Елементи, в яких рік: 2011

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: C | K | M | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю
Кількість елементів: 673.

C

Chesnokova, Anna та Yakuba, Valentina (2011) Using Stylistics to Teach Literature to Non-Native Speakers In: Teaching Stylistics. Teaching the New English . Palgrave Macmillan, Basingstoke, с. 95-108. ISBN 9780230235885

Chesnokova, Anna та Чеснокова, Ганна Вадимівна (2011) Як виміряти враження від поезії або Вступ до емпіричних методів дослідження у мовознавстві Одноосібна. Lenvit, Kyiv.

K

Kiselov, V.S. та Lytvyn, O.S. та Yukhymchuk, V.O. та Belyaev, A.E. (2011) Простий метод виготовлення нанодротів карбіду кремнію Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 14 (1). с. 7-11. ISSN 1605-6582 (On-line)

Klimovskaya, А.I. та Sarikov, A.T. та Pedchenko, Yu.M. та Voroshchenko, A. та Lytvyn, O.S. та Stadnik, A.A. (2011) Вивчення процесів формування масивів крапель золота на підкладках кремнію методом високотемпературного відпалу Nanoscale Research Letters , 6 (1). с. 151. ISSN 1556-276X (electronic version)

Kондратенко, Ганна Григорівна та Волинець, Катерина Іванівна та Комісаров, Олег Вадимович (2011) Дипломна робота зі спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика" In: Дипломна робота зі спеціальності "Педагогіка і методика середньої освіти. Музика". Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

M

Morze, Nataliia та Kuzminska, Olena (2011) Pedagogical aspects of cloud computing Conference proceeding ICT in Education, Researcgand Industrial Applications: Integration, Harmonizationand Knowledge Transfer. с. 41-42.

V

van Peer, Willie та Zyngier, Sonia та Chesnokova, Anna (2011) Learning Without Teaching: Literature and the REDES Project In: Teaching Stylistics. Teaching the New English . Palgrave Macmillan, Basingstoke, с. 109-123. ISBN 9780230235885

Є

Єжова, Тетяна Євгенівна (2011) Структура та зміст педагогічної діяльності асистента вчителя в інклюзивній школі Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць (19). с. 64-68.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2011) Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями життєдіяльності Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць, 8 (10). с. 77-84.

Єфремова, Марина Дмитрівна (2011) Борис Грінченко - перекладач німецької поезії Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (58). с. 28-32. ISSN 2076-6173

Єфремова, Марина Дмитрівна (2011) Застосування різних видів комунікативної взаємодії студентів у процесі навчання англійської мови Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (16). с. 28-31.

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Акмеологічні концепти освітнього ідеалу людини в історико-педагогічному вимірі Акмеологія - наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Соціально-педагогічні умови проектування профільних шкіл у сільській місцевості Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4-5).

Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Проблема формування дослідної культури майбутніх магістрів із дошкільної освіти Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (4).

А

Абрамов, Вадим Олексійович та Клименко, Сергій Юрєвич (2011) Базові технології комп'ютерних мереж.Навчальний посібник Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Александрова, Валентина Федорівна (2011) Использование интерактивных технологий обучении русскому языку в педагогическом вузе In: Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) До проблеми визначення сутності діалогу як соціокультурного явища Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Ментальність як основа єдності конкуренції і партнерства в державно-суспільному розвитку України Публічне управління: теорія та практика.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Вимоги до соціального консенсусу та основні його види Гілея: науковій вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Суспільна злагода як результат оптимальної взаємодії конкуренції та партнерства в процесі становлення середнього класу в Україні Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані".

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Межі й антиподи толерантності як суперечливої суспіьної цінності Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані".

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Сутність, джерела і умови становлення суспільної злагоди: соціально–філософський аналіз Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Модернізація соціальної політики як фактор формування середнього класу в сучасному українському суспільстві Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Сутність, проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Середній клас як фактор забезпечення стабільності в сучасній Україні Гілея: науковий вісник.

Александрова, Олена Станіславівна (2011) Специфіка становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві Гілея: науковий вісник.

Александрович, Марина Василівна (2011) Просодія українського емоційного мовлення(експериментально-фонетичне дослідження) Кандидат thesis, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Андрюшина, Олена Владиславівна (2011) Стратегія впровадження регіональної освітньої політики на основі державного законодавства та науково обґрунтованих досліджень (досвід США) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 8-12.

Андрюшина, Олена Владиславівна (2011) Когнітивний компонент моніторингу якості освіти (досвід США) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 119-122.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Літературознавча освіта майбутніх словесників крізь призму навчальних планів і програм Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць (14). с. 152-156.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Значення видавництв для розвитку літературознавчої компетентності вчителя Вісник книжкової палати (5(178)). с. 39-43.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Методологічні засади екзистенціалізму в розвитку літературознавчої компетентності Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки" (196). с. 5-9. ISSN 2076-586Х

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Літературознавча компетентність вчителя української мови і літератури:категоріальний зміст поняття Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вип.35). с. 173-178.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Формування літературознавчої компетентності вчителя-словесника шляхом інтеграції історико-літературознавчих курсів Current problems of human society development. Materials digest of VIIth International Scientific and Practical Conference (Odessa, London, July 21-july 28,2011). с. 15-18.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Сучасний професійний профіль учителя рідної мови і літератури у зарубіжному досвіді Порівняльна професійна педагогіка (1). с. 136-145.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Формування літературознавчої компетентності майбутніх словесників через призму літературознавчої підготовки Літературознавче краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи. с. 107-111.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Формування філологічної компетентності майбутнього вчителя-словесника Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика. с. 22-25.

Базиль, Людмила Олександрівна (2011) Літературознавча освіта вчителя: реалії сьогодення і тенденції розвитку Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. с. 15-17.

Беззуб, Юрій Віленович (2011) Володимир Міяковський - дослідник українського національного руху 40-80-х років ХІХ ст. Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, 27. с. 76-82.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2011) Соціальна педагогіка та соціальна робота в сучасному освітологічному просторі Освітологічний дискурс (1 (3)).

Березівська, Лариса Дмитрівна (2011) Ідеї індивідуалізації і диференціації навчання у Проекті єдиної школи в Україні (1917—1919) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 4-9.

Бессалов, Анатолій Володимирович (2011) Число изоморфизмов и пар кручения кривых Эдвардса над простым полем Радіотехника (167). с. 203-208.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Дихтенко, А.А. та Третьяков, Денис Борисович (2011) Сравнительная оценка быстродействия канонических эллиптических кривых и кривых в форме Эдвардса над конечным полем Сучасний захист інформації (4). с. 33-36.

Бобрицька, Валентина Іванівна (2011) Програма навчальної дисципліни «Гендерна педагогіка» як об’єкт проектування Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 34-38. (Подано до публікації)

Бобрицька, Валентина Іванівна (2011) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій педагогічній освіті Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (16). с. 35-39.

Бобрицька, Валентина Іванівна (2011) Аксіологічний дискурс ідеї університетської освіти у контексті процесів глобалізації та євроінтеграції Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 56-60.

Богашов, Олексій Анатолійович (2011) Навчально-методичні рекомендації до вивчення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для працівників органів внутрішніх справ України. Базові запитання та відповіді [Навчально-методичні матеріали]

Бодненко, Дмитро Миколайович та Волохова, Д.В. та Лебедюк, Денис Олександрович (2011) Використання вебінарів та їх роль в навчальному процесі Проблеми сучасної педагогічної освіти. с. 188-199.

Бондар, Тетяна Іванівна (2011) Логіка в соціально-політичному контексті Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2).

Бондар, Тетяна Іванівна (2011) Філософія мови Київський університет імені Бориса Грінченка, НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка.

Бондарева, Олена Євгенівна (2011) Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п’єсі О. Денисюка «Оксана» Курбасівські читання: наук. вісник (6(1)). с. 99-107. ISSN 1997-8642

Бондарева, Олена Євгенівна (2011) Передчуття післямодерної драми у п'єсі Б.Брехта "Кавказьке крейдяне коло" Збірник наукових праць. Брехтівський часопис. с. 46-51.

Бондарева, Олена Євгенівна (2011) Угрупування "Західний вітер" в українському літературному процесі 1990-х рр Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. с. 37-41.

Бондарева, Олена Євгенівна (2011) Національна специфіка "вертепного коду" у драматургії української діаспори Сучасні парадигми у дослідженнях з літературознавства, мовознавства, в перекладі, педагогіці, культурології, інтердисциплінарному контексті. с. 223-229.

Бондарчук, Галина Павлівна (2011) Обдарованість учня як об'єкт педагогічної підтримки Проблеми сучасного підручника (11). с. 120-127.

Бондарчук, Галина Павлівна (2011) Морально-етична складова соціалізації молодших школярів у координатах педагогіки В.Сухомлинського Педагогічний дискурс (10). с. 68-72.

Боринець, Надія Іванівна (2011) Трудове навчання. Збірник варіативних модулів. Технології. 10-11 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-628-7

Боринець, Надія Іванівна (2011) Метод проектів у викладанні трудового навчання Трудове навчання (9). с. 8-15.

Боринець, Надія Іванівна та Лещук, Роман Миколайович (2011) Трудове навчання. Банк ідей для творчих проектів. 5-11 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-618-8

Боринець, Надія Іванівна та Ходзицька, Ірина Юліївна (2011) Трудове навчання. Мистецтво технологій. 5-11 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-577-8

Боринець, Надія Іванівна та Ходзицька, Ірина Юліївна (2011) Трудове навчання. Українська вишивка. 5-11 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-548-8

Борисенко, Катерина Григорівна (2011) Стильові особливості полемічного трактату Теофана Прокоповича «Истиноє оправданиє правовђрных христиан» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія, 936 (61). ISSN 2227-1864

Борисюк, Ірина Василівна (2011) Концепти "свого" і "чужого" простору в дилогії Б.Грінченка "Серед темної ночі" й "Під тихими вербами" Літературознавчі студії (33). с. 64-68.

Борисюк, Ірина Василівна (2011) Міфологічна матриця роману В.Підмогильного “Місто” Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Філологічні науки (Літературознавство)., 124. с. 32-38. ISSN 1996-5931

Борисюк, Ірина Василівна (2011) Сучасна рецепція теорії міфологічної і поетичної мови Олександра Потебні Мовні і концептуальні картини світу., 23.

Братко, Ірина Василівна (2011) Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку PhD thesis, Київський національний унівеситет імені Тараса Шевченко.

Бровко, Олена Олександрівна (2011) Новела в структурі української прози: модифікації та функції Одноосібна. Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Луганськ.

Брусенко, Олена Леонідівна (2011) Особливості прояву нетолерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 31-34.

Брюханова, Галина В'явеславівна та Конопко, Олександра Іванівна (2011) Інтеграція в системі мистецької освіти. Проблеми навчання графічного дизайну Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 24-27.

Брюханова, Галина В'явеславівна та Конопко, Олександра Іванівна (2011) Проблеми навчання графічного дизайну Теоретико- методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи. с. 24-27.

Будзар, Марина Михайлівна (2011) ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ ПАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ САДИБИ В УКРАЇНІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). с. 145-148.

Буйгашева, Алла Борисівна та Конопко, Олександра Іванівна (2011) Виховний і розвивальний потенціал художньої діяльності в процесі ткання тематичного гобелену (організація виконання у формі групового проекту) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 27-29.

Буйницька, Оксана Петрівна (2011) Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів Інформаційні технології і засоби навчання (5). с. 16-26. ISSN 2076-8184

Буйницька, Оксана Петрівна (2011) Система тестової перевірки ключових компетентностей студентів Вища освіта в Укоаїні: теоретичний та науково-методичний часопис. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (3(27)). с. 80-88. ISSN 978-966-8840-94-4(3)

Буйницька, Оксана Петрівна (2011) Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навчальний посібник Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький, Кам'янець-Подільський. ISBN 978-966-2937-88-6

Буйницька, Оксана Петрівна та Носенко, Тетяна Іванівна (2011) Організація спільного віртуального простору викладача і студентів засобами технологій web 2.0 Комп'ютер у школі та сім'ї (8). с. 19-21.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2011) Еволюція динамічних систем (на матеріалі деяких індоєвропейських мов) Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. с. 159-165.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2011) Шляхи розвитку мовних систем (еволюція і катастрофа) Магістеріум. Мовознавчі студії. (43).

