Items where Author is "Суліцький, Вадим Володимирович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Суліцький, Вадим Володимирович and Іванів, Софія-Емілія Андріївна (2021) Оцінка ризиків і потреб у період нагляду за правопорушниками під час їх знаходження на обліку в органах пробації The VII International Science Conference «Modern trends in development science and practice». pp. 459-465. ISSN 978-1-68564-516-8

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Проблеми суїцидальної активності серед засуджених в установах виконання покарань Trends in the scientific development. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. pp. 317-322.

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Підготовка соціальних працівників до вирішення конфліктних ситуацій Science, theory and practice. Abstracts of XXIX International Scientific and Practical Conference. pp. 418-424. ISSN 978-1-63848-651-0

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Психолого-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка», 5 (35). pp. 288-292. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Клішевич, Наталія Анатоліївна and Суліцький, Вадим Володимирович (2021) The role of repentance of convicts in the process of their correction and resocialization Society. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference, 3. pp. 305-315. ISSN 1691-5887; 2256-0629

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Settlement of interpersonal conflicts of youth in the professional activity of a social worker Інноваційна педагогіка, 2 (33). pp. 102-105. ISSN 2663-6085; 2663-6093

Суліцький, Вадим Володимирович and Іванів, Софія-Емілія Андріївна (2021) Соціально-педагогічна робота працівників органів пробації щодо виправлення та ресоціалізації засуджених The XII International Science Conference «Advances in Technology and Science». pp. 185-189. ISSN 978-1-63732-133-1

Суліцький, Вадим Володимирович and Іванів, Софія-Емілія Андріївна (2021) Інститут пробації як система виконання покарань у світовій пенітенціарній практиці IV Міжнародна наукова конференція «Prospects and achievements in applied and basic sciences». pp. 240-246. ISSN 978-1-63684-355-1

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Соціально-педагогічна профілактика повторного кримінального правопорушення неповнолітніми III International science conference on e-learning and education. pp. 310-315. ISSN 978-1-63684-354-4

Суліцький, Вадим Володимирович and Болотна, Анна Володимирівна (2021) Розвиток соціально-виховного потенціалу батьків неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення The VI International Science Conference «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society». pp. 417-423. ISSN 978-1-63684-340-7

Суліцький, Вадим Володимирович and Магрюк, Вікторія Андріївна (2020) Social And Pedagogical Work With Women Who Are In Conflict With Law Інноваційна педагогіка, 2 (25). pp. 194-198. ISSN 2663-6093

Суліцький, Вадим Володимирович and Конопацька, Юлія Володимирівна (2020) Social risks of adult repeated crime of adolescents in conflict with the law Інноваційна педагогіка, 1 (24). pp. 231-235. ISSN 2663-6093

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Psychological service in Ukraine’s penitentiary system: history and experience HABITUS, 1 (12). pp. 203-210. ISSN 2663-5208; 2663-5216

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Legal support for the activities of psychologists in correctional facilities Znanstvena misel journal, 1 (44). pp. 30-33. ISSN 3124-1123

Клішевич, Наталія Анатоліївна and Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Motivational readiness of students to work with convicted prisoners in Ukraine Society. Integration. Education., 1 (1-2020). pp. 424-431. ISSN 2256-0629

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Parable-therapy in work with a clients Danish Scientific Journal (DSJ), 3 (36). pp. 46-49. ISSN 3375-2389

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Effectiveness of Social and Pedagogical Prevention of Suicidal and Self-Destructive Behavior Among Students Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (8 (322). pp. 256-264. ISSN 2227-2844

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Theory and practice of psychological autopsy on the facts of suicide Актуальные вопросы судебно-психологической экпертизы, 9 (1). pp. 158-161.

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Psycholinguistics in the technology of the psychological portrait of the person Сучасні тенденції розвитку науки. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 липня 2018 року). pp. 61-62.

