Items where Author is "Мартинчук, Олена Валеріївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 208.

Article

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Максимчук, Марія Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2021) Professional readiness of future special education teachers for inclusive education in Ukraine Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference (3). pp. 159-172. ISSN 1691-5887

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Hanssen, Natallia Bahdanovich (2021) Inclusive education in Ukraine - tension between policy and practice Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion. Theoretical and Practical Perspectives. pp. 148-167.

Skrypnyk, Tetiana and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Maksymchuk, Mariia and Максимчук, Марія Олександрівна and Martynchuk, Olena and Мартинчук, Олена Валеріївна and Suprun, Hanna and Супрун, Ганна Володимирівна and Pavliuk, Roman and Павлюк, Роман Олександрович (2021) Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils The New Educational Review, 65 (3). pp. 224-235. ISSN 1732-6729

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Бірюкова, Каріна Дмитрівна (2020) Development of emotional intelligence of students of inclusive classes: resources of technology "class management" Освітологія (9). pp. 61-74. ISSN 2412-124Х

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Supporting of Children with Special Needs in Inclusive Environment by the Teachers Collaboration Pedagogika, 138 (2). pp. 193-208. ISSN 1392-0340; 2029-0551

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Найда, Юлія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна (2020) Ways to increase the inclusive competence of the special needs support team Society. Integration. Education (4). pp. 70-83.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна (2020) The need to conceptualize the concepts of inclusive education in Ukraine as a challenge today Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць, 16 (Том 1). pp. 186-197. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Professional activities of special educators of inclusive educational institutions in countries with high levels of development of educational systems (for example, Great Britain, Finland and Israel) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць (12). ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Inclusive pedagogy as a scientific factor of competence formation in the field of inclusive education of children with special educational needs Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13 (13). pp. 157-175. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Сенсорні чинники когнітивного розвитку дітей з особливими освітніми потребами ІІ International scientific conference Modernszation of the educational system: world trends and national peculiarities. pp. 455-457. ISSN 978-9934-571-79-4

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Дубовик, Олена Михайлівна (2019) DEVELOPMENT OF THE SENSOR COMPONENT OF INTELLECTUAL ACTIVITIES OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS Теорія і практика сучасної психології, Т.1 (5). pp. 174-180. ISSN 1813-3405

Мартинчук, Олена Валеріївна and Довга, К.Р. (2019) Conceptualization of the concept of "children with special educational needs" in the Ukrainian legal framework in the field of inclusive education Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, 2 (72). pp. 18-25. ISSN 2311-5491

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Research of motivational orientations of future special educators as a determinant of successful activity in an inclusive environment Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць (11). pp. 215-232. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Актуализация потребности в специальных педагогах для учреждений общего среднего образования в Украине Материалы Международной научно-практической конференции г. Минск. pp. 221-223. ISSN 978-985-541-536-8

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Інклюзивна освіта: ідея,практика і суспільна цінність Дошкільне виховання (10). pp. 2-5. ISSN 0321-1401

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education Investigation of professional-personal readiness of future special teachers for inclusive education. pp. 87-101.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Concept of training future specialists in the field of special education to professional activities in the inclusive educational environment Збірник наукових праць Хмельницьного інституту соціальних технологій Університету "Україна" (1). pp. 49-53.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Training of specialists in the field of special education: new approaches Особлива дитина: навчання і виховання (1(85)). pp. 15-28. ISSN 2312-2781

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Actuaiization of the problem of training of specialists in special education foractivities in inclusive educational space. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць. pp. 74-83. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Model of the system of preparation of the future specialist in the field of special education for professional activity in inclusive educational space Humanitarium: зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (42). pp. 90-102. ISSN 2308-5126

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 12 / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (12). pp. 202-222. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. pp. 116-125. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования Zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie. pp. 121-124.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Царенко, Юлія Олександрівна and Яремчук, Юлія Олександрівна and Пурська, Ірина Ігорівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 73-76.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади Науково-методичний журнал Логопедія (10). pp. 48-54. ISSN 2413-9130

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения Специальное образование: традиции и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф.. ISSN 978-985-541-272-5

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Becoming and development of inclusive pedagogy as a branch of pedagogical knowledgе Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 1 (7). pp. 260-280. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Inclusive education: formation of scientific thesaurus Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць (10). pp. 145-154. ISSN 978-966-2459-30-2

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна освіта: освітологічний контекст Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (3). pp. 146-150. ISSN 2518-7813

