Items where Subject is "Спецради у інших ВНЗ"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Number of items at this level: 112.

S

Sokolov, V. Y. (2019) Methods and Means of Enhancing Information and Functional Security of Wireless Data Networks Doctoral thesis, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2006) Formation and development of the professional education system for persons with audition disturbances in Ukraine PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН України.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Socio-pedagogical principles of rural school development in Ukraine (second half of 50's – 90's years of the XX century).

Ільїч, Людмила Миколаївна (2018) Structural changes in the transitional labor market: theory and methodology of regulation. – Qualification scientific paper, manuscript. Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Economic Sciences on speciality 08.00.07. ‒ Demography, Labour Economics, Social Economics and Policy. ‒ M. V. Ptukha Institute of Demography and Social Studies, National Academy of Sciences of Ukrainе, Kyiv, 2018. Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ільїч, Людмила Миколаївна (2018) Structural changes in the transitional labor market: theory and methodology of regulation Post-Doctoral thesis, Національна академія наук України.

А

Александрович, Марина Василівна (2011) Prosody of Ukrainian Emotional Speech (Experimental Phonetic Research) Doctoral thesis, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Theoretical and methodological principles of literary competence of future the Ukrainian language and literature teachers EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Бех, Людмила Вікторівна (2014) Український фарфор як культуротворчий феномен: світовий і вітчизняний контекст PhD thesis, НАКККіМ.

Бобер, Наталія Миколаївна (2020) Автореферат _ Матричне профілювання семантики фразово - дієслівних емотивів у Британському Національному Корпусі Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2015) Educational and cultural and educational activities J. Ph. Chipiga in the context of historical and pedagogical process in Ukraine (the last of XIX – early of XX century). PhD thesis, Роботу виконано в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса,.

Бойко, Марія Анатоліївна (2019) Development and implementation of electronic learning resources in the process of teaching computer science to elementary school students. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бондарева, Олена Євгенівна (2007) Myth and anti-myth in the genre modeling of the Ukrainian drama of the XX – beginning of the XXI century PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2014) Forming of ability to professional self-development of future music teacher in the instrumental-performing training process. PhD thesis, Інститут вищої освіти НАПН України.

Борисюк, Ірина Василівна (2006) The Style-Forming Functions of the Mythic and Ritual Forms in the 80s Generation’s Poetry (V.Herasymyuk, I.Rymaruk, I.Malkowych) PhD thesis, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Боса, Віта Перівна (2018) Formation of linguistic competence in future foreign language teachers during their specialty courses. Doctoral thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Братко, Ірина Василівна (2011) Legal regulation of international technical assistance: state, trends and development prospects PhD thesis, Київський національний унівеситет імені Тараса Шевченко.

Буйницька, Оксана Петрівна (2021) The system of pedagogical design of information and educational environment for the training of future social educators Post-Doctoral thesis, Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Буйницька, Оксана Петрівна (2008) Development of pupil’s interest of basic school to physical studying in off-hour work PhD thesis, НПУ Драгоманова.

Бурак, Оксана Сергіївна (2015) Роль соціального Руху Гюлена у формуванні крос-культурного капіталу PhD thesis, Міністерство внутрішніх справ України.

Бурячок, Володимир Леонідович (2019) Відгук на автореферат дисертаційної роботи Ларіна Станіслава Васильовича на тему «Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління Doctoral thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Бурячок, Володимир Леонідович (2019) Відгук на автореферат дисертаційної роботи Мохаммед Джамал Саліма на тему «Моделі та методи забезпечення якості обслуговування в віртуалізованих мережах», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі Doctoral thesis, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.

Бурячок, Володимир Леонідович (2019) Відгук на автореферат дисертаційної роботи Одарченка Романа Сергійовича на тему “Методологія підвищення ефективності функціонування стільникових мереж зв’язку”, що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі Post-Doctoral thesis, Національний авіаційний університет.

Бурячок, Володимир Леонідович (2019) Відгук на автореферат дисертації Нестеренко Оксани Борисівни на тему «Методи та засоби синтезу операцій потокового шифрування за критерієм строгого стійкого кодування», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти Doctoral thesis, Черкаський державний технологічний університет.

Бурячок, Володимир Леонідович (2019) Відгук на автореферат дисертації Козловської Світлани Григорівни на тему «Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування», яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти Doctoral thesis, Черкаський державний технологічний університет.

Бушма, Олександр Володимирович (2007) Optoelectronic systems for data visualization on the basis of discrete -analogous information models. EngD thesis, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій.

В

Вавілова, Альона Сергіївна (2019) The distractive perfectionism as a factor of anxiety and depressive patterns in adolescents Doctoral thesis, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2011) Традиційна народна вишивка як складова народного одягу (ХХ ст.) PhD thesis, КНУКіМ.

