Елементи, в яких рік: 2010

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | C | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю
Кількість елементів: 435.

B

Bushma, A.V. (2010) Modelling of bicyclic excitation of the LED scale In: VІ international conference «Modern information and telecommunication technologies» / VІ международная научно-техническая конференция «Современные информационно-коммуникационные технологии» (COMІNFO’2010), 2010. october, 4-8 / 4-8 жовтня 2010 р., Лівадія, Крим, Україна / Livadia, Crimea, Ukraine.

C

Chesnokova, Anna (2010) Dotting the I’s: Punctuation and Mechanics Ленвіт, Київ.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2010) Розвиток слухового сприймання в контексті соціальної реабілітації дітей зі зниженим слухом Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць (16). с. 55-58.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2010) Наукові підходи до навчання комп’ютерної грамоти розумово відсталих дітей Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць , 7 (9). с. 218-225.

Єременко, Олена Володимирівна (2010) Стильовий синкретизм у системі індивідуальних стилів письменників другої половини ХІХ століття Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 58-61. ISSN 978-966-7548-48-3

Єременко, Олена Володимирівна (2010) Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних процесів творення художнього образу Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету Серія: Філологія (3). с. 11-18.

Єретик, Анатолій Анатолійович та Поляничко, Олена Миколаївна (2010) Професійна адаптація молодих фахівців в галузі фізичного виховання та спорту Теорія і практика фізичного виховання (2). с. 243-247.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Освітні ідеали людини на зламі епох Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Гуманістичні ідеї та осмислення особливостей розвитку сільської школи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної коференції.

Іванюта, Лідія (2010) Специфіка використання фольклору в сюїті для камерного оркестру “Турівські пісні” Л.Колодуба Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. (19–20). с. 217-222.

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2010) Використання макета комп'ютерної мережі в навчальному процесі In: Всеукраїнської наук.-практ.конфер. «Освіта в інформаційному суспільстві:до 25-річчя шкільної інформатики» , 13-14 травня 2010 р., Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович та Чегренец, Владимир Міхайлович (2010) Комп'ютерні мережі. Навчальний посібник. Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна (2010) Сутність толерантності в сучасному суспільстві Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2010) Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві. – Рукопис. EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Александрович, Марина Василівна (2010) Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови. Українське мовознавство (40).

Александрович, Марина Василівна (2010) Роль мелодичного компонента просодії в оформленні емоційного спонтанного мовлення. Мовні і концептуальні картини світу (32).

Александрович, Марина Василівна (2010) Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови Українське мовознавство (40). с. 17-22. ISSN 0320-3077

Антипін, Євген Борисович (2010) Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема Вісник психології і педагогіки (4). ISSN -

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Методологія синергетики у розвитку літературознавчої компетентності майбутнього вчителя Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки (вип.16). с. 234-239.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Тенденції розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників (на прикладі досвіду вищої школи України і Росії) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (Вип.12). с. 32-39.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Методологія системного підходу в розвитку літературозначої компетентності майбутнього вчителя Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (вип.33). с. 28-33.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх словесників у процесі дослідницької діяльності Вісник Черкаського університету (Вип.18). с. 7-12. ISSN 2076-586Х

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Особливості організації літературознавчої підготовки магістрів (на прикладі освітньої діяльності Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка) Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 8-13. ISSN 978-966-7548-48-3

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Педагогічні умови розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей. с. 62-65.

Бацак, Костянтин Юрійович (2010) ІТАЛІЙЦІ КРИМУ В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ І СТУДІЯХ (ХХ – початок ХХІ ст.) Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. с. 369-384.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2010) Сергій Єсенін у перекладах Марії Губко Віршознавчі студії. Збірник праць наукового семінару "Вірш у системі перекладу" (21 вересня 2010 року). с. 107-114.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2010) Культурологічна концепція ліро-епосу Ліни Костенко (полеміка з російськими класиками) Літературознавчі студії (29). с. 35-42.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2010) Дитячі громадські організації в системі соціального виховання Освітологічний дискурс (1).

Безпалько, Ольга Володимирівна (2010) Соціальне проектування Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Журавель, Тетяна Василівна та Гурковська, Л.П. та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Зінченко, А.Г. та Калініна, А.В. та Ліщинська, О.А. та Лях, Тетяна Леонідівна та Осадча, В.Г. та Петрочко, Жанна Василівна та Савчук, І.В. та Скіпальська, Галина Богданівна та Сорокіна, Олена Анатоліївна та Удовенко, Ю.М. (2010) Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-69-2

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Стан сучасної початкової освіти в США Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 6 (8). с. 87-93.

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Казка як засіб полікультурної освіти в початковій школі США Вісник Черкаського національного університету. Сер. «Педагогічні науки», 4 (183). с. 26-29.

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Роль учителя у формуванні полікультурної компетентності молодших школярів США Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти «Обрії», 2 (31). с. 26-28.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Неласая, Анна Викторовна (2010) Изоморфизм дивизоров и пар точек гиперєллиптической кривой рода два Прикладная радиоэлектроника (3). с. 418-420. ISSN 1727-1290

Бессалов, Анатолій Володимирович та Третьяков, Денис Борисович (2010) Представление элементов якобиана гиперэллиптической кривой рода два Сучасний захист інформації (4). с. 122-126.

Бондарева, Олена Євгенівна (2010) Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 22-26. ISSN 978-966-7548-48-3

Борисенко, Катерина Григорівна (2010) Барокові рефлексії у творах Григорія Квітки-Основ’яненка Літературний процес: методологія, імена, тенденції : Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1-2). с. 27-29. ISSN 978-966-7548-48-3

Борисюк, Ірина Василівна (2010) Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології Мандрівець, Тернопіль.

Брайчевська, Олена Андріївна (2010) Історія українського мистецтва. Колективна (двоосібна). Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2010, м. Київ.

Братусь, Іван Вікторович (2010) Інформаційні пошуки доби Сучасні проблеми художньої освіти в Україні (6). с. 33-38.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Електронний збірник наукових праць "Вісник психології і педагогіки" (2).

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Фізика та астрономія в школі (4). с. 39-41.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. с. 125-128.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Тестовий контроль як засіб вимірювання навчальних досягнень студентів Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції //збірник наукових праць (16). с. 76-78.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Інформаційні технології та технічні засоби навчання: курс лекцій [Навчально-методичні матеріали]

Буренко, Валентина Миколаївна (2010) Навчання письма: методичні поради Іноземні мови в навчальних закладах (4). с. 66-69.

Бушма, Олександр Володимирович (2010) Information security in systems of data output in the visual form In: VІ international conference «Modern information and telecommunication technologies» / VІ международная научно-техническая конференция «Современные информационно-коммуникационные технологии» (COMІNFO’2010), 2010. october, 4-8 / 4-8 жовтня 2010 р., Лівадія, Крим, Україна / Livadia, Crimea, Ukraine.

Бушма, Олександр Володимирович (2010) Функціональний захист візуальної інформації в ергатичних системах з дискретно-аналоговим поданням даних Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова (2). с. 8-15. ISSN 0131-8675

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2010) Роль музею в культурологічній освіті Культурологія та соціальні комунікації: іноваційні стратегії розвитку. с. 286-287. ISSN 978-966-8308-29-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Аматьєва, О.П. та Гавриш, Н.В. та Докучаєва, В.В. та Желанова, Вікторія В'ячеславівна та Курило, Н.О. та Курінна, С.М. (2010) Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти Колективна (двоосібна). ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", Луганськ.

Бісмак, Олена Василівна (2010) Лікувальна фізична культура у спеціальних медичних группах Вид-во Бровін О.В., Харків. ISBN 978-966-2445-13-8

Бісмак, Олена Василівна та Мельнік, Н.Г. (2010) Основи фізичної реабілітації Харків: Вид-во Бровін О.В., Харків.

