Items where Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю
Number of items: 447.

B

Bushma, A.V. (2010) Modelling of bicyclic excitation of the LED scale In: VІ international conference «Modern information and telecommunication technologies» / VІ международная научно-техническая конференция «Современные информационно-коммуникационные технологии» (COMІNFO’2010), 2010. october, 4-8 / 4-8 жовтня 2010 р., Лівадія, Крим, Україна / Livadia, Crimea, Ukraine.

C

Chesnokova, Anna (2010) Dotting the I’s: Punctuation and Mechanics Ленвіт, Київ.

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2010) Development of auditory perception in the context of social rehabilitation of children with impaired hearing Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць (16). pp. 55-58.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2010) Scientific approaches to computer education of retarded children Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць , 7 (9). pp. 218-225.

Єременко, Олена Володимирівна (2010) Стильовий синкретизм у системі індивідуальних стилів письменників другої половини ХІХ століття Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 58-61. ISSN 978-966-7548-48-3

Єременко, Олена Володимирівна (2010) Теоретичні аспекти кореляції синтетичних та синкретичних процесів творення художнього образу Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету Серія: Філологія (3). pp. 11-18.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Поляничко, Олена Миколаївна (2010) Професійна адаптація молодих фахівців в галузі фізичного виховання та спорту Теорія і практика фізичного виховання (2). pp. 243-247.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Освітні ідеали людини на зламі епох Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Гуманістичні ідеї та осмислення особливостей розвитку сільської школи в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної коференції.

Іванюта, Лідія (2010) Специфіка використання фольклору в сюїті для камерного оркестру “Турівські пісні” Л.Колодуба Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. (19–20). pp. 217-222.

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2010) Використання макета комп'ютерної мережі в навчальному процесі In: Всеукраїнської наук.-практ.конфер. «Освіта в інформаційному суспільстві:до 25-річчя шкільної інформатики» , 13-14 травня 2010 р., Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович and Чегренец, Владимир Міхайлович (2010) Computer networks: a tutorial. Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Александрова, Олена Станіславівна (2010) Essence of tolerance in modern public life Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2010) Genesis of the middle class in modern Ukrainian society. – Manuscript. EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Александрович, Марина Василівна (2010) Просодичні моделі українського емоційного спонтанного мовлення: алгоритм побудови. Українське мовознавство (40).

Александрович, Марина Василівна (2010) Роль мелодичного компонента просодії в оформленні емоційного спонтанного мовлення. Мовні і концептуальні картини світу (32).

Антипін, Євген Борисович (2010) Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема Вісник психології і педагогіки (4). ISSN -

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Methodology synergy in the development of literary competence of the future teacher Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки (вип.16). pp. 234-239.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Trends in the literary competence of future teachers, philologists (based on the experience of higher education in Ukraine and Russia) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (Вип.12). pp. 32-39.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Methodology for a systematic approach to the development of literary competence of the future teacher Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (вип.33). pp. 28-33.

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) The development of literary competence of language and literature in the research Вісник Черкаського університету (Вип.18). pp. 7-12. ISSN 2076-586Х

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Features of literary training masters (for example, educational activities Glukhovski State Pedagogical University Alexander Dovzhenko) Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 8-13. ISSN 978-966-7548-48-3

Базиль, Людмила Олександрівна (2010) Pedagogical conditions of literary competence of future teachers, philologists Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей. pp. 62-65.

Бацак, Костянтин Юрійович (2010) ІТАЛІЙЦІ КРИМУ В ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ І СТУДІЯХ (ХХ – початок ХХІ ст.) Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. pp. 369-384.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2010) Сергій Єсенін у перекладах Марії Губко Віршознавчі студії. Збірник праць наукового семінару "Вірш у системі перекладу" (21 вересня 2010 року). pp. 107-114.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2010) Культурологічна концепція ліро-епосу Ліни Костенко (полеміка з російськими класиками) Літературознавчі студії (29). pp. 35-42.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2010) Children's organizations in the social education Освітологічний дискурс (1).

Безпалько, Ольга Володимирівна (2010) Social engineering Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Безпалько, Ольга Володимирівна and Журавель, Тетяна Василівна and Гурковська, Л.П. and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Зінченко, А.Г. and Калініна, А.В. and Ліщинська, О.А. and Лях, Тетяна Леонідівна and Осадча, В.Г. and Петрочко, Жанна Василівна and Савчук, І.В. and Скіпальська, Галина Богданівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Удовенко, Ю.М. (2010) Comprehensive help homeless and street children Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-69-2

Безух, Юлія Сергіївна (2010) The state of modern elementary education in the USA Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 6 (8). pp. 87-93.

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Tale as the means of multicultural education in elementary school in the USA Вісник Черкаського національного університету. Сер. «Педагогічні науки», 4 (183). pp. 26-29.

Безух, Юлія Сергіївна (2010) Teacher’s role in multicultural competence formation of elementary school students in the USA Науково-педагогічний журнал Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти «Обрії», 2 (31). pp. 26-28.

Бессалов, Анатолій Володимирович and Неласая, Анна Викторовна (2010) Изоморфизм дивизоров и пар точек гиперєллиптической кривой рода два Прикладная радиоэлектроника (3). pp. 418-420. ISSN 1727-1290

Бессалов, Анатолій Володимирович and Третьяков, Денис Борисович (2010) Представление элементов якобиана гиперэллиптической кривой рода два Сучасний захист інформації (4). pp. 122-126.

Бондарева, Олена Євгенівна (2010) Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 22-26. ISSN 978-966-7548-48-3

Борисенко, Катерина Григорівна (2010) Барокові рефлексії у творах Григорія Квітки-Основ’яненка Літературний процес: методологія, імена, тенденції : Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1-2). pp. 27-29. ISSN 978-966-7548-48-3

Борисюк, Ірина Василівна (2010) Антологія християнства. Хрестоматія з релігієзнавства та культурології Мандрівець, Тернопіль.

Брайчевська, Олена Андріївна (2010) Історія українського мистецтва. Колективна (двоосібна). Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2010, м. Київ.

Братусь, Іван Вікторович (2010) Інформаційні пошуки доби Сучасні проблеми художньої освіти в Україні (6). pp. 33-38.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Електронний збірник наукових праць "Вісник психології і педагогіки" (2).

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі Фізика та астрономія в школі (4). pp. 39-41.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. pp. 125-128.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Тестовий контроль як засіб вимірювання навчальних досягнень студентів Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції //збірник наукових праць (16). pp. 76-78.

Буренко, Валентина Миколаївна (2010) Teaching writing: teaching support Іноземні мови в навчальних закладах (4). pp. 66-69.

Бушма, Олександр Володимирович (2010) Information security in systems of data output in the visual form In: VІ international conference «Modern information and telecommunication technologies» / VІ международная научно-техническая конференция «Современные информационно-коммуникационные технологии» (COMІNFO’2010), 2010. october, 4-8 / 4-8 жовтня 2010 р., Лівадія, Крим, Україна / Livadia, Crimea, Ukraine.

Бушма, Олександр Володимирович (2010) Functional protection of the visual information at ergatic systems with bar graph data representation Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова (2). pp. 8-15. ISSN 0131-8675

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2010) Роль музею в культурологічній освіті Культурологія та соціальні комунікації: іноваційні стратегії розвитку. pp. 286-287. ISSN 978-966-8308-29-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Аматьєва, О.П. and Гавриш, Н.В. and Докучаєва, В.В. and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Курило, Н.О. and Курінна, С.М. (2010) Дитина - педагог: сучасний погляд. Психолого - педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти Колективна (двоосібна). ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", Луганськ.

Бісмак, Олена Василівна (2010) Remedial physical culture in special medical groups Вид-во Бровін О.В., Харків. ISBN 978-966-2445-13-8

Бісмак, Олена Василівна and Мельнік, Н.Г. (2010) Basics of physical rehabilitation Харків: Вид-во Бровін О.В., Харків.