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2017) Wiki-технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету Doctoral thesis, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вембер, Вікторія Павлівна (2008) Мethodical foundations of Computer Science electronic manual for secondary school designing and application PhD thesis, Інститут суспільства.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Development of Old Ukrainian phonetic system on the basis of conventional spelling of the XVI – XVIII centuries (hagiographic monument of literature) PhD thesis, Національна академія наук України.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Symphonism of D. Shostakovich and G. Mahler: movement as structural and music and dramatic composition factor. PhD thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, НАН України.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2015) Parenting charity pupils of primary school age in after-hour activity boarding PhD thesis, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Войцехівський, Михайло Федорович (2013) Organizational and pedagogical terms of methodists’ competency development management in the in-service teacher training institutes. PhD thesis, НАПН України ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Г

Гайдаш, Анна Владиславівна (2020) Discourse of aging in the US drama: problem field, semantics, poetics Post-Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Pedagogical Conditions of Formation of Humane Relations of Senior Preschool Children. PhD thesis, Академія педагогічних наук України.

Д

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Этнопедагогические основы формирования речевых умений и навыков учеников основной школы PhD thesis, Херсон.

Ж

Житєньова, Наталя Василівна (2009) Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо- математичного циклу за комп’ютерної підтримки: Автореферат дисертації PhD thesis, ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

З

Зверева, Марина Анатоліївна (2010) Pupils' Professional Socialization at Comprehensive Secondary School in France PhD thesis, Луганcький національний університет ім. Тараса Шевченка..

Зимівець, Наталія Володимирівна (2008) Social-pedagogical technologies towards forming a responsible attitude to school youth's health PhD thesis, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (м. Київ).

Зінська, Тетяна Володимирівна (2011) Music performing art in a socio-cultural environment of Ukraine within the time period: end of the 20th - beginning of the 21st centuries PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2014) Golden Section Composition Principle of Transmension in Ukrainian Musical Culture (the last third оf the 20th Century) PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Кадубовська, Світлана Сергіївна (2013) Formation of professional concepts with artistic design in future technology teachers Doctoral thesis, Національний педагогійний університет імені М.П. Драгоманова.

Каліщук, Світлана Миколаївна (2021) Genesis of the semantic architectonics of consciousness future counseling psychologists. Author's abstract of the dissertation for the degree of D. in Psychology Post-Doctoral thesis, Національна академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С. Костюка.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Formation of 5 Years Old Children’s Respect for Аdults by Means of Ukrainian Fairy Tale PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України Інститут проблем виховання.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2011) Thesis PhD thesis, Хмельницький національний університет.

Козачук, Андрій Михайлович (2018) Roma Franko’s Translation Idiolect: Semantic and Stylometric Aspects Doctoral thesis, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2010) АНТРОПОМОРФНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОРНАМЕНТИКИ ХІХ –ХХ СТОЛІТЬ(іконографія, символічний контекст, художні особливості) PhD thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) The correlation of thinking, feelings and imagination in the development of an individual's, critical mind. PhD thesis, АПН України.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2014) Overcoming the crisis of identity in teenagers PhD thesis, Інститут психології імені Г.С.Костюка.

Кротова, Тетяна Федорівна (2015) Класичний костюм в європейській моді ХІХ - початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо - стильові особливості EngD thesis, Львівська національна академія мистецтв.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи PhD thesis, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих.

Л

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту PhD thesis, Національна Академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С. Костюка.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2010) Composition of stress episod in patients with functional disorders of heart rhythm PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Литвин, Оксана Степанівна (2001) Morphological and Structural Changes in III-V and II-VI Semiconductors and Related Systems Caused by Post-growth Treatments PhD thesis, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2021) Ontogenesis and Dysontogenesis of Adolescents’ Personal Formation Post-Doctoral thesis, Інститут людини.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2014) Individually-Psychological Peculiarities of Literary Text Perception PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лопатенко, Георгій Олегович (2014) Increasing of the efficiency of prestart preparation of qualified athletes in fencing through the application of extra-training means PhD thesis, Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України.

Лях, Тетяна Леонідівна (2009) Socio-pedagogical activities of student volunteer groups PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2001) Postmodernism reception of the myth (based on the material of europian novel's experience of the XX-th century) PhD thesis, Національна академія наук України.

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2012) The folklore transformation in L. Kolodub’s orchestral creation PhD thesis, РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка.

Макарчук, Наталія (2014) Psychology of personal self-regulation in adolescents with intellectual disabilities PhD thesis, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2013) Innovative English Computer Logosphere Dynamics. - 10.02.04 – Germanic Languages EngD thesis, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Development of pre-school education in USA Автореферат. pp. 1-22.

Музика, Олена Оксентівна (2001) Motivation of creative activity of the technically gifted teenagers PhD thesis, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (1996) Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді Doctoral thesis, Київський університет імені Тараса Шевченко.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) Post-Doctoral thesis, Київський університет імені Тараса Шевченко.

Олійник, Світлана Миколаївна (2009) Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

П

Павленко, Нина Александровна (2017) Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови PhD thesis, Запорізький національний університет.

Петрочко, Жанна Василівна (2011) The theory and practice of social and educational ensuring the rights of children which find themselves in difficult circumstances Post-Doctoral thesis, Інститут проблем виховання НАПН України.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2011) Pedagogical principles of training a future music teacher for the work with music instrumental pupil groups PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) The Methods of teaching senior pupils the cultural analysis of literary works at World literature lessons PhD thesis, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2016) Theoretical and methodological basis of formation and realization of investment potential households EngD thesis, КНУТД.

