Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | С | Т | У
Number of items: 107.

Б

Бровко, Катерина Андріївна (2018) Creation of an educational environment in a student group as an effective condition for the formation of the corporate culture of student youth In: «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології», 16 травня 2018 року, Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.

Бровко, Катерина Андріївна (2018) The influence of the academic group curator on the forming of students corporate culture World Science. Multidisciplinary Scientific Edition, 4 (3). pp. 16-20. ISSN 2413-1032

Бровко, Катерина Андріївна (2018) E-environment as a component of corporate culture at the universities of the French Republic Молодь і ринок (2(157)). pp. 133-137. ISSN 2308-4634

Бровко, Катерина Андріївна (2018) The role of emotional intelligence in shaping the corporate culture of students In: Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи», 15 червня 2018 року, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Бровко, Катерина Андріївна (2018) Formation of the corporate culture of students on the basis of a competent approach In: VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 20 березня 2018 р, Національний авіаційний університет.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Integrated courses in the practice of training preschoolers of preschool children Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. pp. 28-31.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Every day - in happiness Дошкільне виховання (9). pp. 2-6.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Influence of the idea of the New Ukrainian School on the content of the activity of teachers of pre-school establishments Освітній простір України (12). pp. 7-14. ISSN 2409-9244

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Integrated courses in the educational process of higher education: advantages and disadvantages Інноватика у вихованні (7). pp. 17-27. ISSN 2411-4553

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Як чарівна Фея присипляє дітей: усе про денний сон Вихователь-методист дошкільного закладу (7). pp. 35-48.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Рух+гра= рухлива гра, або як позбутися гіподинамії Вихователь-методист дошкільного закладу (7). pp. 49-58.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Чому діти не хочуть виконувати трудові доручення Вихователь-методист дошкільного закладу (11). pp. 57-61.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Влияние родителей на формирование у детей положительного отношения к книге Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации. pp. 26-28. ISSN 978-985-498-797-2

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Методика викладання фахових дисциплін [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Гапченко, В. (2018) Formation of emotional-value attitude to nature of children of the five years of life by the means of artistic word Молодий вчений (8.1). pp. 7-11. ISSN 2313-2167

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Ранкова гімнастика від А до Я Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 41-50.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Ранок радісних зустрічей Вихователь-методист дошкільного закладу (1). pp. 27-35.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна (2018) Запрошуємо до столу, або як виховувати культуру харчування Вихователь-методист дошкільного закладу (3). pp. 36-47.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна (2018) Дитяча література з практикумом(ОР Молодший спеціаліст) [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна (2018) Прогулянка — час яскравих вражень, активності й пізнання Вихователь-методист дошкільного закладу (6). pp. 52-60.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя (молодший дошкільний вік) Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0889-8

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки Вихователь-методист дошкільного закладу (4). pp. 23-27.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Рухницька, П. (2018) The role of fairy tales VO Sukhomlinsky in the process of educating the moral and ethical qualities of older preschool children Молодий вчений (8.1). pp. 18-21. ISSN 2313-2167

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) How fun and interesting it is to prepare for a walk Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 24-31.

В

Васьківська, Галина Олексіївна and Паламар, Світлана Павлівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2018) Psychodidactic determinants of development of children of preschool age Wiadomości Lekarskie. pp. 1207-1214. ISSN 0043-5147

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2018) Dynamics of changes in the value system in choosing a pedagogical profession Молодий вчений (8.1). pp. 22-26. ISSN 2304-5809

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Aspects of the formation of mathematical competence in children of the senior preschool age In: ХХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 28 вересня 2018 року, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 199-203.

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Воспитание у детей старшего дошкольного возраста ценностного отношения к природе Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации. pp. 29-31. ISSN 978-985-498-797-2

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Formation of value orientations of the future preschool teacher in the process of professional training in the conditions of modern higher educational institution Молодий вчений. pp. 27-32. ISSN 2304-5809

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Організація і управління в дошкільній освіті. Змістовий модуль «правові аспекти управління» [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Training of masters to management of innovative activity of the institution of preschool education Освітній простір України (14). pp. 69-76. ISSN 2409-9244

Волинець, Юлія Олександрівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом(ОР Молодший спеціаліст) [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). pp. 44-48. ISSN 2078-2128

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Problem of responsibility as a component of the professional readiness of the future preschool teacher in non-audit activity Молодий вчений (8.1). pp. 33-37. ISSN 2304-5809

Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Problem of responsibility as a component of the professional readiness of the future preschool teacher in non-audit activity Молодий вчений. pp. 33-37. ISSN 2304-5809

Г

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Рух + гра = рухлива гра, або Як позбутися гіподинамії Вихователь-методист дошкільного закладу (7). pp. 40-60.

