Елементи, в яких рік: 2012

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: D | K | L | M | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Кількість елементів: 1025.

D

Dan’ko, V.A. та Indutny , I.Z. та Myn’ko, V.I. та Shepeliavyi, P.E. та Lykanyuk, M.V. та Lytvyn, O.S. (2012) Інтерференційна фотолітографія з використанням ефекту фототравлення в халькогенідних плівках Journal of Non-Oxide Glasses, 3 (2). с. 13-18. ISSN 2605-6874

K

Karachevtsev, V.A. та Glamazda, A.Yu. та Zarudnev, E.S. та Karachevtsev, M.V. та Leontiev, V.S. та Linnik, A.S. та Lytvyn, O.S. та Plokhotnichenko, A.M. та Stepanian, S.G. (2012) Iммобiлiзацiя глюкозооксидази на сiтку одностiнних вуглецевих нанотрубок Ukrainian Journal of Physics , 57 (7). с. 700-709. ISSN 2071-0194

Krotova, T (2012) Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII ст.: етап зародження нових форм класичного костюма Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка: серія мистецтвознавство (1). с. 160-165.

Krotova, T (2012) Вплив руху емансипації на образ "нової жінки" другої половини XIX ст. "rational dress" Міжнародний словянський університет. Серія "Мистецтвознавство". с. 7-17. ISSN 1562-9961

Krotova, T (2012) Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII ст. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (9). с. 29-34. ISSN 1993-6400 (print); 1993-6419 (online)

L

Lytvyn, P.M. та Lytvyn, O.S. та Dyachyns’ka, O.M. та Grytsenko, K.P. та Schrader, S. та Prokopenko, I.V. (2012) Механічна скануюча зондова нанолітографія: моделювання і застосування Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 15 (4). с. 321-327. ISSN 1560-8034

M

Merkulova, Svitlana Ivanivna (2012) Інновації в управлінні педагогічною орієнтацією старшокласників Навчання і вихованняобдарованої дитини: теорія і практика. Збірник наукових праць., 7. с. 273-284.

S

Shtepliuk, I. та Lashkarev, G. та Khomyak, V. та Lytvyn, O.S. та Marianchuk, P. та Timofeeva, I. та Evtushenko, A. та Lazorenko, V. (2012) Особливостi впливу умов вирощування на структурнi i оптичнi властивостi плiвок Zn0.9Cd0.1O Ukrainian Journal of Physics, 57 (6). с. 653-660. ISSN 2071-0194

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Медитативна лірика Б.Грінченка в контексті європейської поезії Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки (26). 41 -45.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Робітнича тематика у творчості Бориса Грінченка Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 306-311.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Спеціальна й інклюзивна школи та право дитини на проживання в сім'ї Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць (21). с. 81-85.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища інклюзивної школи Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць , 9 (11). с. 66-75.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Білінгвістичне навчання як ресурс формування культурної самобутності глухих дітей Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, XVII (2). с. 282-290.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку як умова реалізації їх права на освіту Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, XVIII. с. 130-138.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я: педагогічний аспект Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, XXI (2). с. 98-105.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Мистецтво як засіб реалізації права на всебічний розвиток та участь у культурному житті дітей з особливими освітніми потребами Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал, 7 (25). с. 225-232.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Ідеї лікувальної педагогіки в контексті забезпечення права дітей з особливостями психофізичного розвитку на охорону здоров’я Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, III. с. 78-87.

Єременко, Олена Володимирівна (2012) Синкретичність індивідуально-стильової реалізації жіночого наративу в альманасі «Перший вінок» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія, 66 (1021). с. 359-364. ISSN 2227-1864

Єретик, Анатолій Анатолійович та Попов, Ігор Віталійович та Корж, Євген Миколайович (2012) Розвиток силових якостей «сумісним» методом Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 307-311.

Єретик, Анатолій Анатолійович та Попов, Ігор Віталійович та Корнійко, Уляна Володимирівна (2012) Розвиток силових якостей "сумісним" методом Фізична культура і здоров'я людини: історія сьогодення, майбутнє. с. 308-310.

Єфремова, Марина Дмитрівна та Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Відтворення стилістики роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» в українських перекладах: історичні та крос-культурні аспекти Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство (8). с. 135-147.

І

Іваниш, О. Б. (2012) Індивідуально-диференційований підхід до формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики в процесі занять з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 598-603.

Іванько, Валентина Володимирівна та Данило, Любов Ігорівна та Портна, Ірина Леонідівна (2012) Адаптивная физическая культура в ВНЗ Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 312-315.

Іванько, Валентина Володимирівна та Портна, Ірина Леонідівна (2012) Фізичне виховання студентів із надлишковою вагою Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. с. 93-95.

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Підвищення кваліфікації вчителів сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (27).

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Соціально-педагогічні виклики другої половини ХХ століття до підготовки педагогів для роботи в сільській школі Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6).

Іванюк, Ганна Іванівна та Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)).

А

Авєльцева, Т.П. та Бойчук, Н.І. та Грінчук, Н.М. та Гулевська-Черниш, А.В. та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Калініна, А.В. та Лях, Тетяна Леонідівна та Молочний, В.В. та Москвіна, Н.О. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Терницька, С.В. та Шелмакова, А.М. та Цюман, Тетяна Петрівна та Вайнола, Ренате Хейкієвна (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми [Навчально-методичні матеріали]

Акіліна, Олена Володимирівна та Ільїч, Людмила Миколаївна (2012) Економіка праці та соціально-трудові відносини Алерта, Київ. ISBN 978-617-566-093-5

Александрова, Валентина Федорівна (2012) Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя російської мови In: Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя російської мови, 2012 рік, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Александрова, Олена Станіславівна (2012) Цінності середнього класу і сучасна концепція освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 9-14.

Александрова, Олена Станіславівна (2012) Ахілесова п'ята середнього класу суспільства перехідного періоду Учебные записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского.

Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Епізод з історії українського просвітництва: дослідження Борисом Грінченком сприйняття творів світової літератури в українському перекладі народною аудиторією Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 346-352.

Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 78-84.

Андрусенко, І.В. та Бондарчук, Галина Павлівна (2012) Підручник з природознавства як засіб формування природознавчої компетентності учнів початкових класів Проблеми сучасного підручника (12). с. 280-285.

Антипін, Євген Борисович (2012) Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (6).

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Особливості становлення американської теорії читацького відгуку Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (10). с. 5-9. ISSN 2078-2128

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте: сборник научных трудов.. с. 4-15. ISSN УДК 82.091 ВВК 83.3(3) С23

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект Colloqia Litteraria Sedlcensia STUDIA MINORA. – Tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej «Literatura w Literaturoznawczym Kontinuum» (17-19 października 2012 r., Czerniowce). с. 93. ISSN 2081-3546

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 245-254.

Астаф'єва, Марія Миколаївна та Воронич, Ганна Василівна (2012) Говірки сіл Річки та Яворова як образок до історії Гуцульщини: лексикографічний аспект Гуцули і Гуцульщина. Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис (2(6)). с. 63-68. ISSN 978-966-181-012-8

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик Українська мова і література в школі (3). с. 40-45.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури крізь призму наукових підходів Українська мова і література в школі (8). с. 32-37.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури у контексті наукових підходів Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. с. 31-36.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Роль і значення спецкурсів у формуванні літературознавчої компетентності майбутнього вчителя-словесника Педагогічна освіта: теорія і практика (10). с. 109-116.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Навчальний курс "Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури" Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік. с. 38-40.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ Проблеми підготовки сучасного вчителя (6). с. 8-19.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників в системі професійних практик The value system of modern society. materials digest of the internacional Scientific and practical Conference and the 1 stage of Research Analytics Championships in sociological, psychological and pedagogical sciences. (London, January 19-January 23,2012). с. 57-60.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛОВЕСНИКІВ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6). с. 391-402.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ: ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ Вісник Чернігівського національного університету. Серія: педагогічні науки (Вип100). с. 20-27.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Інноваційні технології у літературознавчій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури Инновационные технологии в образовании. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции. с. 207-215.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Літературне краєзнавство в системі професійної підготовки вчителя української мови і літератури Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). с. 91-101. ISSN 2227-2844

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів словесників у системі фахових практик: теоретичний аспект Педагогічна освіта: теорія і практика.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2012) Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва по охороні монастиря бернардинів у м. Ізяслав науковий журнал "Краєзнавство" (3 (80)). с. 113-117. ISSN 2222-5250

Байталюк, Ольга Михайлівна (2012) Співпраця Всеукраїнського археологічного комітету з Київською крайовою інспектурою охорони пам’яток культури та мистецтва щодо охорони пам’яток мистецтва, культури та природи у Києві Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 135-139.

Бахтинов, А.П. та Боледзюк, В.Б. та Ковалюк, З.Д. та Кудринский, З.Р. та Литвин, Оксана Степанівна та Шевченко, А.Д. (2012) Магнітні властивості і морфологія поверхні шарів кристалівIn2Se3, інтеркальованих кобальтом Физика твердого тела, 55 (6). с. 1063-1070. ISSN 0367-3294

Бахтинов, А.П. та Водопьянов, В.Н. та Нетяга, В.В. та Кудринский, З.Р. та Литвин, Оксана Степанівна (2012) Морфологія поверхні та електричні властивості гібридних структур, сформованих на основі шаруватого напівпровідника з нанорозмірними сегнетоелектричними включеннями Au/Ni/<C>/n-Ga2O3/p-GaSe<KNO3> Физика и техника полупроводников, 46 (3). с. 356-368. ISSN 0015-3222

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Полеміка Б. Грінченка з М. Драгомановим про українську національну справу 1892-1893 рр. Часопис української історії. Збірник наукових праць (24). с. 17-23.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Борис Грінченко в українському суспільно-політичному русі кінця ХІХ ст. (Полеміка про українську національну справу з Михайлом Драгомановим) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 8 грудня 2011 р.. с. 47-76.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Постать Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 рр. Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 85-98.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні Cоціальна педагогіка:теорія та практика (3). с. 14-21. ISSN 1817-3764

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Технології активізації співтовариства Развитие медицинских и социальных услуг дл ялюдей с инвалидностью в Таджикистане : практические аспекты. с. 21-25.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Полікультурні засади соціально-педагогічної діяльності Ucrainica V. с. 315-317.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Компоненти професійної мобільності майбутніх соціальних педагогів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка:зб.наукових праць (14). с. 73-80.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні Соціальна педагогіка: теорія та практика (3). с. 14-21. ISSN 1817-3764

Безух, Юлія Сергіївна (2012) Полікультурність в системі початкової освіти України та США Науковий вісник (1.37). с. 26-30.

Безух, Юлія Сергіївна (2012) До питання еволюції полікультурної освіти в США Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні інновації в науці, освіті, промисловості та транспорті». с. 41-44.

Бессалов, Анатолій Володимирович (2012) О некорректности стандартного условия для MOV-атаки на эллиптические кривые Прикладная радиоэлектроника (2). с. 238-239.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Гурьянов, О.И. та Дихтенко, А.А. (2012) Кривые Эдвардса почти простого порядка над расширениями малых простых полей Прикладная радиоэлектроника, 11 (2). с. 225-227. ISSN 1727-1290

Бессалов, Анатолій Володимирович та Дихтенко, А.А. та Третьяков, Денис Борисович (2012) Оценка реальной стойкости криптосистемы на кривой Эдвардса над расширениями малых полей Сучасний захист інформації (2). с. 17-20.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Дихтенко, А.А. та Яценко, О.І. (2012) Загальносистемні параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів In: Матеріали міжнародної конференції "Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління", 6-9 червня 2012 року, м.Бучач, Івано-Франківська обл., Україна.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Чевардин, В.Е. (2012) Оценка мощности множеств трансформаций канонической формы уравнения эллиптической кривой Системні дослідження та інформаційні технології (4). с. 119-123.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Чевардин, В.Е. (2012) Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе изоморфных преобразований эллиптической кривой Прикладная радиоэлектроника, 11 (2). с. 234-237. ISSN 1727-1290

Бех, Людмила Вікторівна (2012) Український фарфор: загальноєвропейський вимір та національна специфіка Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Бех, Людмила Вікторівна (2012) Синьо-біла кераміка як результат та стимул міжкультурного обміну Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство..

Бех, Людмила Вікторівна (2012) ПОРЦЕЛЯНА В КУЛЬТУРІ КИТАЮ ДОБИ ЦИН: ПОШУК ШЛЯХІВ ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство..

Бех, Людмила Вікторівна (2012) ПОРЦЕЛЯНА В КУЛЬТУРІ КИТАЮ: СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.

Бех, Людмила Вікторівна (2012) Порцеляна в загальній системі культури Китаю ХІV–XVII століть Діалог культур: Україна-Греція : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Бобрицька, Валентина Іванівна (2012) Програма навчальної дисципліни «Освітня політика» як об’єкт системного педагогічного проектування Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). с. 44-48.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Науково-педагогічні погляди вчених початку хх століття на виховання і навчання дитини рідною мовою Народна освіта, 2 (17).

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Ідеал учителя: порівняння ідей Якова Чепіги та педагогів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Неперервна професійна освіта, 1-2. с. 100-106.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Формування концептів — слів-знаків національної культури у дітей засобами художнього слова Рідна мова - освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі (17). с. 25-27.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Дитяча література Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна та Богініч, О.Л. та Вашуленко, М.С. та Вільчковський, Е.С. та Вертугіна, Валентина Миколаївна та Гаращенко, Лариса Василівна та Голота, Наталія Миколаївна та Довбня, Софія Олегівна та Дятленко, Наталія Михайлівна та Карабаєва, І.І. та Коваленко, Олена Володимирівна та Коваль, Н.С. та Кот, Н.М. та Кудикіна, Н.В. та Кузьменко, В.У. та Лобода, Ольга Володимирівна та Лохвицька, Л.В. та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Пасічник, Алла Володимирівна та Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" [Навчально-методичні матеріали]

Богород, Анатолій Володимирович (2012) Українська веснянка на вагу золота «Об`єднання рідновірів України».

Богород, Анатолій Володимирович (2012) Танець як явище людського буття: філософський аналіз Гілея: науковий вісник (67). с. 322-330. ISSN 2076-1554

Бодненко, Дмитро Миколайович та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Жильцов, Олексій Борисович (2012) Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle [Навчально-методичні матеріали]

Бодненко, Дмитро Миколайович та Ященко, Д.О. та Борщ, Я.О. (2012) Використання соціальних мереж при навчанні журналістів на прикладі FACEBOOK Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики. с. 79-82.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Ященко, Д.О. та Борщ, Я.О. (2012) Використання соціальної мережі facebook для навчання майбутніх журналістів Науковий вісник інноваційних технологій (1). с. 29-35.

Большакова, Інна Олексіївна (2012) Розвиток логічної культури вчителя початкової школи у межах внутрішньошкільної методичної роботи Початкова школа (1). с. 34-35. ISSN 0131-5358

Большакова, Інна Олексіївна (2012) Розвиток логічної культури вчителя початкової школи у межах внутрішньошкільної методичної роботи Початкова школа (2). с. 44-47. ISSN 0131-5358

Бондар, Тетяна Іванівна (2012) Сучасні трансформації тероризму Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (4).

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Риторика як засіб навчання невербальним особливостям міжкультурної комунікації Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку, (3). с. 18-21.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа розвитку комунікативної компетентності у вчителя початкової школи Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (18). с. 73-76. ISSN 1644-7794

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Творча діяльність учителя як основна умова формування творчої особистості молодшого школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського Вісник психології і педагогіки (9).

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання. Опис предмета навчального курсу Збірник навчальних програм. с. 160-179.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Історія педагогічної риторики Видавничий дім "Персонал".

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Бондаренко, Наталія (2012) Риторичні рекомендації педагогам щодо підготовки та ведення музичного заходу Музичний керівник (2). с. 7-10.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2012) Модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 547-553.

Бонь, Олександр Іванович (2012) Київська кінофабрика і тоталітарна система: форми тиску Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 143-148.

Боринець, Надія Іванівна (2012) Трудове навчання. Орієнтовні календарно-тематичні плани. Варіативні модулі. 5-6 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-710-9

Боринець, Надія Іванівна (2012) Трудове навчання. Орієнтовні календарно-тематичні плани. Варіативні модулі. 7-9 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-720-8

Боринець, Надія Іванівна та Ходзицька, Ірина Юліївна (2012) Трудове навчання. Готуємось до олімпіади. Тестові завдання. 5-11 класи Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-737-6

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Архетип богині-матері в поемі В.Герасим’юка «Єзавель» Літературознавчі студії (35). с. 64-70.

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Концепт імені (безіменності) в поезії В. Голобородька Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 12 (247). с. 6-13. ISSN 2227-2844

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Проблема «Я – Інший» в романі В. Кожелянка «Конотоп» Магістеріум, Літературознавчі студії (48). с. 42-46. ISSN ISSN 1998-5931

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Міфологізм поезії вісімдесятників Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Братко, Марія Василівна (2012) Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу» Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). с. 50-55.

Братусь, Іван Вікторович (2012) Історичні аспекти шевченкознавчого поступу Богдана Лепкого Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. с. 165-170. ISSN 2227-2844

Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Емоційний інтелект як складова управлінського потенціалу особистості Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. с. 355-357.

Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». с. 277-287.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Етнографічна складова романтичної епіки П. Куліша та М. Старицького Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки (17). с. 12-19.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Літературна історія Харкова в романі Олеся Досвітнього „Кварцит” Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. (3). с. 16-21.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Проблема альтернативного моделювання історії в літературі постмодернізму Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки. с. 22-32.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Геральдика й емблематика: літетатурознавчі проекції Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. „Літературознавство”. (35). с. 168-178.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та підготовки до модульних робіт студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, “Українська мова і література. Мова і література (російська)” Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ.

Брусенко, Олена Леонідівна (2012) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної роботи з ВІЛ-інфікованими Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 194-201.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2012) Основні аспекти підготовки майбутніх учителів комп’ютерної графіки з використанням комп’ютерних технологій Проблеми підготовки сучасного вчителя.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2012) Використання комп’ютерних графічних пакетів в опануванні мистецьких дисциплін студентами напрямів образотворчого мистецтва та дизайну Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 554-560.

Брюханова, Галина В'явеславівна та Конопко, Олександра Іванівна (2012) Використання комп’ютерних графічних пакетів в опануванні мистецьких дисциплін студентами напрямів образотворчого мистецтва та дизайну СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР.

Бугрій, Анастасія Сергіївна (2012) Код західноєвропейського відродження у романі Айріс Мердок "Свята і гріховна машина кохання" Studia Philologica (1). с. 129-133. ISSN УДК 81+82:811.11+811.13

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери Соціальна робота в Україні: теорія і практика // науково-методичний журнал (1). с. 183-190.

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни + CD-диск: навч.-метод. посібник [Навчально-методичні матеріали]

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посібник. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-611-01-0338-1

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у психології: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2012) Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов Studia Philologica (1). с. 5-12. ISSN 2311-2425

Буренко, Валентина Миколаївна (2012) Особливості навчання англійської мови учнів 1 класу Іноземні мови в сучасній школі (2). с. 7-9.

Буренко, Валентина Миколаївна та Редько, В.Г. (2012) Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти Іноземні мови в сучасній школі (4). с. 28-33.

Бурко, Ольга Василівна (2012) Заповіт Бориса Грінченка (технологія вивчення оповідання «Каторжна» в старшій школі) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 160-168.

Бушма, Олександр Володимирович (2012) Моделирование двухтактного возбуждения светодиодного шкального индикатора In: XX-th International Symposium «ADVANCED DISPLAY and LIGHTING TECHNOLOGIES» / XX международный симпозиум «Передовые дисплейные технологии», October 8-12, 2012. / 8-12 Октября 2012, Crimea. Ukraine / Крым. Украина.

Бєлкін, В.В. (2012) П’ять тибетських ритуалів як джерело здоров’я і довголіття. Основи правильного харчування і сумісності продуктів Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 272-284.

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2012) Інститут зв'язків з громадськістюв реалізації програм міжкультурної комунікації Діалог культур у просторі політкультурного світу. с. 40-42.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Про гру та експериментування з піском і водою як засоби розвитку мислення і мовлення дітей Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 17. с. 57-60. ISSN 1644-7794

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Екологічна казка у житті сучасної дитини Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (39). с. 17-24.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Дитина у природному довкіллі: зауваги до освітньої лінії Дошкільне виховання, 9 (853). с. 12-14. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Експерементально-дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку Вихователь-методист дошкільного закладу, 11 (48). с. 10-21.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» Вихователь-методист дошкільного закладу, 11 (48). с. 4-9.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Богініч, О.Л. та Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна та Василиєва, С.А. та Вашуленко, М.С. та Вільчковський, Е.С. та Волинець, Катерина Іванівна та Гаращенко, Лариса Василівна та Довбня, Софія Олегівна та Дятленко, Наталія Михайлівна та Карабаєва, І.І. та Коваленко, Олена Володимирівна та Кудикіна, Н.В. та Коваль, Н.С. та Кузьменко, В.У. та Левченко, Л.Л. та Лобода, Ольга Володимирівна та Лохвицька, Л.В. та Мартинчук, Олена Валеріївна та Машовець, Марина Анатоліївна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Пасічник, Алла Володимирівна та Проскура, О.В. та Прокопенко, В.І. та Савченко, Юрій Юрійович та Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Біницька, Катерина Миколаївна (2012) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ УГОДИ Педагогічна освіта: теорія і практика (17).

Бісмак, Олена Василівна (2012) Лікувальна фізична культура в реабілітації студентів спеціальних медичних груп, що страждають на короткозорість Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 87-92.

Бісмак, Олена Василівна та Пешкова, Ольга Володимирівна (2012) Аналіз нозологій у студентів спеціальної медичної групи у звязку з застосуванням сучасних засобів лікувальної фізичної культури Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2012. (3). с. 89-94. ISSN 1991-0177

Бісмак, Олена Василівна та Пєшкова, О.В. та Мятига, О.М. (2012) Фізична реабілітація при порушеннях постави та плоскостопості [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2012) Поетика п’єси Г. М. Енценсбергера «Геть Гете!»: до питання впливу масмедіа на літературні жанри Наукові праці КПНУіІО, 30 (1). с. 31-34. ISSN -

Бітківська, Галина Володимирівна (2012) Мотив «лице і маска» в п’єсі М. Булгакова «Дон Кіхот» Жизнь и творчество Михаила Булгакова в современном восприятии: материалы Первой апрельской ежегодной научной конференции (Москва, апрель 2011 г.)), 1 (1). с. 70-77. ISSN 978-5-9902326-3-1

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна та Лефтеров, Василь Олександрович (2012) Віктимна поведінка як психологічна проблема Вісник МЕГІ : збірник наукових праць (16). с. 3-470. ISSN 7760-0683

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Унікальний досвід майстринь-вишивальниць Київщини Культура і мистецтво у сучасному світі: наукові записки Київського національного університету культури і мистецтв: зб. наук праць (13). с. 237-245.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Витоки та історична еволюція вишивки як складової традиційного українського одягу Вісник мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв (25). с. 5-16.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Традиційна народна вишивка в творчості сучасних українських дизайнерів одягу Вісник мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв (26). с. 41-51.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Традиційна українська народна вишивка в творчості дизайнера модельєра Роксолани Богуцької (аналіз колекцій 2007-2009 років) Культура і сучасність: альманах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (1). с. 127-133.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Унікальний досвід майстринь-вишивальниць Київщини Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки Київського національного університету культури і мистецтв.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Про форми суспільної організації праці в галузі українського традиційного народного мистецтва вишивання Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство".

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2012) Використання вікі-технологій в освіті Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 332-337.

Василевич, Леонід Федорович та Василевич, Максим Леонідович (2012) Нечітка фізична економіка: закон взаємодії капіталів Економіка, менеджмент, бізнес (1(5)). с. 82-88. ISSN ДК 65.0

Василевич, Леонід Федорович (2012) Кількісна оцінка ефективності реалізацій стратегій університетів на основі системи збалансованих показників Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 853-863.

Василевич, Леонід Федорович та Михайлюк, Антон Юрійович та Михайлюк, Олена Станіславівна та Огнівчук, Леся Миколаївна та Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Функціонально-орієнтоване проектування інформаційно-аналітичних систем. Методи визначення коефіцієнтів пріоритетності часткових показників ефективності Радіоелектроніка та інформатика (3). с. 35-45. ISSN 1563-0064

Васильківська, Олена Іванівна (2012) Професійна підготовка студентів-дизайнерів в процесі навчання роботі в матеріалах Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір». с. 560-566.

Васильєв, Олексій Олександрович (2012) Проблема взаємозв’язку особистого і суспільного в творчості Б.Д. Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 99-106.

Васильєва, С.А. (2012) Розвиток ясел в Україні у період 1940—1960 рр. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). с. 4-9.

Васьків, Микола Степанович (2012) Композиційно-наративні особливості "малої прози" Юрія Липи Шості липівські читання. с. 7-13.

Ващенко, Олена Миколаївна (2012) Педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища сучасної початкової школи // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія (27/12).

Ващенко, Олена Миколаївна (2012) Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з «Основ здоров'я» у початковій школі Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Основні шляхи формування лінгвокраїнознавчої компетентності у процесі професійного становлення майбутніх учителів іноземної мови початкової школи ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЧАСОПИС «Вища освіта України» (3). с. 43-46.

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Особливості формування полікультурної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземної мови початкової школи Вісник психології і педагогіки (8).

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Використання автентичних текстів у процесі формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи Вісник психології і педагогіки (10).

Веклич, Юлія Іванівна та Миронець, Дмитро Костянтинович (2012) Формування лінгвокраїнознавчої компетенції у процесі підготовки майбутніх учителів іноземної мови Молодь і ринок, 3 (86). с. 118-121.

Вембер, Вікторія Павлівна (2012) Особливості використання графічного редактора для навчання молодших школярів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (1). с. 15-18.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) РОЗВИТОК ІДЕЙ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ О. ДОРОШЕНКО (20-ті РОКИ ХХ-го СТОЛІТТЯ) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). с. 185-191.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття) Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Роль мультидисциплінарної команди в наданні соціальних послуг сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами Развитие медицинских и социальных услуг для людей с инвалидностью в Таджикистане: практические аспекты . с. 26-34.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Полікультурна освіта - актуальна проблема вищої школи Ucrainica V. с. 233-236.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Формування компетентностей майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки Вісник (104). с. 60-62.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Формування компетентностей майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (104). с. 60-62.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів викладачів і науковців.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. с. 36-39.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Виховання здорової особистості: погляди В.О.Сухомлинського і сьогодення Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту: Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 1. с. 137-141.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Неопубліковано)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Моя майбутня професія - філолог In: Вступ до спеціальності: філологія. українська мова і література. Модуль 2. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 7-25.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження Українська мова у сучасній школі. (6(116)). с. 4-7.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Витоки формування правописної компетенції та українського правопису Українська мова і література у школі (3). с. 57-59.

Виноградов, Степан Васильович (2012) Народне ополчення в оборонних боях за Київ (липень — 18 вересня 1941 р.) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 149-154.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Рух як композиційно-драматургічний фактор у Другій симфонії Д. Шостаковича. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Драматургічна організація музичного твору (104). с. 87-95.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Симфонізм Д. Шостаковича і Г. Малера: рух як структуруючий та музично-драматургічний фактор. PhD thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.)) Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КТПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 284 с. – 45-58 (11). с. 45-58.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологема "Дом" в языковой картине мира Александра Блока Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. Вип. XXVI. – Ч. 3 (2). с. 80-88.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения Мовні і концептуальні картини світу (38). с. 135-141.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Суб'єкт-об'єктна позиція образу Києва у поезії 20 століття Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2012 р.. с. 167-176.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2012) Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя у молодших школярів // Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць.- Вип. 16, книга 2. - Камянець-Подільський: Видавець ПП Звойленко Д.Г.. с. 52-59. ISSN 978-620-056-7

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2012) ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ- ІНТЕРНАТІВ ДО ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. с. 186-193.

Войцехівський, Михайло Федорович (2012) Роль методичної роботи та методиста інституту післядипломної педагогічної освіти в системі неперервного професійного розвитку педагогів Педагогічний альманах: Збірник наукових праць (14). с. 257-264.

Войцехівський, Михайло Федорович (2012) Теоретичні основи управління впровадженням компетентнісного підходу у підготовку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти Теорія та методика управління освітою (9).

Войцехівський, Михайло Федорович та Липова, Людмила Андріївна та Малишев, Віктор (2012) Основні принципи формування фундаментальних знань учнів старшої школи Післядипломна освіта в Україні (1). с. 17-20.

Волинець, Катерина Іванівна (2012) Організація педагогічної практики в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 212-220.

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Дослідницька діяльність майбутніх вихователів ДНЗ: теоретичні основи і методика Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (16). с. 163-168. ISSN 978-966-171-645-1

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Формування дослідницьких умінь у студентів - майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 15. с. 193-200. ISSN 978-966-171-585-0

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності Наукові записки : [збірник наукових статей], СІІІ (103). с. 44-52.

Волкова, Людмила Николаевна (2012) Мотиви становлення особистості в історико-культурному розгляді творів скульптури In: Простір арт-терапії.

Волкова, Людмила Николаевна (2012) Формування поведінкових компетенцій студентів засобами арт-педагогіки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 567-569.

Волошук, Лариса Валентинівна (2012) Київський простір у романах Люко Дашвар і Марини Гримич Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 176-180.

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Упроваждення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів СПД Рєзніков В.С., Луганськ. ISBN 978-617-509-231-6

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Освітній портал як складова освітньо-інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону Особистість в єдиному освітньому просторі : зб. наук. тез ; наук. ред.: В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко (Том 1). с. 387-391.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2012) Художній конфлікт в українській драматургії 1990 - 2010 років: дискурс, еволюція, типологія Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг.

Г

Гаврилова, Наталія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна (2012) Уровень теоретической подготовленности студентов по базовым вопросам развития международного олимпийского движения Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. с. 57-59.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2012) Німецький класичний університет: сучасний стан Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 112-116.

Гальчук, Оксана Василівна (2012) "… І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини Слово і час (3). с. 88-101. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2012) “Сalendarium” М. Філянського як український варіант Овідієвих “Фастів” Слово і час (12). с. 73-84. ISSN 0236-1477

Гаращенко, Лариса Василівна (2012) Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід Дошкільне виховання, 5 (849). с. 28-31. ISSN 0321-1401

Гаркуша, Людмила Іванівна (2012) Використання стильової інтеграції у навчально-виховній підготовці майбутніх учителів музики Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ISSN 378:005.6

Гаркуша, Людмила Іванівна (2012) Використання стильової інтеграції у навчально-виховній підготовці майбутніх учителів музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 569-573.

Гацко, Олена Володимирівна та Євдокимова, Лілія Григорівна та Гнутова, Наталія Павлівна (2012) Використання оздоровчого бігу у фізичному вихованні студентів з надлишковою масою тіла Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 92-98.

Герасимова, Ольга Іванівна (2012) Особливості формування рефлексивних умінь у навчально-професійній діяльності студентів вищих навчальних закладів Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 42 (Т. IX). с. 100-105.

Гладуш, Надія Федорівна (2012) Теоретична граматика сучасної англійської мови в таблицях НЕ ВИЗНАЧЕНО. ТОВ «ВТС Принт.

Глазова, Олександра Павлівна (2012) Робота над статтею на морально-етичну тему в публіцистичному стилі мовлення в 10 класі Методичні діалоги (5-6). с. 23-30.

Глушак, Оксана Михайлівна та Мазур, Наталія Петрівна та Огнівчук, Леся Миколаївна (2012) Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ К. - Київський університет імені Бориса Грінченка.

Голованов, Сергій Олександрович (2012) Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі In: Всесвітня історія очима українських істориків, 8 грудня 2011 року, Київ.

Голованов, Сергій Олександрович (2012) Трансформації в сухопутній армії Афінської полісу в умовах Пелопоннеської війни (431-404 рр. до н.е.) Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (34). с. 188-195. ISSN 2076-8982

Головчук, Світлана Юріївна (2012) Фізичне виховання молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика. с. 49-51.

Головчук, Світлана Юріївна (2012) Проблема виховання патріота-державника у педагогічній спадщині Григорія Ващенка (1878 – 1967) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи Вихователь-методист дошкільного закладу (5). с. 50-54.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи ДНЗ Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Особливості викладання фахового курсу "Порівняльна дошкільна педагогіка" як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Гольцов, Андрій Геннадійович (2012) Внутрішня етнічна геополітика в сучасній Російській Федерації Наукові праці МАУП.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2012) Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу Гончаренко А. М. Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу: матеріали круглого столу [«Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне»], (Київ, 20 січня 2012 р.) / НАПН Україн.

Гончаренко, Тетяна Олексіївна (2012) Інформаційні технології як засіб навчання In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНА ПРОФІЛЬНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ», Чернівці.

Гонюкова, Лілія Василівна (2012) Проблеми освіти дорослих в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 42-48.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Етнопедагогічна підготовка як елемент професійно-педагогічної компетентності Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (103). с. 56-63.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Формування україномовної компетенції студентів класичного університету засобами етнопедагогіки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня 2012р., м.Київ). с. 864-869.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «Етнопедагогіка» Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2012р., м.Київ) . с. 68-73.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «етнопедагогіка» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 68-73.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Українська мова. 11 клас Сиция, Харків. ISBN 978-966-2542-31-8

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Роль когнітивної методики у формуванні соціокультурної компетенції учнів Семантика мови і тексту. с. 127-130.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія.Вип. 16 - 428 с.. с. 204-208. ISSN 9789662337891

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Мовленнєва підготовка майбутнього вчителя на сучасному етапі ІІІ Международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения. с. 296-302.

Грекова, Н. В. (2012) Національна освіта у контексті формування етносвідомої особистості Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 117-121.

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Новітній синтаксис в аспекті предикатно-аргументної теорії журнал "Українська мова і література в сучасній школі" (5). с. 11-14.

