Items where Author is "Краус, Наталія Миколаївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Соціальні інновації підприємницьвого університету в інформаційно-цифровому просторі Review of transport economics and management (3(19)). pp. 221-232. ISSN 2664-1259

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Манжура, О.В. (2020) Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів Бізнес Інформ (3). pp. 182-191. ISSN 2222-4459, 2311-116X

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Project activity of ecosystem institutes of innovation and business university: problems, risks, opportunities Ефективна економіка (5). ISSN 2307-2105

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management Ефективна економіка (4). ISSN 2307-2105

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Digital economy and innovation-entrepreneurial university in the light of competitiveness Ефективна економіка (3). ISSN 2307-2105

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) The institute of property and trust in national economy: prioritization, impulse of development and crystalization of facilities Інфраструктура ринку (39). pp. 9-14. ISSN 2519-2868

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump” Ефективна економіка (2). ISSN 2307-2105

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Platform economy: the draft of innovative establishment of entrepreneurial universities and the philosophy of development on the basis of digitalization Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Краус, Наталія Миколаївна (2020) Інститут освіти в інноваційно-підприємницькому університеті крізь призму цифрового студентоцентризму Вища школа, 1 (1). pp. 44-54. ISSN 1682-2366

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Голубка, Степан Михайлович (2019) Social sector in conditions of innovation and digitalization of the economy of Ukraine Ефективна економіка (5). ISSN 2307-2105

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Манжура, Олександр Васильович (2019) Професії майбутнього, у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору Науковий журнал "Бізнес Інформ" (1). pp. 132-138. ISSN 2222-4459

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Болдирєва, Людмила Миколаївна (2019) Digital competences in the field of higher education: conception, realization, result Держава та регіони (1). pp. 4-9. ISSN 2219-8741

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Манжура, Олександр Васильович (2019) Diagnosis of the influence of researches and innovative development of transfer technologies in Ukraine Ефективна економіка (2). ISSN 2307-2105

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Однорог, Максим Анаталійович (2019) The business system of management of innovation resources as an economic category of the institutional component of the agrarian sector The European science review (1). pp. 192-194. ISSN 2310-5577

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Diagnostics of the influence of R&D of higher education sector on innovations of enterprises in Ukraine Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Institutional framework of innovative activity in the agrarian sphere European Journal of Economics and Management Sciences, 1 (1). pp. 54-57. ISSN 2310-5690

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) What changes bears “Industry 4.0” for the economy and production? Формування ринкових відносин в Україні (9). pp. 128-135. ISSN 2522–1620

Monograph

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Стратегії інноваційно-цифрового розвитку економікив умовах інформаційно-технологічних викликів Колективна (три і більше авторів). Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія. Посвіт, Трускавець.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Теоретичні основи формування та управління венчурним капіталом як новітнім фінансовим інститутом для економіки України Колективна (три і більше авторів). Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку ,україни в умовах євроінтеграції: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном Колективна (двоосібна). Аграр Медіа Груп, Аграр Медіа Груп, м. Київ.

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку Одноосібна. Аграр Медіа Груп, Київ.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування Колективна (три і більше авторів). Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: монографія. НДС “Центр економічних досліджень”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”.

Conference or Workshop Item

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Цифрова трансформація бізнес-моделі роздрібної торгівлі In: Х Міжнар. нак-практ. інтернет-конф. “Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації”, 27-28 квітня 2020, Полтава, Полтавський університет економіки і торгівліавський університет економіки і торгівлі.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2020) Фінансовий аспект моделювання інноваційно-підприємницького університету In: Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах, 9-10 квітня 2020, Полтава: ПУЕТ.

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Перспективні напрями формування ефективної моделі функціонування бізнес-процесів In: Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 Жовтня 2019 р., Полтава: ПолтНТУ.

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Розвиток ринку цінних паперів в Україні In: Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 Жовтня 2019 р, Полтава: ПолтНТУ.

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Development of innovative economy in conditions of institutional changes In: Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці, 27-28 червня 2019 р., Київ – Nowy Sącz.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Рамський, Андрій Юрійович (2019) Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління In: Трансформація фінансово-кредитних відносин в умовах цифрової економіки, 20-21 квітня 2019 р., Одеса: Одеський національний економічний університет.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Голобородько, Олександр Петрович (2019) Institutionalization of innovative composition of sector of energy saving on digital principles In: Building innovations – 2019, 23-24 травня 2019 р., Полтавський національний технічний університет.

Краус, Наталія Миколаївна and Зернюк, О.В. and Чайкіна, А.О. (2019) Implementation of industry 4.0 in construction enterprises activity In: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 634 с., 23-24 травня 2019 р., Полтава-Баку.

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Digital economic augmented reality In: Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародний економічний форум, 21-24 травня 2019 р., Київ.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Закони та закономірності віртуально-реального простору країни In: Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі, 7 травня 2019 р., Полтава, Полтавський університет економіки і торгівлі.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Інноваційний ландшафт кластеру на базі інноваційного хабу In: Автомобільний транспорт та інфраструктура, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Національний університет біоресурсів та природокористування України.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Digitalization of the socio-economic environment of Kiev on an innovative basis In: Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи”, 11 квітня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2019) Рух “інноваційним коридором” в рамках моделі “14і” In: Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України, 20-22 березня 2019 року, Університет державної фіскальної служби України.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Як працює “вітряк інновацій”? In: VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи», 29 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Наукове осмислення концепції інноваційної економіки In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 27 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Bitcoin випереджаючи час: зміст та інноваційний базис управління фінансовою технологією завтрашнього дня In: Економічні перспективи підприємництва в Україні, 18-19 жовтня 2018 р., Національний університет державної фіскальної служби України Служба довіри.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки In: Національна науково-методична конференція "Цифрова економіка", 4-5 жовтня 2018 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Blockchain-технологія як драйвер соціально-економічного росту України в умовах нового прагматизму In: IV Міжнародна шумпетерівська конференція "Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє", 3-4 жовтня 2018 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Teaching Resource

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Нікіфоров, П.О. and Поченчук, Г.М. (2020) Фінансові інструменти економічного розвитку [Teaching Resource]

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна and Нікіфоров, О.П. and Осецький, В.Л. (2020) Методика викладання фахових дисциплін [Teaching Resource]

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансові інструменти" [Teaching Resource]

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз [Teaching Resource]

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Менеджмент і маркетинг [Teaching Resource]

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Фінанси, гроші та кредит [Teaching Resource]

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання фахових дисциплін" [Teaching Resource]

Краус, Наталія Миколаївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційна стратегія та портфельний аналіз» [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 29 18:43:28 2020 EET.