Items where Author is "Мельниченко, Ольга Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Проценко, Олена Борисівна and Бульвінська, Оксана and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Хархула, Ярослав (2021) University values at higher education institutions of Ukraine and the Polish People's Republic: students' view Освітологія (10).

Бурда, Юлія Сергіївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Andragogical foundations of adult education Молодий вчений (7). pp. 16-19. ISSN 2313–2167

Огнев'юк, Віктор Олександрович and Проценко, Олена Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Interdisciplinary approach in the training of master's degree students (on the example of the course “Educology”) Освтіологічний дискурс (2(33)). pp. 1-15. ISSN 2312-5829

Проценко, Олена Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Educologycal training in ensuring the quality of education at the university Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 37-45. ISSN 2412-0774

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2020) Andragogical principles of adult education and quality assurance of continuous pedagogical education Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (33). pp. 24-33. ISSN 2311-2409

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Бульвінська, Оксана (2020) Напрями досліджень в галузі освіти в сучасних університетах світу: аналітичний огляд Річний звіт національного агенства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік. pp. 192-220.

Хоружа, Людмила Леонідівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2020) Academic staff`s social-personal dominant activity Society, integration, education. Proceedings of the International Scientifical Conference (1). pp. 385-396. ISSN 1691-5887

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2020) Research in the field of education as a condition for ensuring the quality of education in universities around the world Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. ISSN 2312-5829

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Дяченко, Ірина Леонідівна (2020) Development of elementary bases of critical thinking of children of senior preschool age Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 216-219.

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Биковська, Світлана Сергіївна (2020) Gender education and gender education of older preschool children as socio-psychological and pedagogical problem Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації.

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Третяк, В.О. (2019) Solving the problems of gaming activity in Ukrainian pedagogical science: last two decades "Молодий вчений" (10(74)). pp. 233-238. ISSN 2304-5809

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Попель, Н.В. (2019) Methodical bases of gender education of preschool children Молодий вчений (9(73)). pp. 83-86. ISSN 2304-5809

Хоружа, Людмила Леонідівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Братко, Марія Василівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Прошкін, Володимир Вадимович (2019) The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics The New Education Review (55(1)). pp. 233-245. ISSN 1732-6729

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2019) Педагогіка підприємства як необхідна складова формування сучасного компетентнісного фахівця Педагогічна освіта: теорія і практика (31). pp. 26-31. ISSN 2311-2409

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2018) Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі Молодий вчений (61). pp. 50-54. ISSN 2304-5809

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2018) Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (16). ISSN 2520-2065 (Online)

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2017) Сучасні вимоги до змін у компетенціях викладача вищої школи як важливий чинник розвитку акме-особистості Неперервна освіта: Акмеологічні студії (2). pp. 77-82. ISSN 2523-4897

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2017) Pedagogy of Entrepreneurship: Studying the Experience and Perspectives in Ukraine Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 45-50. ISSN 1609-8595

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2017) Problems of creating a textbook on gender studies for students of higher educational institutions Педагогічна освіта: теорія і практика (28). pp. 61-65. ISSN 2311-2409

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2016) Influence of gender pedagogy for the formation of critical thinking in interdisciplinary perspective Педагогічна освіта: теорія і практика. pp. 32-35. ISSN 2311-2409

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2015) Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. III Міжнарод. наук.-практ. конф., 12 лист. 2015 р.. pp. 115-121.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2015) Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 261-267.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2015) Tradition of gender education in Ukrainian ethno pedagogics and problems of personality development in higher education Проблеми освіти (84). pp. 236-239. ISSN -

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2014) Розвиток особистості студентської молоді (європейський досвід) Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 123-130.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2014) Gender education as part of the content of training high school teacher Розвиток професіонала і професіоналізму: теорія і практика. pp. 221-224. ISSN 978-966-9730-23-7

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2014) Gender of personality future professionals in higher education Вісник Черкаського університету (30(323). pp. 124-129. ISSN 2076-586Х

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2014) Gender of personality future professionals in higher education Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (30(323). pp. 124-129. ISSN 2076-586Х

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2014) The role of individual in the relationship with the state Наукові праці МАУП (4(35)).

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2013) Conceptual approaches to financial crises in the domestic scientific literature: philosophical and social aspect Наукові праці МАУП. pp. 174-179.

Monograph

Хоружа, Людмила Леонідівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Братко, Марія Василівна and Котенко, Ольга Володимирівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2019) High school teacher competence in change Колективна (три і більше авторів). High School Teacher Competence in Change: monograph. Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv.

Прошкін, Володимир Вадимович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Братко, Марія Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Котенко, Ольга Володимирівна (2018) Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка) Колективна (три і більше авторів). Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Київ.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2016) Gender education as a form of individual Acme Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Чернуха, Надія Миколаївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Малихін, Олександр Володимирович and Козир, Маргарита Валентинівна and Головчук, Світлана Юріївна and Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Вища освіта: досвід і перспективи Колективна (двоосібна). Чабаненко Ю. А., Київ.

Book

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2011) Philosophy. Training manual for self-study and preparation for practical classes for students of basic education with bachelor preparation towards all forms of education Київський економічний інститут менеджменту.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2008) Cultural. Guide students towards basic education of undergraduate training, discipline "Economy and Business", "Management" "Видавничий дім "Комп'ютерпрес".

Teaching Resource

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Androgogy [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2021) Andragogy [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Проценко, Олена Борисівна (2020) Program of the discipline "Osvitology" [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2020) Working program of the discipline. Androgogy [Teaching Resource]

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Проценко, Олена Борисівна (2020) Освітологія [Teaching Resource]

Леонтьєва, Інна Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2020) Педагогіка (загальна та спеціальна): Загальна педагогіка [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Тадеуш, Олена Миколаївна and Братко, Марія Василівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Васьківська, Галина Олексіївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович (2020) Програма виробничої (методичної) практики [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Сисоєва, Світлана Олександрівна and Проценко, Олена Борисівна (2019) "Освітологія" [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Стеблецький, Анатолій Леонідович and Леонтьєва, Інна Василівна and Тадеуш, Олена Миколаївна (2019) Програма наскрізної виробничої практики (методична практика. Асистентська практика) [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2018) Освітологія [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Козак, Людмила Василівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Practicing educational (psychological and pedagogical) for students of the specialty 6.040201 Mathematics [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Козак, Людмила Василівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Practicing educational (psychological and pedagogical) for students of the specialty 025 Musical art [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Петрухан, Людмила Юріївна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Work program "Industrial (methodological) practice" for students of the field of knowledge 01 - Education, specialty 011 - Educational, pedagogical sciences, educational program - Pedagogy of high school [Teaching Resource]

Хоружа, Людмила Леонідівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Інна Василівна and Дячок, Надія Валентинівна (2017) Work program of industrial (adaptation) practice [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2016) Basics of the scientific research [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2016) Pedagogy [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2015) Історія педагогіки [Teaching Resource]

Гамалія, Віра Миколаївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна (2014) Спецкурс "Робота з архівними джерелами" [Teaching Resource]

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2010) Philosophy. Defensive lecture notes for students of basic education with bachelor preparation towards all forms of education [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Nov 28 20:43:13 2021 EET.