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) Forming the future skilled workers’ professional interest at the vocational school of the agricultural profile PhD thesis, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Маньєризм у художній культурі Європи кін. XV-І пол.XVII ст.: тенденції стильової трансформації EngD thesis, НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2002) Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI ст. PhD thesis, НАОМА.

Романюк, Наталя (2016) Formation of the Publishing in Yelysavethrad and surrounding territories (End of 17th – Beginning of 20th Centuries) Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2020) Formation of political and legal bases of public administration in the field of water management of Ukraine Post-Doctoral thesis, НАДУ при Президентові України.

С

Саган, Галина Василівна (2015) Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991рр.) EngD thesis, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України.

Санакуєв, Микола Георгійович (2015) Соціально-філософський аналіз інформації в системі комунікацій PhD thesis, Київський національний торговельно-економічний університет.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2016) Організація діловодства в думі та управі міста Києва (1870–1917 роки) PhD thesis, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Methodology of Formation of Artistic Tolerance in Future Music Teachers During Piano Training PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Professional Communication as a Factor for the Book Field Development PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2009) Formation of professional culture of future social pedagogues in educational and pedagogical process of higher educational establishment PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2019) Psychology of specialist’s becoming in conditions of universe divergence Post-Doctoral thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2006) The horizon of expectations and its functioning in the literary process (on the materials of the Ukrainian Literature of 1920-30ies) PhD thesis, НАН України.

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (1993) Гоголівський міф про Петербург в контексті російської літератури 30-40-х рр. ХІХ століття PhD thesis, Харківський державний педагогічний нститут імені Г.С. Сковороди.

Терещук, Віталій Іванович (2008) Electronic Public Relations as a Tool of State Foreign-policy Image Forming Doctoral thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Терещук, Віталій Іванович (2020) Development of the global media world-system in the conditions of post-bipolarity Post-Doctoral thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2009) Educational System of Social-Communicative Culture of Comprehensive School Pupils in After-Hour Activity EngD thesis, Інститут проблем виховання АПН.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2006) Physico-chemical and biological properties landomycin E and its cultural production STREPTOMYCES GLOBISPORUS 3-1 [text] Abstract. Thesis ... candidate. Biol. Sciences: 03.00.07 / AV Tymchyk; Institute of Microbiology and Virology. DC Zabolotnoho NAS of Ukraine. - K., 2006. - 22 p. PhD thesis, Інститут мікробіології та вірусології імені Д.К. Заболотного.

Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку З тяжкими порушеннями мовлення Doctoral thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2010) Psychological assistance of pre-school and primary school age children with hyperactivity and attention deficit PhD thesis, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Третяк, Ольга Петрівна (2014) Upbringing of Valuable Attitudes towards Human Rights in Younger Students in the Educational Process Doctoral thesis, Інситут проблем виховання НАПН України.

Тягло, Катерина Олександівна (2012) Current Ukrainian Fiction in Representation of Ethnic and National Identities. PhD thesis, Інститут соціології НАН України.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2009) Organization of independent work for teachers to come of information science via distance education of informatics disciplines PhD thesis, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Ф

Федорова, Анастасія Олександрівна (2019) Formation of the legal terminological semantics in the Indo-European languages Doctoral thesis, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» МОН України.

Федорчук, Ірина Володимирівна (2019) Modernization of Higher Pedagogical Education Content in the Caucasus Region Countries (Azerbaijan, Armenia, Georgia) Doctoral thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Х

Хатнюк, Наталія Сергіївна (2019) The tax legal system: theory and practice of legal regulation in Ukraine Post-Doctoral thesis, ПрАТ "Вищий навчальний заклад МАУП".

Хорт, Ігор Володимирович (2013) Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект Doctoral thesis, Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Ц

Цюман, Тетяна Петрівна (2008) High School students’ Life Skills Formation by means of educational training PhD thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2012) Bandura art in the Dnipropetrovsk region: from amateurism to academic art PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Чибор, Ірина Степанівна (2016) The Representation of the Mythological Ethnocode of Culture in Ukrainian Phraseology PhD thesis, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2008) Contemporary choreography аs a phenomenon in the cultural of XX th century. PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2002) The influence of Ukrainian musical and choreographic traditions on musical and motor development of upper pre-school children. PhD thesis, ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2007) Sociopragmatic and cognitive aspects of modern Spanish press discourse PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (1992) Сатирические тенденции английского политического театра 70 - 80-х годов Doctoral thesis, Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова.

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2015) Linguistic and cognitive, semantic, structural and functional parameters of the English language democratization (based on the late 20th - early 21st century English innovations). PhD thesis, ЗНУ.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2015) Буддійські мотиви в драмі доби Юань(1271–1368) PhD thesis, Міністерство освіти і науки України, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Войни Марини Олексіївни «Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка, КНУ ім. Тараса Шевченка.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Акімової Аліни Олександрівни «Синтез візуального та вербального у китайській драматургії ХХ століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн PhD thesis, Інститут філології.

This list was generated on Wed May 29 02:03:49 2024 EEST.