Items where Author is "Мережко, Юлія Валеріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 71.

Article

Мережко, Юлія Валеріївна and Ovcharenko, Natalia and Moskva, Olena and Neboga, Olesya and Kosiak, Liudmyla (2021) Technological competence of future music teachers: diagnostic and formative methods Amazonia Investiga, 10 (48). pp. 238-247. ISSN 2322-6307

Мережко, Юлія Валеріївна and Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Development of Aural Recall of the Novice Singers in Musical and Theoretical Cycle Classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 6. pp. 99-104. ISSN 2518-766X

Мережко, Юлія Валеріївна and Марченко, Катерина Олександрівна (2021) Features of professional mobility formation of future vocal teachers in the process of professional training Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (75). pp. 132-137. ISSN 1992-5786

Мережко, Юлія Валеріївна and Ходоровська, Ірина Миколаївна (2020) Development of artistic mentality of novice singers in the classes of music and theoretical disciplines Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць (28). pp. 302-310. ISSN 2309-9763

Мережко, Юлія Валеріївна and Лєвіт, Дмитро Анатолійович and Петрикова, Оксана Петрівна and Гмиріна, Світлана Вікторівна and Касянчук, Марія Сергіївна (2020) Experimental and Research Verification of the Methodology of Forming the High School Students’ Artistic Taste for the Vocal Heritage (Late XIX-Early XX Century) International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (4). pp. 309-321.

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2019) The artistic heritage of Ukrainian composers of the late XIX -early XX century: vocal and performance aspect Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (1). pp. 354-359. ISSN 2226–3209; 2409–0506

Мережко, Юлія Валеріївна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2019) Formation of the skills of independent study of future teachers of music art on voice placement Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №14. (26). pp. 75-83. ISSN 2664-1909

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2018) Vocal development of begginer singers during leisure activities Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць (40). pp. 178-187. ISSN 2225-7586

Мережко, Юлія Валеріївна (2018) Experimental technique of formation of artistic tastes of pupils in the process of Ukrainian vocal heritage studying (end of XIX -beginning of XX century) Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2). pp. 103-112. ISSN 2313-7525

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Artificial task as scientific defense: philosophical and historical aspect Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 255-266. ISSN 2312-5829

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна and Леонтієва, Софія Леонідівна (2017) Vocal and performing training of future artists-vocalists in high school based on interdisciplinary integration Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (23) (139). pp. 71-74. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Formation of vocal-stage mastery of the future singer-novice on vocal lessons Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України XX століття. pp. 158-161. ISSN 978-966-452-253-0

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Musical didactic game as part of musical education, training and development of modern preschool children Музичний керівник (8). pp. 4-7.

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 619-625.

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Boris Grinchenko:role in reforming national education Культурно-мистецькі обрії - 2016 (2). pp. 32-34.

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Innovative Activity as Component of Future Music Teacher’s Professional Training Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал (1). pp. 76-79.

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Innovative activity as a component of future music teacher's proffessional trainings Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (1). pp. 76-79. ISSN 2518-766Х

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Formation of artistic taste of primary school pupils based on the national vocal music heritage Мистецтво та освіта (1(79)). pp. 13-16. ISSN 2308-8885

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Pedagogical activity of Ukrainian composers of the late XIX - early XX century in the context of development of theory and methodology of music education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 24 (19). pp. 127-130.

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2015) The Formation of Interest of Students to the Musical Heritage of the Ukrainian Composers The advanced science journal, 3. pp. 50-55. ISSN 2219-746X

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Innovative as a component of future music teacher's professional trainings Ars musicae: музично-освітологічний дискурс (2).

Петрикова, Оксана Петрівна and Мережко, Юлія Валеріївна (2015) The formation of interest students to the musical heritage of the ukrainian composers The Advanced Science Journal (USA). pp. 50-54. ISSN 2219-746X EISSN 2219-7478

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Інтегрований спецкурс у формуванні загальнокультурної компетентності майбутніх учителів музики Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 641-650.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Вокальний брейн-ринг Конкурсно-ігрова програма для учнів старшої школи Учитель музичного мистецтва (№ 09).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Комплексні, інтегровані, бінарні музичні заняття: у чому відмінність? Музичний керівник (№ 05).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Інтерактивні методи навчання старшокласників на позакласних заняттях співу Учитель музичного мистецтва (№ 04).

