Елементи, в яких тема: "Статті у наукометричних базах > РИНЦ"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: A | B | D | I | K | N | O | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів на цьому рівні: 627.

A

Andriushyna, Olena Vladyslavivna (2015) Consequences of "No child left behind act" pressure: the USA experience for Ukrainian educators Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 114-117. ISSN 1609-8595

B

Bratko, Mariia та Братко, Марія Василівна (2015) Середовищний підхід у вищій освіті: Методологічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 45 (4). с. 13-18. ISSN 1609-8595

D

Druzhenenko, Rajisa Sergijivna (2017) Linguistic and didactic basis of communicative and pragmatic learning system of simple sentences syntax of the future teachers of Ukrainian language and literature International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" (February 28, 2017, Dubai, UAE)., 4 (3(19)). с. 12-16. ISSN 2413-1032

I

Ivashnova, Svitlana та Artemjeva, Irina (2014) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПРОФЕССІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА Науковий огляд, 3 (2-2). ISSN 2311-4509

K

Kondratenko, Ganna (2015) Formation of professional and personal values of future teachers of musical art Pedagogical and psychological problems of the modern society: scientific approaches to the study and overcoming practices (2). с. 4-10. ISSN 1-941655-28-9; 978-1-941655-28-3

Krotova, T (2014) «Одежда, скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально» или Встреча с Сэвил Роу «Дизайн. Материалы. Технология». Журнал Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна (32). с. 61-68.

Krotova, T (2014) «Одежда, скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально» или Встреча с Сэвил Роу «Дизайн. Материалы. Технология». Журнал Санкт-Петербургского университета технологий и дизайна (32). с. 61-68.

N

Nevedomska, Yevheniia та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Timchik, Olesia та Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Фізіологічний стан спортсмена під дією мобільного радіотелефону Міжнародний науковий журнал "ScienceRise" (2(43)). с. 38-44. ISSN 2313-8416; 2313-6286

O

Ogneviuk, Viktor та Sysoieva, Svetlana (2014) Scientific direction of integrated research of education British Journal of Science, Education and Culture, 5 (1). с. 390-397. ISSN 0007-1657

S

Sintschenko, Viktor (2017) Globale Weltbild der Moderne auf dem Weg zu einem neuen Bewußtsein: Der Homo Oecologicus Universalis («Des globalen Öecologischen Menschen») als gesellschaftlichen und wirtschaftsmodell Creative Economics and Social Innovations, 7 (1). с. 126-140. ISSN 2221-8270

Є

Єретик, Анатолій Анатолійович та Портна, Ірина Леонідівна (2018) «Сумісний метод» розвитку силових якостей гімнастів Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 24-28. ISSN 2304-5809

І

Іваницька, Ольга та Панченко, Ганна Василівна та Панченко, Алла Гнатівна (2017) Соціальна відповідальність вищого навчального закладу України та основні умови її дотримання Педагогічний процес: теорія і практика (4(59)). с. 40-44. ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Шляхи адаптації сільської школи до соціальних трансформацій українського села (1924-1929 рр.) Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47). с. 91-98. ISSN 2311-1305

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір Педагогічний процес: теорія та практика (4(59)). с. 21-26. ISSN 2078-1687 (print), 2412-0154 (online)

Іванюк, Ганна Іванівна та Антипін, Євген Борисович (2016) Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928) Молодий вчений (11(38)). с. 436-440. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна та Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій Молодий вчений (4(31)). с. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна та Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами Smart-технологій Молодий вчений (4 (31)). с. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна та Січкар, Алла Дмитрівна (2018) Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення Молодий вчений (7 (59)). с. 101-105. ISSN 2313-2167

Іванюк, Ганна Іванівна та Федорова, Світлана Олександрівна (2018) Змістово-технологічне забезпечення формування cоціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку Молодий вчений (6 (58)). с. 145-150. ISSN 2313-2167

Іванюк, Ганна Іванівна та Чеснова, Марина Євгеніївна (2016) Педагогічні ситуації як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи Молодий вчений (11(38)). с. 441-445. ISSN 2304-5809

Іванюк, Олег Леонідович та Ковальов, Євген Аркадійович (2018) Фортифікаційні пам’ятки у культурному контексті: український досвід (ранній новий час та ХІХ ст.) Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (3). с. 134-137. ISSN 2226-3209

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) Можливості використання краудсорсінгу в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вестик САФУ. Серия: Гуманитарные науки (5). с. 157-162. ISSN 2227–6556

Івашньова, Світлана Володимирівна (2015) ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ОЦЕНОК Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта (2-3).

А

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні Cтатистика України (1). с. 90-96. ISSN 2519-1853

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2016) Формування професійної мобільності студентів філологічних спеціальностей Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Наука в современном мире" Мультидисциплінарний науковий журнал "Архивариус" (12). с. 14-19. ISSN 2524-0935

Аралова, Наталия Игоревна та Ключко, Олена Михайлівна та Машкін, Валерій Йосипович та Машкіна, Ірина Вікторівна (2016) Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах Electronics and control systems (1(47)). с. 107-115. ISSN 1990-5548

Афанасьєв, Юрій Львович (2015) Релігія та мистецтво: характер відносин і взаємодій Вісник Маріупольського державного університету Серія: Філософія, культурологія, соціологія (10). с. 35-40. ISSN 2226-2849

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти Scientific Journal «ScienceRise» (9/5). с. 40-47. ISSN 2313-6286

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Діагностування розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників Scientific Journal «ScienceRise» (1/5). с. 11-16. ISSN 2313-6286

Балабанова, Катерина Євгенівна та Вакарев, Євген Семенович (2013) Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача ВНЗ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (3). с. 134-139. ISSN 2311-6382

Баранова, Наталія Валеріївна (2015) Діяльність Київського митрополита XIX ст. Євгенія (Болховітінова) з удосконалення стану духовної освіти єпархії Парадигма пізнання: гуманітарні питання (2). с. 52-66. ISSN 2312-4466

Баранова, Наталія Валеріївна (2015) Митрополит Київський і Галицький Іоанікій (Руднєв): життєвий шлях ScienceRise (3/1). с. 42-46. ISSN 2313-6286

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістартурі у Сполучених Штатах Америки Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 51-57. ISSN 2078-1687

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 69-75. ISSN 2226-3012

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Тенденції навчання викладачів вищої школи у Великій Британії Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 17-25. ISSN 2078-1687

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний аспект Освітологія / українсько-польський щорічник (6). с. 156-162. ISSN 2226-3012

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини Неперервна професійна освіта:теорія і практика (1-2). с. 109-115. ISSN 1609-8595

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Якість вищої освіти в контексті синергії наукових підходів Неперервна професійна освіта:теорія і практика (3-4). с. 12-19. ISSN 1609-8595

Батечко, Ніна Григорівна (2017) Сучасні підходи добору методів навчання майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 53-59. ISSN 2078-1687

Бацак, Костянтин Юрійович (2017) «Золота доба» італійської опери Одеси : антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку (24). с. 26-37.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Соціальна педагогіка в Україні: етапи становлення та розвитку Сибирский педагогический журнал (6). с. 183-188. ISSN 1813-4718

Бессалов, Анатолій Володимирович та Дихтенко, Алиса Анатольевна та Цыганкова, Оксана Валентиновна (2014) Розмір множини еліптичних кривих, які ізоморфні кривим Едвардса над простым полемі Захист інформації, 16 (1). с. 23-28. ISSN 2221-5212

Бессалов, Анатолій Володимирович та Ковальчук, Людмила Василівна (2015) Точна кількість еліптичних кривих у канонічної формі, яки ізоморфні кривим Едвардса над простим полем Кибернетика и системный анализ, 51 (2). с. 3-12. ISSN 0023-1274

Бессалов, Анатолій Володимирович та Циганкова, Оксана Валентиновна (2017) Число кривих в узагалненої формі Едвардса з мінімальним парним кофактором порядку кривої Проблемы передачи информации, 53 (1). с. 101-111. ISSN 0032-9460 (Print), 1608-3253 (Online)

Бистра, Ірина Ігорівна та Літвінова-Слюсар, К.Ю. (2018) Розвиток координації у дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі підготовки у секціях зі спортивної аеробіки Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 5-9. ISSN 2304-5809

Богород, Анатолій Володимирович (2016) Релігієзнавчі аспекти дансо-ритуаяьного термінотворення Гілея: науковий вісник (111). с. 275-279. ISSN 2076-1554

Богород, Анатолій Володимирович (2012) Танець як явище людського буття: філософський аналіз Гілея: науковий вісник (67). с. 322-330. ISSN 2076-1554

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Танець як різновид колективної пам’яті: історико-релігієзнавчий аспект Гілея: науковий вісник (68). с. 806-810. ISSN 2076-1554

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Специфіка трансформації традиційної танцювальної діяльності українців в умовах глобалізації Гілея: науковий вісник (75). с. 124-126. ISSN 2076-1554

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4). с. 122-139. ISSN 2076-8184

Бойчук, Дмитро Валерійович (2018) Нормативне закріплення положень про міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру в кримінальному кодексі України Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" Серія: Юридичні науки" (8(13)). с. 24-30. ISSN 2520-2308

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Мовленнєво-риторична діяльність педагога в контексті вибудовування нових освітніх стратегій підготовки вчителя початкової школи Молодий вчений (10.2). с. 5-8. ISSN 2304-5809

Бонь, Олександр Іванович (2017) Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. с. 136-144. ISSN 2311-4932

Боса, Віта Петрівна (2015) Стилістичні функції слів контекстуально нейтрального стилістичного тону депресивного стану у художніх текстах другої половини ХХ століття Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives (8). с. 82-88. ISSN 13 978-3-903063-71-6, 10 3-903063-71-1

Боса, Віта Петрівна (2017) Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов Young Scientist (9(49)). с. 307-310. ISSN 2313-2167

Боса, Віта Петрівна (2017) Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін Молодий вчений, 12 (52). с. 352-358. ISSN 2304-5809

Боса, Віта Петрівна (2014) Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного стану Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія, 1 (8). с. 62-64. ISSN 2409-1154

Боса, Віта Петрівна (2017) Авторська технологія формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін Вісник КНЛУ У. Серія Педагогіка та психологія, 1 (27). с. 124-132. ISSN 2412-9283

Боса, Віта Петрівна (2018) Місце і роль фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 1 (92). с. 48-53. ISSN 2076-6173

Боса, Віта Петрівна (2014) Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози) «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки, 7 (10). с. 120-122. ISSN 2304-5809

Боса, Віта Петрівна (2017) Мовленнєва компетентність майбутніх учителів іноземних мов: методологія проблеми Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) (11(27)). с. 8-12. ISSN 85/21 02- 001

Боса, Віта Петрівна (2017) Критерії та показники рівня мовленнєвої компетентності м айбутніх учителів іноземних мов Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), 7 (23). с. 55-59. ISSN 85/21 02- 001

Братко, Марія Василівна (2014) Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття Освітологія / українсько-польський щорічник (3). с. 81-88. ISSN 2226-3012

Братко, Марія Василівна (2014) Университетский колледж как составляющая учебно-методического научно-производственного образовательного комплекса Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции 28-29 ноября 2014 года. с. 39-40. ISSN 978-5-8392-0489-8

Братко, Марія Василівна (2015) Управління освітою в США (перша половина XX століття): персоналії та ідеї Проблемы современного педагогического образования, 2 (48). с. 39-47. ISSN 2311-1305

Братко, Марія Василівна (2015) Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект Педагогічний процес: теорія і практика (1-2). с. 11-17. ISSN 2078-1687

Братко, Марія Василівна (2015) Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї Освітологія / українсько-польський щорічник (4). ISSN 2226-3012

