Items where Division is "Кафедра дошкільної освіти" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | С | Т
Number of items: 140.

І

Іваненко, Олена Анатоліївна (2017) Інноваційні технології навчання [Teaching Resource]

Б

Бровко, Катерина Андріївна (2017) Educational environment of the university as a factor of forming corporate culture of student youth Інженерні та освітні технології (3(19)). pp. 90-96. ISSN 2307-9770

Бровко, Катерина Андріївна (2017) Features of the functioning of the corporate culture of higher educational institutions Молодь і ринок (4(147)). pp. 186-190. ISSN 2308-4634

Бровко, Катерина Андріївна (2017) The phenomen of corporate culture of personality in the context of educology knowledges Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 213-220. ISSN 2312-5829

Бровко, Катерина Андріївна (2017) Modeling of process of corporate culture students of higher education institutions Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 125-129. ISSN 2078-1687

Бровко, Катерина Андріївна (2017) Competent approach in formation of corporate culture of students In: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 23 березня 2017 р, НАУ м. Київ.

Бровко, Катерина Андріївна (2017) Corporate culture of the modern university In: XXVI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», 2017 р., Класичний приватний університет.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Трансформации игровой деятельности современного ребенка: причины и следствия Pedagogy and Psychology (142). pp. 14-17. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) О развитии чувства равновесия в дошкольном детстве Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 179-180. ISSN 978-985-498-758-3

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Кімнатні рослини в дитячому садку Дошкільне виховання (1). pp. 7-9. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Методологія психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 179-180. ISSN 978-985-498-758-3

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Profesional training of preschool teachers: strategy of changes «Молодий вчений» (3.2). pp. 1-3. ISSN 2313-2167

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Я зростаю, розвиваюсь, пізнаю: Кольори : збірка розвивальних завдань для дітей 3-4 років Я зростаю, розвиваю, пізнаю . АКМЕ ГРУП, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 15-18. ISSN 966-7281-10-9

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Європейські вектори нової стратегії підготовки дошкільних педагогів Молодий вчений (10.2). pp. 1-4. ISSN 2304-5809

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Students’ express investigation in the context of professional training Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (1(6)). pp. 64-82. ISSN 2219-438Х

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) О развитии чувства равновесия в дошкольном детстве Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 179-180. ISSN 978-985-498-758-3

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Дорога до школи : зошит-посібник № 4 для 1 кл. загально- освіт. навч. закл. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Changes of modern children game activities: reasons and consequences Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology (142). pp. 14-17. ISSN 2308-5258; 2308-1996

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Машовець, Марина Анатоліївна (2017) Університетські студії [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Пізнавальні прогулянки з дошкільниками Вихователь-методист дошкільного закладу (6). pp. 25-34.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Альтеративні педагогічні технології в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Цільові прогулянки в природі: моральний аспект Палітра педагога (6). pp. 9-11. ISSN 1680-449Х

В

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Preschool children inclusive education «Молодий вчений» (3.2). pp. 98-101. ISSN 2313-2167

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії Молодий вчений (10.2). pp. 9-13. ISSN 2304-5809

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Five aged preschool children’s place-environmental imagination formation (on the materials of ecological path subjects) Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17 (60). pp. 306-308. ISSN 966-7281-10-9

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Катерина Іванівна (2017) Виробнича (управлінська) практика [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Historical dominants of ukrainian young generation upbringing «Молодий вчений» (3.2). pp. 10-13. ISSN 2313-2167

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (17(60)). pp. 25-29. ISSN 966-7281-10-9

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Організація і управління в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Організація і управління в дошкільній освіті [Teaching Resource]

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Підготовка майбутнього педагога до співпраці з батьками Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 87-90.