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2011) "Шляхи розхвитку мовних систем: еволюція і катастрофа" Магістеріум (43). с. 3-8.

Буренко, Валентина Миколаївна (2011) Особливості навчання усного мовлення Іноземні мови в навчальних закладах (4). с. 82-90.

Бурко, Ольга Василівна (2011) Діалогічна методика навчання барокової поезії в основній загальноосвітній школі In: IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 16-18 лютого 2011, Переяслав-Хмельницький.

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2011) "PR у соціокультурній сфері" як навчальна дмсципліна в системі фахової підготовки бакалавра напряму "Реклама і зв`язки з громадськістю" Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття. ISSN 978-966-2601-35-10

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2011) Роль з'ъздів працівників дошкільної галузі у розвитку теорії та практики сучасного дошкільного виховання Наукові записки Психолого-педагогічні науки Ніженський державний університет імені Миколи Гоголя.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2011) Здоров'я дитини крізь призму сімейног виховання Наука і освіта (4). с. 22-26. ISSN 2311-8366

Біла, Ірина Миколаївна (2011) Досвід становлення талантів у Японській державі ПРОсвіт . Інститут обдарованої дитини, Національна академія педагогічних наук України.

Бісмак, Олена Василівна (2011) Організація самостійної роботи студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ,. с. 58-61. ISSN 2311-2220

Бісмак, Олена Василівна та Пєшкова, О.В. та Авраменко, Олександр Миколайович (2011) Характеристика програми підготовки магістрів фізичної реабілітації в Україні. Проблеми та перспективи Актуальні проблеми валеології і реабілітації.. с. 78-82. ISSN 111

Бітківська, Галина Володимирівна (2011) Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф «Кассандра» Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 22 (1). с. 132-142. ISSN 966-7773-70-1

Бітківська, Галина Володимирівна (2011) Фаустівська тема в творчості А. Чехова Зарубіжна література в школах України (2). с. 15-17.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2011) Традиційна народна вишивка як складова народного одягу (ХХ ст.) PhD thesis, КНУКіМ.

Василевич, Леонід Федорович та Маловік, К.М. (2011) Оцінка компетентності експертів на основі нечіткого відношення переваги Вісник інженерної академії України (№2). с. 262-269. ISSN УДК 519.816

Васильєва, С.А. (2011) Умови становлення та розвитку різних типів дошкільних навчальних закладів в україні у період 1950-ті роки — початок ХХІ століття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 35-37.

Васьків, Микола Степанович (2011) Іван Чендей: на перехрестях журналістики й літературної творчості Наукові праці Кам'янець-Подільського національного універтитету імені Івана Огієнка (25). с. 339-342.

Васьків, Микола Степанович (2011) Украинское национально-культурное возрождение 1920-30-х годов в рецепции русских писателей Язык и межкультурные коммуникации : материалы III Междунар. науч. конф., Минск – Виль- нюс, 17-20 мая 2011 г.. с. 258-259.

Васьків, Микола Степанович (2011) Вибір об'єктів журналістських творів регіональних мас-медіа Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (25). с. 21-24.

Ващенко, Олена Миколаївна та Третяк, С. К. (2011) Цінності й ціннісні орієнтації сучасного студентства: теоретико-прикладний аспект Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 168-172.

Веклич, Юлія Іванівна (2011) Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи Вісник психології і педагогіки (6).

Веклич, Юлія Іванівна (2011) Формування толерантної особистості майбутнього вчителя іноземної мови у контексті комунікативно орієнтованого підходу Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 192-195.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ (1958-1984 р.р. ХХ СТОЛІТТЯ) Історико-педагогічний альманах (1).

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ ст.) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 37-42.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 37-41. ISSN УДК 37.01:001.891+

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Вплив інтеграційних освітніх процесів на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів Вища освіта України. - Додаток 3 до N1, том I . - Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські читання" (1). с. 70-73. ISSN 378

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Безпечне навчання студентів в умовах кредитно-модульної системи Гуманітарний вісник (23). с. 42-45. ISSN 37.013.42

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Компетентнісний підхід до процесу підготовки соціальних педагогів Вісник Запорізького Національного Університету, 2 (15). с. 187-201.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2011) Комунікативна взаємодія викладача та її вплив на формування особистості студента Вісник Запорізького національного університету, 1 (14). с. 14-17.

Веретенко, Тетяна Григорівна та Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Детермінанти формування безпечної діяльності молоді в Інтернет-мережі Wspolczesne determinanty bezpieczenstwa. с. 215-220. ISSN 978-83-61401-64-3

Веретенко, Тетяна Григорівна та Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Детермінанти формування безпечної діяльності молоді в Інтернет-мережі Wspolczesne determinanty bezpieczenstwa. с. 215-220.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць (30). с. 13-19. ISSN 2312-0657

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображеня організації освітнього простору ДНЗ у світлі сучасних вимог New Information Technologies in Education for Aii:Learning Environment. ISSN 978-966-02-6202-7

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2011) Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленнями зору в умовах інклюзивної освіти ОБРІЙ науково-педагогічний журнал.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Відбиття другого південно-слов’янського графіко-орфографічного впливу у графіці та орфографії українських рукописних житійно-повістевих пам’яток XVI ст. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена п'ятнадцятиріччю викладання хорватської мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 23-25 березня 2011, Львів.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2011) Деякі фонетико-орфографічні особливості простої мови (на матеріалі пам’яток релігійного та ділового письма XVI – XVIII ст.) Studia Methodologica: науковий альманах. (31). с. 53-57. ISSN 88

Вишинський, Віталій Володимирович (2011) «Adagietto» П’ятої симфонії Густава Малера: темп як фактор смисло- та формоутворення. Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 13 (4). с. 38-47.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Міфологічний сценарій «Втраченого раю»: сучасний духовно-сакральний контекст Літературознавчі студії. (31). с. 58-63.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Лабіринти "трамвайно-підземних" часопросторів новел Хуліо Кортасара та Мірча Еліаде Мова і культура., VIII (14). 194 -201.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Смысловое приращение как особенность хронотопического сдвига (на материале рассказа И. Бунина "Руся") Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура. с. 27-31.

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Мифологические сценарии в современном мире: постановка вопроса Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского: Научный журнал. Серия "Филология. Социальные коммуникации". Т. 24(63). – № 3. – Симферополь, 2011. – С. 33-40. (3). с. 33-40. ISSN 1606-3715

Вишницька, Юлія Василівна (2011) Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале «Египетской повести» «Гора» Николая Лескова) Русский язык, литература, культура в школе и вузе. Научно-методический журнал. / Гл.ред. Кудрявцева Л.А. — К.: АУПРЯЛ, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.– 2011. – № 2. – С. 2-6. (2). с. 2-6.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ In: V Корфівські педагогічні читання, Бердянськ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2011) СПЕЦИФІКА ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. с. 116-125.

Власенко , Н.А. та Олексенко, П.Ф. та Денисова, З.Л. та Сопинский, Н.В. та Велигура, Л.И. та Гуле, Е.Г. та Литвин, Оксана Степанівна та Мухльо, М.А. (2011) Електронні стани на поверхні кремнію після напилення та відпалу плівки SiOx Физика и техника полупроводников, 45 (5). с. 596-601. ISSN 0015-3222

Войцехівський, Михайло Федорович (2011) Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти Післядипломна освіта в Україні (1). с. 49-53.

Волинець, Катерина Іванівна (2011) Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 85-88.

Волинець, Юлія Олександрівна (2011) Формування цінностей та толерантності у майбутнього вихователя днз у процесі дослідницької діяльності Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 196-198.

Волкова, Людмила Николаевна (2011) 1. Імпресивна лялькотерапія у спілкуванні з дорослими (на прикладі використання bjd) 2. Формування поведінкових компетенцій засобами арт-терапії In: Простір арт-терапії.

Волошук, Лариса Валентинівна (2011) Типологічні моделі образів у сучасному українському бестселері Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць) (15). с. 48-51.

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Вип. № 3 : Дидактика. Теорія та методика навчання. – 2011. – № 3/4 (квіт.)..

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно- комунікаційних технологій Інформаційні технології і засоби навчання, 22 (2). ISSN 2076-8184

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Індивідуальне навчання та професійний розвиток педагогічних кадрів за кредитно-модульною організацією підвищення кваліфікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій Теорія та методика управління освітою (6).

Віннікова, Наталія Миколаївна (2011) Пародисти зі Слобожанщини: Юрій Вухналь, Омелько Буц, Віталій Гунько Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 214(2) (3). с. 71-76. ISSN 2227-2844

Віннікова, Наталія Миколаївна (2011) Особливості пародії і. Нечуя-Левицького «Без пуття. Оповідання по-декадентському» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 179-183.

Віцюк, А. А. (2011) Застосування комп’ютерно орієнтованих методів навчання у формуванні орфографічної компетенції студентів-першокурсників філологічного профілю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 42-48.

Г

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2011) Класичний німецький університет у сучасному освітньому просторі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 48-51.

Гальчук, Оксана Василівна (2011) Античний інтертекст у символістській поетиці Дмитра Загула STUDIA METHODOLOGICA (33). с. 90-96. ISSN 978-966-07-1262-1

Гальчук, Оксана Василівна (2011) Античний космос поезії Миколи Бажана Слово і час (5). с. 15-23. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2011) Мотиваційні засади історичного дискурсу української античності Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс (565). с. 164-171.

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна (2011) Українська фортепіанна музика [Навчально-методичні матеріали]

Гацко, Олена Володимирівна (2011) Вплив оздоровчої ходьби та бігу на стан здоров'я та фізичну працездатність студенток спеціального навчального відділення з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умова. с. 34-35.

Гаєвська, Наталія Сергіївна (2011) Як парость виноградної лози, плекайте мову Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах (7-8). с. 64-72.

Гаєвська, Наталія Сергіївна (2011) ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАС НА ЗАНЯТТЯ! Конспект відкритого уроку в педагогічному коледжі Українська мова й література в середніх, гімназіях, ліцеях та колегіумах (4). с. 28-35.

Герасимова, Ольга Іванівна (2011) Рефлексивні уміння як форма теоретичної діяльності майбутнього вчителя, спрямованої на самопізнання Педагогіка вищої та середньої школи (33). с. 48-53.

Герасимова, Ольга Іванівна (2011) Виховання рефлексивних умінь у майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема Педагогіка вищої та середньої школи (31). с. 343-348.

Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Трансформація аксіологічної складової інформаційної культури у сучасному інформаційному суспільстві Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 89-91.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) До проблеми важковиховуваності в дошкільному дитинстві Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (1).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Народна творчість: чарівні ниточки Журнал "Дошкілля" (1(17)). с. 22-23.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Своєрідність дитячого конструювання Всеукраїнський часопис "Мистецтво" (2 (18)). с. 18-21.

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти Наука і освіта (4/С). ISSN 37(05) "54-02"

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Розвивальне спрямування дитячого конструювання Дитячий садок. Мистецтво (4(20)).

Голота, Наталія Миколаївна (2011) Підготовка дітей до школи. Практика зарубіжної дошкільної освіти Початкова освіта (48(624).

Гончаренко, Алла Миколаївна (2011) Самопідготовка сучасного педагога в умовах модернізації дошкільної освіти Акмеологія - наука ХХІ століття. с. 187-190.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2011) Стать як чинник побудови взаємодії дошкільників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [„Розвивальне навчання та Школа діалогу культур – можливості взаємодоповнення”], (Луцьк, 12 квітня.- 2011р) / НАПН України, Інститут обдарованої дитини.- Луцьк.- С.21-26..

Гонюкова, Лілія Василівна (2011) Ціннісні виміри політичної діяльності в україні Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 60-63.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Реалізація принципів культуровідповідності та етнізації у процесі вивчення студентами класичного університету дисципліни «Етнопедагогіка» Педагогічний процес: теорія і практика (2). с. 45-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету у процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.) . с. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету засобами етнопедагогіки Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16 листопада 2011 р., м.Київ). с. 199-201.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування ціннісних орієнтацій студентів класичного університету засобами етнопедагогіки Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 199-201.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2011) Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. с. 228-237. ISSN 978-966-8995-53-8

Горошкіна, Олена Миколаївна (2011) Шляхи підвищення мовленнєвої підготовки студентів-філологів Наукові записки. Випуск 100. с. 502-505.

Грипас, Оксана Юріївна (2011) Структура речень з дієслівними та прикметниковими лексемами у позиції компаративних предикатів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10.Педагогічні науки:зб.наукових праць (7). с. 143-147.