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Синтаксис складного речення. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN ДК 4013

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів: Навчальний посібник Навчальна книга – Богдан, Тернопіль. ISBN 978-966-10-2536-2

Грипас, Оксана Юріївна (2012) НОВІТНІЙ СИНТАКСИС В АСПЕКТІ ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНОЇ ТЕОРІЇ Українська мова й література в сучасній школі. ISSN 2267

Грищук, Юлія Володимирівна (2012) Психосоціальна допомога дітям трудових мігрантів (криза значущих відносин) In: Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю. НПУ імені М.П. Драгоманова, с. 135-154.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови In: Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд», Південна фундація педагогіки, 30-31 березня 2012 року, м. Одеса., 30-31 березня 2012, Одеса.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Комунікативний бар'єр, як важливий психологічний фактор у процесі вивчення іноземної мови In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Львів.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Передумови виникнення та шляхи подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 271-277.

Громова, Наталія Михайлівна (2012) Формування прийомів діалогічної взаємодії з іншомовними газетними текстами Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (22). с. 98-108. ISSN 2072-4772

Громова, Наталія Михайлівна (2012) Роль діалогічної взаємодії читача з текстами у навчанні іноземних мов In: Психологічні проблеми сучасності : матеріали IХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 29-31 березня 2012, Львів.

Груздьова, О. В. (2012) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 74-82. ISSN УДК 37.01:001.891+

Груздьова, Олена Вікторівна (2012) Формування комунікативних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 74-82.

Гріньова, Ольга Михайлівна та Диба, Наталія Миколаївна (2012) Психологічні особливості формування творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку Вісник психології і педагогіки (9).

Гулевська-Черниш, А.В. та Бойчук, Н.І. та Москвіна, Н.О. та Авєльцева, Т.П. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Шеламкова, А.М. (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (8 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-658-2

Гулігас, Алла Геннадіївна (2012) Об’єктивні та суб’єктивні фактори формуючого впливу на заняття фізичним вихованням у ВНЗ Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 289-297.

Гулігас, Алла Геннадіївна та Гнутова, Наталія Павлівна (2012) Актуальні питання фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення ВНЗ Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 99-104.

Д

Даценко, Тетяна Олександрівна (2012) Феномен дитячого страху: психологічний вимір Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 182-187.

Даценко, Тетяна Олександрівна (2012) Інформаційно-комунікативні технології в дошкільній освіті: перспективи та ризики впровадження Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (3). с. 18-20.

Даценко, Юлія Олександрівна (2012) Статути середньовічних університетів та їх вплив на розвиток законодавчого регулювання вищої освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 9-15.

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2012) От де, люде, наша слава Дивослово (3). с. 23-28. ISSN 0130-5263

Денисюк, Олена Миколаївна (2012) Формування культури спілкування майбутніх соціальних педагогів з сім’єю вихованців Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu (5). с. 305-307. ISSN 0231-634X

Диба, Тетяна Григорівна та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2012) Актуальні питання фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 125-129.

Диба, Тетяна Григорівна та Нестерова, Тетяна Володимирівна та Іванько, Валентина Володимирівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2012) Health_improving orientation technology of physical education’s process after recovering from respiratory diseases among children at the age of 7—8 in Poland and Ukraine Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 57-72.

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П.Медушевського Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). с. 189-195.

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Формування граматичних понять з морфології української мови учнів основної школи Проблеми державного будівництва в Україні (21). с. 146-152. ISSN 60я43

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 376-383.

Довбня, Софія Олегівна (2012) Вплив психолого-педагогічних чинників на формування програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 1. с. 96-102. ISSN ББК 74.2я43

Додонов, Роман Олександрович (2012) Особливості хронотопу та імідж Донецька Метафізика Донецька. с. 128-143. ISSN 978-966-317-157-9

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина XIX – початок XX ст.) Гуржіївські історичні читання (5).

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.) Вісник Черкаського університету: Історичні науки (9).

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Предметна система навчання у вищій жіночій школі російської імперії: досвід упровадження Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки (8).

Дробыш , Анастасия (2012) МЕССА F-MOLL А.БРУКНЕРА: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЦИКЛА Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. (99).

Дубовик, Світлана Григоріївна (2012) Культура спілкування як складник загальної культури школярів Українська мова і література в школі (1). с. 9-12.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2012) Мовленнєвий етикет у професійній культурі педагога Рідна школа (18). с. 50-55. ISSN 0131-6788

Дудар, Ольга Володимирівна (2012) Особливості реформи 1861 року на сторінках «Черниговских губернских ведомостей» Часопис української історії. Збірник наукових праць (24). с. 125-128.

Дудар, Ольга Володимирівна (2012) Борис Грінченко і музейна справа Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 128-134.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2012) Експеримент в дошкільному закладі: перші кроки Вихователь-методист дошкільного закладу (5). с. 4-8.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2012) Експеримент продовжується: методологія дослідження Вихователь-методист дошкільного закладу (7). с. 4-8.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2012) Інноваційні технології компетентності мистецької освіти як напрям інтегрованої підготовки педагога музиканта Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ISSN 378:005.6

Економова, Ольга Серафимівна (2012) Інноваційні технології компетентності мистецької освіти як напрям інтегрованої підготовки педагога-музиканта Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 588-597.

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Педагогічні задачі контекстного типу як засіб формування рефлексивної компетентності майбутнього вчителя початкових класів Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (12). с. 149-155. ISSN 2309-9127

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Рефлективна складова професійної компетентності як результативно-цільова основа контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (19). с. 247-260. ISSN 2227-2844

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Теоретичні аспекти технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22(257). с. 239-249. ISSN 2227-2844

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Суб'єктні феномени контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (5). с. 97-110. ISSN 2227-2844

Жильцов, Олексій Борисович (2012) Портрет першокурсника сучасного університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 122-127.

Журавель, Тетяна Василівна (2012) Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Журавель, Тетяна Василівна (2012) Сутність та види соціально-педагогічної профілактики ВІЛ-інфекції серед неповнолітніх засуджених Соціальна педагогіка: теорія та практика (2). с. 62-70. ISSN 1817-3764

Журавель, Тетяна Василівна та Аноприенко, Елена та Пархоменко, Жанна (2012) Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для участника ПЦ «Фолиант», Киев. ISBN 978966847478

Журавель, Тетяна Василівна та Аноприенко, Елена та Пархоменко, Жанна (2012) Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера ПЦ «Фолиант», Киев. ISBN 978-966-8474-80-4

Журавель, Тетяна Василівна та Блага, Алла та Мілорадова, Наталія та Заброда, Дмитро (2012) Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї ТОВ “ВПК “ОБНОВА”, Київ. ISBN 978-617-7018-03-1

Журавель, Тетяна Василівна та Кочемировська, Олена Олексіївна та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Лазаренко, Олексій Олександрович (2012) Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї ТОВ “ВПК “ОБНОВА”, Київ. ISBN 978-671-7018-02-4

Журавель, Тетяна Василівна та Пилипас, Юлія Віталіївна та Вовк, Володимир Михайлович та Суліма, Оксана Василівна та Кочемировська, Олена Олексіївна та Хведчук, Віталій Васильович та Скоропляс, Владислав Всеволодович та Калівошко, Валерій Миколайович (2012) Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх "Версо 04", Київ. ISBN 978-966-8869-49-5

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2012) В. Мужчиль «П’ятий вимір»: авторські концепти та їх персоніфікація Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (10). с. 110-116. ISSN 1993-6400; 1993-6419

Заверуха, Олена Леонідівна (2012) Функції та структура логосу в системі хорового письма Збірник наукових праць "Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти" Харківського державного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського (34). с. 240-251.

Загарій, Вадим Петрович (2012) Розробка і впровадження концепції економічної безпеки України In: III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально- економічних умовах».

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) На шляху до професіоналізму: ключові компетентності сучасного педагога Фізична газета (3). с. 2-5.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Горловська , А. Г. та Стоянова, Н. В. (2012) Модульна програма теми "Електромагнітна індукція" (11 клас) Фізична газета (11). с. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Забєла, Т. К. та Бойко , І. А. (2012) Модульна програма теми "Електромагнітна індукція" (11 клас). Модуль 2. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца Фізична газета (8-9). с. 5-7.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Северенчук, Ю. Б. та Горловська , А. Г. (2012) Модульна програма теми "Електромагнітна індукція" (11 клас) Фізична газета (12). с. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Сич, К. Й. та Гримович, О. Л. (2012) Модульна програма теми "Електромагнітна індукція" (11 клас). Модуль 3а,б Фізична газета (10). с. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Яків Ісидорович Перельман: до 130-річчя з дня народження Фізична газета (12). с. 29-31.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Організація методичної роботи творчої групи вчителів-предметників Фізична газета (7). с. 1-7.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Навіщо нам потрібні нові технології навчання Фізична газета (1). с. 2-3.

Замятін, Денис Станіславович та Кебкало, О.С. та Лукашевська, Людмила Іванівна та Михайлюк, Антон Юрійович та Михайлюк, Олена Станіславівна та Петрашенко, Андрій Васильович та Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Організація програмного забезпечення корпоративного документо-орієнтованого сховища даних освітньої установи Вісник Вінницького політехнічного інституту (6). с. 49-67. ISSN 1997-9266

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2012) Шляхи створення сучасного підручника для студентів-філологів вищих навчальних закладів Молодий науковець ХХІ століття.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня) 2012 року. с. 128-133.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Етапи становлення та розвитку університетської освіти у Нідерландах. Педагогічний процес: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 5. 2012р. (5). с. 57-67. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Організаційно-правові засади професійної підготовки фахівців в університетах Нідерландів Вісник педагогіки і психології. Випуск 10. – К., 2012.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 128-133.

Заєць, Валентина Григорівна (2012) Методичні рекомендації до роботи з професійно орієнтованими навчальними текстами на уроках української мови у допрофільних 8-9 класах Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). с. 36-39.

Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Гулевська-Черниш, А.В. та Басюк, Т.П. та Алєксєєнко, Т.Ф. та Бех, І.Д. та Болтівець, С.І. та Братусь, І.В. та Буніна, Л.І. та Ваховський, Л.Ц. та Веретенко, Тетяна Григорівна та Гужва, Т.М. та Жданович, Ю.М. та Журавель, Тетяна Василівна та Заверико, Наталія Віталіївна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Караман, О.Л. та Кічук, Я.П. та Кияниця, З.П. та Ковальчук, Л.Г. та Кузьмінській, В.О. та Лактіонова, Галина Михайлівна та Лавренко, О.В. та Левченко, К.Б. та Лесина, Т.М. та Липський, І.А. та Лютий, В.П. та Лях, Тетяна Леонідівна та Лях, В.В. та Мардахаєв, Л.В. та Міщенко, Н.І. та Міщик, Л.І. та Окушко, Т.К. та Омельченко, С.О. та Песоцька, О.П. та Петрович, В.С. та Петрочко, Жанна Василівна та Пилипенко, О.І. та Пінчук, І.Н. та Поліщук, В.А. та Постолюк, Г.І. та Рижанова, А.О. та Савченко, Світлана Володимирівна та Сейко, Н.О. та Семигіна, Т.В. та Сидоров, В.М. та Терницька, С.В. та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Харченко, Сергій Якович та Цюман, Тетяна Петрівна та Черная, К.І. та Чернуха, Надія Миколаївна та Юрків, Я.І. (2012) Енциклопедія для фахівців соціальної сфери Універсум, Севастополь. ISBN 978-966-8048-55-5

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Анна (2012) Соціально-психологічна детермінантна успішної адаптації першокурсників до університетського навчання Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді. с. 104-110.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Бикова, Анна (2012) Формування засад здоров'язбережувальної поведінки у студентів на заняттях фізичним вихованням Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Мариськіна, Т.В. (2012) Адаптація першокурсників до університетського навчання: соціально-психологічний дискурс Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 130-135.

Зеліско, Інна Михайлівна (2012) Біоенергетичні аспекти агропромислового виробництва Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.

Зеліско, Інна Михайлівна (2012) Еволюція економічної категорії «фінансові ресурси» та їх роль у забезпеченні відтворювального процесу Економіка АПК.

Зеліско, Інна Михайлівна (2012) Особливості розвитку організаційно-правових форм інтеграційних аграрних формувань Інноваційна економіка (5).

Зимівець, Наталія Володимирівна (2012) Соціально-педагогічна діяльність зі збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я підлітків Гуманітарний вісник (24). с. 109-112.

Зленко, О. О. (2012) Акцентація експерименту в драматургії Анатолія Крима Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 312-316.

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Сутнісні характеристики поняття «інформаційно-комунікаційні технології в освіті» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 345-351.

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Iнформацiйно-комyнiкацiйні тexнологiї y пeдагогiчнiй тeорiї та практицi Вeликобританiї Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (33). с. 19-23. ISSN 978-966-2337-01-3

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Зінська, Тетяна Володимирівна (2012) Музичний конкурс як форма актуалізації творчого потенціалу виконавця Вісник Київського національного університету культури і мистецтв (мистецтвознавство) (27). с. 68-76.

Зінченко, Арсен Леонідович (2012) Київ: сподівання та падіння. Суспільні реалії на переході від 1890-х до 1920-х років на сторінках «Щоденників» Сергія Єфремова Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 17-26.

Зінченко, Віктор Вікторович (2012) MICROSOCIAL DIMENSION OF INSTITIONAL DEVIANCY OF SOCIETY DEVELOPMENT AND IDEOLOGEMES UNCOSCIOUS Креативная экономика и социальные инновации (2). с. 18-28.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2012) До проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх психологів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня). с. 875-884.

Кайріс, Олена Дмитрівна (2012) До проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх психологів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 875-884.

Калитюк, Лілія Петрівна (2012) Транспоновані питальні висловлювання як мовленнєві акти експресиви в середньо- та ранньоновоанглійській мові Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (72). с. 42-46.

Калошин, Володимир Федорович (2012) Формування в учнів ПТНЗ почуття господаря своєї долі (практичні поради для педагогів) Професійно-технічна освіта (4). с. 6-9.

Калошин, Володимир Федорович (2012) Як перетворити свою роботу на радісну й улюблену (практичні поради з професійної самореалізації) Все для администратора школы (11). с. 29-39.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Мотиваційно-ціннісне ставлення вчителя географії та основ економіки до підвищення рівня особистої педагогічної і методичної професійної культури Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (16). с. 440-450. ISSN 2227-6246

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Сучасна Туреччина Географія та економіка в сучасній школі (9). с. 39-43.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Об'єднані Арабські Емірати - квітучий сад серед пустелі Географія та економіка в сучасній школі (4). с. 39-42.

Капіруліна, Світлана Леонідівна та Кобзар, М. О. (2012) Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках географії в профільній школі засобами шкільного підручника Проблеми сучасного підручника (12). с. 415-420.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Неформальна освіта вчителя географії: теорія, практика і досвід Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5(23)). с. 360-367.

Караман, Ольга Володимирівна (2012) Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). с. 202-207.

Караман, Ольга Володимирівна та Караман, Станіслав Олександрович (2012) Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). с. 110-119. ISSN 14441-3412

Караман, Станіслав Олександрович (2012) Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 338-346.

Караман, Станіслав Олександрович та Караман, Ольга Володимирівна (2012) Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. с. 338-346. ISSN ББК 65.050

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2012) Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах Записки з ономастики.

Кебкало, Т.Г. та Михайлюк, Антон Юрійович та Сапсай, О.С. та Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Функціонально-орієнтоване проектування інформаційно-аналітичних систем освітнього спрямування на основі попередньо сформованих профілів Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка (431). с. 73-89. ISSN 966-568-633-х

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2012) Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема Педагогіка вищої та середньої школи (36). с. 274-279. ISSN 2304-4470

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Лбвів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Міжнародна науково-практична конференція "Роль педагогіки і психології у сучасному світі" 16-17 листопада 2012 р., 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Роль педагогіки та психології в сучасному світі, 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Людина і сучасне суспільство: пробелми педагогіки та психології", 2-3 березня 2012, Львів.

Кисла, Світлана Вікторівна (2012) Постановка голосу як складова формування педагогічної майстерності Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (21). с. 121-128. ISSN 966-376-065-6

Київець, Олена Валеріївна (2012) Свобода совісті як об’єкт міжнародно-правового регулювання Наукові запистки Інституту закнонодавства ВРУ (1). с. 142-146. ISSN 16712-5284Р

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії Краєзнавство (4). с. 144-154. ISSN 2222-5220

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Іван Крип’якевич як особистість і науковець (за новими джерелами) Український історичний журнал (6). с. 96-110. ISSN 0130-5247

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 58-77.

Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Динаміка чисельності облігатних синантропніх безхребетних як індикатор якості серед житлових приміщень людини Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды", Материалы IVмеждународной научно-практической конференции ", 1 (4). с. 66-72. ISSN 978-5-85716-939-1

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами професійно орієнтованого діалогічного спілкування Вісник психології і педагогіки (10).

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Специфіка викладання англійської мови студентам заочної форми навчання Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 221-226.

