Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності" та рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | Г | Е | К | Л | М | П | С | Т | Х | Ц | Ч
Кількість елементів: 78.

В

Василевич, Марта Олексіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Скрипка. [Навчально-методичні матеріали]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна та Бутенко, Тетяна Максимівна (2017) Підбір педагогічного репертуару як основа розвитку фахової підготовки студентів-піаністів Наукові записки, 133. с. 60-68. ISSN 2310-371Х

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича переддипломна практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент II курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Спеціальний інструмент (фортепіано) [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Навчально-методичні матеріали]

К

Куришев, Євген Володимирович (2017) В обіймах музики. Джаз. с. 15-17.

Куришев, Євген Володимирович (2017) Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури Науковий часопис. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). с. 51-55.

Куришев, Євген Володимирович та Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). с. 73-78. ISSN КВ 8820

Куришев, Євген Володимирович та Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інструментально-педагогічний практикум» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Рабочая программа учебной дисциплины "Инструментально-педагогический практикум" [Навчально-методичні матеріали]

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (157). с. 88-91. ISSN 978-966-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня [Навчально-методичні матеріали]

М

Мастерських, Олександр Миколайович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Відео-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Впровадження педагогічних умов формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (157). с. 118-123. ISSN 978-966-7406-57-8

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Специфіка підготовки учнів-духовиків до публічного виступу Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя (9). с. 112-114. ISSN 978-966-416-434-1

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент (духові інструменти)» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво». [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Робоча програма з дисципліни "Спеціальний інструмент (духові інструменти)" [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Борисова, Світлана Володимирівна (2017) Вплив музичного мистецтва на формування ціннісних орієнтацій молоді Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (307). с. 81-88. ISSN 2227-2844

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Борисова, Світлана Володимирівна (2017) Національна самосвідомість майбутніх учителів музичного мистецтва: професійна підготовка та емоційно-ціннісний контекст Перспективы развития высшей школы (10). с. 334-337. ISSN 978-985-537-102-2

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» [Навчально-методичні матеріали]

С

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Вбудовані додатки до музичних програм" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мастеринг» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни звукопідсилююча апаратура та основи звукозапису [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи звукорежисури [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи режисури та монтажу відеокліпів [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи звукорежисури [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) ІКТ в галузі музичного мистецтва (музичне мистецтво) [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) ІКТ в галузі музичного мистецтва (сольний спів) [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Спеціальний інструмент Домра. Гітара [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Музичний інструмент (домра, гітара) [Навчально-методичні матеріали]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Музичний інструмент (домра, гітара) [Навчально-методичні матеріали]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2017) Стилістика виконання старовинної музики на прикладі творів Й.С. Баха Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Використання дидактичних ігор у процесі формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музичного мистецтва Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (159). с. 136-140. ISSN 2415-7988

Сподаренко, Віктор Михайлович та Пляченко, Тетяна Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання музичного інструмента у вищій школі" [Навчально-методичні матеріали]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2017) Сучасні аранжування та перекладення п’єс для баяна й акордеона в аспекті звуко-тембрової специфіки інструментів Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). с. 92-96. ISSN 2518-766Х

Т

Тітович, Валерій Іванович (2017) Аплікатура в клавірних творах Й.С.Баха Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. (21(26)). с. 93-96.

Тітович, Валерій Іванович (2017) Фортепіанний дует [Навчально-методичні матеріали]

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2017) Передумови становлення іспанської клавірної школи Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти., 22(27) (2). с. 216-221.

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2017) Педагогічно-виконавські принципи В.В.Топіліна Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (23(28)). с. 140-144.

Х

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2017) Особливості інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях концертмейстерського класу Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). с. 168-171. ISSN 2518-766Х

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Комп'ютерне аранжування [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Навчально-методичні матеріали]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) "Чарівницям"-60! Журнал Музика.

Цей список був створений у Sun Mar 24 11:47:21 2019 EET.