Грипас, Оксана Юріївна (2011) До питання про термінологічний апарат для позначення компонентів структури компаративем Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10 (8). с. 296-299.

Грипас, Оксана Юріївна (2011) СТРУКТУРА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛІВНИМИ ТА ПРИКМЕТНИКОВИМИ ЛЕКСЕМАМИ У ПОЗИЦІЇ КОМПАРАТИВНИХ ПРЕДИКАТІВ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2011) ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СТРУКТУРИ КОМПАРАТИВЕМ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Гродський, Ігор Ярославович (2011) Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2011) Психологія діалогічної взаємодії автора газетного тексту і читача Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (13). с. 48-58.

Громова, Наталія Михайлівна (2011) Діалогічна взаємодія з іншомовними газетними текстами [Навчально-методичні матеріали]

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2011) Центральний Союз Українського Студентства - провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері Гілея. Науковий вісник. (45). с. 110-118.

Д

Данієлян, Анаіт Яшевна (2011) МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ: самостійна робота СПД Рєзніков В.С.,, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Даценко, Юлія Олександрівна (2011) Освітологічні акценти освітньої політики Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 91-95. ISSN 1609-8595

Даценко, Юлія Олександрівна (2011) Освітологічні акценти освітньої політики Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). с. 159-168.

Даценко, Юлія Олександрівна (2011) Законодавче регулювання освіти: концепція Аристотеля Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 230-233.

Даценко, Юлія Олександрівна (2011) Цінності і толерантність в освітньому законодавстві україни Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 130-132.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Формування психолого-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів засобами навчальних ігор Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов, 1 (2). с. 181-187.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з сім’ями, що виховують дітей раннього віку Актуальны проблеми державного управління, педагогіки та психології, 4 (1). с. 360-364. ISSN 978-966-2393-37-8

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Організація безпечного середовища для дітей дошкільного віку (в умовах сім’ї) Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (23). с. 78-81.

Денисюк, Олена Миколаївна (2011) Формування поведінкової компетенції у майбутніх соціальних педагогів Психологічні перспективи. Спеціальний випуск "Психологія соціальної роботи". с. 126-130.

Дика, Наталія Михайлівна (2011) Вивчення синтаксису в загальноосвітніх навчальних закладах як лінгводидактична проблема Проблеми державного будівництва в Україні (19). с. 160-163. ISSN 60я43

Дика, Наталія Михайлівна (2011) Лінгводидактичні особливості використання дискусійних методів на уроках української мови в 5-7 класах Проблеми державного будівництва в Україні (19). с. 48-54. ISSN 60я43

Дика, Наталія Михайлівна (2011) Формування лінгвістичної термінології в учнів основної школи під час вивчення граматики Studia methodologica. (Вип31). с. 29-33. ISSN S 88

Довбня, Софія Олегівна (2011) Методологічні засади дослідження проблеми вітчизняного досвіду програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку Наукови записки Серія"Психолого-педагогічні науки", 4. с. 32-35. ISSN 159.9(05)"540.3"+37(05)"540.3"

Довбня, Софія Олегівна (2011) Гра як історико-педагогічний феномен Педагогічна освіта: теорія і практика, 9. с. 245-249. ISSN 74я43

Доценко, Олена Леонідівна (2011) Пресупозиція як складова комунікативно-прагматичної структури судового дискурсу Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. с. 164-170.

Драч, Оксана Олександрівна (2011) Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Одноосібна. Вертикаль, Черкаси.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Про готовність педагогів до роботи в нових умовах Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 грудня 2011 року, м. Київ. с. 165-168.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Шляхи підвищення акмеологічної спрямованості професійної підготовки студентів-магістрантів. Акмеологія - наука ХХІ століття. с. 81-84.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Педагогічні умови формування основ культури мислення у дошкільників Вікові особливості формування інтелекту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2011 року, м. Київ. с. 46-52.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Самостійність молодших дошкільників: особливості та детермінанти Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 грудня 2011 року, м. Київ. с. 33-38.

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2011) Реалізація рефлексивно-орієнтованого підходу у контекстному навчанні майбутнього вчителя початкових класів Вісник Прикарпатського університету (37). с. 177-180. ISSN 2411-1007

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2011) Логіко-семантичний та психолого-педагогічний аналіз поняття "контекст" Наука і освіта. с. 152-157. ISSN 2311-8366

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2011) Смислоутворювальні аспекти контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Наука і освіта (6). с. 93-96. ISSN 2311-8366

Журавель, Тетяна Василівна (2011) Характеристика підходів до здійснення профілактики ВІЛ-інфікування в установах пенітенціарної системи Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) (1). с. 33-35.

Журавель, Тетяна Василівна (2011) Використання методики "рівний-рівному" в соціально-педагогічній профілактиці ВІЛ серед вихованців колоній Социальная педагогика: вызовы ХХI века : сб. материалов Междунар. конгресса спец. соц. сферы (Тамбов, 22–23 сент. 2011 г.). с. 663-668.

Журавель, Тетяна Василівна та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Кочемировська, Олена Олексіївна та Христова, Ганна (2011) Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів "Версо 04", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна та Кочемировська, Олена Олексіївна та Демченко, Ірина (2011) Удосконалення системи забезпечення прав та можливостей, пов’язаних із реінтеграцією у суспільство неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі : аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження б.в., Київ.

З

Загарій, Вадим Петрович (2011) Організаційно-правові аспекти формування механізму забезпечення економічної безпеки держави Економіка України.

Загарій, Вадим Петрович (2011) Роль прогнозування основних показників грошово-кредитної сфери в процесі забезпечення економічної безпеки України Формування ринкової економіки.

Загарій, Вадим Петрович (2011) Аналіз основних показників функціонування грошово-кредитної сфери економіки в Україні Вісник (3).

Загарій, Вадим Петрович (2011) Аналіз наукових підходів до визначення сутності економічної безпеки Культура народов Причерноморья (178).

Загарій, Вадим Петрович (2011) Ефективність інструментів грошово-кредитної політики в процесі забезпечення економічної безпеки України Економічні науки (28).

Загарій, Вадим Петрович (2011) Основні тенденції розвитку грошово-кредитної сфери економіки України Вісник (1).

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2011) Освітні технології та традиційне навчання. Теоретичні основи сучасних освітніх технологій Сучасні технології у викладанні фізики. с. 6-127.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2011) Компетентнісний підхід в освіті. Світовий досвід Фізика в школах України (3(175)). с. 21-28.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2011) Нетрадиційний урок фізики Фізика (8(452)). с. 1-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2011) Майстер-клас як форма навчання вчителів Фізика (8(452)). с. 5-8.

Замятін, Денис Станіславович та Михайлюк, Антон Юрійович та Михайлюк, Олена Станіславівна та Петрашенко, Андрій Васильович та Пилипчук, Олексій Васильович та Тарасенко, Володимир Петрович (2011) Квазісемантичний пошук текстових даних. Способи модифікації запиту Электронное моделирование, 2 (33). с. 59-80. ISSN 0204-3572

Замятін, Денис Станіславович та Михайлюк, Антон Юрійович та Михайлюк, Вадим Антонович та Петрашенко, Андрій Васильович (2011) Сфокусований краулінг як засіб зниження ресурсоємності пошуку у WEB Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 13 (167). с. 61-69. ISSN 1998-7927

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль підручника в період адаптації студента-першокурсника «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 9. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП ЗволейкоД.Г., 2011. –267с. (9).

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль навчально-методичного комплексу у навчальному процесі студента-першокурсника Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця. ISSN -

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль навчально-методичного забезпечення у період адаптації студента-першокурсника до умов університетської освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 67-70.

Заяць, Людмила Іванівна (2011) Зміст поняття університетської освіти в країнах Західної Європи Наукові записки: (зб-к наукових статей) Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Випуск 99 (Серія педагогічні та історичні науки) (99). с. 70-77. ISSN 966-660-016-1

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Взаємопов’язане навчання української мови засобами текстового матеріалу у 8-9 класах допрофільної підготовки Педагогічна освіта: теорія і практика (9). с. 111-115. ISSN 74я43

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Реалізація внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків на уроках української мови в допрофільних класах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 63-66.

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Дидактичні матеріали соціокультурної тематики для уроків мови в допрофільних 8-9-х класах Дивослово (12). с. 22-26. ISSN 0130-5263

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Анна (2011) Вдосконалення статодинамічної стійкості у студентів і курсантів вищих навчальних закладів України Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. с. 64-66.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2011) Досвід організації конкурсу "Ми- кращі!" для популярізації засад здорового способу життя серед студентської молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,магістрантів та аспірантів.Львів-2011р.Косік М.С. Досвід організації конкурсу "Ми- кращі!" для популярізації засад здорового способу життя серед студентської молоді..

Зубченко, Олена Сергіївна (2011) Застосування інноваційних ІКТ для підготовки майбутніх вчителів Проблеми підготовки сучасного вчителя (4). с. 66-72. ISSN 2307-4914

Зубченко, Олена Сергіївна (2011) Проблеми первинної підготовки вчителів у галузі ІКТ на сучасному етапі Проблеми підготовки сучасного вчителя (3). с. 94-100. ISSN 2307-4914

Зюзіна, З.В. та Кришень, Ірина Володимирівна та Марчун, В.О. (2011) Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до виховання толерантності у молодших школярів Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 202-204.

Зінська, Тетяна Володимирівна (2011) Музично-виконавське мистецтво в соціокультурному просторі України кінця ХХ – початку ХХІ століття PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

К

Калошин, Володимир Федорович (2011) Програма авторського курсу «Позитивне мислення – важливий чинник життєтворчості особистості» [Навчально-методичні матеріали]

Калошин, Володимир Федорович (2011) Управління думками – ефективний засіб досягнення щастя, здоров’я, успіхів Практична психологія та соціальна робота (5 (158). с. 68-73.

Калошин, Володимир Федорович (2011) Педагогічні засади формування в учнів ПТНЗ оптимістичних якостей Професійно-технічна освіта. (1). с. 34-36.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2011) До проблеми створення підручників і посібників для географічних курсів за вибором Проблеми сучасного підручника (11). с. 232-237.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2011) Сучасні підходи до підготовки вчителя географії в системі післядипломної педагогічної освіти Вісник післядипломної освіти. Збірник наукових праць. (5(18)). с. 72-79. ISSN 2218-7650

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2011) Навчальна програма та методичні рекомендації до викладання курсу за вибором "Українські імена на карті світу" Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації (8(92)). с. 107-112.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2011) Методичні рекомендації до викладання курсу за вибором "Географія культури". 10-11 клас Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації (8(92)). с. 101-104.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ Журнал "Рідна школа" (8).

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2011) ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ Сборник материалов международной научно-практической конференции: Барановичи Беларусь.

Квасниця, І. Ю. (2011) Нова світова освітня стратегія формування толерантності у контексті міжнародної законодавчої бази Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 133-135.

Кебкало, О.С. та Огнівчук, Леся Миколаївна та Михайлюк, Антон Юрійович та Лукашевська, Людмила Іванівна та Сніжко, Микола Васильович та Тарасенко, Володимир Петрович (2011) SPECIALIZED WAREHOUSE OF SEMISTRUCTURED DATA FOR SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PURPOSE ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань: матеріали конференції 4-8 травня 2011 року. с. 34-35.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2011) Поняття мовленнєва компетентність учителя початкової школи:сутність і зміст Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. (16). с. 32-34. ISSN 2311-2409

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземній мові студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 24-25 березня 2011 р., 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів – майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ) . с. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземної мови студентів педагогічної спеціальності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів - майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ). с. 139-141. ISSN 177:37.015.311-021.483

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання індивідуального підходу при вихованні толерантності у студентів — майбутніх викладачів на заняттях іноземної мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 139-141.

Кисла, Світлана Вікторівна (2011) Уроки музики у сучасній школі: шляхи виходу із глухого кута Культура і сучасні (2). с. 102-106. ISSN 2226-0285

Кияниця, Євгенія Олегівна (2011) Класифікація PR-технологій за специфікою використання в закладах культури Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (XXVII). с. 156-164. ISSN 2225-7586

Кияниця, Євгенія Олегівна (2011) Виникнення та розвиток поняття "паблік рилейшнз" Культура і сучасність (2). с. 126-131.