Братко, Марія Василівна (2016) The essential characteristics educational environment of university college Символ науки. Международный научный журнал (2). с. 71-77. ISSN 2410-700X

Братко, Марія Василівна (2016) Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект ScienceRise: Pedagogical Education (7 (3)). с. 9-16. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Братко, Марія Василівна та Хоружа, Людмила Леонідівна (2018) Модель педагогічної освіти сучасного університету Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 7-13. ISSN 1609-8595

Братусь, Іван Вікторович (2010) Інформаційні пошуки доби Сучасні проблеми художньої освіти в Україні (6). с. 33-38.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни) Гілея: науковий вісник, 117 (2). с. 34-36. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті Гілея: науковий вісник (119). с. 106-107. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка Гілея: науковий вісник. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення) Гілея: науковий вісник (6). с. 18-19. ISSN 2076-1554

Будзар, Марина Михайлівна (2015) ПРОСТОРОВІ МОДУЛІ «МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ» ПАНСЬКОГО МАЄТКУ В УКРАЇНІ XIX СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ВЛАСНИКА "ScienceRise", 2 (1(7)). с. 40-45. ISSN 2313-8416 (Online) 2313-6286 (Print)

Будзар, Марина Михайлівна (2016) Сімейні оповіді на тлі «великої історії»: 30 ті XIX ст. в епістолярії родини Ґалаґанів Історіографічні дослідження в Україні (26). с. 142-160. ISSN 2415-8003

Будзар, Марина Михайлівна (2018) Маєток Киселів у селі Дідівці у соціокультурному просторі Лівобережної України (1870 ті – 1910 ті роки) Історіографічні дослідження в Україні (28). с. 124-143. ISSN 2415-8003

Буйницька, Оксана Петрівна (2011) Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів Інформаційні технології і засоби навчання (5). с. 16-26. ISSN 2076-8184

Буйницька, Оксана Петрівна (2013) Rector's control as a form of quality estimation of study Инновации в науке : сборник научных статей. – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – С. 99–106. (22). с. 99-105. ISSN 2308-6009

Буйницька, Оксана Петрівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2013) Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 66-83. ISSN 2076-8184

Буйницька, Оксана Петрівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2014) Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно-европейская подгруппа, Россия, 17 (1). с. 408-416. ISSN 1436-4522

Бульвінська, Оксана (2018) Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) 2018 (1-2). с. 22-30. ISSN 1609-8595

Бурак, Оксана Сергіївна (2015) Концепція холістичної освіти у процесі формування цілісної особистості постмодерну Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3). ISSN 1609-8595

Бурячок, Володимир Леонідович та Богуш, Володимир Михайлович (2018) Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки Захист інформації, Т.20 (2). с. 72-78. ISSN 2221-5212

Бурячок, Володимир Леонідович та Богуш, Володимир Михайлович та Борсуковський, Юрій Володимирович та Складанний, Павло Миколайович та Борсуковська, Вікторія Юріївна (2018) Модель підготовки фахівців у сфері інформаційної та кібернетичної безпеки в закладах вищої освіти України Інформаційні технології і засоби навчання, 67 (5). с. 277-291. ISSN 2076-8184

Бурячок, Володимир Леонідович та Соколов, Володимир Юрійович (2018) Low-cost spectrum analyzers for channel allocation in wireless Networks 2.4 GHZ RANGE World Science. Multidisciplinary Scientific Edition, 3(31) (Vol.1). с. 9-16. ISSN 2413-1032

Бурячок, Володимир Леонідович та Соколов, Володимир Юрійович (2018) Using 2.4 GHZ wireless botnets to implement denial-of-service attacks International academy journal Web of Scholar, Vol.1 (6(24)). с. 14-21. ISSN 2518-167X

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку Наука і освіта. ISSN 2311-8366

Білецька, Вікторія Вікторівна та Поляничко, Олена Миколаївна та Комоцька, Оксана Сергіївна (2018) Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського союзу Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 10-14. ISSN 2304-5809

Бісмак, Олена Василівна (2015) Особливості фізичної реабілітації дітей шкільного віку з астено-вегетативним синдромом Питання сучасної науки і освіти. с. 114-122.

Бісмак, Олена Василівна (2016) Система професійної підготовки фізичних терапевтів в Ізраїлі Молодий вчений (11(38)). с. 415-418. ISSN 2304-5809

Бісмак, Олена Василівна (2016) Основні напрямки фізичної реабілітації при посттравматичній хворобі Паркінсона у спортсменів Сучасна наука в мережі Інтернет. с. 50-60.

Бісмак, Олена Василівна (2017) Лікувальна фізична культура у фізичній реабілітації хворих на варикозне розширення вен Науковий огляд (9 (41). с. 33-44. ISSN 2311-4509

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль" Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str., 36. с. 7-10. ISSN 978-83-64652-79-0

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Образ Іншого в сучасному літературному журналі Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2 (9). с. 16-18. ISSN 2073-0071

Бітківська, Галина Володимирівна (2015) Інтермедіальний образ художника в літературному журналі Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 39. с. 16-20. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Художня промисловість: генезис, соціокультурна сутність, історична еволюція та сучасний стан в Україні Сборник научных докладов. Материалы Международной научной конференции обмена научными достижениями. Познань.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Традиционные и новые мотивы в творчестве самодеятельных мастеров вышивания в Украине Global trends of development of ethnic languages in the context of providing international comunications.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Навчальні заклади з підготовки майстрів декоративно-прикладного мистецтва на території України (Буковині, Прикарпатті) Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2014) Семантика вишивки в украинской одежде The priorities of the world science:experiment and scientific discussion. Materials of IV International scientific conference.North Charleston, South Carolina, USA,.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2015) Історія Полтавського виробничо-художнього об’єднання імені Клари Цеткін Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць.. с. 1-14. ISSN 2226-2180

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Килимарство в контексті художніх промислів України Zbior artykulow naukowych. Teoretyczne i praktczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. с. 28-32. ISSN 978-83-65207-93-7

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2018) Виробництво трикотажу в контексті художніх промислів України Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць (40). с. 105-114. ISSN 2225-7586

Василенко, Світлана Василівна та Кирда, Анастасія Вікторівна (2014) Smart Notebook як ІКТ-засіб розвитку дослідницької компетентності Інформаційні технології і засоби навчання (41 № 3). с. 142-150. ISSN 2076-8184

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Перспективний досвід педагогів-практиків як фактор розвитку дошкільної освіти в м. Києві (1973-1991) Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47(5)). с. 34-41. ISSN 2311-1305

Венгловська, Олена Анатоліївна та Куземко, Леся Валентинівна та Новик, Ірина Михайлівна (2017) Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Молодий вчений (11). с. 281-284. ISSN 2313-2167

Венгловська, Олена Анатоліївна та Ткач, Марина Сергіївна (2018) Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової Молодий вчений (3 (55)). с. 72-75. ISSN 2304-5809

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). с. 85-92. ISSN 2311-6382

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2016) Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків Науковий огляд, 7 (7). с. 1-16. ISSN 2311-4517

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2018) Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії Молодий вчений (8.1). с. 22-26. ISSN 2304-5809

Виговська, Ольга Сергіївна (2018) Статегія інтернаціоналізації як ключовий пріоритет розвитку університетської освіти в Україні Неперервна професійна освіта: теорія і практика. ISSN 1609-8595

Видейко, М.Ю. (2018) Crises and early urbanization processes in Europe Tyragetia, s.n., XII (1). с. 9-28. ISSN 1857-0240

Видейко, М.Ю. (2018) Південні шляхи обміну у V-IV тис. до н.е. Народы и культуры Нижнего Дуная в древности. с. 26-35. ISSN 978-617-7473-22-9

Виноградов, Валерій Євгенович та Білецька, Вікторія Вікторівна та Ясько, Лілія Володимирівна (2018) Засоби відновлення після тренувальної та змагальної діяльності в спортивній ходьБі Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 15-19. ISSN 2304-5809

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Віднайти Рай : текстові варіації міфологічного сценарію початку Галини Пагутяк Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015 ). с. 12-21. ISSN 978-83-65207-02-9

Вишницька, Юлія Василівна (2015) Текстові варіанти есхатологічного міфосценарію Галини Пагутяк Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka„ (30.03.2015 - 31.03.2015), 1. с. 35-44. ISSN 978-83-65207-08-1 (t.1)

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Індивідуально-авторська інтерпретація есхатологічного міфосценарію (на матеріалі прозових творів Іздрика) Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str.. с. 16-25. ISSN 978-83-64652-79-0

Власенко, Інна Анатоліївна (2018) Оволодіння практичними навичками у сфері медіації в умовах закладу вищої освіти Педагогічний процес: теорія і практика (3 (62)). с. 97-104. ISSN 2078-1687

Волинець, Катерина Іванівна (2016) Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, 239. с. 42-49. ISSN 2431-5305

Волинець, Катерина Іванівна (2018) Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу Молодий вчений. с. 27-32. ISSN 2304-5809

Волинець, Юлія Олександрівна (2015) Формування дослідницької компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Zbiór raportów naukowych.Pedagogika. Teoria. Praktika.. с. 103-108. ISSN 978-83-65207-09-8

Волинець, Юлія Олександрівна (2016) Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності Zbior artykulow naukowych. с. 111-115. ISSN 978-83-65207-64-7

Волинець, Юлія Олександрівна та Стаднік, Надія Вікторівна (2018) Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності Молодий вчений. с. 33-37. ISSN 2304-5809

Волкова, Людмила Николаевна (2014) Эвритмия как метод анализа творческого потенциала личности в поле художественной культуры Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научній исследований и реализации проектов.

Волошук, Лариса Валентинівна (2017) Рецепція та інтерпретація інтермедіальності у новелах О.Ю. Кобилянської 1895 року Scientific Journal paradigm of knowledge (4(24)). ISSN 2520-7474

Ворначева, Людмила Юріївна та Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Роль сучасників М.Е. Річмонд у формуванні її теорії соціальної роботи Молодий вчений (2(17)). с. 133-136. ISSN 2304-5809

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно- комунікаційних технологій Інформаційні технології і засоби навчання, 22 (2). ISSN 2076-8184

Воротникова, Ірина Павлівна та Ковальчук, Василь Іванович (2017) Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі Інформаційні технології і засоби навчання, 60 (4). с. 58-76. ISSN 2076-8184

Відейко, М.Ю. (2018) Сакральні комплекси Центральної та Південно-Східної Європи у V тис. до н.е. Стародавнє Причорномор'я, XII (XII). с. 123-131. ISSN 978 617-689-251-9

Віннікова, Наталія Миколаївна (2014) Literary parody in the scientific reception of Yury Tynyanov Europäische Fachhochschule (European Applied Sciences) (№1). с. 128-130. ISSN 2195-2183

Вінтонів, Михайло Олексійович (2016) Частки в ідіостилі Бориса Грінченка: функційно-семантичне вираження Типологія та функції мовних одиниць (2 (6)). с. 27-32. ISSN 2311-5165

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2015) Інформаційно-ігрова технологія як засіб активізації інтелектуальних та мовленнєвих дій дошкільників Українсько-польські студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики. с. 21-25.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2018) Динамика старения и репрезентации старости в пьесе С.Э.Гурджиса «Между берегом и сумасшествием» Сборник статей по итогам III-й международной конференции «Язык и действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им. В.Г. Гака». с. 79-84. ISSN 978-5-9973-4923-3

Галицька, Майя Михайлівна (2014) Дослідження освіти в контексті культурологічного підходу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 19-22. ISSN 1609-8595

Галицька, Майя Михайлівна (2015) Міжкультурна комунікація майбутніх фахівців: сутність поняття Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 20-24. ISSN 1609-8595