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: збірник статей, 1 (1). pp. 10-13. ISSN 978-966-2289-21-3

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) The medieval motives in the romance by I. Rozdobudko “The Button” Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 13-15. ISSN 978-966-7548-48-3

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) «Нет, весь я не умру…»: аналіз вірша Й. Бродського «Перед памятником А.С. Пушкину в Одессе» Иосиф Бродский в ХХІ веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20–23 мая 2010 г.. pp. 189-193. ISSN 978-5-8465-1028-9

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) The motive of a game in the novel by Elfriede Jelinek «The Pianist» Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах, 20 (1). pp. 121-128. ISSN 966-7773-70-1

Бітківська, Галина Володимирівна and Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2010) Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

В

Василевич, Леонід Федорович and Василевич, Максим Леонідович (2010) The basic principles of the theory of economic decision-making with regard to their risk and the relationship between the level of wages Економіка, менеджмент, бізнес (2). pp. 158-164. ISSN ДК 65.0

Василевич, Леонід Федорович and Клятченко, Ярослав Михайлович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Functional-oriented design information and analytical systems. Sensitivity analysis and stability general performance indicator Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. pp. 12-23.

Васильківська, Олена Іванівна (2010) До проблеми формування методичного забезпечення синтезу елементів одягу Вісник КНУТД, 1 (5). pp. 26-30.

Васьків, Микола Степанович (2010) Експериментальний характер українського роману і романних форм 20-30-х років ХХ ст UCRAINICA IV SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (4). pp. 192-195.

Вашуленко, О.В. and Копликова, Т.К. and Третяк, Ольга Петрівна and Чернецька, О.Г. (2010) State Final Attestation: Final Reading Tests Генеза, Київ. ISBN 978-966-504-854-1

Веклич, Юлія Іванівна (2010) Modern tendencies of the formation of intercultural communicative competence of the pupils of the comprehensive secondary educational establishments Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)], (Київ, 23 квітня 2010 року). pp. 77-85.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2010) Health-organization of training students in higher educational institutions Вісник Запорізького Національного Університету, 1 (12). pp. 108-112.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Заверико, Наталія Віталіївна (2010) Features speech and communication training social pedagogy Вісник Запорізького Національного Університету (4). pp. 126-130.

Веретенко, Тетяна Григорівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2010) Components approach to the teenagers' activities in the Internet Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (84). pp. 35-39.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2010) До проблеми педагогічного забезпечення підготовки дітей із зоровим відхиленням до навчання в загальноосвітній школі Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. pp. 254-259. ISSN УДК 378 (066)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2010) Ukrainain spoken phonetic and Cyrillic script in Ivan Franko’s studies Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. Том.2 .. pp. 274-279.

Видейко, Михаил and Бурдо, Наталия (2010) Всемирная История. Древний Египет Всемирная история . Книжковий клуб сімейного дозвілля, Харьков. ISBN 978-617-12-5902-7

Вишинський, Віталій Володимирович (2010) The category of motion in the musical aesthetics of Gustav Mahler: background and interpretation Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: символический аспект Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. Od czasow antycznych do wspolczesnosci. Colloquia litteraria sedlcensia studia minora. Volumen II.. pp. 143-149. ISSN 2081-3546

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Образно-мотивный контрапункт в рассказе И.Бунина «Легкое дыхание»: текстуальный анализ Русский язык, литература, культура в школе и вузе (5). pp. 2-5.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологические сценарии в современном мире: введение в проблему Мова і культура. Т Х, 146 (13). pp. 10-16.

Вишницька, Юлія Василівна (2010) Мифологема зеркала в художественном мире Бродского: «Сонет к зеркалу» Иосиф Бродский в XXI веке: материалы международной научно-исследовательской конференции. Санкт-Петербург. 20-23 мая 2010 г.. pp. 185-189.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2010) ПОНЯТТЯ МИЛОСЕРДЯ І ЙОГО ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс].

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2010) ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс], 4.

Войцехівський, Михайло Федорович and Липова, Людмила Андріївна and Малишев, Віктор (2010) Postgraduate education in the context of profiling study Післядипломна освіта в Україні (1). pp. 3-6.

Войцехівський, Михайло Федорович and Липова, Людмила Андріївна and Малишев, Віктор and Замаскіна, Поліна Іванівна (2010) Working in the "school-university" as a prerequisite for continuing education Шлях освіти (2(56)). pp. 27-31.

Волинець, Юлія Олександрівна and Волинець, Катерина Іванівна and Стецюра, Марина Василівна (2010) Features of preparation of future educators to ensure continuity of preschool and primary education Народна освіта. ISSN 966-8358-22-8

Волковська, Ганна Ігорівна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Healthy lifestyle as a social and educational condition of identity Вісник Черкаського університету, 3 (193). pp. 93-97. ISSN 2076-586Х

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Художня специфіка образу гетьмана Дорошенка у драматургії Л. Старицької-Черняхівської Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 37-40. ISSN 978-966-7548-48-3

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Social codes creative interpretation of histiorik and biografical figures modern mass literature (novel by Sergey Baturin "Bogyguard", third prize in the context "Coronation words" 2002) Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 37-41.

Волошук, Лариса Валентинівна (2010) Topos of а city in the modern literature for the masses (in novels by the literary contest winners "Coronation speech words") Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 207 (20). pp. 10-18. ISSN 2227-2844

Ворон, Марина Василівна (2010) The role of project activity in the development of managerial competence CEI Heads Нова педагогічна думка (2). pp. 113-115.

Відейко, Михайло Юрійович (2010) Materials from Trypillia culture settlement near Nemyrivske at Odessa region Археологія і давня історія України, 2010 (3). pp. 12-14. ISSN 2227-4952

Віннікова, Наталія Миколаївна (2010) Parody by Mike Yogansen on khight's novel Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (2). pp. 28-32.

Г

Гавронський, Вадим Володимирович (2010) Secure Online: Parents, beware! Інтернет-семінари кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій.

Гальчук, Оксана Василівна (2010) Своєрідність української поетичної фаустіани як відображення духовних шукань 20-30-х років ХХ ст. Історико-літературний журнал (18). pp. 623-634.

Гаращенко, Лариса Василівна (2010) Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров'язбережних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університу. pp. 111-117.

Гаращенко, Лариса Василівна (2010) Quenching technique in kindergarten Дошкільне виховання, 3 (824). pp. 16-20. ISSN 0321-1401

Гаращенко, Лариса Василівна (2010) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Вісник.

Гаєвська, Наталія Сергіївна and Дем'яненко, Світлана Іванівна (2010) О слово рідне газета для вчителя з української мови (10). pp. 19-27.

Герасимова, Ольга Іванівна (2010) Forming of reflection abilities for the students of the higher teacher training institutions in a psychological and pedagogical aspect Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 25 (Т. VII). pp. 96-101.

Головчук, Світлана Юріївна (2010) The Learning by teaching Директор школи (3(39)). pp. 43-47.

Голота, Наталія Миколаївна (2010) Підводні рифи виховання Журнал "Дошкілля" (3(15)). pp. 8-10.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2010) Mini-lessons as a form of speech-developing activities preschoolers In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 25-42. ISBN 978-966-451-000-1

Гончаренко, Алла Миколаївна (2010) Readiness kindergarten teacher introduction to the basic program of a child under school age, "I am in the world" Сборник научных статей 1 Международного образовательного форума ["Личность в едином образовательном пространстве"]. pp. 60-63.

Гончаренко, П.С. and Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Organizing software for orfokorektora tekstooriyentovanoyi information-analytical system Штучний інтелект (3). pp. 184-190. ISSN 1561-5359

Гончаренко, П.С. and Заболотня, Т.М. and Михайлюк, Антон Юрійович and Тарасенко, Володимир Петрович (2010) Organizing software for orfokorektora tekstooriyentovanoyi information-analytical system Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2010. pp. 188-192.

Горбенко, Галина Василівна (2010) О задачах союза молодых рекламистов Украины Маркетинг и реклама (5).

Горбенко, Галина Василівна (2010) Вплив реклами на стан суспільної моралі в Україні Журналістика в піарі та піар в рекламі.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2010) Українська мова. 10 клас Навчальне видання . Сиция, Харків. ISBN 978-966-2542-00-4

Горошкіна, Олена Миколаївна (2010) Лінгводидактичні засади створення підручників з української мови для профільної школи Вісник Львівського університету. Серія філологічна (50). pp. 73-79.

Горпинченко, Інна Володимирівна (2010) Sourcestudy aspect of Orthodox Church's historiography in Ukraine the second part of XIX century. Часопис української історії (17). pp. 82-86.

