Елементи, в яких тема: "Автореферати > Спецради у інших ВНЗ"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів на цьому рівні: 78.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2006) Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні Кандидат thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті pp. XX століття)

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури Доктор thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Бех, Людмила Вікторівна (2014) Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст Кандидат thesis, НАКККіМ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я. Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Кандидат thesis, Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса,.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки. Кандидат thesis, Інститут вищої освіти НАПН України.

Борисюк, Ірина Василівна (2006) Cтилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим’юк, І.Римарук, І.Малкович) Кандидат thesis, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Братко, Ірина Василівна (2011) Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку Кандидат thesis, Київський національний унівеситет імені Тараса Шевченко.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі Кандидат thesis, НПУ Драгоманова.

Бурак, Оксана Сергіївна (2015) Роль соціального Руху Гюлена у формуванні крос-культурного капіталу Кандидат thesis, Міністерство внутрішніх справ України.

Бушма, Олександр Володимирович (2007) Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей Доктор thesis, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2011) Традиційна народна вишивка як складова народного одягу (ХХ ст.) Кандидат thesis, КНУКіМ.

Вембер, Вікторія Павлівна (2008) Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи Кандидат thesis, Інститут суспільства.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток) Кандидат thesis, Національна академія наук України.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Симфонізм Д. Шостаковича і Г. Малера: рух як структуруючий та музично-драматургічний фактор. Кандидат thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. Кандидат thesis, НАН України.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2015) Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів Кандидат thesis, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Войцехівський, Михайло Федорович (2013) Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти. Кандидат thesis, НАПН України ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі Доктор thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників. Автореферат Кандидат thesis, Академія педагогічних наук України.

Д

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Этнопедагогические основы формирования речевых умений и навыков учеников основной школы Кандидат thesis, Херсон.

Ж

Житєньова, Наталя Василівна (2009) Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо- математичного циклу за комп’ютерної підтримки: Автореферат дисертації Кандидат thesis, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

З

Зверева, Марина Анатоліївна (2010) Професійна соціалізація учнів середніх загальноосвітніх шкіл Франції Кандидат thesis, Луганcький національний університет ім. Тараса Шевченка..

Зимівець, Наталія Володимирівна (2008) Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді Кандидат thesis, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (м. Київ).

Зінська, Тетяна Володимирівна (2011) Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття Кандидат thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2014) Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина ХХ ст.) Кандидат thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки Кандидат thesis, Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2011) Автореферат дисертації Кандидат thesis, Хмельницький національний університет.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2010) АНТРОПОМОРФНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОРНАМЕНТИКИ ХІХ –ХХ СТОЛІТЬ(іконографія, символічний контекст, художні особливості) Кандидат thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини. Кандидат thesis, АПН України.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2014) Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці Кандидат thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка.

Кротова, Тетяна Федорівна (2015) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильові особливості Доктор thesis, Львівська національна академія мистецтв.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи Кандидат thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Л

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Кандидат thesis, Національна Академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С. Костюка.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2010) Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Литвин, Оксана Степанівна (2001) Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками Кандидат thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2014) Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лопатенко, Георгій Олегович (2014) Підвищення ефективності передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у фехтуванні на основі застосування позатренувальних засобів Кандидат thesis, Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.) Кандидат thesis, Національна академія наук України.

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2012) Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л.М.Колодуба Кандидат thesis, РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка.

Макарчук, Наталія (2014) Психологія особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку Кандидат thesis, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2013) Динаміка англомовної інноваційної логосфери комп’ютерного буття. - 10.02.04 – германські мови. Доктор thesis, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Розвиток дошкільної освіти у США Автореферат. с. 1-22.

Музика, Олена Оксентівна (2001) Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків Кандидат thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

О

Олійник, Світлана Миколаївна (2009) Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

П

Павленко, Нина Александровна (2017) Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови Кандидат thesis, Запорізький національний університет.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2011) Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами. Кандидат thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) Методика навчання старшокласників культурологічного аналізу на уроках світової літератури Кандидат thesis, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2016) Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств Доктор thesis, КНУТД.

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю Кандидат thesis, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Маньєризм у художній культурі Європи кін. XV-І пол.XVII ст.: тенденції стильової трансформації Доктор thesis, НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI ст. Кандидат thesis, НАОМА.

С

Саган, Галина Василівна (2015) Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991рр.) Доктор thesis, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України.

Санакуєв, Микола Георгійович (2015) Соціально-філософський аналіз інформації в системі комунікацій Кандидат thesis, Київський національний торговельно-економічний університет.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2016) Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки) Кандидат thesis, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі Кандидат thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу Кандидат thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.) Кандидат thesis, НАН України.

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (1993) Гоголівський міф про Петербург в контексті російської літератури 30-40-х рр. ХІХ століття Кандидат thesis, Харківський державний педагогічний нститут імені Г.С. Сковороди.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності Доктор thesis, Інститут проблем виховання АПН.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2006) Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою STREPTOMYCES GLOBISPORUS 3-1 [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.07 / О.В. Тимчик; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. - К., 2006. - 22 с. Кандидат thesis, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2010) Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги Кандидат thesis, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Тягло, Катерина Олександівна (2012) Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей Кандидат thesis, Інститут соціології НАН України.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2009) Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін Кандидат thesis, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2008) Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу Кандидат thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2012) Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму Кандидат thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Чибор, Ірина Степанівна (2016) Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології Кандидат thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2008) Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття Кандидат thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2002) Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників. Кандидат thesis, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2007) Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шовкопляс, Галина Євгенівна та Шовкопляс, Галина Евгеньевна (1992) Сатирические тенденции английского политического театра 70 - 80-х годов Кандидат thesis, Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова.

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2015) Лінгво-когнитивні, структурно-семантичні та функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови (на матеріалі англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття). Кандидат thesis, ЗНУ.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2015) Буддійські мотиви в драмі доби Юань(1271–1368) Кандидат thesis, Міністерство освіти і науки України, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Войни Марини Олексіївни «Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка, КНУ ім. Тараса Шевченка.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Акімової Аліни Олександрівни «Синтез візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн Кандидат thesis, Інститут філології.

Цей список був створений у Mon Jul 23 01:40:32 2018 EEST.