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Мотив гри в романі Ельфріди Єлінек «Піаністка» Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах, 20 (1). с. 121-128. ISSN 966-7773-70-1

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: збірник статей, 1 (1). с. 10-13. ISSN 978-966-2289-21-3

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Середньовічні мотиви в романі І. Роздобудько «Ґудзик» Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 13-15. ISSN 978-966-7548-48-3

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе» Иосиф Бродский в ХХІ веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20–23 мая 2010 г.. с. 189-193. ISSN 978-5-8465-1028-9

Бітківська, Галина Володимирівна та Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2010) Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

В

Василевич, Леонід Федорович та Василевич, Максим Леонідович (2010) Основні принципи теорії прийняття економічних рішень з урахуванням їх ризику і відношення між рівнем зарплат Економіка, менеджмент, бізнес (2). с. 158-164. ISSN ДК 65.0

Василевич, Леонід Федорович та Клятченко, Ярослав Михайлович та Михайлюк, Антон Юрійович та Михайлюк, Олена Станіславівна та Огнівчук, Леся Миколаївна та Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Функціонально-орієнтоване проектування інформаційно-аналітичних систем. Аналіз чутливості та стабільності загального показника ефективності Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. с. 12-23.

Васильківська, Олена Іванівна (2010) До проблеми формування методичного забезпечення синтезу елементів одягу Вісник КНУТД, 1 (5). с. 26-30.

Васьків, Микола Степанович (2010) Експериментальний характер українського роману і романних форм 20-30-х років ХХ ст UCRAINICA IV SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (4). с. 192-195.

Веклич, Юлія Іванівна (2010) Сучасні тенденції формування міжкультурної комунікативної компетенції в учнів середнього шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)], (Київ, 23 квітня 2010 року). с. 77-85.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2010) Здоров’язберігаюча організація навчання студентів у вищіх навчальних закладах Вісник Запорізького Національного Університету, 1 (12). с. 108-112.

Веретенко, Тетяна Григорівна та Заверико, Наталія Віталіївна (2010) Особливості мовленнєво-комунікативної підготовки соціального педагога Вісник Запорізького Національного Університету (4). с. 126-130.

Веретенко, Тетяна Григорівна та Снітко, Марина Аркадіївна (2010) Компонентнісний підхід до діяльності підлітків у Інтернет-мережі Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (84). с. 35-39.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2010) До проблеми педагогічного забезпечення підготовки дітей із зоровим відхиленням до навчання в загальноосвітній школі Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. с. 254-259. ISSN УДК 378 (066)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2010) Українська живомовна фонетика і кирилична графіка в дослідженнях Івана Франка Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. Том.2 .. с. 274-279.

Вишинський, Віталій Володимирович (2010) Категорія руху в музичній естетиці Густава Малера: джерела й трактування. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: символический аспект Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasow antycznych do wspolczesnosci. Colloquia litteraria sedlcensia studia minora. Volumen II.. с. 143-149. ISSN 2081-3546

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Образно-мотивный контрапункт в рассказе И.Бунина «Легкое дыхание»: текстуальный анализ Русский язык, литература, культура в школе и вузе (5). с. 2-5.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: введение в проблему Мова і культура. Т Х, 146 (13). с. 10-16.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологема зеркала в художественном мире Бродского: «Сонет к зеркалу» Иосиф Бродский в XXI веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20-23 мая 2010 г.. с. 185-189.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2010) ПОНЯТТЯ МИЛОСЕРДЯ І ЙОГО ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс].

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2010) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс], 4.

Войцехівський, Михайло Федорович та Липова, Людмила Андріївна та Малишев, Віктор (2010) Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання Післядипломна освіта в Україні (1). с. 3-6.

Войцехівський, Михайло Федорович та Липова, Людмила Андріївна та Малишев, Віктор та Замаскіна, Поліна Іванівна (2010) Співпраця в системі "школа-ВНЗ" як необхідна умова неперервної освіти Шлях освіти (2(56)). с. 27-31.

Волковська, Ганна Ігорівна та Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Здоровий спосіб життя як соціально-педагогічна умова становлення особистості Вісник Черкаського університету, 3 (193). с. 93-97. ISSN 2076-586Х

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Художня специфіка образу гетьмана Дорошенка у драматургії Л. Старицької-Черняхівської Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 37-40. ISSN 978-966-7548-48-3

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Соціальні коди художньої інтерпретації історико-біографічної постаті сучасною масовою літературою (за романом Сергія Батурина "Охоронець", третя премія в конкурсі "Коронація слова" 2002 р.) Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). с. 37-41.

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Топос міста в сучасній масовій літературі (за романами переможців всеукраїнського конкурсу "Коронація слова") Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 207 (20). с. 10-18. ISSN 2227-2844

Ворон, Марина Василівна (2010) Роль проектної діяльності у розвитку управлінської компетентності керівників ЗНЗ Нова педагогічна думка (2). с. 113-115.

Віннікова, Наталія Миколаївна (2010) Пародія Майка Йогансена на лицарський роман Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). с. 28-32.

Г

Гавронський, Вадим Володимирович (2010) Безпечний Інтернет: Батьки, будьте пильні! Інтернет-семінари кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій.

Гальчук, Оксана Василівна (2010) Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст. Історико-літературний журнал (18). с. 623-634.

Гаращенко, Лариса Василівна (2010) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Вісник.

Гаращенко, Лариса Василівна (2010) Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров'язбережних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університу. с. 111-117.

Гаращенко, Лариса Василівна (2010) Методики загартування в умовах дитсадка Дошкільне виховання, 3 (824). с. 16-20. ISSN 0321-1401

Гаєвська, Наталія Сергіївна та Дем'яненко, Світлана Іванівна (2010) О слово рідне газета для вчителя з української мови (10). с. 19-27.

Герасимова, Ольга Іванівна (2010) Формування рефлексивних умінь студентів вищих педагогічних навчальних закладів в психолого-педагогічному аспекті Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 25 (Т. VII). с. 96-101.

Головчук, Світлана Юріївна (2010) Учимося навчаючи Директор школи (3(39)). с. 43-47.

Голота, Наталія Миколаївна (2010) Підводні рифи виховання Журнал "Дошкілля" (3(15)). с. 8-10.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2010) Міні-заняття як форма організації мовленнєво-розвивальної діяльності дошкільників In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, с. 25-42. ISBN 978-966-451-000-1

Гончаренко, Алла Миколаївна (2010) Готовність педагога дошкільного навчального закладу до впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" Сборник научных статей 1 Международного образовательного форума ["Личность в едином образовательном пространстве"]. с. 60-63.

Гончаренко, П.С. та Заболотня, Т.М. та Михайлюк, Антон Юрійович та Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Організація програмного орфокоректора для текстоорієнтованої інформаційно-аналітичної системи Штучний інтелект (3). с. 184-190. ISSN 1561-5359

Гончаренко, П.С. та Заболотня, Т.М. та Михайлюк, Антон Юрійович та Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Організація програмного орфокоректора для текстоорієнтованої інформаційно-аналітичної системи Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2010. с. 188-192.

Горбенко, Галина Василівна (2010) Вплив реклами на стан суспільної моралі в Україні Журналістика в піарі та піар в рекламі.

Горбенко, Галина Василівна (2010) О задачах союза молодых рекламистов Украины Маркетинг и реклама (5).

Горошкіна, Олена Миколаївна (2010) Українська мова. 10 клас Навчальне видання . Сиция, Харків. ISBN 978-966-2542-00-4

Горошкіна, Олена Миколаївна (2010) Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для профільної школи Вісник Львівського університету. Серія філологічна (50). с. 73-79.

Горпинченко, Інна Володимирівна (2010) Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття Часопис української історії (17). с. 82-86.

Горпинченко, Інна Володимирівна (2010) Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (100). с. 10-13. ISSN 1728-2640

Грипас, Оксана Юріївна (2010) АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПОРІВНЯННЯ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2010) Аспекти дослідження функціонально-семантичної категорії порівняння Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10. Психологічні науки: зб.наукових праць (6). с. 98-101. ISSN КВ 8818

Гродський, Ігор Ярославович (2010) Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2010) Особливості формування професійної самосвідомості майбутніх учителів в умовах професійної підготовки з додатковою психологічною спеціалізацією Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Простір гуманітарної комунікації: трансформація академічного дискурсу». с. 118-129.