Клименко, Нінель Павлівна (2011) Особливості національно - просвітницького руху в Галичині кінця XIXст. – початку XX ст. Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, 28. с. 285-295.

Клименко, Нінель Павлівна (2011) АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання" (11). с. 38-41.

Клименко, Нінель Павлівна (2011) Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Запитання та відповіді Історія України / правознавство та інші суспільні дисципліни (692). с. 10-13.

Клименко, Нінель Павлівна (2011) Іван Крип’якевич як автор підручників та посібників з історії Український історичний журнал (6). с. 191-208. ISSN 0130-5247

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2011) Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Вплив туризму на формування мотивацій до здорового способу життя учнівської та студентської молоді Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 грудня 2010 р., Черкаси), 3 (4). с. 116-119.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Особливості формування екоцентричний світогляду Биологическое и экологическое образование студентов и школьников: традиции и современность. Матер. межд. наук.-прак. конф. - Самара, 2011. – С. 318-322., 1 (2). с. 318-322.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Вплив рівня екологічного виховання на загальний стан особистої культури сучасної молодої людини Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції (10-11 травня 2011р., Кам’янець-Подільський), 1 (3). с. 365-367.

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Теоретико-методичні засади формування у студентів готовності до співпраці з сімями вихованців ДНЗ: історія і сучасність Наукові записки: Психолого-педагогічні науки №4.

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Предметно-просторове середовище як засіб розвитку компетенції дітей дошкільної освіти New Information Technologies in Education for Aii:Learning Environment. ISSN ISBN 978-966-02-6202-7

Коваленко, Олена Володимирівна (2011) Погляди Софії Русової: чи реалізуються вони в наш час Дитячий садок.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2011) Автореферат дисертації PhD thesis, Хмельницький національний університет.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя Вища освіта України (27). с. 210-223.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Педагогічна майстерність викладача як основа його компетентності Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. с. 569-579. ISSN 978-966-8410-33-5

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Методи активізації навчальної діяльності учнів In: Ефективний урок: технології, структура, аналіз. Шкільний світ, Київ, с. 42-63. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Аналіз проведеного уроку In: Ефективний урок: технології, структура, аналіз. Шкільний світ, Київ, с. 64-96. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Як формувати стосунки в колективі In: Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги. Шкільний світ, Київ, с. 6-25. ISBN 978-966-451-694-2

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Ефективний урок: технологія, структура, аналіз Шкільний світ. ISBN 978-966-451-624-9

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Бухгалтерський облік ТОВ "ОРАНТА".

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги Шкільний світ, Київ. ISBN 978-966-451-694-2

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Педагогічна майстерність педагога Відкритий урок: розробки, технології, досвід. с. 59-62.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-304-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-268-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Зарубіжна література: рівень стандарту : підручник для профільних 10 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-263-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2011) Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (9).

Кожанова, Ольга Сергіївна та Нестерова, Тетяна Володимирівна (2011) Урахування рухової та морфофункціональної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини, 1 (1). с. 199-205.

Кожедуб, Л. Г. (2011) Формування соціокультурної компетенції та естетичної потреби читання на основі інтерпретації оригінальних художніх текстів Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 22-25.

Козак, Людмила Василівна (2011) Методологічні засади інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 11-16. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2011) Акмеологічний підхід у підготовці магістрів педагогіки вищої школи до інноваційної професійної діяльності Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ.конфер. . с. 92-95.

Козак, Людмила Василівна (2011) Принципи інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 88-97. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2011) Застосування педагогічних інновацій в технологізації навчального процесу у вищій школі Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том ІV (29). с. 148-155.

Козак, Людмила Василівна (2011) Формування інноваційної культури майбутнього викладача в процесі підготовки у вищих навчальних закладах Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 205-207.

Козачук, Андрій Михайлович (2011) Ономастична система наукової фантастики Андре Нортон (на матеріалі повісті «The Time Traders») Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 48-55.

Козир, Маргарита Валентинівна (2011) Мовленнєва активність як першооснова формування вмінь доводити в учнів 5-7 класів ЗНЗ в процесі вивчення морфології Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (35). с. 83-89.

Козир, Маргарита Валентинівна (2011) Теорія аргументації у формуванні в учнів вмінь доводити в ході критичної дискусії Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (32). с. 267-273.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Формування толерантної особистості в процесі позанавчальної музичної діяльності Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 208-210.

Кондратенко, Ганна Григорівна та Олексюк, Ольга Миколаївна та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб In: Вступ до спеціальності : музичне мистецтво. Модуль 2. Київький університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2011) Дисципліна „Історія дизайну”: проблеми вивчення та методи підвищення якості знань Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 72-75.

Конопко, Олександра Іванівна (2011) Розвиток творчої особистості у процесі вивчення технології олійного живопису Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 78-80.

Косік, Микола Сергійович (2011) Гандбол, Методика навчання [Навчально-методичні матеріали]

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови Вісник психології і педагогіки (6).

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти PhD thesis, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) Формування професійної компетентності майбутніх вчителів іноземної мови в умовах полікультурного середовища Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 211-213.

Кочарян, Артур Борисович та Гущина, Наталія Іванівна (2011) Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі. Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: навчально-методичний посібник.. ISSN 978-966-8768-33-0

Кочерга, Олександр Васильович (2011) Енергопотенціал - природний генератор творчості Освітні коментарі (10-11-). с. 27-37.

Кочерга, Олександр Васильович (2011) Психофізіологія творчості дітей Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2011) Де зберігається енергопотенціал людини Дошкілля (1). с. 4-5.

Кочетова, Т.Ф. (2011) Фізика навколо нас. Початкова школа (6). ISSN 0131-5358

Кочетова, Т.Ф. (2011) Фізика навколо нас. Початкова школа. с. 61-62. ISSN 0131-5358

Кочетова, Т.Ф. (2011) Фізика навколо нас. Початкова школа (11). с. 62-63. ISSN 0131-5358

Кошарна, Наталія Володимирівна (2011) Особливості підготовки вчителів англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи (іноземні мови та методика навчання). с. 101-106.

Красюкова-Еннс, Ольга та Крокер, Шерил та Луценко, Тамара та Найда, Юлія Михайлівна (2011) Консультативна політика [Навчально-методичні матеріали]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2011) Становлення рефлексивної свідомості на етапі подолання підлітком кризи ідентичності Збірник наукових праць ККПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. (11). с. 382-392.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2011) Особливості містобудування на Поділлі у другій половині ХХ ст. Наукові записи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (19). с. 78-85.

Крижанівський, Олександр Анатолійович та Кузнєцова, Людмила Василівна (2011) Зміни у соціальній структурі населення міста Бар у пострадянський період Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла коцюбинського (19). с. 166-171.

Крижанівський, Олександр Анатолійович та Матющенко, О. М. (2011) Районний реабілітаційний центр для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями у місті Бар: історія та сучасність Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (19). с. 152-156.

Крикун, Анастасія Юріївна (2011) Професійна адаптація вихователя до роботи в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 77-79.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Класичний костюм: конкретизація змісту категорії Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.праць (6). с. 87-91. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Роль військової форми в історії класичного костюма (на матеріалі творів образотворчого мистецтва XVII-XVIIІ століть) Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (18). с. 325-332.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Гра і мистецтво рококо в речах і предметах Вісник Львівської національної академії мистецтв (22). с. 172-181. ISSN 0236-4832

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Автократична парадигма формування модних еталонів доби французького бароко Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірн. наук. праць Луганського державного інститут культури і мистецтв (17). с. 138-148. ISSN 2077-9542

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Курс «Історія дизайну» і формування у студентів власної концепції проектного відношення до дійсності In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дизайнерська освіта України у світовому контексті". Харків, 12-13 квітня 2011р., 12-13 квітня 2011р., Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Історична достовірність як основа відтворення образу часу в костюмі In: Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VI Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2011», м.Харків, 2-4 листопада 2011р., 2-4 листопада 2011р., Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2011) Метапоетика води в поезії Оксани Забужко Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб.наук.пр. (філолог.науки) (3). с. 53-58.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2011) Поетика вірша Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. ISSN УДК 37.01:001.891+

Куземко, Леся Валентинівна (2011) ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Наукові записки. Серія : Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

Куземко, Леся Валентинівна (2011) Сучасний стан підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 80-83.

Кузьменко, Галина Василівна (2011) КВК мистецтвознавчого напряму Мистецтво та освіта.

Кузьменко, Галина Василівна (2011) Методичні рекомендації до дисципліни "Вступ до спеціальності "образотворче мистецтво" КУ імені Бориса Грінченка.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Інтеграційні процеси в науці та в освіті: філософський аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 65-68. ISSN 1609-8595

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Цілі, цінності та ідеали вищої освіти у часових трансформаціях Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 49-52. ISSN 1609-8595

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Освітологія - новий напрям інтегрованого пізнання освіти Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). с. 199-206.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 242-245.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2011) Соціологія: Схеми, таблиці, діаграми, графіки: навч. посібник Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, К.

Кург, Володимир Валентинович та Ломаковська, Ганна Віталіївна та Морзе, Наталія Вікторівна та Проценко, Галина Олександрівна (2011) Інформатизація середньої освіти України: сучасні підходи та стратегія впровадження (за матеріалами Державної цільової програми «Сто відсотків») Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4-5). с. 10-18.

Куришев, Євген Володимирович (2011) Музичний архів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2011) Психологічні особливості професійної самореалізації жінки Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 66-70.

Кучаковська, Галина Андріївна (2011) Автоматизована система проведення та обробки соціологічних досліджень Вісник Київського національного університету технології та дизайну (6(62)). с. 68-72. ISSN 1813-6796

Кушнір, Т. І. (2011) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення синтаксису в загальноосвітніх навчальних закладах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 86-89.

Л

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2011) Peculiarities of ESP incorporation within regular pre-service teachers training curriculum: what does it mean? why is it different? Timisoara, Romania : Academic Days of Timisoara: Language Education Today. с. 399-407. ISSN (10): 1-4438-3284-7, (13): 978-1-4438-3284-7

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2011) Використання новітніх інформаційних технологій у навчанні англійської мови у вищому навчальному закладі Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи (іноземні мови та методика навчання). с. 70-76.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2011) Стрес в процесі управління Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (08.04.2011), 2. с. 357-359.

Левітас, Фелікс Львович (2011) ІСТОРИЧНІ ЕТЮДИ ДО ЮВІЛЕЮ В. ВИННИЧЕНКА (за матеріалами епістолярних джерел) Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, 27. с. 83-86.

Леонтьєва, Інна Василівна (2011) Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни «педагогічна майстерність» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 90-92.

Леонтьєва, Інна Василівна (2011) Компетентнісний підхід до формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному глобалізованому світі Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 217-220.

Липова, Людмила Андріївна та Войцехівський, Михайло Федорович та Замаскіна, Поліна Іванівна (2011) Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи Рідна школа (1-2). с. 56-60. ISSN 0131-6788

Лисенко, Ганна Василівна (2011) Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів початкової школи In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2011) Особливості професійно-педагогічної спрямованості студентів мистецьких спеціальностей In: «Актуальні проблеми педагогіки та психології»:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011 р.): у 2-х частинах, 2011, Львів.

Лисенко, Ганна Василівна (2011) До питання змісту, структури та ознак професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць/Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). - Вип.14(24). - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011.. с. 51-55.

Лисенко, Ганна Василівна (2011) Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів • Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. (№ 6).

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) ЕТНІЧНИЙ ГЕШТАЛЬТ-КОНТЕКСТ ЯК УМОВА СВІТОСПРИЙМАННЯ ЕТНОСУ Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика. с. 215-222.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Психосемантика етнічної свідомості: акмеологічний підхід Акмеологія - наука ХХІ століття. с. 110-114.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Прояви етнокультурної толерантності у кроскультурному дослідженні перцепції Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 63-66.

Лозова, Ольга Миколаївна (2011) Прояв ентокультурної толерантності у кроскультурному дослідженні перцепції Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11.11.2011 р. м. Київ. с. 63-66.

Лопатенко, Георгій Олегович та Виноградов, Валерій Євгенович (2011) Тренувальні та позатренувальні засоби як фактор стимуляції працездатності в процесі передстартової підготовки фехтувальників Фізична культура, спорт та здоров’я нації. с. 216-220.

Лутаєнко, О. М. (2011) Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної освіти: теоретичні аспекти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 93-95.