Горпинченко, Інна Володимирівна (2010) Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини ХІХ століття: історіографія проблеми Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (100). pp. 10-13. ISSN 1728-2640

Гошко, Тетяна Юріївна (2010) Воскова модель у ливарництві доби пізньої бронзи Археологія (4). pp. 101-107. ISSN 0235-3490

Грипас, Оксана Юріївна (2010) АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПОРІВНЯННЯ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2010) Аспекти дослідження функціонально-семантичної категорії порівняння Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10. Психологічні науки: зб.наукових праць (6). pp. 98-101. ISSN КВ 8818

Гродський, Ігор Ярославович (2010) Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2010) Special features of future pedagogist's professional self-identification's forming in conditions of professional training Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Простір гуманітарної комунікації: трансформація академічного дискурсу». pp. 118-129.

Д

Дем'яненко, Світлана Іванівна and Дорофеєва, Н.І. and Касьянова, С.П. (2010) Світова література [Teaching Resource]

Довбня, Софія Олегівна (2010) The theory of gaming activities as the main starting position of methodological bases of research Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку. pp. 128-132.

Довбня, Софія Олегівна (2010) Theoretical foundations of the gaming activities of preschool children in the aspect of preparing students for methodological support for research Наука і освіта, 7. pp. 91-94. ISSN 37(05) "54-02"

Доценко, Олена Леонідівна (2010) Языковая политика Украины: взгляд изнутри Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 23 (62). . pp. 19-23.

Доценко, Олена Леонідівна (2010) The history of Ukrainian language documents UNSPECIFIED. Київ: Альфа Реклама.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2010) Eлементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови Педагогічна освіта (2). pp. 27-31.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2010) Internal and external determinants of occupational adaptation of the young teacher Вісник психології і соціальної педагогіки: збірник наукових праць (2).

Дятленко, Наталія Михайлівна (2010) Teach children to respect themselves and others In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 7-24. ISBN 978-966-451-000-1

Дятленко, Наталія Михайлівна (2010) The postgraduate education of preschool teachers based on the andragogical issues Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). pp. 129-137. ISSN 2078-1687

Ж

Журавель, Тетяна Василівна (2010) Characteristics of an effective program to prevent risky behavior among neglected and homeless teens Здоровый образ жизни – основа гармонично развитого поколения : материалы межд. форума (Ташкент, 29 – 30 ноября 2010 г.). pp. 247-252.

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Христова, Ганна and Брижик, Валерій and Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-15-68-35-7

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Ясеновська, Марія (2010) Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-1568-37-1

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Using interactive techniques and cartoons in the prevention of risky behavior: a handbook for professionals working with homeless and street children and adolescents СНІД Фонд Схід-Захід (AIDS Foundation East-West – AFEW), Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна and Сафронова, Оксана and Коробченко, Ніна (2010) Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми: тренінговий курс ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-1568-38-8

З

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Проблема формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Застосування сучасних методів і технологій у професійно-орієнтованому навчанні англійської мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 93-100. ISSN 811.1:37.091.33

Заєць, Валентина Григорівна (2010) Texts with tasks for listening and reading silently Дивослово (12). pp. 19-22. ISSN 0130-5263

Зверева, Марина Анатоліївна (2010) Pupils' Professional Socialization at Comprehensive Secondary School in France PhD thesis, Луганcький національний університет ім. Тараса Шевченка..

Зимівець, Наталія Володимирівна (2010) Bases of system activity are from assistance health of children and young people Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). pp. 168-172.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2010) Bases of system activity are from assistance health of children and young people Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. (1). pp. 168-172.

Зимівець, Наталія Володимирівна (2010) Category health in the contextof health promotion Освіта Донбасу, 6 (143). pp. 109-115. ISSN 1817-3756

Зимівець, Наталія Володимирівна and Авєльцева, Т.П. and Калініна, А.В. (2010) Mechanisms of formation and implementation of local social policy [Teaching Resource]

Зінська, Тетяна Володимирівна (2010) The Particularities of the operation music performance in sociocultural space Ukraines Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (16). pp. 146-152. ISSN 978-966-8424-76-2

К

Казак, Оксана Олексіївна and Захожай, Валерій Борисович (2010) Actual questions of introduction of educational innovations are in higher education Вісник економічної науки України (2 (18)). pp. 41-42.

Кайріс, Олена Дмитрівна (2010) Current state and tendencies of development of psychological service of Higher education institutions in Ukraine and abroad Вісник психології і педагогіки (2).

Кайріс, Олена Дмитрівна (2010) A specific of work of psychologist is in preschool establishments Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць (1). pp. 168-170.

Калошин, Володимир Федорович (2010) Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика Практична психологія та соціальна робота (5 (134). pp. 71-75.

Калошин, Володимир Федорович (2010) Раціонально-емотивна терапія: теорія та практика. Частина І. Практична психологія та соціальна робота (4(133)). pp. 71-76.

Капіруліна, Світлана Леонідівна and Кобзар, М. О. (2010) Intersubject links as part of the school geographical education Проблеми безперервної географічної освіти і картографії (12). pp. 72-77.

Караман, Станіслав Олександрович (2010) Сучасні підходи до лінгводидактичної підготовки майбутнього вчителя-словесника Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету (29). pp. 169-176. ISSN 987

Караман, Станіслав Олександрович (2010) Українська мова, 10 клас Освіта, Київ.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2010) Формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2010) Філософські виміри краси людського вчинку Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (7).

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2010) Лексико-семантична класифікація неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство.

Кепканова, Олена Іванівна (2010) The activities of the psychological service of a higher educational institution Психологічний інструментарій (5). pp. 4-40.

Кепканова, Олена Іванівна (2010) Readiness of child is to school: constituents of successful studies Психологічна газета (22). pp. 29-32.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2010 р., 25-26 березня 2010, Київ.

Киселюк, М.П. and Власенко, А.И. and Генцарь, П.А. and Вуйчик, Н.В. and Заяц, Н.С. and Кругленко , И.В. and Литвин, Оксана Степанівна and Криськов, Ц.А. (2010) Optical properties of thin films GaSe/n-Si(111) Физика и техника полупроводников, 44 (8). pp. 1046-1049. ISSN 0015-3222

Киселюк, М.П. and Власенко, О.І. and Генцарь, П.О. and Вуйчик, Н.В. and Заяц, М.С. and Кругленко, І.В. and Литвин, Оксана Степанівна and Криськов, Ц.А. (2010) Reflection GaSe/n-Si (100) and GaSe/n-Si (111) Thin Films Фізика і хімія твердого тіла, 11 (3). pp. 604-609. ISSN 1729-4428

Кисла, Світлана Вікторівна (2010) The Yurij Shaporin's romance "Invocation" in the contextx of modern social and cultural reality Сіверщина в історії України (3). pp. 322-324.

Клименко, Нінель Павлівна (2010) Regional history heritage of Ivan Krypyakevych Краєзнавство (1-2). pp. 157-164. ISSN 2222-5220

Клятченко, Ярослав Михайлович and Тарасенко, Володимир Петрович and Тесленко, Олександр Кирилович and Михайлюк, Антон Юрійович (2010) Teams of specialized processor on FPGA for adaptive comparison information objects Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 7 (48). pp. 220-224. ISSN 1814-4225

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2010) Content analysis situational component attributive style personality Журнал практикующего психолога (17). pp. 81-94. ISSN 2304-8840

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2010) The formation of the socio-educational work with young people with delinquent behavior in the second half of the 50s of the XXth - beginning of the XXIth century. Cоціальна педагогіка: теорія та практика (4). pp. 10-16. ISSN 1817-3764

Ковалинська, Інна Володимирівна (2010) Methods of problem solving methods teaching the Humanities at a higher educational establishment Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - Додаток 1 , Том ІІІ (Вип.19). pp. 71-77. ISSN 978-966-2760-18-7(3)

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Guidelines for the course "Information Technology" in professional schools. Occupation - "Tailor" ТОВ "Майстерня книги", Київ. ISBN 978-966-2260-31-1

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Creativity in the works of decorative art. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 8-9.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Development of professional competence of the teacher of vocational school Вища освіта України - Додаток 4, том IV (22),- 2010 р. - Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору - 516 с., 4 (22). pp. 472-481.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Factors professional self pupils. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 12-13.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Modern dimensions of vocational education students. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. pp. 10-11.