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Preparing future teachers of music the use of integrated types of lessons in professional activities ARS MUSICAE: музично-освітологічний дискурс (1). pp. 69-72.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики. pp. 184-186. ISSN 9789662538069

Мережко, Юлія Валеріївна and Джурко, Вікторія Леонідівна (2014) Аrtistic and educational value of the vocal heritage of the west Ukrainian composers of the late 19th – early 20th century Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Частина 2., 16(21) (14). pp. 234-237.

Мережко, Юлія Валеріївна (2013) Interactiv methods and techniques for senior pupils on the basis of studying of the ukrainian vocal music Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 14 (15(20)). pp. 107-114.

Мережко, Юлія Валеріївна (2013) Pedagogical conditions of artistic tastes creation of senior school students by using of vocal heritage of ukrainian composers Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, № 4. pp. 71-77.

Мережко, Юлія Валеріївна (2011) Ensuring cultural foundations of understanding the vocal works of Ukrainian high school students (II half of XIX - early XX century) Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова .Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 27-29 квітня 2011 року. (11(16)). pp. 281-286.

Мережко, Юлія Валеріївна (2010) Prosodic-acoustic analysis of the vocal works of art as a form of artistic tastes of high school students Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №14.Теорія і методика мистецької освіти:зб.наукових праць / До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова (9(14)). pp. 78-83. ISSN КВ 8820

Мережко, Юлія Валеріївна (2009) Activation of creative expression in the performance of senior Ukrainian composers Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 22-24 квітня 2009 року до 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. (8 (13)). pp. 163-167. ISSN КВ 8818

Monograph

Мережко, Юлія Валеріївна and Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Bulding of ethnocultural competence of the future teacher of musical art in higher educational institutions Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors: monograph, Baltija Publishing, Ріга, Латвія.

Мережко, Юлія Валеріївна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2020) Formation of professional competence of the future vocal teacher by means of multimedia technologies Колективна (три і більше авторів). Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph. Izdevnieciba “Baltija Publishing, Riga, Влоцлавек, Польща.

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна and Леонтієва, Софія Леонідівна (2017) Musical - didactic game as a part of musical education, upbringing and development of modern preschool children Колективна (двоосібна). Publishing House WSZiA, Polska, Opole.

Book

Мережко, Юлія Валеріївна and Шепеленко, Ганна Борисівна (2020) Вокальні твори українських композиторів кінця XIX – початку XXI століття Інтерсервіс, Київ, Україна. ISBN 978-966-999-087-7

Thesis

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Teaching Resource

Мережко, Юлія Валеріївна and Сбітнєва, Олена Федорівна (2021) Working curriculum "Methods of teaching disciplines in music (methods of teaching vocals)" [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2021) Методика викладання сольного співу (охорона голосу) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Кацалап, Олена Вікторівна (2021) Виробнича практика (асистентська / безвідривна) (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: другий (магістерський), освітньо-професійна програма: 025.00.02 Сольний спів; VІ курс) [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна and Мережко, Юлія Валеріївна (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни "Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Methodology of teaching solo singing [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Methodology of teaching disciplines in musical art (vocal teaching technique) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) History of Art: History of vocal art [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) The program of practice is industrial, professional (assistant, inseparable) in specialization [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Чернета, Тетяна Олександрівна (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни "Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Сольний спів) Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Methods of teaching music disciplines (vocal teaching technique) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Method of teaching solo singing [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Method of teaching solo singing [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна and Чернета, Тетяна Олександрівна (2019) Програма практики Виробнича, професійна(асистентська, безвідривна)зі спеціалізації практика» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (сольний спів) освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 025.00.02 Сольний спів спеціалізації "Педагогіка вищої школи" [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Method of teaching solo singing [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Industrial, professional (assistant) specialization practice [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Vocal ensemble [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Vocal ensemble [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Methodology for teaching vocals in high school [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Vocal ensemble [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Methodology for teaching vocals in high school [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Vocal and pedagogical Workshop [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Vocal-pedagogical workshop [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Methodology of teaching solo singing [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) The method works with the vocal ensemble [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Production, professional (assistant) with specialization (unseparated) practice [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2016) Pedagogical practice (production, pre-diploma) (continuous) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Theory of music education [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Course "Development of artistic tastes of high school students on the basis of integrative approach" [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Theory of music education [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Aug 8 02:09:59 2022 EEST.