Луцько, Катерина Василівна та Мороз, Б.С. та Овсяник, В.П. (2011) Апаратно-програмний методичний комп`ютерний комплекс з корекційно-розвитковою програмою "Живий звук" інструктивно-методичний посібник [Навчально-методичні матеріали]

Люріна, Т. І. та Кошман, Петро Якович та Набільська, Ольга Вікторівна (2011) Формування толерантних відносин студентів Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 221-223.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Види мотивації до волонтерської діяльності Вісник Запорізького національного університету, 2 (15). с. 37-41.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Підготовка соціальних педагогів і соціальних працівників до організації діяльності волонтерських груп Соціальна робота на межі тисячоліть : концепції, технології, стратегії. с. 35-38.

Лях, Тетяна Леонідівна (2011) Формування професійної культури майбутніх соціальних працівників у системі неперервної освіти Специалист ХХІ века: психолого-педагогическая компетентность. с. 120-121.

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Нікітіна, Ольга Михайлівна (2011) Рожеві окуляри: настільна просвітницько-профілактична гра Український фонд "Благополуччя дітей", Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Салюкова, В.Н. (2011) Твоє життя - твій вибір! [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Сапіга, Світлана Володимирівна (2011) Досвід соціалізації підлітків в літньому скаутському наметовому таборі „Витоки” Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях. с. 137-140.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Духовний розвиток як чинник професійної підготовки майбутніх вчителів Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької (3(7)). с. 379-384. ISSN 978-966-8410-33-5

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2011) Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу Неперервна професійна освіта:теорія і практика (2). с. 58-63. ISSN 1609-8595

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Олексюк, Ольга Миколаївна та Кондратенко, Ганна Григорівна (2011) Професійний портрет In: Вступ до спеціальності. Модуль 2:музичне мистецтво.: навч. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 40-41.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2011) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Information Technologies in Education for All:Learning Environment. ISSN 978-966-026742-8

М

Мазур, Тетяна Григорівна (2011) Наука і міф в освіті контекст онтологічної рівності Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1).

Макаренко, Лідія Петрівна (2011) Традиції народно-інструментального музикування у творчості Лева Миколайовича Колодуба на основі симфонічної сюїти “Гуцульські картинки” Музикознавчі студії Інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (7). с. 305-312.

Макаренко, Лідія Петрівна (2011) Специфіка оркестрового стилю Лева Миколайовича Колодуба як представника “нової фольклорної хвилі” Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. (21–22). с. 181-185.

Максименко, Валентина Петрівна (2011) Дидактична компетентність майбутнього вчителя Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 25-30.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2011) Особливості психологічного захисту вчителів при подоланні внутрішньоособистісних конфліктів Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (12). с. 643-652.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2011) Комунікативна толерантність як домінантна особистісна риса вчителя музики: проблеми формування в студентському інструментальному ансамблі Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 231-234.

Малик, Г.Д. (2011) Моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 42-46.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2011) Наукові пошуки майбутніх викладачів вищої школи Збірник наукових праць студентів.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у сфері організації інтегрованого та інклюзивного навчання In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти" 4-5 травня 2011, 4-5 травня 2011, Херсон, Україна.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Теоретичні основи формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. - Вип. XVII в двох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна (17). с. 83-91. ISSN КВ №13865-2839

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Теорія та методика навчання та виховання": зб. наук. пр. / За заг. редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко (29). с. 88-93. ISSN КВ №15540-4012ПР

Мартинчук, Олена Валеріївна (2011) Формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у педагогів дошкільних навчальних закладів Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 234-237.

Мартіросян, Олена Іванівна та Порошина, Валентина Дмитрівна (2011) Взаємодія освітніх принципів та перспектива розвитку освіти дорослих в Україні у XXI ст. Наукові записки. Серія: педагогічні та історичні науки.Випуск LХХХХVIII (98). с. 149-156.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2011) Функціональна асиметрія півкуль головного мозку Біологія і хімія в школі (2). с. 3-7.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2011) Формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 210-річчю з дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (7 квітня 2011 р., м. Харків). с. 144-148. ISSN 966-376-061-5

Маруненко, Ірина Михайлівна (2011) Использование электронно-информационных технологий в процессе обучения естественных дисциплин с взгляда на Болонский процесс Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе : Сборник материалов ІІ-ой Международной научно-практической конференции (13-15 апреля 2011 г., г. Москва). с. 224-227.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2011) Збереження психічного здоров’я студентів Культура безпеки та здоров’я. с. 29-31. ISSN 978-966-2600-00-1

Маруненко, Ірина Михайлівна та Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Особливості викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах Человек-Природа-Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии, 4 (39). с. 153-155.

Марченко, Тетяна Іванівна (2011) ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ, ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища.

Марченко, Тетяна Іванівна (2011) Можливі шляхи опанування педагогами інформаційно-комунікаційних технологій Дитячий садок (3(579)).

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2011) Дизайн та інтер’єр бібліотеки як соціокультурна проблема Культурологічна думка: щорічник наукових праць (4). с. 123-127.

Меленець, Людмила Іванівна (2011) До питання про організацію перших вітчизняних сільських дитячих дошкільних закладів в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки (93). с. 210-211.

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Самоосвіта вихователів сільських дошкільних закладів України у 50-70-х роках ХХ століття Імідж сучасного педагога (8-9). с. 30-32. ISSN 2221-6316

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Деякі аспекти музичного виховання в дошкільних закладах України (50-ті роки ХХ ст.) Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : збірник матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 року, м. Суми. с. 125-128. ISSN 978-966-1569-14-9

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Особливості роботи сільських опорних дошкільних закладів у другій половині ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 104-106.

Меленець, Людмила Іванівна та Медведчук, Зоя (2011) Про роботу працівників під час припинення функціонування дошкільного навчального закладу. Про підготовку та проведення Тижня дитячої книги. Накази Дитячий садок. Управління (2).

Мельник, Валентина Іванівна та Liubarets, I.A. (2011) L’influence du surréalisme sur la transformation du mythe d’Orphée dans l’oeuvre de Jean Cocteau au début du XX siècle СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ.

Мельник, Валентина Іванівна та Prouss, I.Y. (2011) La programmation neurolinguistique dans le discourse de publicité СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ.

Мельник, Валентина Іванівна та Rémigaïlo, K.D. (2011) L'aspect diachronique des anglicismes dans la langue francaise СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ.

Мельник, Валентина Іванівна та Sakhno, I.M. (2011) Les particularités linguo-stylistiques de l’écriture féminine (à la base du roman d’Anne Gavalda) СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, ІСТОРІЯ.

Мельник, Валентина Іванівна та Рябчук, Леся Вікторівна (2011) Le role langagier dans le concept de l'image et du charisme d'un homme politique Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (19). с. 86-91. ISSN 966-7631-70-2

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Розвиток дошкільної освіти у США Автореферат. с. 1-22.

Мельник, Наталія Іванівна (2011) Формування міжнаціональної толерантності студентів у контексті вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах України Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 238-240.

Мельник, Ольга Петрівна (2011) Філософсько-педагогічні аспекти феномену Просвітництва. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (6). с. 325-331.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2011) Філософія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення та підготовки до практичних занять для студентів базової освіти з напрямку бакалаврської підготовки всіх форм навчання Київський економічний інститут менеджменту.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Вступ до спеціальності : логопедія. Модуль 2 Київський ун-т імені Бориса Грінченка, Київський ун-т імені Бориса Грінченка.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з ТПМ знань з української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр.наук-практ.конф. (20 квітня 2011 р.) / за заг.ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. с. 106-110.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Актуальність дослідження фонологічного компоненту мовлення у дітей з ТПМ Український логопедичний вісник: зб.наук.праць (2). с. 21-24. ISSN 966-8663-23-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з тпм знань з української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 106-109.

Мережко, Юлія Валеріївна (2011) Забезпечення культурологічної основи осягнення старшокласниками української вокальної творчості (II половини XIX – початку XX століття) Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова .Серія №14.Педагогічні науки:зб.наукових праць / Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти", 27-29 квітня 2011 року. (11(16)). с. 281-286.

Метелюк, Валентина Іванівна (2011) Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку в кризові періоди їх розвитку Наукови записки Серія"Психолого-педагогічні науки", 5. с. 173-176. ISSN 159.9(05)"540.3"+37(05)"540.3"

Михайлюк, Антон Юрійович та Кебкало, О.С. та Тарасенко, Володимир Петрович (2011) Пошукова система для електронних інформаційних ресурсів вищого навчального закладу Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 13 (167). с. 78-85. ISSN 1998-7927

Михайлюк, Антон Юрійович та Пилипчук, Олексій Васильович та Тарасенко, Володимир Петрович та Тесленко, Олександр Кирилович (2011) Перспективи застосування контент-моніторингових комплексів в науково-освітньому сегменті електронного інформаційного простору Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 13 (167). с. 148-155. ISSN 1998-7927

Мовчун, Антоніна Іванівна та Варавкіна, З.Д. та Дем'яненко, Світлана Іванівна (2011) Зарубіжна література для дітей: хрестоматія Арій, Київ. ISBN 978-966-498-185-6

Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2011) Земна й небесна лірика Подільської Журавки Початкова школа. с. 40-42. ISSN 0131-5358

Молчанов, Ігор Миколайович та Мова, В.И. (2011) Інтелектуальні паралельні комп'ютери на графічних процесорах для вирішення науково-технічних завдань In: Міжнародна молодіжна математична школи "Питання оптимізації обчислень" (ПОО – XXXVII), 22-29 вересня 2011, смт. Кацивелі (Велика Ялта, Крим, Україна).

Молчанов, Ігор Миколайович та Сергиенко, Иван Васильевич та Перевозчикова, О.Н. та Химич, Александр Николаевич (2011) Гетерогенні кластери сімейства Інпаркома In: Міжнародна конференція "Високопродуктивні обчислення / High performance computing" HPC-UA’2011, 12-14 жовтня 2011 року, Україна, Київ, .

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2011) Інформатика: підручник для 11 класу УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2011) Опорні конспекти з інформатики, 9 клас УВЦ «Школяр».

Морзе, Наталія Вікторівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2011) Підготовка конкурентноздатного випускника магістратури в умовах сучасного університету Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (27). с. 190-196.

Морзе, Наталія Вікторівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2011) Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи Інформаційні технології і засоби навчання (3). ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2011) Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань (9). с. 20-29.

Мороз, Ольга Олександрівна (2011) До проблеми впливу медіа на формування ціннісних орієнтацій молодої людини Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп. 2011 р., м. Київ). с. 146-148.

Москальов, Максим Володимирович (2011) Психологічні особливості підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в освітніх організаціях Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (16). с. 75-78.

Музика, Олена Оксентівна (2011) Підготовка студентів до роботи по запобіганню торгівлі дітьми в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» 10-11 листопада 2011 р. – Житомир: Полісся, 2011. с. 183-185.

Міляєва, Валерія Робертівна (2011) Емпірична модель фахової компетентності державного службовця Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки, 34 (58). с. 256-264.

Міляєва, Валерія Робертівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2011) Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця Проблеми загальної та педагогічної психології, Т.ХІІІ (ч.7). с. 120-128.

Н

Надорожняк, Х.О. та Витвицька , Л.А. та Литвин, Оксана Степанівна та Середюк, Орест Євгенович та Прокопенко, Інна Володимирівна (2011) Метрологічний аналіз та метрологічне забезпечення атомно-силової мікроскопії Методи та прилади контролю якості, 26 (26). с. 77-84. ISSN 1993-9981

Надтока, Геннадій Михайлович (2011) Формування новітньої інтеграційної стратегії України: альтернативний та сингретичний підходи Україна між Росією та Європейським союзом: пошук ідентичності. Матеріали міжнародної наукової конференції. с. 6-16.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2011) Екологічна освіта та виховання в умовах міста Позашкілля (4). с. 11-12.

Назаров, Сергій Іванович (2011) Технологія макетування зброї Трудове навчання: Збірник варіативних модулів. Технології. 10-11 класи. с. 74-78.

Назаров, Сергій Іванович (2011) Технологія виготовлення із екструдованого пінополістиролу Трудове навчання. Збірник варіативних модулів. Технології. 10-11 класи. с. 90-94.

Назаров, Сергій Іванович (2011) Технологія художньої в'язі Трудове навчання. Збірник варіативних модулів. Технології. 10-11 класи. с. 95-99.