Д

Дем'яненко, Світлана Іванівна та Дорофеєва, Н.І. та Касьянова, С.П. (2010) Світова література [Навчально-методичні матеріали]

Довбня, Софія Олегівна (2010) Теорія ігрової діяльності як основна вихідна позиція методологічних засад дослідження Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку. с. 128-132.

Довбня, Софія Олегівна (2010) Теоретичні засади ігрової діяльності дошкільників у аспекті підготовки студентів до методологічного забезпечення наукових досліджень Наука і освіта, 7. с. 91-94. ISSN 37(05) "54-02"

Доценко, Олена Леонідівна (2010) Языковая политика Украины: взгляд изнутри Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 23 (62). . с. 19-23.

Доценко, Олена Леонідівна (2010) Історія мови українського справочинства НЕ ВИЗНАЧЕНО. Київ: Альфа Реклама.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2010) Eлементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови Педагогічна освіта (2). с. 27-31.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2010) Післядипломна освіта педагогів дошкільних закладів на андрагогічних засадах Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). с. 129-137. ISSN 2078-1687

Дятленко, Наталія Михайлівна (2010) Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя Вісник психології і соціальної педагогіки: збірник наукових праць (2).

Дятленко, Наталія Михайлівна (2010) Навчімо дітей шанувати себе та інших людей In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, с. 7-24. ISBN 978-966-451-000-1

Ж

Журавель, Тетяна Василівна (2010) Особливості ефективної програми профілактики ризикованої поведінки серед бездоглядних та безпритульних підлітків Здоровый образ жизни – основа гармонично развитого поколения : материалы межд. форума (Ташкент, 29 – 30 ноября 2010 г.). с. 247-252.

Журавель, Тетяна Василівна та Кочемировська, Олена Олексіївна та Христова, Ганна та Брижик, Валерій та Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-15-68-35-7

Журавель, Тетяна Василівна та Кочемировська, Олена Олексіївна та Ясеновська, Марія (2010) Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-1568-37-1

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми та підлітками СНІД Фонд Схід-Захід (AIDS Foundation East-West – AFEW), Київ.

Журавель, Тетяна Василівна та Нікітіна, Ольга Михайлівна та Сафронова, Оксана та Коробченко, Ніна (2010) Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми: тренінговий курс ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-1568-38-8

З

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Проблема формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Застосування сучасних методів і технологій у професійно-орієнтованому навчанні англійської мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 93-100. ISSN 811.1:37.091.33

Заєць, Валентина Григорівна (2010) Тексти із завданнями для аудіювання і читання мовчки Дивослово (12). с. 19-22. ISSN 0130-5263

Зверева, Марина Анатоліївна (2010) Професійна соціалізація учнів середніх загальноосвітніх шкіл Франції PhD thesis, Луганcький національний університет ім. Тараса Шевченка..

Зимівець, Наталія Володимирівна (2010) Основи системної діяльності за сприяння здоров`ю дітей і молоді Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). с. 168-172.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2010) Основи системної діяльності зі сприяння здоров`ю дітей і молоді Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). с. 168-172.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2010) Категорія здоров’я в контексті концепції сприяння покращенню здоров’я Освіта Донбасу, 6 (143). с. 109-115. ISSN 1817-3756

Зимівець, Наталія Володимирівна та Авєльцева, Т.П. та Калініна, А.В. (2010) Механізми формування та впровадження місцевої соціальної політики [Навчально-методичні матеріали]

Зінська, Тетяна Володимирівна (2010) Особливості функціонування музичного виконавства в соціокультурному просторі України Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (16). с. 146-152. ISSN 978-966-8424-76-2

К

Казак, Оксана Олексіївна та Захожай, Валерій Борисович (2010) Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту Вісник економічної науки України (2 (18)). с. 41-42.

Кайріс, Олена Дмитрівна (2010) Cучасний стан і тенденції розвитку психологічної служби ВНЗ в Україні і за кордоном Вісник психології і педагогіки (2).

Кайріс, Олена Дмитрівна (2010) Специфіка роботи психолога в дошкільних установах Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць (1). с. 168-170.

Калошин, Володимир Федорович (2010) Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика Практична психологія та соціальна робота (5 (134). с. 71-75.

Калошин, Володимир Федорович (2010) Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика. Частина І. Практична психологія та соціальна робота (4(133)). с. 71-76.

Капіруліна, Світлана Леонідівна та Кобзар, М. О. (2010) Міжпредметні зв'язки як складова шкільної географічної освіти Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (12). с. 72-77.

Караман, Станіслав Олександрович (2010) Сучасні підходи до лінгводидактичної підготовки майбутнього вчителя-словесника Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (29). с. 169-176. ISSN 987

Караман, Станіслав Олександрович (2010) Українська мова, 10 клас Освіта, Київ.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2010) Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2010) Філософські виміри краси людського вчинку Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (7).

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2010) Лексико-семантична класифікація неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство.

Кепканова, Олена Іванівна (2010) Діяльність психологічної служби вищого навчального закладу Психологічний інструментарій (5). с. 4-40.

Кепканова, Олена Іванівна (2010) Готовність дитини до школи: складові успішного навчання Психологічна газета (22). с. 29-32.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2010 р., 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Киселюк, М.П. та Власенко, А.И. та Генцарь, П.А. та Вуйчик, Н.В. та Заяц, Н.С. та Кругленко , И.В. та Литвин, Оксана Степанівна та Криськов, Ц.А. (2010) Оптичні властивості тонких плівок GaSe/n-Si(111) Физика и техника полупроводников, 44 (8). с. 1046-1049. ISSN 0015-3222

Киселюк, М.П. та Власенко, О.І. та Генцарь, П.О. та Вуйчик, Н.В. та Заяц, М.С. та Кругленко, І.В. та Литвин, Оксана Степанівна та Криськов, Ц.А. (2010) Відбивання тонких плівок GaSe/n-Si (100) та GaSe/n-Si (111) Фізика і хімія твердого тіла, 11 (3). с. 604-609. ISSN 1729-4428

Кисла, Світлана Вікторівна (2010) Романс Ю.Шапоріна "Заклинание" у контексті сучасних соціокультурних реалій Сіверщина в історії України (3). с. 322-324.

Клименко, Нінель Павлівна (2010) Історико-краєзнавча спадщина Івана Крип’якевича Краєзнавство (1-2). с. 157-164. ISSN 2222-5220

Клятченко, Ярослав Михайлович та Тарасенко, Володимир Петрович та Тесленко, Олександр Кирилович та Михайлюк, Антон Юрійович (2010) Команди спеціалізованого процесора на ПЛІС для адаптивного порівняння інформаційних об'єктів Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 7 (48). с. 220-224. ISSN 1814-4225

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2010) Контент-анализ ситуационного компонента атрибутивного стиля личности Журнал практикующего психолога (17). с. 81-94. ISSN 2304-8840

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2010) Становлення соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентної поведінкою у другій половині 50-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. Cоціальна педагогіка: теорія та практика (4). с. 10-16. ISSN 1817-3764

Ковалинська, Інна Володимирівна (2010) Прийоми впровадження проблемного навчання гуманітарних дисциплін у технічному вузі Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Додаток 1 , Том ІІІ (Вип.19). с. 71-77. ISSN 978-966-2760-18-7(3)

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Етапи розвитку системи післядипломної мистецько – педагогічної освіти. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. с. 103-105. ISSN 978-966-8410-38-6

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Методичні рекомендації до курсу "Інформаційні технології" у ПТНЗ.Професія - "Кравець" (Форма навчання ТУ) ТОВ "Майстерня книги", Київ. ISBN 978-966-2260-31-1

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Творчість у творах декоративно-прикладного мистецтва. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. с. 8-9.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Сучасні виміри професійного виховання учнів. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. с. 10-11.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Чинники професійного самовизначення школярів. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. с. 12-13.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Розвиток професійної майстерності викладача ПТНЗ Вища освіта України - Додаток 4, том IV (22),- 2010 р. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору - 516 с., 4 (22). с. 472-481.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2010) Антропологічна криза: шляхи виходу з нього Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. (1). с. 50-53. ISSN 1606-3715

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2010) Культура як форма розкриття внутрішнього світу людини Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3).