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 21-22. ISSN 978-985-498-758-3

Волинець, Катерина Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна and Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування лідерських якостей майбутнього дошкільного педагога в умовах євроінтеграції: теоретичний аспект Молодий вчений (10.2). pp. 14-17. ISSN 2304-5809

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Research based learning as a society request and a feature of modern professional teacher training «Молодий вчений» (3.2). pp. 14-16. ISSN 2313-2167

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога Молодий вчений (7). pp. 272-275. ISSN 2304-5809

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 153-157. ISSN 966-7281-10-9

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Проектування освітньої діяльності за програмою "Дитина" [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Формуання дослідницьких умінь майбутніх вихователів на четвертий семестр [Teaching Resource]

Волинець, Юлія Олександрівна and Антощенко, Мария (2017) Вплив продуктивної та ігрової діяльності на розвиток дрібної моторики у дітей молодшого дошкільного віку Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». p. 284.

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна (2017) Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 21-23. ISSN 978-985-498-758-3

Волинець, Юлія Олександрівна and Куліш, Юлия (2017) Аплікація як засіб художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку:теоретичний аспект Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». pp. 297-300.

Г

Гавриш, Наталія Василівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Казкові стежиночки. Знайомимо дітей середнього дошкільного віку з художнім словом : альб. демонст- рац. картин-іл. і метод, рек. до роботи за змістом літ. творів та іл. наочністю до них [Teaching Resource]

Гавриш, Наталія Василівна and Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Казкові стежиночки. Знайомимо дітей середнього дошкільного віку з художнім словом : альб. демонст- рац. картин-іл. і метод, рек. до роботи за змістом літ. творів та іл. наочністю до них [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Спецметодика фізичного виховання та валеологічної освіти [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Supporting of keeping health character of physical education in preschool children «Молодий вчений» (3.2). pp. 77-80. ISSN 2313-2167

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін.. pp. 54-63. ISSN 2413-2039; 2313-2094

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 76-84.

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Гаращенко, Лариса Василівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Teaching Resource]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Сучасні проблеми дошкільної освіти у контексті компаративних досліджень [Teaching Resource]

Д

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) 2+2 Весела лічба : навч. пос. для 1-го кл. загальноосвітн. навч. закл. Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0682-5

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Книжкова подорож до 2 класу : навч. посіб. Генеза, Київ.

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Educational work as a source of future teachers value attitude formation to the profession «Молодий вчений» (3.2). pp. 62-66. ISSN 2313-2167

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Основи природознавства з методикою [Teaching Resource]

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) 2+2 Весела лічба: навч. пос. для 2-го кл. загальноосвітн. навч. закл. Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0861-4

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Книжкова подорож до 3-го класу: навч.посіб. Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0825-6

К

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Невербальное общение как средство коммуникации с детьми раннего возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 144-145. ISSN 978-985-498-758-3

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Society requirements for preschool children teacher’s personality «Молодий вчений» (3.2). pp. 18-23. ISSN 2313-2167

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Психолого-педагогічні засади розвитку і виховання творчої активності осбистості у спадщині В.О.Сухомлинського Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю. pp. 99-106.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Інноваціні методи підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of poland and prospects of ukraine, 1 (336). pp. 265-282.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від 1 року Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». pp. 96-100.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 1 Колективна (двоосібна). Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Lublin.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Предметно-просторове середовище дошкільного закладу: погляд з історії у сьогодення international scientific-practical conference Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms: Proceedings. pp. 159-162. ISSN 978-9934-571-01-5

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Administrative situation asagent training organizers reschooleducation to the profession Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 175-179. ISSN 966-7281-10-9

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Обов’язкова документація вихователя: яка і скільки Вихователь-методист дошкільного закладу (9). pp. 22-26.

Коваленко, Олена Володимирівна and Шуляківська, Олена (2017) Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від народження до 1 року Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. pp. 96-100.

Козак, Людмила Василівна (2017) Interactive technologies for the formation of professional competence of future specialists in elementary education Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи. pp. 94-96.

Козак, Людмила Василівна (2017) Content of the training of future preschool education specialists to ensure continuity in the work of preschool and elementary school Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності. pp. 91-94.

