Items where Author is "Бабич, Наталія Миколаїівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 57.

Article

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Kształtowanie adekwatnej samooceny studentów jako warunek rozwoju zawodowego logopedy "Educatio nova” (4). pp. 247-262. ISSN 2451-0491

Бабич, Наталія Миколаїівна and Ковальчук, Ольга (2019) Стан сформованості простору-ритму-руху в системі розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ Львівська педагогічна спільнота. pp. 69-71.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луценко, Юлія (2019) Особливості невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 року). pp. 71-74.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) The influence of lullabic songs on the children's speech development Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр (1). pp. 11-19. ISSN 2412-9208

Бабич, Наталія Миколаїівна and Ковальчук, Ольга (2019) Ритм-рух-простір як параметри складоритму в системі розвитку мовлення у дітей із порушеннями зору Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 8-10.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Паталаха, Анастасія and Прокоп, Єлізавета (2019) Супровід студентів із порушеннями зору в умовах освітнього простору Київського університету імені Бориса Грінченка Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія". pp. 11-14.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Articulation dyspraxia in children with speech disorders: speech therapy and medical aspects Science and Educational a New Dimension. Pedagogy and Psychology,VI (74) (180). pp. 7-11.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (1(56)). pp. 183-188. ISSN 2518-7813

Таран, Оксана Петрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 1 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). pp. 251-268. ISSN 2413-2578

Бабич, Наталія Миколаїівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. pp. 39-42. ISSN 2524-0587

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць (13). pp. 301-309. ISSN 978-966-2459-30-2

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дітей з порушеннями зору та інтелекту "Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти". pp. 16-26.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Пути повышения эффективности формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения и интелекта в условиях семьи Специальное образование: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф.. ISSN 978-985-541-272-5

Monograph

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Комунікативний потенціал дошкільників з порушеннями зору та інтелекту Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, LAMBERT Academic Publishing.

Conference or Workshop Item

Бабич, Наталія Миколаїівна and Іванкевич, Ірина Андріївна (2018) Кінестетична диспраксія у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення In: "Сучасний світ і незрячі: інклюзивна освіта,інтелектуалізація праці,активізація дозвілля-запорука соціальної інтеграції осіб з інвалідністю", 19-21 вересня 2018 р., Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки м.Луцьк.

Teaching Resource

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Логопедія (вступ до логопедії, дислалія)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Логопедичний практикум: Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Сучасні логопедичні технології [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) «Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна and Тищенко, Владислав Володимирович (2020) «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення) [Teaching Resource]

Федоренко, Оксана Филимонівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Technologies of inclusive education of children with sensory disorders [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (dysarthria, voice disorders) [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Speech therapy workshop: Methods of correctional and developmental work in disorders of the sound side of speech [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2020) Speech therapy (dysarthria, voice disorders) [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Innovative techniques of speech therapy massage [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна (2020) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2019) Логопедія (вступ до логопедії, дислалія) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Логопедія. Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» (2 курс) [Teaching Resource]

Тищенко, Владислав Володимирович and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Логопедія. Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» (3 курс) [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Спеціальна педагогіка з історією» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні логопедичні технології" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» Змістовий модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тищенко, Владислав Володимирович and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» Змістовний модуль «Логопедія (ФФНМ, ЗНМ, порушення темпо-ритмічної сторони мовлення)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Спеціальна педагогіка з історією» [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Інноваційні техніки логопедичного масажу [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) "Логопедичний практикум: Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення" [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2019) "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Speech therapy correction of systemic speech disorders [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни: "Логопедичний практикум.Модуль. Авторські методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення" [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (дизартрія, порушення голосу)» для студентів 2 курсу [Teaching Resource]

Тичина, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" для студентів 3 курсу [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Таран, Оксана Петрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Основи психолого-педагогічних досліджень» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Інноваційні техніки логопедичного масажу [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Основи психолого-педагогічних досліджень» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інноваційні техніки логопедичного масажу" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дислалія)" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення» [Teaching Resource]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Логопедія (дизартрія, порушення голосу)" [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна педагогіка" для студентів напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 25 11:50:31 2020 EET.