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2010) Українська культура у контексті глобалізації Актуальні питання історії, теорії та практики художньої культури (24). ISSN 2225-7586

Ковбасенко, Юрій Іванович (2010) Зарубіжна література. Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-183-7

Козак, Людмила Василівна (2010) Інновації в системі вищої педагогічної освіти: теоретичний аспект Педагогічний процес: теорія і практика (3). С. 207-216.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2010) АНТРОПОМОРФНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОРНАМЕНТИКИ ХІХ –ХХ СТОЛІТЬ(іконографія, символічний контекст, художні особливості) PhD thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Моделювання педагогічного процесу в контексті розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури Педагогічний процес: теорія та практика/ Збірник наукових праць, 3 (1). с. 217-225.

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму Імідж сучасного педагога, 10 (109). с. 38-41. ISSN 2221-6316

Коханова, Олена Петрівна (2010) Розвиток стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (34). с. 98-105.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психофізіологічні умови розвитку творчості у дітей Еліта, обдарованість, людиноцентризм: матеріали міжнародної наукової конференції. с. 161-167.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психологія дитини до народження і розвиток творчості Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу. с. 46-54.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психофізіологічні особливості сприймання навчальної інформації молодшими школярами Початкова школа (6). с. 5-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психофізіологія дозвілля дитини Початкова школа (12). с. 1-3. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психофізіологічні особливості сприймання навчальної інформації Початкова школа (4). с. 58-60. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Способи пізнання, якими користуються діти Початкова школа (5). с. 4-6. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Інноваційні підходи до організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогів Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). с. 71-79. ISSN 2312-5829

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Безпека у сприйнятті сенсорних образів дитини Дитячий садок (33). с. 6-7.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2010) Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка (1). с. 119-124.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2010) Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості Проблеми сучасної психології, 7 (2010). с. 310-321.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Предметний світ Ренесансу як втілення духу гуманістичної епохи Вісник Львівської національної академії мистецтв (21). с. 3-16. ISSN 0236-4832

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Образи предметного світу середньовіччя в творах книжкової мініатюри Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб.наук.праць (7). с. 124-136. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Принципи стилістичної єдності предметного світу античності Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики (Мистецькі обрії 2010): Зб. наук. пріць Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (3 (12)). с. 117-122.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Наука і мистецтво: точки перетину у визначенні критеріїв якості освіти та професійних орієнтирів магістра дизайну одягу In: V міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (25-27 листопада 2010р., м.Київ)., 25-27 листопада 2010р., Національний університет імені Т.Шевченка.

Кротова, Тетяна Федорівна та Гардабхадзе, І.А. (2010) Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Серія: мистецтвознавство (23). с. 33-40.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2010) Особливості модерного віршування Грицька Чупринки Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 103-105. ISSN 978-966-7548-48-3

Куземко, Леся Валентинівна (2010) Сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку Імідж сучасного педагога (розвиток системи дошкільної освіти) : науково-практичний освітньо-популярний часопис (6-7).

Куземко, Леся Валентинівна (2010) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.8. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : Збірник наукових праць.. с. 92-98.

Кузьменко, Галина Василівна (2010) Особливості вивчення анімалістичного жанру Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал (4). с. 21-27.

Кузьменко, Галина Василівна (2010) посібник: Методичні рекомендації з виробничої практики КУ імені Бориса Грінченка.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2010) Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини Одноосібна. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2010) Соціальні комунікації в роботах українських дослідників. Інформаційне суспільство (11).

Кутішенко, Валентина Петрівна (2010) Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) Центр учбової літератури, м.Київ. ISBN 978-611-01-0062-5

Кутішенко, Валентина Петрівна (2010) Взаємообумовленість процесів соціалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С.Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої (8). с. 591-599.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2010) Sema intensity as a basis for the formation of secondary values Studia linguistica (4). с. 230-236.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2010) Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Проблема підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів до здійснення інноваційної діяльності Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 107-113. ISSN 811.1:37.091.33

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Інтерактивні методи навчання іноземних мов у вищий школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2010) Міф як первина метамова суспільної свідомості: огляд проблематики Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр (13 (1)). с. 18-21.

Лозова, Ольга Миколаївна (2010) Психосемантичний аспект регіональних ментальностей в Україні Наукові записки НАуКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота (110). с. 34-39.

Луцюк, Микола Володимирович (2010) Українська мова в таблицях НАУ, Київ.

Любарова, Віра Миколаївна (2010) Найменшим про найменших Дивовижні творіння природи Шкільний світ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Просвітницька робота щодо профілактики ВІЛ/СНІДу в закладах освіти Вісник Черкаського університету , 183 (2). с. 58-61.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Метод інтерактивної гри: умови ефективного використання у процесі навчання дорослих Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 берез. 2010 р.. с. 158-160.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Концепції профілактики ВІЛ/СНІДу Зб. наук. праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, 1 (3). с. 430-437.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Напрями соціально-педагогічної діяльності волонтерських груп Соціальна робота і сучасність : теорія та практика. с. 332-333.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Підходи до класифікації волонтерських груп Соціальна робота в Україні : теорія та практика (3). с. 49-58.

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Скіпальська, Галина Богданівна та Лях, В.В. (2010) Просвітницько-профілактична програма тренінгових занять "Сходинки" Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-75-3

Лях, Тетяна Леонідівна та Малієнко, Ю.М. та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Цюман, Тетяна Петрівна та Шелмакова, А.М. (2010) Професія. Кар`єра. Успіх Основа-Принт, Киев. ISBN 978-966-2044-48-5

Лісовець, Світлана Василівна (2010) соціальна підтримка як фактор психічного здоровья студентів Вісник прикарпатського університету (35). с. 61-65.

М

Макарова, Марія Володимирівна (2010) Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства. Культура і мистецтво у сучасному світі : Наукові записки КНУКіМ (8).

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2010) Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків першокласників: у запитаннях і відповідях Початкова школа (1). с. 20-22.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Хоружа, Людмила Леонідівна (2010) Методи навчання та їх класифікація Початкова освіта. Методичний порадник. №6 (42) (24). с. 28-32.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Научно-исследовательская работа студентов в условиях кредитно-модульной системы в Украине Современные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. с. 66-67.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Вплив важких металів на розвиток ембріона Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції 20-22 травня 2010 р.. с. 165-166. ISSN 966376-062-3

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Шкідливий вплив тютюнового диму на народження здорової дитини Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии" (Вып. 4). с. 151-153.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Вплив мікроелементів на життя людини Біологія і хімія в школі, 79 (3). с. 22-24.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2010) Особливості формування мотивації до здорового способу життя у студентів Вісник Черкаського університету, 3 (191). с. 89-93. ISSN 2076-586Х

Марченко, Тетяна Іванівна (2010) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЛЯ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Нові інформаційні технології в освіті для всіх.

Масімова, Лариса Гагіківна (2010) Критерії патогенності тексту Наукові записки інституту журналістики (41).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2010) Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (2). с. 155-160.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2010) Тенденції розвитку соціокультурної діяльності бібліотек Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. Том ІІ (16). с. 133-138.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Розбудова суспільного дошкільного виховання у сільських районах України в перші повоєнні роки Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспект: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2010 року, м. Суми. с. 79-82.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Оформлення виставки художньої творчості дітей Вихователь-методист дошкільного закладу (2). с. 51-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Технології раннього навчання читання In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, с. 82-101. ISBN 978-966-451-000-1

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Мистецтво керівництва педагогічною радою In: Педагогічна рада у дитячому садку. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, с. 8-14. ISBN 978-966-451-517-4

Мельник, Валентина Іванівна (2010) Комунікативні мотиви застосування стереотипних фразеологізмів у публіцистичному тексті Структурно-семантичні і конгнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. с. 68-70.

