Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Е | К | Л | М | П | С | Т | Х | Ц | Ч
Number of items: 80.

Б

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Berenbein I. S. Mykola Lysenko’ Performing Pianism as a Factor for the Formation of National Romantic Style Concept Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий журнал, 4 (37) (5 (37)). pp. 55-63. ISSN 2414-052X

В

Василевич, Марта Олексіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Скрипка. [Teaching Resource]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Концертмейстерський клас ІІ курс [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна and Економова, Ольга Серафимівна and Бутенко, Тетяна Максимівна (2017) Selection of pedagogical repertoire as a basis for the development of vocational training for pianists Наукові записки, 133. pp. 60-68. ISSN 2310-371Х

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Production work program (teaching) practice (XII semester) [Teaching Resource]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Work program production pre-diploma practice (XII semester) [Teaching Resource]

Е

Економова, Ольга Серафимівна and Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано IV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІ курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент II курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Додатковий музичний інструмент IV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІІI курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2017) Основний музичний інструмент. Фортепіано ІV курс [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2017) Спеціальний інструмент (фортепіано) [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

К

Куришев, Євген Володимирович (2017) В обіймах музики. Джаз. pp. 15-17.

Куришев, Євген Володимирович (2017) Instrumental-pedagogical practical work in the system of professional training of undergraduate students. Науковий часопис. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). pp. 51-55.

Куришев, Євген Володимирович and Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Беренбейн, Інеса Самійлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти (23(28)). pp. 73-78. ISSN КВ 8820

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент (фортепіано)» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Program of academic discipline "Instrumental-pedagogical workshop" [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Сподаренко, Віктор Михайлович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Інструментально-педагогічний практикум» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня. [Teaching Resource]

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) The peculiarities of the performing preparation of the future teachers of music Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (157). pp. 88-91. ISSN 978-966-7406-57-8

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» для студентів ІІ курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» напряму підготовки 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів» першого (бакалаврського) освітнього рівня [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни « Фортепіано» для студентів І курсу галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» професійного спрямування «Сольний спів». [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Program of educational discipline of piano for students of the first form. [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Економова, Ольга Серафимівна (2017) Program of educational discipline of piano for students of the second form [Teaching Resource]

М

Мастерських, Олександр Миколайович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Відео-інформаційні технології» [Teaching Resource]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент (духові інструменти)» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво». [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) The introduction of pedagogical conditions of formation of professional valve system among the students of artistic and pedagogical specialities in the process of musical performing activity Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (157). pp. 118-123. ISSN 978-966-7406-57-8

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Specification of preparation of ownership to public expression Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя (9). pp. 112-114. ISSN 978-966-416-434-1

Плохотнюк, Олександр Сергійович (2017) Робоча програма з дисципліни "Спеціальний інструмент (духові інструменти)" [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Борисова, Світлана Володимирівна (2017) National self-consciousness of future teachers of musical art: professional training and emotional and value context Перспективы развития высшей школы (10). pp. 334-337. ISSN 978-985-537-102-2

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Борисова, Світлана Володимирівна (2017) The influence of musical art on the formation value orientations of young people Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 1 (307). pp. 81-88. ISSN 2227-2844

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2017) Робоча програма «Виробнича (зі спеціалізації) практика» [Teaching Resource]

С

Салан, Катерина Олександрівна (2017) ІКТ в галузі музичного мистецтва (сольний спів) [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) ІКТ в галузі музичного мистецтва (музичне мистецтво) [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи звукорежисури [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи режисури та монтажу відеокліпів [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Основи звукорежисури [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни звукопідсилююча апаратура та основи звукозапису [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мастеринг» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Вбудовані додатки до музичних програм" [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Музичний інструмент (домра, гітара) [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас IV курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Оркестровий клас ІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Спеціальний інструмент Домра. Гітара [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІV курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІІ курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Основний музичний інструмент Домра. Гітара ІV курс [Teaching Resource]

Сахарова, Лідія Олександрівна (2017) Музичний інструмент (домра, гітара) [Teaching Resource]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2017) Стилістика виконання старовинної музики на прикладі творів Й.С. Баха Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Соболь, Наталія Віталіївна (2017) Usage of didactic games during the process of future music teachers’ artistic tolerance formation Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (159). pp. 136-140. ISSN 2415-7988

Сподаренко, Віктор Михайлович and Пляченко, Тетяна Миколаївна (2017) Program of academic discipline "Method of teaching a musical instrument in a Higher education" [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2017) Сучасні аранжування та перекладення п'єс для баяна й акордеона. Частина І НМЦ видавничної діяльності Київького університету імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2017) Modern arrangements and transcriptions of pieces for accordion in terms of sound timbre instruments specificity Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 92-96. ISSN 2518-766Х

Т

Тітович, Валерій Іванович (2017) Piano duo [Teaching Resource]

Тітович, Валерій Іванович (2017) Fingering in clavier works of J.S.Bach. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. (21(26)). pp. 93-96.

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2017) Pedagogical-carrying out principles of V.V.Topilin Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. (23(28)). pp. 140-144.

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2017) Prerequisites for the establishment of the Spanish clavier school Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти., 22(27) (2). pp. 216-221.

Х

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2017) The features of instrumental and performance training of future music teacher at concertmaster classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 168-171. ISSN 2518-766Х

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Комп'ютерне аранжування [Teaching Resource]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) "Charivnytsy"-60! Журнал Музика.

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:35 2024 EET.