Найда, Юлія Михайлівна та Софій, Наталія Зіновіївна (2011) Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». ISBN 978-966-2432-09-1

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2011) Інформаційна культура майбутніх вчителів в сучасному інформаційному суспільстві Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и вузе. (И61). с. 231-234. ISSN 978-5-94845-217-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна та Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Зоологія: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів [Навчально-методичні матеріали]

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2011) Організаційно-методичний інструментарій підготовки майбутнього вчителя до формування інтелектуально-творчих умінь молодших школярів Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 29 (3). с. 274-280. ISSN 1728-3817

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2011) Розвиток інтелектуально-творчих умінь як складової творчого потенціалу особистості молодшого школяра Акмеологія - наука XXI століття. с. 213-215.

Нос, Н.М. (2011) ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСНОВНИХ ГЕРМЕНЕВТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ В ДОБУ ПОСТМОДЕРНУ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . (26). с. 125-133.

Нос, Н.М. (2011) ФЕНОМЕН ГЕРМЕНЕВТИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ПОЛІВЕКТОРНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . (25). с. 85-91.

Носенко, Тетяна Іванівна (2011) Підтримка педагогічної практики студентів засобами технології web 2.0 Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 51-54.

Носенко, Тетяна Іванівна (2011) Інформаційні технології навчання: навчальний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 1-178.

Носенко, Тетяна Іванівна та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2011) Соціальна інформатика Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2011) Моральні цінності як мотиватори економічної діяльності слов'ян Філософський часопис: збірник наукових праць.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2011) Перспективи розвитку сучасної освіти у контексті євроінтеграції Вища освіта України.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2011) Філософський аналіз сучасних інноваційних процесів у системі вищої освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 60-65. ISSN 1609-8595

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2011) Вплив моральних цінностей на економічну життєдіяльність соціуму In: Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання:творча спадщина В. Шинкарука.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2011) Філософське розуміння моралі як цінності, що консолідує сучасний глобалізований світ In: Міжнародна науково-практична конференція: "Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів" .

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2011) Філософське розуміння моралі як цінності, що консолідує сучасний глобалізований світ Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 94-97.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). с. 51-66.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. 17-18 лютого 2011 р.. с. 6-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти : зб. наук. праць. с. 34-40.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (1). с. 69-75. ISSN 2226-3012

Огнівчук, Леся Миколаївна та Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб підвищення ефективності управління навчальним процесом Міжвузівський збірник "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво " (5). с. 201-206. ISSN УДК 378.14

Огнівчук, Леся Миколаївна та Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 120-123.

Огнівчук, Леся Миколаївна та Гришачов, В. та Замятін, Денис Станіславович та Кебкало, О.С. та Михайлюк, Антон Юрійович та Тарасенко, Володимир Петрович (2011) Програмний інструментарій Education Intelligence як засіб підвищення ефективності креативного навчання Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг" (Т.10/2). с. 114-132. ISSN 1727-6209

Олексюк, Олена Андріївна (2011) Сучасні технології моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів Імідж сучасного педагога. с. 73-77. ISSN 2221-6316

Олексюк, Олена Андріївна (2011) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів математики Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики. До 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З. І. Слєпкань. Тези доповідей. с. 292-293.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2011) Стан і перспективи компетентнісного орієнтованого шкільної освіти: погляд з України Профессиональное музыкальное искусство России: традиции и новаторство. с. 144-154.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2011) Досвід рефлексії ціннісних компонентів міжсуб’єктної мистецької освіти Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 66-69.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2011) Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з методики викладання іноземної мови [Навчально-методичні матеріали]

Олійник, Світлана Миколаївна (2011) Особливості творення жіночих образів в українській фантастиці другої половини ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 209-211.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів як однієї з проблем безпеки життєдіяльності In: Х-а міжнар. наук.-метод. конференція, 17-19 березня 2011, м. Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Девіантна поведінка як ознака проблемного соціального здоров'я підлітків та молоді України In: Всеукраїнська науково-практичнаконференція, присвячена Міжнародному Дню здоров’я , 7 квітня 2011, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Гігієнічні вимоги до організації польової практики студентів ВНЗ In: ІІ-я Международная науч.-практ. конференция, 13-15 квітня 2011, м. Москва.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) як складова біологічного захисту рослин в трансформованих фітоценозах Києва In: наукова конференція, присвячена 15-річчю функціонування НПП «Подільські Товтри» , 10-11 травня 2011, м. Кам’янець-Подільський.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Особливості існування стійкої ізольованої популяції виду-вселенца Typhlodromus beglarovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) в лісостеповій зоні України Український ентомологічний журнал , 2 (1). с. 23-37. ISSN 2226-4272

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Кліщі-фітосеїди (Parasitiformes, Phytoseiidae) рослин-інтродуцентів дендропарків лісостепової зони України In: Відновлення порушених природних екосистем : IV міжнародна наукова конференція , 18-21 жовтня 2011 року, м. Донецьк.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) на рослинах Національного дендрологічного парку «Софіївка» (Україна) Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія і ентомологія», 9 (9). с. 128-135.

Омері, Ірина Дмитрівна та Колодочка, Л.А. (2011) Хижі кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України Колективна (двоосібна). Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАНУ, Киев.

Опришко, Тетяна Сергіївна (2011) Журнал «молодняк» у контексті розвитку української періодики 1920–1930 рр. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 212-214.

Орлова, Наталія Сергіївна (2011) МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Одноосібна. ТОВ «Цифрова типографія», м. Донецьк.

Остапченко, Олена Вадимівна (2011) Використання проблемних завдань, навчальних ігор у фаховій лінгвістичній підготовці майбутніх педагогів Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні і світі». – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 137 – 144.. с. 137-144.

П

Павлюк, Валерій Валерійович та Лебедєва, Вікторія Віталіївна (2011) Планування інформаційної взаємодії прес-служб органів державної влади та місцевого самоврядування с громадою Матеріали міжнародної науково - практичної конференції. с. 224-230.

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов Імідж сучасного педагога, 8-9 (117-11). с. 109-112. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища Імідж сучасного педагога, 5 (114). с. 46-48. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога In: Міжнар. наук.-практ. конф. [«Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів»], 16 листопада 2011р., м. Київ.

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Креативно-репродуктивна комунікація у вищому навчальному педагогічному закладі освіти In: 7 Междунар. науч. практ. конф. [«Ключови въпроси в съвременната наука»], 17.04 – 25.04.2011, София, Болгария.

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Віртуально-навчальне іншомовне середовище освітніх систем сучасного інформаційного суспільства Одноосібна. ПНПУ імені В.Г. Короленка, Полтава.

Павлюк, Роман Олександрович (2011) Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 243-245.

Пазюк, Світлана Андріївна (2011) Чинники розвитку творчого потенціалу вчителя: акмеологічний аспект. Сучасна школа України (1(229)). с. 17-19.

Паламар, Світлана Павлівна та Яценко, Т.О. та Шевченко, З.О. та Братко, В.О. та Логвіненко, Н.М. (2011) Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. 10(11)класи, збірник програм In: Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання. Збірник програм . Педагогічна думка, Київ, с. 45-64. ISBN 978-966-644-183-9

Паламарчук, Лариса Борисівна (2011) Формування загальнолюдських цінностей у майбутніх педагогів під час вивчення курсу «етнопедагогіка» Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 246-249.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) Мовне середовище Києва Гілея: науковий вісник.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) Багатоманітність ідентичностей: вибір України Гілея: науковий вісник.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні до поч. ХХ ст.(історико-політологічний аналіз) Гілея: науковий вісник (54). с. 565-568.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) Ідентичність та білінгвізм в сучасній Україні Гілея: науковий вісник (50). с. 593-597.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) Ідентичність та білінгвізм в Україні ХХ ст.: історико-політологічний аспект Гілея: науковий вісник (49). с. 615-619.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) Ідентичність та білінгвізм в Україні: історико-політологічний аспект Гілея: науковий вісник (48). с. 616-621.

Панасюк, Леонід Валерійович (2011) Ідентичність та білінгвізм Гілея: науковий вісник (46). с. 523-528.

Панченко, Алла Гнатівна (2011) Експертне оцінювання методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі Освітологічний дискурс – 2011. - № 1 (3)..

Першко, Галина Олексіївна (2011) Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального закладу PhD thesis, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ..

Першко, Галина Олексіївна (2011) Готовність майбутніх соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 123-125.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Зміст та форми підготовки майбутніх соціальних педагогів з формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 250-252.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Засоби і прийоми рефлексивного управління образом суспільних інновацій Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей. – К.: Міленіум, 2011. – Випуск 27 (30). – С. 190-197. – 0,5 д.а..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Рефлексивне управління чином освітніх інновацій в інформаційному суспільстві Сборник материалов VIII Международного симпозиума «Рефлексивные процессы и управление» 18-19 октября 2011 г., Москва: Под ред. В.Е.Лепского. – М.: «Когито-Центр», 2011. – С. 204-206. – 0,4 д.а. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Агресивне медіасередовище: якісний і змістовий дискурси Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2011. – № 16. – С. 36-43. – 0,6 д.а. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) «Ідеальні» функції соціалізації Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т. 2. – Вип. 94. – Чернігів: ЧДПУ, 2011. – С. 79-83..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Психотехнологічні та психологічні ресурси управління образом суспільних і освітніх інновацій Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського. – К.: Міленіум.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2011) Образ освітніх інновацій у свідомості студентської молоді: можливості реконструювання та «позитивізації» Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп. 2011 р., м. Київ). с. 73-77.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2011) Педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя музики до роботи з учнівськими музично-інструментальними колективами. PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2011) Психолого-педагогічні основи цільового розвитку професійних орієнтирів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 117-121. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2011) Особистісно-професійні компетенції в науці: психологічний аспект Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 189-199. ISSN 2078-1687

Побірченко, Неоніла Антонівна (2011) Психолого-педагогічні основи цільового розвитку професійних орієнтирів в учнів загальноосвітніх навчальних закладів Неперервна освіта: теорія і практика (2). ISSN 1609-8595

Подолинна, Тетяна Тимофіївна (2011) Формувати цілісне уявлення про навколишній світ (Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення російської мови і літератури) Русская словесность в школах Украины (6). с. 5-8.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2011) Дослідження Я-концепції підлітків-діабетиків та їх ставлень до значущих інших Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (94). с. 98-102. ISSN КВ№17500-6250 від 16.11.2010 р.

Покатілова, Олена Олександрівна (2011) ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА. 10-11 КЛАСИ. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ. [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2011) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П’ЯТИРІЧНИХ ДІТЕЙ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова .. ISSN КВ 8818

Полякова, Олена Василівна (2011) Розвиток оцінювальної діяльності вчителя початкових класів Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (VІ(31)). с. 344-349.

Поляничко, Олена Миколаївна (2011) Глубинное познание целостного феномена психики Педагогика и психология: проблемы и решения (2). с. 65-69.

Поляничко, Олена Миколаївна (2011) Феномелогічний підхід до вивчення механізмів становлення цінностей особистості Проблеми сучасної психології (13). с. 260-269.

Полінок, Олена Володимирівна (2011) Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях із синтаксису складного речення Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 126-128.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2011) Розвиток творчої особистості засобами інформаційних технологій в художньо-педагогічній та дизайнерській освіті Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 141-145.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2011) Формування візуально-знакової культури подання інформації в сучасному навчальному середовищі Збірник праць шостої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища». с. 350-355.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2011) Творчість Василя Стуса в геокультурному контексті Ucrainistica. Збірник наукових праць (9). с. 48-59.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2011) Василь Стус і український окциденталізм Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філоогічна" (21). с. 273-285. ISSN 966-7631-70-2

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2011) Механізми державного управління людським розвитком в Україні Одноосібна. Норд-Прес, Донецьк.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2011) Основні напрями діяльності спеціальної групи за інтересами з історії бібліотечної справи (ІФЛА) Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. с. 165-167.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2011) Дисципліна «Міжнародне співробітництво в інформаційному та виставковому бізнесі» у системі підготовки магістрів з менеджменту інформаційного та виставкового бізнесу Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України. с. 80-81.

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2011) Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни «Рисунок» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 201-203.

Процька, Світлана Миколаївна (2011) Формування інформаційної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 129-131.

Процька, Світлана Миколаївна (2011) Формування толерантності як складника професійної компетентності студента у процесі вивчення курсу «загальна педагогіка» Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 252-254.