Гаращенко, Лариса Василівна (2015) Сучасні пріоритети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку Pedagogika Współczesna nauka. Nowy wygląd.. с. 95-101. ISSN 978-83-64652-82-0

Гаращенко, Лариса Василівна (2016) Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом) Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін. (3/35). с. 74-84. ISSN 2413-2039 ISSN 2313-2094

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін.. с. 54-63. ISSN 2413-2039; 2313-2094

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики Молодий вчений (8.1). с. 38-41. ISSN 2304-5809

Гаращенко, Лариса Василівна (2018) День здоров’я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу Молодий вчений (8.1). с. 42-46. ISSN 2304-5809

Гацко, Олена Володимирівна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна (2016) Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу Физическое воспитание студентов, 2016 (2). с. 19-24. ISSN 2075-5279

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). с. 14-25. ISSN 2076-8184

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии Альманах современной науки и образования. (3 (82)). с. 58-61. ISSN 1993-5552.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) The structure of information culture of future bachelors of philology Інформаційні технології і засоби навчання, 47 (3). с. 1-10. ISSN 2076-8184

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики Науковий журнал Фізико-математична освіта (1(11)). с. 28-31. ISSN 2413-158Х

Глушко, Лариса Олександрівна та Тернопільська, Валентина Іванівна (2018) Впевненість особистості у собі: теоретичний аналіз Problems of the development of modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. с. 192-196. ISSN 978-84-854922-0-9

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2013) ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. №8 (86). с. 136-138. ISSN 1991-3087

Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). с. 145-151. ISSN 2078-1687

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово–часових уявлень дітей дошкільного віку Педагогічний процес: теорія і практика (4(59)). с. 52-57. ISSN 2078-1687

Голота, Наталія Миколаївна (2018) Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу Молодий вчений (8.1). с. 53-58. ISSN 2304-5809

Гончаренко, Алла Миколаївна (2016) Вплив природного середовища на процес становлення мовленнєвої компетентності дошкільника Мультидисциплинарный научный журнал "Архивариус". с. 50-53. ISSN 2524-0935

Горбань, Олександр Володимирович (2015) Феномен освіти в транзитивному суспільстві Неперервна професійна освіта: теорія і практика. ISSN 1609-8595

Горбенко, Галина Василівна (2015) Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв'язків з громадськістю Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4). с. 64-69. ISSN 1609-8595

Горбенко, Галина Василівна та Борзаківська, Карина (2018) Застосування інтерактивних online та offline засобів у формуванні бренду освітньої установи: практичний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 73-78. ISSN 1609-8595

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту Молодий вчений (6 (09)). с. 120-123. ISSN 2304-5809

Горохова, Тетяна Олександрівна (2018) Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу Молодий вчений (6 (58)). с. 138-141. ISSN 2304-5809

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) Пріоритети та принципи розвитку cучасної вищої освіти у дослідженнях вітчизняних вчених Педагогічний процес: теорія та практика (5-6). с. 22-26. ISSN 2078-1687

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) Історико-педагогічний аналіз розвитку освіти в Польщі Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 137-141. ISSN 2078-1687

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4(45)). с. 22-25. ISSN 1609-8595

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 101-105. ISSN 1609-8595

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 75-80. ISSN 2226-3012

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Педагогічна освіта у Республіці Польща як об’єкт міждисциплінарного дослідження Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 109-115. ISSN 1609-8595

Грищук, Юлія Володимирівна (2017) Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 23-27. ISSN 2078-1687

Грищук, Юлія Володимирівна (2018) Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: досвід Республіки Польща Освітологія / українсько-польський щорічник (7). с. 152-156. ISSN 2226-3012

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Теоретичні засади метапроектування особистості у дошкільному віці Молодий вчений (10). ISSN 2304-5809

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Психологічні особливості життєвих цілей особистості у підлітковому віці Науковий огляд (10). ISSN 2311-4509

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Психологічні проблеми кохання в юнацькому віці Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools (4(1)). ISSN 2313-7525

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) До проблеми формування етнічної ідентичності у сучасної української молоді Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. ISSN 2313-7525

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Психологічні аспекти екзистенційного розвитку особистості в юнацькому віці The unity of science (Octobe). с. 72-74. ISSN 9091-175X

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Теоретичні аспекти вивчення кохання особистості на етапах дорослішання Молодий вчений (12(39)). с. 236-239. ISSN 2304-5809

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) До проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка Науковий огляд (10(31)). с. 120-126. ISSN 2311-4509

Гунька, Анна Миколаївна (2016) Український портретний живопис І пол. XVII ст.: тенденції формування феномену WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W NAUCE I EDUKACJI. с. 27-29.

Гігіберія, В.А. та Булавін, Л.А. та Литвин, Оксана Степанівна та Лебовка, М.І. (2017) Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ Хімія, фізика та технологія поверхні, 8 (3). с. 333-345. ISSN 2518-1238, 2079-1704

Д

Данієлян, Анаіт Яшевна (2014) Навчальні ігри в початковій школоі в контексті виховання працею Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі. с. 24-28. ISSN 1644-7794

Данієлян, Анаіт Яшевна та Стаєнна, Олена Олександрівна (2018) Формування у майбутніх педагогів інтересу до навчання засобом квест-технологій Молодий вчений (8.1). с. 59-63. ISSN 2304-5809

Денисюк, Олена Миколаївна та Новосільська, Тетяна Миколаївна (2017) Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства Молодий вчений (4). с. 409-412. ISSN 2304-5809

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Молодий вчений (10). с. 230-236. ISSN 2304-5809

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ ст. Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 28-33. ISSN 2226-3012

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 71-76. ISSN 1609-8595

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 75-80. ISSN 2078-1687

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). с. 43-50. ISSN 2076-6173

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Особливості професійної підготовки фахівців фізичного виховання країн СНД, ЄС та США Первый независимый научный вестник (8). с. 48-50. ISSN 2413-2306

Дерека, Тетяна Григорівна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Гацко, Олена Володимирівна (2018) Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти Педагогічний процес: теорія і практика (3). с. 7-15. ISSN 2412-0154; 2078-1687

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Сучасні пріоритети формування професійної компетентності фахівців з фізичного виховання «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (3-4). с. 95-100. ISSN 609-8595, 2412-0774

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна та Бистра, Ірина Ігорівна та Гацко, Олена Володимирівна (2017) Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу ScienceRise: Pedagogical Education (10). с. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Диба, Тетяна Григорівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Феноменологія неперервної професійної освіти як засіб досягнення «АКМЕ» Международный научно-исследовательский журнал (5 (36)). с. 20-21. ISSN 2303-9868 PRINT

Диба, Тетяна Григорівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 24-31. ISSN 1609-8595

Диба, Тетяна Григорівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Професійна підготовка фахівців фізичної підготовки компетентнісних засадах The Advanced Science Journal (USA) (5). с. 99-102. ISSN 2219-746X; 2219-7478

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями: вивчення складнопідрядного речення Педагогічний процес: теорія та практика (5-6). с. 37-42. ISSN 2078-1687

Дика, Наталія Михайлівна (2016) Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 32-36. ISSN 2078-1687

Дика, Наталія Михайлівна (2017) Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи Молодий вчений (11). с. 294-297. ISSN 2313-2167

Дика, Наталія Михайлівна та Глазова, Олександра Павлівна (2018) Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетенстнісного підходу Неперервна професійна освіта : теорія та практика (5-6). с. 14-20. ISSN 1609-8595

Дика, Наталія Михайлівна та Огарь, Юлія Віталіївна (2014) Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час вивчення синтаксису ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Науковий журнал «Молодий вчений» (9(12)). с. 111-113. ISSN ISSN 2304-5809

Дика, Наталія Михайлівна та Огарь, Юлія Віталіївна (2015) Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (1). с. 119-122. ISSN 2304-5809

Дика, Наталія Михайлівна та Огарь, Юлія Віталіївна (2016) Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту Молодий вчений (11). с. 426-431. ISSN 2304-5809

Драч, Оксана Олександрівна (2016) Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (3). с. 22-26. ISSN 2307-7778

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научн. тр., 6 (1). с. 60-64. ISSN 2524-0986

Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Формування культури професiйного мовлення майбутнiх учителiв початкової школи Молодий вчений (10.2). с. 23-27. ISSN 2304-5809

Дятленко, Наталія Михайлівна (2015) Акмеологічний погляд на проблему ціннісного самоставлення дитини Zbior raportow naukowych. Z 40 Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej "Priorytetowe obszary nauki" (29.11.2015 - 30.11.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. (6). с. 53-56.

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2015) Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 44-55. ISSN 2226-3012

З

Загорулько, Марина Олександрівна (2017) Вивчення дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема Perspectives of research and development. с. 126-129. ISSN 978-0-9955865-2-9

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище Педагогічний процес: теорія і практика (3). с. 115-120. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Розвиток університетської освіти у Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (1-2). с. 125-129. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Main trends of modern university education in the Netherlands Альманах современной науки и образования (11). с. 69-72. ISSN 1993-5552

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 118-121. ISSN 1609-8595

Заєць, Валентина Григорівна (2014) Інтегрування знань учнів на позаурочних заняттях у української мови у 8-9 класах Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (22). с. 58-66. ISSN 1644-7794

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Бикова, Анна (2018) Сучасна парадигма формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 29-32. ISSN 2304-5809

Зеліско, Інна Михайлівна (2015) Інтеграційні процеси в аграрній сфері України Часопис економічних реформ, 20 (4). с. 15-21.

Зеліско, Інна Михайлівна (2016) Детермінанти функціонування інтеграційних аграрних формувань україни в умовах глобалізації світової економіки Вісник НУБІПУ. с. 257-263. ISSN 2222-8586

Зинченко, В.В. (2016) Модернизация парадигмы глобализации: в поисках альтернативных моделей Модернизация культуры: от культурной политики к власти культуры: в 2 частях (Ч. I.). с. 77-97. ISSN 978-5-88293-388-2

Зубко, Валентина Володимирівна та Морозова, Світлана Миколаївна (2018) Європейська концепція навчання протягом життя Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 33-36. ISSN 2304-5809

Зіневич, Віта Миколаївна (2014) Колаж як засіб естетичного розвитку дитини Научная и техическая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реалтизации проектов. часть 3.

