Items where Division is "Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 93.

Article

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Prevention of graphomotor disorders by the means of structural impact on synthetic activity of children of preschool age Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (17). pp. 11-26. ISSN 2313-4011 О-72

Луцько, Катерина Василівна (2020) Dominant perspective of activity and its influence on the formation of speech of children with special educational needs Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 16 том 1, 16 (1). pp. 173-186. ISSN 2413-2578

Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Development of social skills in adolescents with ASD: factors of effectiveness of group interventions Директор школи, ліцею, гімназії, 2 (2). pp. 171-179. ISSN 2309-7744

Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Factors of sexual behavior in adolescents with autism spectrum disorder EUREKA: Social and Humanities. pp. 55-57. ISSN 2613-5639

Максимчук, Марія Олександрівна and Гогілашвілі, Єлизавета (2020) Как справиться со стрессом и не терять голову от новостей LABA.

Максимчук, Марія Олександрівна and Дринь, Юлія (2020) Склонность к зависимостям у человека с рождения LABA.

Максимчук, Марія Олександрівна and Чиж, Дар'я and Яновська, Олександра and Гуменна, Олександра and Афійчук, Юлія and Майбогіна, Надія (2020) З якими викликами стикаються викладачі під час організації дистанційного навчання? STUDWAY.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) The need to conceptualize the concepts of inclusive education in Ukraine as a challenge today Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць, 16 (Том 1). pp. 186-197. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Development of emotional intelligence of students of inclusive classes: resources of technology "class management" Освітологія (9). pp. 61-74. ISSN 2412-124Х

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2020) Ways to increase the inclusive competence of the special needs support team Society. Integration. Education (4). pp. 70-83.

Овчаренко, Марина Сергіївна and Міщенко, Марина Сергіївна (2020) Theoretical aspects of regaining communication in adults with aphasia after stroke Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 16 том 1. pp. 197-207. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Соціальний розвиток дітей інклюзивної групи Дошкільне виховання (12). pp. 3-7.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Preparing the educational environment for the inclusive process in general secondary education institutions Освітологічний дискус, 28 (1). pp. 118-130. ISSN 2312-5829

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Improving the content of professional activity of specialists of inclusive educational institutions: occupational therapy approach Continuing professional education: theory and practice, 64 (3). pp. 7-15. ISSN 2412-0774

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Continuous expert coaching for the development of the competence of participants in the inclusive process in the pledges of education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) 2018, 62 (1). pp. 23-29. ISSN 1609-8595

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Formation of dialogic interactions in children with autism spectrum disorders Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, 27 (1). pp. 237-261. ISSN 2309-1797; 2415-3397

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Supporting of Children with Special Needs in Inclusive Environment by the Teachers Collaboration Pedagogika, 138 (2). pp. 193-208. ISSN 1392-0340; 2029-0551

Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Ways of developing constructive praxis in preschool children with developmental language disorder by using LEGO construction Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (17). pp. 236-251. ISSN 2313-4011 О-72

Тичина, Катерина Олександрівна and Кошман, Дарія Анатоліївна (2020) Формування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики. pp. 73-77.

Monograph

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs Колективна (три і більше авторів). Inclusive education Unity in diversity: monograph. Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, Warsaw.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Софій, Наталія Зіновіївна and Федоренко, Оксана Филимонівна and Найда, Юлія Михайлівна and Кошіль, Оксана Петрівна and Байда, Л.Ю. (2020) Teacher's assistant practice: international and Ukrainian context: results research Колективна (три і більше авторів). ФОП Парашин, Київ.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Od kultury edukacji do kultury szkoły dla wszystkich i kultury klasy zróżnicowanej Колективна (три і більше авторів). Wyzwania XXI wieku dla edukacji szkolnej. Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, Siedlce.

Conference or Workshop Item

Бабич, Наталія Миколаїівна and Ковтун, Марія Олегівна (2020) Prevention of discalculation in first-class children with severe speech impairment In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики", 18-19 грудня 2020 року, Україна, м. Одеса.

Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Можливості групової терапії в корекційно-розвивальній роботі з підлітками з РАС In: Нове та традиційне у дослідженнях представників психологічних та педагогічних наук, 27-28 березня, 2020, Львів.