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Optimization of pre-school age children's motor activity during conducting the morning gymnastics Молодий вчений (8.1). pp. 38-41. ISSN 2304-5809

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Healthy day as one of components of the active motor regime of pre-school education establishment: pedagogical support Молодий вчений (8.1). pp. 42-46. ISSN 2304-5809

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Improvement of professional training of future educators to the implementation of physical educational and recreational activities in preschool educational institution Освітній простір України (14). pp. 141-146. ISSN 2409-9244

Голота, Наталія Миколаївна (2018) The peculiarities of students' perception of space and time categories Молодий вчений (8.1). pp. 53-58. ISSN 2304-5809

Д

Данієлян, Анаіт Яшевна (2018) Університетські студії: лідерствослужіння [Teaching Resource]

Данієлян, Анаіт Яшевна (2018) Університетські студії [Teaching Resource]

Данієлян, Анаіт Яшевна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2018) The formation of future teachers interest to learning by quest-technologes means Молодий вчений (8.1). pp. 59-63. ISSN 2304-5809

К

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Problems of the educator and teacher in the pedagogical heritage of Grigory Vaschenko Григорій Ващенко як один з фундаторів української національної школи й освіти. pp. 25-28.

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Active approach in the preparation of organizers of preschool education to professional activity Молодий вчений (8.1). pp. 64-70. ISSN 2304-5809

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Професійна підготовка магістрів дошкільної освіти: діяльнісний підхід Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 188-200. ISSN 978-966-2716-99-3

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна (2018) Preparation of future teachers of preschool education to organization of project activity Молодий вчений (8.1). pp. 71-75. ISSN 2304-5809

Козак, Людмила Василівна (2018) The formating of future teacher's innovative potential Освітній простір України (13). pp. 54-60. ISSN 2409-9244

Козак, Людмила Василівна (2018) Проектна діяльність у навчальних закладах [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна (2018) Інноваційні технології навчання [Teaching Resource]

Козак, Людмила Василівна (2018) Pedagogical monitoring as technology of managing quality of education Педагогічна освіта: теорія і практика (30). pp. 40-45. ISSN 2311-2409

Козак, Людмила Василівна and Швидка, Ірина Анатоліївна (2018) Quality of preschool education at the modern stage Освітологічний дискурс (3-4). pp. 198-208. ISSN Online: 2312-5829.

Козак, Людмила Василівна and Швидка, Ірина Анатоліївна (2018) The Use of TPVS Methods in Working with Preschoolers Using ICT Technologies Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology (1). pp. 114-121. ISSN 2521-1234 online

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Роль рефлексивной культуры в профессиональном развитии педагогов дошкольных. Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к. pp. 13-15. ISSN 978-985-498-797-2

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти підготовка дітей до навчання грамоти в контексті педагогіки партнерства: неперервність дошкільної та початкової освіти Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,. pp. 205-214. ISSN 978-966-2716-99-3

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Verbal encouragements as effective mean of forming of confidence for children of preschool age Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (14). pp. 167-180. ISSN 2072-4772

Кондратюк, Світлана Григоріївна (2018) Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age Wiadomości Lekarskie (6). pp. 1207-1214.

Л

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Modern trends of development of labor education of children of preschool age Молодий вчений (8.1). pp. 76-79. ISSN 2304-5809

М

Машовець, Марина Анатоліївна and Бровко, Катерина Андріївна (2018) Методика формування елементів математики [Teaching Resource]

Машовець, Марина Анатоліївна and Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2018) Основи природничо-математичних наук з методикою [Teaching Resource]

Машовець, Марина Анатоліївна and Науменко, Марина Сергіївна (2018) Features of emotionally-valued communication in the modern ukrainian family Молодий вчений (8.1). pp. 80-84. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2018) Values in the context of the "competent system of preschool education" in the european evaluation measurement Молодий вчений (8.1). pp. 85-88. ISSN 2304-5809

П

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Педагог для дошкільника: хто він? Вихователь-методист дошкільного закладу (1). pp. 4-10.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) 5 steps to improve the activities of the institution of preschool education Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 15-19.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність In: III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір", 31 травня -1 червня 2018 року, м.Луцьк.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) An integrative function of Art in the formation of child's creative personality Мистецтво та освіта. pp. 22-26. ISSN 2308-8885

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Ранній розвиток дитини: потреба соціуму чи батьківські амбіції? Вихователь-методист дошкільного закладу (10). pp. 23-30.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Pedagogical support of formation of culture of servant leadership from preschool techers Научное электронное издание локального распостронения "Гармонизация психофизического и социального развития дошкольников".

