Items where Author is "Неведомська, Євгенія Олексіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 211.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2021) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Хорошуха, Михайло Федорович and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Босенко, А. and Присяжнюк, С. (2020) Influence of sexual dimorphism on the development of the logical thinking function in young athletes aged 13–15 years with different blood groups Georgi an Medi cal News No 12 (309) 2020 (12). pp. 108-114. ISSN 1512-0112

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна and Буряк, Ольга Юріївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна and Білецька, Вікторія Вікторівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2020) Levels of personal maturity among the students of humanitarian university Спортивна наука та здоров’я людини (1(3)). pp. 100-114.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Гігієна у фізичній реабілітації Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Anatomy and physiology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем" для студентів галузі знань: 01 Освіта спеціальності: 016 Спеціальна освіта освітнього рівня: перший бакалаврський освітньої програми: 016.00.01 Логопедія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Нормальна анатомія людини для студентів Галузі знань: 22 Охорона здоров’я Спеціальності: 227 - Фізична терапія, ерготерапія Освітнього рівня: перший бакалаврський Освітньої програми: Фізична терапія, ерготерапія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії: Вступ до спеціальності Для студентів Спеціальності: 227 - Фізична терапія, ерготерапія Освітнього рівня: перший бакалаврський Освітньої програми: 227 Фізична реабілітація, ерготерапія [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Anatomy and physiology [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Organization of rehabilitation institutions activity [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2020) Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології (3). pp. 4-7. ISSN 2522-1914

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2020) Рівень обізнаності студентів-першокурсників щодо застосування анаболічних стероїдів спортсменами Збірник тез ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» 19-20 червня 2020 року, м. Харків.. pp. 4-7.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Formation of information culture of Ukrainian students Vzdelávanie a spoločnos. V. Medzinárodný nekonferenčný zborník. pp. 222-225.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Залежність тривожності студента від темпераменту та її оптимізація під час навчального процесу Колективна (три і більше авторів). Education for achieving sustainable development: Monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowicach Poland.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2020) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2020) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії: Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія людини і спортивна морфологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Гігієна в реабілітації [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Нормальна анатомія людини [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2019) Anatomy, physiology and life safety in choreography [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Харченко, Галина Дмитрівна and Яценко, Світлана Петрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Рівень тривожності студентів та його зв’язок з самооцінкою здоров’я Спортивна наука та здоров’я людини (2). pp. 68-73. ISSN DOI 10.28925/2664-2069.2019.2.10

Nevedomsjka, Jevgenija and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Independent work during the training of Ukrainian students Колективна (три і більше авторів). Contemporary innovative and snformation technologies of social development: educational and legal aspects: monograph. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, Katowicach Poland.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Пендрак, Ярослав Васильович (2019) Ефективність комплексу фізичної реабілітації при невриті лицевого нерва Науковий журнал «Спортивна наука та здоров’я людини» (1). pp. 83-89.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Гігієна в реабілітації" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини" [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Писарев, Олександр Олександрович (2018) PHYSICAL REHABILITATION WITH ARTHROSIS OF THE HIP JOINT Молодий вчений (10(62). pp. 477-481. ISSN 2304-5809; 2313-2167

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фізіологія людини та рухової активності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Нормальна анатомія людини [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії: Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія людини і спортивна морфологія [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Anatomy and physiology: Human anatomy and sport morphology [Teaching Resource]

Nevedomsjka Jevgenija, Jevgenija and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Quality education in Ukraine Колективна (три і більше авторів). Modern Management: Logistics and Education. Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія людини та рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2018) Жива природа: особливості і таємниці Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Вплив мобільного телефону на здоров’я (огляд вітчизняної та зарубіжної літератури) World Science. Multidisciplinary Scientific Edition (7(35)). pp. 53-58. ISSN 2413-1032

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Пендрак, Ярослав Васильович (2018) Physical rehabilitation of patients with neuritis of the facial nerve "Науковий журнал «Молодий вчений» (6 (58)). pp. 273-277. ISSN (Print): 2304–5809, (Online): 2313–2167

Бісмак, Олена Василівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Полковенко, Ольга Володимирівна and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 51-55.

Yatsevskyi, Bogdan and Nevedomska, Yevheniia and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Kinesiotherapy is a non-surgical method of restoring the vertebral column Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 185-188.

Саюк, Ангеліна Андріївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Method of kinesitoitization in rehabilitation of elbow joint Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 148-151.

Руденко, Дар’я Миколаївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Game therapy in rehabilitation of the shoulder joint Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Киї. pp. 141-144.