Ковальчук, Василь Іванович (2010) Stages of development of postgraduate Arts - Education. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П. Рудницької. pp. 103-105. ISSN 978-966-8410-38-6

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2010) Anthropological crisis: the ways of issue Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. (1). pp. 50-53. ISSN 1606-3715

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2010) Культура як форма розкриття внутрішнього світу людини Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (3).

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2010) Українська культура у контексті глобалізації Актуальні питання історії, теорії та практики художньої культури (24). ISSN 2225-7586

Ковбасенко, Юрій Іванович (2010) Foreign Literature. The textbook for grade 9 education in Ukraine (certificate MSEU) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-183-7

Козак, Людмила Василівна (2010) To the innovation in system of higher pedagogical education: theoretical aspect Педагогічний процес: теорія і практика (3). С. 207-216.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2010) АНТРОПОМОРФНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОРНАМЕНТИКИ ХІХ –ХХ СТОЛІТЬ(іконографія, символічний контекст, художні особливості) PhD thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Simulation of educational process in the context of foreign literature teachers’ multicultural competence development Педагогічний процес: теорія та практика/ Збірник наукових праць, 3 (1). pp. 217-225.

Котенко, Ольга Володимирівна (2010) Pedagogical conditions of the foreign literature teachers’ multicultural competence development as a factor of their professionalism increasing Імідж сучасного педагога, 10 (109). pp. 38-41. ISSN 2221-6316

Коханова, Олена Петрівна (2010) Development of relations of partnership as most productive system of relations in the conditions of pedagogical interaction Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (34). pp. 98-105.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychophysiological conditions of development of creativity at children Еліта, обдарованість, людиноцентризм: матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 161-167.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychology of the child to the birth and development of creativity Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу. pp. 46-54.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Physiological characteristics of perception of educational information of primary school pupils Початкова школа (6). pp. 5-7. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychophysiology of a child’s leisure Початкова школа (12). pp. 1-3. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Physiological characteristics of perception of educational information Початкова школа (4). pp. 58-60. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) The ways of perception used by children Початкова школа (5). pp. 4-6. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychophysiology of six year olds first-graders and adaptation to school Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Innovative approaches to the organization process of the school courses teacher qualifications Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2). pp. 71-79. ISSN 2312-5829

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Security in the perception of sensory images of child Дитячий садок (33). pp. 6-7.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2010) Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка (1). pp. 119-124.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2010) Криза ідентичності підліткового віку та її роль у становленні зрілої особистості Проблеми сучасної психології, 7 (2010). pp. 310-321.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Предметний світ Ренесансу як втілення духу гуманістичної епохи Вісник Львівської національної академії мистецтв (21). pp. 3-16. ISSN 0236-4832

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Образи предметного світу середньовіччя в творах книжкової мініатюри Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб.наук.праць (7). pp. 124-136. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Принципи стилістичної єдності предметного світу античності Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики (Мистецькі обрії 2010): Зб. наук. пріць Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України (3 (12)). pp. 117-122.

Кротова, Тетяна Федорівна (2010) Наука і мистецтво: точки перетину у визначенні критеріїв якості освіти та професійних орієнтирів магістра дизайну одягу In: V міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (25-27 листопада 2010р., м.Київ)., 25-27 листопада 2010р., Національний університет імені Т.Шевченка.

Кротова, Тетяна Федорівна and Гардабхадзе, І.А. (2010) Сучасні тенденції у дизайні одягу та їх відображення в освітньому процесі Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. Серія: мистецтвознавство (23). pp. 33-40.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2010) Особливості модерного віршування Грицька Чупринки Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 103-105. ISSN 978-966-7548-48-3

Куземко, Леся Валентинівна (2010) Сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку Імідж сучасного педагога (розвиток системи дошкільної освіти) : науково-практичний освітньо-популярний часопис (6-7).

Куземко, Леся Валентинівна (2010) ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Вісник Інституту розвитку дитини. Вип.8. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : Збірник наукових праць.. pp. 92-98.

Кузьменко, Галина Василівна (2010) посібник: Методичні рекомендації з виробничої практики КУ імені Бориса Грінченка.

Кузьменко, Галина Василівна (2010) Особливості вивчення анімалістичного жанру Мистецтво та освіта. Науково-методичний журнал (4). pp. 21-27.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2010) Christian Democratic Union: early history and influence in shaping the political and economic system in Germany Одноосібна. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2010) Соціальні комунікації в роботах українських дослідників. Інформаційне суспільство (11).

Кутішенко, Валентина Петрівна (2010) Developmental and educational psychology (lectures) Центр учбової літератури, м.Київ. ISBN 978-611-01-0062-5

Кутішенко, Валентина Петрівна (2010) Interdependence of processes of socialization and individualization of the individual as part of her spiritual development Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред.. С.Д. Максименка, Л.А.Онуфрієвої (8). pp. 591-599.

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2010) Sema intensity as a basis for the formation of secondary values Studia linguistica (4). pp. 230-236.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2010) Composition of stress episod in patients with functional disorders of heart rhythm PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Проблема підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів до здійснення інноваційної діяльності Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 107-113. ISSN 811.1:37.091.33

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Інтерактивні методи навчання іноземних мов у вищий школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2010) The myth as primary metalanguage of social consciousness Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка і психологія: зб. наук. пр (13 (1)). pp. 18-21.

Лозова, Ольга Миколаївна (2010) Psychosemantical aspects of regional mentalities in Ukaraine Наукові записки НАуКМА: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота (110). pp. 34-39.

Луцюк, Микола Володимирович (2010) Ukrainian language in the tables НАУ, Київ.

Любарова, Віра Миколаївна (2010) Найменшим про найменших Дивовижні творіння природи Шкільний світ.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Approaches to the classification of volunteer groups Соціальна робота в Україні : теорія та практика (3). pp. 49-58.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Enlightional Work on HIV/AIDS Prophylaxis in Educational Вісник Черкаського університету, 183 (2). pp. 58-61.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Method of interactive play: conditions for effective use in teaching adults Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 берез. 2010 р.. pp. 158-160.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Сoncept of HIV/AIDS prevention Зб. наук. праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, 1 (3). pp. 430-437.

Лях, Тетяна Леонідівна (2010) Areas of social and educational activities of volunteer groups Соціальна робота і сучасність : теорія та практика. pp. 332-333.

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Лях, В.В. (2010) Education and prevention program of training sessions "Steps" Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-75-3

Лях, Тетяна Леонідівна and Малієнко, Ю.М. and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Шелмакова, А.М. (2010) Job. Career. Success Основа-Принт, Киев. ISBN 978-966-2044-48-5

Лісовець, Світлана Василівна (2010) соціальна підтримка як фактор психічного здоровья студентів Вісник прикарпатського університету (35). pp. 61-65.

М

Макарова, Марія Володимирівна (2010) Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства. Культура і мистецтво у сучасному світі : Наукові записки КНУКіМ (8).

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2010) Teacher interaction of elementary school teachers and parents of first graders: questions and answers Початкова школа (1). pp. 20-22.

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Хоружа, Людмила Леонідівна (2010) Методи навчання та їх класифікація Початкова освіта. Методичний порадник. №6 (42) (24). pp. 28-32.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Научно-исследовательская работа студентов в условиях кредитно-модульной системы в Украине Современные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. pp. 66-67.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Вплив важких металів на розвиток ембріона Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції 20-22 травня 2010 р.. pp. 165-166. ISSN 966376-062-3

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Шкідливий вплив тютюнового диму на народження здорової дитини Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии" (Вып. 4). pp. 151-153.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2010) Вплив мікроелементів на життя людини Біологія і хімія в школі, 79 (3). pp. 22-24.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2010) Features of the motivation for a healthy lifestyle among students Вісник Черкаського університету, 3 (191). pp. 89-93. ISSN 2076-586Х

Марченко, Тетяна Іванівна (2010) ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЛЯ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Нові інформаційні технології в освіті для всіх.

Масімова, Лариса Гагіківна (2010) Критерії патогенності тексту Наукові записки інституту журналістики (41).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2010) The library as socio-cultural institution and its educational mission Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (2). pp. 155-160.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2010) Progress of sociocultural activity of libraries trends Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. Том ІІ (16). pp. 133-138.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Development of public preschool education in rural areas of Ukraine in the early postwar years Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспект: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2010 року, м. Суми. pp. 79-82.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Оформлення виставки художньої творчості дітей Вихователь-методист дошкільного закладу (2). pp. 51-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Technology an early learning to read In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 82-101. ISBN 978-966-451-000-1

Меленець, Людмила Іванівна (2010) The art of leadership of the pedagogical council In: Педагогічна рада у дитячому садку. Дитячий садок. Бібліотека . Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 8-14. ISBN 978-966-451-517-4

Мельник, Валентина Іванівна (2010) Комунікативні мотиви застосування стереотипних фразеологізмів у публіцистичному тексті Структурно-семантичні і конгнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. pp. 68-70.