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Специфіка викладання англійської мови студентам заочної форми навчання Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 221-226.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Індивідуальний підхід у процесі формування логіко-математичної компетентності дошкільників як проблема Міжнародні педагогічні студії: проблеми дошкілля в сучасному світі. с. 109-114.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Образ дитини у психолого – педагогічній спадщині С.Ф. Русової Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського держ. пед. унів. ім. П. Тичини, 40. с. 115-119.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Педагогічні умови формування у майбутніх вихователів готовності до використання інформаційних технологій в роботі дошкільного навчального закладу Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис , 3 (46). с. 454-465.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до співпраці з сім’ями обдарованих малят Науково-практичної конференції.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Формування інформаційної культури дорослих Дитячий садок, 3 (627). с. 4-5.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Комп»ютерні ігри та вправи: за чи проти Дитячий садок (3). с. 9-10.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Качество дошкольного образования как проблема Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы . с. 30-33.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Правова компетентність керівника дошкільного закладу Дитячий садок.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Турбота про здоров’я - найважливіша праця вихователя (В. Сухомлинський та С. Русова про здоров’я дітей) Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали VМіжнародних та XIX Всеукр. пед.читань в м.Донецьку. с. 99-102.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2012) Проблеми міжкультурної комунікації Наукові записки.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Постановка проблеми розвитку педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ в системі післядипломної освіти Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (24(77)). с. 352-359.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Cтруктурні компоненти педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ. Инновационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. . с. 214-216.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Сутність педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р.. с. 51-53.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Актуальність упровадження інноваційних підходів до організації навчального процесу в ПТНЗ. Збірка статей науково-практичної конференції "Інновації, творчість-інвестування в майбутнє". с. 18-22.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Зміст та структура педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (№6). с. 39-44.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Корпоративна культура навчального закладу Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1

Ковальчук, Василь Іванович (2012) День здоров’я: сценарії заходів Бібліотека Шкільного світу . Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-11-8

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Організація роботи майстра виробничого навчання Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-08-8

Ковальчук, Василь Іванович та Шапаренко, Галина Василівна та Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковальчук, Василь Іванович та Шапаренко, Галина Василівна та Базиль, Людмила Олександрівна та Терпило, Юлія Вікторівна (2012) Педагогічний експеримент в освіті [Навчально-методичні матеріали]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Метафізична сутність Києва у контексті античновізантійської традиції Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (29). ISSN 2225-7586

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Проблема добра і зла в контексті глобалізації Наукові записки (21).

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Духовний шлях Феодосія Печерського як прояв святості в контексті житія святих Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація (4). с. 94-97.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Символічні структур етнокультурного процесу в Україні Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Антична література КУБГ, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Зарубіжна література: академічний рівень, профільний рівень : підручник для профільних 11 класів (гриф МОНУ) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-309-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (10).

Когут, Ірина Вікторівна (2012) Теоретичні аспекти розвитку професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього педагога In: VII Междунар. заочн. науч.-практ. конф. [«Актуальные вопросы современной педагогической науки»], 17 декабря 2012 г., Россия, г. Чебоксары.

Когут, Ірина Вікторівна (2012) ВИХОВНИЙ ТА НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ САМОСТІЙНОЇ ТА ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ У ВИШАХ УКРАЇНИ Вісник психології і педагогіки (9). ISSN -

Козак, Людмила Василівна (2012) Асистентська практика у формуванні здатності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності Педагогічний процес: теорія та практика (5). с. 96-107. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2012) Структура та ознаки інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 50-60. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2012) Сучасні підходи до класифікації педагогічних інновацій Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 227-232.

Козир, Маргарита Валентинівна (2012) Лінгводидактичні особливості процесу формування в учнів 5-7 класів умінь доводити на уроках рідної мови Лінгвістичні дослідження (34). с. 269-274.

Козир, Маргарита Валентинівна (2012) Формування в учнів 5-7 класів вмінь доводити на уроках розвитку зв’язного мовлення в контексті методичної спадщини Медушевського А.П. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб.наукових праць (9). с. 207-210.

Козлов, Роман Анатолійович (2012) Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг, Україна.

Козлова, Ольга Сергіївна (2012) АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИНЦИПИ СПІЛКУВАННЯ Науковий вісник (6). ISSN 1729-360X

Койдан, Валентина Миколаївна (2012) Організація самостійної навчально-дослідної роботи студентів з іноземної мови засобами Інтернет-технологій Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 387-391.

Колумбет, О. М. (2012) Можливості програми дисципліни «фізичне виховання» у розвитку професійно значущих координаційних здібностей майбутніх педагогів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 903-907.

Конакова, Р.В. та Коломис, А.Ф. та Литвин, Оксана Степанівна та Охрименко, О.Б. та Стрельчук, В.В. та Светличный , А.В. та Линец, Л.Г. (2012) Перетворення структури SiC/por-SiC/TiO2 в процесі швидкого термічного відпалу Физика и техника полупроводников, 46 (9). с. 1244-1247. ISSN 0015-3222

Кондратенко, Ганна Григорівна (2012) Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 612-617.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Мотиви української народної орнаментики як складова знакової системи національного графічного дизайну Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір». с. 618-622.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Особливості викладання історії графічного дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.. с. 266-273.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Мотиви української народної орнаментики як складова знакової системи національного графічного дизайну Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 618-622.

Константинова, О. М. (2012) Готуємося до ЗНО (продовження) Іноземні мови в сучасній школі (3). с. 19-27.

Константинова, О. М. (2012) Готуємося до ЗНО Іноземні мови в сучасній школі (2). с. 14-26.

Константинова, О. М. (2012) Готуємося до ЗНО (продовження 1) Іноземні мови в сучасній школі (5). с. 24-34.

Константинова, О. М. (2012) Готуємося до ЗНО (продовження 2) Іноземні мови в сучасній школі (6). с. 26-35.

Корнійко, Уляна Володимирівна та Гулігас, Алла Геннадіївна (2012) Фізичне виховання як процес становлення особистості – носія фізичної культури Фізична культура і здоров'я людини: історія, сьогодення, майбутнє.

Корнійко, Уляна Володимирівна та Гулігас, Алла Геннадіївна (2012) Фізичне виховання як процес становлення особистості — носія фізичної культури Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 141-146.

Костюченко, Валентина Петрівна (2012) Літературно-музична композиція Музи генія. Інтимна лірика Т.Г.Шевченка. Дивослово. (3). с. 29-32.

Костюченко, Валентина Петрівна (2012) Григорій Сковорода - філософ, письменник, учитель, музикант, співець. Дивослово (11). с. 11-13.

Костюченко, Валентина Петрівна (2012) Музи генія, інтимна лірика Тарас Шевченка. Дивослово (3). с. 29-32.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Сучасний викладач іноземної мови вищого навчального закладу: професійно-особистісний аспект Вища освіта України (3 ). с. 62-65. ISSN 2078-1016

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Полікультурна обумовленість здатності до міжкультурної комунікації майбутнього вчителя іноземної мови Наукові праці Донецького національного технічного університету , 11 (202). с. 87-92. ISSN 2077-6780

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Формування світогляду майбутнього вчителя іноземної мови засобами навчальних дисциплін Імідж сучасного педагога, 9 (128). с. 51-54. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Освітнє середовище ВНЗ як чинник професійного самовизначення майбутнього вчителя іноземної мови Молодь і ринок, 2 (85). с. 62-66.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Професійне становлення майбутніх учителів іноземної мови: полікультурний аспект Наукові записки (99). с. 125-132.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Особистість учителя у процесі іншомовної взаємодії на уроках іноземної мови в початковій школі Efektivni nastroje modernich ved-2012 (19). с. 65-69.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Концептуальні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у змісті дисципліни «Методика викладання англійської мови» Народна освіта, 3 (18).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) До проблеми формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови Імідж сучасного педагога, 10 (119). с. 62-64. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в контексті сучасних освітніх парадигм Вісник психології і педагогіки (10).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Професіоналізація майбутнього вчителя іноземної мови: теоретико-прикладний аспект Вісник психології і педагогіки (8).

Коханова, Олена Петрівна (2012) Психологічні особливості педагогічного спілкування в умовах партнерської взаємодії вчителя і учнів Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії (1). с. 181-190.

Кочарян, Артур Борисович (2012) Office 365 – безпечний хмарний сервіс для роботи з електронною поштою в навчальному закладі. Комп'ютер у школі та сім'ї (8). с. 24-27.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивність як передумова творчості людини Синергетика і освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2012 року, м. Київ. с. 204-210.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психофізіологія когнітивно-особистісного забезпечення творчості дошкільника Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 року, м. Київ. с. 148-154.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психіка дошкільника. Обстежуємо граючись Дошкілля (1). с. 18-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Ритми життя дитини Дошкілля (2). с. 6-8.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психофізіологічний портрет шестирічного першокласника Іноземні мови в сучасній школі (6). с. 21-25.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Коли дитина готова до школи? Дошкільне виховання (12). с. 4-9. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психофізіологічні аспекти сенситивного стану учнів початкової школи та творчість Початкова школа (12). с. 6-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психофізіологія становлення мислення дитини Початкова школа (6). с. 5-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психофізіологічний розвиток дитини перед школою Початкова школа (1). с. 45-48. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Психофізіологія дітей з особливими потребами Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Світ сну Дошкілля (5). с. 10-11.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Вступ до школи, або психофізіологія дозвілля дошкільника Дошкілля (3). с. 7-9.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивність як психофізіологічний стан людини Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (17). с. 71-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивний стан і професійна компетентність педагога Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 року, м. Тернопіль - м. Бучач. с. 22-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивність у становленні творчості дошкільника Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 року, м. Одеса. с. 69-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивність як психофізіологічний стан людини Педагогічна освіта: теорія і практика (17).

Кошарна, Наталія Володимирівна (2012) Проблеми професійного становлення особистості педагога в системі підготовки вчителя Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2012 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012». с. 158-159. ISSN ББК 20я43

Кравець, Марія Валентинівна (2012) Ознаки категорії ірреальності у прозових творах Е.А. По Семантика, синтактика, прагматика.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Сучасний старшокласник у вимірі його соціального здоров’я Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал Сумського ДПУ імені А.С.Макаренка.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Сім’я і її вплив на формування психічного здоров’я дитини Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки (8).

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Cоціалізація дитини у контексті внутрішньосімейних відносин матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. [„Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства] (13 грудня 1012 р., м.Київ).

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Методика вивчення професійних настановлень старшокласників як засіб оптимізації процесу їх професійного самовизначення Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О. (42).

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Підготовка вчителя до здійснення позаурочної виховної роботи як фактора соціалізації у початковій школі ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2012) Розвиток пізнавальної активності молодших школярів Сучасна школа України (2). с. 10-15.

Красюкова-Еннс, О.В. та Байда, Л.Ю. та Найда, Юлія Михайлівна та Буров, С.Ю. та Азін, В.О. та Грибальський, Я.В. (2012) Інвалідність та суспільство Київ. ISBN 978-966-7270-66-7

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2012) Теоретичне осмислення культурно-історичної спадщини населених пунктів України в контексті сталого просторового розвитку Європи Глухів; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.. с. 73-77.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Психолого-педагогічні умови професійного розвитку і самоорганізації вихователів ДНЗ в контексті сучасної інклюзивної освіти Синергетика і освіта:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 257-264.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Психологічні особливості розвитку творчого мислення молодшого дошкільника Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності". с. 177-180.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Вплив руху емансипації на образ «нової жінки» другої половини XIX століття. «Rational dress» Вісник міжнародного Слов’янського університету. Серія «Мистецтвознавство» (2). с. 7-17. ISSN 1562-9961

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Британський дендізм: атрибути унікального стилю Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство (26-27). с. 329-338.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII століття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.праць. Вип. 9. (9). с. 29-34. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII ст.: етап зародження нових форм класичного костюма Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка: серія мистецтвознавство (1). с. 160-165.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Аспекти вдосконалення підготовки дизайнерів у контексті євроінтеграції In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (22-24 листопада 2012р., м.Київ), 22-24 листопада 2012, Національний університет імені Т.Шевченка.

Кряжев, Павло Володимирович (2012) Особливості моделей реформування вищої освіти у розвинених країнах Європи Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 36-44.

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Формування готовності майбутніх вихователів до індивідуалізованої роботи з дітьми дошкільного віку Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Індивідуальний підхід у вихованні дітей дошкільного віку: методичний аспект Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць (Х).

Куземко, Леся Валентинівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Збірник наукових праць : Педагогіка. Психологія. Філософія.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Концепції пізнання та самопізнання в античній філософії Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 15-18. ISSN 1609-8595

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (1). с. 49-51. ISSN 2226-3012

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Поняття «едукологія» та «образованиеведение» в контексті розвитку освітології Освітологія: витоки наукового напряму. с. 186-199. ISSN 978-966-2748-15-4

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Ретроспективний аналіз становлення та розвитку освітології в Україні Колективна (двоосібна). ВП «Едельвейс», Київ.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Античність: спроба осмислення витоків ідеї університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 139-141.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Соціальна політика уряду А. Меркель 2009-2011 рр.: реалізовані цілі та перспективи Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані».

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» (7).

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Мистецька спадщина Іванківщини – перлини Полісся Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Молодь і Євро-2012 в контексті всеукраїнської соціальної акції «Давай разом» In: Відкриті очі.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація молодіжної політики в контексті Євро-2012 Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток".

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 196-202.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012 In: Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція.

Курбан, Олександр Васильович (2012) Діагностика та моделювання PR процесів Одноосібна. Українська конфедерація журналістів, Київ.

Курбан, Олександр Васильович (2012) Бренд як інструмент соціальних комунікацій у сучасному суспільстві Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) До проблеми духовного розвитку особистості психотерапевта Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №12.Психологічні науки:зб.наукових праць, 12 (36(60)). с. 271-275. ISSN КВ 8818

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) Інтимність як форма самопізнання та пізнання іншої людини міжнародний науковий форум:соціологія, психологія,педагогіка, менеджмент:збірник наукових праць, 8 (Вип.8). с. 195-204. ISSN 60.5+88+74+65.290-2 М 58

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) Професійна соціалізація студентів як шлях їх духовного розвитку Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.] (Вип.4). с. 25-32. ISSN 978-966-1638-99-9

Кучерявий, Андрій Олександрович (2012) Функціональні характеристики самостійної роботи майбутніх юристів у контексті управління самостійною навчальною діяльністю студентів Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Педагогіка, психологія і соціологія” (11). с. 95-98.

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Іншомовна комунікативна компетентність як обов’язкова складова педагогічної усталеності вчителя початкової школи Вісник психології і педагогіки (10).

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Міжкультурна комунікація як засіб розуміння ментальних особливостей різних культур Вісник психології і педагогіки (7).

Лашко, М. В. (2012) Підручник для початкової школи М.Грінченко „Наша рідна мова” (1917-1918): структура, зміст і принципи Педагогічний дискурс (11). с. 167-172.

Лашко, Михайло Васильович (2012) Основні періоди просвітницько-педагогічної діяльності М. Грінченко (1863 – 1928) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). с. 4-7.

Лашко, Михайло Васильович (2012) Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 114-118.

Лашко, Михайло Васильович (2012) Образ дитини в підручниках Марії Грінченко Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Теорія та методика навчання та виховання": За заг. редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко (31). с. 116-123. ISSN ХНПУ

Лашко, Михайло Васильович (2012) Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету.. с. 166-171.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2012) Психологічні аспекти стресу студентів в навчальній діяльності Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». с. 330-338.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2012) Гендерні особливості реагування на стрес Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012), 2. с. 347-349.

Левітас, Фелікс Львович (2012) НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ТА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13 грудня 2012 року м. Київ. с. 31-36.

Левітас, Фелікс Львович (2012) ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір" 28-29 березня 2012 року м.Київ. с. 183-188.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Українсько-єврейський діалог у контексті історії: подолання стереотипів національної пам'яті Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф.Кураса НАН України (2). с. 407-422.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Формування сучасних цінностей у процесі викладання історії Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 183-188.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Київська доба лікаря і педагога Олександра Анохіна Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 9-17.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Порівняльний аналіз ідей про шкільні характеристики у дослідженнях вітчизняних учених (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. с. 279-287.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) До проблеми індивідуалізації навчально-виховного процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (43). с. 279-287.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Виховання особистості у контексті творчої спадщини О. Ф. Лазурського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 102-106.

Линьов, Костянтин Олександрович та Линьова, Ірина Олександрівна (2012) З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка In: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ). Науковий журнал (1(3)). Центр ППКККОДПСУ, м. Київ, с. 44-51.

Лисенко, Ганна Василівна (2012) Вивчення іноземної мови студентами мистецьких спеціальностей як процес, орієнтований на формування професійно-педагогічної спрямованості In: «Педагогіка та психологія: теорія та практика»: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 23-24 березня 2012 р.), 23-24 березня 2012, Харків.

Литвин, Лілія Володимирівна (2012) Підготовка вихователів до ритмічної організації навчально-виховного процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 79-82. ISSN 1609-8595

Литвин, Лілія Володимирівна (2012) Виникнення освіти вихователів для дітей дошкільного віку в Німеччині (XIX ст.) Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 94-100. ISSN 1609-8595

Литвинюк, Л. О. (2012) Пошук складних психологічних механізмів мотивації людської поведінки в поемі-феєрії «тринадцятий апостол» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 289-297.

Лобода, Ольга Володимирівна (2012) Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід Вісник Глухівського національного пед. університету (20). с. 21-25.

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Ознайомлення молодших школярів з типами текстів Сучасна школа України (4). с. 48-51.

