Елементи, в яких тема: "Автореферати > Спецради Університету"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Кількість елементів на цьому рівні: 184.

Є

Єременко, Олена Володимирівна (2008) Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини ХІХ – початку ХХ століття Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

І

Ільків, Анна Володимиріва (2016) Intimate discourse of the writers’ correspondence of the second half of XIX – beginning XX century Доктор thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ісса, Тетяна Віталіївна (2017) Автореферат - Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час Першої світової війни. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Іщенко, Дмитро Володимирович (2016) «“Предки-троянці” в легендах про спільне минуле історіографічного та політичного дискурсів Англії й Франції ХІІ-XVII сторіч» Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

А

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) автореферат - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Автореферат - Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Олена Станіславівна (2010) Становлення середнього класу в сучасному українському суспільстві. – Рукопис. Доктор thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Антипін, Євген Борисович (2017) Автореферат - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Автореферат - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2014) Теорія читацького відгуку в літературознавстві США 60–80-х років (ґенеза, структура, функціонування) Кандидат thesis, Київський унів. ім. Бориса Грінченка.

Б

Бабенко, Тетяна Павлівна (2015) Формування дослідницьких умінь і навичок студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності Кандидат thesis, 1.

Базиль, Людмила Олександрівна (2004) Становлення та розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918 – 1938 роках. Кандидат thesis, Інститут педагогіки АПН України.

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури Доктор thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2005) Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2007) Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді Доктор thesis, Інститут проблем виховання АПН України.

Бойко, Віторія Василівна (2017) Автореферат - Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Борисенко, Катерина Григорівна (2003) Явище синкретизму поезії та прози в українській літературі барокової доби Кандидат thesis, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди .

Бошкань, Галина Іванівна (2017) Автореферат - Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бреус, Юлія Володимирівна (2015) Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Брюханова, Галина В’ячеславівна (2016) Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Будз, Катерина Миколаївна (2016) Автореферат - Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946–1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Буренко, Валентина Миколаївна (2005) Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю Кандидат thesis, АПН України.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Автореферат - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Автореферат - Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бірюкова, Діана Валеріївна (2016) Автореферат - Інтратекстові описи інтер’єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ ст.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна (2006) Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків Кандидат thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України .

Веретенко, Ірина Михайлівна (2018) автореферат - Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веселовська, Наталія Василівна (2016) Психологізм української драматургії ХХІ століття Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2016) Автореферат - Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Автореферат - Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волков, Володимир Олегович (2018) Автореферат - Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, соціально-економічний та культурний аспекти (1991 – 2010 рр.). Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волківська, Діана Анатоліївна (2016) Автореферат - Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Віннікова, Наталія Миколаївна (2015) Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика Кандидат thesis, КУБГ.

Г

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2016) Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2016) Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Гайдай, Валентин (2015) Громадські організації Польщі 1918-1939 років: інституційний розвиток та суспільно-політична діяльність Кандидат thesis, 1.

Гайдаш, Валентин (2015) ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЬЩІ 1918-1939 РОКІВ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Автореферат -Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гаращенко, Лариса Василівна (2014) РОЗВИТОК ІДЕЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2018) Автореферат - Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Глеб, Оксана Володимирівна (2016) Формування у старшокласників уміння інтерпретувати ліричні та ліро-епічні твори української літератури Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Формування інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гозак, Світлана Вікторівна (2014) Удосконалення гігієнічних принципів формування здоров’язберігаючих технологій організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Кандидат thesis, ДУ "ІГМЕ НАМНУ".

Головчук, Світлана Юріївна (2012) Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878 – 1967) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Автореферат - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Автореферат - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Автореферат - Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Громова, Наталія Михайлівна (2013) Формування у студентів прийомів діалогічної взаємодії з іншомовними текстами Кандидат thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Грона, Наталія Вікторівна (2018) Автореферат - Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у молодших школярів текстотворчих умінь Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грінців, Мар`яна Василівна (2016) Особливості саморегуляції майбутніх психологів як чинник їхнього професійного становлення Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Гудзь, Ніна (2015) Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі веб-сайтів неурядових природоохоронних організацій) Кандидат thesis, 1.

