Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Б | Д | З | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ц
Number of items: 88.

S

Sribniak, Ihor (2018) National-organizational activity of the Union for the Liberation of Ukraine in POW camp for Russian army in Rastatt, Germany (1915-1918) Wschodnioznawstwo 2018. pp. 231-242. ISSN 2082-7695

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Articulation dyspraxia in children with speech disorders: speech therapy and medical aspects Science and Educational a New Dimension. Pedagogy and Psychology,VI (74) (180). pp. 7-11.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Інноваційні техніки логопедичного масажу [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Іванкевич, Ірина Андріївна (2018) Кінестетична диспраксія у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення In: "Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта,інтелектуалізація праці,активізація дозвілля-запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю", 19-21 вересня 2018 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Таран, Оксана Петрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Основи психолого-педагогічних досліджень» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни: "Логопедичний практикум.Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення" [Teaching Resource]

Д

Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Диференціальна психологічна діагностика порушень психофізичного розвитку» [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Дитяча практична фахова психологія" [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку». Змістовий модуль «Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики» [Teaching Resource]

З

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Supporting young people with special educational needs higher school Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології:збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 2. pp. 113-115.

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основи інклюзивної освіти [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Медико-соціальні основи здоров’я» Змістовий модуль «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Медико-соціальні основи здоров’я» Змістовий модуль «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» [Teaching Resource]

Л

Луцько, Катерина Василівна (2018) Development of pre-verbal thinking in a child with special educational needs, his correction potential and opportunities for practical realization Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 11 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. pp. 203-214. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна (2018) Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives social inclusion in the special education. pp. 75-85. ISSN 978-83-7051-874-5

Луцько, Катерина Василівна (2018) Развитие полимодального восприятия речи у детей с речевыми нарушениями Материалы Международной научно-практической конференции г. Минск. pp. 202-204. ISSN 978-985-541-536-8

Луцько, Катерина Василівна (2018) Development of preverbal thinking in a child with special educational needs and its correctional potential and possibilities of practical implementation Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (11). pp. 203-214. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна (2018) Sensory development of a child with special needs: resources and perspectives Social inclusion in the special education.

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Літун, Денис Ігоревич (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті" [Teaching Resource]

М

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Model of the system of preparation of the future specialist in the field of special education for professional activity in inclusive educational space Humanitarium: зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (42). pp. 90-102. ISSN 2308-5126

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Concept of training future specialists in the field of special education to professional activities in the inclusive educational environment Збірник наукових праць Хмельницьного інституту соціальних технологій Університету "Україна" (1). pp. 49-53.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Research of motivational orientations of future special educators as a determinant of successful activity in an inclusive environment Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць (11). pp. 215-232. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Training of specialists in the field of special education: new approaches Особлива дитина: навчання і виховання (1(85)). pp. 15-28. ISSN 2312-2781

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Актуализация потребности в специальных педагогах для учреждений общего среднего образования в Украине Материалы Международной научно-практической конференции г. Минск. pp. 221-223. ISSN 978-985-541-536-8

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування емоційної культури» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education. pp. 87-101.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 12 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (12). pp. 202-222. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Actuaiization of the problem of training of specialists in special education foractivities in inclusive educational space. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць. pp. 74-83. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment Колективна (три і більше авторів). Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment: monograf., Siedlce.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Інклюзивна освіта: ідея,практика і суспільна цінність Дошкільне виховання (10). pp. 2-5. ISSN 0321-1401

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі Одноосібна. "Видавництво "Центр учбової літератури", Київ-2018.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Дубовик, Олена Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Неврологічні основи логопедії [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2018) Спеціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-036-2

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Порівняльна спеціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти".Змістовий модуль"Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Міщенко, Марина Сергіївна and Таран, Оксана Петрівна (2018) The problem of motivation to overcome speech disorders in children of the senior preschool age Вісник факультету корекційної та соціальної педагогіки та психології КПНУ імені Івана Огієнка_Випуск 9 (9). pp. 189-194.

