Елементи, в яких тема: "Статті у наукометричних базах > Erih Plus"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | M | S | V | А | Б | В | Г | З | К | Л | М | О | П | С | Т
Кількість елементів на цьому рівні: 57.

B

Buinytska, Oksana та Hrytseliak, Bohdan та Smirnova, Valeriia та Буйницька, Оксана Петрівна (2018) Рейтинги як інструмент оцінювання якості та конкурентоспроможності університету Open Educational E-environment of modern university (4). с. 16-32. ISSN 2414-0325

Buinytska, Oksana та Hrytseliak, Bohdan та Буйницька, Оксана Петрівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2017) Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment Open Educational E-environment of modern university (3). с. 6-16. ISSN 2414-0325

M

Makhachashvili, Rusudan та Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2016) Відкрите вербальне е-середовище: дослідницькі засади та ІКТ інструменти Open Educational E-environment of modern university (2). с. 27-33. ISSN 2414-0325

Morze, Nataliia та Barna, Olha та Kuzminska, Olena та Vember, Viktoriia (2017) Formation Students’ ICT Competence: Case Study Open educational e-environment of modern University (3). с. 89-99. ISSN 2414-0325

Morze, Nataliia та Kuzminska, Olena та Smyrnova-Trybulska, Eugenia (2017) Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education The New Aducational Review, 49 (3). с. 189-200. ISSN 1732-6729

Morze, Nataliia та Smyrnova-Trybulska, Eugenia та Drlik, Martin та Alvarez, Izabella та Морзе, Наталія Вікторівна (2016) Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective Open Educational E-environment of modern university. с. 41-50. ISSN 2414-0325

Morze, Nataliia та Smyrnova-Trybulska, Eugenia та Kuzminska, Olena та Kommers, Piet (2017) Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results Proceedings of the international conferences on educational technologies 2017 (ICEduTech 2017).. с. 3-11. ISSN 978-989-8533-71-5

Morze, Nataliia та Smyrnova-Trybulska, Eugenia та Pavlova, Hanna (2017) Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia) International Journal of Information and Communication Technologies in Education (6). с. 25-34. ISSN 1805-3726 (Online)

Morze, Nataliia та Vorotnykova, Irina та Makhachashvili, Rusudan (2017) Підготовка менеджерів електронного навчання до управління ІТ інфраструктурою освітнього закладу International Journal of Research in E-learning (3 (1)). с. 11-26. ISSN 2543-6155

S

Shtaltovna, Yuliya (2018) The pursuit of democratization in education - knowing where to go. Concept analysis for the correct use of the term "DEMOCRATIZATION OF EDUCATION" Open Educational E-environment of modern university, 4. с. 74-82. ISSN 2414-0325

Shtaltovna, Yuliya та Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2016) Демократизація освітнього середовища університету як стратегія розвитку вищої освіти Open Educational E-environment of modern university (2). с. 273-282. ISSN 2414-0325

Shurma, Svitlana та Chesnokova, Anna (2017) Emily Dickinson’s Poetry in Ukrainian and Russian Translation: Synaesthetic Shift Vertimo studijos (Translation Studies) (10). с. 95-119. ISSN 2029-7033

V

van Peer, Willie та Chesnokova, Anna та Springer, Matthias (2017) Distressful Empathy in Reading Literature: The Case for Terror Management Theory? "Наука і освіта" Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). с. 33-42. ISSN 2311-8466

А

Акіліна, Олена Володимирівна та Ільїч, Людмила Миколаївна (2017) Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. с. 55-68. ISSN 2414-0325

Б

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Методологія освітології: синергетичний аспект Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 1-13. ISSN 2312-5829

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Феномен якості освіти в сучасному науковому дискурсі Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). с. 1-16. ISSN 2312-5829

Бучинська, Дар'я Леонідівна (2016) Використання хмаро орієнтованих технологій для удосконалення професійної діяльності викладача Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (2). с. 120-126. ISSN 2414-0325

В

Василенко, Світлана Василівна (2016) Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів Open Educational E-environment of modern university. с. 120-126. ISSN 2414-0325

Василенко, Світлана Василівна (2017) Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 173-182. ISSN 2414-0325

Вембер, Вікторія Павлівна (2016) Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики Збірник наукових праць “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” (2). с. 137-144. ISSN 2414-0325

Войцехівський, Михайло Федорович та Івашньова, Світлана Володимирівна (2016) Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць (46). с. 28-39. ISSN 2312-1548, 2312-8801

Воротникова, Ірина Павлівна (2016) Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ Збірник наукових праць “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” (2). с. 145-155. ISSN 2414-0325

Воротникова, Ірина Павлівна (2017) Використання інструментів LMS MOODLE для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 310-319. ISSN 2414-0325

Воротникова, Ірина Павлівна та Агафонова, Світлана (2018) Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (4). с. 96-107. ISSN 2414-0325

Г

Гладкова, Валентина Миколаївна та Панченко, Алла Гнатівна та Панченко, Ганна Василівна (2017) Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 337-344.