Поліщук, Валентина Геннадіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Modern methods of rehabilitation in damage hip joint Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 134-137.

Мельник, Вікторія Сергіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) ROBOTICS IN REHABILITATION AT PARESIS OF THE UPPER LIMB Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 110-112.

Дем’янчук, Катерина Сергіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) CAUSES OF KNEEIN JOINT TRAUMATING AND ITS REHABILITATION Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 67-69.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Pedagogical aspects of improving professional preparation for professionals of physical education and sports Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 60-64. ISSN 2304-5809

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія [Teaching Resource]

Nevedomska, Yevheniia and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Tymchyk, Olesia and Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Physical state of a sportsman under the activities of a mobile radiotelephone Міжнародний науковий журнал "ScienceRise" (2(43)). pp. 38-44. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Макаренко, Лідія (2018) Методика вивчення черепних нервів Біологія і хімія в рідній школі (1). pp. 2-5. ISSN 68828

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 1-38.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Неведомська Є. О. Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75933.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75935.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія та фізіологія нервової системи: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75934.

Бісмак, Олена Василівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Полковенко, Ольга Володимирівна and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Physical state of students of students of higher educational staff depending only from direction of training Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. pp. 51-55.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2017) Анаболічні стероїди і спорт: за і проти Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ. pp. 146-154.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Життя молоді без наркотиків Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань). pp. 155-163.

Буко, Анастасія Янівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізична реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання анаболічних стероїдів Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 29 вересня – 1 жовтня 2017 р.. pp. 10-11. ISSN 966-571-063-х

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізіологія людини та рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. pp. 55-58. ISSN 502.3+504.453+57.017

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (тренерська діяльність з обраного виду спорту) [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Фізіологія людини та рухової активності» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (фізичне виховання), галузі знань: 01 – Освіта [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (фізичне виховання), галузі знань: 01 – Освіта [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Від якості навчальних знань до якості освіти Smart and Young, 3 (4). pp. 48-54. ISSN 1

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху International Scientific and Practical Conference “World science”. Multidisciplinary scientific edition, Vol.3 (5(21)). pp. 50-54. ISSN 2413-1032

Nevedomsjka, Jevgenija and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process Problems and prospects of territories’ socio-economic development. pp. 264-266. ISSN 978-83-62683-10-9

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Health preserving conditions in school Біологія і хімія в рідній школі (2). pp. 15-18.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Health preserving conditions in school Біологія і хімія в рідній школі (2). pp. 15-18. ISSN 68828

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Сonditions to preserve the health of young people in modern school Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Drug addiction among young people and how to avoid it «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (19). pp. 10-14. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія нервової системи» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія та фізіологія нервової системи Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Cтан здоров’я українців та як його визначити Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 26-27 січня 2017 року). pp. 94-99.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2017) Influence of anabolic steroids on the health of athletes «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (18). pp. 27-31. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія людини з основами генетики» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Нормальна анатомія людини» для студентів спеціальності: 227 – Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань: 22 – Охорона здоров’я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей Scientific Journal «ScienceRise», 5(1) (22). pp. 25-31.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна and Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних і састійних робіт студ. вищ. навч. закл [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Вікова фізіологія та валеологія [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2016) Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Від якості навчальних завдань до якості освіти «Smart and Young», 1 (7). pp. 48-54.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2016) ВИВЧЕННЯ ФЕНОТИПОВИХ КОРЕЛЯЦІЙ У ПОПУЛЯЦІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Scientific Journal «ScienceRise», 22 (5/1). pp. 25-31. ISSN 2313-6286

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Формирование научных понятий у будущих специалистов Сборник статей научно-информационного центра «Знание» (уровень стандарта, академический уровень), 4. pp. 6-72. ISSN 6827-0151

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Conditions for maintaining health during training Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016., 6 (1). pp. 293-299. ISSN ББК 51.1(4УКР)0+74.580.053.34 П 24

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Михайловська, Таїсія Олексіївна (2016) HOW TO OVERCOME TEACHERS THE ANXIETY OF STUDENTS? Освітологічний дискурс. Фахове електронне наукове видання. – Київський університет імені Бориса Грінченка., 1 (13). pp. 131-144. ISSN 2312-5829

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) The impact of coral waters on living organisms International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (The goals of the WorldScience 2016, 1 (2(6)). pp. 6-10. ISSN 2413-1032

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Психогенетика : навч. посіб. 63671.

Неведомська Євгенія Олексіївна, Маруненко Ірина Михайлівна, Омері Ірина Дмитрівна (2016) Зоологія: навч. посіб. 63655.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2016) Ботаніка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] свідоцтво від 22.01.2016 р. № 63654.