Д

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Автореферат-Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Даценко, Тетяна Олександрівна (2016) Автореферат - Психологічні особливості подолання страхів у дітей дошкільного віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Демірджі, Тетяна Василівна (2016) Розвиток ідентичності дитини в умовах прийомної сім’ї Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Автореферат - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Автореферат - Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Драч, Оксана Олександрівна (2002) Автореферат дисертації "Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)"на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01. – історія України. Кандидат thesis, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Дудар, Ольга Володимирівна (2008) Місце "Черниговских губернских ведомостей" у суспільно-політичному житті України другої половини XIX - початку XX століття Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2002) Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників Кандидат thesis, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України.

Діденко, Наталія Миколаївна (2016) Методика позакласної роботи з української мови у процесі профільного навчання Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2014) Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Жигун, Сніжана Віталіївна (2016) Автореферат - Український неореалізм: еволюція наукового і художнього дискурсу Доктор thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Журавель, Тетяна Василівна (2012) Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх Кандидат thesis, Національна академія педагогічних наук України.

З

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Автореферат - Феномен владних комунікацій в гендерному контексті Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук Сайтарли І.А. на дисертацію Загурської С.М. "Феномен владних комунікацій в гендерному контексті" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) Автореферат - Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Захар, Ольга Германівна (2016) Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Розвиток сучасної університетської освіти у Нідерландах Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Зінченко, Тетяна Федорівна (2016) Підготовка майбутніх учителів до вивчення прикметника в початкових класах на компетентнісних засадах Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2002) Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів Кандидат thesis, Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України.

Карачова, Дар`я Володимирівна (2016) Автореферат - Вікторіанська біографія та її модифікація у ХХ столітті Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2016) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Клименко, Нінель Павлівна (2009) Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича (1886-1967 p. p.). Кандидат thesis, Київський Славістичний університет.

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2011) Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних начальних закладів у післядипломній освіті Доктор thesis, Класичний приватний університет.

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю. Кандидат thesis, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Козир, Маргарита Валентинівна (2013) Формування в учнів 5-7 класів умінь доводити в процесі застосування групи дискусійних методів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Автореферат - Формування лінгвокультурологічної компетентності учнів 5–6-х класів у процесі навчання новогрецької мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2007) Формування творчої активності студентів педагогічного коледжу в процесі музично-сценічної діяльності Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Кот, Валерія Геннадіївна (2017) Автореферат - Психологічні умови професійної самореалізації працівників сфери рекламного бізнесу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Котенко, Ольга Володимирівна (2011) Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти Кандидат thesis, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Кривопишина, Анна Сергіївна (2018) Автореферат - Масова та елітарна література: природа художності в українському романі початку ХХІ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2007) Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) Кандидат thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка .

Кушнір, Тетяна Іванівна (2016) Автореферат - Формування граматичної компетентності учнів 8 – 9 класів у процесі вивчення синтаксису Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Автореферат - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кірячок, Марина Володимирівна (2016) Автореферат - Візії апокаліпсису в українському постмодерністському романі Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Л

Лапіна, Вікторія Олексіївна (2015) Навчальний діалог як засіб формування мовленнєвої компетентності студентів технічного вищого навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов Кандидат thesis, 1.

Лахно, Наталія Валентинівна (2006) ПРЕФІКСАЛЬНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ДІЄСЛІВ РУХУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Кандидат thesis, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.

Лашко, Михайло Васильович (2015) Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928). – На правах рукопису. Кандидат thesis, Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Логуш, Леся Геннадіївна (2016) Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2001) Худoжньo-педагoгiчна iнтеpпpетацiя музичнoгo твopу в пpoфеciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх учителiв музики Кандидат thesis, Національний державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

М

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2012) Психологічні особливості подолання вчителями внутрішньоособистісних конфліктів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Автореферат - Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 pp.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Марчак, Тетяна Андріївна (2016) Автореферат - Концептосфера творчого світу “перших хоробрих” (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Гнат Михайличенко, Андрій Заливчий) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Автореферат - Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матвєєва, Ольга Олександрівна (2016) Автореферат -Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2003) Дослідження та розробка методів і математичних мо- делей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування Кандидат thesis, Національна академія наук України; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова (Київ).