Зінська, Тетяна Володимирівна (2015) Особливості функціонування закладів початкової музичної освіти в Україні на початку ХХІ століття Культура і Сучасність. с. 119-125. ISSN 2226-0285

Зінська, Тетяна Володимирівна та Глущук, Тетяна Володимирівна (2016) Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства Культура і Сучасність, 1 (1). с. 87-91. ISSN 2226-0285

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) THE INSTITUTIONAL MODEL OF «PUBLIC MANAGEMENT» UPDATINGS OF BEHAVIOUR AND VALUABLE NECHNOCRATIC THE SOCIAL AND ECONOMIC EDUCATION SYSTEM AND TRAINING NEOBIHEVIORISM Перспективы науки и образования. Научный журнал (2). с. 7-20.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2014) Поняття композиції художнього твору в образотворчому мистецтві: до питання вивчення золотого перетину Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.. с. 176-180. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2015) Процеси інтеграції у мистецтві: соціальний аспект Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.. с. 9-13. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Дух музики в гармонії світу як цінність цивілізації Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (3). с. 54-56. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Теорія композиції у музичному мистецтві:стан наукової розробки Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.. с. 117-121. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Музичні інтенції Освальда Шпенглера Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (3). с. 94-97. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна та Киченко, Тетяна Олександрівна (2017) Українські переклади текстів світової вокальної музики в контексті сучасної культури Культура і Сучасність (2). ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна та Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Естрадний вокальний номер: специфіка режисури Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство (1(10)). с. 129-133. ISSN 2312-4679

Каблова, Тетяна Борисівна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ - початку ХХІ ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Каблова, Тетяна Борисівна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Вокальний ансамбль як засіб комунікації Молодий вчений (2). с. 517-519. ISSN 2304-5809

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2016) Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2017) Чоловічий гурт «Козацькі забави» в контексті культурних індустрій сучасності Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2018) Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури Культура і сучасність (1). с. 73-77. ISSN 2226-0285

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини Молодий вчений (11). с. 325-328. ISSN 2313-2167

Карнаухова, Антоніна Валеріївна та Самченко, Іванна Василівна (2018) Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи Молодий вчений (4(56)). с. 279-283. ISSN 2304-5809

Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920-1930-х рр Мистецтвознавчі записки (31). с. 96-108. ISSN 2226-2180

Кацалап, Олена Вікторівна (2018) Концертно-гастрольна поїздка Зої Гайдай до Канади та США в 1946 р Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство (1(10)). с. 297-301. ISSN 2312-4679

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju. с. 15-16. ISSN 978-83-61401-64-3

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2013) Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі педагогічної практики Вектор науки (3 (14)). с. 107-109. ISSN 2221-5662

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2013) Труднощі педагогічного спілкування, які відчувають студенти - майбутні вчителі початкової школи під час практики в школі Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (12(59)). с. 214-217. ISSN 2073-0071

Кияниця, Євгенія Олегівна (2015) Еволюція зв'язків із громадськістю в діяльності організацій соціально-культурної сфери України ScienceRise (1). с. 90-94. ISSN 2313-6286

Клименко, Ганна Валеріївна та Виноградов, Валерій Євгенович (2018) Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 37-40. ISSN 2304-5809

Клименко, Нінель Павлівна (2015) Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині Краєзнавство (3/4). с. 247-256. ISSN 2222-5250

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2015) Вплив настановлення на динаміку мотивів суб'єктів зрізними атрибутивними стилями Вплив настановлення на динаміку мотивів суб'єктів зрізними атрибутивними стилями. с. 376-379. ISSN 978-617-692-299-5

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2016) Огляд методів діагностики атрибутивного стилю та навченої безпорадності Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни, зб. наук. праць ІІ міжнар. наук.практ. конф.. с. 265-267. ISSN 978-617-692-345-9

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності Молодий вчений (8.1). с. 64-70. ISSN 2304-5809

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Підготовка вчителів до роботи у міжкультурному середовищі Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (№__ 4_). с. 76-83. ISSN 2312-5829

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Scientific Journal «ScienceRise» (6/1(11). с. 60-63. ISSN 2313-6286

Ковалинська, Інна Володимирівна (2015) Досвід впровадження прийомів навчання міжкультурної комунікації Science Rise, Т.6 (№ 1 ()). с. 60-63. ISSN 2313-6286

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2016) До питання людини та природи у середовищі дитячих специіалізованих закладів Ociagniecia naukowe, rozwoj, propozusje na rok 2016. с. 6-9.

Ковальчук, Василь Іванович (2014) МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА ПРОГРАМ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ Мaterials of proceedings of the International Scientific and Practical conference of pedagogues and psychologists "Scientific genesis" the 8-th of August, 2014, Geneva ,(Switzerland) (V ІІ). с. 7-30. ISSN 9785437903223

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Лідерство як сучасна стратегія розвитку колективу навчального закладу Международный Научный Институт "Educatio" (4 (11)). с. 133-136. ISSN 34567-1769

Ковальчук, Василь Іванович (2015) РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООЦІНКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Scientific Journal «ScienceRise» (7/1(12). с. 42-46.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) «Дім»-«Поле»-«Храм» як екзистенціали української культути Науковий вісник Національного унверситету біоресурсів і природокористування України: серія "Педагогіка, психологія, філософія", 253. с. 73-77. ISSN 2413-5321

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Київ - другий Єрусалим Гілея: науковий вісник. с. 295-297. ISSN 2076-1554

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури Неперервна професійна освіта: теорія і практика (№ 3-4). с. 56-62. ISSN 1609-8595

Кожанова, Ольга Сергіївна та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2018) Оцінка показників абсолютної сили методом динамометрії у студентів першого курсу різних спеціальностей Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 41-44. ISSN 2304-5809

Кожанова, Ольга Сергіївна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Цикоза, Євгенія Валеріївна (2018) Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 45-49. ISSN 2304-5809

Козак, Людмила Василівна (2014) Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - Вип. 3-4, 2014 (1-2). с. 55-60. ISSN ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2014) Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (№2). с. 55-60. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2014) Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). с. 73-78. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2015) Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 38-42. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2016) Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 29-35. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2017) Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 99-109. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2017) Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 136-142. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2017) Особливості організації педагогічної освіти у вищих школах Франції Педагогічний процес: теорія та практика (3). ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2017) Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції Педагогічний процес: теорія та практика, 4 (59). с. 113-119. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2018) Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності Молодий вчений (8.1). с. 71-75. ISSN 2304-5809

Козир, Маргарита Валентинівна (2014) Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 93-96. ISSN 2078-1687

Козир, Маргарита Валентинівна (2015) Теоретичні аспекти прикладної інформології у процесі формування інформаційної компетентності Молодий вчений, 19 (4). с. 33-35. ISSN 2304-5809

Козир, Маргарита Валентинівна (2015) ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу Педагогічний процес: теорія і практика (5-6). с. 73-77. ISSN 2078-1687

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва Pedagogika.Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. с. 36-39. ISSN 978-83-65207-39-5

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Вышитые салфетки 70-х годов ХХ века как уникальный источник исследования городской культуры советской эпохи Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы (3(18)). с. 12-15.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (3). с. 23-28. ISSN 1993-6400 ; 1993-6419

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб'єктивний мистецький досвід руйнуваня канонів портретного жанру Вісник ХДАДМ (3). с. 115-121.

Коновалова, Ольга Володимирівна та Лавриненко, Юлія Сергіївна (2018) Символіка флореальних мотивів у мистецтві доби модерну Молодий вчений (3 (55)). с. 27-30. ISSN 2304-5809

Коновалова, Ольга Володимирівна та Нечитайло, Ганна Андріївна (2018) Інтерпретація образу людини у портретному жанрі європейського живопису початку ХХІ століття Молодий вчений (5 (57)). с. 161-166. ISSN 2304-5809

Котенко, Ольга Володимирівна (2015) Сучасні тенденції розвитку системи іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні Europian Rewiew of Social Sciences (2). с. 5-20.

Котенко, Ольга Володимирівна та Руднік, Юлія Вікторівна (2017) Структура змісту професійної підготовки вчителів початкової школи у Фінляндській Республіці: традиції та інновації Молодий вчений, 50.2 (10.2). с. 32-36. ISSN 2304-5809

Коханова, Олена Петрівна (2015) Проблема входження першокурсників в освітнє середовище Молодий вчений, Ч. 2 (№ 12). с. 89-93. ISSN 2304-5809

Коханова, Олена Петрівна (2016) Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 2 (2). с. 32-37. ISSN 2410-4620

Кошарна, Наталія Володимирівна (2018) Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції Молодий вчений, 62 (10). с. 66-69.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічні підходи Молодий вчений, Частина ІV (2). с. 216-220. ISSN 2304-5809

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Розвиток етичної компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти Молодий вчений, Частина ІV (4). с. 537-541. ISSN 2304-5809

Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна (2018) Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні (9). с. 128-135. ISSN 2522–1620

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку Педагогічний процес: теорія та практика (1(52)). с. 46-50. ISSN 2078-1687

Краєва, Оксана Анатоліївна (2018) Криза ідентичності осіб підліткового віку в період трансформаційної невизначеності Педагогічний процес: теорія та практика (3 (62)). с. 84-90. ISSN 2078-1687, 2412-0154

Крюкова, Анна Олексіївна (2016) Новий погляд на станковий живопис. Експериметаторство сучасних українських митців OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ROZWÓJ, PROPOZYCJE. с. 24-26.

Крюкова, Анна Олексіївна та Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2018) Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців Молодий вчений (4 (56)). с. 438-442. ISSN 2304-5809

Кудріна, Ольга Юріївна (2014) Регіональна промислова політика: елементи теорії, логіки та понятійного апарату Економічний вісник Донбасу. с. 67-73. ISSN 1817-3772

Кудріна, Ольга Юріївна (2014) Регіональна промислова політика як інструмент ефективного використання промислового потенціалу регіону Економічний вісник Донбасу № 1 (35), 2014. с. 63-73. ISSN 817-3772

Куземко, Леся Валентинівна (2015) Досвід застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (47). с. 100-106. ISSN 2311-1305

Куземко, Леся Валентинівна та Кузавка, Інна Валеріївна (2015) Pedagogical conditions of preparation of the future educators for designing computer educational games for preschoolers Молодий вчений (5(20)). с. 107-110. ISSN 2304-5809

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы (1(16)). с. 36-40.

Кузьменко, Галина Василівна (2016) Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы Педагогика о современность (1). с. 20-23.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Лібералізація сучасної університетської освіти OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ (ІІІ). с. 109-114. ISSN 2226-3012

Купрій, Тетяна Георгіївна (2015) Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини Гілея: науковий вісник. ISSN 2076-1554

Купрій, Тетяна Георгіївна (2016) Політика відкритих дверей християнських демократів в сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею Емінак (2). с. 60-64. ISSN 1998-4634

Курбан, Олександр Васильович (2015) Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат ScienceRise (11/1). с. 95-100. ISSN 2313-6286

Кутішенко, Валентина Петрівна та Ставицька, Світлана Олексіївна (2018) Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів Педагогічний процес: теорія і практика. Серія: Психологія: зб. наук. пр. / засн.: Київський університет імені Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка (3 (62)). с. 44-53. ISSN 2412-0154

Кучаковська, Галина Андріївна (2015) Роль соціальних мереж в активізації процесу навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів початкової школи Інформаційні технології і засоби навчання, 47 (3). с. 136-149. ISSN 2076-8184

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Using J. R. R. Tolkien`s works intertextuality in the upbringing of the moral personality Первый независимый научный вестник (1). с. 118-120.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна Науковий журнал «Science Rise» Педагогічна освіта, 10/5 (15). с. 13-20.

Лабунець, Юлія Олегівна (2017) Досвід Греції з підготовки вчителя до раннього навчання англійської мови: сучасний вимір Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). с. 131-135. ISSN 2078-1687

Ладоненко, Марія Ігорівна (2016) Внесок сучасних українських майстрів у мистецтво створення пам’ятних та ювілейних монет: від задуму до випуску Молодий вчений (8 (35)). с. 416-419. ISSN 2304-5809

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2018) Eстрадна творчість Мирослава Скорика 60-х років ХХ ст. контексті історії українського вокального ансамблевого виконавства «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (11(63)). с. 185-188. ISSN 2304-5809

Лахно, Наталія Валентинівна (2015) Актантний розподіл семантики префіксальних дієслів Типологія та функції мовних одиниць (1 (3)). с. 105-115. ISSN 2311-5165

Лахно, Наталія Валентинівна (2016) Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності Соціум. Наука.Культура. с. 67-79.