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) Current research on suicidal behavior in the United States Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірних тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів. 27-28. pp. 28-29.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) Developmental history and guiding their improvement to work service of psychologists for the penal system Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. pp. 83-85.

Словник, енциклопедія, довідник

Петрочко, Жанна Василівна and Суліцький, Вадим Володимирович and Лехолетова, Марина Миколаївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Кремінь, В.Г. and Луговий, В.І. and Топузов, О.М. and Сисоєва, С.О. and Ляшенко, О.І. and Максименко, С.Д. and Ничкало, Н.Г. and Саух, П.Ю. and Березівська, Л.Д. and Бех, І.Д. and Биков, В.Ю. and Гальченко, М.С. and Заченко, В.В. and Калашнікова, С.А. and Кириченко, М.О. and Лук`янова, Л.Б. and Панок, В.Г. and Радкевич, В.О. and Савченко, О.Я. and Слюсаревський, М.М. and Сухомлинська, О.В. (2021) Encyclopedia of Education Колективний. Юрінком Інтер, Київ.

Conference or Workshop Item

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Осужденные: возможность получения высшего образования In: Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці - прогрес майбутнього, 15-16 травня 2020 року, Одеса.

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Притча-терапія в роботі з клієнтами In: «Сучасний вимір психології та педагогіки», 22-23 травня 2020 року, Львів.

Суліцький, Вадим Володимирович and Магрюк, Вікторія Андріївна (2020) Соціально-педагогічна робота з жінками, які перебувають в конфлікті з законом In: Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті, 20-21 березня 2020 року, Одеса.

Суліцький, Вадим Володимирович and Конопацька, Юлія Володимирівна (2020) Соціальна профілактика повторної злочинності підлітків, які перебувають у конфлікті з законом In: Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук, Харків.

Суліцький, Вадим Володимирович (2019) Social officer in the prison service of Ukraine: basic requirements for professional readiness In: Теоретико-методологічні засади та сучасний досвід розроблення професіограм працівників системи МВС України: зб. тез Міжнар. наук.-практ. круглого столу, 26 вересня 2019 року, Київ.

Суліцький, Вадим Володимирович and Резніченко, Вероніка Горгіївна (2019) Social prevention of illegal behavior by public organizations In: Стан та перспективи розвитку педагогіки та психологіх в Україні та світі, 6-7 вересня 2019 р., Київ.

Суліцький, Вадим Володимирович and Ільтяєва, Тетяна Олександрівна (2019) Professional training of a social worker for work with prisoners in prison In: Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріорітетні напрями наукових досліджень, 12-13 липня 2019 р., Київ.

Суліцький, Вадим Володимирович and Радомська, Дарія Юріївна (2019) The state and prospects for the development of mediation in Ukrainian schools In: Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології, 21-22 червня 2019 р., Львів.

Суліцький, Вадим Володимирович (2018) The modern role of the psychological service in working with convicts In: International Multidisciplinary Conference.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) Training of psychologists to work with convicts suffering tuberculosis In: Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ, 24 листопада 2017 року, м. Київ.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) The psychological methods of suicide prevention in prisons is elaborated. In: Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування, 27-28 жовтня 2017 року, м. Львів.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) The role and reprehensible ect of attitude convict to completed offens In: Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики, 13-14 жовтня 2017 року, Харків.

Teaching Resource

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна конфліктологія" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціально-педагогічна робота з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті із законом" [Teaching Resource]

Веретенко, Тетяна Григорівна and Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Кваліфікаційна магістерська робота: методичні рекомендації [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Практикум із соціальної роботи: Тренінг: Детекція брехні [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Детекція брехні" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з ведення переговорів" [Teaching Resource]

Дуля, Аліна Володимирівна and Суліцький, Вадим Володимирович (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна геронтологія" [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: «Соціальна конфліктологія» [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2019) [Teaching Resource]

Суліцький, Вадим Володимирович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів» [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 8 02:10:20 2021 EET.