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Ознайомлення школярів зі стильовим забарвленням тексту Початкова школа (12).

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Удосконалення техніки читання на уроках мови Початкова освіта (1). с. 9-10.

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Усвідомлення прочитаного на уроках мови Початкова школа (12).

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Oral and written presentation: Methodist Council Начальная школа (7). с. 30-34.

Лобчук, Олена Гнатівна та Слободкіна, Фатіма Олексіївна (2012) Технологія аналізу уроку рідної мови у початковій школі Школа (11). с. 76-80.

Лозова, Ольга Миколаївна та Нікода, Катерина Євгенівна (2012) Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (12). с. 102-110. ISSN 978-617-7009-07-7

Лопатенко, Георгій Олегович (2012) Application of training and extra-training means during the process of prestart preparation of qualified athletes in fencing Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Modern University Sport Science» (Москва, 2011). с. 134-137.

Лопатенко, Георгій Олегович (2012) Використання позатренувальних засобів підвищення спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в фехтуванні Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (24). с. 43-47. ISSN 2221-7959

Лопатенко, Георгій Олегович (2012) Вплив позатренувальних засобів на ефективність змагальної діяльності кваліфікованих фехтувальників Теорія і методика фізичного виховання і спорту (4). с. 18-22. ISSN 1993-7997

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Чому вони чомусики? Дошкільне виховання (11). с. 32-33. ISSN 0321-1401

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Педагогічний музей України - ювіляр! Дошкільне виховання (12). с. 3. ISSN 0321-1401

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Краса дерев у зимку. Дошкілля (1(21)). с. 24-25.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Весняне повернення пернатих друзів. Дошкілля (2(22)). с. 26-28.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Бузкові барви. Дошкілля (3(23)). с. 26-27.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Подорож веселкою до раю. Дошкілля (4(24)). с. 28-30.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Квітка сонця. Дошкілля (5(25)). с. 26-27.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Зимові гості в куточку природи й на підвіконнях наших осель. Дошкілля (6(26)). с. 24-25.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка "Вісник" (104). с. 194-195.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Проблеми нормативно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 1 (104). с. 194-195.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Мотивація до волонтерської діяльності Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. с. 150-157. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна та Авєльцева, Т.П. та Гулевська-Черниш, А.В. та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Зимівець, Наталія Володимирівна та Калініна, А.В. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Терницька, С.В. (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (7 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-657-5

Лях, Тетяна Леонідівна та Бойчук, Н.І. та Грінчук, Н.М. та Зимівець, Наталія Володимирівна та Молочний, В.В. та Москвіна, Н.О. та Петрович, В.С. та Руда, О.В. та Румак, О.М. та Цюман, Тетяна Петрівна (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (9 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-659-9

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Бондаренко, Зоя Петрівна (2012) Менеджмент волонтерських груп від А до Я Версо-04, Київ. ISBN 978-966-8869-50-1

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Снітко, Марина Аркадіївна та Брусенко, Олена Леонідівна та Скіпальська, Галина Богданівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна (2012) Сходинки до здоров’я [Навчально-методичні матеріали]

Лях, Тетяна Леонідівна та Хижняк, О.В. (2012) Участь молоді у волонтерстві як важлива складова суспільної активності Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). с. 77-83.

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Мариськіна, Т.В. (2012) Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 154-161.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору та її етапи Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.)). с. 144-146.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Інтеграція мистецтв як механізм вербального інтерпретування музики Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Умань, 8 листопада 2012 р.)). с. 69-72.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 660-668.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 660-667.

Лісова, Світлана Іванівна та Лісова, Анна Петрівна (2012) Тестові завдання для студентів з методики навчання української мови в початковій школі [Навчально-методичні матеріали]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2012) Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом Педагогічні науки та освіта (Х). с. 110-117.

М

Магера, Олена Віталіївна (2012) Спрямованість змісту професійно-прикладної фізичної підготовки у студентів гуманітарного профілю Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 161-168.

Магера, Тетяна Григорівна та Лахтадир, Олена Володимирівна (2012) Эффективные формы оздоровительной практики в управлении физическим состоянием и здоровьем студентов Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 169-173.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 241-250.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 107-113.

Мазур, Тетяна Григорівна (2012) Онтологія символу: рефлексивність і рефлексія Філософський часопис: збірник наукових праць.

Макаренко, Лідія Петрівна (2012) Трансформація фольклору в оркестровій творчості Л.М.Колодуба PhD thesis, РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка.

Макарова, Емма Вікторівна (2012) Інноваційні технології вокальної підготовки майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 668-673.

Максименко, Валентина Петрівна (2012) Методика підготовки, організації та проведення виховної справи Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах, 1. с. 123-129.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2012) Психологічні особливості подолання вчителями внутрішньоособистісних конфліктів PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малюга, Олександр Сергійович (2012) Оцінювання рівня володіння майбутніми вчителями початкової школи іншомовним читанням Вісник психології і педагогіки (10).

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. (17). с. 34-43.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в умовах багатопрофільного університету Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [спеціальний випуск, присвячений 80-річчю університету] : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ. с. 155-165.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Робота класного керівника з батьками Директор школи (4 (676). с. 31-38.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Діагностування особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності Рідна мова (17). с. 61-65. ISSN 1644-7794

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи Наукові записи. с. 155-161. ISSN 966-660-016-1

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності Українська мова і література в школі (3). с. 53-56.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), 22 (257). с. 178-187.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Психолого-педагогічні аспекти дослідницької діяльності майбутніх вихователів ДНЗ Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ: Видавництво державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (22(257). с. 178-187.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Жукова, А.Г. (2012) Сучасні підходи до моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу як педагогічної проблеми Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (18). с. 68-74.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2012) Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : педагогічні науки (14). с. 85-89.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Особливості забезпечення педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в освітньому просторі спеціального дошкільного навчального закладу Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. - Вип. ІХХ. В двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна (19). с. 348-357. ISSN КВ №13865-2839

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Формування толерантності як складова професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня) / М-во освіти і нуки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка]. с. 914-919.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 914-919.

Мартіросян, Олена Іванівна (2012) Педагогічна підготовка фахівців у Ніжинській гімназії вищих наук (ІІ пол. ХІХ ст. — 1940 р. ХХ ст.)(історико-педагогічний аспект) Наукові записки: педагогіка, історія.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини Педагогіка здоров’я : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (7 квітня 2012 року, м. Харків). с. 201-206.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) Проблема дослідження інтелекту Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). с. 75-79.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Можливості використання рухливих ігор екологічного спрямування в оздоровчій діяльності учителів початкової школи Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(19)). с. 229-236. ISSN 2312-5993

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2012) Використання електронно-інформаційних технологій в процесі навчання природничих дисциплін з погляду на болонський процес Вища освіта України-Додаток 3до №1, том I2012р. Психологічні науки: проблеми і здобутки. , 1 (1). с. 327-331.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2012) Вплив мікроелементів рослин на здоров’я людини Людина-Природа-Суспільство: теорія і практика безпеки життєдіяльності, екології та валеології. Випуск 5. Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012._134с. (Ч39). с. 70-71.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2012) Збірник задач з генетики Збірник задач з генетики людини. Посібник . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966774879-7

Маруненко, Ірина Михайлівна та Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна та Волковська, Ганна Ігорівна (2012) Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Масол, Людмила Михайлівна та Гайдамака, Олена Василівна та Очеретяна, Наталя Василівна та Кузьменко, Галина Василівна (2012) Мистецтво Робочий зошит 1 клас "Генеза".

Масол, Людмила Михайлівна та Гайдамака, Олена Василівна та Очеретяна, Наталя Василівна та Кузьменко, Галина Василівна (2012) Мистецтво Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. "Генеза".

Масімова, Лариса Гагіківна (2012) Журналістська діяльність в соціальних мережах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 1021. Вип. 66. 2012 (66). ISSN 2227-1864

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2012) Роль шкільних бібліотек в системі освіти з обдарованими учнями Освіта та розвиток обдарованої особистості (2). с. 34-37.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2012) Бібліотечна педагогіка Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). с. 61-65.

Махортих, Микола Сергійович (2012) Історична пам’ять про звільнення Києва від німецької окупації у структурі глобального простору пам’яті Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 154-160.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2012) Інтегральна оцінка фізичного стану осіб, що виконують важку роботу в екстремальних умовах високогір'я на основі моделей лінійної регресії Збірник наукових праць міжнародної проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління" (ПНМК-2012) (8). с. 28-34.

Машовець, Марина Анатоліївна та Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект Щомісячний спеціалізований журнал "Вихователь-методист дошкільного закладу" (7).

Машталір, Володимир Іванович (2012) Особливості формування комунікативних умінь учителя фізичної культури Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 316-321.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Станіслав Шацький про організацію життя дітей в умовах села Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць (42). с. 294-300.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Курсова та семінарська перепідготовка працівників сільських дошкільних закладів у другій половині ХХ ст. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (3). с. 167-171.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Сільські дошкільнята і школярі під одним дахом: роздуми з приводу набутого досвіду Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2012 року, м. Мукачево. с. 103-105. ISSN 0000

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Автобусна подорож. Конспект заняття для дітей третього року життя Дитячий садок. (16). с. 4-5.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Участь сільських дошкільних закладів у педагогічних експериментах: погляд в історію Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 44-51.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Про успіхи інноваційної діяльності дошкільних закладів столиці Дитячий садок (29-31). с. 55-56.

Мельник, Валентина Іванівна (2012) Контрастивні дослідження сучасного франкомовного дискурсу Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. с. 401-404. ISSN ББК 65.050

Мельник, Валентина Іванівна та Качан, Ольга Юріївна (2012) Кольороназви «жовтий» та «синій» у семантиці фразеологічної одиниці в англійській та французькій мовах Філологічні студії. Збірник наукових праць (Вип. 1). с. 120-123.

Мельник, Валентина Іванівна та Яченко, Наталія Сергіївна (2012) Семантичні особливості французьких та українських колискових пісень Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. с. 405-409. ISSN ББК 65.050

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Концептуальні засади формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в Німеччині зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. та інші]., Ч.3 (6). с. 168-181.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Становлення суспільного дошкільного виховання у США: освітня діяльність американських педагогів минулого Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Ч. 1. – 2012. (Ч.1). с. 210-219.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Концептуальні засади дошкільної освіти у США в 20-х роках ХХ століття як основа формування гуманістичної педагогіки у вітчизняній системі дошкільного виховання Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]., Ч.2 (42.). с. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Порівняльний аналіз фахової підготовки кадрів дошкільної освіти у США Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. пр. (3). с. 132-140.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Інтерактивні методи формування мовної компетенції студентів дошкільних факультетів з додатковою спеціалізацією «англійська мова» в контексті інноваційних тенденцій в системі освіти Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка , Ч.ІІ (22(257). с. 254-261.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині як умова творчої самореалізації у професійній діяльності Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – наук. жур-л. (7(25)). с. 163-169.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Формування професійної компетентності спеціалістів дошкільної освіти в організації здоров’язберігаючого педагогічного простору ДНЗ у вищих навчальних закладах Німеччини та США Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьк (Т. 4). с. 82-86.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Трансдисциплінарний підхід до формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини (42.Ч 1). с. 20-26.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць (1.37). с. 265-270.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Інтерактивні технології формування професійної компетентності магістрів дошкільної освіти в Німеччині Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. (42.Ч.2). с. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Фахова підготовка кадрів дошкільної освіти у США Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (46). с. 302-310.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) ДОШКІЛЬНА ОСВІТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ Одноосібна. Умань : Видавець «Сочінський», Умань.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2012) Лінгвістична сутність поняття «фонема» у контексті логопедичних досліджень Український логопедичний вісник : зб.наук.праць (3). с. 44-48. ISSN 966-8663-23-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2012) Фонологічний компонент мови: актуальність дослідження у дітей з важкими мовними порушеннями In: Проблемы сопровождения детей и подростков с особыми образовательными потребностями: психолого-педагогический, социальный и медицинский аспекты: материалы II международной научно-практической конференции, 29-30 марта 2012 г., Киров: Изд-во ВятГГУ.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів [Навчально-методичні матеріали]

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Полікультурний розвиток особистості Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України Психологія розвитку дошкільника, ІV (8). с. 187-198. ISSN 2072-4772

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.

Митник, Олександр Якович (2012) Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу Рідна школа (10).

Митник, Олександр Якович (2012) Психолого-педагогічні умови забезпечення конкурентоздатності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 188-193.

Михайловський, Віталій Миколайович (2012) Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. Одноосібна. Видавницто Темпора, Київ.

Михайловський, Віталій Миколайович (2012) Egzekucja dóbr rodziny Buczackich — Jazłowieckich — Tworowskich na Podolu w 1564 roku Wobec Króla i Rzeczpospolitej Magnateria w XVI–XVIII wieku. с. 391-408. ISSN 978-83-7730-056-5

Михайлюк, Антон Юрійович та Михайлюк, Олена Станіславівна та Пилипчук, Олексій Васильович та Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Формування лінгвістичної онтології на базі структурованого електронного енциклопедичного ресурсу Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг", 11 (3). с. 191-202. ISSN 1727-6209

Михайлюк, Антон Юрійович та Пилипчук, Олексій Васильович та Сапсай , Тетяна Григорівна та Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Автоматизоване формування лінгвістичної онтології на базі структурованого енциклопедичного ресурсу Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 4 (56). с. 81-89. ISSN 1814-4225

Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2012) Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність Українська мова й література в сучасній школі, 7-8. с. 21-24. ISSN 2267

Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2012) Борис Грінченко у спогадах: приваблива людська особистість Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 5-17.

Молчанов, Ігор Миколайович та Khimich, Alexandr та Junisbekov, Mukhtar та Kotyra, Andrzej (2012) ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ числовим програмним ДЛЯ MIMD-комп'ютер Колективна (двоосібна). Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Monografie – Politechnika Lubelska.

Молчанов, Ігор Миколайович та Химич, Александр Николаевич та Мова, В.И. та Николайчук, А.А. (2012) Інтелектуальний персональний комп’ютер гібридної архітектури Искусственный интеллект (3). с. 73-78.

Молчанова, Олена Андріївна (2012) Вплив та значимість занять фізичною культурою при вегето-судинній дистонії Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 180-189.

Морзе, Наталія Вікторівна (2012) Яким має бути «розумний» університет у «розумному» суспільстві? Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 87-98.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2012) Концепція підручника «Сходинки до інформатики» Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4). с. 26-34.

Морзе, Наталія Вікторівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2012) Чи має керівник навчального закладу володіти ІКТ-компетентністю? Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4). с. 65-74.

Морзе, Наталія Вікторівна та Проценко, Галина Олександрівна (2012) Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (3). с. 8-23.

Мороз, Ольга Олександрівна (2012) Розвиток медіа-педагогіки у Республіці Польща (60-ті – 80-ті роки ХХ століття) Педагогічний процес: теорія та практика (5). с. 152-167. ISSN 2078-1687

Мороз, Ольга Олександрівна (2012) Етапи становлення та розвитку медіа-педагогіки у Республіці Польща Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 128-131. ISSN 1609-8595

Мороз, Ольга Олександрівна (2012) Медіа-освіта у структурі освітології Освітологія / українсько-польський щорічник (1). с. 117-119. ISSN 2226-3012

Мороз, Ольга Володимирівна (2012) Вплив музикотерапії на розвиток мовлення у дітей з аутизмом Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів (2). с. 6-9.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Використання елементів музейної педагогіки в навчально-виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів Класний керівник (1-2). с. 28-34.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Виникнення українського козацтва Все для вчителя (3). с. 66-68.

Москаленко, Олександр Анатолійович та Москаленко, Л. (2012) Організація роботи гуртків, секцій, клубів, творчих об’єднань в загальноосвітніх навчальних закладах Класний керівник (13-16). с. 2-4.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Здійснення політики індустріалізації та колективізації, історична необхідність, чи геноцид українського народу Все для вчителя, 1-2. с. 109-110.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Використання елемнтів музейної педагогіки в навчально- виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів Класний керівник, 1-2. с. 109-110.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Психологічні детермінанти входження майбутнього фахівця в освітню організацію Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (4). с. 149-154.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Психологічні особливості розвитку психологічної культури майбутніх практиних психологів Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2 (94). с. 14-17.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Роль психологічної культури молодих педагогів при входженні в освітню організацію Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (39 (6)). с. 217-223.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Психологічні особливості входження особистості в організацію Педагогічний процес (5). с. 224-232. ISSN 2078-1687

Москальов, Максим Володимирович (2012) Психологічна підготовка педагогічних працівників до управління змінами в освітніх організаціях Педагогічний процес (2). с. 212-219. ISSN 2078-1687

Москальов, Максим Володимирович (2012) PSYCHOLOGICAL TERMS OF EFFECTIVE INCLUDING OF PERSONNEL IN ORGANIZATION AS FACTOR OF WARNING OF PROFESSIONAL CRISES Балтийский институт психологии и мэнеджмента, 8 (1). с. 132-137. ISSN LV ISSN - 1691 - 6913

Музика, Олена Оксентівна (2012) Контрсоціальна мотивація у розвитку учбових здібностей студентів Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. с. 164-166.

