Елементи, в яких тема: "Автореферати > Спецради у інших ВНЗ"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів на цьому рівні: 83.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2006) Становлення та розвиток системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х – 90-ті pp. XX століття)

А

Александрович, Марина Василівна (2011) Просодія українського емоційного мовлення(експериментально-фонетичне дослідження) Кандидат thesis, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Бех, Людмила Вікторівна (2014) Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст PhD thesis, НАКККіМ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я. Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). PhD thesis, Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса,.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століття PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки. PhD thesis, Інститут вищої освіти НАПН України.

Борисюк, Ірина Василівна (2006) Cтилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим’юк, І.Римарук, І.Малкович) PhD thesis, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Боса, Віта Перівна (2018) Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін Кандидат thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Братко, Ірина Василівна (2011) Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку PhD thesis, Київський національний унівеситет імені Тараса Шевченко.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі PhD thesis, НПУ Драгоманова.

Бурак, Оксана Сергіївна (2015) Роль соціального Руху Гюлена у формуванні крос-культурного капіталу PhD thesis, Міністерство внутрішніх справ України.

Бушма, Олександр Володимирович (2007) Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей EngD thesis, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2011) Традиційна народна вишивка як складова народного одягу (ХХ ст.) PhD thesis, КНУКіМ.

Вембер, Вікторія Павлівна (2008) Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи PhD thesis, Інститут суспільства.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток) PhD thesis, Національна академія наук України.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Симфонізм Д. Шостаковича і Г. Малера: рух як структуруючий та музично-драматургічний фактор. PhD thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Міфологеми Олександра Блока у російському етнокультурному просторіа. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. PhD thesis, НАН України.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2015) Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів PhD thesis, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Войцехівський, Михайло Федорович (2013) Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти. PhD thesis, НАПН України ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників. Автореферат PhD thesis, Академія педагогічних наук України.

Д

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Этнопедагогические основы формирования речевых умений и навыков учеников основной школы PhD thesis, Херсон.

Ж

Житєньова, Наталя Василівна (2009) Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо- математичного циклу за комп’ютерної підтримки: Автореферат дисертації PhD thesis, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

З

Зверева, Марина Анатоліївна (2010) Професійна соціалізація учнів середніх загальноосвітніх шкіл Франції PhD thesis, Луганcький національний університет ім. Тараса Шевченка..

Зимівець, Наталія Володимирівна (2008) Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді PhD thesis, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (м. Київ).

Зінська, Тетяна Володимирівна (2011) Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2014) Золотий перетин як композиційний принцип трансмірності в українській музичній культурі (остання третина ХХ ст.) PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2011) Автореферат дисертації PhD thesis, Хмельницький національний університет.

Козачук, Андрій Михайлович (2018) Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та стилеметричний аспекти Кандидат thesis, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2010) АНТРОПОМОРФНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОРНАМЕНТИКИ ХІХ –ХХ СТОЛІТЬ(іконографія, символічний контекст, художні особливості) PhD thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини. PhD thesis, АПН України.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2014) Подолання кризи ідентичності в підлітковому віці PhD thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка.

Кротова, Тетяна Федорівна (2015) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильові особливості EngD thesis, Львівська національна академія мистецтв.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи PhD thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Л

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту PhD thesis, Національна Академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С. Костюка.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2010) Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Литвин, Оксана Степанівна (2001) Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані післяростовими обробками PhD thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2014) Індивідуально-психологічні особливості сприймання літературного тексту PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лопатенко, Георгій Олегович (2014) Підвищення ефективності передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у фехтуванні на основі застосування позатренувальних засобів PhD thesis, Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського романного досвіду ХХ ст.) PhD thesis, Національна академія наук України.

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2012) Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л.М.Колодуба PhD thesis, РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка.

Макарчук, Наталія (2014) Психологія особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2013) Динаміка англомовної інноваційної логосфери комп’ютерного буття. - 10.02.04 – германські мови. EngD thesis, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Розвиток дошкільної освіти у США Автореферат. с. 1-22.

Музика, Олена Оксентівна (2001) Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків PhD thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

О

Олійник, Світлана Миколаївна (2009) Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

П

Павленко, Нина Александровна (2017) Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови PhD thesis, Запорізький національний університет.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2011) Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами. PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) Методика навчання старшокласників культурологічного аналізу на уроках світової літератури PhD thesis, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2016) Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств EngD thesis, КНУТД.

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю PhD thesis, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Маньєризм у художній культурі Європи кін. XV-І пол.XVII ст.: тенденції стильової трансформації EngD thesis, НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI ст. PhD thesis, НАОМА.

С

Саган, Галина Василівна (2015) Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991рр.) EngD thesis, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України.

Санакуєв, Микола Георгійович (2015) Соціально-філософський аналіз інформації в системі комунікацій PhD thesis, Київський національний торговельно-економічний університет.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2016) Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки) PhD thesis, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.) PhD thesis, НАН України.

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (1993) Гоголівський міф про Петербург в контексті російської літератури 30-40-х рр. ХІХ століття PhD thesis, Харківський державний педагогічний нститут імені Г.С. Сковороди.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2006) Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою STREPTOMYCES GLOBISPORUS 3-1 [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.07 / О.В. Тимчик; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. - К., 2006. - 22 с. PhD thesis, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного.

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку З тяжкими порушеннями мовлення Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2010) Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги PhD thesis, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Тягло, Катерина Олександівна (2012) Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей PhD thesis, Інститут соціології НАН України.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2009) Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін PhD thesis, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Х

Хорт, Ігор Володимирович (2013) Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект Кандидат thesis, Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2008) Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу PhD thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2012) Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Чибор, Ірина Степанівна (2016) Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології PhD thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2008) Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2002) Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників. PhD thesis, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2007) Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шовкопляс, Галина Євгенівна та Шовкопляс, Галина Євгеньевна (1992) Сатирические тенденции английского политического театра 70 - 80-х годов Кандидат thesis, Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова.

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2015) Лінгво-когнитивні, структурно-семантичні та функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови (на матеріалі англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття). PhD thesis, ЗНУ.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2015) Буддійські мотиви в драмі доби Юань(1271–1368) PhD thesis, Міністерство освіти і науки України, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Войни Марини Олексіївни «Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка, КНУ ім. Тараса Шевченка.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Акімової Аліни Олександрівни «Синтез візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн PhD thesis, Інститут філології.

Цей список був створений у Sun Mar 24 21:01:58 2019 EET.