Тимчик Олеся Володимирівна (2016) 63671.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Михайловська, Таїсія Олексіївна (2016) INFLUENCE OF STUDENT’S TEMPERAMENT ON HIS ANXIETY Щомісячний науковий журнал «Smart and Young», 1 (3). pp. 145-151.

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів "Генетика людини з основами психогенетики" .

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Антропологія: навчальний посібник з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Polska, Opole:.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) «HOMO SAPIENS У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ (АНТРОПОЛОГІЯ)» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Анатомія людини і спортивна морфологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Анатомія та фізіологія з основами генетики [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «HOMO SAPIENS У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ (АНТРОПОЛОГІЯ)» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» [Teaching Resource]

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2016) Свідоцтво про реєстрацію авторського права для студентів вищих навчальних закладів "Психогенетика" .

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Робоча навчальна програма «Анатомія та фізіологія людини з основами генетики» [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2016) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт Киівський університет Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Генетика з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Друге видання доопрацьоване Київський університет Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978966754876-7

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Психогенетика Київський університет Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 159.922

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Михайловська, Анна Петрівна (2015) Як визначити педагогу психологічний портрет студента? 1. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Левши. – М.: Книга, 1994. – 323 с. 2. Психофизиология: Учебник для вузов / Под ред. Ю.И. Александрова. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 3. Сперри Р.У. Перспективы менталистской революции. Возникновение нового научного мирово, 1 (1). pp. 158-166. ISSN 2312-5829

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Підручники з біології на зламі століть Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 110-115.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Газовані напої: пити чи не пити Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 2 (2). pp. 13-14.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Функції лімбічної системи у процесах навчання і пам’яті Біологія і хімія в рідній школі (5). pp. 5-7.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Інтродукція рослин у столичному дендропарку Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць., 1. pp. 104-109.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Яценко, Світлана Петрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Невропатологія. Навчально-методичний посібник для практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна (2015) Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Анатомія і фізіологія дитини. Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ Навчально-методичний посібник для практичних і самостійних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2015) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Teaching Resource]

Михайловська, Анна Петрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Про що розповість педагогу коефіцієнт асиметрії головного мозку студента Наукові здобутки студентів Інституту людини [Електронний ресурс] – К.: Інститут людини Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, 2015., 2 (2).

Маруненко Ірина Михайлівна, Тимчик Олеся Володимирівна, Неведомська Євгенія Олексіївна (2015) Генетика людини з основами психогенетики 60390.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Небезпека від газованих напоїв Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: збірник наукових праць ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (1). pp. 89-90.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Вікова фізіологія і валеологія [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Study of left- and right handedness students in their educational progress "ScienceRise" Scientific Journal «ScienceRise», 8 (3/1). pp. 11-15. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів (3). Київський університет Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-76-6

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Генетика людини з основами психогенетики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка, pp. 1-230. ISBN 978-966-7548-76-6

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) MATURATION OF THE BRAIN AND MENTAL HUMAN DEVELOPMENT Біологія і хімія в школі (1). pp. 2-5.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Анатомія та фізіологія людини з основами генетики. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Гіпотези походження еукаріотів Біологія і хімія в рідній школі (3). pp. 9-11.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Методика визначення біологічного віку школярів і студентів Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25 листопада 2015 р., м. Рівне / Мельник В.Й., Грицай Н.Б. – Рівне: Зень, 2015., 1 (1). pp. 303-308.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Вікова фізіологія і валеологія Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2015) Психофізіологія: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних робіт [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Дозрівання головного мозку і психічний розвиток (закінчення) Біологія і хімія в сучасній школі (2). pp. 6-9.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Psychogenetics Психогенетика. Посібник для вищих навчальних закладів . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966754876-7

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) From left eukaryotes Збірник наукових праць. IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Human Genetics with Fundamentals psychogenetics Генетика людини з основами психогенетики. Посібник (видання 2011, 2012, 2014) . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966754876-9

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Фізіологія людини [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Principles of Genetics: Teach method. guidances. for practical and independent work [for students. nebiol. spec. teach. bookmark.] [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Fundamentals of Biology and Genetics: Teach method. guidances. for practical and independent work [for students. nebiol. spec. HI. teach. bookmark.] - 10th ed., processing. and add. - K., Kyiv. University of Borys Grinchenko, 2014. - 68 p. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) How to ensure the independent work of students in the present conditions Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30-31 серпня 2014 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григор, 4 (3). pp. 167-169.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Dangerous plastics for youth health Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, (7 квітня 2014 р., м. Харків), 1 (1). pp. 383-384. ISSN 966-376-061-5