Book

Луцько, Катерина Василівна (2020) Літературне читання (3 клас) Видавничий дім "Букрек", Чернівці. ISBN 978-966-997-005-3

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Програма втручання "Синергія" формування базових передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра ТОВ "Альянт", Київ. ISBN 978-614-7819-07-2

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Учні початкових класів з розладами аутистичного спектра: навчання і розвиток ТОВ "Альянт", Київ. ISBN 978-617-7819-08-9

Teaching Resource

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Логопедичний практикум: Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Сучасні логопедичні технології [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Speech therapy workshop: Methods of correctional and developmental work in disorders of the sound side of speech [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Innovative techniques of speech therapy massage [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Technologies of inclusive education of children with musculoskeletal disorders [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Владислав Володимирович (2020) «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Early intervention based on a family-centered approach [Teaching Resource]

Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Раннє втручання з основою на родиноцентрований підхід [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (dysarthria, voice disorders) [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (dysarthria, voice disorders) [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Міщенко, Марина Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (порушення писемного мовлення)" [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Neurological bases of speech therapy [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2020) Інклюзивна освіта [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2020) «Оздоровчі технології та методики виховання дітей з ТПМ» [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2020) Working program of the discipline "Inclusive Education" [Teaching Resource]

Заєркова, Наталія Віталіївна (2020) Інклюзивна освіта [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component Semantic module "Methods of cognitive development with sensorimotor component" [Teaching Resource]

Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Neuropsychology [Teaching Resource]

Максимчук, Марія Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна (2020) Методичні засади роботи з аутичими дітьми [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Pedagogy (general and special): Training in the formation of values of inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Pedagogy (general special): Training of emotional culture formation [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component Semantic module "Methods of cognitive development with sensorimotor component" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Management of special and inclusive education. Content module "Actual problems of the organization of inclusive education" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Comparative special pedagogy [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Management of special and inclusive education: Current issues of inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Comparative special pedagogy [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2020) Inclusive education [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Павлюк, Роман Олександрович and Музиченко, Ірина Вікторівна (2020) University studies: Introduction to the specialty [Teaching Resource]

Міщенко, Марина Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у спеціальній освіті [Teaching Resource]

Найда, Юлія Михайлівна (2020) Inclusive education [Teaching Resource]

Найда, Юлія Михайлівна (2020) Inclusive education [Teaching Resource]

Овчаренко, Марина Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Математика зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ» Змістовий модуль «Спеціальна методика навчання математики дітей з ТПМ» [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Clinical psychology [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Клінічна психологія (4 курс) [Teaching Resource]

Петрунько, Ольга Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Clinical psychology [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Correctional and developmental strategies for children with autism [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Technologies of psychological and pedagogical support of children with autism in the educational space [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Assessment of development and special educational needs of children with psychophysical disorders [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Preparing the child and the educational environment for the process of inclusive education [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Correctional and developmental strategies for children with autism [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Autism spectrum disorders as a type of dysontogenesis [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Methods and tools for diagnosing children with autism [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Technologies for inclusive education of children with autism spectrum disorders [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Technologies for inclusive education of children with autism spectrum disorders [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2020) Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2020) Methodology of psychological and pedagogical research [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2020) Psychology. Content module "Fundamentals of psychological counseling" [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна (2020) Сімейне консультування батьків аутичної дитини [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2020) Psychological and pedagogical diagnosis of children with speech disorders [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2020) "Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component" Content module "theory and methods of play activities of children with TPM" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component: Content module "Speech therapy rhythmics with methods [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Логопедія (вступ до логопедії, дислалія)» [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Таран, Оксана Петрівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2020) "Logopsychology with the basics of special psychology" Content module “Logopsychology” [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (FFNM, ZNM, violation of the tempo-rhythmic side of speech) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Овчаренко, Марина Сергіївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (алалія, афазія)" [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Technologies of inclusive education of children with sensory disorders [Teaching Resource]

Яценко, Світлана Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни: Основи здоров'я [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Aug 13 02:08:10 2022 EEST.