Пухонська, Оксана Ярославівна (2011) Урбаністичний мотив сучасної вітчизняної поезії Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "філологічна" (21). с. 286-296. ISSN 966-7631-70-2

Пітенко, Сергій Леонідович (2011) Особливості складу тіла спортсменів з різними соматотипами в залежності від індексу масси тіла In: Материалы ІV Международной научно-практической конференции молодых ученых 21 апреля 2011. Минск. – 2011.

Р

Редька, Інна Анатоліївна (2011) Синезтезія у вербальному втіленні та композиційному моделюванні (на матеріалі оповідання Дж. Форжа "Імперія морозива" Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Філологія, педагогіка, психологія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – Вип. 23. – С. 222–230..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Искусство как процесс и арт-бизнес как его следствие Сборник материалов Международной научной конференции «Искусство в пространстве современной культуры» (Воронеж, Россия).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Англійська та іспанська художні арени за доби поліфуркації маньєризму Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Італійські маньєристи при європейських дворах у XVI – на початку XVII століть Мистецтвознавчі записки.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) «Портрет неизвестного» (герцога алансонского (?) Работы неизвестного мастера 1560-х годов из коллекции государственного эрмитажа: к вопросу об атрибуции Вісник Харківської Державної академії дизайну і мистецтв.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Динамика художественного процесса в период Stilwandel Аналитика культурологии.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Феномен «творческого оскудения» художника и многообразие его проявлений Вестник ЧувГУ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Русская культура на постсоветском культурном пространстве Социальные трансформации: Российско-белорусское приграничье: состояние и проблемы.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) навчально-методичний комплекс "Історія зарубіжного мистецтва" (Середньовіччя) НАКККіМ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Історико-політичне підгрунтя синтезу традицій в українській культурі постренесансової доби 6 Богданівські читання. с. 166-168.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Маньеристические универсалии западноевропейского искусства ХІХ века География искусства (6). с. 441-449. ISSN 978-5-86443-172-6

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10аць (7). с. 74-77. ISSN КВ 8818

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Консонантні альтернації в іменній словозміні староукраїнської мови другої половини XVI – XVIІІ ст. Studia methodologica (32).

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст. Studia methodologica (31).

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Варіативність морфологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI– XVIІІ ст. Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна (52). с. 364-372. ISSN 2078-5534.

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст. Studia methodologica (31). с. 33-38. ISSN 88

Русаченко, Наталя Павлівна (2011) Статус морфонології в системі мовних рівнів Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 5: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. с. 234-239.

Рябоконь, Т. А. (2011) Спіраль — універсальна форма розвитку на планеті земля Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 103-108.

С

Сабол, Діана Михайлівна (2011) Етнокультурна семантика української вишивки Проблеми загальної та педагогічної психології, 6 (т. ХІ). с. 278-285.

Сабол, Діана Михайлівна (2011) Прикладна народна творчість у проблемному контексті генетичної психології Збірн. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Ґенеза буття особистості” , 1. с. 75-78.

Сабол, Діана Михайлівна (2011) Доросла розмова про дитячу самотність. Хлопчик, якого подарували цуцику ТОВ «Видавництво «Грані-Т», Київ, Україна.

Савенкова, Ірина Іванівна (2011) Особливості прояву тривожності у хворих на хронічні неінфекцйні захворювання Психологія і суспільство (1). с. 151-157. ISSN 1810-2131

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Використання літературних творів у процесі формування адекватних статево-рольових уявлень дітей старшого дошкільного віку // "Рідна мова" - освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі: Об'єднання українців у Польщі. - № 16. - С. 86-90..

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Методологічні підходи до вивчення психологічної статі дошкільника Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 258-261.

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Особливості статевої соціалізації дітей дошкільного віку // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України . - Том X. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 18. - C. 446-454.. ISSN 2072-4772

Салата, Оксана Олексіївна (2011) Вплив інформаційної політики держав на соціальні конфлікти Вплив інформаційної політики держав на соціальні конфлікти (63). с. 179-185.

Салата, Оксана Олексіївна (2011) Проблеми виховання у студентів вищої школи професійної толерантності в процесі вивчення історії Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп. 2011 р., м. Київ). с. 78-81.

Сафарян, Світлана Іванівна (2011) Київська палітра творчості Михайла Булгакова Всесвітня література у середніх навчальних закладах (7). с. 93-96.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2011) Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі Studia methodologica (31). с. 58-61.

Семенова, Юлія Сергіївна (2011) Психотравма (психологічна травма): дискусійні питання медицини і психології Український науково-медичний молодіжний журнал (3). с. 50-56.

Семчук, Надія Іванівна (2011) Роль філософії освіти у формуванні педагогічного мислення Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1).

Семчук, Надія Іванівна (2011) Етнічна культура слов'ян та підґрунтя для формування сучасних освітньо-виховних технологій Філософський часопис: збірник наукових праць.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2011) Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери Одноосібна. ПП Щербатих О.В., Кременчук.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2011) Самопізнання Чабенко Ю.А., Черкаси.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2011) Психологічна культура професіонала освітньої сфери Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 81-85.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2011) Професійна підготовка педагогів: досвід міждисциплінарного дослідження Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2011) Освіта як об'єкт дослідження Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). с. 67-85.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2011) Інтерактивні технології навчання дорослих ВД "ЕКМО".

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2011) Освіта як об'єкт дослідження Шлях освіти: науково-методичний журнал (2). с. 5-11. ISSN 0131-6788

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Батечко, Н.Г. (2011) Вища освіта України: реалії сучасного розвитку Колективна (двоосібна). ВД ЕКМО, Київ.

Ситник, Ольга Іванівна (2011) Електронне навчання як важлива ланка професійного становлення вчителя іноземної мови Вісник психології і педагогіки (6).

Смольникова, Галина Валентинівна (2011) Особливості розвитку інтелектуальних почуттів у студентів-психологів Імідж сучасного педагога (8-9). с. 87-89.

Смольникова, Галина Валентинівна (2011) Впровадження ідей С. Русової спрямованих на соціально-моральне виховання дошкільників Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (93). с. 280-282.

Смольникова, Галина Валентинівна (2011) Домінантні заняття з фізичної культури в роботі з дітьми старшого дошкільного віку (з переважним використанням певного виду фізкультурного обладнання) Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: збірник методичних матеріалів. с. 195-209.

Сніжко, Андрій Сергійович (2011) Політична пропаганда як засіб взаємодії партій та суспільства Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (101). с. 56-58.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі Социальная педагогика в первом десятилетии ХХІ века в перспективе ее развития (1). с. 381-385.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Вплив інтернет-мережі на формування цінностей підлітків Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 159-160.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Сучасний стан сформованості безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (23). с. 223-227.

Снітко, Марина Аркадіївна (2011) Вплив Інтернет-мережі на формування цінностей підлітків Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів. с. 159-160.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2011) Толерантність як компонент міжкультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ) . с. 255-258. ISSN 177:37.015.311-021.483

Соколовська, Світлана Володимирівна (2011) Толерантність як компонент міжкультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 255-258.

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Нормированное представление понятия для научного дускурса Лингвистика в современном мире: материалы ІІІ междунар. науч. конф. / под. научной ред. к.ф.н. Шутовой Е.В.: Москва: Изд-во Перо, 2011. – с. 125-134 .

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Отношения: дискурс – информация Современная филология: материалы международной заочной научной конференции. – Уфа, 2011. – с.190-192 .

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформацій Актуальные проблемы современного научного знания: материалы ІІІ междунар.науч.конф. Ч. І / под. общ.ред.Н.А. Стадульской. Пятигорск: ПГЛУиздат, 2010. – с. 318-324.

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Відносини: дискурс – інформація “STUDIA LINGUISTICA” Зб.наук.праць. Випуск 5. Ч.2. – Вид-во Київського університету імені Тараса Шевченка, 2011. – 442-447.

Солдатова, Леся Петрівна (2011) An optimum usage of the native language in the foreign language teaching Conference Proceedings. Edited by Pixel. 4th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy), 2011..

Соловей, Людмила Сергіївна (2011) Стан туристично-краєзнавчої роботи в загальносвітніх і позашкільних навчально-виховних закладах України (60-80-і рр. ХХ ст.) Теоретичні питання культури, освіти та виховання (43). с. 108-113. ISSN 2411-5983

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2011) Актуальність впровадження комунікативно-ігрових форм навчання іноземним мовам у початковій школі Наукові записки (99). с. 193-198.

Сопинский, Н.В. та Хомченко, В.С. та Литвин, Оксана Степанівна та Савин, А.К. та Семененко, Н.А. та Евтух, А.А. та Соболевский, В.П. та Ольховик, Г.П. (2011) Властивості низкорефрактивних плівок, отриманих за методом близького перенесення при сублімації графіту в квазізамкнутому об'ємі Журнал технической физики, 81 (11). с. 125-129. ISSN 0044-4642

Сорока, Ілона Іванівна та Тригуб, Ілона Іванівна (2011) Толерантність у профілактиці адиктивної поведінки неповнолітніх Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 160-162.

Сорока, Марія Василівна (2011) Використання інноваційних форм організації самостійної роботи у процесі фахової підготовки майбутнього фахівця Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (16). с. 47-51.

Софій, Наталія Зіновіївна (2011) Індекс інклюзії: професійно_технічний навчальний заклад. «Видавничий дім “Плеяди”».

Спіріна, Тетяна Петрівна (2011) Соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей як соціально-педагогічна проблема Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (8). с. 11-14.

Стадник, Микола Миколайович (2011) Світові тенденції розвитку фермерства In: Науково-практична конференція за міжнар. участю, 27 травня 2011, Київ.

Старинська, Наталія Володимирівна (2011) Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове видання (38). с. 196-202. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2011) Мотиваційний механізм адаптації студентів до навчального процесу у ВНЗ Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. Український науковий журнал (3). с. 220-224. ISSN 2312-1599

Стариньска, Наталія Володимирівна (2011) Проблема самоактуализации личности студентов Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (13). с. 456-465. ISSN 2312-1599

Стеблецький, Анатолій Леонідович (2011) Педагогічна спільність – творець освітнього середовища Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 6-10. ISSN 1609-8595

Стишов, Олександр Анатолійович (2011) Словотвірні гнізда з вершинами-неологізмами в сучасних українській і російській мовах Мова. Культура. Взаєморозуміння: збірник наукових праць (1). с. 19-33.

Стишов, Олександр Анатолійович (2011) Особливості словотворення оказіоналізмів-композитів у мові українських ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століть Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов: зб. наук. пр.. с. 198-195.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2011) Психолого-педагогічні умови оптимізації професійної самооцінки майбутніх учителів Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции "Перспективы развития современной науки" 25-26 августа 2011 года, г. Горловка. с. 174-178.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2011) Готовність майбутнього вчителя початкових класів до виховання толерантності в учнів початкових класів Акмеологія - наука XXI століття Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. с. 156-159.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання інформаційних технологій у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 144-146.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Формування толерантності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Вісник психології і педагогіки (6).

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Організація самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів з використанням інформаційних технологій навчання у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови In: Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах, 28-29 жовтня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання нових інформаційних технологій у вивченні іноземної мови студентами педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 24-25 березня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Формування толерантності студентів педагогічних спеціальностей шляхом використання інформаційних технологій In: Актуальні проблеми педагогіки та психології, 7-8 жовтня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Складіть іспит з англійської мови успішно Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання інформаційних технологій у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 144-146.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2011) Формалістичні аспекти літературної теорії Бориса Якубського Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (2 (2)). с. 46-52. ISSN 2222-551Х

Сінченко, Олексій Дмитрович (2011) "Норма" і "технологія" соціалістичного реалізму Studia Sovietica (2). с. 54-61. ISSN 978-966-22-1365-2

Сінченко, Олексій Дмитрович (2011) Літературознавча рецепція циклу «В казематі» Тараса Шевченка Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції. , 38. с. 362-368. ISSN 978-966-493-472-2

Сіра, Олена Анатоліївна (2011) Перспективні напрями діяльності сучасних бібліотек. Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство):. 410 -413.

Сіра, Олена Анатоліївна (2011) Туристичний потенціал бібліотеки як закладу культури. ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні. с. 161-163.

Сіра, Олена Анатоліївна (2011) СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. с. 235-241.

Січкар, Алла Дмитрівна (2011) СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (4). с. 191-195.

Т

Таранник, Алла Олександрівна (2011) Проблеми толерантності та гуманізму в документах педагогічних з’їздів (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 164-165.