Мельник, Валентина Іванівна та Ryabchuk, M.P. (2010) Імперативи політичного дискурсу Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (21).

Мельник, Ольга Петрівна (2010) Особенности музыкально-просветительской работы учителя музыки Педагогика искусства: вопросы истории, теории и методики (5). с. 216-220. ISSN 978-5-9999-0423-2

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2010) Філософія. Опорний конспект лекцій для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки всіх форм навчання [Навчально-методичні матеріали]

Мережко, Юлія Валеріївна (2010) Інтонаційно-слуховий аналіз творів вокального мистецтва як засіб формування художніх смаків старшокласників Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №14.Теорія і методика мистецької освіти:зб.наукових праць / До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова (9(14)). с. 78-83. ISSN КВ 8820

Михайлик, Ольга Петрівна (2010) Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою студентів непрофільних педагогічних спеціальностей Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1(13)). с. 52-57. ISSN 978-966-7548-60-5

Михайлюк, Антон Юрійович та Замятін, Денис Станіславович та Петрашенко, Андрій Васильович (2010) Проблеми систематизації даних у неструктурованих текстових сховищах Вісник університету «Україна». Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика (8). с. 88-91. ISSN 0204-3572

Михайлюк, Антон Юрійович та Огнівчук, Леся Миколаївна та Сніжко, Микола Васильович (2010) Технологія впровадження новітніх інформаційно-аналітичних систем у навчальний процес Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Михайлюк, Антон Юрійович та Петрашенко, Андрій Васильович та Замятін, Денис Станіславович (2010) Метод неструктурованого тексту на основі систематизації композитних атрибутів Розподіленні комп'ютерні системи, 1. с. 86-88.

Молчанов, Ігор Миколайович та Мова, В.И. та Стрюченко, В.А. (2010) Інтелектуальна робоча станція інпарком - засіб автоматичного дослідження та створення програм паралельних обчислень науково-технічних задач In: Международная конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы» ИИ-2010"", 20 — 24 сентября 2010 г, Ялта, Украина.

Морзе, Наталія Вікторівна (2010) Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність? Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (9).

Морзе, Наталія Вікторівна (2010) Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні? Комп’ютер у школі та сім’ї (6). с. 10-14. ISSN 2307-9851

Морзе, Наталія Вікторівна та Ігнатенко, Олександр Володимирович (2010) Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). с. 38-48.

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Злочевська, Марина Володимирівна та Ігнатенко, Олександр Володимирович та Давиденко, Ольга Петрівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає? Комп’ютер у школі та сім’ї (5). с. 12-19. ISSN 2307-9851

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Інформатика: підручник для 10 класу УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць (22). с. 303-306.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів In: Міжнародна науково-практична конференція «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві», 26-29 травня 2010 року, Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Морзе, Наталія Вікторівна та Глазунова, Олена Григорівна (2010) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі заочної освіти Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). с. 20-38.

Морзе, Наталія Вікторівна та Золочевська, Марина Володимирівна (2010) Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання Інформаційні технології і засоби навчання (3). ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна та Вембер, Вікторія Павлівна та Барна, Ольга Василівна (2010) Компетентнісні завдання як засіб формування інформатичної компетентності в умовах неперервної освіти Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). с. 48-62.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Особливості ціннісної підтримки обдарованих підлітків, що мають прогресивний мотиваційний профіль // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. с. 53-57.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія” In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, с. 24-25.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 7 (9). с. 425-436.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Психолого-педагогічний аналіз системи підвищення кваліфікації державних службовців Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського (11-12). с. 49-56.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Теоретико-методологічний аналіз детермінант професійного зростання індивіда Проблеми загальної та педагогічної психології, ХІІ (7). с. 308-315.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Підходи до визначення поняття професійної компетентності у сучасній психологічній теорії Наука і освіта (9). с. 101-104. ISSN 2311-8366

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Запровадження командних форм роботи у професійну діяльність державних службовців Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, Т. ІХ (ч. 5). с. 207-212.

Н

Набільська, Ольга Вікторівна (2010) ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. (7).

Нагула, Олена Леонідівна (2010) Особливості підготовки спеціалістів до роботи з батьками дітей раннього віку Вісник Черкаського університету. (183). с. 41-44.

Надтока, Геннадій Михайлович та Горпинченко, Інна Володимирівна (2010) Російська православна церква в системі народної освіти України другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія проблеми Гілея: науковий вісник.. с. 137-142. ISSN 2076-1554

Назаренко, Світлана Валеріївна (2010) Підготовка школярів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з біології Біологія (2). с. 3-4.

Назаренко, Світлана Валеріївна та Кубай, А. (2010) Екологія харчування та фаст-фуд Культура безпеки, екології та здоров’я (7). с. 51-53.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (2).

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Самостійна діяльність студентів в умовах упровадження кредитно-модульного навчання Вища освіта України. – Додаток 4, том VII (25). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»., 4 (7). 271 -278.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Дослідження ставлення молоді до вживання пива Біологія і хімія в школі (6). с. 21-27.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Профілактика наркоманії серед школярів у роботі соціальних педагогів Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] (2).

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Короткий історичний нарис вивчення природи Біологія і хімія в школі (1). с. 41-44.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Методичне забезпечення самостійної роботи студентів в умовах впровадження кредитно-модульного навчання у ВНЗ України Современные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. Сборник материалов международной научно-практической конференции, 3 – 5 февраля 2010 г., г.Москва. с. 60-62.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Небезпека від побічних забруднювачів cучасних харчових продуктів Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції 20-22 травня 2010 р.. с. 154-156. ISSN 966376-062-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Методика конструювання тестів для перевірки знань з біології Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 22: збірник наукових праць (22). с. 315-319. ISSN 966-376-062-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Формування валелогічної культури майбутніх учителів фізичного виховання Вісник Черкаського університету, 3 (191). с. 65-68. ISSN 2076-586Х

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Бондаренко, Юрій (2010) Мобільний телефон і здоров’я молоді Проблеми формування здорового способу життя у молоді: Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. с. 34. ISSN 966-376-061-5

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна та Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Ботаніка: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів [Навчально-методичні матеріали]

Нестерова, Тетяна Володимирівна та Кожанова, Ольга Сергіївна (2010) фактори індивідуально-психологічної та психофізиологічної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої Нестерова Т.В. Фактори індивідуально-психологічної та психофізіологічної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблем фізичного виховання та спорту: зб. наук. пр.

Нестерова, Тетяна Володимирівна та Пітенко, Сергій Леонідович та Сердюк, М.Г. (2010) Особливості харчування кваліфікованих спортсменок в художній гімнастиці Третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві», 13-14 травня 2010 р..

Носенко, Тетяна Іванівна (2010) Соціальний сервіс Google-групи в навчально-педагогічній діяльності Моделирование в прикладных научных исследованиях. с. 50-51.

Носенко, Тетяна Іванівна та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Інтерактивний комплекс SMART Board у навчальному процесі Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Професійна (асистентська) та науково-дослідна практика: навчально-методичний посібник для спеціальності «Інформатика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Випускна кваліфікаційна робота магістра (спеціаліста) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

О

Обловацька, Наталія Олександрівна (2010) Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні журнал "Адвокат" (9). с. 25-28. ISSN 17359-6129 ПР

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) Ідея освіти Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання (1).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. с. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. с. 5-9.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2010) Діагностика психомоторних здібностей у дітей раннього віку Психолог дошкілля (12). с. 12-17.