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Розвиток дошкільних закладів у сільській місцевості України (1945-1991 рр.) Кандидат thesis, КУ імені бориса Грінченка.

Мелешко, Лілія Володимирівна (2018) Автореферат - Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–6 класів в ігровій діяльності на уроках української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2018) Автореферат - Формування мовної особистості студента в процесі вивчення синтаксису у багатопрофільних коледжах Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Муромець, Вікторія Григорівна (2013) Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах Кандидат thesis, Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання.

Міляєва, Валерія Робертівна (2012) Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації Доктор thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Н

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Автореферат - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагула, Олена Леонідівна (2013) Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Науменко, Віра Орестівна (1991) Система міжпредметних завдань як засіб вдосконалення навичок читання молодших школярів Кандидат thesis, Научно-исследовательской институте педагогики Украинской ССР.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Автореферат -Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Кандидат thesis, Київський унівіерситет імені Бориса Грінченка.

Ніколаєв, Леонід Олегович (2016) Автореферат - Розвиток асертивності підлітків у різних умовах соціалізації Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Автореферат - Креативність як чинник соціальних змін Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2018) Автореферат -Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овчаренко, Наталії Анатоліївни (2016) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності Доктор thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Овчаренко, Наталії Анатоліївни (2016) Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності Доктор thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Автореферат - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Автореферат - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Очковська, Анна Павлівна (2018) Автореферат - Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII–XVII ст.: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії Кандидат thesis, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Пальчикова, Олександра Олександрівна (2016) Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Підготовка соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у середовище загальноосвітнього навчального закладу Кандидат thesis, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, м. Київ..

Петрощук, Наталія Романівна (2016) Автореферат - Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Автореферат - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Полінок, Олена Володимирівна (2018) Автореферат - Формування граматичної компетентності учнів 10 класу з використанням методу проектів у процесі навчання української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Автореферат -Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пособчук, Оксана Олександрівна (2016) Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Р

Реутова, Марія Андріївна (2018) Автореферат - Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Решетілова, Оксана Михайлівна (2016) Лінгводидактичні засади навчання майбутніх документознавців української професійної лексики Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Римар, Наталія Юріївна (2016) Автореферат - Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Розмариця, Світлана Анатоліївна (2017) Автореферат - Художня модель світу у прозі Пилипа Капельгородського: аксіологія і поетика Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Руденко, Ніна Миколаївна (2016) Автореферат - Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Рябоконь, Вікторія Вікторівна (2016) Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності в учнів на уроках української мови в основній школі Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

С

Сабол, Діана Михайлівна (2015) Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2013) Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Савченко, Юрій Юрійович (2010) Становлення психологічної статі дитини дошкільного віку в умовах сім’ї Кандидат thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Сапіга, Світлана Володимирівна (2018) автореферат - Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських громадських об’єднаннях Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сафарян, Світлана Іванівна (2003) Фонові знання як засіб поглибленого вивчення художнього твору в шкільному курсі зарубіжної літератури. Кандидат thesis, АПН.

Сегал, Анна Леонідівна (2016) Автореферат - Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: структура, семантика, прагматика Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Сергеєва, Катерина Володимирівна (2016) Автореферат - Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації. Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Скибун, Наталія Дмитрівна (2016) Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сліпчук, Валентина Леонідівна (2018) Автореферат - Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Смирнова, Марія Сергіївна (2016) Автореферат - Проповідь у релігійному православному дискурсі ХХ ст.: лінгвопрагматичний аспект Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Смольникова, Галина Валентинівна (2008) Психологічні особливості спілкування дітей в різновікових групах дошкільного навчального закладу Кандидат thesis, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка.