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту Освітологія / українсько-польський щорічник (5). pp. 147-151. ISSN 2226-3012

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць. pp. 175-180. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Teachers` emotional competence as a condition of successful implementation of inclusive education Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія., 1 (32). pp. 200-205. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine Science and Education Studies, 16 (2). pp. 503-509. ISSN 0926-722X

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)" ХІІІ Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика в ХХЫ веке. Очерки научного развития", 5 (13). pp. 30-33. ISSN 2025-7658с

Мартинчук, Олена Валеріївна and Савенкова, Ірина Іванівна and Таран, Оксана Петрівна and Воронько, Валерія Василівна and Малієнко, Олександра Володимирівна (2015) Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 3. pp. 93-106.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Student-centred approach of training in inclusive education for children with special educational needs Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 5 (1). pp. 203-218. ISSN 978-966-1

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Современные подходы к построению содержания професиональной подготовки логопедов к работе в условиях инклюзивного образования в контексте евроинтеграционных процессов Проблемы специального образования (Научно-методический журнал) (3). pp. 228-235. ISSN 1829-4294

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Тhe content and structure of professional competences of teacher speech therapist Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (24). pp. 77-83. ISSN 2311-2409

Буйницька, Оксана Петрівна and Морзе, Наталія Вікторівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна and Брюханова, Галина В'явеславівна and Галицька, Майя Михайлівна and Грищук, Юлія Володимирівна and Громова, Наталія Михайлівна and Диба, Тетяна Григорівна and Козак, Людмила Василівна and Кузьменко, Ольга Миколаївна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Міляєва, Валерія Робертівна and Пляченко, Тетяна Миколаївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Стаднік, Надія Вікторівна and Тригуб, Ілона Іванівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (24). ISSN 2311-2409

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 7 (35). pp. 408-416.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Competence approach as a conceptual framework for future update of the content of training of speech therapists to work in the system of inclusive education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць, 26 (19). pp. 138-143. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання Актуальні питання корекційної освіти (педагогічна наука). Збірник наукових праць (4). pp. 225-234. ISSN 978-617-681-073-5

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) The essence of the concept and content of the professional competence of specialists in the field of inclusive education for children with severe speech disorders Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць., 19 (28). pp. 130-136. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Competence approach to professional training of speech pathologists teachers for educational integration of children with defects in mental and physical development Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць, 19 (24). pp. 153-158. ISSN 2310-0893

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) The problem of future social pedagogues to work in inclusive education Іновації та моделі безперервної освіти: матеріали Міжнародного кримського педагогічного конгресу, 2-4 жовтня 2013 року, смт. Гаспара, АР Крим. pp. 229-235.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Methodological approaches for teachers-defectologists to work in the system of inclusive education Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.- Вип. ХХІІІ в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна (23). pp. 114-124.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Problem of preparation students-defectologists to an integrated and inclusive education for children with impaired mental and physical development INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. pp. 154-160. ISSN 978 963 07 8636 2

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Development of educational integration of children with mental and physical disabilities Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб.наукових праць (23). pp. 150-155.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Inclusive education as an innovative form of teaching children with mental and physical development: factors of successful implementation Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (29). pp. 249-254. ISSN 978-966-8840-95-1

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) The genesis of research approaches to the definition of "educational integration of children with disabilities" Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (21-22 березня 2013 року). pp. 265-270.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 914-919.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Features of pedagogical support of play for children with hearing impairments in the area of special education kindergarten Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. - Вип. ІХХ. В двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна (19). pp. 348-357. ISSN КВ №13865-2839

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у педагогів дошкільних навчальних закладів Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 234-237.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Inclusive education for children with special needs  in secondary school space Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Теорія та методика навчання та виховання": зб. наук. пр. / За заг. редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко (29). pp. 88-93. ISSN КВ №15540-4012ПР

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Theoretical Foundations of the professional competence of pre-school teachers in the development of children with special educational needs Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. - Вип. XVII в двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна (17). pp. 83-91. ISSN КВ №13865-2839

Monograph

Мартинчук, Олена Валеріївна and Софій, Наталія Зіновіївна and Федоренко, Оксана Филимонівна and Найда, Юлія Михайлівна and Кошіль, Оксана Петрівна and Байда, Л.Ю. (2020) Teacher's assistant practice: international and Ukrainian context: results research Колективна (три і більше авторів). ФОП Парашин, Київ.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Inclusive education in Ukraine withinin the context of european values and guiding principles in a field of education for children with special educational needs Колективна (три і більше авторів). Inclusive education Unity in diversity: monograph. Wydawnictwo akademii pedagogiki specjalnej, Warsaw.