Олексюк, Олена Андріївна (2010) Проблема готовності вчителя математики до моніторингу навчальних досягнень учнів Освітологія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. с. 134-137.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2010) Компетентнісна мистецька освіта: пошук інноваційної моделі Международный Крымский педагогический конгресс "Инновации в образовании". с. 191-194.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. Зб. наук. пр. / Редкол.: Огневюк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л., - К.: КУ ім. Бориса Грінченка, 2010. - №1 (13).. с. 22-27.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 20-27. ISSN 811.1:37.091.33

Олійник, Світлана Миколаївна (2010) Рецепція наукових ідей Миколи Руденка у творах Олеся Бердника Літературознавчі студії (29). с. 316-321.

Олійник, Світлана Миколаївна (2010) Модель міста у фантастичних творах О. Бердника і М. Руденка Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (207). с. 93-99. ISSN 2227-2844

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Польова практика як інтегруюча ланка теоретичної та прикладної складових навчального процесу в курсі «Основи природознавства" In: міжнародна наук.-практ. конференція, 3-5 лютого 2010 , м. Москва.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Фізіологічні аспекти діі кобальту та кадмію на здоров’я людини Культура безпеки, екології та здоров’я, 3 (3). с. 39-41. ISSN 15337-3909Р-КВ

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Іксодові кліщі - одна з проблем безпеки життєдіяльності In: дев’ята міжнародна науково-методична конференція, 20-22 травня 2010, м. Львів.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Освоєння кліщами-фітосеїдами (Parasitiformes, Phytoseiidae) рослин-інтродуцентів дендропарку «Олександрія» НАН України In: XI міжнародна наук.-практ. екологічна конференція, 20-25 вересня 2010, м. Бєлгород.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Надійні ознаки ідентифікації двох морфологічно близьких видів кліщів роду Amblyseius (Acari, Phytoseiidae) In: ентомол. наук. конф. «Сучасні проблеми ентомології», присвяч. 60-й річниці створення Українського ентомологічного товариства , 12-15 жовтня 2010, м. Умань.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Фізіологічні особливості дітей шкільного віку та гігієнічні аспекти їх навчання Вісник Черкаського університету, 3 (191). с. 69-72. ISSN 2076-586Х

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Вікові фізіологічні особливості розвитку дітей за час навчання в середній школі In: Всеукраїнська наук.-практ. конференція, 16-17 грудня 2010, м. Черкаси.

Омері, Ірина Дмитрівна та Колодочка, Л.А. (2010) Новий вид хижих кліщів роду Amblyseiella Muma (Parasitiformes, Phytoseiidae) з України Вісник зоології , 1 (44). с. 87-90. ISSN 084-5604

Омері, Ірина Дмитрівна та Колодочка, Л.А. (2010) Нові дані про успішну инвазию в лісостепову зону України виду-вселенця — середземноморського хижого кліща Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) Вісник Зоології, 2 (44). с. 167-171.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Тренінгові та арт-терапевтичні технології у розвитку креативності майбутнього вчителя In: Современные тенденции развития теории и практики дошкольного и начального школьного образования, 20-21 октября 2010г., ГОУ ВПО «Белгор. гос. ун-т», ГОУ ДПо «Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,г.Белгород, Россия.

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, Ч.ІІ (3(2)). с. 73-80. ISSN 2078-1687

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] (1). с. 61-66.

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Ідейно-художній зміст та структура роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : [зб. наук. пр.] / [за ред. проф. Валюх З.О.] (3). с. 92-98.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2010) Priming effects in media discourse on human trafficking: the narrative perspective In: StoryNet Symposium: Audience Experiences and Effects, 7-11 July 2010, (Utrecht University, The Netherlands.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Білінгвізм: до аналізу категоріального апарату Гілея: науковий вісник (42). с. 594-600.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Білінгвізм та українська еліта на сучасному етапі державотворення Гілея: науковий вісник (40). с. 386-393.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) До аналізу явища білінгвізму: політичний аспект Гілея: науковий вісник (45). с. 600-605.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) До витоків білінгвізму в Україні: стан української еліти у ХХ ст. (спроба історико-політологічного аналізу) Гілея: науковий вісник (34). с. 341-348.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) До витоків білінгвізму в Україні: двомовність мовою статистики Глея: науковий вісник (38). с. 444-451.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Диглосія: до аналізу категорії білінгвізму Гілея: науковий вісник (44). с. 583-586.

Пасько, Ярослав Ігорович (2010) Соціологія міста In: Соціологія міста. Ноулідж, Донецьк, с. 5-46.

Пасічник, Алла Володимирівна (2010) Особливості розвитку етичних уявлень дітей дошкільного віку Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника, 17 (6). с. 57-60. ISSN 2072-4772

Петрунько, Ольга Володимирівна (2010) Медіасоціалізація, або соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими Психологічні перспективи: Спеціальний випуск. — Луцьк, 2010. — С. 103-113..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2010) Топологія суб’єкта в агресивному медіасередовищі Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / Ред. М.М.Слюсаревський, В.Г.Кремень, С.Д.Максименко та ін. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 24(27). – С. 215-224..

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2010) Підготовка майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими оркестрами та інструментальними ансамблями Одноосібна. Імекс ЛТД, Кіровоград.

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2010) Обдарованість як індивідуальна та соціальна проблема Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах. с. 134-141.

Подшивайлова, Лідія Іванівна та Гончаренко, Марина (2010) Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості Статистичний та інтелек-туальний аналіз даних у медико-гуманітарних до-слідженнях (SIAD-2010) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції. с. 97-98.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2010) Застосування комбінованого зафарбовування гематоксиліном Майера-азур2-еозіом для дослідження кісткової тканини та її клітинних популяцій, зокрема, остеокластів VІ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Перший крок у науку - 2010». Збірник наукових праць «Перший крок у науку – 2010». с. 125-127.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2010) Модульно-рейтингова система контролю знань із біологічних дисциплін у вищій школі Історичний науковий та літературний журнал «Пам‘ять століть» – № 1-2. - 2010. (1-2). с. 150-152.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Полякова, Катерина Олександрівна (2010) Основні чинники здоров‘я людини In: Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Здоровий спосіб життя", 22 листопада 2010, Одеса.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Роменська, О.А. (2010) Вживання спецій як метод покращення здоров‘я людини In: Зб. наук. праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2010, Одеська національна академія харчових технологій .

Поляничко, Олена Миколаївна та Ільницький, Мирон Йосипович (2010) Розвиток рефлексії, як професійно необхідна передумова підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту Теорія і практика фізичного виховання (2). с. 287-292.

Полянский, Вячеслав Анварович (2010) Нью-Йорк: о джазе и не только Джаз (6 (28)). с. 2-7. (В пресі)

Поліщук, Алла Анатоліївна (2010) Творчі аспекти використання інформаційних і комунікаційних технологій в дизайнерській освіті Збірник праць п’ятої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: неперервна освіта». с. 294-299.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2010) Київ як локус культурної пам’яті. Досвід новітньої літератури Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (207). с. 100-110. ISSN 2227-2844

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2010) Інформаційно-бібліографічна діяльність Міжнародної федерації кіноархівів Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. с. 42-49.

Пєчка, Лариса Євгенівна (2010) Здоров’яформуючий фізичний розвиток Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2010 року. с. 142-149.

Піркова, Оксана Дмитрівна (2010) Порівняльний контент-аналіз етичних кодексів психологів двадцяти країн Психотерапия, 96 (12). с. 34-40.

Пітенко, Сергій Леонідович (2010) Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом, с учетом состава тела XIV міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт та спорт для всіх".

Р

Рак, Людмила Миколаївна та Боринець, Надія Іванівна (2010) Творчі проекти на уроках трудового навчання. Обслуговуючі та технічні види праці. 8-11 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-426-9

Рак, Людмила Миколаївна та Новак, Світлана Вікторівна та Боринець, Надія Іванівна (2010) Трудове навчання. Об’єкти праці. 5-9 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-463-4

Редька, Інна Анатоліївна (2010) Магія поетичного слова синестезійність метамовлення In: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О. М. Мороховського (Київ, 26–27 листопада 2010 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 204–206..

