Items where Author is "Скрипник, Тетяна Вікторівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 110.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Софій, Наталія Зіновіївна and Тищенко, Людмила Анатоліївна (2023) Coordinator of inclusive education as a challenge for ukrainian education system Науковий журнал Хортицької національної академії.Scientific Journal of Khortytsia National Academy (Серія: Педагогіка. Соціальнаробота) (8). pp. 148-156. ISSN 2709-8214

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельник, Вероніка Миколаївна (2023) Algorithm of formation of writing skills in students with autism spectrum disorders Колективна (три і більше авторів). Correction and rehabilitation innovations: implementation of European experience : Scientific monograph. «Baltija Publishing», Латвія, Рига, Латвія.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Софій, Наталія Зіновіївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2023) Coordination of the support team of students with special educational needs in management activities` aspects Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови (22). pp. 103-119. ISSN 2313-4011; 2708-0919

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Супрун, Ганна Володимирівна (2022) Інноваційність практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців спеціальної освіти для роботи з особами з аутизмом Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки (14). pp. 68-75. ISSN 2663-4465

Таран, Оксана Петрівна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Недашківська, Ольга Олександрівна (2022) Harmonization of the sensorimotor state of children with autism as a factor in increasing their adaptive capabilities Special School (LXXXII). pp. 282-290. ISSN 0137-818X

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2022) Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2022) "Методика навчання освітньої галузі "Зров'я і фізична культура" Змістовний модуль "Оздоровчі технології та методики виховання дітей з ТПМ" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Ганевіч, Софі Марі (2022) «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Куценко, Тетяна Олександрівна (2022) «Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Кострицька, Тетяна Дмитрівна (2022) «Раннє втручання з опорою на родиноцентрований підхід» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Куценко, Тетяна Олександрівна (2022) «Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Супрун, Ганна Володимирівна (2022) «Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2022) «Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2022) Current Trends in the Training of Specialists in Special Education to Understand and Meet the Educational Needs of Pupils with SEN in the Context of Building the New Ukrainian School Progress in Education (72). pp. 33-64. ISSN 1535-4806

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Супрун, Ганна Володимирівна and Криваковська, Регіна Володимирівна (2022) Peculiarities of partnership between specialists of an educational institution and parents of a child with special educational needs Наукові перспективи (6(24)). pp. 514-526. ISSN 2708-7530

Таран, Оксана Петрівна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2022) Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Куценко, Тетяна Олександрівна (2022) Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Таран, Оксана Петрівна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2022) Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Лопатинська, Наталія Анатоліївна and Кострицька, Тетяна Дмитрівна and Василевська, Анастасія (2022) Formation of the communicative and speech sphere in children preschool age with autism based on methods „Ayres sensory integration” and „Sensory diet” Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки (13). pp. 152-160. ISSN 2522-1876

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2021) Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice Проблеми сучасної психології (2(21)). pp. 75-82. ISSN 2310-4368

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Супрун, Ганна Володимирівна and Максимчук, Марія Олександрівна (2021) Social development of children of primary school age with autism relying on evidence based practice Проблеми сучасної психології (2(21)). pp. 75-82. ISSN 2310-4368

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2021) Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference (3). pp. 159-172. ISSN 1691-5887

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2021) Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Тищенко, Людмила Анатоліївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2021) Методика навчання освітньої галузі "Здоров*я і фізична культура" Змістовий модуль "Оздоровчі технології та методики виховання дітей з ТПМ" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2021) Методи і засоби діагностики дітей з аутизмом [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Супрун, Ганна Володимирівна and Павлюк, Роман Олександрович (2021) Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils The New Educational Review, 65 (3). pp. 224-235. ISSN 1732-6729

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Hanssen, Natallia Bahdanovich (2021) Inclusive education in Ukraine - tension between policy and practice Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion. Theoretical and Practical Perspectives. pp. 148-167.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2021) Algorithm of psychological and pedagogical support of primary school students with special educational needs Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.Серія: Психологія, 32(71) (2). pp. 163-168.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Development of emotional intelligence of students of inclusive classes: resources of technology "class management" Освітологія (9). pp. 61-74. ISSN 2412-124Х

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Supporting of Children with Special Needs in Inclusive Environment by the Teachers Collaboration Pedagogika, 138 (2). pp. 193-208. ISSN 1392-0340; 2029-0551

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2020) Ways to increase the inclusive competence of the special needs support team Society. Integration. Education (4). pp. 70-83.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Assessment of development and special educational needs of children with psychophysical disorders [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Preparing the child and the educational environment for the process of inclusive education [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Correctional and developmental strategies for children with autism [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Technologies for inclusive education of children with autism spectrum disorders [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Correctional and developmental strategies for children with autism [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Autism spectrum disorders as a type of dysontogenesis [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Technologies for inclusive education of children with autism spectrum disorders [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Methods and tools for diagnosing children with autism [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Technologies of psychological and pedagogical support of children with autism in the educational space [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) The need to conceptualize the concepts of inclusive education in Ukraine as a challenge today Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць, 16 (Том 1). pp. 186-197. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs Колективна (три і більше авторів). Inclusive education Unity in diversity: monograph. Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, Warsaw.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Лозова, Ольга Миколаївна (2020) Formation of dialogic interactions in children with autism spectrum disorders Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика, 27 (1). pp. 237-261. ISSN 2309-1797; 2415-3397