Мельник, Валентина Іванівна and Ryabchuk, M.P. (2010) Імперативи політичного дискурсу Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (21).

Мельник, Ольга Петрівна (2010) Особенности музыкально-просветительской работы учителя музыки Педагогика искусства: вопросы истории, теории и методики (5). pp. 216-220. ISSN 978-5-9999-0423-2

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2010) Philosophy. Defensive lecture notes for students of basic education with bachelor preparation towards all forms of education [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2010) Prosodic-acoustic analysis of the vocal works of art as a form of artistic tastes of high school students Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №14.Теорія і методика мистецької освіти:зб.наукових праць / До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова (9(14)). pp. 78-83. ISSN КВ 8820

Михайлик, Ольга Петрівна (2010) Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою студентів непрофільних педагогічних спеціальностей Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1(13)). pp. 52-57. ISSN 978-966-7548-60-5

Михайлюк, Антон Юрійович and Замятін, Денис Станіславович and Петрашенко, Андрій Васильович (2010) Problems ordering of data in unstructured textual repositories Вісник університету «Україна». Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика (8). pp. 88-91. ISSN 0204-3572

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Сніжко, Микола Васильович (2010) Technology introduction of new information and analytical systems in the learning process Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Михайлюк, Антон Юрійович and Петрашенко, Андрій Васильович and Замятін, Денис Станіславович (2010) The Method of Unstructured Text-Based Warehouses Systematization Based on Composite Attributes Розподіленні комп'ютерні системи, 1. pp. 86-88.

Молчанов, Ігор Миколайович and Мова, В.И. and Стрюченко, В.А. (2010) Intelligent Workstation inparkom - the means of research and automatic creation of programs for parallel computing of scientific and engineering problems In: Международная конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы» ИИ-2010"", 20 — 24 сентября 2010 г, Ялта, Украина.

Морзе, Наталія Вікторівна (2010) Інформатичні компетентності професора – міф чи реальність? Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (9).

Морзе, Наталія Вікторівна (2010) Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні? Комп’ютер у школі та сім’ї (6). pp. 10-14. ISSN 2307-9851

Морзе, Наталія Вікторівна and Ігнатенко, Олександр Володимирович (2010) Methodical features of webinars, as an innovative technology of training Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). pp. 38-48.

Морзе, Наталія Вікторівна and Барна, Ольга Василівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Злочевська, Марина Володимирівна and Ігнатенко, Олександр Володимирович and Давиденко, Ольга Петрівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає? Комп’ютер у школі та сім’ї (5). pp. 12-19. ISSN 2307-9851

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Інформатика: підручник для 10 класу УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць (22). pp. 303-306.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2010) Проблеми впровадження педагогічних програмних засобів у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів In: Міжнародна науково-практична конференція «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві», 26-29 травня 2010 року, Київ, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Морзе, Наталія Вікторівна and Глазунова, Олена Григорівна (2010) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі заочної освіти Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). pp. 20-38.

Морзе, Наталія Вікторівна and Золочевська, Марина Володимирівна (2010) Methodical training of future teachers to apply information technology research methods in schooling Інформаційні технології і засоби навчання (3). ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна and Вембер, Вікторія Павлівна and Барна, Ольга Василівна (2010) Competence tasks as a means of building informatics competence under continuous education Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць (4). pp. 48-62.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Peculiarities of value support of gifted teenagers who possess progressive motivational profile // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. pp. 53-57.

Музика, Олена Оксентівна (2010) In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 24-25.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Psychological aspects of the professional training of the civil servants in the integrated educational environment Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 7 (9). pp. 425-436.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Psycho-pedagogical analysis of the civil servants’ extension qualification system Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського (11-12). pp. 49-56.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Theoretical-methodological analysis of the determinants of the professional advancement of the individual Проблеми загальної та педагогічної психології, ХІІ (7). pp. 308-315.

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) Approaches to the determination of the notion of the professional competence in the modern psychological theory Наука і освіта (9). pp. 101-104. ISSN 2311-8366

Міляєва, Валерія Робертівна (2010) The introduction of command forms of work to the professional activities of civil servants Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, Т. ІХ (ч. 5). pp. 207-212.

Н

Набільська, Ольга Вікторівна (2010) ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. (7).

Нагула, Олена Леонідівна (2010) Features of training specialists to work with parents of young children Вісник Черкаського університету. (183). pp. 41-44.

Надтока, Геннадій Михайлович and Горпинченко, Інна Володимирівна (2010) Russian Orthodox Church in the system of public education of Ukraine in the second half of 19th century^ prerevolutionary historiografy of the problem Гілея: науковий вісник.. pp. 137-142. ISSN 2076-1554

Назаренко, Світлана Валеріївна (2010) Preparing students to participate in the Ukrainian students in Biology Біологія (2). pp. 3-4.

Назаренко, Світлана Валеріївна and Кубай, А. (2010) Ecology of food and fast food Культура безпеки, екології та здоров’я (7). pp. 51-53.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Impact factor of functional brain asymmetry students on their temperament Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наукових праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (2).

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Independent work of students in the introduction of credit-modular training Вища освіта України. – Додаток 4, том VII (25). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»., 4 (7). 271 -278.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Research attitudes of young people to drinking beer Біологія і хімія в школі (6). pp. 21-27.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Preventing drug use among students in social work educators Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] (2).

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) A brief historical sketch of environmental studies Біологія і хімія в школі (1). pp. 41-44.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) The risk of adverse pollutants Modern Food Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції 20-22 травня 2010 р.. pp. 154-156. ISSN 966376-062-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Methods of designing tests for testing in biology Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 22: збірник наукових праць (22). pp. 315-319. ISSN 966-376-062-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Formation valelohicаl culture of future teachers of physical education Вісник Черкаського університету, 3 (191). pp. 65-68. ISSN 2076-586Х

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2010) Methodical support for independent work of students in the introduction of credit-modular training in universities of Ukraine Современные проблемы методики преподавания биологии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. Сборник материалов международной научно-практической конференции, 3 – 5 февраля 2010 г., г.Москва. pp. 60-62.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Бондаренко, Юрій (2010) Cell Phones and youth health Проблеми формування здорового способу життя у молоді: Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів. p. 34. ISSN 966-376-061-5

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Botany: teaching tool for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Нестерова, Тетяна Володимирівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2010) Factors of individually-psychological and psychophysiological compatibility of sportswomen at selection to commands on group exercises of rhythmic gymnastics. Нестерова Т.В. Фактори індивідуально-психологічної та психофізіологічної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблем фізичного виховання та спорту: зб. наук. пр.

Нестерова, Тетяна Володимирівна and Пітенко, Сергій Леонідович and Сердюк, М.Г. (2010) Features of a food of qualified athletes in rhythmic gymnastics Третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві», 13-14 травня 2010 р..

Носенко, Тетяна Іванівна (2010) Social networking service Google-group teaching and pedagogical activity Моделирование в прикладных научных исследованиях. pp. 50-51.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) SMART Board interactive complex in the educational process Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Professional (assistant) and research practice: a teaching aid for the specialty "Informatics" (educational qualification level "master") Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна and Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2010) Final qualifying work of the master (expert) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

О

Обловацька, Наталія Олександрівна (2010) The insurance of professional activity of advocates in Ukraine журнал "Адвокат" (9). pp. 25-28. ISSN 17359-6129 ПР

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. pp. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. pp. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) Idea of education Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання (1).

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2010) Diagnostics psychomotor skills in infants Психолог дошкілля (12). pp. 12-17.

Олексюк, Олена Андріївна (2010) The problem readiness math teacher to monitor students' educational progress Освітологія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. pp. 134-137.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2010) Competence based art education: the search for innovative models Международный Крымский педагогический конгресс "Инновации в образовании". pp. 191-194.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. Зб. наук. пр. / Редкол.: Огневюк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л., - К.: КУ ім. Бориса Грінченка, 2010. - №1 (13).. pp. 22-27.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 20-27. ISSN 811.1:37.091.33

Олійник, Світлана Миколаївна (2010) Рецепція наукових ідей Миколи Руденка у творах Олеся Бердника Літературознавчі студії (29). pp. 316-321.