Лахтадир, Олена Володимирівна та Гаврилова, Наталія Григорівна та Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 50-54. ISSN 2304-5809

Леонтієва, Софія Леонідівна (2018) Вокально-фортепіаний ансамбль у дискурсі творчої діяльності концертмейстера та вокаліста Молодий вчений (3(55)). с. 567-569. ISSN 2304-5809

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk).. с. 63-65. ISSN 978-83-65608-63-5

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 26-31. ISSN 2078-1687

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті Sciencerise: pedagogical education, 8 (4). с. 29-34.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (14)). с. 153-164. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 50-56. ISSN 2226-3012

Лобода, Ольга Володимирівна (2017) Європейська модель підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови: на прикладі Угорщини Молодий вчений, Частина ІV, 50.2 (10.2). с. 37-41. ISSN 2304-5809

Лобода, Ольга Володимирівна (2017) Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). с. 126-131. ISSN 2078-1687

Лозова, Ольга Миколаївна (2015) Контекстний аналіз вживання категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях Scientific Journal «ScienceRise», №2/1 (7). с. 83-86. ISSN ISSN 2313-6286

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) Підготовка практичного психолога на компетентнісній основі: освітні інновації Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 164-169. ISSN 2226-3012

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Методика дослідження інакомовної децентрованості мовця при вторинної номінації об'єкта Науковий журнал «ScienceRise» (10(39)). с. 16-20. ISSN 2313-8416, 2313-6286

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ Педагогічний процес: теорія і практика (3). с. 60-65. ISSN 2078-1687

Лозова, Ольга Миколаївна (2018) Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур Scientific Journal "Science Rise" (11). с. 32-35. ISSN 2313-8416, 2313-6286

Лойко, Валерія Вікторовна (2018) Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (2). с. 31-34. ISSN 2520-2065 (Online)

Лойко, Валерія Вікторовна та Молдавчук, Р.И. та Романовская, Н.И. (2018) Mechanisms of export control in the system regulators of development of the global economy Modern science (3). с. 64-68. ISSN 2336-498X

Лопатенко, Георгій Олегович (2016) Оптимізація процесу передстартової підготовки у фехтуванні на основі застосування позатренувальних засобів мобілізаційної спрямованості Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ,, 20 (2). с. 34-39. ISSN 1818-9172

Лопатенко, Георгій Олегович (2016) Вплив позатренувальних засобів на ефективність реалізації техніко-тактичних дій фехтувальників Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (3). с. 41-46. ISSN 1818-9172

Лопатенко, Георгій Олегович та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2015) Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування) Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту (4). с. 33-37. ISSN 1818-9172

Лягіна, Ірина Анатоліївна (2017) Принципи навчання учнів четвертого класу французького діалогічного мовлення на засадах міжпредметних зв’язків Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научн. тр., ч.ІІІ (12(32)). с. 180-185. ISSN 2524-0986

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Корж, Євген Миколайович (2018) Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4). с. 89-92. ISSN 2304-5809

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Підготовка студентів спеціальності початкова освіта педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ Україно-польські педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики. с. 78-82.

Лісневська, Аліна Леонідівна (2015) Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера) Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). ISSN 1609-8595

Літіченко, Олена Дмитрівна (2018) Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку Молодий вчений (8.1). с. 76-79. ISSN 2304-5809

М

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Содержание профессиональной подготовки будущих учителей информатики к мониторингу учебных достижений учеников Альманах современной науки и образования (7 (85)). с. 90-93. ISSN 1993-5552

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные информационные технологии» (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.). В 4 т. Т.1 (1). с. 263-266. ISSN 2303-9728

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Formation of practical component of preparedness of future informatics teachers for monitoring educational achievements of pupils in profile school Zbiór raportów naukowych. «Pytania. Odpowiedzi. Hipotezy: nauka XXI stulecie» (30.05.2014 - 31.05.2014). с. 80-85. ISSN 978-83-64652-37-0 (t.3)

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Музична культура січових стрільців як чинник українського державотворення Актуальні питання сьогодення (8). с. 18-20.

Макаренко, Лідія Петрівна (2018) Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Л.Колодуба на основі аналізу Симфонії № 3 «В стилі українського бароко» Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. (1). с. 150-155. ISSN 2312-4679

Макарчук, Наталія Олексіївна та Стусь, Анна (2017) Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації у професійному середовищі Педагогічний процес: теорія та практика (1(56)). с. 50-57. ISSN 2078-1687

Макарчук, Наталія Олексіївна та Стусь, Анна Олександрівна (2017) Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації в професійному середовищі Педагогічний процес: теорія та практика (56). с. 50-57. ISSN 2078-1687

Малахова, Маргарита Олександрівна (2014) Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності In: Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie,decyzja, praktyka(Міжнар. наук.-практ. конф)), 29.06.2014, Вроцлав, Польша.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2015) Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 15-20. ISSN 2226-3012

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2014) Підготовка вчителя початкової школи в парадигмі мовної риторичної діяльності Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (11). с. 313-318. ISSN 2073-0071

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Замятна, Оксана Леонідівна (2016) Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні Молодий вчений (8(35)). с. 346-349. ISSN 2304-5809

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Нечипоренко, Катерина Петрівна (2016) Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи Молодий вчений (7(34)). с. 442-445. ISSN 2304-5809

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Новик, Ірина Михайлівна (2015) Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 101-107. ISSN 2078-1687

Мартич, Руслана Василівна (2015) Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - Вип. 3, 2015. с. 56-62. ISSN 1609-8595

Маруненко, Ірина Михайлівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk). с. 18-21. ISSN 978-83-65608-58-1

Масімова, Лариса Гагіківна (2015) Формування професійних компетентностей фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (1-2). с. 111-115. ISSN 2078-1687

Матвейченко, Вікторія Вікторівна (2015) Психологічні та лінгвістичні аспекти художнього тексту як передумова навчання писемного мовлення (мовний вуз, початковий етап) Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 42-43 (1-2). с. 101-105. ISSN 1609-8595

Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Ідеї розвивального середовища для дітей дошкільного віку на шпальтах часопису «Вільна українська школа» (1917–1919) Молодий вчений (11). с. 357-361. ISSN 2313-2167

Машкіна, Ірина Вікторівна та Аралова, Наталия Игоревна та Машкин, Валерий Иосифович та Мастыкаш, Юрий Иванович (2015) Інформаційна підтримка оцінки надійності роботи оператора в умовах підвищеної ситуаційної напруги TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES, 5 (6(25)). с. 62-65. ISSN 2312-8372

Машовець, Марина Анатоліївна та Науменко, М.С. (2018) Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї Молодий вчений (8.1). с. 80-84. ISSN 2304-5809

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Софія Русова про організацію дошкільного виховання в сільській місцевості ScienceRise, 13 (8). с. 80-83. ISSN 2313-6286

Мельник, Ганна Мирославівна та Губицький, Любомир Володимирович (2016) Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (3). с. 115-134. ISSN 1727-9313

Мельник, Ганна Мирославівна та Губицький, Любомир Володимирович (2017) Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст.) Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (115). с. 14-18. ISSN 2076-1554

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Механізми адаптації національних стандартів професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи до Європейської кваліфікаційної рамки Zbiór raportów naukowych. „Pedagogika Projekty naukowe„. с. 73-79. ISSN 978-83-65207-01-2 (t.1)

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін., 34 (2). с. 155-164. ISSN 2413-2039 ISSN 2313-2094

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи Вісн. Глухівського нац. пед. ун-ту. ім. О. Довженка : зб. наук. праць. Вип. 32, 32 (32). с. 17-27.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи: стратегічний аспект Молодий вчений, 38 (11). с. 454-460. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору Наук. журн. «Молодий вчений», 42 (2). с. 510-514. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому вимірі Наук. журн. «Молодий вчений», 43.2 (3.2). с. 4-9.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Профілі професійної компетентності та професійної підготовки фахівців дошкільної освіти у Європейських країнах Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 36-41. ISSN 2410-4620

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Становлення системи дошкільної освіти у Франції Молодий вчений, 50.2 (10.2). с. 47-51. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2018) Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі Молодий вчений (8.1). с. 85-88. ISSN 2304-5809

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2018) Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі Молодий вчений (61). с. 50-54. ISSN 2304-5809

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна (2015) Формування інтересу у старшокласників на основі ознайомлення з вокальною спадщиною українських композиторів The advanced science journal, 3. с. 50-55. ISSN 2219-746X

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна (2018) Вокальний розвиток співаків-початківців у досуговій діяльності Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць (40). с. 178-187. ISSN 2225-7586

Мисак, Данило Петрович та Рибак, Олександр Владиславович та Рудик, Олександр Борисович (2016) Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014/2015 навчальному році Комп'ютер у школі та сім'ї (5-6). с. 37-39. ISSN 2307–9851

Мисак, Данило Петрович та Рудик, Олександр Борисович (2016) Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015/2016 навчальному році Комп'ютер у школі та сім'ї (2-3). с. 42-50. ISSN 2307–9851

Михалевич, Віктор Вадимович та Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі Гілея: науковий вісник. с. 119-120.

Морзе, Наталія Вікторівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу Інформаційні технології і засоби навчання (40). с. 92-106. ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 Образовательные технологии и общество: международный журнал / восточно-европейская подгруппа, Россия (17-1). с. 637-649. ISSN 1436-4522

Морзе, Наталія Вікторівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2016) Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання (52). с. 62-80. ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Воротникова, Ірина Павлівна (2016) Модель ІКТ компетентності вчителів Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (№10(6)). с. 4-9. ISSN 2313-6286, 2313-8416

Морзе, Наталія Вікторівна та Кочарян, Артур Борисович та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів Інформаційні технології і засоби навчання (42). с. 118-130. ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2011) Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи Інформаційні технології і засоби навчання (3). ISSN 2076-8184

Морозова, Галина Костянтинівна та Чеснокова, Ганна Вадимівна (2017) Паралелізм як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса Вісник Національного технічного універитету України "Київський політехнчний інституту" (10). с. 63-68. ISSN 2307-1591

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2017) Попит і пропозиція фахівців з вищою освітою на ринку праці в Європейському союзі Освітологія / українсько-польський щорічник (VI). с. 176-181. ISSN 2226-3012

Музика, Олена Оксентівна та Топольницька, Ольга Олегівна (2017) Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти Молодий вчений, 1 (41). с. 238-241. ISSN 2304-5809

Мікіна, Олена Геннадіївна (2016) Греко-латинські мовні контакти крізь призму семантичної еволюції Парадигма пізнання: гуманітарні питання (8 (19)). с. 72-89. ISSN 2312-4466

Мікіна, Олена Геннадіївна (2017) Про деякі шляхи формування значення ‘просити’ в латинській і романських мовах Журнал Науковий огляд (10(42)). с. 151-158. ISSN 2311-4509; 2311-4517

Н

Надтока, Геннадій Михайлович та Горпинченко, Інна Володимирівна (2016) Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку Українознавство (3(60)). с. 8-25. ISSN 2413-7065

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Формирование научных понятий у будущих специалистов Сборник статей научно-информационного центра «Знание» (уровень стандарта, академический уровень), 4. с. 6-72. ISSN 6827-0151

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху International Scientific and Practical Conference “World science”. Multidisciplinary scientific edition, Vol.3 (5(21)). с. 50-54. ISSN 2413-1032

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Буко, Анастасія Янівна (2017) Вплив анаболічних стероїдів на здоров’я спортсменів «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (18). с. 27-31. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Кадун, Карина Олегівна (2017) Наркоманія серед молоді та як її уникнути «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (19). с. 10-14. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Від якості навчальних завдань до якості освіти «Smart and Young», 1 (7). с. 48-54.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Від якості навчальних знань до якості освіти Smart and Young, 3 (4). с. 48-54. ISSN 1

Нечипоренко, Катерина Петрівна та Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Підготовка вчителя початкової школи до здійснення диференційованого підходу у роботі з ліворукими учнями Молодий вчений (10.2). с. 56-59. ISSN 2304-5809

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2013) Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів в початкових школах України АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (11(58)). с. 209-211. ISSN 2073-0071