Половіна, Олена Анатоліївна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2018) Основи природознавства з методикою [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Ecological and natural competence formation of preschool age children: health-preserving approach Молодий вчений (8.1). pp. 47-52. ISSN 2304-5809

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Кондратець, Інна Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Методика ознайомлення дітей з мистецтвом [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна and Ліпчевська, І.Л. (2018) Continuity of preschool education and a new Ukrainian school Інноватика у вихованні (7). pp. 203-214. ISSN 2411-4553

Половіна, Олена Анатоліївна and Ліпчевська, І.Л. (2018) Actual problems of perspectiveness of content of modern preschool education Молодий вчений (8.1). pp. 89-93. ISSN 2304-5809

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) The formation of the readiness of future preschool specialists for the multicultural upbringing of preschool children Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Випуск 28 : зб. наук. праць (3(38)). pp. 96-104. ISSN 2410-0897

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Forming senior preschoolers social orientation as the condition of developing their humane interrelations Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. pp. 30-34.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Managing the formation of the readiness of future doctors of philosophy for the development of educational programs for preschool children Директор школи, ліцею, гімназії, 2 (6). pp. 216-228. ISSN 2309-7744

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) Managing the formation of future PhD students' readiness for the development of educational programs for preschool children Директор школи, ліцею, гімназії. pp. 216-228. ISSN 2309-7744

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2018) RPND "Innovations in the field of preschool education" [Teaching Resource]

Пономаренко, Тетяна Олександрівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) The development of empathy of senior prechool children in the conditions of the institution of preschool education Молодий вчений (11(63)). pp. 256-262. ISSN 2304-5809

С

Савченко, Юрій Юрійович (2018) Art therapy as a means of aesthetic education of preschool children Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (14). pp. 251-262. ISSN 2072-4772

Скоробрещук, Галина Миколаївна and Кабанова, Кристина Юріївна (2018) Батьківський контроль як засіб формування медіасередовища дітей дошкільного віку Збірник тез V Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2018. pp. 76-77.

Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(60)). pp. 183-187. ISSN 2078-2128

Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Організація співпраці з батьками [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Preparation of Future Preschool Education Specialists to Partner Interaction with the Parents of Pupils Народна освіта. (2(35)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Practical aspects problems of parent preparation for education of responsibility in children of a senior preschool age Pedagogy and Psychology (VI(65)). pp. 54-57. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Formation of readiness of future preschool teachers to the environmental education of preschool-age children Молодий вчений (2(54)). pp. 237-240. ISSN 2313-2167

Стаднік, Надія Вікторівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2018) Realization of the Training Program "Organization of Cooperation with Parents" in the Process of Preparing Future Faculty of Preschool Education Народна освіта. (3(36)). ISSN 966-8358-22-8

Стаднік, Надія Вікторівна and Гайдай, Юлія Юріївна (2018) Theoretical principles of forming the readiness of future preschool teachers for work with parents of young children Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 40. pp. 257-260.

Стаднік, Надія Вікторівна and Ковальчук, Альона Петрівна (2018) Theoretical foundations of forming the readiness of future preschool teachers to work with parents on the moral education of children of the senior preschool age Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 39. pp. 232-235.

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2018) Pricing orientation of modern students Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 341-344.

Стаднік, Надія Вікторівна and Марчук, Володимир Васильович (2018) The influence of the foreign language on the person value orientations formation: theoretical aspects Колективна (три і більше авторів). Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph. SIA “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Valdeku iela 62-156, Riga, Latvia.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2018) Практикум з ігрової діяльності [Teaching Resource]

Стаєнна, Олена Олександрівна (2018) Практикум з ігрової діяльності [Teaching Resource]

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Psychological portrait of the student of the first course Молодий вчений (8.1). pp. 94-98. ISSN 2304-5809

Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Будущим воспитателям об индивидуальных особенностях познавательной активности Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации. pp. 106-109. ISSN 978-985-498-797-2

Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Individualization of the educational process with children of an early preschool age by the course method "consider and known" Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (14). pp. 289-304. ISSN 2072-4772

Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Методика розвитку зв`язного мовлення дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Методика розвитку мовлення і дитяча література [Teaching Resource]

У

Удовенко, Ельвіра Олександрівна (2018) The organization of graphic activity of preschool children on the principles of the gender approach Научное электронное издание локального распространения "Гармонизация психофизического и социального развития дошкольников".

Удовенко, Ельвіра Олександрівна (2018) Philosophical and psychological aspects of development of creative children of children of preschool age Молодий вчений (8.1). pp. 99-104. ISSN 2304-5809

This list was generated on Thu Feb 22 02:07:04 2024 EET.