Олійник, Світлана Миколаївна (2010) Model of a city in fantastif works by A. Berdnik and N. Rudenko Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (207). pp. 93-99. ISSN 2227-2844

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Field practice as an integrating link theoretical and applied components of the educational process in the course "Fundamentals of Natural History" In: міжнародна наук.-практ. конференція, 3-5 лютого 2010 , м. Москва.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Physiological aspects of the action of cobalt and nickel on human health Культура безпеки, екології та здоров’я, 3 (3). pp. 39-41. ISSN 15337-3909Р-КВ

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Ixodid ticks - one of the problems safety of life In: дев’ята міжнародна науково-методична конференція, 20-22 травня 2010, м. Львів.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Reliable signs of identification of two morphologically similar species of mites of the genus Amblyseius (Acari, Phytoseiidae) In: ентомол. наук. конф. «Сучасні проблеми ентомології», присвяч. 60-й річниці створення Українського ентомологічного товариства , 12-15 жовтня 2010, м. Умань.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Age-related physiological characteristics of children at the time of high school In: Всеукраїнська наук.-практ. конференція, 16-17 грудня 2010, м. Черкаси.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Physiological characteristics of school children and hygiene aspects of their learning Вісник Черкаського університету, 3 (191). pp. 69-72. ISSN 2076-586Х

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Mastering of phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) Introduction Plants arboretum "Alexandria" NAS In: XI міжнародна наук.-практ. екологічна конференція, 20-25 вересня 2010, м. Бєлгород.

Омері, Ірина Дмитрівна and Колодочка, Л.А. (2010) New data to successful invasion in the Forest-Steppe of Ukraine a species-invader — the Mediterranean mite Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) Вісник Зоології, 2 (44). pp. 167-171.

Омері, Ірина Дмитрівна and Колодочка, Л.А. (2010) A New Species of Predeceous Mite of the Genus Amblyseiella (Parasitiformes, Phytoseiidae) from Ukraine Вісник зоології , 1 (44). pp. 87-90. ISSN 084-5604

П

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Training and art-therapy technologies in development of creativite of future teacher In: Современные тенденции развития теории и практики дошкольного и начального школьного образования, 20-21 октября 2010г., ГОУ ВПО «Белгор. гос. ун-т», ГОУ ДПо «Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,г.Белгород, Россия.

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Criteria of forming of future foreign language teachers’ abilities of making of virtual pedagogical interaction Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, Ч.ІІ (3(2)). pp. 73-80. ISSN 2078-1687

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Forming of creativity of the future teacher by facilities of interactive technologies of education Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] (1). pp. 61-66.

Павлюк, Роман Олександрович (2010) Ideological and artistic content and structure of the novel by Mikhail Bulgakov "Master and Margarita" Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : [зб. наук. пр.] / [за ред. проф. Валюх З.О.] (3). pp. 92-98.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2010) Priming effects in media discourse on human trafficking: the narrative perspective In: StoryNet Symposium: Audience Experiences and Effects, 7-11 July 2010, (Utrecht University, The Netherlands.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Definition of bilingualism Гілея: науковий вісник (42). pp. 594-600.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Bilingualism and Ukrainian Elite In The Post Soviet Ukraine Гілея: науковий вісник (40). pp. 386-393.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Phenomenon of bilingualism: political particularities of the formation Гілея: науковий вісник (45). pp. 600-605.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Bilingualism In Soviet Ukraine: The Linguistic Russification Of The Ukrainian Elite Of The USSR Гілея: науковий вісник (34). pp. 341-348.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) К истокам билингвизма на Украине: двуязычие языком статистики (попытка историко-политического анализа) Глея: науковий вісник (38). pp. 444-451.

Панасюк, Леонід Валерійович (2010) Гілея: науковий вісник (44). pp. 583-586.

Пасько, Ярослав Ігорович (2010) Sociology of the city In: Соціологія міста. Ноулідж, Донецьк, pp. 5-46.

Пасічник, Алла Володимирівна (2010) Features of ethical concepts of preschool children Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника, 17 (6). pp. 57-60. ISSN 2072-4772

Петрунько, Ольга Володимирівна (2010) Media socialization and socializing with the media instead of socializing with older Психологічні перспективи: Спеціальний випуск. — Луцьк, 2010. — С. 103-113..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2010) Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології / Ред. М.М.Слюсаревський, В.Г.Кремень, С.Д.Максименко та ін. – К.: Міленіум, 2010. – Вип. 24(27). – С. 215-224..

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2010) Preparation of future music teachers to work with a student orchestra and instrumental ensembles Одноосібна. Імекс ЛТД, Кіровоград.

Подшивайлова, Лідія Іванівна (2010) capability as an individual and social problem Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах. pp. 134-141.

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Гончаренко, Марина (2010) Methodological advantages of axiomatic approach in psychological studies of personality Статистичний та інтелек-туальний аналіз даних у медико-гуманітарних до-слідженнях (SIAD-2010) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції. pp. 97-98.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2010) The use of combined painting with hematoxylin-Mayer azur2-eoziom to study bone tissue and its cell populations, including osteoclasts VІ Міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Перший крок у науку - 2010». Збірник наукових праць «Перший крок у науку – 2010». pp. 125-127.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2010) Module-rating system control knowledge of biological sciences at high school Історичний науковий та літературний журнал «Пам‘ять століть» – № 1-2. - 2010. (1-2). pp. 150-152.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Полякова, Катерина Олександрівна (2010) The main factors of health In: Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Здоровий спосіб життя", 22 листопада 2010, Одеса.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Роменська, О.А. (2010) I use spices rolled method of improving health In: Зб. наук. праць молодих учених, аспірантів та студентів, 2010, Одеська національна академія харчових технологій .

Поляничко, Олена Миколаївна and Ільницький, Мирон Йосипович (2010) Розвиток рефлексії, як професійно необхідна передумова підготовки фахівців в галузі фізичного виховання та спорту Теорія і практика фізичного виховання (2). pp. 287-292.

Полянский, Вячеслав Анварович (2010) Нью-Йорк: о джазе и не только Джаз (6 (28)). pp. 2-7. (In Press)

Поліщук, Алла Анатоліївна (2010) Творчі аспекти використання інформаційних і комунікаційних технологій в дизайнерській освіті Збірник праць п’ятої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: неперервна освіта». pp. 294-299.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2010) Kiev as locus of cultural memory. Experience of literature of the newest time Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 (207). pp. 100-110. ISSN 2227-2844

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2010) Інформаційно-бібліографічна діяльність Міжнародної федерації кіноархівів Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. pp. 42-49.

Пєчка, Лариса Євгенівна (2010) Health formed physical development Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2010 року. pp. 142-149.

Піркова, Оксана Дмитрівна (2010) A Comparative Content-Analysis of Psychological Codes of Ethics from Twenty Countries Психотерапия, 96 (12). pp. 34-40.

Пітенко, Сергій Леонідович (2010) Особенности питания женщин, занимающихся фитнесом, с учетом состава тела XIV міжнародний науковий конгрес "Олімпійський спорт та спорт для всіх".

Р

Рак, Людмила Миколаївна and Боринець, Надія Іванівна (2010) Creative projects on the lessons of labor training. Service and technical types of labor. Grades 8-11 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-426-9

Рак, Людмила Миколаївна and Новак, Світлана Вікторівна and Боринець, Надія Іванівна (2010) Labor training. Objects of labor. Grades 5-9 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-463-4

Редька, Інна Анатоліївна (2010) Магія поетичного слова синестезійність метамовлення In: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О. М. Мороховського (Київ, 26–27 листопада 2010 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 204–206..

Редько, Сергій Іванович (2010) Психологічні умови формування професійної позиції керівника навчального закладу Педагогічний процес: теорія та практика (3(2)). pp. 250-257. ISSN 2078-1687

Ригованова, Вікторія Анатоліївна (2010) Феномен мовної особистості Лінгвістичні студії (20).

Романенко, К.А. (2010) Формування еколого- правової свідомості Екологізація навчально-виховного середовищаосвітнього-закладу. pp. 31-53.