Тарасенко, Володимир Петрович та Михайлюк, Антон Юрійович та Петрашенко, Андрій Васильович та Замятін, Денис Станіславович (2011) Спосіб логічного асоціативного зв'язування ресурсів у неструктурованих текстових сховищах In: 5 Міжнародна науково-технічна конференція ACSN-2011 "Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання".

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2011) Діяльність вчених Університету св. Володимира в Київській археографічній комісії у 50-х – 80-х роках ХІХ ст. Київ у соціокультурному просторі XIX - XXI століть: національний та європейський контекст. Матеріали Всеукр.науково-практичноїконференції. с. 67-72.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2011) А.П. Чехов и Б. Акунин: пастиш-сиквел "Чайка" Jezyk literature i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka. – Kielce, 2011. – 371 s.. с. 355-360. ISSN 978-83-62098-00-3

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2011) Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Частина друга. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2011) Роман Б. Акунина "Пелагия и белый бульдог" как полипастиш Актуальні проблеми філології, американські та британські студії, 1. с. 105-110. ISSN 978-966-388-167-6

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2011) Підготовки кадрів вищої кваліфікації для освітньої сфери у Східноєвропейському регіоні (на прикладі Польщі, Чехії) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (16). с. 18-21.

Терещенко, Людмила Анатольевна (2011) Роль сім’ї у вихованні і розвитку обдарованої особистості Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. Збірник наукових праць. (5). с. 26-33.

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Образ сім’ї як структурний компонент картини світу дошкільника Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (13). с. 399-407.

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Розвиток гендерних уявлень дошкільника в умовах основних інститутів соціалізації Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 74-78. ISSN 1609-8595

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Образ сім’ї як аспект картини світу людини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 264-267.

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Роль цінності батьківства у розвитку особистості чоловіка Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 185-188.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2011) ДИТЯЧИЙ ОРКЕСТР У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Музичний керівник (3).

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2011) Дитячий оркестр у дошкільному закладі Музичний керівник (3). 4-8, 54.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2011) Проблеми формування культури професійного самовдосконалення особистості Специалисты ХХІ века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность (1). с. 158-160. ISSN 978-985-498-466-7

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2011) Соціальне партнерство як одна з педагогічних умов професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах Вісник Запорізького національного університету (3(16)). с. 169-174.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2011) Моя перша робота: порадник для молоді Приватна друкарня Синельникова, Бердичів.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Інформаційна культура у професійній підготовці сучасного педагога Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 41 (З41). с. 272-279. ISSN ББК 74.2я43

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Особливості адаптивних можливостей організму дітей з порушеннями функції респіраторної системи при різній руховій активності In: Наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна", березень 2011, КНУ імені Тараса Шевченка. "Інститут біології".

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Особливості формування бактеріального ценозу у дітей та шляхи їх оптимізації In: «Молодь: освіта, наука, духовність»: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. Частина 4. С.371-372, (Київ, 12-14 квітня 2011), Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" м. Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Моніторинг інформованості школярів та студентів щодо факторів ризику та профілактики серцево-судинних захворювань In: Наукова міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні проблеми сучасної медицини". Збірник наукових матеріалів. С.145-146, 19-21 березня 2011, Харківський національний медичний університет імені В.Н. Каразіна.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Методика викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах "Фундаментальні та прикладні дослідження в біології", 3 (7). с. 325-326.

Тимчик, Олеся Володимирівна та Белишева, Настя Михайлівна (2011) Вплив психогенних факторів на соматичні розлади у підлітків Фундаментальні та прикладні дослідження в біології (1). с. 73-75. ISSN 978-617-579-251-3

Тишкевич, Катерина Іванівна (2011) Посада редактора у бібліотеках для юнацтва (на прикладі державної бібліотеки України для юнацтва) Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського (4). с. 301-304. ISSN 5-7763-9818-5

Ткачишина, Оксана Романівна (2011) Тренінг як форма професійної підготовки студентів Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (34(58)). с. 207-214.

Ткачишина, Оксана Романівна (2011) Формування навичок самоконтролю та емоційної стійкості у майбутніх психологів Актуальні проблеми психології, І (31). с. 179-184. ISSN 2072-4772

Ткачишина, Оксана Романівна (2011) Консультативна психологія. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів [Навчально-методичні матеріали]

Ткачук, Т. А. (2011) Стрес та когнітивна теорія його подолання Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 166-167.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2011) Методика ескалації тактильного контакту у психологічному супроводі дітей дошкільного та початкового шкільного віку з ознаками гіперактивності та дефіциту уваги Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія (19). с. 561-570. ISSN 2072-4772

Трухан, Олександр Феодосійович (2011) Формування вмінь працювати з підручником історії в методичній традицій Російської імперії ХІХ — початку ХХ століття Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 31-34.

Тур, Микола Григорович (2011) Технології легітимації політичної влади: теорія і практика: монографія Практична філософія (4). с. 147-156.

Тур, Микола Григорович (2011) ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ Висоцький О.Ю. Технології легітимації політичної влади: теорія і практика: монографія. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 318 с. Практична філософія (№4). с. 147-156.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2011) Сучасні інформаційні технології в туризмі. Програма «Google Планета Земля» Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (28). с. 287-292.

Умрик, Марія Анатоліївна та Рамський, Юрій (2011) Компоненти інформаційної культури майбутнього вчителя математики Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно–орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. (11(18)). с. 16-26.

Ф

Фруктова, Яна Станіславівна (2011) Реалізація компетентнісного підходу в змісті навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 58-62.

Фруктова, Яна Станіславівна (2011) Комунікативна толерантність як складова професіограми вчителя Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 261-264.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-іфнормаційної діяльносты: нагальна потреба сьогодення Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (22). с. 245-249. ISSN 978-966-80-63-99-15

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) До питання щодо актуальності підготовки майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності в Україні Социальная педагогика в первом десятилетии ХХІ века и перспективы ее развития Материалы XIV всероссийских социально-педагогических чтений, посвященных 20-летию РГСУ. с. 284-288.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) Підготовка до рекламно-іфнормаційної діяльності як засіб розвитку творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. ІІІ Міжнародна наукова конференція молодих науковців. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. с. 85-87.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2011) Підготовка до рекламно-інформаційної діяльності студентів-майбутніх соціальних педагогів як один із шляхів підвищення ролі соціальної реклами в сучасному українському суспільстві Соціальна реклама в сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 51-52.

Х

Хазратова, Нігора Вікторівна (2011) Страх власної автентичності у постколоніальних спільнотах Психологічні перспективи. с. 19-28.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2011) В.Підмогильний і Б.Антоненко-Давидович: поетика діалогу Таїни художнього тексту. (12). с. 122-130. ISSN ISSN 0000-0000

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер.. с. 159-164.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.. с. 453-462.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Людські цінності і толерантність у сучасному світі:міжконтинентальний діалог інтелектуалів.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16 листопада, м. Київ). с. 265-268. ISSN 177:37.015.311-021.483

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1(11)). с. 453-461. ISSN 2312-5993

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Акмеологія - нвука ХХІ століття.

Хитра, Зоя Михайлівна (2011) Полікультурна освіта як засіб розвитку у молодших школярів цілісної картини світу Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 265-268.

Хорт, Ігор Володимирович (2011) Методологія дослідження механізму правового захисту особи в кримінальному судочинстві Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 1 (18). с. 109-112.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2011) Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). с. 89-101.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2011) Етична компетентність педагогічного працівника у контексті компетентнісно спрямованої освіти Післядипломна освіта в Україні (2). с. 14-16.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2011) Етичний розвиток сучасного педагога Естетика і етика педагогічної дії (2). с. 14-21. ISSN 2226-4051

Хоружа, Людмила Леонідівна (2011) Толерантність як основа формування професійної поведінки майбутнього педагога Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп.2011 р., м. Київ). с. 52-53.

Хрипко, Світлана Анатоліївна та Яценко, Ганна Юріївна (2011) Аксіологія освіти в сфері комунікативної культури: ціннісні акценти; комунікативні тенденції; дистанційний формат: Навчально-методичний посібник Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2011, Київ. ISBN 978-966-660-691-7

Ц

Цибенко, Лариса Борисівна (2011) Індивідуалізм особистості у виборі цінностей при входженні суспільства в глобалізований світ Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 111-115.

Ч

Чала, Олена Андріївна (2011) Професіоналізація вчителя як предмет теоретичного аналізу Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. (8).

Чала, Олена Андріївна (2011) Агресивність і тривожність як фактори деструктивної конфліктності студентів Педагогічна освіта: теорія і практика (1(15)). с. 85-90.

Чала, Олена Андріївна (2011) Порушення адаптації першокурсників внз як чинник їх деструктивної конфліктності Проблеми загальної та педагогічної психології :Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України , 13 (2). с. 423-430.

Чала, Олена Андріївна (2011) Агресивність і тривожність як фактории деструктивної конфліктності студентів Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (15). с. 85-89.

Чекмарьова, Валентина Василівна та Тупиця, Юрій Іванович та Бабенко, В.Г. (2011) Взаємозв'язок системи зміцнення здоров'я з мотиваційним спрямуванням студентів ВНЗ до фізичної культури Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. с. 13-17.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2011) Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя іноземної мови: компоненти процесу підготовки до її здійснення Вісник інституту розвитку дитини (19). с. 123-126.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2011) Мотиваційний компонент готовності майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності Педагогічний альманах (12). с. 206-210.

Чигир, Олександр Миколайович (2011) Соціально-психологічні чинники фінансової поведінки особистості Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д. (Т.ХІІІ). с. 278-284. ISSN 2077-2289

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2011) Інноваційний пошук київських освітян Управління освітою (11). с. 5-8.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2011) Неформальна освіта: зарубіжний досвід організації Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). с. 122-125. ISSN 1609-8595

Шариков, Денис Игоревич (2011) Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ "Театральне мистецтво" Київський міжнародний університет, Київ. ISBN 978-617-651-015-04

Шевцова, Олена Михайлівна (2011) Особливості впливу особистісних факторів на розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи Педагогічний альманах (12). с. 216-220.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Небезпечні та шкідливі фактори, що діють на людину в процесі життєдіяльності Культура безпеки і здоровя. с. 42-45. ISSN 978.966.2600-00-1

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Формирование здоровьесохраняющего поведения студенческой молодёжи как один из аспектов образования в высших учебных заведениях Инновационные процессы в биологическом и экологическом образовании в школе и ВУЗе : Сб. матер. ІІ-ой Междунар. науч.-практ. конфер. (13-15 апреля 2011 г., г. Москва).. с. 152-154.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Здоров'язберігання студентів як одне із завдань навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 163-166.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2011) Особливості формування каліграфічних навичок у шестирічних першокласників Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія №17. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 18: збірник наукових праць (17). с. 196-199. ISSN 966-376-062-3

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2011) Проблема навчання і виховання ліворуких дітей на сучасному етапі Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи. с. 104-107.

Шкарбан, Людмила Вячеславівна (2011) Теоретичні аспекти проблеми навчання і виховання ліворуких дітей Вісник психології і педагогіки (5). ISSN 2304-0629

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2011) Про містера Шерлока Холмса, джентельмена вікторіанської доби. Зарубіжна література в школах України (2). с. 11-14.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2011) Місто як предмет і простір дискусії ( на матеріалі п’єси Іларіона Чолгана «Провулок Св. Духа»). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). с. 218-225. ISSN 2227-2844

Шорохова, Валентина Володимирівна (2011) Залежність уваги розумово відсталих учнів від психо-соматичного стану їхнього здоров’я Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць (20). с. 365-368.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2011) Увага як чинник успішного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному класі Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал (4(68)). с. 74-77.

Шпортько, Валерій Іванович (2011) Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисципліни «Нарисна геометрія. Теорія тіней та перспектива» мистецького циклу Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 220-222.

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2011) Лингвокультурологические особенности английской литературной сказки Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (17). с. 180-184. ISSN 2227-2844

Юрченко, Віктор Іванович (2011) Позитивна «Я-концепція» вчителя як передумова запобігання професійного вигорання Рідна мова (16). с. 30-35.

Юрченко, Віктор Іванович та Подоляк, Людмила Григорівна (2011) Психолого-педагогічна підготовка викладачів як передумова підвищення якості вищої освіти Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Історико-педагогічні студії (5). с. 290-293.

Юрченко, М. П. (2011) Ідеї толерантності у змісті початкової освіти Іспанії Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). с. 268-270.

Цей список був створений у Mon Feb 18 00:03:11 2019 EET.