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) The preparatory stage in the formation of scientific concepts in students Подготовительный этап при формировании научных понятий у студентов. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД, 2 (1). pp. 149-151.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) WHAT WILL TELL CONSTITUTION TEACHER OF THE STUDENT BODY Київський університет імені Бориса Грінченка - Електроннне наукове видання «Освітологічний дискурс» - № 1 (5) (2014)., 1 (5). pp. 169-181. ISSN 966-378-061-4

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Human Physiology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Hygiene [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Яценко, Світлана Петрівна (2014) Neuropathology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна (2014) Age Physiology and valeology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Age Physiology, valeology and school hygiene [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Аnthropology [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна and Мойсак, Олександр Данилович (2014) Anatomy, Physiology and Medicine in the basics of choreography [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Anatomy and Рhysiology of children with the basics of genetics [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2014) Fundamentals of Natural Science [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2014) Введіть текст або адресу веб-сайту чи перекладіть документ Psychophysiology: Teach method. guidances. on practical work [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Valeologii Basics: Training method. guidances. for practical and independent work [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Волковська, Ганна Ігорівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Physiology of Higher Nervous Activity: Teach method. guidances for practical work [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Anthropology: a manual for practical work [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) A teaching aid constructed based tasks course " Age Physiology, valeology and school hygiene" of the program of high school students for non-biological specialties. [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2014) Human Anatomy: Teach method. guidances. for practical and seminars [for students. nebiol. HI specialties. teach. bookmark.] [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Анатомія людини. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Анатомія, фізіологія, патологія з основами валеології. Програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Anthropology. The work program of the course [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Антропологія. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Вікова фізіологія і валеологія. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Фізіологія людини. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Вікова фізіологія і валеологія. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Вікова фізіологія і шкільна гігієна. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2014) Гігієна. Робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2013) The dangers to the health of young people in today's world Актуальні проблеми здоров*язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття, 1 (1). pp. 93-107. ISSN 978-966-493-700-6

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2013) The dangers to the health of young people in today's world Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття, 3 (1). pp. 93-107. ISSN 978-966-493-700-6

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2013) Associations between the constitution of the human body, its temperament and introversion-extraversion Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 1 (5). pp. 125-127. ISSN 966-376-061-7

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2013) Endocrine glands Біологія і хімія в сучасній школі (6). pp. 8-12.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2013) Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи "Центр учбової літератури", Київ. ISBN 978-617-673-136-8

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Zoology: textbook for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Impact factor of functional brain asymmetry students in their memory Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (А_43). pp. 261-264. ISSN ББК 88.37я43_А43

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Influence of electromagnetic radiation on the body young Педагогіка здоровя. pp. 227-231. ISSN ББК,51.1.+74.580.053.34

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2012) BOTANY: A manual for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Бондаренко, Юрій (2012) The influence on the body radiation from mobile phones Біологія і хімія в сучасній школі (1). pp. 20-21.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) How to avoid drug use among Культура безпеки і здоровя (1). pp. 32-37. ISSN 978.966.2600-00-1

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Zoology: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2011) Information culture future teachers in today's information society Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и вузе. (И61). pp. 231-234. ISSN 978-5-94845-217-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Formation valelohicаl culture of future teachers of physical education Вісник Черкаського університету, 3 (191). pp. 65-68. ISSN 2076-586Х

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Methods of designing tests for testing in biology Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 22: збірник наукових праць (22). pp. 315-319. ISSN 966-376-062-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) The risk of adverse pollutants Modern Food Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції 20-22 травня 2010 р.. pp. 154-156. ISSN 966376-062-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Botany: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Methodical support for independent work of students in the introduction of credit-modular training in universities of Ukraine Современные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. Сборник материалов международной научно-практической конференции, 3 – 5 февраля 2010 г., г.Москва. pp. 60-62.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Independent work of students in the introduction of credit-modular training Вища освіта України. – Додаток 4, том VII (25). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»., 4 (7). 271 -278.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Research attitudes of young people to drinking beer Біологія і хімія в школі (6). pp. 21-27.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Бондаренко, Юрій (2010) Cell Phones and youth health Проблеми формування здорового способу життя у молоді: Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. p. 34. ISSN 966-376-061-5

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Impact factor of functional brain asymmetry students on their temperament Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (2).

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Preventing drug use among students in social work educators Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] (2).

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) A brief historical sketch of environmental studies Біологія і хімія в школі (1). pp. 41-44.

This list was generated on Tue Apr 20 02:08:54 2021 EEST.