Козак, Людмила Василівна (2017) Features university education in France Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 96-105. ISSN 2312-5829

Козак, Людмила Василівна (2017) Features of studies of bachelors in leading countries of the world Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 99-109. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2017) Pedagogical innovation as a branch of pedagogical science Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. pp. 85-88.

Козак, Людмила Василівна (2017) Modern preschool education: european experience Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 235-251. ISSN 2312-5829

Козак, Людмила Василівна (2017) Preparing forward specialists for preschool education: european experience Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 136-142. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2017) Features of the pedagogical education organization in higher schools of France Педагогічний процес: теорія та практика (3). ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2017) Features of professional preparation for maternal and initial school teachers in France Педагогічний процес: теорія та практика, 4 (59). pp. 113-119. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна and Ліннік, Олена Олегівна (2017) Проектна діяльність у навчальних закладах [Teaching Resource]

Козлітін, Денис Олександрович (2017) Комп'ютерні технології в роботі з дітьми [Teaching Resource]

Козлітін, Денис Олександрович and Матющенко, Ірина Іванівна (2017) Modern preschool children media environment and the future teacher’s role in it «Молодий вчений» (3.2). pp. 49-52. ISSN 2313-2167

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Професійні забавки дорослих: рольові ігри як засіб фахового навчання Дошкільне виховання (12). pp. 13-17. ISSN 0321-1401

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Педагогічний плейбек. Ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів Дошкільне виховання (2). pp. 20-24. ISSN 0321-1401

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Щасливий педагог - щасливі діти Дошкільне виховання (10). pp. 18-20. ISSN 0321-1401

Кондратець, Інна Вікторівна (2017) Дитячі ігри очима дорослих, або Навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 18-21.

Кондратюк, Світлана Григорівна (2017) Дошкільна лінгводидактика [Teaching Resource]

Кондратюк, Світлана Григоріївна (2017) Ways to improve of speech competence of workers in preschool education «Молодий вчений» (3.2). pp. 66-70. ISSN 2313-2167

Л

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 71-73. ISSN 978-985-498-758-3

Ліннік, Олена Олегівна (2017) The gradual formation of a subject position of the future teacher «Молодий вчений» (3.2). pp. 24-28. ISSN 2313-2167

Ліннік, Олена Олегівна and Барна, Христина (2017) Children’s subculture in the adult world of values «Молодий вчений» (3.2). pp. 53-57. ISSN 2313-2167

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Education through work of preschool children in pedagogical press «Молодий вчений» (3.2). pp. 54-58. ISSN 2313-2167

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття Збірник наукових праць Педагогічні науки Випуск. pp. 28-32.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку у 50-х роках XX століття на сторінках педагогічної преси Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 57-70. ISSN 2312-5829

Літіченко, Олена Дмитрівна and Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Рукоділля з методикою [Teaching Resource]

М

Машовець, Марина Анатоліївна (2017) Carrying lidership as preschool teacher’s professional competence «Молодий вчений» (3.2). pp. 29-35. ISSN 2313-2167

Машовець, Марина Анатоліївна (2017) Патріотичне виховання в сучасному дошкільному закладі Палітра педагога (4(102)). pp. 3-5. ISSN 1680-449Х

Машовець, Марина Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень [Teaching Resource]

Машовець, Марина Анатоліївна and Науменко, Марина Сергіївна (2017) FORMATION OF THE COMPETITIVE SPECIALIST OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION Молодий вчений, (50.2) (10.2). pp. 42-46. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Тhe Steiner perspective practice in modern early years establishments Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 223-224. ISSN 978-985-498-758-3