Редько, Сергій Іванович (2010) Психологічні умови формування професійної позиції керівника навчального закладу Педагогічний процес: теорія та практика (3(2)). с. 250-257. ISSN 2078-1687

Ригованова, Вікторія Анатоліївна (2010) Феномен мовної особистості Лінгвістичні студії (20).

Романенко, К.А. (2010) Формування еколого- правової свідомості Екологізація навчально-виховного середовищаосвітнього-закладу. с. 31-53.

Романенко, К.А. та Таначьова, Н.В. (2010) "Людина в техногенному середовищі"-екологічний журнал. Екологізація навчально-виховного середовища освітнього закладу. с. 169-182.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Соотношение старого и нового в художественном процессе XX — нач. XXI века: к вопросу о креативном потенциале искусства эпохи рубежа Сборник материалов Третьего культурологического конгресса.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Пошуки шляхів самовираження митця в полі постмодерну Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Естетичні пошуки в галузі мистецької творчості та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Маньєризм у художній культурі Європи кін. XV-І пол.XVII ст.: тенденції стильової трансформації EngD thesis, НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Мировоззренческие универсалии искусства переходных эпох в художественной ситуации ХХ века Социально-политические и культурные проблемы современности. с. 624-627.

Рудик, Олександр Борисович (2010) Функціонал Шпраґе — Ґранді Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (5-6). с. 87-91.

Рудик, Олександр Борисович (2010) Проведення Київських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій Інформатика та інформаційні технології. с. 29-32.

С

Сабол, Діана Михайлівна (2010) Психологічні аспекти підготовки лекторів та екскурсоводів шкільних музеїв Класний керівник (22 (82). с. 19-23.

Савенкова, Ірина Іванівна (2010) Проблема ефективності діяльності лікаря в умовах дефіциту часу Актуальні проблеми психології, 7 (19). с. 206-211. ISSN 2072-4772

Савченко, Юрій Юрійович (2010) Становлення психологічної статі дитини дошкільного віку в умовах сім’ї PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Саєвич, Ірина Георгіївна та Мироненко, Володимир Володимирович (2010) Комп'ютерні технології у сучасній освіті Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 15 груд. 2010 р..

Сергиенко, Иван Васильевич та Молчанов, Ігор Миколайович та Химич, Александр Николаевич (2010) Інтелектуальні технології високопродуктивних обчислень Международный научно-теоретический журнал "Кибернетика и системный анализ" (5). с. 164-176. ISSN 0023-1274

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2010) Психологічний аналіз індивідуалізації професійної підготовки майбутніх вчителів Науковий вісник (5). ISSN 2078-2128

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2010) Психологічні основи формування інноваційної готовності майбутніх учителів Педагогічна освіта: теорія і практика (2).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2010) Освіта в сучасному світі In: Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2010) Комп'ютерна програма "R_local: інформаційна система “База знань” для накопичення та систематизації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу" 32494.

Ситник, Ольга Іванівна та Козачук, Андрій Михайлович та Чернігівська, Наталія Станіславівна та Тірошко, Юлія Леонідівна (2010) Практика усного та писемного мовлення Київський університет імені Бориса Грінченка.

Скуратівська, Галина Степанівна (2010) Grammar and spelling in business English English language and culture (14(494). с. 5-6.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2010) «Підводні камені» застосовності теоретичного конструкту «молодіжна субкультура» при визначенні культурного портрету молоді In: Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в реализации молодёжной политики: Материалы Всерос. науч-практ. конф., г. Казань, 10 – 11 декабря 2009 года. РЦМИПП, Казань, с. 156-158.

Смольникова, Галина Валентинівна (2010) Розвиваймо у малят сенсорику та дрібну моторику Дошкільне виховання (7). с. 20-22. ISSN 0321-1401

Смольникова, Галина Валентинівна (2010) Як малюють наші діти Дошкільне виховання (11). с. 13-15. ISSN 0321-1401

Смольникова, Галина Валентинівна (2010) Андрагогічні засади навчання вихователів – методистів дошкільних закладів Педагогічний процес: теорія і практика (4). с. 185-192.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Характеристики ефективності тоталітарної пропаганди Політологічний вісник. (46). с. 250-256.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Інновації політичної пропаганди: вибори Президента України 2010 р Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Соціально-політичні і культурні проблеми сучасності». с. 673-675.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Дещо про використання політичної пропаганди на виборах Президента України 2010 р Трибуна, 3-4. с. 28-30.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) Політологічний вісник. с. 275-284.

Солдатова, Леся Петрівна (2010) Актуальність сутності дискурсу як необхідності Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010р.: В 2т. – Т. 2 / За заг.ред. А.Ґ.Ґудманяна , О.Г.Шостак. –К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – с. 317-320.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2010) Психологія мотивації студенської занятості Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1(13)). с. 84-88. ISSN 978-966-7548-60-5

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2010) Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок In: Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям. ВД "Калита", Київ, с. 151-199. ISBN 978-966-8879-60-2

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Принципи професійного спілкування майбутніх соціальних педагогів Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25). с. 344-351.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у системі неперервної освіти Вісник Черкаського університету, 183 (3). с. 70-74.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Адаптація першокурсників до умов вищого навчального закладу як соціально-педагогічна проблема Здоровый образ жизни – основа гармонично развитого поколения : материалы международного форума (1). с. 302-304.

Стишов, Олександр Анатолійович (2010) Оновлення сучасного українського лексикону Наукові записки (15). с. 23-27.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Вплив криз фахового навчання на формування професійної самооцінки майбутніх педагогів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (2 (14)). с. 90-94.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Феномен педагогічної майстерності викладача психології у вищій школі Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. (2).

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Вплив криз професійного розвитку на самооцінку вчителя як суб’єкта праці Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія (34). с. 185-194.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Дослідження динаміки криз фахового навчання майбутніх учителів Педагогіка вищої та середньої освіти: Збірник наукових праць (29). с. 305-311.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2010) Кришталева тиша Джаз. с. 22-25.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2010) Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект Наукові праці Донецького національного технічного університету (8). с. 254-257. ISSN 2077-6780

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Сучасна рецепція програми і художніх практик українського літературного угруповання 1920-30 рр. "Нова генерація" Труды "Русской антропологической школы" (7). с. 189-199. ISSN 978-5-7281-1160-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Модель національного буття в поезії Юрія Липи Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (21). с. 59-61. ISSN 2309-9771

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Трансформація пролетарської літератури в умовах соцреалізму Studia Sovietica (1). с. 77-88. ISSN 978-966-02-5400-8

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії (10). с. 244-249. ISSN 0869-2572

Сіра, Олена Анатоліївна (2010) Роль бібліотеки в житті сучасної молоді. Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри. с. 222-224.

Січкар, Алла Дмитрівна (2010) ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ У ХОДІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА БАЗІ ШКОЛИ-ДИТСАДКА МОНТЕССОРІ Освітологічний дискурс (2). ISSN Online: 2312-5829.

Т

Таран, Оксана Петрівна (2010) Базові теоретичні підходи до формування особистості у дітей з аутизмом Спеціальна педагогіка та психологія [Електронне видання]. - Режим доступу: http://ispukr.org.ua/taran_o.html (1).

Таран, Оксана Петрівна (2010) Фактори становлення самосвідомості дитини Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць. - Режим доступу: http:www.psyh.kiev.ua (2).

Таран, Оксана Петрівна (2010) Психологічна готовність дитини до школи Бібліотека "Шкільного світу" . Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-000-1

Таран, Оксана Петрівна (2010) Концептуальні засади психодіагностики психофізичного розвитку дітей 5-7 років Психологія розвитку в аксіологічному вимірі : зб. матеріалів Міжвуз. наук.-практ. конфер.. с. 121-126.

