, Ганна Іванівна and Нежива, Людмила Львівна and Музика, Олена Оксентівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Мієр, Тетяна Іванівна and Антипін, Євген Борисович and Ліннік, Олена Олегівна and Романенко, Людмила Віталіївна and Руденко, Ніна Миколаївна and Романенко, Катерина Анатоліївна and Шкуренко, Олександра Вікторівна and Петрик, Лада Вікторівна and Ситник, Ольга Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Бондаренко, Геннадій Леонідович and Вишнівська, Наталія Володимирівна and Голота, Наталія Миколаївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Терлецька, Любов, Миколаївна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2023) Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Іванюк, Ганна Іванівна and Антипін, Євген Борисович (2022) Teacher training in the conditions of global uncertainty changes: educational requests and challenges Колективна (три і більше авторів). Theoretical and practical aspects of the development of modern scientific research: Scientific monograph. Part 2. “Baltija Publishing”, Latvia, Рига, Латвія.

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Training of a rural school teacher in the conditions of educational changes in the second half of the 20th Колективна (три і більше авторів). Relevant Issues of the Development of Science.Monograph. Published by Win Press, San Antonio, United States.

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Новаторство в школах України у другій половині ХХ століття: соціально-педагогічний феномен Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. “Baltija Publishing”, Riga.

Teaching Resource

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Research technologies in education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Didactics of primary school [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Pedagogy: general pedagogy and didactics of the primary school [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2023) Educational, educational (psychological-pedagogical) practice program [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2023) Training practice program / (psychological-pedagogical) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Pedagogy: General pedagogy. Didactic of primary school [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Research technologies in educational fields [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Pedagogy: general pedagogy, didactics of primary education [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Іванюк, Ганна Іванівна and Семеній, Наталія Олегівна (2022) Pedagogical partnership with various social institutions: public relations, communication in management activities, interaction with the parent community and pedagogical patronage [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна and Іванюк, Ганна Іванівна (2022) Pedagogical partnership with various social institutions: public relations, communication in management activities, interaction with the parent community and pedagogical patronage [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Research technologies in the field of education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Research technologies in the field of education [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2022) Didactic of primary school [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Новик, Ірина Михайлівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2022) Навчальна практика: програма практики [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2022) Навчальна/психолого-педагогічна практика: програма практики [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2022) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка: Дидактика початкової школи" [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2020) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) - [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2019) Програма практики (Навчальна/ Освітнє партнерство) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Програма практики (Навчальна/психолого - педагогічна) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчально дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Новик, Ірина Михайлівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2019) Навчальна (пропедивтична) практика: програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2019) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2019) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2018) Технології досліджень в освітній галузі: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з дитячим хореографічним колективом [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Метелюк, Валентина Іванівна and Музика, Олена Оксентівна and Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Теорія і методика виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Навчальна(психолого-педагогічна) практика: робоча програма (початкова освіта, спеціаліст) [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Теорія і методика виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Теорія і методика виховання: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технології психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технології психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальних дисциплін [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2016) Основи наукових досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Паламар, Світлана Павлівна and Новик, Ірина Михайлівна (2016) Основи педагогічних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2016) Теорія і методика виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Кондратенко, Ганна Григорівна and Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Програма комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики музичного виховання [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна and Дем'яненко, Валентина Іванівна (2015) Педагогіка: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2015) Основи наукових досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2015) Методика викладання дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Паламар, Світлана Павлівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Основи педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Методологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2015) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи педагогічних досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Методологія психолого-педагогічних досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Новик, Ірина Михайлівна (2014) Основи наукових досліджень - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна and Куземко, Леся Валентинівна (2014) Методика викладання дошкільної педагогіки - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Методика викладання педагогічних дисциплін у ВНЗ - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Проектування освітнього процесу у ВНЗ - робоча навчальна програма [Teaching Resource] (Unpublished)

This list was generated on Thu Nov 30 02:09:54 2023 EET.