Гладун, Марія Анатоліївна та Бучинська, Дар'я Леонідівна (2017) Tools for inquiry-based learning in primary school Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 43-54. ISSN 2414-0325

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність Фізико-математична освіта : науковий журнал (1(15)). с. 171-175. ISSN 2413-158X

З

Заєць, Валентина Григорівна (2016) Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко) Лінгвістичні дослідження. (42). с. 23-28. ISSN 2312-0665 (Print), 2312-7546 (Online)

К

Кочерга, Олександр Васильович та Хмелько, Володимир Вікторович (2017) Чутливість сенсорних систем у діях особистості учня Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Вип. 21. - Кн. 3. - Том ІІІ (77). с. 297-315. ISSN 2308-3778

Л

Линьов, Костянтин Олександрович та Линьов, Всеволод Костянтинович (2017) Управління розвитком ІКТ-компетентності керівника закладу освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 345-354. ISSN 2414-0325

Лопатенко, Георгій Олегович (2016) Вплив позатренувальних засобів на ефективність реалізації техніко-тактичних дій фехтувальників Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (3). с. 41-46. ISSN 1818-9172

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2018) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу Open Educational E-environment of modern university (4). с. 44-51. ISSN 2414-0325

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 80-88. ISSN 2414-0325

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Постмодерністський дискурс культурного простору вищого навчального закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Вип. 21 - Кн. 3 - Том ІІІ (77), 21 (3(77)). с. 61-70. ISSN 2308-3778/978-966-2760-79-8

М

Макарчук, Наталія Олексіївна (2017) Психологія особистісної саморегуляції при ментальних порушеннях розвитку Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (36). с. 173-185. ISSN 2227-6246

Машкіна, Ірина Вікторівна та Носенко, Тетяна Іванівна (2017) Досвід міждисциплінарного проектно-орієнтованого навчання при підготовці магістрів за спеціалізацією «соціальна інформатика» Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 266-273. ISSN 2414-0325

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2017) Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі Освітологія / українсько-польський щорічник (VI). с. 176-181. ISSN 2226-3012

О

Орлова, Наталія Сергіївна та Мохова, Юлія (2017) Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління Open Educational E-environment of modern university (3). с. 355-365. ISSN 978-617-658-018-8

П

Павлова, Ганна Вікторівна (2016) Open Educational Resources Development: Threats and Opportunities Open Education e-Environment of Modern University: електронне видання (2). с. 60-66. ISSN 2414-0325

Павлюк, Роман Олександрович та Pavliuk, Roman та Лях, Тетяна Леонідівна та Liakh, Tetiana та Безпалько, Ольга Володимирівна та Bezpalko, Olga та Клішевич, Наталія Анатоліївна та Klishevych, Nataliia (2017) Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs Social Sciences, 6 (4). с. 152. ISSN 2076-0760

Павлюк, Роман Олександрович та Безпалько, Ольга Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview The New Education Review (46). с. 61-71. ISSN 1732-6729

Прошкін, Володимир Вадимович та Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки Фізико-математична освіта : науковий журнал (3). с. 209-214. ISSN 2413-158X

С

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Інтерактивне середовище learningapps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 288-294. ISSN 2414-0325

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Канюка, Інна Олександрівна (2017) Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку The New Education Review (3). с. 273-285. ISSN 1732-6729

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 70-75. ISSN 2410-4620

Смирнова-Трибульська, Євгенія та Морзе, Наталія Вікторівна та Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2017) MOOКи - теоретичні та практичні аспекти: порівняння окремих результатів досліджень: Польща, Росія, Україна та Австралія ICEduTech and STE. с. 107-114.

Сосновська, Ольга Олександрівна та Мазур, Наталія Петрівна (2017) Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 388-397. ISSN 2414-0325

Співак, Світлана Михайлівна (2018) Використання хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища в організації навчального процесу Open Educational E-environment of modern university (4). с. 83-90. ISSN 2414-0325

Співак, Світлана Михайлівна та Морзе, Наталія Вікторівна (2017) Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу Open Educational E-environment of modern university (3). с. 274-282. ISSN 2414-0325

Степура, Іван Сергійович (2016) Особливості використання системи WordPress при реалізації сайту видання «Грінченко-інформ» Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (2). с. 240-243. ISSN 2414-0325

Степура, Іван Сергійович (2017) Можливості використання гібридної лабораторії GOLDi для проведення навчальних експериментів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 330-336. ISSN 2414-0325

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) Спортивні жаргонізми в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття Лінгвістичні Студії (34). с. 76-84. ISSN 1815-3070

Сінельнікова, Наталія Олегівна та Міщенко, Ольга Олександдрівна (2018) Використання мультфільмів у процесі розвитку критичного мислення учнів першого класу Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 4 (78). с. 377-384. ISSN 2308-3778

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) Kyiv “St. Volodymyr” University School of History: Sketches for a Creative Portrait of Volodymyr Tsykh (1805–1837) Codrul Cosminului, Vol.23 (2). с. 265-274. ISSN 1224-032X

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) Штрихи до творчого портрету Віталія Яковича Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира) ГРАНІ Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах Дніпропетровськ, 20 (11). с. 5-16. ISSN 2077-1800, 2413-8738

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) До становлення Школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Цих та О.І. Ставровський Грані. Науково-теоретичний альманах., 20 (7(147)). с. 15-31. ISSN 2077-1800, 2413-8738

Тимчик, Олеся Володимирівна та Полковенко, Ольга Володимирівна (2017) Вплив фізичних навантажень на організм студентів-першокурсників Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest. с. 37-42.

Цей список був створений у Mon Jul 23 13:42:28 2018 EEST.