Скрипник, Тетяна Вікторівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Od kultury edukacji do kultury szkoły dla wszystkich i kultury klasy zróżnicowanej Колективна (три і більше авторів). Wyzwania XXI wieku dla edukacji szkolnej. Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich, Siedlce.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Підготовка фахівця зі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі Одноосібна. "Видавництво "Центр учбової літератури", Київ-2018.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment Колективна (три і більше авторів). Social inclusion in the special education. Student - teacher - environment: monograf., Siedlce.

Conference or Workshop Item

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки In: Міжнародна науковов-практична конференція "Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати", 15-18 березня 2016, м. Братислава, Словаччина.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Інклюзивна освіта: формування наукововго тезаурусу In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та ребіалітації, 15-16 жовтня 2015, м. Суми.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Програма Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі" In: Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ In: VII Міжнародна науково-практична конференція "Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку", 2014 р., м. Кам`янець-Подільський.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2014) Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актіальні проблеми ортопедагогіки та ортопсихології", 13-14 листопада 2014 р., м. Київ.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Formation of professional competence of early childhood education professionals in the field of integrated and inclusive education In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти" 4-5 травня 2011, 4-5 травня 2011, Херсон, Україна.

Book

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2018) Спеціальна педагогіка Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-036-2

Мартинчук, Олена Валеріївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Луцько, Катерина Василівна and Таран, Оксана Петрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Єжова, Тетяна Євгенівна (2017) Special pedagogy Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-617-658-036-2

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна and Гавриш, Наталія Василівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Ліннік, Олена Олегівна and Коваленко, Олена Володимирівна and Іваненко, Олена Анатоліївна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Мельник, Наталія Іванівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Стаєнна, Олена Олександрівна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Сиротич, Наталія Богданівна and Богініч, О.Л. (2016) Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-017-1

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-016-4

Дятленко, Наталія Михайлівна and Софій, Наталія Зіновіївна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Асистент учителя в інклюзивному класі ТОВ Видавничий дім «Плеяди», Київ, Україна. ISBN 978-966-243-231-2

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Асистент учителя в інклюзивному класі Київський університет імені Бориса Грінченка Інститу післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", ТОВ Видавничий дім "Плеяди". ISBN 978-966-2432-31-2

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ. ISBN 978-966-931-010-1

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Половіна, Олена Анатоліївна and Товкач, Ірина Євгеніївна and Шипіло, Л.Я. (2013) Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Василиєва, С.А. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Волинець, Катерина Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Коваль, Н.С. and Кузьменко, В.У. and Левченко, Л.Л. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Пасічник, Алла Володимирівна and Проскура, О.В. and Прокопенко, В.І. and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Teaching Resource

Мартинчук, Олена Валеріївна (2021) Working program of the discipline "Inclusive education" for students majoring in 016 Special education of the first (bachelor's) level [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2021) Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2021) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2021) Інклюзивна освіта (ФВ) [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2021) Педагогіка (загальна і спеціальна) Змістовий модуль "Спеціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Management of special and inclusive education. Content module "Actual problems of the organization of inclusive education" [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Neurological bases of speech therapy [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Management of special and inclusive education: Current issues of inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Comparative special pedagogy [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Pedagogy (general special): Training of emotional culture formation [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Pedagogy (general and special): Training in the formation of values of inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з ТПМ [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2020) Comparative special pedagogy [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component Semantic module "Methods of cognitive development with sensorimotor component" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2020) Logarithmics with special methods of cognitive development with sensorimotor component Semantic module "Methods of cognitive development with sensorimotor component" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2020) Inclusive education [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2019) Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти». Змістовий модуль «Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2019) «Порівняльна спеціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою». Змістовий модуль «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) «Логоритміка зі спеціальними методиками когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою». Змістовий модуль «Методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Софій, Наталія Зіновіївна and Найда, Юлія Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Environment friendly for children: a counselor for preschool educators [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Круглик, Оксана Петрівна and Губар, Світлана Юріївна and Скуйбіда, Катерина Юліївна and Хіміч, Світлана Станіславівна and Долинна, Ірина Петрівна and Біла, Алла Олександрівна and Марченко, Оксана Володимирівна (2019) Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними імплантами) [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Неврологічні основи логопедії [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія. Теорія і методика ранньої діагностики та корекції розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Спеціальна педагогіка з історією» [Teaching Resource]