Романенко, К.А. and Таначьова, Н.В. (2010) "Людина в техногенному середовищі"-екологічний журнал. Екологізація навчально-виховного середовища освітнього закладу. pp. 169-182.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Маньєризм у художній культурі Європи кін. XV-І пол.XVII ст.: тенденції стильової трансформації EngD thesis, НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Мировоззренческие универсалии искусства переходных эпох в художественной ситуации ХХ века Социально-политические и культурные проблемы современности. pp. 624-627.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Соотношение старого и нового в художественном процессе XX — нач. XXI века: к вопросу о креативном потенциале искусства эпохи рубежа Сборник материалов Третьего культурологического конгресса.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2010) Пошуки шляхів самовираження митця в полі постмодерну Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Естетичні пошуки в галузі мистецької творчості та художньої освіти: традиції, сучасність та перспективи].

Рудик, Олександр Борисович (2010) Functional Shprahe - Grande Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (5-6). pp. 87-91.

Рудик, Олександр Борисович (2010) The Conduction of Kiev Pupil Competition for Informatics and Information Technologies Інформатика та інформаційні технології. pp. 29-32.

С

Сабол, Діана Михайлівна (2010) Psychological aspects of the lecturers and guides school museums Класний керівник (22 (82). pp. 19-23.

Савенкова, Ірина Іванівна (2010) The problem of the effection activity a doctora in the condition for want of time Актуальні проблеми психології, 7 (19). pp. 206-211. ISSN 2072-4772

Савченко, Юрій Юрійович (2010) Formation of the Psychological Gender in a Child within a Family PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Саєвич, Ірина Георгіївна and Мироненко, Володимир Володимирович (2010) Computer technologies in modern education Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 15 груд. 2010 р..

Сергиенко, Иван Васильевич and Молчанов, Ігор Миколайович and Химич, Александр Николаевич (2010) Intelligent Technologies for High Performance Computing Международный научно-теоретический журнал "Кибернетика и системный анализ" (5). pp. 164-176. ISSN 0023-1274

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2010) The psychological basis for the formation of future innovative teachers Педагогічна освіта: теорія і практика (2).

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2010) Psychological analysis of individualization of training future teachers Науковий вісник (5). ISSN 2078-2128

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2010) Education in the modern world In: Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2010) A computer program "R_local: information system" Knowledge Base "to collect and systematize electronic learning resources institution of higher education" 32494.

Ситник, Ольга Іванівна and Козачук, Андрій Михайлович and Чернігівська, Наталія Станіславівна and Тірошко, Юлія Леонідівна (2010) Speaking and writing practice Київський університет імені Бориса Грінченка.

Скуратівська, Галина Степанівна (2010) Grammar and spelling in business English English language and culture (14(494). pp. 5-6.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2010) "Pitfalls" construct validity "youth subculture" in determining the cultural image of youth In: Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в реализации молодёжной политики: Материалы Всерос. науч-практ. конф., г. Казань, 10 – 11 декабря 2009 года. РЦМИПП, Казань, pp. 156-158.

Смольникова, Галина Валентинівна (2010) Developing fine motor and sensory skills of children Дошкільне виховання (7). pp. 20-22. ISSN 0321-1401

Смольникова, Галина Валентинівна (2010) How our children are drawing Дошкільне виховання (11). pp. 13-15. ISSN 0321-1401

Смольникова, Галина Валентинівна (2010) Andragogical approaches training educators Methodist preschools Педагогічний процес: теорія і практика (4). pp. 185-192.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Характеристики ефективності тоталітарної пропаганди Політологічний вісник. (46). pp. 250-256.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Innovation of political propaganda: election of the president of Ukraine 2010 Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Соціально-політичні і культурні проблеми сучасності». pp. 673-675.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Дещо про використання політичної пропаганди на виборах Президента України 2010 р Трибуна, 3-4. pp. 28-30.

Сніжко, Андрій Сергійович (2010) Методика структурного аналізу політичного плакату (на прикладі матеріалів німецької пропаганди 1941-1944 рр.) Політологічний вісник. pp. 275-284.

Солдатова, Леся Петрівна (2010) Актуальність сутності дискурсу як необхідності Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010р.: В 2т. – Т. 2 / За заг.ред. А.Ґ.Ґудманяна , О.Г.Шостак. –К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – с. 317-320.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2010) Психологія мотивації студенської занятості Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1(13)). pp. 84-88. ISSN 978-966-7548-60-5

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2010) Формування у вихованців притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації необхідних життєвих навичок In: Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям. ВД "Калита", Київ, pp. 151-199. ISBN 978-966-8879-60-2

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Principles of professional intercourse of future social teachers Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25). pp. 344-351.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Formation of professional culture of future social workers in the system of lifelong learning Вісник Черкаського університету, 183 (3). pp. 70-74.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2010) Adapting to the conditions of first-year institution of higher education as a social and pedagogical problem Здоровый образ жизни – основа гармонично развитого поколения : материалы международного форума (1). pp. 302-304.

Стишов, Олександр Анатолійович (2010) Оновлення сучасного українського лексикону Наукові записки (15). pp. 23-27.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) The influence of the vocational training crises on forming professional self-appraisal of the future teachers Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (2 (14)). pp. 90-94.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Phenomenon of pedagogical trade of a teacher of psychology at higher school Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; Московський гуманітарний педагогічний інститут. – Випуск 2. – К., М., 2010. (2).

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Influence of crises of professional development is on a self-appraisal teacher as subject of labor Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія (34). pp. 185-194.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2010) Research of dynamics of crises of professional studies of future teachers Педагогіка вищої та середньої освіти: Збірник наукових праць (29). pp. 305-311.

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2010) Crystal silence Джаз. pp. 22-25.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2010) Formation of primary school children tolerance as social value as a person: theoretical aspects Наукові праці Донецького національного технічного університету (8). pp. 254-257. ISSN 2077-6780

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Трансформація пролетарської літератури в умовах соцреалізму Studia Sovietica (1). pp. 77-88. ISSN 978-966-02-5400-8

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Кітч як системоутворювальний чинник національного наративу Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії (10). pp. 244-249. ISSN 0869-2572

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Сучасна рецепція програми і художніх практик українського літературного угруповання 1920-30 рр. "Нова генерація" Труды "Русской антропологической школы" (7). pp. 189-199. ISSN 978-5-7281-1160-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2010) Модель національного буття в поезії Юрія Липи Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (21). pp. 59-61. ISSN 2309-9771

Сіра, Олена Анатоліївна (2010) Роль бібліотеки в житті сучасної молоді. Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та етико-культурологічні виміри. pp. 222-224.

Січкар, Алла Дмитрівна (2010) Preparing students for personality-oriented education in the pedagogical practices in the school-kindergarten Montessori Освітологічний дискурс (2). ISSN Online: 2312-5829.

Т

Таран, Оксана Петрівна (2010) Психологічна готовність дитини до школи Бібліотека "Шкільного світу" . Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-000-1

Таран, Оксана Петрівна (2010) Basic theoretical approaches towards developing personalities in children with autism Спеціальна педагогіка та психологія [Електронне видання]. - Режим доступу: http://ispukr.org.ua/taran_o.html (1).

Таран, Оксана Петрівна (2010) Factors of becoming self-consciousness of the child Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць. - Режим доступу: http:www.psyh.kiev.ua (2).

Таран, Оксана Петрівна (2010) Conceptual framework psychodiagnostics of psikhofizichnogo development of children 5-7 years Психологія розвитку в аксіологічному вимірі : зб. матеріалів Міжвуз. наук.-практ. конфер.. pp. 121-126.

Таран, Олена Віталіївна (2010) Using the TIPS (Theory of Inventive Problem Solving) to work with preschool children. The path to creativity In: Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ. Шкільний світ, Київ, Україна, pp. 112-126. ISBN 978-966-451-000-1

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2010) From the history of formation and development of historical education at Kiev Imperial University by St. Vladimir (to 175 anniversary of foundation) Історична думка (1). pp. 1-59.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2010) "Уединенный домик на Васильевском" как жанр устного салонного рассказа в творчестве А.С. Пушкина Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 181-183. ISSN 978-966-7548-48-3

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2010) Мифопоэтика гоголевской "Шинели" Зарубіжна література в школах України (5). pp. 2-4.