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Historical background of the introduction of the "European approach to pre-school education": significance and prospects for the domestic educational space Наук. журн. «Молодий вчений», 42 (2). pp. 510-514. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) The analysis of contemporary reseach on preschool teachers profesional education in European demention Наук. журн. «Молодий вчений», 43.2 (3.2). pp. 4-9.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Waldorf toys as a means of creative imagination preschool children Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матер. Міжн. Наук.-практ. конф.. pp. 115-118.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) European dimention as preschool education conditions for qulitative preschool education in Europe Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: зб. тез міжн. Наук.-практ. конф.. pp. 42-46.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Profile of Professional competence and Professional Training of preschool teachers in European countries Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). pp. 36-41. ISSN 2410-4620

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Preschool teacher professional education in Western European countries: theory and practice Одноосібна. ФОП Жовтий О.О., Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Features of pre-school teacher professional training in the UK Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць, 6 (1). pp. 368-392. ISSN 2219-438Х

Мельник, Наталія Іванівна (2017) The formation of a system of pre-school education in France Молодий вчений, 50.2 (10.2). pp. 47-51. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) "European approach to preschool education" as a prospect for the development of Ukrainian preschool education Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). pp. 269-283. ISSN 2312-5993

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Principles of the "European approach in pre-school education": a general characteristic Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації. pp. 157-162. ISSN 978-966-644-365-9

П

Паламар, Світлана Павлівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна (2017) Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження Молодий вчений (10.2). pp. 65-69. ISSN 2304-5809

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 97-98. ISSN 978-985-498-758-3

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Переддипломна (дослідницька) практика [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Early childhood development in the context of society requirements and parents’ ambitions «Молодий вчений» (3.2). pp. 36-40. ISSN 2313-2167

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Традиційне ліплення із нетрадиційних матеріалів Вихователь-методист дошкільного закладу (6). pp. 57-61.

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Операція "аплікація": від підготовки до реалізації Вихователь-методист дошкільного закладу.

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою [Teaching Resource]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Поліхудожній розвиток особистості у площині "Дитина-мистецтво" Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 (13). pp. 129-139. ISSN 2072-4772

С

Стадник, Микола Миколайович (2017) Моніторинг якості освітнього процесу [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Готовность будущих воспитателей дошкольных учреждений к формированию гуманных отношений у детей дошкольного возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 280-281. ISSN 978-985-498-758-3

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) The formation of the responsibility of future teachers of preschool education in extracurricular activities «Молодий вчений» (3.2). pp. 45-48. ISSN 2313-2167

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (17(60)). pp. 32-37. ISSN 966-7281-10-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 153-157. ISSN 966-7281-10-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Теорія та методика співпраці з родинами [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Організація співпраці з батьками [Teaching Resource]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Theoretical aspects of the concept «responsibility» in works by foreign researchers Perspectives of research and development. pp. 129-132. ISSN 978-0-9955865-2-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Готовность будущих воспитателей дошкольных учреждений к формированию гуманных отношений у детей дошкольного возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. pp. 280-281. ISSN 978-985-498-758-3

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Preparation of future teacher to civil education of preschool age children «Молодий вчений» (3.2). pp. 41-44. ISSN 2313-2167

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Уперед за враженнями! або Граємо у подорож Методична скарбничка вихователя (6). pp. 38-40.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Секрети кухні для дошкільників:гра-стратегія Методична скарбничка вихователя (10). pp. 35-36.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Дитячий садок: досліджуємо по-новому Методична скарбничка вихователя (9). pp. 36-38.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Вивчаємо парк під час квесту Методична скарбничка вихователя (8). pp. 36-37.

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Пригоди дошкільників у музеї Методична скарбничка вихователя (11). pp. 34-36.

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) To future teachers about individual features of cognitive activity of preschoolers’ in speech activity «Молодий вчений» (3.2). pp. 71-75. ISSN 2313-2167

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) Методика розвитку мовлення [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) Психологічні засоби оптимізації індивідуальних характеристик пізнавальної активності старших дошкільників Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 168-177. ISSN 2072-4772

This list was generated on Thu Feb 22 02:07:02 2024 EET.