Бабич, Наталія Миколаїівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Спеціальна педагогіка з історією» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування емоційної культури» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2019) «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування емоційної культури» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та спеціальна)» Змістовий модуль «Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення». Змістовий модуль «Спеціальна методика когнітивного розвитку із сенсомоторною складовою» [Teaching Resource]

Дубовик, Олена Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія і патологія розвитку». Змістовий модуль «Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Дубовик, Олена Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Неврологічні основи логопедії [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти".Змістовий модуль"Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Порівняльна спеціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика формування елементарних математичних уявлень" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика дошкільного виховання" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти», модуля 1 «Актуальні проблеми організації інклюзивної освіти» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Дубовик, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Анатомія, фізіологія і патологія розвитку (інтегрований курс) Модуль 2. Клініка порушень психофізичного розвитку з основами генетики" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни " Методологія психологічних і педагогічних досліджень" [Teaching Resource]

Луцько, Катерина Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Cпеціальні методики навчання і розвитку дітей порушеннями мовлення. Модулю 1. Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг формування цінностей інклюзивної освіти" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Соціальна педагогіка». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична (безвідривна) практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Порівняльна спеціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Тренінг формування емоційної культури" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни " Інклюзивна освіта. Модуль 2. Інклюзивна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта. Модуль 1. Освітня інтеграція в сучасному світі" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) Робоча навчальна програма дисципліни "Інклюзивна освіта" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Пригода, Зоряна Степанівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна дошкільна педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Федоренко, Оксана Филимонівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи і нклюзивної педагогіки" для студентів напряму підкотовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна методика розвитку мовлення" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Мороз, Ольга Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта(логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Скрипник, Тетяна Вікторівна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма інтегрованого курсу "Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" для спеціальності "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма "Пропедевтична волонтерська практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Пропедевтична (безвідривна) практика" для студентів наряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2016) Робоча програма "Виробнича (переддипломна)педагогічна практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" для напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології та логопедії" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія психолого-педагогічних досліджень" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Порівняльна корекційна педагогіка" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми організації корекційної освіти" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" для студентів спеціальності "Корекційна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліги «Основи дефектології» для студентівза напрямом підготовки «Дошкільна освіта». [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Логоритміка з методикою" для студентів спеціальності "Спеціальна освіта. Логопедія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Виробнича (переддипломна) педагогічна практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика)" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Робоча програма "Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика" для студентів напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальні методики навчання і розвитку дітей з порушеннями мовлення. Модуль І. Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення. [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська (безвідривна) практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецметодика формування елементарних математичних уявлень» для студентів за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Коваленко, Олена Володимирівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Кібальна, Катерина Олександрівна (2015) Робоча програма інтегрованого курсу «Актуальні проблеми організації корекційної освіти» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Заєркова, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логоритміка з методикою» для студентів спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни Спецкурс: «Освітня інтеграція в сучасному світі» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Порівняльна корекційна педагогіка» для студентів спеціальності “Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології» для студентів спеціальності "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Таран, Оксана Петрівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни « Методологія психолого-педагогічних досліджень» для студентів за спеціальністю «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецметодика початкового навчання мови» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка з історією» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Луцько, Катерина Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології» для студентів напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи дефектології та логопедії» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська безвідривна практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2015) Робоча програма «Виробнича (переддипломна) педагогічна практика» для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної педагогіки" для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Кондрачук, Лада Георгіївна (2014) Робоча навчальна програма дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивного навчання" напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс "Освітня фнтеграція в сучасному світі" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи корекційної педагогіки" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи дефектології та логопедії 6.010101 «Дошкільна освіта» [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання та оформлення курсової роботи зі спецметодик для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.0100105 «Корекційна освіта (логопедія)»(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" няпряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи інклюзивної педагогіки" напряму підготовки "Початкова освіта" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" напряму підготовки "Соціальна педагогіка" магістр [Teaching Resource]

Мельніченко, Тетяна Василівна and Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецметодика початкового навчання мови" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна (2014) Робоча навчальна програма "Основи інклюзивної освіти" напряму підготовки "Соціальна педагогіка" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Практична психологія" [Teaching Resource]

Мартинчук, Олена Валеріївна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальна дошкільна педагогіка" напряму підготовки "Корекційна освіта (логопедія)" [Teaching Resource]

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Мельніченко, Тетяна Василівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи дефектології" напряму підготовки "Соціальна робота" [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Nov 28 19:18:28 2021 EET.