Таран, Олена Віталіївна (2010) Використання елементів ТРВЗ у роботі з дошкільниками. Шлях до творчості In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Шкільний світ, Київ, Україна, с. 112-126. ISBN 978-966-451-000-1

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2010) З історії становлення та розвитку історичної освіти в київському імператорському університеті Св. Володимира (до 175 річчя від дня заснування) Історична думка (1). с. 1-59.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2010) "Уединенный домик на Васильевском" как жанр устного салонного рассказа в творчестве А.С. Пушкина Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 181-183. ISSN 978-966-7548-48-3

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2010) Мифопоэтика гоголевской "Шинели" Зарубіжна література в школах України (5). с. 2-4.

Тверітінова, Тетяна Іванівна та Стеханова, Анжела Михайлівна (2010) Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М." Зарубіжна література в школах України (7-8). с. 84-88.

Тверітінова, Тетяна Іванівна та Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Навігатор дослідника-початківця з зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2010) Робота вихователя-методиста дитячого садка з батьками з метою запобігання ранньої шкільної дезадаптації. Вихователь-методист дошкільного закладу. с. 45-51.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Психолого-педагогічні характеристики процесу професійного самовдосконалення Вісник Черкаського університету (183). с. 93-97. ISSN 2076-586Х

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (1(3)). с. 470-478.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Методичний супровід профілактичної роботи соціальних педагогів загальноосвітніх закладів Материалы международного форума: "Здоровый образ жизни - основа гармонично развитого поколения". с. 308-311.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Методика організації ресурсних центрів для соціальних працівників Соціальна робота в Україні: теорія і практика (1/2). с. 3-231.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2010) Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні біологічних дисциплін для студентів у вищій педагогічній школі In: Актуальні проблеми формування здоров*я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах.Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16-17 грудня 2010. С.149-152, 16-17 грудня 2010, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Тимчик, Олеся Володимирівна та Полковенко, Ольга Володимирівна (2010) Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні вікової фізіології та анатомії людини для студентів у вищій педагогічній школі Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (22). с. 479-482. ISSN КВ 8818

Тимчик, Олеся Володимирівна та Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2010) Застосування програмованих методів навчання і перевірки знань студентів у процесі викладання курсу "Математичні методи в біології" Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Педагогічні науки:, 5 (22). с. 482-484.

Тишкевич, Катерина Іванівна (2010) Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва в контексті виконання основних документально-комунікативних функцій. Наукові записки інституту журналістики (41).

Ткачишина, Оксана Романівна (2010) Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць. с. 63-72.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2010) Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги PhD thesis, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Тур, Микола Григорович (2010) Глобалізація: соціальні метаморфози і загрози Практична філософія №4 - 010 (№38) (38). с. 75-82.

Тур, Микола Григорович (2010) Інститут публічності – трансцендентальна передумова демократії. Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія. (190). с. 4-11.

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2010) Новітні методики вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів UCRAINICA IV SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (4). с. 245-249. ISSN 0231-634X

Умрик, Марія Анатоліївна та Рамський, Юрій (2010) Контроль і самоконтроль студентів за виконанням самостійної роботи в умовах дистанційного навчання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. (8(5)). с. 134-138.

Ф

Фурман, Вікторія Вікторівна (2010) Концептуальні засади дослідження особистої рефлексії студентів Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. с. 66-69.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2010) Парадигма автор –герой - читач у романі Бориса Тимошенка «Потала" Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (15). с. 123-132. ISSN ISSN 2308-1902

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) Проблема формування світоглядних орієнтирів сучасного вчителя початкової школи Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 93-96.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) Підготовка вчителя початкової школи до формування цілісної картини світу молодшого школяра: філософський аспект Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук-практ. конф. с. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.. с. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВЯТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства. с. 93-97.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2010) Психологічний моніторинг як засіб психологічного супроводу учнів у школі повного дня Директор школи, ліцею, гімназії (1). с. 107-111.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2010) Духовна компетентність учителя як складова психологічного комфорту навчально-виховного процесу Психологічна газета (22). с. 26-28.

Хомченко, В.С. та Кушниренко, В.И та Папуша, В.П. та Савин, А.К. та Литвин, Оксана Степанівна (2010) Люмінесцентні та структурні властивості плівок ZnO − Ag Физика и техника полупроводников, 44 (5). с. 713-718. ISSN 0015-3222

Хорт, Ігор Володимирович (2010) Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні Юридичний вісник (1(14)). с. 27-29.

Хорт, Ігор Володимирович (2010) Теоретико-правові аспекти концепції місцевого самоврядування в Конституції України Юридичний вісник (3(16)). с. 103-107.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2010) Динаміка переживання стресу студентами 1-4 курсів Вищих навчальних закладів Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д., ХІІ (6). с. 360-367. ISSN 2077-2289

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2010) Динаміка переживання стресу студентів: індивідуально-психологічні характеристики Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д., Х (16). с. 564-574. ISSN 2072-4772

Ч

Чала, Олена Андріївна (2010) Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (2(14)). с. 95-98.

Чанцева, Ніна Іванівна та Карпюк, Г.І. (2010) Географія. Зовнішнє незалежне оцінювання. Тестові завдання [Навчально-методичні матеріали]

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2010) Проблема професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови під час педагогічної практики Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1 (13)).

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2010) Когнітивний компонент як складова моделі підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності Вища школа. с. 44-50. ISSN 1682-2366

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Емпіричні методи дослідження як новий підхід до вивчення поетичного тексту Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Частина I (13). с. 118-128.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві Одноосібна. Ленвіт, Київ.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Book review of Muses and Measures: Empirical Research Methods for the Humanities by W. van Peer, J. Hakemulder and S. Zyngier The Journal of Aesthetic Education (44.4). с. 120-121.

Чигир, Олександр Миколайович (2010) Глибинні мотиви фінансової поведінки особистості: теоретичне вивчення феномену Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої (Вип.10). с. 800-808. ISSN 2227-6246

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2010) "Contemporary dance" у балетмейстерському мистецтві Київський міжнародний університет, Київ. ISBN 978-966-8299-75-9

Шевцова, Олена Михайлівна (2010) Інноваційна діяльність як чинник особистісно-професійного розвитку вчителів початкової школи Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Частина 2: Психологія (1). с. 463-472.

Шепетяк, Олег Михайлович (2010) Лінгвофілософська проблема значення у Вільяма Оккама Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. . с. 236-246.

Шепетяк, Олег Михайлович (2010) Функтори обсягу та умови In: Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу: ІV Міжнародна науково-практична конференція .

Шепетяк, Олег Михайлович (2010) Философское наследие Людвика Флека Свободная мысль: Теоретический и политический журнал. с. 179-190.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2010) Ліворукі першокласники Початкова освіта (33-34). с. 45-47. ISSN 0131-5358

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Пострадянська література в пошуках праведників Збірка матеріалів Третіх Покровських Міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань. читань. с. 207-213. ISSN ISBN 978-966-182- 150-6

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Функціональна атрибутивність ознак постаті ангела в сучасному різдвяному оповіданні Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (1-2). с. 193-197. ISSN 2311-2433

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Пошук автора або Хай живе читач. Дещо про читання постмодерних детективів. Зарубіжна література в школах України (5). с. 14-17.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Функціональна атрибутивність ознак постаті ангела в сучасному різдвяному оповіданні. Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). с. 193-196. ISSN 978-966-7548-48-3

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Київський простір в інтелектуальних детективах Євгенії Кононенко Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (20). с. 175-182. ISSN 2227-2844

Шорохова, Валентина Володимирівна (2010) Організація навчання розумово відсталих школярів з урахуванням їх розумової працездатності Специальное образование: традиции и инновации: материалы II Международной научно-практической конференции, 8-9 апреля 2010 года, г. Минск. с. 273-276.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2010) Использование компьютерньїх технологий как средства обучения иностранному язьїку студентов вуза Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (3). с. 93-98. ISSN 2227-2844

Цей список був створений у Mon Feb 18 19:35:11 2019 EET.