Новик, Ірина Михайлівна (2013) Diagnosis of cognitive interests of pupils of 6-7 years as a component of professional training of the future teachers of primary schools Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология (3). с. 200-202.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів Молодий вчений (3). с. 405-408. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна та Онянова, Тетяна Валентинівна (2017) Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ Молодий вчений (6 (46)). с. 264-267. ISSN 2313-2167

Новик, Ірина Михайлівна та Сащук, Тетяна Володимирівна (2018) Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів Молодий вчений (3 (55)). с. 574-577. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна та Ткаченко, Катерина Олександрывна (2017) Педагогічне просвітництво батьків Молодий вчений (12(52)). с. 417-420. ISSN 2304-5809

О

Обушний, Сергій Миколайович та Мельник, Олександр Олександрович (2018) Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України Вчені записки Університету «КРОК» (4). с. 52-59. ISSN 2307-6968

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Освіта та конкурентоспроможність суспільства OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 5-13. ISSN 1609-8595

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) ВИКОРИСТАННЯ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ ТА JAVA-АПЛЕТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ З ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4). с. 158-165. ISSN 2076-8184

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Policy of sustainable development corporations in globalization Проблеми і перспективи економіки та управління. ISSN 2411-5215

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України Менеджер (4(77)). с. 30-37. ISSN 2308-104X

Ошуркевич, Наталія Олексіївна (2018) Сучасні педагогічні технології для формування природничо-екологічної компетентності дітей дошкільного віку Педагогічний процес: теорія і практика (1-2). с. 65-72. ISSN 2078-1687

Ошуркевич, Наталія Олексіївна (2018) Генеза та сутнісний зміст професійного самовизначення особистості Педагогічний процес: теорія і практика (4). с. 43-49. ISSN 2078-1687

Ошуркевич, Наталія Олексіївна та Потіха, Зінаїда Андріївна (2018) Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 121-126. ISSN 1609-8595

П

Павлюк, Роман Олександрович (2014) Генеза поняття "інформаційна компетентність" у конпексті неперевної педагогічної освіти Научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования», 1 (29). ISSN 2225-3157

Павлюк, Роман Олександрович (2015) Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю Молодий вчений, 8 (23). с. 131-134. ISSN 2304-5809

Павлюк, Роман Олександрович (2015) Сучасні підходи до іншомовної підготовки магістрів не філологічних спеціальностей International Scientific Journal (4). с. 27-30. ISSN 2410-9371

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (2(101)). с. 35-39. ISSN 1609-9672

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді Молодий вчений (11). с. 404-407. ISSN 2313-2167

Паламар, Світлана Павлівна (2018) Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка Молодий вчений (3 (55)). с. 582-585. ISSN 2313-2167

Паламар, Світлана Павлівна та Булана, Л.В. (2018) Формування моральних цінностей в молодших школярів Молодий вчений (9(61)). с. 419-422. ISSN 2304-5809

Паламарчук, Лариса Борисівна та Гаврилюк, Ольга Олександрівна (2015) Педагогічна майстерність майбутнього викладача ВНЗ Молодий вчений (8(23)). с. 113-115. ISSN 2304-5809

Панова, Ірина Юріївна (2018) Становлення правового регулювання місцевого самоврядування в незалежній Україні Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" Серія: Юридичні науки" (5(10)). с. 27-32. ISSN 2520-2308

Панова, Ірина Юріївна (2018) Теоретико-правовий аналіз територіальної громади як основи місцевого самоврядування в Україні Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" Серія: Юридичні науки" (6(11)). с. 43-50. ISSN 2520-2308

Панова, Ірина Юріївна (2018) Особливості співробітництва територіальних громад в Україні: загальний огляд та правовий аналіз Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" Серія: Юридичні науки" (7(12)). с. 42-48. ISSN 2520-2308

Панченко, Алла Гнатівна та Іваницька, Ольга (2015) Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 68-74. ISSN 2226-3012

Панченко, Алла Гнатівна та Редько, Сергій Іванович та Іваницька, Ольга (2016) Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1, 2). с. 90-95. ISSN 1609-8595

Петрик, Лада Вікторівна (2016) Медіапедагогіка як складова сучасної освіти Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив науки». с. 80-85.

Петрик, Лада Вікторівна (2017) Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). с. 84-90. ISSN 2078-1687

Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих навчальних закладах Чехії та Польщі Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). с. 141-145. ISSN 2078-1687

Побірченко, Неоніла Антонівна (2014) Консультативні моделі спілкування в освітологічному просторі Педагогічний процес: теорія і практика (2). с. 104-107. ISSN 2078-1687

Побірченко, Неоніла Антонівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2014) Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 118-123. ISSN 1609-8595

Погребняк, Інга Василівна (2017) Європеїзм епістолярію знакових постатей кінця XIX – початку XX століть Науковий огляд (5(37)). ISSN 2311-4509

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (7). с. 106-111. ISSN 1815-9044

Полковенко, Ольга Володимирівна та Кобеньок, Георгій Васильович та Полковенко, Тарас Вікторович (2015) Домашнє насильство: причини, ознаки, методи попередження Scientific Journal «ScienceRise», 10 (5/1). с. 71-74. ISSN 2313-6286

Полковенко, Ольга Володимирівна та Тимчик, Олеся Володимирівна та Мойсак, Олександр Данилович (2017) Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків Scientific Journal «ScienceRise», 6 (9). с. 27-30. ISSN 2313-6286

Половіна, Олена Анатоліївна та Гаращенко, Лариса Василівна (2018) Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід Молодий вчений (8.1). с. 47-52. ISSN 2304-5809

Половіна, Олена Анатоліївна та Ліпчевська, І.Л. (2018) Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти Молодий вчений (8.1). с. 89-93. ISSN 2304-5809

Поляничко, Олена Миколаївна (2016) Об'єктивна реальність психічного відображення в ракурсі психодинамічної теорії Первый независимый научный вестник (9-10). с. 51-52.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2015) Наступність у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку опису Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология (48(4)). с. 165-171. ISSN 2311-1305

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Молодий вчений (10.2). с. 89-93. ISSN 2304-5809

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2015) Методологічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства Освітологія / українсько-польський щорічник (IV). с. 21-26. ISSN 2226-3012

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2011) Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни «Рисунок» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 201-203.

Процька, Світлана Миколаївна (2015) Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології Педагогічний процес: теорія та практика. (5-6). с. 88-92. ISSN 2078-1687

Прошкін, Володимир Вадимович (2015) Modern tendencies of training masters of pedagogical education Известия Саратовского университета (3). с. 116-120. ISSN 1814-733X

Прошкін, Володимир Вадимович (2015) Педагогічна система як предмет наукового дослідження Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4(45)). с. 7-12.

Прошкін, Володимир Вадимович (2016) Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології (9). с. 399-408. ISSN 2312-5993

Р

Радченко, Сергій Петрович та Бодненко, Дмитро Миколайович та Юртин, Іван Іванович (2015) Особливості використання символіки при навчанні дисциплін у природничих спеціальностей Проблемы современного педагогического образования Серия: Педагогика и психология, 3 (48). с. 175-184. ISSN 2311-1305

Рамський, Андрій Юрійович (2014) Модель прямого інвестування домогосподарств, що здійснюється через інструмент програм пенсійного забезпечення Економіка Фінанси Право (8/1). с. 75-80.

Рамський, Андрій Юрійович (2014) Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні Інноваційна економіка (5). с. 21-25. ISSN 2309-1533

Рамський, Андрій Юрійович та Підгорна, Тетяна Володимирівна та Рамський, Юрій Савіянович (2018) Studying pedagogical informatics in the process of preparing future teachers Modern Science / Moderní věda (7). с. 22-30. ISSN 2336-498X

Рафіков, Олександр Римович (2015) Cоціальний оптимізм у дослідженнях соціологів та соціальних психологів Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (3-4). с. 78-82. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2015) До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 142-147. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2017) Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект Педагогічний процес: теорія і практика. с. 22-27. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2017) Kомунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу Педагогічний процес: теорія та практика. с. 21-24. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович та Панченко, Алла Гнатівна (2015) Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект Педагогічний процес: теорія і практика (5-6). с. 52-58. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович та Панченко, Алла Гнатівна (2015) Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу Педагогічний процес: теорія та практика (3-4). с. 29-34. ISSN 2078-1687

Рижковський, Володимир Олегович (2015) До питання застосування фізичної реабілітації з приводу хірургічного лікування хворих на жовчнокам'яну хворобу Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 22-24 грудня 2015 року. с. 47-54.

Романенко, Катерина Анатоліївна та Кудикіна, Надія Василівна (2016) Моделювання процесу формування професійної компетентності у майбутніх учителів початкової школи Науковий вісник Мукачівського державного університету (2(4)). с. 63-66. ISSN 2413-3329

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Теоретические штудии арт-личности: цель, средство, результат Материалы всероссийской научно-практической конференции [Художественное образование: история и современность].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Графика Геннадия и Аркадия Пугачевских в современном художественном поле Сборник материалов II Международной научно-практической конференции [Проблемы и перспективы современной науки]-(Ставрополь, 2014 г.).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Семантика мотива триумфа в искусстве Антуана Карона Zbior raportow naukowych. Na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka,.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) Амплуа женщины в искусстве: Создатель, муза, злой гений Научный альманах. ISSN ISSN 2411-7609

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) История ювелирного искусства как одна из лакун украинского искусствознания Молодий вчений (1(28)). с. 74-78. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) XVI століття як «батьківщина» автопортрету: передумови виникнення, світогдядні засади Молодий вчений. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) Европейская география полифуркации маньеризма Молодий вчений. с. 140-144. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Основные факторы формирования феномена ювелирного искусства Передней Азии Молодий вчений (9(36)). с. 145-152. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2008) Амбруаз Дюбуа як один з фундаторів стилю Другої школи Фонтенбло (на матеріалі французького періоду творчості майстра) Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. (13). с. 142-148. ISSN 2226-2180

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) Европейская география полифуркации маньеризма Молодий вчений. с. 140-144. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2000) Проблема французького варіанту маньєризму та роль школи Фонтенбло в художній культурі Франції 16 сторіччя Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (1).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) Украинская экслибристика на международной арене современной графики Мистецтвознавство України (15). с. 5-12. ISSN 2309-8155

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Место ювелирного искусства в культуре Древнего Египта Современные тенденции в науке и образовании. с. 7-12.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Типология арт-пространства: консистенция, методы защиты от форматирования Молодий вчений (4). с. 670-674. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Эксперимент как стержень творческой манеры киевского живописца Василия Жирова Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць. (29). с. 185-192. ISSN 2226-2180

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) "Сила бамбука" и "гибкость плюща": поликомпонентность творческой манеры Ольги Карпенко Молодий вчений (7(34)). с. 303-308. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Основні тенденції графіки школи Фонтенбло Молодий вчений (10). с. 149-153. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Импариант живописи Василия Кроткова Молодий вчений (1(41)). с. 147-153. ISSN 2304-5809

Рябенко, Валерій Олександрович (2015) Роль категорії «духовне виробництво» у вивченні та розвитку виробництва людини Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 43-47. ISSN 1609-8595

Рябенко, Валерій Олександрович (2015) Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 106-111. ISSN 2226-3012

Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Пленер як складова у формуванні художньо-стильових уявлень майбутніх викладачів образотворчого мистецтва Rriorytetowe obszary badawsze: od teorii do praktyki. с. 29-30.