Муромець, Вікторія Григорівна (2012) Програма формування превентивного виховного середовища вищого навчального закладу Становлення та розвиток української державності (7).

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2012) Київські печерні храми очима киян у ХІХ — на початку ХХ століття: наукові дослідження, релігійне шанування, легенди Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 63-67.

Міляєва, Валерія Робертівна (2012) Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Міляєва, Валерія Робертівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій освіті Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (№9(11)). с. 208-215.

Міляєва, Валерія Робертівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Емоційне здоров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, X (23). с. 414-422.

Міщенко, 3.І. та Борзаковська, 3.О. (2012) ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Сучасність, наука, Час. Взаємодія та взаємовплив (3). с. 26-28.

Міщенко, З.І. та Борзаковська, 3.0. (2012) НАБУТТЯ НАВИЧОК ПЕДАЛІЗАЦІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. с. 65-69.

Н

Набільська, Ольга Вікторівна (2012) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук. - практ. інтернет - конф..

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Батьківська компетентність молодого подружжя: зміст та структура Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (5). с. 12-26.

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Концептуальна модель формування батьківської компетентності у молодого подружжя Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка., 2 (105). с. 41-44.

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Психологічні особливості батьківської компетентності молодого подружжя Вісник Інституту розвитку дитини (23). с. 150-155.

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Батьківська компетентність як чинник психічного розвитку дитини Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: елктрон. наук. фах. вид..

Назаренко, Світлана Валеріївна (2012) Робота з інтерактивною дошкою SMART BOARD на уроках біології Біологія (23). с. 13-20.

Назаров, Сергій Іванович (2012) Орієнтовні календарно-тематичні плани інваріативної складової частини програми трудового навчання. Технічні види праці. 5-9 класи Трудове навчання (8(56)). Вкладка.

Найда, Юлія Михайлівна (2012) Основи інклюзивної освіти In: Основи інклюзивної освіти. "А.С.К.", Київ, с. 126-139.

Найда, Юлія Михайлівна та Таранченко, Оксана Миколаївна (2012) Диференційоване викладання в інклюзивному класі Видавнича група “АТОПОЛ”, Київ.

Науменко, Віра Орестівна (2012) Особливості нової програми «Літературне читання» ( у порівнянні з програмою 2006 року) Учитель початкової школи (1). с. 26-27.

Науменко, Віра Орестівна (2012) Навчаємо розуміти художнє слов Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (3). с. 99.

Науменко, Віра Орестівна (2012) Психолого-педагогічні основи навчання читання у початковій школі Київський університет імені Бориса Грінченка.

Науменко, Віра Орестівна та Черваньова, О. та Польова, А. (2012) Оволодіння читацькою компетентністю учнями третього класу Початкова освіта (4). с. 3-6.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Як уникнути наркоманії серед молоді Культура безпеки і здоровя (1). с. 32-37. ISSN 978.966.2600-00-1

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Вплив електромагнітного випромінювання на організм молоді Педагогіка здоровя. с. 227-231. ISSN ББК,51.1.+74.580.053.34

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку студентів на їхню пам’ять Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (А_43). с. 261-264. ISSN ББК 88.37я43_А43

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Бондаренко, Юрій (2012) Дослідження впливу на організм випромінювання мобільних телефонів Біологія і хімія в сучасній школі (1). с. 20-21.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна та Омері, Ірина Дмитрівна (2012) БОТАНІКА: Навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна та Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Зоологія: навчальний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Навчально-методичні матеріали]

Нестерова, Тетяна Володимирівна (2012) Проблема фізичного виховання студенток з надлишковою масою тіла Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 196-206.

Нестерова, Тетяна Володимирівна (2012) Передумови виникнення художньої гімнастики як специфічної системи фізичного виховання жінок Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 190-196.

Нестерова, Тетяна Володимирівна та Слюсар, Ксенія Юріївна (2012) Передумови виникнення сучасної системи оздоровчих занять гімнастикою Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 321-326.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у навчально-виховному процесі початкової школи Початкова школа (11). с. 25-27. ISSN 0131-5358

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Інтелектуально-творчі уміння у структурі особистості майбутнього вчителя початкової школи Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наукових праць / за ред. Бакум З.П. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». (36). с. 349-353. ISSN 2304-4470

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Образотворче мистецтво з методикою навчання. Опис предмета навчального курсу Збірник навчальних програм. с. 180-200.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць (16).

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць (20). с. 172-176. ISSN 966-7763-85-4

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. міжнарод. наук. - практ.конф.(28-29 березня). с. 268-273.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 268-273.

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2012) Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) Університетська кафедра (1).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів Освітологічний дискус: електронне наукове фахове видання (2).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Взаємодія освіти та соціально-економічної сфери суспільства "Директор школи, ліцею, гімназії" (5). с. 11-22.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р.. с. 7-14.

Олексюк, Олена Андріївна (2012) Як стати успішним Математична газета (2). с. 13-17.

Олексюк, Олена Андріївна (2012) Усна лічба як один із засобів розвитку логічного мислення дитини Математика в сучасній школі (10). с. 30-36.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 708-715.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна та Ткач, Марія Михайлівна (2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 708-715.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2012) Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня) 2012року.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2012) Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 413-420.

Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Здоровий спосіб життя в уявленні студентської молоді In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квітня 2012, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Землезнавство: навчально-методичний посібник з питань проведення практичних і самостійних робіт для студентів негеографічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Навчально-методичні матеріали]

Опришко, Тетяна Сергіївна (2012) Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення Вісник Харківського національного університ ет у імені В. Н. Каразіна (989). с. 123-127.

Орлова, Наталія Сергіївна та ПОВАЖНИЙ, Олександр Станіславович (2012) КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Колективна (двоосібна). ДонДУУ, Донецк.

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) Великі географічні … курйози, або Як виникають назви Українська мова й література в сучасній школі (4). с. 22-25. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) У світі імен і прізвищ Українська мова й література в сучасній школі. с. 19-23. ISSN 2267

П

Павлюк, Валерій Валерійович (2012) Менеджмент: навчальний посібник. У 2 т. Т. 1. Загальний менеджмент / рук. авт. кол. С.Ф. Поважний. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 331 с. In: Менеджмент. Загальний менеджмент. ДонДУУ, Донецьк, с. 93-108.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Інформаційне суспільство та глобалізація: система впливів на вищу освіту України Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал "Імідж сучасного педагога", 9 (128). с. 3-7. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. с. 409-413.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Соціальна парадигма у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Вісник психології та педагогіки (10).

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Віртуалізація навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей: контекстуальний дискурс Вісник психології і педагогіки (8).

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Нові інформаційно-комунікаційні технології у сучасній теорії та практиці навчання іноземної мови Materialy VIII Mezinarodni Vedecko-prakticka Konference "Efektivni Nastroje Modernich Ved - 2012" (21). с. 61-64. ISSN 978-966-8736-05-6

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу Щомісячний науково-педагогічний журнал "Молодь і ринок" (3 (86)). с. 77-81.

Пазюк, Світлана Андріївна (2012) Формування педагогічної майстерності вчителя засобами самоосвіти Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями: матеріали круглого столу, 22 листопада 2012 року, м. Київ. с. 105-111.

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Сонет в історії української та світової літератури. In: Сонет в історії української та світової літератури. Педагогічна думка, Київ, с. 72-124. ISBN 978-966-644-277-5

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія Колективна (три і більше авторів). Педагогічна думка, Київ.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2012) Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації "Торгівля людьми" в сучасному англомовному медійному дискурсі. PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Панасюк, Леонід Валерійович (2012) До витоків білінгвізму в Україні: асиміляційна політика Російської імперії через військову присутність та політику в збройних силах (історико-політичний аналіз) Гілея: Науковий вісник.

Панасюк, Леонід Валерійович (2012) Політичні чинники формування білінгвізму In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2012", 18-19 квтня 2012, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Етичні уявлення дітей старшого дошкільного віку: результати емпіричного дослідження Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника, 8 (ІV). с. 198-212. ISSN 2072-4772

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку в інтерактивному театрі Педагогічна освіта: теорія і практика, 11. с. 319-323. ISSN 74я43

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Проблеми інформатизації дошкільної освіти Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures. с. 297-301. ISSN 978-966-026742-8

Перевозчиков, Віктор Іванович та Тимчик, Олена Анатоліївна та Жукова, Юлія Миколаївна (2012) Економічна теорія: політика роздержавлення ТОВ "КНТ", Київ, Україна. ISBN 978-966-8894-75-6

Першко, Галина Олексіївна (2012) Інноваційні тенденції у підготовці соціальних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). с. 253-257. ISSN 2227-2844

Першко, Галина Олексіївна (2012) Формування професійних особистісних якостей соціальних педагогів під час роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (7). с. 264-269.

Першко, Галина Олексіївна (2012) Особливості організації навчальної соціально-педагогічної практики студентів зі спеціальності «соціальна педагогіка» в інклюзивному навчальному закладі Гуманітарний вісник (26). с. 215-219.

Першко, Галина Олексіївна (2012) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному навчальному закладі під час вивчення курсу «основи інклюзивної освіти» Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 290-295.

Петренко, Лариса Павлівна (2012) Роль викладача вишої школи у громадянському виховання студентів. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу, 5. с. 115.

Петренко, Лариса Павлівна (2012) Роль викладача вишої школи у громадянському виховання студентів. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу. с. 115.

Петрик, Лада Вікторівна (2012) Формування критичного мислення майбутніх вчителів початкової школи у змісті дисципліни «Практичний курс англійської мови» Вісник психології і педагогіки (10).

Петрикова, Оксана Петрівна (2012) Прийоми вільного керування регістрами у процесі вокальної підготовки студентів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 716-722.

Петрочко, Жанна Василівна та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Шеламкова, А.М. та Калініна, А.В. та Москвіна, Н.О. (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (11 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-661-2

Петрощук, Наталія Романівна (2012) Організаційно-змістові засади підвищення кваліфікації вчителів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). с. 8-11.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Соціалізувальні ресурси і ризики агресивного медіасередовища Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2012. – Випуск 17. – С. 36-43..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Концептуалізації політики в посткомуністичній Україні Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Рефлексивне управління освітніми інноваціями Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 5. - С. 70-75. (5). с. 70-75.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Освітні інновації в Україні: проблеми впровадження та можливості оптимізації ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. .

Пихтіна, Ніна Порфиріївна (2012) Педагогіка творчості: навчальний посібник Ніжин.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) Компетентнісна модель у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музики. Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конференції . с. 722-729.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) Системно-синергетичні особливості оркестрово-ансамблевої підготовки майбутнього вчителя музики Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал (1-2). с. 138-142.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) Виховання школярів засобами колективно-інструментального музикування Вісник Черкаського університету (21). с. 89-95.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) З історії оркестрово-ансамблевої підготовки майбутніх учителів музики Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту І.Огієнка (12). с. 386-391.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Трансформація психологічних процесів в освітології Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 118-123. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Психологічна об'єктивація наукових новацій Харьковская школа психологии: наследие и современная наука / [отв. ред. Т.Б.Хомуленко, М.А.Кузнецов]. с. 117-128.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Трансформація психологічних процесів в освітології Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 118-124. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Розвиток освітологічної мотивації в психологічній освіті Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1 - 2). с. 37-40. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Проблема самовизначення особистості юнацького віку в трансформаційному суспільстві In: Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , 13 грудня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Наука і практика компетентнісного виміру особистісного зростання учнівської молоді In: Компетентнісний вимір особистісного зростання учнівської молоді: теорія, практика, досвід., 10-12 квітня 2012.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Методологія освітології в розвитку педагогічної психології Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (25). с. 416-420. ISSN 978-966-8840-95-1

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Наука і практика компетентісного виміру особистісного зростання учнівської молоді In: Всеукраїнської науково-практичної конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Погребняк, Інга Василівна (2012) Дружнє листування Бориса Грінченка з Трохимом Зіньківським та Іваном Зозулею Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 317-325.

Подолинна, Тетяна Тимофіївна (2012) Реалізація текстоцентричного підходу в процесі навчання російській мові у 5-9 класах Русский язык, литература, культура в школе и вузе (5). с. 52-55.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2012) Що має знати вчитель про особливості адаптації школярів з психосоматичними захворюваннями? / Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць – Випуск 9.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2012) Особливості психологічного тренінгу в групі підлітків-діабетиків Науковий журнал "Психологічні перспективи" Спеціальний випуск "Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп" Т.1. Особистість і мала група, 2012, 1. с. 237-246.

Подшивайлов, Федір Михайлович (2012) Особливості мотиваційної сфери студентів схильних до пропусків занять Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки. с. 212-219.

Подшивайлова, Лідія Іванівна та Подшивайлов, Михайло Михайлович (2012) Практичний досвід реалізації психологічного забезпечення розвивального навчально-виховного середовища Рідна мова (18). с. 19-23.

Покатілова, Олена Олександрівна (2012) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПЕРЕКЛАДНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). с. 150-156. ISSN 2227-2844

Полковенко, Ольга Володимирівна (2012) Проблема статевого виховання молоді - насамперед педагогічна проблема Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, 2 (1). с. 389-394.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2012) Изменения количества и функциональной активности остеокластов при экспериментальном снятии опорной нагрузки у крыс In: Шевченківська весна 2012_Біологічні науки, 21-23 березня 2012 .ї, Київ, Інститут біології.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Полковенко, Тарас Вікторович (2012) Викладання валеології у непрофільних ВНЗ – одна з найактуальніших проблем освіти Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна профільна освіта: традиції і інновації". м. Чернівці. с. 248-250.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Ситник, К.В. (2012) Проблема самогубств серед підлітків та молоді: роль педагога у їх попередженні Вища освіта України., Додаток 3 №1, Том III.-2012р. Тематичний випуск Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання-420с. (1). с. 68-72.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Ситник, К.В. (2012) Запобігання торгівлі жінками - одна з найактуальніших проблем сучасного суспільства. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2012 (2). с. 176-178.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства Психолого-педагогічні проблеми сільської школи , 42 (Ч. 1). с. 138-146.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Виховна функція мистецтва в освітньому процесі сучасного ДНЗ Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика», 10. с. 270-276.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) ВПЛИВ СІМ’Ї НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ Психолого-Педагогычны науки.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) ВИХОВНА ФУНКЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ. Вихователь-методист дошкільного закладу.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Формування емоційного досвіду дошкільника засобами казки Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (39). с. 10-13.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Піскова терапія: міражі піщаної педагогіки Дитячий садок, 33 (657). с. 11-15.

Полякова, Олена Василівна (2012) Організаційно-методичні аспекти удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті Гуманітарний вісник – додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ (35): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (27). с. 536-545.

Поляничко, Олена Миколаївна (2012) Searching knowledge of psyche in entirery European Science and Technology. с. 654-657.

Поляничко, Олена Миколаївна (2012) Розвиток їздового спорту в Україні Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 31-35.

Поляничко, Олена Миколаївна та Стінська, Вікторія та Васюк, Андрій Григорович (2012) Їздовий спорт: історія, становлення та розвиток в Україні Проблема активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. с. 224-228.

Полянский, Вячеслав Анварович (2012) Королі джазу Одноосібна. Ксения Сладкевич, м.Київ.

Поліщук, А. А. (2012) Графіка як основа візуальної грамотності та розвитку творчості студентів образотворчих спеціальностей Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 730-735.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2012) Графіка як основа візуальної грамотності та розвитку творчості студентів образотворчих спеціальностей Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-прак.конф.. с. 730-736.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Реінтерпретація пам’яті в сучасному українському романі Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (28). с. 183-204. ISSN 966-7631-70-2

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Імагологічний вимір Києва в художній літературі новітньої доби Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 27-33.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2012) Управління в системі дошкільної освіти Видавництво "Контраст", Краматорськ. ISBN 978-966-04-8

Пономарьова, Г. Я. (2012) Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 736-741.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2012) Синтаксичні особливості навчання дітей 5-6 річного віку опису як одного з функціонально-смислових типів мовлення Современный детский сад. Методика и практика (6). с. 58-66.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2012) Використання опису як засобу формування стилістичних умінь учителя початкових класів Проблеми пiдготовки сучасного вчителя: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 6 (3). с. 136-142.

Приходько, Оксана Павлівна (2012) Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі дітей з порушеннями зору (історичний аспект) Збірка статей з семінару "Комп'ютерні технології для людей з вадами зору".

Приходько, Юлія Олексіївна та Юрченко, Віктор Іванович (2012) Психологічний словник-довідник:навчальний посібник Видавництво "Каравела", м. Київ. ISBN 978-966-2229-24-0

Прокопенко І.В., Литвин П.М., Литвин О.С. (2012) Спосіб визначення товщини нанометрових шарів засобами атомно-силової мікроскопії 67348.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2012) Основні напрями діяльності Міжнародної федерації телевізійних архівів Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. с. 183-185.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2012) Дисципліна «Індустрія розваг» у системі фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності «Менеджер індустрії дозвілля» Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. с. 126-128.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2012) Основні напрями діяльності Читального залу краєзнавства та генеалогії Бібліотеки конгресу США In: "Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону". ІІІ-й Міжнародна науково-практична конференція, 10-12 жовтня 2012 р., Вінниця.