Міщенко, Марина Сергіївна and Таран, Оксана Петрівна (2018) Prospects of studying speech motivation in children of a senior preschool age with delayed speech development Научное издание "Специальная педагогика:профессиональный дебют",г.Минск.

Н

Найда, Юлія Михайлівна (2018) Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить дітям In: Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ «Літера ЛТД» 2018, pp. 42-112.

Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2018) Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти керівництво для тренерів м.Київ, Київ-2018.

Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Онопрієнко, Оксана Володимирівна and Большакова, Інна Олексіївна and Пристінська, Марина Сергіївна (2018) New Ukrainian School: A Guide for the Teacher ЛТД Літера, Київ. ISBN 978-966-178-985-1

О

Омелянович, Віталій Юрійович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психопатологія» [Teaching Resource]

П

Поджара, Альона Євгенівна and Луцько, Катерина Василівна (2018) Активізація функціонального стану мовленнєво-рухового аналізатора як чинника удосконалення мовлення дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. pp. 212-216.

С

Савченко, Валентин Михайлович (2018) The level of spiritual development of people, suffering from chronic diseases, and its links with medical health indicators Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. pp. 23-30.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Place and role of social- psychological resources in the education of children with special educational needs Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. (5(15)). pp. 142-156. ISSN 2414-0023

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 194-198. ISSN 978-617-571-157-6

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти Дошкільне виховання (10). pp. 6-9. ISSN 0321-1401

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна (2018) Psychological technology "My story" as a way forming cooperation between specialists and parents of the child with autism Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 29 (29). pp. 79-84. ISSN 2311-2409

Супрун, Ганна Володимирівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни «Діагностика порушень інтелектуального розвитку» [Teaching Resource]

Супрун, Ганна Володимирівна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

Т

Таран, Оксана Петрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія». Змістовий модуль «Основи психологічного консультування» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психолого-педагогічних досліджень» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія». Змістовий модуль «Тренінг комунікативності» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія психологічних і педагогічних досліджень» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2018) Research of professional readiness of students of psychological-pedagogical specialties to work with children Педагогічний процес: теорія та практика (3(62)). pp. 78-83. ISSN 2078-1687

Таран, Оксана Петрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Основи психолого-педагогічних досліджень» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопсихологія з основами спеціальної психології" Змістовий модуль "Спеціальна психологія" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопсихологія з основами спеціальної психології" Змістовий модуль "Спеціальна психологія" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Дубовик, Марія Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку З тяжкими порушеннями мовлення Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Training of harmonization of parent-child relationship in families parenting children of senior preschool age with severe speech disorders Вісник "Української асоціації корекційних педагогів" (1). pp. 16-23.

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення» Змістовий модуль: «Логопедична ритміка з методикою» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Specifics of the interpersonal relationships in families parenting children of senior preschool age with severe speech disorders Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (41). pp. 360-370. ISSN 2227-6246

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Modern points of views on the problem of interpersonal relationships in families parenting children of senior preschool age with severe speech disorders Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 199-202. ISSN 1813-3405

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)» для студентів 2 курсу [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Коваленко, Світлана Валеріївна (2018) Тактильний квест у роботі з дітьми з порушеннями зору та мовлення In: "Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта ,інтелектуалізація праці,активізація довкілля-запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю", 19-21 вересня 2018 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк.

Тичина, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна (2018) Робоча навчальна програма "Планування та організація логопедичної роботи" [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія». Змістовий модуль «Логопедія (алалія, афазія)» [Teaching Resource]

Тищенко, Людмила Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти» Змістовий модуль «Планування та організація логопедичної роботи» [Teaching Resource]

Ц

Царенко, Юлія Олександрівна and Тищенко, Владислав Володимирович (2018) Логопедія в культурно-історичному процесі 19-21 століть Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (9). pp. 262-265.

This list was generated on Mon Jun 27 02:05:38 2022 EEST.