С

Сабол, Діана Михайлівна (2017) Специфіка змісту професійної компоненти у вербалізованій картині майбутнього вишивальниць Scientific Journal «ScienceRise» (12). с. 21-25. ISSN 2313-6286

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна та Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів Неперервна професійна освіта:теорія і практика (4(45)). с. 29-33. ISSN 1609-8595

Савченко, Світлана Володимирівна (2015) Олена Апанович у збереженні пам’яток Хортиці у 60-і – на початку 70-х років ХХ ст. Гілея: науковий вісник (95). с. 94-100. ISSN 2076-1554

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Діяльність Міністерства народної освіти і пропаганди Німеччини в системі нацистської ідеології в 1933–1941 рр. Гілея: науковий вісник. с. 101-106. ISSN 2076-1554

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Творчість української інтелігенції на сторінках окупованої періодики 1941-1942 років Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. ISSN 2076-8982

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 87-92. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Компаративістика у сфері освіти:навчальний курс для магістрів Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 23-26. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 55-59. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Освітні реформи: освітологічний контекст Освітологія / українсько-польський щорічник (2). с. 36-45. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту» Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 7-14. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології The advanced science journal (4). с. 82-88.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2016) Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 81-87. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2016) Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 44-51. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2016) Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. в галузі освіти у США: вимоги, структура й зміст Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 85-89. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Галицька, Майя Михайлівна (2015) Культурологічний підхід в організації освітнього процесу Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 18-22. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Козак, Людмила Василівна (2016) Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 39-45. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2015) Професійна підготовка експертів у галузі освіти в Україні: експериментальна міждисциплінарна програма The advanced science journal (6). с. 98-103. ISSN 2219-746X

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 56-65. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Регейло, Ірина (2016) Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США Педагогічний процес: теорія та практика, 53 (2). ISSN 2078-1687

Ситник, Ольга Іванівна (2017) Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії Молодий вчений, 50.2 (10.2). с. 98-101. ISSN 2304-5809

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 70-75. ISSN 2410-4620

Слюсаревський, Назар Миколайович (2015) Ефективність джерел інформування про принципи корпоративної культури серед викладачів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка Молодий вчений (2). с. 470-473. ISSN 2304-5809

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2017) Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ Гілея: науковий вісник, 126 (11). с. 504-508.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 96-100. ISSN 1609-8595

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Дослідження рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики Молодий вчений. с. 370-376. ISSN 2304-5809

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) (46-47). с. 60-65. ISSN 1609-8595 (Print)

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Жарнікова, Валерія Владиславівна (2016) Управління відносинами з покупцями через впровадження LOYALTY-систем як одна із складових ефективного ведення бізнесу Молодий вчений (8). с. 35-38. ISSN 2304-5809

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальній та інформальній освіті Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (6(14)). с. 23-29. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2016) Іншомовна культурна грамотність майбутнього вчителя початковї школи Інновації та традиції в сучасні науковій думці. // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 16-18 серпня 2016. с. 81-93.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2015) Кольорова концептуалізація світу як засіб розвитку соціокультурної компетенції молодших школярів (на матеріалі німецької мови) Питання сучасної науки і освіти: зб. наукових праць. // Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет-конференції 14-16 липня 2015. с. 94-101.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини Сучасна наука ХХІ століття // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції: Збірник наукових праць, 2017, РІНЦ. с. 67-75.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю «методика раннього навчання дітей іноземній мові»: досвід Німеччини Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). с. 136-140. ISSN 2078-1687

Сопова, Дана Олегівна (2017) Поняття академічної чесності: науковий дискурс Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017 (3-4). с. 26-31. ISSN 1609-8595

Сопова, Дана Олегівна (2018) Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) 2018, 56-57 (3-4). с. 52-56. ISSN 1609-8595

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності Педагогічний процес: теорія та практика (3(54)). с. 62-65. ISSN 2078-1687

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки Материали ХІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції "Сучасність. Наука. Час.Взаємодія і взаємовпли" 12-16 листопада 2016 р.. с. 86-92.

Сосновська, Ольга Олександрівна (2015) Економіко-правові засади оцінки ефектівності дивідендної політіки підприємства Економічний простір (94). ISSN 2224-6282

Сосновська, Ольга Олександрівна (2018) Поняття економічної безпеки підприємства в контексті різних методологічних підходів Бізнес інформ (3). с. 443-448. ISSN 2222-4459 (Print), 2311-116X (Online)

Сосновська, Ольга Олександрівна та Житар, Максим Олегович (2018) Економічна безпека підприємства: сутність та ознаки забезпечення Облік і фінанси (3(81)). с. 124-132. ISSN 2307-9878

Сосновська, Ольга Олександрівна та Казак, Оксана Олексіївна (2018) Актуальні загрози кадровій безпеці сучасний підприємств Проблеми економіки (3(37)). с. 144-150. ISSN 2311-1186

Сосновська, Ольга Олександрівна та Кузбіт, Євгенія Богданівна (2018) Теоретичні аспекти управління ризиками підприємства Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" (11(19)). с. 26-32. ISSN 2520-2057; 2065

Спесивих, Олена Олександрівна та Карапіщенко, Катерина Олександрівна (2017) Визначення мотивації учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою Молодий вчений, 43.1 (3.1). с. 269-271. ISSN 2304-5809

Спіріна, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців - соціальних педагогів Модель развития современной науки: материалы X (L) Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. с. 37-42. ISSN 978-966-2788-43-3

Спіріна, Тетяна Петрівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2014) Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців соціальних педагогів с. 37-42.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Полонені офіцери-українці царської армії в таборі Раштат (Німеччина) у 1916 р.: громадський та особистісний вимір таборового повсякдення Емінак, - (4(20)). с. 35-40. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Санітарно-епідеміологічний стан табору інтернованих вояків-українців Александрів (Польща), грудень 1920 – липень 1921 рр ScienceRise: Scientific Journal, 7 (48). с. 15-18. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Генеральний штаб армії УНР (специфіка діяльності в умовах інтернування у таборах Польщі, 1921-1924 рр.) ScienceRise: Scientific Journal (8(49)). с. 10-13. ISSN 2313-8416 (Online) 2313-6286 (Print)

Срібняк, Ігор Володимирович (2018) Особливості соціалізації вояків-українців армії УНР після їх переходу на цивільний стан (середина 1920-х рр.) ScienceRise: Scientific Journal, 10 (51). с. 10-13. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Срібняк, Ігор Володимирович та Кротофіл, Мачей (2018) Діяльність шкіл та освітніх курсів для інтернованих вояків Української Галицької Армії в Чехсловаччині як одна з форм їх соціалізації (1919-1920 рр.) Схід (6(158)). с. 58-62. ISSN 1728-9343 (Print); 2411-3093 (Online)

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (3-4). с. 20-25. ISSN 2078-1687

Степура, Іван Сергійович (2013) Досвід використання платформи open journal systems як засобу ознайомлення студентів магістратури з принципами роботи з електронними науковими виданнями Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 105-109. ISSN 2076-8184

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Родинні настанови студентської молоді International scientific professional periodical journal "The unity of science" (V. 2). с. 106-109. ISSN 9091-175x

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Феномен автентичності особистості викладача психології Матеріали ІV Міжнародної наукової конференеції "Інновації та традиції в сучасній науковій думці" (Київ, 17-19 серпня 2015 р.). с. 120-125.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Динаміка життєвих пріоритетів студентської молоді Науковий огляд (7 (17)). с. 213-221. ISSN 2311-4509

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Суб'єктність особистості студента як умова формування його професійного універсуму In: Значимість психології в сучасному суспільстві, 9-10 жовтня 2015 року, Одеса.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця Молодий вчений (11). с. 125-128. ISSN 2304-5809

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця Innovative Solutions in Modern Science: scientific journal (4 (13)). с. 129-139. ISSN 2414-634X

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми Молодий вчений (6 (46)). с. 335-338. ISSN 2304-5809

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Lecturers’ and students’ reflection of psychological characteristics of future specialist’ professional becoming Вести БГПУ. Серия 1. Педагогика. Психология. Филология (3). с. 74-78. ISSN 1818-8559

Сторожик, Анна Іванівна та Туманова, Валентина Миколаївна та Гулігас, Алла Геннадіївна (2015) Dynamics of indexes of vertical stability of junior schoolboys with mionectic ear under influence of facilities of physical education Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №06/2015 (6). ISSN 1818-9172

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2016) Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування: серія "Філологічні науки" (239). с. 248-255. ISSN 2413-5321

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Формування педагогічної культури майбутніх вчителів початкової школи European Science Review. Scientific journal. (1). с. 98-103. ISSN 2310-5577

Сінченко, Олексій Дмитрович (2012) Соціалістичний реалізм: досвід літературознавчої адаптації Труды "Русской антропологической школы" (11). с. 226-233. ISSN 2223-9340

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти Молодий вчений (11). с. 422-425. ISSN 2313-2167

Січкар, Алла Дмитрівна та Потапенко, Єлизавета Петрівна (2018) Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття) Молодий вчений (2(54)). с. 291-295. ISSN 2304-5809

Т

Таран, Оксана Петрівна (2015) Диагностическая модель игровой деятельности аутичного ребенка Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогиеп и психология, 5 (47). с. 275-281. ISSN 2311-1305

Таран, Оксана Петрівна (2018) Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми Педагогічний процес: теорія та практика (3(62)). с. 78-83. ISSN 2078-1687

Таран, Оксана Петрівна та Мішина, Юлія Сергіївна (2015) Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць, 3 (4). с. 16-19. ISSN 2078-1687

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського Науковий журнал «ScienceRise», 12 (7(1)). с. 37-41. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: Платон Васильович Павлов Науковий журнал парадигма пізнання: гуманітарні питання (7(10)). с. 4-30. ISSN 2312-4466 (Print) 2409-4463 (Online)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016) Віталій Шульгін за спогадами Василя Авсєєнка (школа істориків Університету Св. Володимира) "Науковий потенціал 2016" Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет конференції (16-18.03.16), Історія. Збірник наукових праць. Київ. с. 44-56.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016) Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університет (45). с. 80-85. ISSN 2076-8982

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016) Штрихи до соціокультурного портрету істориків Університету Св. Володимира В. Ф. Домбровського, М. І. Костомарова, П. В. Павлова Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: ІСТОРІЯ, 2 (1). с. 100-112. ISSN 2307–7778

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) Викладачі школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х - початк 60-х років ХІХ ст.) Емінак: науковий щоквартальник., 4(20) (Т.1). с. 10-27. ISSN 1998-4634

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) Школа істориків Університету Св. Володимира у середині 30-х - кінці 40-х років ХІХ ст. (до історіографії питання) Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд" (10(42)). с. 84-103. ISSN 2311-4509; 2311-4517

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) Штрихи до соціокультурного портрету істориків Унверситету Св. Володимира В.Ф. Циха, О.І. Ставровського, В.Я. Шульгіна Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: Історія, 2 (2). с. 3-22. ISSN 2307–7778

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) До становлення Школи істориків Університету Св. Володимира: В.Ф. Цих та О.І. Ставровський Грані. Науково-теоретичний альманах., 20 (7(147)). с. 15-31. ISSN 2077-1800, 2413-8738

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) Школа істориків Університету Св. Володимира у кінці 40-х - середині 60-х років ХІХ ст. (до історіографії питання) Міжнародний науковий журнал "PARADIGM OF KNOWLEDGE", 6 (26). с. 5-33. ISSN 2520-7474, 2409-4463

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2016) Поетика дому в садибному тексті Е. Бронте (на матеріалі роману "Буреверхи) Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (1(11)). с. 167-171. ISSN 2222-551Х

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця" Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (1(13)). с. 155-161. ISSN 2222-551Х

Тернопільська, Валентина Іванівна (2016) Теоретичні аспекти феномену "Естетичні почуття" Perspective directions of scientific researhes. ISSN 978-617-7214-40-2

Тернопільська, Валентина Іванівна (2016) Огляд мультикультурної освіти в Україні: державний підхід Science and practice: collection of scientific papers. с. 256-259. ISSN 978-0-9942661-3-2

Тернопільська, Валентина Іванівна (2016) Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти Topical issues of contemporary science. Collection of scientific articles. с. 176-178.