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Preparing the educational environment for the inclusive process in general secondary education institutions Освітологічний дискус, 28 (1). pp. 118-130. ISSN 2312-5829

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Improving the content of professional activity of specialists of inclusive educational institutions: occupational therapy approach Continuing professional education: theory and practice, 64 (3). pp. 7-15. ISSN 2412-0774

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Continuous expert coaching for the development of the competence of participants in the inclusive process in the pledges of education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) 2018, 62 (1). pp. 23-29. ISSN 1609-8595

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Учні початкових класів з розладами аутистичного спектра: навчання і розвиток ТОВ "Альянт", Київ. ISBN 978-617-7819-08-9

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Od kultury edukacji do kultury szkoły dla wszystkich i kultury klasy zróżnicowanej Колективна (три і більше авторів). Wyzwania XXI wieku dla edukacji szkolnej. Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, Siedlce.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Програма втручання "Синергія" формування базових передумов навчання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра ТОВ "Альянт", Київ. ISBN 978-614-7819-07-2

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) Соціальний розвиток дітей інклюзивної групи Дошкільне виховання (12). pp. 3-7.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна and Савченко, Марія Ростиславівна (2019) Використання психоосвітнього профілю для планування психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом у закладах освіти WayScience. pp. 295-299.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Management and Harmonization of the Emotional States of Parents of Children with the Special Needs International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) (8). pp. 122-128. ISSN 2277-3878

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) "Розлади аудистичного спектра як вид дизонтогенезу" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Нейропсихологія [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Підготовка дитини та освітнього середовища до процесу інклюзивного навчання [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка розвитку та особливих освітніх потреб дітей з психофізичними порушеннями» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) «Теорія і практика роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Клініко-психологічні аспекти дизонтогеній при розладах аутистичного спектра» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Інклюзивне освітнє середовище Дошкільне виховання (7). pp. 7-11. ISSN 0321-1401

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) «Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху Одноосібна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2019) Specificity of implementation of interdisciplinary team support in the inclusive educational environment of Ukraine Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (14). pp. 302-313. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Як підготувати дітей з аутизмом до інклюзивної освіти Дошкільне виховання (10). pp. 6-9. ISSN 0321-1401

Супрун, Ганна Володимирівна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання дітей з розладами аутистичного спектра» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна допомога дітям з аутизмом» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології інклюзивного навчання» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 194-198. ISSN 978-617-571-157-6

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Place and role of social- psychological resources in the education of children with special educational needs Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. (5(15)). pp. 142-156. ISSN 2414-0023

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти».

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Sensory integration as a basis for holistic development of children with autism Особлива дитина: навчання і виховання, 80 (4). pp. 24-31. ISSN 2312-2781

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейропсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Психологія». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. pp. 215-223. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). pp. 70-75. ISSN 2410-4620

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі Педагогічний процес: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 1. 2017р. (1). pp. 106-111. ISSN 2078-1687

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Классный менеджмент как стратегия подготовки образовательного пространства к обучению детей с аутизмом Vzdelávanie a spoločnosť II. medzinárodný nekonferenčný zborník. pp. 274-278. ISSN 978-80-555-1829-9

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції Присвяченої 5-річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 17-18 травня 2017 року. pp. 10-13.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технології інклюзивної навчання" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегії розвитку науки" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічне консультування та психокорекція" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія та практика аутології" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Кубрак, Надія Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Технології інклюзивного навчання дітей з розладами спектру аутизму" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Відповідне освітнє середовище для дітей із розладами аутистичного спектра Особлива дитина: навчання і виховання (3(83)). pp. 16-21. ISSN 2312-2781

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Сухіна, І. and Риндер, І. (2017) Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом In: Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом. Видавничий дім «Букрек». ISBN 978-966-399-930-2

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Роль сенсорной интеграции в контексте подготовки детей с аутизмом к образовательному процессу In: Материалы V Международной научно-практической конференции, 14-15 апреля 2016 г., г. Минск.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Нейропсихологія" для студентів напряму підготовки "Психологія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма інтегрованого курсу "Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Professional Standards for providing assessment and treatment of children with autism Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 2 (7). pp. 355-363. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Психологічна допомога дітям з аутизмом та їхнім батькам "Вид. група "Шкільний світ", Київ. ISBN 978-617-7287-46-8

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Робоча програма "Теорія та практика аутології" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Психологічне консультування та психокорекція" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Стратегії розвитку науки" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт" Мандрівець, Тернопіль. ISBN 978-966-634-910-4

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Шльонська, Оксана Олександрівна (2016) Робоча програма "Виробнича практика з додаткової спеціалізації "Спеціальна психологія" для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом Освіта та педагогічна наука, 164 (1). pp. 39-45.

This list was generated on Mon May 27 02:10:45 2024 EEST.