Процька, Світлана Миколаївна (2012) Використання опорних схем як засобу формування інформаційної компетенції у студентів класичного університету Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 143-149.

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Молода українська поезія: спроби самоідентифікації Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки" (5(218)). с. 91-96. ISSN 2076-5770

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Алюзія як феномен «чужого» мовлення у семантичному полі сучасних поетичних текстів Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (31). с. 92-94. ISSN 966-7631-70-2

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Фольклорні мотиви сучасної української поезії в аспекті діалогу традиції із новаторством Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (28). с. 205-211. ISSN 966-7631-70-2

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Цитата як форма інтертекстуальності (на прикладі сучасної вітчизняної поезії) Вісник Чернаського університету. Серія "Філологічні науки" (38). с. 20-25. ISSN 2076-5770

Пушкарьов, Юрій Віталійович (2012) Експериментальне навантаження та динаміка показників суб’єктивної оцінки самопочуття та власної ваги студентів, які займаються силовими видами спорту Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. с. 172-175.

Пушкарьов, Юрій Віталійович (2012) Контроль рухової діяльності спортсменів в ігрових видах спорту Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 303-307.

Піскун, Валентина Миколаївна (2012) Київ у добу Української революції (за спогадами сучасників) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 107-111.

Пітенко, Сергій Леонідович (2012) Залежність показників складу тіла, соматотипів і щільність кісток у висококваліфікованих спортсменів In: Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму, Запоріжжя: КПУ.

Пітенко, Сергій Леонідович та Криворученко, Олена Вікторівна та Самоленко, Т.В. (2012) Оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання спортсменок, що спеціалізуються в легкій атлетиці Актуальные проблемы физической культуры и спорта. с. 313-319. ISSN 9965-878-04-8

Р

Радченко, Сергій Петрович (2012) До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. с. 465-476. ISSN 978-966-2337-01-3

Радченко, Сергій Петрович (2012) Створення та використання програмного середовища для оптимізації самопідготовки у процесі закріплення отриманих знань Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики. с. 191-194.

Радченко, Сергій Петрович та Юртин, Іван Іванович та Кулікова, Вікторіна Юліанівна (2012) Про деякі аспекти раціоналізації процесу навчання інформаційним технологіям Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 960-968.

Редько, Сергій Іванович (2012) До проблеми спрямованості соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі Педагогічний процес: теорія та практика (5). с. 234-243. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2012) Дослідження психологічного клімату в педагогічному колективі Директор школи (8).

Рибніков, Олександр Михайлович (2012) Віртуальна екскурсія музеєм Бориса Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 135-138.

Рибніков, Олександр Михайлович (2012) Педагогічна діагностика рівнів готовності майбутніх учителів музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 760-768.

Романенко, А.Р. та Романова, Т.В. (2012) Концертна подорож Ф. Ліста Україною. Мистецтво в школі (6(42)). с. 2-4.

Романенко, Людмила Віталіївна (2012) Педагогічні проекти набуття самоосвітніх компетенцій молодшими школярами як змістова складова курсу „Педагогічні технології у початковій школі” Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Романенко, Людмила Віталіївна та Славінська, Оксана (2012) Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошук і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) К вопросу о подготовке дизайнеров ювелирных изделий в системе высшего образования (на примере Украины) Сборник научных статей "Социальныетрансформации".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Проблема Altersstil в европейском искусстве Ренессанса Вестник Нижневартовского Гуманитарного государственного университета.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Портретная галерея придворных Генриха ІІІ в искусстве Франции ІІ половины XVI века Художня культура. Актуальні проблеми.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Художественное образование как форт-пост современной культурной элиты государства Материалы IV Международной научно-теоретической конференции [Социально-политические и культурные проблемы современности].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Монографія Ю.В.Романенкової "Школа Фонтенбло та маньєризм у французькому мистецтві 16 ст." Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Русская культура на постсоветском пространстве Социальные трансформации: Российско-белорусское приграничье: состояние и проблемы.

Руденко, Людмила Степанівна (2012) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

Руденко, Людмила Степанівна (2012) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 768-774.

Рудик, Олександр Борисович (2012) Подання найбільшого спільного дільника лінійною комбінацією з цілими коефіцієнтами (розширений алгоритм Евкліда) Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Неопубліковано)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Код Грея Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Неопубліковано)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Гамільтонові графи Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Неопубліковано)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Ейлерові шляхи й цикли Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Неопубліковано)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Розв'язання задачі про призначення Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Неопубліковано)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Загальний підхід до формування переліку компетенцій щодо опанування природничо-математичними дисциплінами Математика в сучасній школі (1). с. 29-32.

Русаченко, Наталя Павлівна (2012) Статус морфонології в системі мовних рівнів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (5). с. 235-240.

Русаченко, Наталя Павлівна (2012) Морфонологічні особливості словотворчих моделей іменника староукраїнської мови другої половини XVI – ХVIII ст. Studia Philologica. (1).

С

Сабол, Діана Михайлівна (2012) Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості Вісник Одеського нац. ун-ту ім. І.І.Мечнікова. Серія: Психологія. т.17. вип. 8 (20). част. 1.. с. 307-314.

Сабол, Діана Михайлівна (2012) Український вишитий рушник як сімейна світлина Трудове навчання. с. 12-15.

Савченко, Світлана Володимирівна (2012) Олена Апанович в українському жіночому русі Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (34). с. 118-124. ISSN 2076-8982

Савченко, Юрій Юрійович (2012) Становлення психологічної статі дошкільника в умовах батьківсько-дитячих стосунків // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України Психологія розвитку дошкільника, IV (8). с. 244-254. ISSN 2072-4772

Салан, Катерина Олександрівна (2012) Як обрати звук, або Короткий путівник по морю заліза JAM Music Magazine (2). с. 14.

Салан, Н. М. (2012) Компетентність професійної самоорганізації майбутнього вчителя музики: категоріальний аналіз проблеми Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 775-780.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання Іноземні мови в сучасній школі (2). с. 2-6.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання (продовження 1) Іноземні мови в сучасній школі (3). с. 28-33.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання (продовження 2) Іноземні мови в сучасній школі (4). с. 34-36.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання (продовження 3) Іноземні мови в сучасній школі (5). с. 19-23.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Використання фонових знань під час вивчення «Кримських сонетів» Адама Міцкевича Аналіз поетичних творів. с. 27-34.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Вивчення ліричних творів на уроках світової літератури Аналіз поетичних творів. с. 5-10.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях Мова і культура (15). с. 39-46.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Теорія картини світу: ключові поняття Лінгвістика (2). с. 18-28.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) «Картина світу» і «модель світу» в лінгвістичних студіях Мова і культура: науковий журнал, V (15). с. 93-99.

Сергеєва, Ольга Степанівна (2012) Концепт "дорослий учень" у контексті освіти дорослих та освіти впродовж життя Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2012 - Випуск СII (102)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки). (102). с. 167-174. ISSN 966-660-016-1

Сергеєва, Ольга Степанівна (2012) Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського союзу Неперервна професійна освіта: теорія і практика//Науково-методичний журнал.-2012.-Випуск 3-4 - 136с. (3-4). с. 36-40. ISSN 1609-8595

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2012) Компетентнісні орієнтири виміру особистісного зростання учнівської молоді In: Всеукраїнська науково-практичні конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2012) Професійна ідентичність в практиці професійної підготовки особистості Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). с. 82-86.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Культорологічні концепти освітології та розвиток полікультурного суспільства Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 28-36. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Сфера освіти як об’єкт дослідження Освітологія / українсько-польський щорічник (1). с. 22-29.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика Овід.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Теорія і практика вищої освіти [Навчально-методичні матеріали]

Сисоєва Світлана Олександрівна (2012) Професійна підготовка викладача – тьютора: теорія і методика 42576.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Освітологія: витоки наукового напряму Колективна (три і більше авторів). ВП "Едельвейс", Київ.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2012) Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика 46390.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти Рідна школа (4-5). с. 44-51. ISSN 0131-6788

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Сфера освіти як об'єкт дослідження Колективна (три і більше авторів). Институт научной и педагогической информаци РАО, Москва.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Розвиток освіти в Ірландії: стан дослідженості проблеми Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта Украіни» (3). с. 122-125. ISSN 2078-1016

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір . с. 154-160.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Сучасні тенденції розвитку початкової освіти Ірландії Вісник психології і педагогіки (10).

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя у Великобританії Вісник психології і педагогіки (8).

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Професійна підготовка вчителя: ірландський досвід Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика . с. 182-183.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 154-159.

Скляр, Ольга Олегівна (2012) МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (9). с. 157-162.

Скляр, Ольга Олегівна (2012) ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 794-800.

Скляр, Ольга Олегівна (2012) МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (9). с. 157-162.

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Проблемні методи та ситуації на заняттях з професійно-орієнтованого іншомовного мовлення In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні досягнення педагогіки та психології в ХХІ столітті", 7-8 грудня 2012, Харків.

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Характеристика змісту навчання писемного англійського професійно орієнтованого мовлення студентів економічних спеціальностей Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки (108). с. 179-184. ISSN 966-666-016-1

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Проблемні методи та ситуації на заняттях з професійно-орїєнтованого іншомовного мовлення In: Актуальні досягнення педагогіки та психології в ХХІ столітті, 7-8 грудня 2012, Харків.

Слободкіна, Фатіма Олексіївна (2012) Структурний аналіз уроку рідної мови в початковій школі Школа інформаційно-методичний журнал (11(83)). с. 76-80.

Смольникова, Галина Валентинівна (2012) Алгоритм складання аналітичної довідки роботи дошкільного закладу за навчальний рік Дитячий садок. Управління (4). с. 14-17.

Смольникова, Галина Валентинівна (2012) Специфіка консультативної діяльності практичного психолога з батьками в дошкільному навчальному закладі Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент (10). с. 173-182.

Смольникова, Галина Валентинівна та Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна та Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-78-0

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) Формування культури спілкування підлітків в Інтернет - мережі Ucrainica V. с. 246-249.

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) Технологія підготовки фахівців соціономічної сфери до формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (18). с. 346-353.

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) Підготовка фахівців соціальної сфери до формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. с. 306-311.

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) Стан обізнаності підлітків та їх батьків щодо безпечної діяльності в Інтернет-мережі Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (104). с. 99-102.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2012) Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці Studia Philologica (1). с. 101-107. ISSN УДК 81+82:811.11+811.13

Соколовська, Світлана Володимирівна (2012) Лінгвістична прагматика в системі філологічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . с. 441-448. ISSN 378:005.6

Солдатова, Леся Петрівна (2012) Teaching of the ambiguity words translation Conference Proceedings. Edited by Pixel. 5th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy), 2012. – 591-595.

Солдатова, Леся Петрівна (2012) The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations In: Conference Proceedings. Interfaces in English Linguistics (IEL) 2012 – Karoli Gaspar University of the Hungarian Reformed Church. – Budapest (Hungary), 2012..

Солдатова, Леся Петрівна (2012) Поняття інформація – необхідність поняття дискурс Мовні і концептуальні картини світу. Зб.наук.праць. (37). с. 338-343.

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання.

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.) Туризм і краєзнавство. ISSN 966-8122-62-9

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Інновації в туристичній освіті Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). с. 288-293. ISSN 2227-2844

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Використання безеквівалентної лексики та національно-маркованих фразеологізмів як засобу формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (на матеріалі німецької мови) Імідж сучасного педагога, 9 (128). с. 55-58.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Німецький досвід як вдалий приклад підвищення якості педагогічної освіти Вища освіта України (3 ). с. 13-17. ISSN 2078-1016

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Врахування когнітивнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 449-458.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземної мови Наукові праці Донецького національного технічного університету, 11 (202). с. 142-145.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Етнореалії з компонентом назв зброї як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць німецької мови) Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Effektivni nastroje modernich ved (22). с. 94-104.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Навчання іноземної мови у початковій школі: проблеми чи перспективи? Вісник психології і педагогіки (10).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Доцільність поглибленного вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в курсі «Країнознавство Німеччини» студентами-магістрами (спеціальність 7.01010201 – початкова освіта) Молодь і ринок, 2 (85). с. 72-76.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Врахування когнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 449-457.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Формування професійної компетентності иайбутнього психолога: проблеми сьогодення Вісник Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки (4). с. 101-105.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Діяльність психолога дошкільного закладу з формування виховних стратегій батьків щодо психосексуального розвитку дитини In: Всеукраїнька науково-практична конференція.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Роль патопсихологічної діагностики у психокорекційній роботі Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. , 36 (60). с. 385-387.

Софій, Наталія Зіновіївна (2012) Якісна професійно-технічна освіта - соціально вразливій молоді Арт Економі, Київ.

Софій, Наталія Зіновіївна (2012) “Індекс інклюзії”, або Наскільки ми розуміємо інклюзивну освіту? Управління освітою (5 (281).

Софій, Наталія Зіновіївна та Панченко, Алла Гнатівна (2012) Державно-громадське оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Директор школи (9(69)). с. 60-66.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Підготовка соціальних педагогів в системі неперервної освіти на засадах андрагогіки Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Формування соціокультурних цінностей майбутніх фахівців соціальної сфери Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка , 104 (2). с. 113-115.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна сім’я та соціальні інституції : шляхи партнерської взаємодії» (1). с. 157-159.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Формування мотивації до здорового способу життя у підлітків як соціально-педагогічна проблема Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 10 (269). с. 193-201. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Формування професійної культури соціальних педагогів у процесі їхньої професійної підготовки Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов, 2 (2). с. 316-324.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Культура професійного спілкування – необхідна умова діяльності фахівців соціальної сфери Соціальна робота в Україні: теорія і практика (1). с. 165-171.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Формування мотивації як здорового способу життя у підлітків як соціально - педагогічна проблема Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (30). с. 193-201. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна та Плахотнік, О.В. (2012) Формування толерантної культури у майбутніх соціальних педагогів Соціальна робота в Україні: теорія і практика (2). с. 11-17.

Стаднік, Надія Вікторівна (2012) Педагогічні умови оптимізації виховання відповідальності в шестирічних першокласників Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, (26).

Старинська, Наталія Володимирівна (2012) Психологические особенности самоактуализации студентов в процессе обучения в вузе Актуальні проблеми практичної психології. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2012 р.). Наукове видання.. с. 159-173. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2012) Структура личностных свойств самоактуализирующейся личности студентов Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (19). с. 566-577. ISSN 2312-1599 (В пресі)

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Основні тенденції розвитку лексичного складу української мови початку ХХІ століття. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. пр. Філологічні науки.. с. 406-415.

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) Мовознавство (6). с. 23-37.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2012) Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка .

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2012) Вплив сім'ї на формування самооцінки дитини Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства" 13 грудня 2012 року, м.Київ. с. 423-426.

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Активізація науково-дослідної діяльності студентів педагогічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій Молодь і ринок, 3 (86). с. 113-117.

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Використання культурних асиміляторів як засобу виховання соціокультурної толерантності майбутніх учителів у процесі навчання іноземної мови Вісник психології і педагогіки (8).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Проблема виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи: дискурсивний огляд Вісник психології і педагогіки (10).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Перевір знання з лексики та граматики Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Педагогічна культура майбутнього вчителя: сутнісна характеристика та структура Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України», 1 (3 (46)). с. 502-507. ISSN 2078-1016

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Класичний університет у структурі вищої освіти України Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (1). с. 310-316. ISSN 2078-1016/978-966-414-167-0

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Реалізація компетентнісного підходу в нових формах роботи зі студентами ВНЗ Новые образовательные технологии в вузе. с. 504-509. ISSN 978 - 5 - 321 - 02149 - 1

Сінченко, Олексій Дмитрович (2012) Соціалістичний реалізм: досвід літературознавчої адаптації Труды "Русской антропологической школы" (11). с. 226-233. ISSN 2223-9340

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Проблеми законодавчого регулювання бібліотека як закладу культури Х Культорологічні читання памяті Володимира Подкопаєва. с. 637-643.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Шляхи удосконалення соціокультурної діяльності бібліотек. Культурна політика у контексті полікультурного світу. 128 -130.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Реалізація соціально-культурної діяльності в бібліотеках Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність. с. 201-205.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Історична ретроспекція бібліотеки як закладу культури в Україні Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (18(2)). с. 258-263.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Психологічні особливості мультфільмів для дітей Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць (23). с. 155-158.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Ключові аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи з дітьми із використанням засобів мультиплікації Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 301-306.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Роль мультиплікації у моральному розвитку дитини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 231-236.

Січкар, Алла Дмитрівна (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.О.ТОЛМАЧЕВСЬКОЇ Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). с. 335-342.

Січкар, Алла Дмитрівна (2012) С. Русова, К. Маєвська про формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку: ідеї діяльнісного підходу Дошкільне виховання (12). с. 11-12.

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2012) Штрихи до творчого портрета В.С. Іконникова (з нагоди 170-річного ювілею) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 68-75.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Чехов, Достоевский... Акунин: русская классика сквозь призму современности Сборник научных трудов Гомельского университета. с. 61-66.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Провинциал в Петербурге: гоголевские традиции в творчестве Е.П. Гребенки Материалы Х Международного научного семинара "Диалог культур: Украина и Россия: Нежинский Санкт-Петербург. с. 36-43.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Петербургский миф в русской литературе первой половины 19 века Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. с. 229-241. ISSN 978-80-210-5904-7

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе и вузе: pro et contra Филология - культурология: диалог наук. с. 222-229. ISSN 978-5-98880-078-1

Теплюк, Анна Анатоліївна (2012) Теоретичні основи почуттєвої сфери старших дошкільників Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (10).