Тернопільська, Валентина Іванівна та Бровко, Катерина Андріївна (2017) Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти Topical issues of contemporary science. с. 176-178. ISSN 978-0-9942661-1-8

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (16). с. 421-427. ISSN 2308-4855

Тимчик, Олеся Володимирівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність "ScienceRise" Scientific Journal «ScienceRise», 8 (3/1). с. 11-15. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Тимчик, Олеся Володимирівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2016) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей Scientific Journal «ScienceRise», 22 (5/1). с. 25-31. ISSN 2313-6286

Тимчик, Олеся Володимирівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2016) Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей Scientific Journal «ScienceRise», 5(1) (22). с. 25-31.

Титаренко, Інна Олегівна та Батечко, Ніна Григорівна (2016) Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 17-22. ISSN 1609-8595

Товкач, Ірина Євгеніївна (2018) Психологічний портрет студента-першокурсника Молодий вчений (8.1). с. 94-98. ISSN 2304-5809

Тохтамиш, Олександр Михайлович та Головко, Д.М. (2016) Порівняльний аналіз характеристик творчого мислення військових та цивільних програмістів Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 41-46. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Сутність та функції соціології освіти Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 176-183. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Становлення соціології освіти як галузі наукового пізнання Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 166-174. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Вимоги до провідних консультантів з питань розвитку системи освіти у Російській Федерації Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 46-51. ISSN 1609-8595

Тригуб, Ілона Іванівна (2014) Освіта як об’єкт експертизи Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 12-16. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2015) Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 132-137. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2016) Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 66-70. ISSN 1609-8595

Тригуб, Ілона Іванівна (2016) Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов’янських східно-європейських країнах Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 72-78. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2016) Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 104-109. ISSN 1609-8595

Тур, Микола Григорович (2015) Трансформація зв'язку філософії з освітою Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3 (44)). с. 9-14. ISSN 1609-8595

Тур, Микола Григорович (2015) Дикурс парадигмальності філософсько-історичного знання: спроба метааналізу Гілея: науковий вісник (96). с. 205-211. ISSN 2076-1554

Тютюнник, Анастасія Володимирівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2013) Основні критерії і показники вебометричного рейтингу університетів світу Інформаційні технології і засоби навчання, 38 (6). с. 234-244. ISSN 2076-8184

Тягло, Катерина Олександівна (2015) Образ та статус новітньої української літератури: сприйняття молодих читачів Młodzież w Europie Środkowej i Wschodniej. Studia Socjologiczne (1(3)). с. 113-125. ISSN 2409-952X

У

Удовенко, Ельвіра Олександрівна (2018) Філософсько-психологічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку Молодий вчений (8.1). с. 99-104. ISSN 2304-5809

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2017) Особливості методичної роботи з підручником із зарубіжної літератури в старшій школі Проблеми сучасного підручника (19). с. 362-371. ISSN 2411-1309/978-966-544-404-5

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2018) Проблема вивчення образів-персонажів у підручниках із зарубіжної літератури для старшої школи Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць (20). с. 504-514. ISSN 2411-1309

Ф

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) Fundamentality of curriculums content in the professional training journalists while obtaining the “Bachelor’s” degree on the basis of competence approach Austrian Journal of Humanities and Social Sciences (1-2). с. 55-59. ISSN 2310-5593

Фруктова, Яна Станіславівна (2016) The psychological component of the professional training of journalists: theoretical and practical aspects European Applied Sciences (2). с. 32-34. ISSN 2195-2183

Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Крос-культурна компетентність журналістів як загально-професійна: теоретичний аспект проблеми Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools (6(12)). с. 133-144. ISSN 2313-7525

Фурман, Вікторія Вікторівна (2016) Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру Педагогічний процес: теорія і практика (1 (52)). с. 12-16. ISSN 2078-1687

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності: навчально-методичний аспект Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. с. 115-121. ISSN 2311-6382

Х

Харченко, Олена Іванівна (2014) Концерти духовної музики в Києві на рубежі століть (1900-1917 р.) та їх виконавці Наука. Образование. Личность : материалы ІІ Международной научно-практической конференции. с. 10-12. ISSN 978-5-905519-08-6

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Семінари аналізу практик у професійній підготовці вчителів у країнах Західної Європи Польсько-український щорічник Oświatologia/Освітологія (6). с. 169-175. ISSN 2412-124X, 2226-3012

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Technological model of training future teachers for forming the scientific picture of the world of primary pupils АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (12(59)). с. 300-305. ISSN 2073-0071

Хоружа, Людмила Леонідівна (2016) У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз Неперервна професійна освіта:теорія і практика (3-4). с. 7-11. ISSN 1609-8595

Ц

Цапро, Галина Юріївна та Якуба, Валентина Володимирівна (2015) Фільми у навчанні комунікативної компетенції Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2 (42-43). с. 64-67. ISSN 1609-8595

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2018) Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту Педагогічний процес: теорія і практика (серія: психологія) (3). с. 63-67. ISSN 2412-0154; 2078-1687

Циганчук, Тетяна Володимирівна та Дацюк, Наталія Олексіївна (2015) Особливості уявлення про сім’ю в ментальності українців Педагогічний процес: теорія і практика, 3-4. с. 82-86. ISSN 2078-1687

Ч

Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Від цілісності освіти до її якості Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 26-32. ISSN 2226-3012

Чернуха, Надія Миколаївна та Козир, Маргарита Валентинівна (2014) Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 50-54. ISSN 2078-1687

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2014) Особливості змісту організації навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 48-51. ISSN 2078-1687

Черпак, Юрій Васильович (2015) Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст. ScienceRise (8(13)). с. 75-79. ISSN 2313-6286

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2014) Поэтический текст в современном лингвообразовании: Facebook, YouTube или книга? Профессиональное лингвообразование: материалы восьмой международной научно-практической конференции. с. 462-467. ISSN 978-5-00036-072-9

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2016) Эмпирические исследования в современном лингвообразовании: эксперимент в языкознании Профессиональное лингвообразование: материалы десятой международной научно-практической конференции. с. 111-115. ISSN 978-5-00036-149-8

Чеснокова, Ганна Вадимівна та Румбешт, Ганна Юріївна (2015) Реакція читача на поетичний текст в оригіналі та перекладі: методологічне підґрунтя Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (32). с. 108-121. ISSN 2413-3094

Ш

Шариков, Денис Игоревич (2014) Мистецтвознавчі дисципліни у науково-дослідному процесі в Україні Науковий огляд (6(7)). с. 175-182. ISSN 2311-4517

Шариков, Денис Игоревич (2014) Балет Джона Кранка «Євгений Онегін» в неокласичному балеті Западної Європи Науковий огляд (1). с. 169-173. ISSN 2311-4509

Швець, Сергій Володимирович та Бірючинська, Світлана Віталіївна та Омельченко, Тетяна Григорівна (2018) Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). с. 97-101. ISSN 2304-5809

Шевцова, Олена Михайлівна (2015) Психологічна характеристика рівнів розвитку професійної я-концепції фахівця Materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress of Teachers and Psychologists «The generation of scientific ideas», the 17-18th of February, 2015, (Vol.2). с. 197-202. ISSN 978-7-637903-24-9

Шейко, Віталій Ілліч (2014) Набута короткозорість слабкого ступеню та системний імунітет Вісник проблем біології та медицини, 1(113) (4). с. 224-227. ISSN 2077-4214

Шепетяк, Олег Михайлович (2015) The role of theoretical thoughts in scientific discovery სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика), 34 (2). с. 24-35. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2014) Schools and direction of modern religious thought in germen-languages' lands სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (4(32)). с. 5-20. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Юдаїзм: історія і сучасність Гілея: науковий вісник (108(5)). с. 201-204. ISSN 2076-1554

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon Власть и Общество (История, Теория, Практика) (2(38)). с. 126-134. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Development of the Confucian religious-philosophical Doctrin as the Fundament of World Outlook in the Far East სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (3 (47)). с. 79-91. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) A philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (84). с. 119-128. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика) (2(38)). с. 126-134. ISSN 1512-374X

Шепетяк, Олег Михайлович (2016) Юдаїзм: історія та сучасність Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (108(5)). с. 201-204. ISSN 2076–1554

Шиян, Віктор Олександрович (2015) Нові стандарти у підготовці фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю в контексті болонського процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 78-82. ISSN 1609-8595

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2016) Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми Молодий вчений (5(32)). с. 401-405. ISSN 2304-5809

Шопіна, Марина Олександрівна (2015) Психологічні особливості діагностики творчого потенціалу молодших школярів у системі навчальної діяльності Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции, 31 июля 2015 года, г. Чебоксары (2). с. 63-65. ISSN 2412-0529

Шопіна, Марина Олександрівна (2016) Компетентнісний підхід до проблеми анкетування вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти Перспективные направления развития современной науки, 2 (9-10). с. 57-61. ISSN 2543-2670

Шопіна, Марина Олександрівна (2016) Психологічні особливості навчання вчителів різних спеціальностей роботі з обдарованими учнями Интерактивплюс, 3 (8). с. 216-218. ISSN 2412-0537

Шопіна, Марина Олександрівна (2016) Психологічні механізми формування у дітей і молоді життєвої компетентності Интерактивплюс, 2 (7). с. 279-281. ISSN 2411-8117

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 2. с. 112-117. ISSN 5836 - 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина «Весняні наукові читання», м. Київ, 2. с. 82-85. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 41-44. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Літні наукові читання», 3. с. 89-99. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Інновації в сучасній науці», 2. с. 65-72. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ, 2. с. 74-79. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Розвиток науки у вік інформаційних технологій», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 65-69. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Розвиток творчого потенціалу учнів першого класу Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VI міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 67-73. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Розвиток творчого потенціалу підлітків та учнів старшого шкільного віку засобами технік арт-терапії Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІI міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука в епоху дисбалансів», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 30 листопада 2017, 2. с. 55-59. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Розвиток життєвої компетентності педагогічних працівників на курсах підвищення педагогічної кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Актуальні проблеми розвитку світової науки», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 38-41. ISSN 5836 – 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Вивчення запитів вчителів початкових класів з метою покращення якості курсів підвищення кваліфікації у 2018-2019 навчальному році Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Інноваційні підходи і сучасна наука», м. Київ, 3. с. 67-70. ISSN 5836 – 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2018) Вивчення потреб Вихователів ДНЗ у необхідності здобутку нових знань з питань розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції 1 частина: «Весняні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 1. с. 104-107. ISSN 5836 – 4978

Шпак, Віктор Іванович (2018) Рецензія Шпака В.на книгу «Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування і ворожнечі)» Український історичний журнал, 3 (540). с. 204-206. ISSN 0130-5247

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2015) Вплив демократизації на деривативні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови «The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics». Proceedings of the Conference (February 10, 2015).. с. 29-34. ISSN 978-3-903063-06-8

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2015) Парадигма структурно-семантичних полів концепту «DEMOCRATIZATION» в сучасній англійській мові Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». с. 291-293.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Кинематографический приём саспенса в эссеистике Юрия Андруховича Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (3). с. 85-87. ISSN 2073-0071

Щ

Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2016) Зміст компетентнісної освіти педагогічних працівників у вимірі сьогодення Науковий вісник Національного унверситету біоресурсів і природокористування України: серія "Педагогіка, психологія, філософія" (253). с. 344-353. ISSN 2413-5321

Цей список був створений у Thu Mar 21 21:23:18 2019 EET.