Снітко, Марина Аркадіївна (2014) Соціально-педагогічні умови формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Стадник, Микола Миколайович (2007) Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект. – Рукопис. Доктор thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Стойкова, Вікторія Володимирівна (2018) Автореферат - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання старшокласників. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2012) Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка .

Стрельченко, Ксенія Сергіївна (2018) Автореферат - Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ–ХХІ ст.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сімоненко, Людмила Юріївна (2016) Лінгводидактичні засади організації контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів української мови Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Сіранчук, Наталія Миколаївна (2018) Автореферат - Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) автореферат - Діяльність київських мистецтвознавців у 1920-1930 ті роки:соціально-культурний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Т

Талабірчук, Оксана Юріївни (2016) Проза Івана Яцканина: проблематика, поетика Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Таран, Оксана Петрівна (2008) Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників Кандидат thesis, Інститут спеціальної педагогіки АПН Укераїни.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Професійне самовдосконалення соціальних працівників уресурсних центрах Кандидат thesis, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Ткач, Марія Михайлівна (2004) Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки. Кандидат thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Автореферат -Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Трухан, Олександр Феодосійович (2012) Формування в учнів 6-7 класів вмінь працювати з підручником у процесі навчання історії. Кандидат thesis, НАПН України.

Тур, Микола Григорович (2007) Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз. – Рукопис. Доктор thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка..

Ф

Фант, Микола Олександрович (2016) Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Фурман, Вікторія Вікторівна (2013) Психологічні умови розвитку особистісної рефлексії у студентів технічного университету Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Філіпович, Вікторія Миколаївна (2016) Психологічні чинники формування інтелектуальної компетентності у студентів гуманітарного профілю Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Х

Харченко, Володимир Олександрович (2016) Ідея Європи у трансформаціях сучасного суспільного життя:західний та український досвід Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Автореферат «Репрезентація воєнного досвіду у пам’яті ветеранів дивізії “Галичина” (1943-2013 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ц

Цибулько, Інна Олександрівна (2014) Психологічні чинники розвитку професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної сфери Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Автореферат - Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ч

Черкаська, Д.В. (2017) Автореферат - НАУКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХЕОЛОГА Л. М. СЛАВІНА Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черниш, Оксана (2015) Медіажанр “слово редактора”: лінгвостилістичний та лінгвокомунікативний аспекти (на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів) Кандидат thesis, 1.

Чигирин, Тетяна Олександрівна (2016) Автореферат - Психологічні умови формування ефективної самопрезентації майбутніх психологів Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Чуканова, Світлана Олександрівна (2016) Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США. Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2012) Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шатило, Юлія Петрівна (2016) Автореферат - Розвиток комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності Кандидат thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Шиліна, Галина Анатоліївна (2016) Методика дистанційного навчання української мови учнів основної школи Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шимкевич, Катерина Олександрівна (2016) Участь міжурядових та громадських організацій у подоланні наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії (1991— 2008 рр.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шимоняк, Катерина Богданівна (2016) Лірика Івана Ірлявського в контексті поезії «празької школи» Кандидат thesis, 1.

Шпакович, Катерина Володимирівна (2016) Культурно-освітній розвиток УСРР 1920-х рр. (за матеріалами харківської періодики) Кандидат thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Штепенко, Олександра Геннадіївна (2017) Автореферат - Стратегічні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХ-ХХІ століття Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шторгин, Мар`яна Володимирівна (2016) Автореферат - Урбаністичні топоси сучасної української літератури: традиції та трансформації (2000-2014 рр.) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Шугайло, Яна Володимирівна (2018) Автореферат - Соціально-педагогічні умови подолання негативного впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Інтерсеміотичність поетики сучасної української есеїстики (на матеріалі творчості Юрія Андруховича та Оксани Забужко) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щ

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Автореферат - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професор Білогур В.Є. на дисертацію Щербакової Н.В. "Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента Юхименко Н.Ф. на дисертацію Щербакової Н. В. "Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Я

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Автореферат - Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цей список був створений у Mon Jul 23 04:31:18 2018 EEST.