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Політехнічна освіта у вищих педагогічних навчальних закладах України: теорія і практика Одноосібна. Чабаненко Ю.А., Київ.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Зародження системи вищої (університетської) освіти в Україні XVI—XIX cт.: основні аспекти Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). с. 10-13.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Підготовка наукової еліти в університетах україни в умовах нового інформаційного суспільства: проблеми, перспективи Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 160-167.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Тенденції розвитку університетської освіти в Україні: стан дослідженості (початок ХХІ століття) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). с. 12-16.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) Дослідження емоційної складової образу сім'ї дошкільників Актуальні проблеми психології (15). с. 282-291.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) Емпіричне дослідження дитячо-батьківських стосунків як фактора становлення образу сім'ї дошкільників Вісник Інституту розвитку дитини (23). с. 158-166.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) Психологічні особливості когнітивної та поведінкової складової образу сім’ї дошкільників Практична психологія та соціальна робота (11). с. 30-37.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) Дослідження емоційної складової образу сім’ї дошкільників Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. XII. Психологія творчості. – Ч. II. (15). с. 282-291.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2012) Особливості педагогічного діагностування соціально-комунікативної культури у студентів Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна» (5). с. 195-200.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2012) Соціально-комунікативна культура як детермінанта підвищення компетентності майбутніх фахівців Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). с. 131-135.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2012) РОЗУЧУВАННЯ НОВОЇ ПІСНІ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Музичний керівник (7).

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2012) Розучування нової пісні на музичних заняттях з дошкільниками Музичний керівник (7). с. 18-25.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Умови професійного самовдосконалення спеціалістів соціальної сфери у ресурсних центрах Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). с. 114-125. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Аналіз ресурсів, необхідних для забезпечення волонтерської діяльності Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (104). с. 145-147.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах Вісник Черкаського університету (30). с. 90-94. ISSN 2076-586Х

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Професійне самовдосконалення соціальних працівників уресурсних центрах PhD thesis, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Фактори сімейного благополуччя Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії. с. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) ФАКТОРИ СІМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ In: Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії, 17 травня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22 (257). с. 114-125. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) АНАЛІЗ РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ In: Треті Сіверянські соціально-психологічні читання, 21 листопада 2012 року, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Тимошенко, Таїса Іванівна (2012) Характеристика основних розбіжностей між англійською мовою в Англії та Америці Вісник психології і педагогіки (7).

Тимчик, Олеся Володимирівна (2012) Здоров'яформуюча освіта як імператив життєздатності молодого покоління Вища освіта України. Теоретична та науково-методичний часопис. Додаток 3до №1, Том III, 2012. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання., 5 (3). с. 286-290. ISSN 2078-1016

Тимчик, Олеся Володимирівна та Прокопенко, Леся Михайлівна (2012) Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію с. 348.

Ткач, Марія Михайлівна (2012) Інтегративне знання у формуванні художнього світовідношення майбутнього вчителя музики Нові технології навчання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вип.73 (ч.1). с. 209-213.

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) Розвиток комунікативних здібностей у студентів – майбутніх психологів Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (38(62)). с. 132-139.

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) Психологічний зміст та основні чинники обдарованості особистості In: Мат-ли Всеукр. науково-метод. семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності». НЦ «МАНУ», Київ, с. 318-321.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Хочу бути мамою, хочу бути татом Слово.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Теоретико-методологічні основи проблеми обдарованості старшого дошкільника у системі дошкільної освіти Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали науково-практичної конференції, Кн.2. с. 213-220.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Любов до книги плекаємо змалку Дошкільне виховання, 11 (855). с. 12-14. ISSN 0321-1401

Торговець, Юлія Іванівна (2012) Категорія «образ автора» в текстах есе Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 325-331.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2012) Метод Фельденкрайза як теорія і практика навчання й розвитку людини через усвідомлювання рухів тіла Актуальные проблемы профессионально-прикладной физической подготовки (1). с. 33-37.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2012) Психологічний механізм регресії та його зв’язок з самосприйняттям особистості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2012. - Том. Х. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 23. - 94 с., том Х ( 23). с. 647-657. ISSN 2072-4772

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2012) Германські пророчиці у найдавніших пам’ятках писемності: лінгвокультурний аспект МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал)..

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2012) Вербалізатори давньогерманського лінгвокультурного концепту ДОЛЯ (WYRD / ÖRLÖG) Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2012) Вербалізатори давньогерманських магічних технік при пророкуванні долі Studia Philologica (1). с. 84-89.

Трухан, Олександр Феодосійович (2012) Методичні умови формування вмінь працювати з підручником в учнів 6-7 класів у процесі навчання історії Проблеми сучасного підручника (12). с. 724-730.

Трухан, Олександр Феодосійович (2012) Формування в учнів 6-7 класів вмінь працювати з підручником у процесі навчання історії. PhD thesis, НАПН України.

Туманова, Валентина Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Гнутов, Євгеній Іванович (2012) Педагогічна характеристика рухливих ігор з урахуванням вікових особливостей дітей грудного, раннього дитячого та дошкільного віку Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 211-217.

Туманова, Валентина Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Мариськіна, Т.В. (2012) Особенности проявления самооценки у квалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в прыжках Физическое воспитание студентов. с. 70-73. ISSN 2075-5279

Тягло, Катерина Олександівна (2012) Сучасна українська література в репрезентації етнонаціональних ідентичностей PhD thesis, Інститут соціології НАН України.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2012) Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сфері проектування і опрацювання баз даних Компютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. Наук. Праць (12(19)). с. 71-76.

Умрик, Марія Анатоліївна та Нагороднюк, Вікторія Василівна (2012) Організація дистанційної освіти в навчальному закладі Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (13(20)). с. 192-196.

Ф

Федотов, Олександр Олександрович (2012) Політична економія In: Політична економія. Східний видавничий дім, Донецьк, с. 172-213. ISBN 978-966-317-118-0

Франчук, Василь Михайлович (2012) Ступінь представлення ВНЗ в глобальній мережі інтернет Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (13).

Фруктова, Яна Станіславівна (2012) Сучасні підходи щодо окреслення соціально-комунікативної компетентності фахівців Вища освіта України, 1 (3). с. 76-79. ISSN 2078-1016

Фруктова, Яна Станіславівна (2012) Проблема формування в учнів географічної картини світу: теоретичний і практичний аспекти Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). с. 26-30.

Фурман, Вікторія Вікторівна (2012) Проблеми розвитку особистісної рефлексії студентів технічного університету в процесі професійної підготовки Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (103/2). с. 159-161. ISSN 17500-6250

Фурман, Вікторія Вікторівна (2012) Психодіагностична основа дослідження особистісної рефлексії студентів Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д. (ХІV, 6). с. 463-469. ISSN 2077-2289

Філоненко, Ірина Олександрівна (2012) Використання ситуативних завдань для формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні хімії на академічному рівні Сучасна профільна освіта: традиції та інновації. с. 45-48.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2012) Жанровий синкретизм автобіографічної прози Бориса Тимошенка Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (17). с. 59-66. ISSN ISSN 2308-1902

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) Проблема цінностей у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник ї статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. с. 240-246.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти (37(2)). с. 256-264.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5(23)). с. 393-401.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. с. 968-974.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В.А. Моцарта) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В. А. Моцарта) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 806-813.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2012) До питання виховання у студентів навичок читання нот з аркуша Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конференції . с. 813-822.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2012) Родинні цінності (тренінг) Довідник класного керівника (11-12). с. 39-41.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2012) Підготовка класних керівників до проведення тренінгових занять Психологічна служба школи (4). с. 32-37.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Етичні основи реалізації завдань неперервної освіти людини Сучасна початкова освіта: вектори розвитку. с. 288-294.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Етичні домінанти виховання особистості (за матеріалами "Хрестоматії з етики" В. А. Сухомлинського) Колективна (три і більше авторів). ЛНУ ім. Т. Шевченка, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Наукові школи — основа розвитку сучасного університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 99-105.

Хоружа, Людмила Леонідівна та Коваль, Людмила Вікторівна (2012) Проблеми підготовки майбутнього вчителя в наукових працях О.Я. Савченко Колективна (три і більше авторів). Богданова А.М., Київ.

Ц

Цапро, Галина Юріївна (2012) Гендерные дискурсивные маркеры (хеджинг WELL) в англоязычном интервью In: Международная заочная научно-практическая конференция "Научная дискуссия : инновации в современном мире".

Цапро, Галина Юріївна (2012) Тактика интродукции новой темы: гендерный аспект In: Международная заочная научно-практическая конференция "Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии".

Цибулько, Інна Олександрівна (2012) Психологічні дослідження професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної сфери Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 10 (23). с. 697-706. ISSN 2072-4772

Цибулько, Інна Олександрівна (2012) Розвиток професійної рефлексії у майбутніх спеціалістів цивільної авіації In: "Політ. Сучасні проблеми науки" 12 міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів, 4-5 квітня 2012, Національний авіаційний університет.

Цибулько, Інна Олександрівна (2012) Самоактуалізація в професійній рефлексії студентів авіаційного університету In: Міжнародна науково-практична конференція "Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука", 19-20 жовтня 2012, Харків.

Цюман, Тетяна Петрівна та Бойчук, Н.І. та Молочний, В.В. та Руда, О.В. та Терницька, С.В. та Шеламкова, А.М. (2012) Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (10 клас) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-660-5

Ч

Чала, Олена Андріївна (2012) Деструктивна конфліктність як чинник порушення психологічного здоров’я юнацтва Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки.: Зб. наукових праць.. (36(60)). с. 387-391.

Чала, Олена Андріївна (2012) Когнітивні аспекти деструктивної конфліктності юнацтва Проблемы и пути их решения в современной науке (2). с. 81-85.

Чала, Олена Андріївна (2012) ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (8).

Чала, Олена Андріївна (2012) ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ЯК ЧИННИК ДЕСТРУКТИВНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ ЮНАЦТВА Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / Редкол.:Огнев’юк В.О.,Бех І.Д.,ХоружаЛ.Л. (17). с. 79-83.

Чала, Олена Андріївна (2012) ДЕСТРУКТИВНА КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПОРУШЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЮНАЦТВА Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12 . Психологічні науки: Зб. наукових праць / НПУ ім. М. Драгоманова / [редкол. : С. Максименко та інш.], 3 (60). с. 287-291.

Чала, Олена Андріївна (2012) Порушення емоційної сфери як чинник деструктивної конфліктності юнацтва Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (17). с. 79-83.

Чала, Юлія Петрівна (2012) Відтворення "асоціативного шлейфу" антропонімів в українських перекладах Наукові записки.

Чала, Юлія Петрівна (2012) Особливості відтворення культурно-маркованих знаків "не-матеріального" світу вікторіанців в українських перекладах Науковий вісник.

Чекмарьова, Валентина Василівна (2012) Особливості організації самостійних фізкультурно-оздоровчих занять зі студентською молоддю Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 104-108.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Елементи культурологічної складової у програмах вихованя і навчання дітей дошкільного віку Наукові записки Психолого-педагогічні науки.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Формування національної культури дошкільників засобами дитячої літератури Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Особливості розвитку української національної культури як елементу культурологічної складової у змісті дошкільної освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 156-161.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2012) Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства до академізму PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2012) Ефективність організованої підготовки майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (25). с. 225-231.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2012) Змістово-технологічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів іноземної мови до здійснення самоосвітньої діяльності Вісник Інституту Розвитку Дитини (20). с. 119-123.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2012) Проблема готовності майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів Вища школа (11). с. 64-71. ISSN 1682-2366

Черпак, Юрій Васильович (2012) Внесок О.К. Анохіна та В.К. Крамаренка у розвиток фізичного виховання молоді в Києві (перше десятиліття хх ст.) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. с. 46-56.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2012) Перекладач в Україні: від студента до професіонала (емпірична розвідка) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія (24). с. 123-130.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2012) Теоретичні витоки і принципи емпіричного вивчення художнього тексту Studia Philologica. ISSN 2311-2425

Чигир, Олександр Миколайович (2012) Подружжя – шлюб – сім’я: зв'язок та відмінності понять Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. с. 278-284. ISSN 2072-4772

Чигир, Олександр Миколайович (2012) Взаимодействие в родительской семье как причина формировани типа экономической занятости молодого человека Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. с. 602-608. ISSN 2072-4772

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2012) Школа повного року навчання: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів [Навчально-методичні матеріали]

Шапаренко, Галина Василівна (2012) Мають право мати право: упровадження моделі інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах столиці Управління освітою (1). с. 15-18.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2012) Неформальна освіта як напрям розбудови змісту сучасного університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 177-182.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2012) Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шариков, Денис Игоревич (2012) ФІЛОСОФІЯ ТАНЦЮ І БАЛЕТУ In: Міжнародна науково-практична конференція "Виховной й мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва", 7-8 грудня 2012, Харків.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Особливості валеонастанов як детермінант психологічного здоров’я особистості у дорослому віці Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки, 2 (103). с. 178-181.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Теоретико-методологические основы изучения профессиональной Я-концепции учителя-инноватора In: Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы, 20-21 грудня 2012, Мakiyivka; London, Great Britain.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Здоров'язбереження майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах як одна з умов професійної підготовки Педагогіка здоров'я. Збірник наукових праць II Всекраїнської науково-практичної конференції (П24). с. 338-341.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Сутність здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии : Матер. Междунар. науч.-практ. конфер. (5). с. 127-129.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Впровадження компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів Вища освіта України - Додаток 3 до N1, том I Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські читання" (1). с. 431-435.

Шеремета, Марина Миколаївна та Омері, Ірина Дмитрівна та Мойсак, Олександр Данилович та Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології (25). с. 300-307. ISSN 2312-5993

Шимова, О. В. (2012) Інформаційно-освітнє середовище у формуванні професійної культури майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). с. 822-827.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ століття : навч.-метод. посіб.,видання друге,перероблене і доповнене. [Навчально-методичні матеріали]

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Чужа війна і заплакана Вітчизна. "Українська правда" про Велику Вітчизняну війну в комедії -сатирі Івана Багряного "Генерал" (1948 р.). Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. с. 182-188. ISSN 978-80-210-5904-7

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Алхімія як спосіб створення світу. Про поетику "атмосферної прози" Ельчина Сафарлі. Azerbaycansunasligin Aktual Problemleri. Ummummili Lider Heyder Aeliyevin anadan olmasinin 89-cu ildonumune haesr olunmus.III Beyinelxalq elmi konfransin materiallari.. с. 633-637.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Невідомий світові ангел на ім’я Піквік. Перший роман Діккенса як підсумок і прообраз. Кременецькі Компаративні Студії (2). с. 87-99. ISSN 978-966-1546-22-5

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Розгляд барокової стилізації трагедії Юрія Косача "Дійство про Юрія Переможця"(1947 р.)в межах стильової теорії Дмитра Чижевського. Conversatoria Litteratoria Wspolczesna Komparatystyka I Jej Wymiary Hermeneutyczne (4-5). с. 73-80. ISSN 1897-1423

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) "Історія давньозаповідного Іони" у композиційній структурі роману Стівена Кінга "Мертва зона". Збірка матеріалів Четвертих Покровських Міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань. читань. с. 180-188. ISSN 978-966-182-183-4

Шопіна, Марина Олександрівна (2012) Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу у підлітковому віці Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка (2). с. 101-109. ISSN 1683-3309

Шорохова, Валентина Володимирівна (2012) Альтернативні методи корекції уваги в розумово відсталих молодших школярів Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вип. 21, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. с. 193-199.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2012) Особливості організації корекції уваги розумово відсталих учнів 1–3 класів у процесі навчальної діяльності Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць (22). с. 434-436.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2012) Вплив індобуддійської культури на генезу драми цзацзюй та мотивів у фабулі драми Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Східні мови та літератури (18). с. 79-81. ISSN 1728-3817

Щербаков, Ярослав Ігорович (2012) Принципи конфуціанської освіти за доби Цін In: Школа Конфуція: джерела-історія-сучасність, 22 листопада, Київський університет ім. Бориса Грінченка.

Ю

Юзькова, Ірина Валеріївна (2012) Концепт ДОРОГА в романі Герти Мюллер «Гойдалка дихання» Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (2). с. 349-351. ISSN 978-966-2337-01-3

Юрченко, Віктор Іванович (2012) Професіоналізація особистості студента – одне з головних завдань вищої освіти Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. с. 253-255.

Я

Яворська, Стефанія Теодорівна (2012) Спадщина А.П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). с. 258-264. ISSN КВ 8818

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2012) Опера Бенджаміна Бріттена «Смерть у Венеції» за однойменною новелою Томаса Манна в контексті інтерпретацій першоджерела (на матеріалі вистави Glyndebourne Opera) Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий журнал. с. 68-75. ISSN 2414-052X

Цей список був створений у Mon Mar 25 04:40:11 2019 EET.