Тверітінова, Тетяна Іванівна and Стеханова, Анжела Михайлівна (2010) Ф. Достоєвський і Б. Акунін: монопастиш "Ф.М." Зарубіжна література в школах України (7-8). pp. 84-88.

Тверітінова, Тетяна Іванівна and Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Навігатор дослідника-початківця з зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2010) Робота вихователя-методиста дитячого садка з батьками з метою запобігання ранньої шкільної дезадаптації. Вихователь-методист дошкільного закладу. pp. 45-51.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Methods of resource centers for social workers Соціальна робота в Україні: теорія і практика (1/2). pp. 3-231.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Psychological and educational characteristics of the process professional improvement Вісник Черкаського університету (183). pp. 93-97. ISSN 2076-586Х

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Methods of resource centers for social workers Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (1(3)). pp. 470-478.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2010) Methodical support of prevention of social teachers of secondary schools Материалы международного форума: "Здоровый образ жизни - основа гармонично развитого поколения". pp. 308-311.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2010) The introduction and use of new technologies in teaching biology courses to students in high school teaching In: Актуальні проблеми формування здоров*я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах.Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16-17 грудня 2010. С.149-152, 16-17 грудня 2010, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2010) The introduction and use of new technologies in teaching Developmental Physiology and Anatomy for Students in Higher Pedagogical School Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (22). pp. 479-482. ISSN КВ 8818

Тимчик, Олеся Володимирівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2010) Using programmable methods of teaching and testing students in the process of teaching the course "Mathematical Methods in Biology" Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Педагогічні науки:, 5 (22). pp. 482-484.

Тишкевич, Катерина Іванівна (2010) Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва в контексті виконання основних документально-комунікативних функцій. Наукові записки інституту журналістики (41).

Ткачишина, Оксана Романівна (2010) Psychological basis of training future professionals Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць. pp. 63-72.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2010) Psychological assistance of pre-school and primary school age children with hyperactivity and attention deficit PhD thesis, Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Третяк, Ольга Петрівна (2010) Theoretical principles of the problem of education of value attitude to the person Збірник наукових праць, 14 (2). pp. 117-126. ISSN 978-966-2124-71-2

Тур, Микола Григорович (2010) Глобалізація: соціальні метаморфози і загрози Практична філософія №4 - 010 (№38) (38). pp. 75-82.

Тур, Микола Григорович (2010) The institute of publicity – transcendental premise of democracy Вісник Черкаського університету. Серія. Філософія. (190). pp. 4-11.

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2010) Новітні методики вивчення образів-персонажів у курсі літературної освіти учнів UCRAINICA IV SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury (4). pp. 245-249. ISSN 0231-634X

Умрик, Марія Анатоліївна and Рамський, Юрій (2010) Control and self-control over the execution of students' independent work in distance learning Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. (8(5)). pp. 134-138.

Ф

Фурман, Вікторія Вікторівна (2010) Conceptual bases of personal reflection research students Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. pp. 66-69.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2010) The aspect author – character – recipient in the B.Tymoshenko’s novel “Mockery” Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (15). pp. 123-132. ISSN ISSN 2308-1902

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) Проблема формування світоглядних орієнтирів сучасного вчителя початкової школи Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 93-96.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) Підготовка вчителя початкової школи до формування цілісної картини світу молодшого школяра: філософський аспект Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук-практ. конф. pp. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.. pp. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВЯТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства. pp. 93-97.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2010) Psychological monitoring as a means of psychological support students in school full day Директор школи, ліцею, гімназії (1). pp. 107-111.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2010) Spiritual competence of teacher as constituent of psychological comfort educational-educate to the process Психологічна газета (22). pp. 26-28.

Хомченко, В.С. and Кушниренко, В.И and Папуша, В.П. and Савин, А.К. and Литвин, Оксана Степанівна (2010) Luminescent and optical properties of ZnO–Ag films Физика и техника полупроводников, 44 (5). pp. 713-718. ISSN 0015-3222

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №49417 Спосіб визначення фізичної працездатності спортсменів в умовах спортивних тренувань 49417.

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №47969 Спосіб визначення фізичної працездатності спортсменів з вадами опорно-рухового апарату 47969.

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №48917 Спосіб відбору перспективних підлітків для занять видами спорту циклічного характеру 48917.

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №47706 Спосіб лікування тютюнопаління з використанням рефлексотерапії 47706.

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №49730 Спосіб оцінки рівня соматичного здоров'я осіб з вадами опорно-рухового апарату 49730.

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №50707 Спосіб швидкої гармонізації психоемоційного стану людини 50707.

Хорошуха М.Ф (2010) Патент №50664 Спосіб виявлення у юних спортсменів схильності до надлишкової маси тіла після закінчення їхньої спортивної кар'єри 50664.

Хорт, Ігор Володимирович (2010) Теоретико-правові аспекти концепції місцевого самоврядування в Конституції України Юридичний вісник (3(16)). pp. 103-107.

Хорт, Ігор Володимирович (2010) Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні Юридичний вісник (1(14)). pp. 27-29.

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2010) Dynamics of experience of stress at students: individually-psychological characteristics Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д., Х (16). pp. 564-574. ISSN 2072-4772

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2010) Dynamics of experience of stress at students of higher educational institutions Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д., ХІІ (6). pp. 360-367. ISSN 2077-2289

Ч

Чала, Олена Андріївна (2010) Impact of coping strategies destructive conflicts representatives of adolescence Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (2(14)). pp. 95-98.

Чанцева, Ніна Іванівна and Карпюк, Г.І. (2010) Geography. External independent evaluation. Tests [Teaching Resource]

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2010) The problems of vocational training of future foreign languages teachers in terms of pedagogical practice Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (1 (13)).

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2010) Cognitive component as a constituent of model of future foreign language teacher training to self-educational activity Вища школа. pp. 44-50. ISSN 1682-2366

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Book review of Muses and Measures: Empirical Research Methods for the Humanities by W. van Peer, J. Hakemulder and S. Zyngier The Journal of Aesthetic Education (44.4). pp. 120-121.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві Одноосібна. Ленвіт, Київ.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2010) Emperical research methods as a new way of the poetic text studying Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Частина I (13). pp. 118-128.

Чигир, Олександр Миколайович (2010) The underlying motives of the individual financial behavior: a theoretical study of the phenomenon Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої (Вип.10). pp. 800-808. ISSN 2227-6246

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2010) "Contemporary dance" in the art of ballet master, choreographer Київський міжнародний університет, Київ. ISBN 978-966-8299-75-9

Шевцова, Олена Михайлівна (2010) The Innovative activity as a factor personal and professional development of primary school teachers Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Частина 2: Психологія (1). pp. 463-472.

Шепетяк, Олег Михайлович (2010) Lingual and philosophic problems of meaning in William Ockam Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. . pp. 236-246.

Шепетяк, Олег Михайлович (2010) Функтори обсягу та умови In: Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу: ІV Міжнародна науково-практична конференція .

Шепетяк, Олег Михайлович (2010) Философское наследие Людвика Флека Свободная мысль: Теоретический и политический журнал. pp. 179-190.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2010) Left-graders Початкова освіта (33-34). pp. 45-47. ISSN 0131-5358

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) The Kiev space in the intellectual detective stories of Yevgenija Kononenko Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (20). pp. 175-182. ISSN 2227-2844

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Functional attributive features of the image of the angel in the modern Christmas story. Літературний процес: методологія, імена, тенденції (1-2). pp. 193-196. ISSN 978-966-7548-48-3

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Пошук автора або Хай живе читач. Дещо про читання постмодерних детективів. Зарубіжна література в школах України (5). pp. 14-17.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Пострадянська література в пошуках праведників Збірка матеріалів Третіх Покровських Міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань. читань. pp. 207-213. ISSN ISBN 978-966-182- 150-6

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Функціональна атрибутивність ознак постаті ангела в сучасному різдвяному оповіданні Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (1-2). pp. 193-197. ISSN 2311-2433

Шорохова, Валентина Володимирівна (2010) Organization of training of mentally retarded students with regard to their mental health Специальное образование: традиции и инновации: материалы II Международной научно-практической конференции, 8-9 апреля 2010 года, г. Минск. pp. 273-276.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2010) Использование компьютерньїх технологий как средства обучения иностранному язьїку студентов вуза Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (3). pp. 93-98. ISSN 2227-2844

This list was generated on Mon Dec 4 02:00:45 2023 EET.